Skansens kvarnar (Q10669728)

 • matcher place: Älvrosgården (node 1588253628), Skansen (way 377977591), Stockholm County (relation 54391), Stockholms kommun (relation 398021), Östermalms stadsdelsområde (relation 5695415), Djurgården (relation 6209197)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Swedish
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,59.32575,18.10257)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32575,18.10257)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32575,18.10257)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32575,18.10257)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32575,18.10257)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32575,18.10257)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32575,18.10257)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32575,18.10257)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32575,18.10257)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32575,18.10257)["man_made"="windmill"][name];
    way(around:1000,59.32575,18.10257)["man_made"="windmill"][name];
    rel(around:1000,59.32575,18.10257)["man_made"="windmill"][name];
  );
  out center tags;
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skansens kvarnar består av tre väderkvarnar som finns på friluftsmuseet Skansen i Stockholm. Det rör sig om två stolpkvarnar från Torslunda och Glömminge socknar, västra Öland och en holkkvarn från Främmestads socken i Västergötland.

Wikidata location: 59.3257, 18.1026 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

no matches found

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

industrial building (Q12144897) building=industrial
base material (Q214609) material
product (Q2424752) product
windmill (Q38720) man_made=windmill
building (Q41176) building=yes, building