Upplands runinskrifter 72 (Q10710075)

 • matcher place: Älvrosgården (node 1588253628), Skansen (way 377977591), Stockholm County (relation 54391), Stockholms kommun (relation 398021), Östermalms stadsdelsområde (relation 5695415), Djurgården (relation 6209197)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Swedish
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[inscription][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[inscription][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[inscription][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[memorial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[memorial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[memorial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[resource][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[resource][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[resource][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[source][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[source][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[source][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[historic=memorial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[historic=memorial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[historic=memorial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)["historic"="rune_stone"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)["historic"="rune_stone"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)["historic"="rune_stone"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[natural=rock][name];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[natural=rock][name];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[natural=rock][name];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[natural=stone][name];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[natural=stone][name];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[natural=stone][name];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.32669,18.10314)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.32669,18.10314)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.32669,18.10314)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift U 72 är en av två runstenar: U 72 och U 73, som ursprungligen stått i Hansta i nordvästra Stockholm. Stenen står numera på Skansen.

Wikidata location: 59.3267, 18.1031 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

no matches found

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

inscription (Q1640824) inscription
natural resource (Q188460) resource
base material (Q214609) material
stone (Q22731) natural=stone
product (Q2424752) product
Norse runestone (Q24566025) historic=rune_stone
source (Q31464082) source
monument (Q4989906) historic=monument
memorial (Q5003624) memorial, historic=memorial
rock (Q8063) natural=rock
runestone (Q815241) historic=rune_stone