Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie (Q11803453)

 • matcher place: Warsaw (relation 336074), Śródmieście (relation 2534036), Warsaw (relation 2907540), Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (relation 3533124)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: English, Polish
 • English Wikipedia categories: Churches in Warsaw
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,52.24380,20.99850)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,52.24380,20.99850)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,52.24380,20.99850)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,52.24380,20.99850)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,52.24380,20.99850)[denomination=protestant][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)[denomination=protestant][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)[denomination=protestant][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,52.24380,20.99850)["disused:amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)["disused:amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)["disused:amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,52.24380,20.99850)["man_made"="tower"][name];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)["man_made"="tower"][name];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)["man_made"="tower"][name];
    node(around:1000,52.24380,20.99850)["operator:type"="religious"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)["operator:type"="religious"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)["operator:type"="religious"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,52.24380,20.99850)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.24380,20.99850)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.24380,20.99850)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie – zbór ewangelicki wyznania reformowanego działający w Warszawie, wchodzący w skład Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Proboszczem parafii jest obecnie pastor Michał Jabłoński.

Summary from English Wikipedia (enwiki)

Evangelical Reformed Parish in Warsaw (Polish: in full, Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie) is a Polish Reformed church in Warsaw at Aleja Solidarności 76a.

Wikidata location: 52.2438, 20.9985 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie (OSM), 3 m from Wikidata [show tags]
fax: +48 22 636 99 45
name: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
phone: +48 22 636 99 45
landuse: religious
website: http://reformowani.org.pl/
religion: christian
denomination: reformed

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

religious organization (Q1530022) operator:type=religious
kirch (Q1989839) denomination=protestant
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative

Search criteria from categories

Churches in Warsaw man_made=tower, disused:amenity=place_of_worship, amenity=place_of_worship, building=church