Biblioteca Pública Pompeu Fabra (Q11909309)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.53847,2.43368)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53847,2.43368)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53847,2.43368)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53847,2.43368)[amenity=library][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53847,2.43368)[amenity=library][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53847,2.43368)[amenity=library][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53847,2.43368)[office=association][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53847,2.43368)[office=association][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53847,2.43368)[office=association][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53847,2.43368)["operator:type"="ngo"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53847,2.43368)["operator:type"="ngo"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53847,2.43368)["operator:type"="ngo"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

La Biblioteca Pública Pompeu Fabra és una biblioteca pública de la Diputació de Barcelona amb un conveni amb l'Ajuntament de Mataró, que es troba a la Plaça d'Occitània s/n de Mataró, al Maresme. Destaca per trobar-se en un edifici construït com el primer prototipus mundial d'edifici sostenible.

Wikidata location: 41.5385, 2.4337 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Biblioteca Pompeu fabra (OSM)exact location match [show tags]
name: Biblioteca Pompeu fabra
amenity: library
building: yes
node: Biblioteca Pompeu Fabra (OSM), 36 m from Wikidata [show tags]
name: Biblioteca Pompeu Fabra
amenity: library
name:ca: Biblioteca Pompeu Fabra
name:es: Biblioteca Pompeu Fabra
website: http://bibliotecavirtual.diba.cat/mataro-biblioteca-pompeu-fabra
addr:street: Plaça Occitània, s/n, 08302 Mataró, Barcelona
addr:postcode: 08302
internet_access: wlan

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

building (Q41176) building=yes, building
voluntary association (Q48204) office=association
library (Q7075) amenity=library
non-governmental organization (Q79913) operator:type=ngo
library building (Q856584) building=library