Sant Joan d'Oló (església) (Q11947112)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.84750,2.00464)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.84750,2.00464)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.84750,2.00464)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.84750,2.00464)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.84750,2.00464)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.84750,2.00464)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.84750,2.00464)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.84750,2.00464)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.84750,2.00464)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Sant Joan d'Oló és l'església parroquial del poble disseminat de Sant Joan d'Oló, del terme municipal Santa Maria d'Oló, a la comarca del Moianès. És una capella moderna, construïda per tal d'ampliar l'església vella de Sant Joan, situada més a ponent. Sant Joan d'Oló és al sud-oest de Santa Maria d'Oló. Està protegida com a bé cultural d'interès local.

Wikidata location: 41.8475, 2.0046 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Sant Joan d'Oló (OSM), 0 m from Wikidata [show tags]
name: Sant Joan d'Oló
amenity: place_of_worship
building: yes
religion: christian
denomination: catholic

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

place of worship (Q1370598) amenity=place_of_worship
church building (Q16970) religion=christian, building=church
building (Q41176) building=yes, building