Λάκκος Σερρών (Q12284645)

 • matcher place: Serres Regional Unit (relation 937847), Central Macedonia (relation 937958), Serres Municipality (relation 2346623)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.14833,23.62744)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.14833,23.62744)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.14833,23.62744)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.14833,23.62744)[place=locality][name];
    way(around:1000,41.14833,23.62744)[place=locality][name];
    rel(around:1000,41.14833,23.62744)[place=locality][name];
    node(around:1000,41.14833,23.62744)[place=village][name];
    way(around:1000,41.14833,23.62744)[place=village][name];
    rel(around:1000,41.14833,23.62744)[place=village][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Ο Λάκκος είναι εγκαταλελειμμένος οικισμός που βρίσκεται στον σημερινό Δήμο Σερρών της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο οικισμός βρισκόταν βορείως της Μονής Τιμίου Προδρόμου, και καταργήθηκε στην απογραφή του 1951.

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Ла̀кос или с редукция Лакус (на гръцки: Λάκκος) е бивше село в Егейска Македония, на територията на дем Сяр, Гърция.

Wikidata location: 41.1483, 23.6274 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Λάκκος (OSM)exact location match [show tags]
name: Λάκκος
place: locality
node: Λάκκος (OSM), 134 m from Wikidata [show tags]
name: Λάκκος
place: locality
name:mk: Лакос
wikidata: Q12284645

wikidata match: Q12284645

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

locality (Q3257686) place=locality
village (Q532) place=village
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative