הפטריארכיה הארמנית (Q1479532)

Wikidata location: 31.7744, 35.2287 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: הפטריארכיה הארמנית (OSM), 6 m from Wikidata [show tags]
name: הפטריארכיה הארמנית
office: religion
name:ar: البطريركية الأرمينية
name:de: Patriarchatsverwaltung
name:en: Patriarchate Administration
name:he: הפטריארכיה הארמנית
name:hy: Առաքելական Աթոռ Սրբոց Յակովբեանց Յերուսաղեմ
name:ro: Administrația patriarhală armeană
name:ru: Администрация Патриархии Армянской Церкви
building: yes
religion: christian
wikidata: Q1479532
denomination: armenian_apostolic

wikidata match: Q1479532

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

patriarchate (Q1282276) religion=christian
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative, admin_level