Hospital de Sabadell (Q17043932)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035), Spain (relation 1311341)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, Spanish
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.55745,2.11027)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.55745,2.11027)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.55745,2.11027)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.55745,2.11027)[amenity=hospital][name];
    way(around:1000,41.55745,2.11027)[amenity=hospital][name];
    rel(around:1000,41.55745,2.11027)[amenity=hospital][name];
    node(around:1000,41.55745,2.11027)["amenity"="public_building"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.55745,2.11027)["amenity"="public_building"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.55745,2.11027)["amenity"="public_building"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.55745,2.11027)[healthcare=hospital][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.55745,2.11027)[healthcare=hospital][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.55745,2.11027)[healthcare=hospital][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

L'Hospital de Sabadell, també conegut com a Hospital Taulí o Hospital Parc Taulí, és el principal hospital de la ciutat de Sabadell. Es troba al parc del Taulí, a la part nord-est de la plana coneguda com el Taulí. A nivell organitzatiu, és gestionat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, un organisme actualment participat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona creat el desembre de 1986.

Summary from Español / Spanish Wikipedia (eswiki)

El Hospital de Sabadell, también conocido como Hospital Taulí u Hospital Parc Taulí, es el principal hospital de la ciudad de Sabadell. Se encuentra en el parque Taulí, en la parte nordeste de la ciudad, conocida como el Taulí.[1]​ A nivel organizativo, es gestionado por el Consorcio Corporación Sanitaria Parque Taulí, un organismo actualmente participado por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Sabadell y la Universitat Autònoma de Barcelona creado en diciembre de 1986.[2]

Wikidata location: 41.5574, 2.1103 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Hospital Taulì (OSM)exact location match [show tags]
name: Hospital Taulì
amenity: hospital
node: Tauli (OSM), 58 m from Wikidata [show tags]
name: Tauli
amenity: hospital
name:es: Tauli

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

hospital (Q16917) healthcare=hospital, amenity=hospital