Teater Manu (Q17195128)

 • matcher place: Oslo (relation 406091), Grünerløkka (relation 1279942)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Norwegian, Norwegian Nynorsk
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,59.92739,10.76529)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.92739,10.76529)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.92739,10.76529)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.92739,10.76529)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.92739,10.76529)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.92739,10.76529)[material][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.92739,10.76529)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.92739,10.76529)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.92739,10.76529)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.92739,10.76529)["amenity"="public_building"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.92739,10.76529)["amenity"="public_building"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.92739,10.76529)["amenity"="public_building"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.92739,10.76529)[amenity=theatre][name];
    way(around:1000,59.92739,10.76529)[amenity=theatre][name];
    rel(around:1000,59.92739,10.76529)[amenity=theatre][name];
  );
  out center tags;
Summary from Nynorsk / Norwegian Nynorsk Wikipedia (nnwiki)

Teater Manu er eit teater der skodespelarane nyttar norsk teiknspråk, og som tek mål av seg å verte det beste teateret i verda med basis i kulturen og miljøet til døve og høyrslehemma. Teateret gjer såleis eit godt arbeid med å omsetje og tilpasse skriftlege manuskript til teiknspråk som kan nyttast på scena. Ikkje berre dei to heilt ulike språklege syntaktiske frasene skal omsetjast; det skal òg omsetjast kulturelt på eit vis som gjer at døve kjenner eigarskap til det som vert uttrykt på scena.

Wikidata location: 59.9274, 10.7653 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

no matches found

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

base material (Q214609) material
product (Q2424752) product
theatre (Q24354) amenity=theatre
public building (Q294422) building=public, amenity=public_building
building (Q41176) building=yes, building