Teater Manu (Q17195128)

 • matcher place: Oslo (relation 406091), Grünerløkka (relation 1279942)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Norwegian, Norwegian Nynorsk
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,59.92739,10.76529)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.92739,10.76529)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.92739,10.76529)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.92739,10.76529)["amenity"="events_venue"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.92739,10.76529)["amenity"="events_venue"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.92739,10.76529)["amenity"="events_venue"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.92739,10.76529)[amenity=theatre][name];
    way(around:1000,59.92739,10.76529)[amenity=theatre][name];
    rel(around:1000,59.92739,10.76529)[amenity=theatre][name];
  );
  out center tags;
Summary from Nynorsk / Norwegian Nynorsk Wikipedia (nnwiki)

Teater Manu er eit teater der skodespelarane nyttar norsk teiknspråk, og som tek mål av seg å verte det beste teateret i verda med basis i kulturen og miljøet til døve og høyrslehemma. Teateret gjer såleis eit godt arbeid med å omsetje og tilpasse skriftlege manuskript til teiknspråk som kan nyttast på scena. Ikkje berre dei to heilt ulike språklege syntaktiske frasene skal omsetjast; det skal òg omsetjast kulturelt på eit vis som gjer at døve kjenner eigarskap til det som vert uttrykt på scena.

Wikidata location: 59.9274, 10.7653 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

no matches found

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

event venue (Q18674739) amenity=events_venue
theater (Q24354) amenity=theatre
building (Q41176) building, building=yes