església de Sant Genís (Q17389650)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.58827,2.17939)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.58827,2.17939)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.58827,2.17939)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.58827,2.17939)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.58827,2.17939)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.58827,2.17939)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.58827,2.17939)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.58827,2.17939)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.58827,2.17939)[religion=christian][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Sant Genís de Plegamans és una obra de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És una construcció dels anys 1942-1944, dirigida per l'arquitecte Isidre Puig i Boada.

Wikidata location: 41.5883, 2.1794 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Església de Sant Genís (OSM)exact location match [show tags]
name: Església de Sant Genís
building: church
addr:city: Palau-solità i Plegamans
addr:street: Plaça de Sant Genís
addr:postcode: 08184
addr:housenumber: s/n
node: Església de Sant Genís (OSM), 5 m from Wikidata [show tags]
name: Església de Sant Genís
amenity: place_of_worship
religion: christian
addr:city: Palau-solità i Plegamans
addr:street: Plaça de Sant Genís
denomination: catholic
addr:postcode: 08184
addr:housenumber: s/n

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

place of worship (Q1370598) amenity=place_of_worship
church building (Q16970) religion=christian, building=church
parish church (Q317557) religion=christian
building (Q41176) building=yes, building