Castillo de Coaner (Q17596120)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, Spanish
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.83280,1.71333)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.83280,1.71333)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.83280,1.71333)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.83280,1.71333)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.83280,1.71333)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.83280,1.71333)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.83280,1.71333)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.83280,1.71333)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.83280,1.71333)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.83280,1.71333)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.83280,1.71333)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.83280,1.71333)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.83280,1.71333)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.83280,1.71333)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.83280,1.71333)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.83280,1.71333)[place=locality][name];
    way(around:1000,41.83280,1.71333)[place=locality][name];
    rel(around:1000,41.83280,1.71333)[place=locality][name];
    node(around:1000,41.83280,1.71333)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.83280,1.71333)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.83280,1.71333)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.83280,1.71333)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.83280,1.71333)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.83280,1.71333)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Castell de Coaner és un castell del municipi de Sant Mateu de Bages (Bages) declarat bé cultural d'interès nacional. Està situat en un tossal a la vall formada per la riera de Coaner, a la banda nord de la serra de Castelltallat. Actualment només resta dempeus la torre de defensa i no queda cap altre edifici que es pugui vincular a la vella fortalesa medieval si bé les darreres prospeccions arqueològiques han descobert les restes de les antigues dependències del castell feudal, ampliat i modificat al llarg dels segles XI, XII, XIII i XIV. Al costat s'hi aixeca l'església de Sant Julià de Coaner.

Summary from Español / Spanish Wikipedia (eswiki)

El castillo de Coaner está situado en una colina a 380 metros de altitud en el valle formado por el arroyo de Coaner, en el lado norte de la sierra de Castelltallat. Pertenece a los terrenos de la entidad de población de Coaner y al municipio de San Mateo de Bages en la provincia de Barcelona. Actualmente sólo queda en pie la torre del homenaje y no queda otro edificio que se pueda vincular a la vieja fortaleza medieval si bien las últimas prospecciones arqueológicas han descubierto los restos de las antiguas dependencias del castillo feudal, ampliado y modificado a lo largo de los siglos XI, XII, XIII y XIV. También se encuentra la iglesia San Julián de Coaner.[1]​Declarado Bien cultural de interés nacional.[2]

Wikidata location: 41.8328, 1.7133 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Castell de Coaner (OSM), 19 m from Wikidata [show tags]
name: Castell de Coaner
tourism: attraction
building: yes
historic: castle
wikipedia: ca:Castell de Coaner
node: Coaner (OSM), 238 m from Wikidata [show tags]
name: Coaner
place: locality
is_in:state: Barcelona
is_in:state_code: 8

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

military facility (Q18691599) military
castle (Q23413) historic=castle
Bien de Interés Cultural (Q23712) protection_title=Bien de Interés Cultural
building (Q41176) building=yes, building
monument (Q4989906) historic=monument