Statens håndverks- og kunstindustriskole (Q1772765)

 • matcher place: St. Hanshaugen (relation 1279951)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Danish, English, Japanese, Norwegian, Norwegian Nynorsk, Swedish
 • English Wikipedia categories: Arts organizations established in the 1810s, Education in Oslo, Educational institutions disestablished in 1996, Educational institutions established in 1818, Europe university stubs, Norwegian school stubs, Oslo National Academy of the Arts
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=university][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=university][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91833,10.74306)[amenity=university][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91833,10.74306)[building=university][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91833,10.74306)[building=university][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91833,10.74306)[building=university][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91833,10.74306)["office"="educational_institution"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91833,10.74306)["office"="educational_institution"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91833,10.74306)["office"="educational_institution"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91833,10.74306)[site=university][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91833,10.74306)[type=site][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Norwegian National Academy of Craft and Art Industry (Norwegian: Statens håndverks- og kunstindustriskole) was established in 1818.

Summary from Nynorsk / Norwegian Nynorsk Wikipedia (nnwiki)

Statens håndverks- og kunstindustriskole, forkorta SHKS, er ein tidlegare kunstfagleg høgskule i Oslo, som frå 1996 vart organisert som ein del av Kunsthøgskolen i Oslo. Sommaren 2003 vart denne avdelinga av Kunsthøgskolen delt i to einingar: Fakultet for visuell kunst og Fakultet for design. Skulen tilbyr utdanning innan faga farge, teikning, form, grafisk design og illustrasjon, radér og litografi, tekstil, klede og kostyme, møbel- og innreiingsarkitektur, metall og keramikk. Hausten 2010 vart verksemmda flytt frå lokala skulen opphavleg hadde i Ullevålsveien 5 til dei lokala Kunsthøgskolen har fått i den tidlegare Seglduksfabrikken på Grünerløkka, der heile verksemda til Kunsthøgskolen i Oslo no er samla.

Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Statens håndverks- og kunstindustriskole, var en norsk högskola för konstnärlig utbildning, framför allt av konsthantverkare.

Summary from Dansk / Danish Wikipedia (dawiki)

Statens håndverks- og kunstindustriskole var en norsk højskole for kunstnerlig uddannelse, frem for alt af kunsthåndværkere.

Wikidata location: 59.9183, 10.7431 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

no matches found

Search criteria from categories

Arts organizations established in the 1810s landuse=industrial, building=commercial
Europe university stubs amenity=university, site=university, building=university, type=site