Puente del Paseo (Q18696753)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, Spanish
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.56350,2.01827)[bridge][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.56350,2.01827)[bridge][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.56350,2.01827)[bridge][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.56350,2.01827)["man_made"="bridge"][name];
    way(around:1000,41.56350,2.01827)["man_made"="bridge"][name];
    rel(around:1000,41.56350,2.01827)["man_made"="bridge"][name];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

El pont del Passeig és una construcció del municipi de Terrassa (Vallès Occidental) protegida com a bé cultural d'interès local. Salva el torrent de Vallparadís i uneix el centre de la ciutat amb els barris de Vallparadís i el Cementiri Vell. Enllaça el passeig del Comte d'Ègara (del qual agafa el nom) i la plaça del Doctor Robert amb l'avinguda de Jacquard.

Summary from Español / Spanish Wikipedia (eswiki)

El puente del Paseo es una construcción ubicada en el parque de Vallparadís, en el municipio de Tarrasa, provincia de Barcelona, España, protegida como Bien Cultural de Interés Local. Salva el torrente de Vallparadís y une el centro de la ciudad con los barrios de Vallparadís y el Cementerio Viejo. Enlaza el paseo del Conde de Ègara (del cual toma el nombre) y la plaza del Doctor Robert con la avenida Jacquard.[1]

Wikidata location: 41.5635, 2.0183 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 3 match candidates

way: Pont del Passeig (OSM), 1 m from Wikidata [show tags]
name: Pont del Passeig
lanes: 4
layer: 1
bridge: yes
oneway: no
highway: residential
surface: paved
way: Pont del Passeig (OSM), 8 m from Wikidata [show tags]
name: Pont del Passeig
layer: 1
bridge: yes
footway: sidewalk
highway: footway
surface: paved
way: Pont del Passeig (OSM), 9 m from Wikidata [show tags]
name: Pont del Passeig
layer: 1
bridge: yes
footway: sidewalk
highway: footway
surface: paved

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

bridge (Q12280) man_made=bridge, bridge