Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (Q19830819)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.38576,2.05410)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.38576,2.05410)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.38576,2.05410)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.38576,2.05410)["building:levels"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.38576,2.05410)["building:levels"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.38576,2.05410)["building:levels"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL) pertany a la Xarxa d'Arxius Comarcals. Es va crear el 23 d'abril de l’any 1983 per mitjà d’un conveni signat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Actualment, el Consell Comarcal del Baix Llobregat també participa en la gestió d'aquest servei. Té 3330 metres lineals de documents d'entre el segle XI i XXI.

Wikidata location: 41.3858, 2.0541 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (OSM)exact location match [show tags]
name: Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
amenity: library
building: yes
node: Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (house name: Arxiu Comarcal del baix Llobregat) (OSM), 17 m from Wikidata [show tags]
name: Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
building: yes
addr:street: Clementina Arderiu
addr:postcode: 089809
addr:housename: Arxiu Comarcal del baix Llobregat

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

building (Q41176) building=yes, building