Storviks Träsk (Q21975734)

 • matcher place: Finland (relation 54224), Åland Islands (relation 2375171)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Finnish, Swedish
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,60.04175,20.10113)[natural=water][name];
    way(around:1000,60.04175,20.10113)[natural=water][name];
    rel(around:1000,60.04175,20.10113)[natural=water][name];
    node(around:1000,60.04175,20.10113)[water=lake][name];
    way(around:1000,60.04175,20.10113)[water=lake][name];
    rel(around:1000,60.04175,20.10113)[water=lake][name];
  );
  out center tags;
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storviken eller Storviks Träsk är en sjö i Lemlands kommun i Åland (Finland). Den ligger i den södra delen av landskapet, 11 km sydost om huvudstaden Mariehamn. Storviken ligger 8 meter över havet. Den ligger på ön Fasta Åland. Den högsta punkten i närheten är 63 meter över havet, 2 km norr om Storviken. Arean är 8,1 hektar och strandlinjen är 1,27 kilometer lång. Sjön ingår i Norra Ålands havs avrinningsområde.

Summary from Suomi / Finnish Wikipedia (fiwiki)

Storviken on järvi Lemlandissa Ahvenanmaan eteläosassa. Sen pinta-ala on 9,2 hehtaaria. Etäisyys Maarianhaminasta on 11 kilometriä kaakkoon.

Wikidata location: 60.0417, 20.1011 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Storviken (OSM)exact location match [show tags]
name: Storviken
water: lake
natural: water
wikidata: Q21975734

wikidata match: Q21975734

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
lake (Q23397) water=lake