Liqeni i Dushkut (Q22005029)

 • matcher place: Albania (relation 53292)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Albanian, Swedish
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,40.78333,20.31667)[natural=water][name];
    way(around:1000,40.78333,20.31667)[natural=water][name];
    rel(around:1000,40.78333,20.31667)[natural=water][name];
    node(around:1000,40.78333,20.31667)[water=lake][name];
    way(around:1000,40.78333,20.31667)[water=lake][name];
    rel(around:1000,40.78333,20.31667)[water=lake][name];
  );
  out center tags;
Summary from Shqip / Albanian Wikipedia (sqwiki)

Liqeni i Dushkut ndodhet afër qytetit të Gramshit. Liqeni ndodhet 1105 m mbi nivelin e detit, është 22 ha dhe përbën një ekosistem mjaft të pasur dhe një pikë turistike në Shqipëri.

Wikidata location: 40.7833, 20.3167 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

no matches found

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
lake (Q23397) water=lake