Λίμνη Γκιστόβα (Q24910377)

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Η λίμνη Γκιστόβα είναι μια αλπική λίμνη στα σύνορα της Ελλάδας και της Αλβανίας. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.350 μ. στο βουνό Γράμμος. Τα πλησιέστερα χωριά είναι τα Στάρια στην Αλβανία και ο Γράμος στην Ελλάδα.

Summary from English Wikipedia (enwiki)

Lake Gistova (Greek: Γκιστόβα) is an alpine lake on the border of Albania and Greece. It is located at an elevation of about 2,350 metres (7,710 ft), on the Gramos mountain. The nearest villages are Starje in Albania and Gramos in Greece.

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Гиздово (на гръцки: Γκιστόβα, Гистова) е ледниково езеро в планината Грамос, съвсем близо до границата между Гърция и Албания. Езерото е разположено изцяло на гръцка територия, дем Нестрам (Несторио), югозападно от село Грамоща на 2350 m надморска височина. Езерото е дълго 150 m и широко 50 m. Местна легенда твърди, че е бездънно.

Wikidata location: 40.3646, 20.7905 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Γκίστοβα (OSM)exact location match [show tags]
name: Γκίστοβα
water: lake
name:mk: Гиздово
natural: water
int_name: Gistova
wikidata: Q24910377

wikidata match: Q24910377

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
lake (Q23397) water=lake

Search criteria from categories

Lakes of Albania water=lake, water=pond, natural=lake
Lakes of Greece water=lake, water=pond, natural=lake