Puente Nelson Mandela (Q28517900)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, Spanish
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.32183,2.11467)[bridge][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.32183,2.11467)[bridge][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.32183,2.11467)[bridge][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.32183,2.11467)["bridge:structure"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.32183,2.11467)["bridge:structure"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.32183,2.11467)["bridge:structure"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.32183,2.11467)["man_made"="bridge"][name];
    way(around:1000,41.32183,2.11467)["man_made"="bridge"][name];
    rel(around:1000,41.32183,2.11467)["man_made"="bridge"][name];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

El Pont Nelson Mandela està ubicat al municipi del Prat de Llobregat i és l'últim pont sobre el riu Llobregat abans d'arribar a la seva desembocadura. Es va inaugurar el mes d'abril del 2015 i es va batejar amb en nom del polític sud-africà Nelson Mandela l'11 de febrer del 2016. Fins llavors s'havia conegut com Pont del polígon Pratenc, pont del Vial Port - Aeroport, pont de la Gola del Llobregat o simplement com a nou pont del Prat.

Summary from Español / Spanish Wikipedia (eswiki)

El puente Nelson Mandela ubicado en el municipio de El Prat de Llobregat y es el último puente sobre el Río Llobregat antes de llegar a la desembocadura. Fue inaugurado el mes de abril del 2015[1]​ y se bautizó con el nombre del político Sudafricano, Nelson Mandela el 11 de febrero de 2016.[2]​ Hasta entonces fue conocido como Puente del polígono del Pratenc, puente del Vial Puerto - Aeropuerto, puente de la Gola del Llobregat[3]​ o simplemente como nuevo puente de El Prat.

Wikidata location: 41.3218, 2.1147 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Pont Nelson Mandela (OSM), 5 m from Wikidata [show tags]
ref: B-250
name: Pont Nelson Mandela
bridge: yes
oneway: yes
highway: secondary
surface: asphalt
way: Pont Nelson Mandela (OSM), 7 m from Wikidata [show tags]
ref: B-250
name: Pont Nelson Mandela
bridge: yes
oneway: yes
highway: secondary
surface: asphalt

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

bridge (Q12280) man_made=bridge, bridge
arch bridge (Q158438) bridge:structure=arch