Museo de Gavá y Parque Arqueológico Minas de Gavá (Q2882620)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, English, Spanish
 • English Wikipedia categories: Archaeological museums in Catalonia, Archaeological parks, Barcelona Provincial Council Local Museum Network, Buildings and structures in Baix Llobregat, History museums in Catalonia, Mining museums in Catalonia
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.30672,2.00419)["boundary"="national_park"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)["boundary"="national_park"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)["boundary"="national_park"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)[building=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)[building=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)[building=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)[historic=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)[historic=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)[historic=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)["landuse"="recreation_ground"][name];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)["landuse"="recreation_ground"][name];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)["landuse"="recreation_ground"][name];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)[leisure=common][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)[leisure=common][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)[leisure=common][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)[leisure=park][name];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)[leisure=park][name];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)[leisure=park][name];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)[office=association][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)[office=association][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)[office=association][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)["operator:type"="ngo"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)["operator:type"="ngo"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)["operator:type"="ngo"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=gallery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=gallery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=gallery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.30672,2.00419)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Museu de Gavà i Parc Arqueològic Mines de Gavà és una obra del municipi de Gavà (Baix Llobregat) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Museu de Gavà, amb seu a la Torre Lluc, es va fundar el 1978 amb l'objectiu de recuperar, estudiar i difondre el patrimoni històric, arqueològic i natural del municipi. El 2007 es crea el Parc Arqueològic Mines de Gavà com a extensió del museu per la necessitat de protegir i difondre el jaciment arqueològic de les Mines Prehistòriques de Gavà. L'any 2013 es recupera i adequa el Refugi Antiaeri de la Rambla de Gavà, per tal de preservar-lo i de recuperar la memòria històrica, així com homenatgear a les víctimes de la Guerra Civil.

Summary from Español / Spanish Wikipedia (eswiki)

El Museo de Gavá y Parque Arqueológico Minas de Gavá, fundado en 1978, está formado por dos equipamientos: el Museo de Gavá y el Parque Arqueológico de las Minas de Gavá.[1]​ Forma parte de la Red de Museos Locales de la Diputación de Barcelona.

Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Gavà Museum and the Gavà Mines Archaeological Park, founded in 1978, comprises two facilities: the Gavà Museum and the Gavà Mines Archaeological Park. It is part of the Barcelona Provincial Council Local Museum Network.

Wikidata location: 41.3067, 2.0042 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Museu de Gavà (OSM), 7 m from Wikidata [show tags]
name: Museu de Gavà
tourism: museum

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

museum (Q33506) tourism=museum
voluntary association (Q48204) office=association
tourist attraction (Q570116) tourism=attraction
non-governmental organization (Q79913) operator:type=ngo

Search criteria from categories

Archaeological museums in Catalonia historic=museum, tourism=museum, tourism=attraction, building=museum, tourism=gallery
Archaeological parks landuse=recreation_ground, leisure=park, boundary=national_park, leisure=common
History museums in Catalonia historic=museum, tourism=museum, tourism=attraction, building=museum, tourism=gallery
Mining museums in Catalonia historic=museum, tourism=museum, tourism=attraction, building=museum, tourism=gallery