Reálné gymnázium na Královských Vinohradech (Q38024639)

 • matcher place: Vinohrady (relation 428841)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Czech
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,50.08003,14.43576)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,50.08003,14.43576)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,50.08003,14.43576)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,50.08003,14.43576)["school:de"="Gymnasium"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,50.08003,14.43576)["school:de"="Gymnasium"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,50.08003,14.43576)["school:de"="Gymnasium"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Čeština / Czech Wikipedia (cswiki)

Reálné gymnázium na Královských Vinohradech (I. státní reálka na Královských Vinohradech) je zrušená střední škola, která se nacházela v ulici Na Smetance. V její památkově chráněné budově sídlí Základní škola.

Wikidata location: 50.0800, 14.4358 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Základní škola Na Smetance (OSM)exact location match [show tags]
name: Základní škola Na Smetance
email: skola@nasmetance.cz
phone: +420 222 250 799
amenity: school
website: http://www.nasmetance.cz/
building: civic
short_name: ZŠ Na Smetance
official_name: Zakladní škola, Praha 2, Na Smetance 1
building:flats: 1
building:levels: 3
ref:ruian:building: 21679878
building:ruian:type: 5

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

school (Q3914) amenity=school