Λίμνη Κατή (Q38128452)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Pieria Regional Unit (relation 563226), Macedonia - Thrace (relation 5208399)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,39.96127,22.51380)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,39.96127,22.51380)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,39.96127,22.51380)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,39.96127,22.51380)[landuse=reservoir][name];
    way(around:1000,39.96127,22.51380)[landuse=reservoir][name];
    rel(around:1000,39.96127,22.51380)[landuse=reservoir][name];
    node(around:1000,39.96127,22.51380)[natural=water][name];
    way(around:1000,39.96127,22.51380)[natural=water][name];
    rel(around:1000,39.96127,22.51380)[natural=water][name];
    node(around:1000,39.96127,22.51380)[water=lake][name];
    way(around:1000,39.96127,22.51380)[water=lake][name];
    rel(around:1000,39.96127,22.51380)[water=lake][name];
    node(around:1000,39.96127,22.51380)[water=reservoir][name];
    way(around:1000,39.96127,22.51380)[water=reservoir][name];
    rel(around:1000,39.96127,22.51380)[water=reservoir][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Η Λίμνη Κατή ή Λίμνη του Κατή είναι ορεινή τεχνητή λίμνη στον Ανατολικό Όλυμπο με ελεύθερη επιφάνεια που φτάνει τα 9,5 στρέμματα περίπου, σπάνια όμως βρίσκεται σε πλήρωση. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90 (1997) μετά την ανύψωση αναχώματος, κατασκευή φράγματος από απλό σκυρόδεμα και εκχωμάτωση. Από την άκρη της λίμνης περνά ο δασικός δρόμος, με κατεύθυνση νότια προς την Καλλιπεύκη, που απέχει 12 χλµ. Από την Κατερίνη απέχει 52 χλμ.

Wikidata location: 39.9613, 22.5138 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Λίμνη Κατή (OSM)exact location match [show tags]
name: Λίμνη Κατή
water: reservoir
name:mk: Кати
natural: water
wikidata: Q38128452

wikidata match: Q38128452

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

reservoir (Q131681) water=reservoir, landuse=reservoir
body of water (Q15324) natural=water
lake (Q23397) water=lake
product (Q2424752) product