Reálné gymnázium Jana Masaryka (Q38257570)

 • matcher place: Vinohrady (relation 428841)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Czech
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,50.07692,14.46696)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,50.07692,14.46696)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,50.07692,14.46696)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,50.07692,14.46696)["school:de"="Gymnasium"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,50.07692,14.46696)["school:de"="Gymnasium"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,50.07692,14.46696)["school:de"="Gymnasium"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Čeština / Czech Wikipedia (cswiki)

Reálné gymnázium Jana Masaryka (2. česká státní reálka na Královských Vinohradech) je zrušená střední škola v Praze. V její budově sídlí Základní škola.

Wikidata location: 50.0769, 14.4670 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Základní škola náměstí Jiřího z Lobkovic (OSM), 1 m from Wikidata [show tags]
name: Základní škola náměstí Jiřího z Lobkovic
amenity: school
addr:place: Vinohrady
addr:street: náměstí Jiřího z Lobkovic
addr:postcode: 13000
ref:ruian:addr: 21759561
addr:housenumber: 121/22
addr:streetnumber: 22
addr:conscriptionnumber: 121

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

school (Q3914) amenity=school