Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (Q4699333)

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού βρίσκεται γύρω από το ομώνυμο νησάκι και την πόλη, αποτελώντας προέκταση της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Σχηματίστηκε από σεισμική έκρηξη και γι' αυτό έχει μεγάλο βάθος, που φτάνει τα 28 μέτρα, αλλά και γλυκά νερά. Για το λόγο αυτό βγάζει ψάρια μεγαλύτερα από αυτά της γειτονικής λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Είναι μεγάλος και σημαντικός υγροβιότοπος.

Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Aitoliko Lagoon (Greek: Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Limnothalassa Aitolikou) is a lagoon located in the south of Aetolia-Acarnania, Greece. It is separated from the larger Missolonghi Lagoon (a bay of the Gulf of Patras) to the south by the island of Aitoliko, but together they form the Missolonghi–Aitoliko Lagoons complex. Its maximum depth is 28 metres. At a salinity of 19-28 PSU, its water is brackish. Oxygen depletion occurs in a large part of the lagoon, but has been reduced since 2002 by creating larger openings around Aitoliko island and dredging channels in Messolongi Lagoon. The main settlement on the lagoon is the town Aitoliko.

Summary from Suomi / Finnish Wikipedia (fiwiki)

Aitolikón laguuni (kreik. Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, Limnothálassa Aitolikoú) on laguuni Patraksenlahden pohjoisrannikolla Aitolia-Akarnaniassa Kreikassa. Se on osa Mesolóngin–Aitolikón laguuneja, jotka muodostavat kansallispuiston ja Natura 2000 -alueen.

Wikidata location: 38.4677, 21.3330 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

relation: Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού (OSM)exact location match [show tags]
name: Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
water: lagoon
source: PGS
name:de: Etoliko Lagune
name:el: Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
name:en: Etoliko Lagoon
name:fr: Lagune d'Etoliko
natural: water
wikidata: Q4699333

wikidata match: Q4699333

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
lake (Q23397) water=lake