تالاب انزلی (Q4778433)

 • matcher place: Gilan Province (relation 241472), Bandar-e-Anzali County (relation 6554938)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, Chinese, English, Persian, Urdu
 • Wikimedia Commons
 • English Wikipedia categories: Lagoons of Asia, Landforms of Gilan Province, Ramsar sites in Iran, Tourist attractions in Gilan Province, Wetlands of Iran
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,37.48111,49.33528)[ramsar][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.48111,49.33528)[ramsar][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.48111,49.33528)[ramsar][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.48111,49.33528)[natural=water][name];
    way(around:1000,37.48111,49.33528)[natural=water][name];
    rel(around:1000,37.48111,49.33528)[natural=water][name];
    node(around:1000,37.48111,49.33528)[natural=wetland][name];
    way(around:1000,37.48111,49.33528)[natural=wetland][name];
    rel(around:1000,37.48111,49.33528)[natural=wetland][name];
    node(around:1000,37.48111,49.33528)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.48111,49.33528)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.48111,49.33528)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.48111,49.33528)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.48111,49.33528)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.48111,49.33528)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Anzali Lagoon (Persian: تالاب انزلی‎) (also Anzali Mordab, Anzali Bay, Pahlavi Mordab, Pahlavi Bay or Anzali Liman) is a coastal liman, or lagoon, in the Caspian Sea near Bandar-e Anzali, in the northern Iranian province of Gilan. The lagoon divides Bandar-e Anzali into two parts, and is home to both the Selke Wildlife Refuge and the Siahkesheem Marsh.

Summary from زبان فارسی / Persian Wikipedia (fawiki)

تالاب انزلی یا مرداب انزلی (به گیلکی: أنزٚلي سٚل) با مساحتی در حدود ۲۰ هزار هکتار در شمال ایران، واقع در استان گیلان قرار دارد. مرداب انزلی از جالب‌ترین و بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی جانواران ایران محسوب می‌شود و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی کشورهای همسایه شمالی به ایران می‌آیند. تالاب انزلی به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و آب با هیچ‌یک از تالاب‌های ایران قابل مقایسه نیست. تالاب انزلی چندین جزیره را در خود جای داده‌است.

Wikidata location: 37.4811, 49.3353 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

relation: مرداب انزلی (OSM)exact location match [show tags]
name: مرداب انزلی
is_in: Gilan Province, Iran
water: lagoon
name:en: Anzali lagoon
natural: water
alt_name: تالاب انزلی
wikipedia: fa:تالاب انزلی
wikidata: Q4778433

wikidata match: Q4778433

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
wetland (Q170321) natural=wetland
Ramsar site (Q19683138) ramsar

Search criteria from categories

Tourist attractions in Gilan Province tourism=attraction, tourism=museum
Wetlands of Iran natural=water, natural=wetland