Chwarel Singret (Q5118467)

 • matcher place: Wrexham (relation 137981)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: English, Welsh
 • English Wikipedia categories: Sites of Special Scientific Interest in Clwyd, United Kingdom Site of Special Scientific Interest stubs
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,53.09880,-2.97990)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,53.09880,-2.97990)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,53.09880,-2.97990)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,53.09880,-2.97990)["boundary"="protected_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,53.09880,-2.97990)["boundary"="protected_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,53.09880,-2.97990)["boundary"="protected_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Chwarel Singret is a Site of Special Scientific Interest in the preserved county of Clwyd, north Wales.

Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Chwarel Singret wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 04 Rhagfyr 2002 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.5 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Wikidata location: 53.0988, -2.9799 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

no matches found

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

protected area (Q473972) boundary=protected_area
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative