Λίμνη Λάδωνα (Q6469801)

 • matcher place: Greece (relation 192307)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: English, Greek, Japanese, Ukrainian
 • Wikimedia Commons
 • English Wikipedia categories: Lakes of Greece, Landforms of Arcadia, Landforms of Peloponnese (region), Reservoirs in Greece
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,37.76000,22.01000)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.76000,22.01000)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.76000,22.01000)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.76000,22.01000)[landuse=reservoir][name];
    way(around:1000,37.76000,22.01000)[landuse=reservoir][name];
    rel(around:1000,37.76000,22.01000)[landuse=reservoir][name];
    node(around:1000,37.76000,22.01000)[natural=water][name];
    way(around:1000,37.76000,22.01000)[natural=water][name];
    rel(around:1000,37.76000,22.01000)[natural=water][name];
    node(around:1000,37.76000,22.01000)[water=lake][name];
    way(around:1000,37.76000,22.01000)[water=lake][name];
    rel(around:1000,37.76000,22.01000)[water=lake][name];
    node(around:1000,37.76000,22.01000)[water=reservoir][name];
    way(around:1000,37.76000,22.01000)[water=reservoir][name];
    rel(around:1000,37.76000,22.01000)[water=reservoir][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Η Λίμνη Λάδωνα είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή φράγματος στον ποταμό Λάδωνα. Βρίσκεται στον νομό Αρκαδίας και αποτελεί τμήμα της λεκάνης απορροής του Αλφειού, παραπόταμος του οποίου είναι ο Λάδωνας. Η έκτασή της είναι 3,048 τ.χλμ.

Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Ladon Lake (Greek: Τεχνητή Λίμνη Λάδωνα Techniti Limni Ladona) or the Ladon Reservoir is an artificial lake in the upper part of the river Ladon, in the northwestern part of Arcadia, Greece. The 50 m high dam was built in 1955. The reservoir is situated in a sparsely populated, mountainous area. It is completely in the municipality Gortynia, municipal units Kleitor, Kontovazaina and Tropaia.

Wikidata location: 37.7600, 22.0100 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Τεχνητή Λίμνη Λάδωνα (OSM)exact location match [show tags]
name: Τεχνητή Λίμνη Λάδωνα
landuse: reservoir
name:de: Ladonas-Stausee
name:el: Τεχνητή Λίμνη Λάδωνα
name:en: Ladonas Reservoir
name:ru: водохранилище Ладон
wikidata: Q6469801

wikidata match: Q6469801

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

reservoir (Q131681) water=reservoir, landuse=reservoir
body of water (Q15324) natural=water
lake (Q23397) water=lake
product (Q2424752) product

Search criteria from categories

Lakes of Greece water=lake, water=pond, natural=lake
Reservoirs in Greece water=reservoir, landuse=reservoir, man_made=reservoir_covered