Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Q9284444)

 • matcher place: Warsaw (relation 336074), Śródmieście (relation 2534036), Warsaw (relation 2907540), Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (relation 3533124)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Polish
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,52.22874,21.02028)[office=government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.22874,21.02028)[office=government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.22874,21.02028)[office=government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,52.22874,21.02028)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,52.22874,21.02028)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,52.22874,21.02028)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

Wikidata location: 52.2287, 21.0203 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: GUGiK (OSM), 45 m from Wikidata [show tags]
name: GUGiK
office: government
website: http://www.gugik.gov.pl
addr:city: Warszawa
short_name: GUGiK
addr:street: Wspólna
addr:postcode: 00-926
official_name: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
addr:housenumber: 2

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

government organization (Q2659904) operator:type=government
government agency (Q327333) office=government