Blaenrheidol

Blaenrheidol, Ceredigion, Wales, United Kingdom
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 11377086
Cronfa Nant-y-moch (Q6964263)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cronfa ddŵr yng Ngheredigion yw Cronfa Nant-y-moch, a leolir ychydig i'r gorllewin o gopa Pumlumon. Ffurfiwyd y gronfa, sydd ag arwynebedd o 66.8 cilometr sgwar, yn 1964 trwy adeiladu argae ar draws Afon Rheidol. Saif yr argae rhyw dair milltir i'r gogledd o bentref Ponterwyd ym mryniau Elenydd.

 • way: Nant-Y-Moch Reservoir (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Nant-Y-Moch Reservoir (6 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=OS_OpenData_StreetView
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6964263

  wikidata match: Q6964263
Ponterwyd (Q3399417)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref yng Ngheredigion yw Ponterwyd, a leolir tua 12 milltir i'r dwyrain o Aberystwyth ar lôn yr A44 rhwng y dref honno a Llangurig. I'r de mae pentref hanesyddol Ysbyty Cynfyn. I'r gogledd ceir moelydd llwm Pumlumon. Rhed Afon Rheidol i'r de o'r pentref.

 • node: Ponterwyd (OSM) 37 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ponterwyd (19 name matches)
  is_in=Ceredigion, Wales, UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3399417

  wikidata match: Q3399417
Pen Pumlumon Arwystli (Q7162102)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen Pumlumon Arwystli yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN814877. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 677 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pen Pumlumon Arwystli (OSM) 40 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=741
  name=Pen Pumlumon Arwystli (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7162102
  wikipedia=en:Pen Pumlumon Arwystli

  wikidata match: Q7162102
Pen Pumlumon Llygad-bychan (Q7162103)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pen Pumlumon Llygad-bychan is a subsidiary summit of Pen Pumlumon Fawr and the third highest summit on the Plynlimon massif, a part of the Cambrian Mountains in the county of Ceredigion, Wales. It is not named on Ordnance Survey walking maps.

 • node: Pen Pumlumon Llygad-Bychan (OSM) 46 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=727
  name=Pen Pumlumon Llygad-Bychan (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7162103
  wikipedia=en:Pen Pumlumon Llygad-bychan

  wikidata match: Q7162103
Pumlumon Fawr (Q7205900)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pumlumon Fawr (Plynlimon) yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN789869. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 228 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Uchder y copa o lefel y môr ydy 752 metr (2467 tr). Cafodd yr uchder ei fesur a'i gadarnhau ar 28 Hydref 2001.

 • node: Pumlumon Fawr (OSM) 110 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=752
  name=Pumlumon Fawr (6 name matches)
  source=npe
  name:en=Plynlimon (14 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7205900
  wikipedia=en:Plynlimon

  wikidata match: Q7205900
Pumlumon Fach (Q7259792)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pumlumon Fach yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN787874. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 644 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pumlumon Fach (OSM) 251 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=664
  name=Pumlumon Fach (8 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7259792
  wikipedia=en:Pumlumon Fach

  wikidata match: Q7259792
Y Garn (Q8046133)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Y Garn yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN775851. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 628 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Ceir Carnedd gron y Garn, Eisteddfa-Gurig ar y llethrau.

 • node: Y Garn (OSM) 10 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=684
  name=Y Garn (3 name matches)
  source=Bing
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landmark=cairn
  man_made=cairn
  wikidata=Q8046133
  wikipedia=en:Y Garn (Plynlimon)

  wikidata match: Q8046133
Ystumtuen (Q8059811)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref bychan yng ngogledd Ceredigion yw Ystumtuen. Fe'i lleolir tua 10 milltir i'r dwyrain o Aberystwyth, yn y bryniau rhwng Ponterwyd a Phontarfynach. Fe gyrhaeddir ato naill ai trwy droi oddi ar yr A44 ger Nant-yr-Arian i gyfeiriad Bwa Drain, neu ar hyd allt serth yr Henriw. Mae'n rhan o gymuned Blaenrheidol, gyda Ponterwyd.

 • node: Ystumtuen (OSM) 42 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ystumtuen (17 name matches)
  is_in=Ceredigion, Wales, UK
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q8059811

  wikidata match: Q8059811
Cronfa Dinas (Q13127416)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cronfa ddŵr yn sir Ceredigion yw Cronfa Dinas. Creuwyd y llyn ar afon Rheidol trwy godi argae ar yr afon honno fel rhan o waith hydroelectrig Cwm Rheidol.

 • way: Dinas Reservoir (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dinas Reservoir (2 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  name:cy=Cronfa Dinas (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13127416

  wikidata match: Q13127416
Drosgol (Q13127955)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Drosgol yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN759878. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 355 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Drosgol (OSM) 113 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=550
  name=Drosgol (5 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13127955

  wikidata match: Q13127955
Blaenrheidol (Q15651371)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cymuned yng Ngheredigion yw Blaenrheidol. Saif o amgylch rhan uchaf Afon Rheidol, i'r dwyrain o Aberystwyth. Mae'n cynnwys copa Pumlumon a dwy gronfa ddŵr fawr, Cronfa Nant y Moch a Chronfa Dinas, yn ogystal â phentrefi Ponterwyd ac Ystumtuen. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 493.

 • relation: Blaenrheidol (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Blaenrheidol (23 name matches)
  name:cy=Blaenrheidol (23 name matches)
  ref:gss=W04000361
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Blaenrheidol Community Council
  council_name:cy=Cyngor Cymuned Blaenrheidol
  wikidata=Q15651371

  wikidata match: Q15651371
Llywernog (Q15987471)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion, Cymru yw Llywernog, sydd 70.7 milltir (113.7 km) o Gaerdydd a 171 milltir (275.1 km) o Lundain.

 • node: Ponterwyd (OSM) 1.80 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Ponterwyd (1 name matches)
  is_in=Ceredigion, Wales, UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3399417

  wikidata mismatch: Q3399417
Ysbyty Cynfyn (Q16354641)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion, Cymru yw Ysbyty Cynfyn, sydd 69.1 milltir (111.3 km) o Gaerdydd a 169.3 milltir (272.4 km) o Lundain.

 • node: Ysbyty Cynfyn (OSM) 213 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ysbyty Cynfyn (12 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Yspyty-Cynfyn
  wikidata=Q16354641
  wikipedia=en:Yspyty-Cynfyn

  wikidata match: Q16354641
Eisteddfa Gurig (Q17520854)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref gwledig bychan yng Ngheredigion, Cymru, yw Eisteddfa Gurig. Saif bron ar y ffin rhwng Ceredigion â Phowys. Mae ar ffordd yr A44 tua hanner ffordd rhwng Aberystwyth i'r gorllewin a Rhaeadr Gwy i'r dwyrain. Saif bron ar y ffin rhwng Ceredigion â Phowys. Fe'i lleolir ar y bwlch ar y ffordd honno gyda bryniau Pumlumon i'r gogledd. Rhed Afon Tarenig trwy Eisteddfa Gurig i gyfeiriad y dwyrain i ymuno yn Afon Gwy yn is i lawr y cwm.

 • node: Eisteddfa Gurig (OSM) 60 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Eisteddfa Gurig (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17520854

  wikidata match: Q17520854
Pen Pumlumon Llygad-bychan (Q20589022)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen Pumlumon Llygad-bychan (is-gopa) yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN801873. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 723metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pen Pumlumon Llygad-Bychan (OSM) 737 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=727
  name=Pen Pumlumon Llygad-Bychan (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7162103
  wikipedia=en:Pen Pumlumon Llygad-bychan

  wikidata mismatch: Q7162103
Pencerrigtewion (Q20589851)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pencerrigtewion yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN800881. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pen Cerrig-Tewion (OSM) 253 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pen Cerrig-Tewion (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20589851

  wikidata match: Q20589851
Disgwylfa Fawr (Q20590755)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Disgwylfa Fawr yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN737847. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 355 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Disgwylfa Fawr (OSM) 77 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=506
  name=Disgwylfa Fawr (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20590755

  wikidata match: Q20590755
Llyn Llygad Rheidol (Q20596213)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Gorwedd Llyn Llygad Rheidol tua 540 metr i fyny mewn cwm ychydig i'r gogledd o gopa Pumlumon yng ngogledd-orllewin Ceredigion. Fel y mae'r enw yn awgrymu, y llyn hwn yw tarddle traddodiadol afon Rheidol.

 • way: Llyn Llygad-Rheidol (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Llygad-Rheidol (6 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20596213

  wikidata match: Q20596213
Llyn yr Oerfa (Q20596527)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng ngogledd Ceredigion yw Llyn yr Oerfa. Fe'i lleolir gerllaw pentref Ystumtuen, tua 10 milltir i'r dwyrain o Aberystwyth, yn y bryniau rhwng Ponterwyd a Phontarfynach. Mae'n rhan o gymuned Blaenrheidol.

 • way: Llyn-yr-Oerfa (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn-yr-Oerfa (8 name matches)
  access=private
  source=OS_OpenData_StreetView
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Pond-yr-Oerfa (8 name matches)
  wikidata=Q20596527

  wikidata match: Q20596527
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr (Q29505843)
 • way: Saint John the Baptist (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Saint John the Baptist (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29505843

  wikidata match: Q29505843
Ysgol Syr John Rhys (Q66007689)
 • way: Ysgol Syr John Rhys (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Syr John Rhys (4 name matches)
  phone=+44 1970 890622
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  fhrs:id=863310
  alt_name=Sir John Rhys County Primary School
  wikidata=Q66007689
  addr:city=Aberystwyth
  addr:street=Ponterwyd
  ref:GB:uprn=49061464
  ref:edubase=400603
  source:addr=edubase
  source:name=edubase
  addr:country=GB
  school:trust=no
  addr:postcode=SY23 3JX
  source:geometry=OS_Open_Map_Local_FunctionalSite

  wikidata match: Q66007689
George Borrow Hotel (Q80577838)
 • way: George Borrow Hotel (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=George Borrow Hotel (4 name matches)
  source=local_knowledge
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  fhrs:id=863311
  tourism=hotel
  website=https://www.thegeorgeborrowhotel.co.uk/
  building=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80577838
  addr:city=Ponterwyd
  addr:postcode=SY23 3AD
  source:location=OS_OpenData_StreetView

  wikidata match: Q80577838
 • node: George Borrow Hotel (OSM) 10 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=George Borrow Hotel (4 name matches)
  source=local_knowledge
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  fhrs:id=863311
  tourism=hotel
  website=https://www.thegeorgeborrowhotel.co.uk/
  addr:city=Ponterwyd
  addr:postcode=SY23 3AD
  source:location=OS_OpenData_StreetView
  wikidata=Q80577838

  wikidata match: Q80577838
Amgueddfa Llywernog (Q85673790)
 • way: Llywernog Silver Lead Mine (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llywernog Silver Lead Mine (7 name matches)
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q85673790

  wikidata match: Q85673790
Bryn Gwyn (Q106710501)
 • node: Bryn Gwyn (OSM) 222 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bryn Gwyn (3 name matches)
  source=OS-New_Popular_Edition-historic
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710501

  wikidata match: Q106710501
Disgwylfa Fach (Q106710565)
 • node: Disgwylfa Fâch (OSM) 14 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=414
  name=Disgwylfa Fâch (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710565

  wikidata match: Q106710565
Dinas (Q106710628)
 • node: Dinas (OSM) 33 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=385
  name=Dinas (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710628

  wikidata match: Q106710628
Eglwys Ioan Fedyddiwr, Ysbyty Cynfyn (Q112147728)
 • way: Saint John the Baptist (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Saint John the Baptist (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29505843

  wikidata mismatch: Q29505843