Upper Carniola Statistical Region

Upper Carniola Statistical Region, Slovenia
category: boundary — type: census — OSM: relation 1699230
Vošca (Q21863806)
 • node: Woschza / Vošca (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1737
  name=Woschza / Vošca
  source=GURS
  name:de=Woschza (6 name matches)
  name:sl=Vošca (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21863806

  wikidata match: Q21863806
Vis Kurjek (Q21875043)
 • node: Visoki Kurjek / Bärenkogel (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1973
  name=Visoki Kurjek / Bärenkogel
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  name:de=Bärenkogel (3 name matches)
  name:sl=Visoki Kurjek (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21875043

  wikidata match: Q21875043
Cerkev sv. Kancijana, Kranj (Q12786860)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev svetega Kancijana in tovarišev je poznogotska cerkev verjetno z začetka 15. stoletja, posvečena sv. Kancijanu, Kanciju, Protu in Kancijanili ter stoji na temeljih predslovanskega sakralnega objekta iz 6.stoletja, kar so pokazale tudi arheološke raziskave v letih 1972 in 1984. Stoji v središču Kranja, na robu glavnega trga. Je eden najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na Slovenskem ter vzor številnim pozneje zgrajenim cerkvam (Radovljica, Škofja Loka, Kamnik, Šentrupert na Dolenjskem).

 • way: Cerkev Svetega Kancijana (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Svetega Kancijana (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sl:Cerkev svetega Kancijana, Kranj
  denomination=catholic
  wikidata=Q12786860

  wikidata match: Q12786860
Lectarjeva hiša (Q60357756)
 • way: Gostilna Lectar (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gostilna Lectar (1 name matches)
  phone=04 537 48 00
  amenity=restaurant
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Radovljica
  addr:street=Linhartov trg
  addr:postcode=4240
  addr:housenumber=2
  wikidata=Q60357756

  wikidata match: Q60357756
Partizanski dom na Vodiški planini (Q60358024)
 • way: Partizanski dom na Vodiški planini (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1108
  name=Partizanski dom na Vodiški planini (1 name matches)
  source=Mapbox
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60358024

  wikidata match: Q60358024
Cerkev sv. Jakoba, Škofja Loka (Q59781707)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Jakoba, župnijska cerkev župnije Škofja Loka.

 • way: Cerkev Sv. Jakoba (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Sv. Jakoba (2 name matches)
  source=eigene Aufnahme, Stadtplan
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Jakobuskirche
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q59781707
  denomination=catholic
  wikipedia:sl=Cerkev sv. Jakoba, Škofja Loka

  wikidata match: Q59781707
Pokopališče Kokra (Q60356408)
 • way: pokopališče Kokra (OSM) exact location name match [show tags]
  name=pokopališče Kokra (1 name matches)
  amenity=grave_yard (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60356408

  wikidata match: Q60356408
Dvorec Hrib (Q60356528)
 • relation: Grad Hrib (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Hrib (1 name matches)
  note=poročni obredi
  alt_name=Fuschsova graščina
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle
  addr:city=Preddvor
  addr:street=Hrib
  addr:postcode=4205
  addr:housenumber=4
  wikidata=Q60356528

  wikidata match: Q60356528
Cerkev sv. Jurija, Šenčur (Q60356543)
 • way: Cerkev Sv.Jurija (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Sv.Jurija (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=catholic
  wikidata=Q60356543

  wikidata match: Q60356543
Cerkev sv. Petra, Preddvor (Q60356560)
 • way: Cerkev Sv. Petra (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev Sv. Petra (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=catholic
  wikidata=Q60356560

  wikidata match: Q60356560
Pokopališče Breznica (Q60357187)
 • way: Pokopališče Breznica (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Pokopališče Breznica (1 name matches)
  amenity=grave_yard (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60357187

  wikidata match: Q60357187
Arheološko najdišče sv. Lovrenc (Q60357205)
 • way: Sv. Lovrenc (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sv. Lovrenc (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  building=church
  religion=christian
  denomination=catholic
  wikidata=Q60357205

  wikidata match: Q60357205
Cerkev sv. Lenarta, Kropa (Q60357975)
 • node: The Parish Church of St. Leonard (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=The Parish Church of St. Leonard (1 name matches)
  name:sl=Župnijska Cerkev Sv. Lenarta
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=roman_catholic
  wikidata=Q60357975

  wikidata match: Q60357975
Lubnik (Q31529469)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lubnik je 1025 mnm visok vrh, ki se strmo dviguje nad vstopom v dolino Selške Sore, zahodno od Škofje Loke. Predstavlja najvzhodnejši vrh v nizu vrhov Škofjeloškega hribovja. Hkrati je z višino 1025 mnm eden višjih vrhov v tem pogorju. Leži le nekaj kilometrov zahodno od Škofje Loke, kar mu daje značaj naravne pregrade, ki varuje mesto pred zahodnimi vetrovi. Jugovzhodno se od njega odpira vstop v Poljansko, severovzhodno pa v Selško dolino. Preko grebena vzhodno od vrha poteka razvodnica med porečjem Poljanske in Sleške Sore. Gre za vrh z relativno veliko izolacijo, saj je na manjšem področju v okolici Škofje Loke praktično edini, ki sega v višino preko 1000 m. Na vrhu stoji planinska koča, ki jo je leta 1932 zgradilo Škofjeloško planinsko društvo. V koči se od leta 2015 nahaja tudi avtomatski defibrilator.

 • node: Lubnik (OSM) 0.94 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1025
  name=Lubnik (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529469
  wikipedia=sl:Lubnik

  wikidata match: Q31529469
Cerkev sv. Urha, Begunje na Gorenjskem (Q18515926)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev svetega Urha v Begunjah na Gorenjskem je župnijska cerkev, zgrajena konec 14. ali v začetku 15. stoletja. Cerkev sv. Urha se prvič omenja s patrocinijem 30. aprila 1403. V baročnem slogu je bila prezidana leta 1743. Tedaj so novo cerkev in župnišče prekrili z opeko z opuščenega gradu Kamen. Od tam so prenesli iz nekdanje kapele tudi stranski kamniti oltar Matere Božje s sliko.

 • way: Cerkev svetega Urha (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev svetega Urha (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18515926
  denomination=catholic
  wikipedia:sl=Cerkev sv. Urha, Begunje na Gorenjskem

  wikidata match: Q18515926
Paloviče (Q3437337)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Paloviče so naselje v Občini Tržič.

 • node: Paloviče (OSM) 148 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Paloviče (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437337
  wikipedia:sl=Paloviče

  wikidata match: Q3437337
Brekovice (Q3437353)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brekovice so naselje v Občini Žiri.

 • node: Brekovice (OSM) 0.74 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Brekovice (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437353
  wikipedia=sl:Brekovice
  population=61

  wikidata match: Q3437353
Žirovnica (Q3437411)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žirovnica je gručasto naselje z okoli 600 prebivalci v občini Žirovnica. Sedež občine Žirovnica pa je na Breznici. Umeščena je na najbolj severni del Ljubljanske kotline, imenovan Dežela. Na tem mestu se kotlina steka v Zgornjesavsko dolino. Osrednji del kraja se nahaja na rečnem in ledeniškem produ kotline, medtem ko se obronki kraja dvigajo po pobočju grebena Peči.

 • relation: Žirovnica (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=192
  name=Žirovnica (17 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Scheraunitz
  name:sl=Žirovnica (17 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q394103
  ISO3166-2=SI-192
  wikipedia=sl:Občina Žirovnica
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q394103
 • node: Žirovnica (OSM) 0.78 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=558
  name=Žirovnica (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Scheraunitz
  name:sl=Žirovnica (17 name matches)
  population=550
Osojnica (Q3437444)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Osojnica je naselje v Občini Žiri.

 • node: Osojnica (OSM) 167 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Osojnica (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Ossoinizza
  wikidata=Q3437444
  wikipedia=sl:Osojnica
  population=26

  wikidata match: Q3437444
Predoslje (Q3437459)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Predoslje so naselje v Mestni občini Kranj s skoraj 1.000 prebivalci in sedež krajevne skupnosti. V preteklosti so bile Predoslje sedež istoimenske občine, ki je združevala še vasi Kokrica, Suha, Britof, Mlaka, Bobovek, Srakovlje, Ilovka in Tatinec.

 • node: Predoslje (OSM) 0.82 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Predoslje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437459
  wikipedia:sl=Predoslje

  wikidata match: Q3437459
Popovo (Q3437592)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Popovo je naselje v Občini Tržič.

 • node: Popovo (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Popovo (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437592
  wikipedia:sl=Popovo

  wikidata match: Q3437592
Poljšica pri Gorjah (Q3437858)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poljšica pri Gorjah je naselje v Občini Gorje. Je razpotegnjena vas in leži v precej strmem bregu do Stolca in Tratovca in v neposredni bližini Blejskega jezera. Domačini se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom in poljedelstvom (prevladujejo pridelki kot so krompir, črni ribez (v preteklosti so ga gojili za izvoz v sosednje države, za proizvodnjo sokov, namazov), sadje, koruza ...). Večina tam živečih ljudi je zaposlena na Jesenicah, Bledu in v Lescah.

 • node: Poljšica pri Gorjah (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Poljšica pri Gorjah (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437858
  wikipedia=sl:Poljšica pri Gorjah

  wikidata match: Q3437858
Podlonk (Q3437884)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podlonk je naselje v Občini Železniki.

 • node: Podlonk (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podlonk (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Langenau
  wikidata=Q3437884
  wikipedia=sl:Podlonk
  population=159
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q3437884
Črna prst (Q341636)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črna prst (1844 m) je gora na jugovzhodu Julijskih Alp. Leži na obrobju Triglavskega narodnega parka. Pod vrhom se pojavljajo liasni apnenci s temnimi plastmi manganove rude, ki dajejo gori ime. Na vrhu in po pobočjih uspevajo zanimive rastlinske vrste.

 • node: Črna Prst (OSM) 1.78 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1844
  name=Črna Prst (17 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  tourism=viewpoint
  wikidata=Q341636

  wikidata match: Q341636
Škofja Loka (Q15922)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Škofja Loka ( izgovorjava ) je srednjeveško mesto jugozahodno od Kranja oziroma severozahodno od Ljubljane in Medvod, ki ima danes nekaj manj kot 12.000 prebivalci in središče istoimenske občine.

 • relation: Škofja Loka (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=122
  name=Škofja Loka (72 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bischoflack (1 name matches)
  name:sl=Škofja Loka (72 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2318898
  ISO3166-2=SI-122
  wikipedia=sl:Občina Škofja Loka
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q2318898
 • node: Škofja Loka (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Škofja Loka (72 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bischoflack (1 name matches)
  name:en=Skofja Loka (72 name matches)
  name:lt=Škofja Loka (72 name matches)
  name:ru=Шкофья-Лока (14 name matches)
  name:sl=Škofja Loka (72 name matches)
  wikidata=Q15922
  wikipedia=sl:Škofja Loka
  population=12100
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15922
Občina Tržič (Q15927)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Tržič je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občina zavzema 155,4 km2 ali 0,8 % ozemlja Republike Slovenije. Na severu meji z Republiko Avstrijo in sicer po gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in Radovljica, na vzhodu na Jezersko in Preddvor ter na jugu na občini Kranj in Naklo. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju Tržiške Bistrice, le manjši del pripada porečju Kokre. Administrativno središče občine je Tržič.

 • relation: Tržič (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=131
  name=Tržič (25 name matches)
  place=municipality
  name:de=Neumarktl (2 name matches)
  name:sl=Tržič (25 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15927
  ISO3166-2=SI-131
  wikipedia=sl:Občina Tržič
  admin_level=8

  wikidata match: Q15927
Občina Železniki (Q15932)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Železniki so ena od občin v Republiki Sloveniji s središčem v Železnikih. Občina leži v severozahodnem delu Slovenije in spada pod Gorenjsko statistično regijo. Obsega večji zgornji del Selške doline skupaj z Davčo in naprej proti prevalu Petrovo brdo in Bohinjsko sedlo. Meji na sosednje občine Bohinj, Cerkno, Gorenja vas – Poljane, Kranj, Škofja Loka in Tolmin. Obsega 164m2 znotraj katerih v 26 naseljih živi 6807 prebivalcev.

 • relation: Železniki (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=146
  name=Železniki (26 name matches)
  place=municipality
  name:de=Eisnern (1 name matches)
  name:sl=Železniki (26 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15932
  ISO3166-2=SI-146
  wikipedia=sl:Občina Železniki
  admin_level=8

  wikidata match: Q15932
Žiri (Q15933)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žiri ( izgovorjava ) so največje (3.657 prebivalcev 2020) in najpomembnejše naselje v Poljanski dolini in Rovtarskem hribovju, središče občine Žiri.

 • relation: Žiri (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=147
  name=Žiri (35 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q394087
  ISO3166-2=SI-147
  wikipedia=sl:Občina Žiri
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q394087
Vrba (Q122649)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrba je vas v Občini Žirovnica.

 • node: Vrba (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=535
  name=Vrba (33 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q122649
  wikipedia=sl:Vrba, Žirovnica
  population=196

  wikidata match: Q122649
Retnje (Q259440)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Retnje so naselje v Občini Tržič.

 • node: Retnje (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Retnje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q259440
  wikipedia:sl=Retnje

  wikidata match: Q259440
Potoki (Q261325)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Potoki so naselje v Občini Jesenice. So najbolj vzhodno naselje v Občini Jesenice.

 • node: Potoki (OSM) 291 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Potoki (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bach
  wikidata=Q261325
  wikipedia=sl:Potoki, Jesenice

  wikidata match: Q261325
Poštarski dom na Vršiču (Q264273)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poštarski dom (1688 m) je planinska koča na Vršiču. Upravlja jo Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana in je oskrbovana v poletni sezoni. Koča ima 1 gostinski prostor s 53 sedeži in točilnico. Na voljo ima 10 sob s 30 posteljami in 20 na skupnih ležiščih. Je izhodišče planinskih poti na Mojstrovko, Prisojnik, Razor, Jalovec in druge vrhove Julijskih Alp.

 • way: Poštarski dom na Vršiču (OSM) 19 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1688
  beds=66
  name=Poštarski dom na Vršiču (8 name matches)
  email=postarskidom.vrsic@gmail.com
  phone=+386 41 610 029
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/postarski_dom_na_vrsicu
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Pošte in Telekoma Ljubljana
  wikidata=Q264273
  addr:city=Kranjska Gora
  wikipedia=sl:Poštarski dom na Vršiču
  addr:street=Vršiška cesta
  source:addr=GURS
  addr:country=SI
  addr:postcode=4280
  ref:gurs:hs_mid=11931731
  addr:housenumber=92
  source:addr:date=1995-01-01

  wikidata match: Q264273
Kovor (Q265741)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kovor je gručasta vas na terasi Tržiške Bistrice ob cesti proti Ljubelju v Občini Tržič.

 • node: Kovor (OSM) 423 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kovor (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q265741
  wikipedia:sl=Kovor

  wikidata match: Q265741
Kepa (Q386729)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kepa (tudi Jepa, nemško Mittagskogel) je z 2.143 m nadmorske višine tretja najvišja gora v Karavankah in obenem najsevernejši slovenski dvatisočak. Njeno severno strmo spuščajoče se skalnato pobočje daje njen značilni piramidasti izgled. Glavni greben leži na avstrijsko – slovenski meji in poteka od severozahoda proti jugovzhodu. Na severozahodu greben omejuje sedlo Sedlič (1438 m), od koder se povzpne na vrh Jepca (1610 m), nadaljuje preko neizrazitega sedla (1587 m), kjer je nekoč stala planinska koča Annahütte, sedaj pa je tam mednarodni planinski mejni prehod, ter se v nadaljevanju navezuje na Koroško Malo Kepo (1815 m), nakar se prične vršni greben z značilno obliko štirih vrhov, ki se postopoma stopničasto nižajo proti jugovzhodu, kar je lepo razvidno na sliki. Najprej najvišji, osrednji vrh grebena Kepe (2143 m), ki je sploh najzahodnejši dvatisočak v Karavankah, nato pa Dovška Mala Kepa (2077 m), Gubno (2035 m) in Plevelnice - Visoki Kurjek (1979 m), pri čemer slednji predstavlja jugovzhodni zaključek grebena, saj se ta od tod spusti na sedlo Mlinca (1581 m), od koder se Karavanke nadaljujejo preko Dovške Babe (1891 m) na Golico (1835 m). Od osrednjega vrha Kepe se proti severovzhodu (v Avstrijo) odcepi stranski manj izrazit greben, ki se spušča proti planini Borovščici, kjer stoji edina planinska postojanka Bertahütte v tem delu gorstva.

 • node: Mittagskogel / Kepa (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2145
  name=Mittagskogel / Kepa
  source=GURS;gps
  name:de=Mittagskogel (17 name matches)
  name:sl=Kepa (12 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q386729
  wikipedia=de:Mittagskogel (Karawanken)
  prominence=701
  summit:cross=yes

  wikidata match: Q386729
Škrlatica (Q392142)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Škrlatica (nekdaj imenovana Suhi plaz) je gora v Julijskih Alpah, ki je z 2740 metri druga najvišja v Sloveniji.

 • node: Škrlatica (OSM) 465 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2740
  name=Škrlatica (40 name matches)
  name:ru=гора Шкрлатица
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q392142
  wikipedia=en:Škrlatica
  prominence=982
  source:ele=en.wikipedia.org
  summit:cross=yes
  summit:register=yes

  wikidata match: Q392142
Špik (Q392261)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Špik (2472 m) je gora v Julijskih Alpah in je del martuljške skupine.

 • node: Špik (OSM) 0.52 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=2473
  name=Špik (26 name matches)
  source=survey
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q392261
  wikipedia=sl:Špik

  wikidata match: Q392261
Občina Žiri (Q394087)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Žiri so ena od občin v Republiki Sloveniji s skoraj 5000 prebivalci. Pred zadnjo ustanovitvijo leta 1994 je bila del Občine Škofja loka. Središče občine je v Žireh, kjer živi tudi velika večina (okoli tri četrtine) prebivalstva občine, večji naselji sta še Selo pri Žireh, skupaj s katerim šteje Žiri okoli 4.000 prebivalcev in Žirovski vrh.

 • relation: Žiri (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=147
  name=Žiri (23 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q394087
  ISO3166-2=SI-147
  wikipedia=sl:Občina Žiri
  admin_level=8

  wikidata match: Q394087
Občina Žirovnica (Q394103)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Žirovnica je ena od občin v Republiki Sloveniji s približno 4.400 prebivalci. Iz območja te občine je v preteklosti izšlo veliko število mož, pomembnih za Slovence, med drugimi pesnik France Prešeren, jezikoslovec Matija Čop, ljubljanski škof Janez Zlatoust Pogačar, prvi ljubljanski nadškof Anton Vovk, čebelar Anton Janša ter duhovniki in pisatelji Janez Jalen, Jožef Žemlja in Fran Saleški Finžgar.

 • relation: Žirovnica (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=192
  name=Žirovnica (21 name matches)
  place=municipality
  name:de=Scheraunitz (2 name matches)
  name:sl=Žirovnica (21 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q394103
  ISO3166-2=SI-192
  wikipedia=sl:Občina Žirovnica
  admin_level=8

  wikidata match: Q394103
Občina Kranjska Gora (Q507051)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Kranjska Gora je ena od občin v Republiki Sloveniji s 5.225 prebivalci (2020).

 • relation: Kranjska Gora (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=53
  name=Kranjska Gora (33 name matches)
  place=municipality
  name:de=Kronau (2 name matches)
  name:sl=Kranjska Gora (33 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q507051
  ISO3166-2=SI-053
  wikipedia=sl:Občina Kranjska Gora
  admin_level=8

  wikidata match: Q507051
Draga (Q520021)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Draga je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Draga (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Draga (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q520021
  wikipedia=sl:Draga, Škofja Loka
  population=132
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q520021
Log nad Škofjo Loko (Q525403)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Log nad Škofjo Loko je naselje v Občini Škofja Loka. Na terasastem pomolu (488 mnm) nad naseljem se nahaja cerkev svetega Volbenka, nedaleč stran pa nekdanja posest Ivana Tavčarja na Visokem.

 • node: Log nad Škofjo Loko (OSM) 163 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Log nad Škofjo Loko (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q525403
  wikipedia:sl=Log nad Škofjo Loko

  wikidata match: Q525403
Občina Preddvor (Q539864)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Preddvor je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Preddvor (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=95
  name=Preddvor (19 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q539864
  ISO3166-2=SI-095
  wikipedia=sl:Občina Preddvor
  admin_level=8

  wikidata match: Q539864
Šutna (Q601101)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šutna je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Šutna (OSM) 476 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šutna (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q601101
  wikipedia=sl:Šutna, Kranj

  wikidata match: Q601101
Radovljica (Q604194)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Radovljica (izgovorjava [ɾaˈdoːu̯ljitsa]; nemško Radmannsdorf) je mesto z dobrimi 6.000 prebivalci v Sloveniji in središče istoimenske občine in upravne enote.

 • relation: Radovljica (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=102
  name=Radovljica (28 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15910
  ISO3166-2=SI-102
  wikipedia=sl:Občina Radovljica
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q15910
 • node: Radovljica (OSM) 160 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Radovljica (28 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Radmannsdorf
  name:ru=Радовлица (2 name matches)
  name:sl=Radovljica (28 name matches)
  wikidata=Q604194
  wikipedia=sl:Radovljica
  population=6000
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q604194
Rudno (Q635680)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rudno je naselje v Občini Železniki.

 • node: Rudno (OSM) 271 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rudno (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Deutschenberg
  name:ru=Рудно (19 name matches)
  wikidata=Q635680
  wikipedia=sl:Rudno
  population=226
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q635680
Roblekov dom na Begunjščici (Q644974)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Roblekov dom na Begunjščici (1657 m) je planinska postojanka, ki stoji na razgledni točki zahodnega grebena Begunjščice. Imenovan je po Hugu Robleku, pobudniku planinstva na Gorenjskem.

 • way: Roblekov dom (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1657
  name=Roblekov dom (1 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q644974
  wikipedia=sl:Roblekov dom na Begunjščici

  wikidata match: Q644974
Moškrin (Q2178508)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Moškrin je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Moškrin (OSM) 154 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Moškrin (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2178508
  wikipedia:sl=Moškrin

  wikidata match: Q2178508
Jamnik (Q2180573)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jamnik je naselje v Mestni občini Kranj. Leži na vzhodnem pobočju planote Jelovica. Prvi prebivalci so se na območje Jamnika naselili v času razvoja železarstva. Ukvarjali so se z živinorejo in poljedelstvom, v jamah Jelovice so kopali železno rudo (štiri kilometre severno se nahaja Kropa, znano slovensko železarsko središče). Od tod izhaja ime naselja. Leta 1944 so Nemci vas požgali, večino hiš so vaščani še med vojno obnovili. Jamnik je morda najbolj znan po cerkvi sv. Primoža in Felicijana, ki stoji na travnatem grebenu pod vasjo in je dobra razgledna točka po severnem delu Ljubljanske kotline. Cerkev je ponoči osvetljena in jo je moč videti iz številnih gorenjskih krajev. Zaradi dobre strateške in razgledne razmestitve pobočij so bili v času turških vpadov na teh mestih prižgani signalni kresovi, ki so opozarjanje prebivalcev doline na bližajočo se nevarnost. Sredi vasi se sicer nahaja tudi kapelica zaprtega tipa, ki ima na oltarju lesena kipa svetnikov Felicijana in Primoža. V drugi polovici 19. stoletja je bila zunaj in znotraj poslikana s freskami, ki upodabljajo več svetnikov. Ob cesti blizu vasi je spomenik slovenskemu narodnemu heroju Lojzetu Kebetu-Štefanu, ki je bil 20. oktobra leta 1942 ob napadu na Jamnik smrtno ranjen.

 • node: Jamnik (OSM) 83 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jamnik (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2180573
  population=42
  wikipedia:sl=Jamnik, Kranj
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2180573
Bukovščica (Q2183203)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bukovščica je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Bukovščica (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukovščica (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2183203
  wikipedia:sl=Bukovščica

  wikidata match: Q2183203
Spodnja Lipnica (Q2187586)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Lipnica je naselje v Občini Radovljica. Nastala je pod Pustim ali Lipniškim gradom, ki je star približno 800 let. Imenuje se po reki Lipnici, ki teče skozi vas.

 • node: Lipnica (OSM) 6.04 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lipnica (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2119826
  population=54
  wikipedia:sl=Lipnica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata mismatch: Q2119826
 • node: Spodnja Lipnica (OSM) 114 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Lipnica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2187586
  population=155
  wikipedia:sl=Spodnja Lipnica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2187586
Poljšica pri Podnartu (Q2195196)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poljšica pri Podnartu je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Poljšica pri Podnartu (OSM) 442 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Poljšica pri Podnartu (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2195196
  wikipedia:sl=Poljšica pri Podnartu

  wikidata match: Q2195196
Sv. Petra Hrib (Q2197871)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sv. Petra Hrib (nekdaj Sv. Peter v Hribih, po 2. sv. vojni Hrib nad Zmincem ali Hrib pri Zmincu, nemško St. Peter im Gebirge) je hribovska vas v Občini Škofja Loka. Vas se razprostira na levem bregu Bodoveljske grape. Vas spada pod podružnico sv. Petra v Bodovljah, po tej cerkvi je dobila tudi ime. Vas sestavljajo raztresene hribovske kmetije.

 • node: Sv. Petra Hrib (OSM) 0.60 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sv. Petra Hrib (8 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing Aerial Imagery
  wikidata=Q2197871
  population=30
  wikipedia:sl=Svetega Petra Hrib
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2197871
Križe (Q2198804)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križe (staro ime Sveti Križ, nemško Heiligenkreuz in Kreuz) so naselje pod jugozahodnim vznožjem Kriške gore ob cesti Tržič - Golnik v Občini Tržič. V naselju stojijo cerkev Sv. Križa ( po kateri je vas dobila staro ime) s pokopališčem, osnovna šola, vrtec, gostilna, trgovine, pošta 4294 ... Glavna ulica v Križah je Hladnikova ulica; poimenovana je po cerkvenemu skladatelju, pevovodji in organistu Ignaciju Hladniku, ki je bil tu rojen.

 • node: Križe (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=531.2
  name=Križe (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Криже (1 name matches)
  wikidata=Q2198804
  population=859
  wikipedia:sl=Križe, Tržič

  wikidata match: Q2198804
Mojstrana (Q2201568)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mojstrana je gručasto naselje s skoraj 1.100 prebivalci v Občini Kranjska Gora v Zgornjesavski dolini pod cesto Jesenice - Kranjska Gora, na prodnem vršaju ob sotočju reke Save Dolinke in potoka Bistrice. Ob slednjem se proti jugozahodu odpira ledeniška dolina Vrata. K naselju spadajo zaselki Šraj, Ros in Peričnik. Skupaj z Dovjem tvori Krajevno skupnost Dovje-Mojstrana.

 • node: Mojstrana (OSM) 0.52 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mojstrana (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Meistern in der Oberkrain
  name:ru=Мойстрана (6 name matches)
  name:sl=Mojstrana (29 name matches)
  wikidata=Q2201568

  wikidata match: Q2201568
Todraž (Q2201584)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Todraž je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Todraž (OSM) 458 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Todraž (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2201584
  wikipedia=sl:Todraž

  wikidata match: Q2201584
Polica (Q2147763)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Polica je naselje v Občini Naklo.

 • node: Polica (OSM) 0.70 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Polica (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Politz
  name:sl=Polica (21 name matches)
  wikidata=Q2147763
  wikipedia=sl:Polica, Naklo

  wikidata match: Q2147763
Mišače (Q2152468)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mišače so naselje v Občini Radovljica, del krajevne skupnosti Srednja Dobrava.

 • node: Mišače (OSM) 140 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mišače (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2152468
  population=66
  wikipedia:sl=Mišače
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2152468
Pševo (Q2153359)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pševo je vas na uravnavi v severovzhodnem delu Škofjeloškega hribovja nad Sorškim poljem in je 9 km oddaljeno od Kranja. Dostop je po asfaltirani cesti iz Kranja preko Stražišča.

 • node: Pševo (OSM) 227 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pševo (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2153359
  wikipedia:sl=Pševo

  wikidata match: Q2153359
Zvirče (Q2154214)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zvirče so urbanizirano gručasto naselje v Občini Tržič. Nahajajo se v severozahodnem delu Dobrav na terasi nad desnim bregom reke Tržiške Bistrice, zahodno od odcepa avtoceste Podtabor - Tržič, južno od Kovorja. Prislonjeno je ob vzhodni rob terciarnega gričevja.

 • node: Zvirče (OSM) 433 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zvirče (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2154214
  wikipedia:sl=Zvirče

  wikidata match: Q2154214
Dolenje Brdo (Q2160939)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenje Brdo je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Dolenje Brdo (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dolenje Brdo (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2160939
  wikipedia=sl:Dolenje Brdo

  wikidata match: Q2160939
Stara Fužina (Q2162474)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stara Fužina je naselje v Občini Bohinj.

 • node: Stara Fužina (OSM) 357 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stara Fužina (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Althammer
  name:sl=Stara Fužina (27 name matches)
  wikidata=Q2162474
  population=576
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2162474
Četena Ravan (Q2166085)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Četena Ravan je vas nad Poljansko dolino v neposredni bližini smučarskega centra Stari vrh v Občini Gorenja vas - Poljane. Je rojstna vas prvega slovenskega jezikoslovca Gregorja Kreka.

 • node: Četena Ravan (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Četena Ravan (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2166085
  wikipedia=sl:Četena Ravan

  wikidata match: Q2166085
Smoleva (Q2168985)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Smoleva je naselje v Občini Železniki.

 • node: Smoleva (OSM) 181 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Smoleva (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Schmalau
  wikidata=Q2168985
  wikipedia=sl:Smoleva
  population=59
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2168985
Šenčur (Q1810670)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šenčur je naselje z okoli 3.300 prebivalci vzhodno od Kranja in središče Občine Šenčur.

 • relation: Šenčur (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=117
  name=Šenčur (20 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt Georgen
  name:sl=Šenčur (20 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2346638
  ISO3166-2=SI-117
  wikipedia=sl:Občina Šenčur
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q2346638
 • node: Šenčur (OSM) 394 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šenčur (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt Georgen
  name:ru=Шенчур (11 name matches)
  name:sl=Šenčur (20 name matches)
Žabnica (Q1812364)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žabnica je naselje v Mestni občini Kranj. Do reorganizacije po 2. sv. vojni je vas spadala pod občino Stara Loka oz. Škofja Loka.

 • node: Žabnica (OSM) 429 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žabnica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1812364
  wikipedia:sl=Žabnica, Kranj

  wikidata match: Q1812364
Bodešče (Q1814451)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bodešče so naselje v Občini Bled. Jedro vasi stoji na rečno - ledeniški terasi na jugovzhodu Blejskega kota.

 • node: Bodešče (OSM) 0.76 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Bodešče (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q1814451
  population=146
  wikipedia:sl=Bodešče
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1814451
Kupljenik (Q1815759)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kupljenik je naselje v Občini Bled. Vas leži na severnem pobočju Jelovice, nad desnim bregom Save Bohinjke in služi kot izhodiščna točka za vzpon na Babji zob. Sredi vasi stoji cerkev sv. Štefana, ki je poznana po žegnanju konj na štefanovo.

 • node: Kupljenik (OSM) 73 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kupljenik (28 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q1815759
  population=46
  wikipedia:sl=Kupljenik
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1815759
Smokuč (Q1824716)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Smôkúč je vas v Občini Žirovnica. Ima približno 460 prebivalcev in se deli na dva dela: stari Smokuč in novi Smokuč. Smokuč je znan predvsem po arheološkem najdišču in stari vaški pralnici.

 • node: Smokuč (OSM) 0.62 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Smokuč (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1824716
  wikipedia=sl:Smokuč

  wikidata match: Q1824716
Češnjevek (Q1825644)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Češnjevek je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Češnjevek (OSM) 261 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=406.3
  name=Češnjevek (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1825644
  wikipedia=sl:Češnjevek, Cerklje na Gorenjskem
  population=155
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1825644
Martinj Vrh (Q1829142)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Martinj Vrh je razloženo naselje samostojnih kmetij nad Selško dolino v Občini Železniki.

 • node: Martinj Vrh (OSM) 0.79 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Martinj Vrh (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1829142
  wikipedia=sl:Martinj Vrh

  wikidata match: Q1829142
Sidraž (Q1829625)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sidraž je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Sidraž (OSM) 62 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sidraž (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1829625
  wikipedia:sl=Sidraž

  wikidata match: Q1829625
Topolje (Q1829889)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Topolje so naselje v Občini Železniki. Strnjeno naselje na sedlu šteje deset hišnih številk. Prebivalstvo se ukvarja predvsem s kmetijstvom.

 • node: Topolje (OSM) 70 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Topolje (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1829889
  wikipedia=sl:Topolje

  wikidata match: Q1829889
Selo (Q1850752)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selo je naselje v Občini Žiri.

 • node: Selo (OSM) 190 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selo (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1850752
  wikipedia=sl:Selo, Žiri

  wikidata match: Q1850752
Zgornji Brnik (Q1851230)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornji Brnik je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Zgornji Brnik (OSM) 171 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornji Brnik (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q1851230
  wikipedia=sl:Zgornji Brnik
  population=718
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1851230
Nova vas pri Lescah (Q1868134)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova vas pri Radovljici je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Nova vas pri Lescah (OSM) 282 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova vas pri Lescah (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1868134
  wikipedia:sl=Nova vas pri Lescah

  wikidata match: Q1868134
Gorenja vas - Reteče (Q1877286)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja vas - Reteče je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Gorenja vas - Reteče (OSM) 411 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenja vas - Reteče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1877286
  population=368
  wikipedia:sl=Gorenja vas - Reteče

  wikidata match: Q1877286
Dolenja Žetina (Q1887142)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja Žetina je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Dolenja Žetina (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dolenja Žetina (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1887142
  wikipedia=sl:Dolenja Žetina

  wikidata match: Q1887142
Jama (Q1891181)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jama je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Jama (OSM) 205 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jama (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1891181
  wikipedia:sl=Jama, Kranj

  wikidata match: Q1891181
Golnik (Q1895190)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Golnik je naselje v Mestni občini Kranj. Zaradi blage in ugodne klime v kraju deluje že od leta 1921 eno izmed najboj znanih evropskih zdravilišč za pljučne bolezni (Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik). Zdaj poleg pljučnih zdravijo tudi srčne in alergijske bolezni.

 • node: Golnik (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Golnik (34 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gallenfels
  name:ru=Голник (34 name matches)
  name:sl=Golnik (34 name matches)
  wikidata=Q1895190
  wikipedia:sl=Golnik

  wikidata match: Q1895190
Noše (Q1895704)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Noše so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Noše (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Noše (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1895704
  wikipedia:sl=Noše

  wikidata match: Q1895704
Kremenik (Q1910662)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kremenik je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Kremenik (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kremenik (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1910662
  wikipedia=sl:Kremenik

  wikidata match: Q1910662
Kamnje (Q1945402)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamnje so naselje v Občini Bohinj.

 • node: Kamnje (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamnje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Steinfeld
  name:sl=Kamnje (24 name matches)
  wikidata=Q1945402
  wikipedia=sl:Kamnje, Bohinj
  population=232
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1945402
Srednja vas - Goriče (Q1948670)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednja vas - Goriče so naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Srednja vas - Goriče (OSM) 107 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednja vas - Goriče (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1948670
  wikipedia:sl=Srednja vas - Goriče

  wikidata match: Q1948670
Novake (Q1949916)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Novake so naselje v Občini Tržič.

 • node: Novake (OSM) 233 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Novake (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1949916
  wikipedia:sl=Novake, Tržič

  wikidata match: Q1949916
Nova vas (Q1949936)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova vas je naselje v Občini Preddvor, 1 km severno od Preddvora. Včasih je bila vas znana tudi pod nemškim imenom Neudorf.

 • node: Nova vas (OSM) 210 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova vas (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q1949936
  wikipedia=sl:Nova vas, Preddvor
  population=135
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1949936
Adergas (Q1952530)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Adergas je gručasto naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Adergas (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=422.7
  name=Adergas (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1952530
  wikipedia=sl:Adergas
  population=234
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Adergas_valley.jpg

  wikidata match: Q1952530
Hlebce (Q1955453)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hlebce so naselje v Občini Radovljica. Vas leži severovzhodno od Lesc ob cesti Lesce-Begunje. Najpomembnejša zgradba v vasi je gasilski dom, ki je bil zgrajen leta 1959 (prvi gasilski dom-orodjarna je bil zgrajen leta 1920). Sredi vasi stoji tudi kulturni spomenik lokalnega pomena padlim v NOB. Geografsko leži vas na Deželi, na SZ Ljubljanske kotline. Do vasi je segal Bohinjski ledenik, katerega ostanki so manjši hribčki (ostanki ledeniške morene) na SZ delu vasi, ki se vlečejo vse do Studenčic. Vas je nastala ob koncu 11. stol. ali na začetku 12. stol. domnevno pod okriljem ortenburških ministerialov. Naselbinsko ime je bilo prvič omenjeno okoli leta 1330, ki se je sprva glasilo Hlebec. Edninsko ime vasi se je v zadnjih dveh stoletjih zaradi pogoste rabe v tožilniku spremenilo v Hlebce in postalo ženskega spola.

 • node: Hlebce (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hlebce (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1955453
  population=217
  wikipedia:sl=Hlebce

  wikidata match: Q1955453
Nemilje (Q1955619)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nemilje so naselje v Mestni občini Kranj. Vasica v ozki dolini pod obronki Jelovice je del KS Podblica. Kranj je od kraja oddaljen 10 kilometrov. V naselju je urejena gostilna Na Razpokah (ime prihaja od razpotja ali križišča poti), od koder vodi pot na bližnji Mohor ali pa na Jamnik, ki ga krasi gotska cerkev. Ob koncu leta 2010 je bilo v vasi 84 prebivalcev.

 • node: Nemilje (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nemilje (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q1955619
  population=71
  wikipedia:sl=Nemilje
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1955619
Praproše (Q1963518)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Praproše so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Praproše (OSM) 106 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Praproše (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1963518
  wikipedia:sl=Praproše

  wikidata match: Q1963518
Gobovce (Q1968360)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gobovce je naselje v Občini Naklo. Včasih so bile Gobovce zaselek bližnjih Podbrezij, od katerih jih loči ovinkasti klanec. Naselje je od središča občine najbolj oddaljeno, a zaradi dobrih cestnih povezav nič kaj zapostavljeno. Gobovce ležijo na levem bregu Save tik nad poplavno ravnico. Ob visokem vodostaju reke Save voda lahko doseže tudi najbližje hiše, ampak zelo redko. Od občine Radovljica in bližnjega Podnarta jih loči prav tako reka Sava, preko katere je zgrajen most. V neposredni bližini, na desnem bregu Save, skozi Podnart, teče tudi železnišna proga Ljubljana-Jesenice.

 • node: Gobovce (OSM) 0.99 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gobovce (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1968360
  wikipedia=sl:Gobovce

  wikidata match: Q1968360
Preddvor (Q1970070)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Preddvor (včasih imenovan tudi Höflein) je največje naselje s skoraj 900 prebivalci in središče Občine Preddvor. V kraju je sedež občine, osnovna šola Matije Valjavca, vrtec Storžek, zdravstveni dom, lekarna, cerkev sv. Petra, pošta 4205, krajevni urad, kulturni dom, turistično društvo, gostilne, trgovina ...

 • relation: Preddvor (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=95
  name=Preddvor (31 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q539864
  ISO3166-2=SI-095
  wikipedia=sl:Občina Preddvor
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q539864
 • node: Preddvor (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Preddvor (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Преддвор (31 name matches)
  population=829
Ukanc (Q1974056)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ukanc je naselje v Občini Bohinj, ki leži v območju Triglavskega narodnega parka na zahodnem bregu Bohinjskega jezera.

 • node: Ukanc (OSM) 388 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ukanc (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ukanz
  name:sl=Ukanc (23 name matches)
  wikidata=Q1974056
  population=41
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1974056
Studenčice (Q1978571)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studenčice so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Studenčice (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=521
  name=Studenčice (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1978571
  population=97
  wikipedia:sl=Studenčice, Radovljica

  wikidata match: Q1978571
Kamna Gorica (Q1979555)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamna Gorica je gručasto naselje v Občini Radovljica. Leži v ozki dolini potoka Lipnica pod severnimi obronki Jelovice.

 • node: Kamna Gorica (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamna Gorica (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q1979555
  population=538
  wikipedia:sl=Kamna Gorica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1979555
Povlje (Q1981147)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Povlje so naselje v Mestni občini Kranj. Ležijo nekaj kilometrov iz centra Kranja pod Tolstim vrhom in Storžičem. Iz samega naselja je lep razgled na Kranj z okolico in še dlje proti Škofjeloškemu hribovju ter Ljubljani. Iz Povelj vodi tudi označena pešpot na planine Malo in Veliko poljano ter Javornik. Ob delavnikih je naselje (križišče v vas) povezano s Kranjem z redno Alpetourjevo avtobusno linijo.

 • node: Povlje (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Povlje (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1981147
  wikipedia:sl=Povlje

  wikidata match: Q1981147
Prezrenje (Q2611522)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prezrenje je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Prezrenje (OSM) 158 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prezrenje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2611522
  wikipedia:sl=Prezrenje

  wikidata match: Q2611522
Pevno (Q2611937)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pevno je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Pevno (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pevno (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2611937
  wikipedia:sl=Pevno

  wikidata match: Q2611937
Ravne v Bohinju (Q2612002)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne v Bohinju so naselje v Občini Bohinj.

 • node: Ravne v Bohinju (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne v Bohinju (26 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2612002
  wikipedia=sl:Ravne v Bohinju
  population=51
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2612002
Slamniki (Q2613436)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slamniki so naselje v Občini Bled.

 • node: Slamniki (OSM) 260 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slamniki (33 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2613436
  wikipedia:sl=Slamniki

  wikidata match: Q2613436
Nomenj (Q2622343)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nomenj je gručasto naselje v Občini Bohinj. Nahaja se v kotlinici na skrajnem vzhodnem delu Bohinja, severno od ceste in železnice Bled - Bohinjska Bistrica, na levem bregu reke Save Bohinjke, ki tu začenja pot skozi Sotesko med visokima planotama Pokljuko in Jelovico. Skozi vas teče potok Bezdena, ki se mu tik pred vstopom v vas priključi potok Koritnica, na zahodni strani vasi pa Beli potok.

 • node: Nomenj (OSM) 171 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nomenj (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Номень (6 name matches)
  wikidata=Q2622343
  wikipedia=sl:Nomenj
  population=182
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2622343
Zadraga (Q2622981)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zadraga je naselje v Občini Naklo.

 • node: Zadraga (OSM) 376 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zadraga (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2622981
  wikipedia=sl:Zadraga

  wikidata match: Q2622981
Meja (Q2628609)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Meja je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Meja (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Meja (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2628609
  wikipedia:sl=Meja, Kranj

  wikidata match: Q2628609
Rovte (Q2634170)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rovte so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Rovte (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rovte (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2634170
  wikipedia:sl=Rovte, Radovljica

  wikidata match: Q2634170
Dražgoše (Q2637382)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dražgoše so naselje v Občini Železniki.

 • node: Dražgoše (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=831.5
  name=Dražgoše (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Draschgosche
  name:ru=Дражгоше (7 name matches)
  wikidata=Q2637382
  wikipedia=sl:Dražgoše
  population=338
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2637382
Tržič (Q2638131)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tržič ( izgovorjava ) je mesto z manj kot 4.000 prebivalci na skrajnem severu Gorenjske. Je središče občine Tržič. Leži na sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika ob južnem vznožju Karavank.

 • relation: Tržič (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=131
  name=Tržič (21 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Neumarktl
  name:sl=Tržič (21 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15927
  ISO3166-2=SI-131
  wikipedia=sl:Občina Tržič
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q15927
 • node: Tržič (OSM) 241 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tržič (21 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Neumarktl
  name:lt=Tržičius
  name:ru=Тржич (8 name matches)
  name:sl=Tržič (21 name matches)
  wikidata=Q2638131
  wikipedia=sl:Tržič
  population=3900
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2638131
Polje (Q2648331)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Polje so naselje v Občini Bohinj.

 • node: Polje (OSM) 254 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Polje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Feld
  name:sl=Polje (24 name matches)
  wikidata=Q2648331
  wikipedia=sl:Polje, Bohinj
  population=182
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2648331
Brebovnica (Q2649495)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brebovnica je razloženo naselje z gručastim jedrom v Občini Gorenja vas - Poljane. Leži v zgornjem delu doline potoka Brebovščice, jugovzhodno od Gorenje vasi v Poljanski dolini.

 • node: Brebovnica (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brebovnica (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2649495
  wikipedia=sl:Brebovnica

  wikidata match: Q2649495
Breznica pod Lubnikom (Q2659061)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breznica pod Lubnikom je naselje v Občini Škofja Loka.

 • way: Breznica pod Lubnikom (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Breznica pod Lubnikom (21 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Breznica pod Lubnikom (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Breznica pod Lubnikom (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2659061
  wikipedia:sl=Breznica pod Lubnikom

  wikidata match: Q2659061
Črnivec (Q2659080)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črnivec je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Črnivec (OSM) 240 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Črnivec (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2659080
  wikipedia:sl=Črnivec

  wikidata match: Q2659080
Jezero Jasna (Q2659969)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezero Jasna je ime dveh med seboj povezanih umetnih jezer, ki se nahajata v bližini Kranjske Gore ob cesti na prelaz Vršič.

 • way: Jasna (OSM) 43 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jasna (17 name matches)
  name:en=Jasna Lake (17 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2659969
  wikipedia=sl:Jezero Jasna

  wikidata match: Q2659969
Hušica (Q2668322)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hušica je naselje v Občini Tržič.

 • node: Hušica (OSM) 139 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hušica (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2668322
  wikipedia:sl=Hušica

  wikidata match: Q2668322
Brda (Q2672006)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brda so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Brda (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brda (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2672006
  population=44
  wikipedia:sl=Brda, Radovljica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2672006
Njivica (Q2675000)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Njivica je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Njivica (OSM) 152 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Njivica (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2675000
  wikipedia:sl=Njivica

  wikidata match: Q2675000
Lepence (Q2680048)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lepence so naselje v Občini Bohinj.

 • node: Lepence (OSM) 65 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lepence (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2680048
  wikipedia=sl:Lepence
  population=36
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2680048
Dorfarje (Q2680966)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dorfarje so naselje v Občini Škofja Loka. V bližini je vas Crngrob. Nastalo je leta 1979 z združitvijo do tedaj samostojnih naselij Dorfarje - del in Šutna - del. Leta 2015 je imelo 215 prebivalcev.

 • node: Dorfarje (OSM) 160 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=372.6
  name=Dorfarje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2680966
  population=213
  wikipedia:sl=Dorfarje

  wikidata match: Q2680966
Hudo (Q2682225)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hudo je naselje v Občini Tržič.

 • node: Hudo (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hudo (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2682225
  wikipedia:sl=Hudo, Tržič

  wikidata match: Q2682225
Sv. Duh (Q2682358)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveti Duh, pogosto zapisano okrajšano kot Sv. Duh, je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Sveti Duh (OSM) 0.96 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveti Duh (11 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2682358
  wikipedia=sl:Sveti Duh, Škofja Loka
  population=930

  wikidata match: Q2682358
Liznjekova domačija (Q6660649)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Liznjekova domačija je etnografski objekt v Kranjski Gori. Stoji v središču naselja ob stari glavni cesti, na Borovški cesti 63.

 • way: Liznjekova domačija (OSM) 14 m from Wikidata name match address match [show tags]
  name=Liznjekova domačija (2 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Gornjesavski muzej Jesenice
  wikidata=Q6660649
  addr:city=Kranjska Gora
  addr:street=Borovška cesta
  source:addr=GURS
  addr:postcode=4280
  opening_hours=May-Oct: Tu-Sa 10:00-18:00; May-Oct: Su10:00-17:00; Nov-Apr: Tu-Fr 9:30-16:00; Nov-Apr: Sa-Su 10:00-16:00
  ref:gurs:hs_mid=11927424
  addr:housenumber=63
  source:addr:date=1995-01-01

  wikidata match: Q6660649
Mojstrovica (Q6895149)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mojstrovica (elevation 1,816 meters or 5,958 feet) is a peak in the western Karawanks in Slovenia. It is accessible from the village of Belca in the Municipality of Kranjska Gora.

 • node: Mojstrovica (OSM) 305 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1812
  name=Mojstrovica (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6895149
  wikipedia=en:Mojstrovica

  wikidata match: Q6895149
Železniška postaja Jesenice (Q6962376)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Jesenice je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Jesenice.

 • node: Jesenice (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jesenice (7 name matches)
  train=yes
  name:de=Aßling
  name:ru=Есенице
  name:sl=Jesenice (7 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900001
  operator=SŽ
  uic_name=Jesenice (SL)
  wikidata=Q6962376
  wikipedia=sl:Železniška postaja Jesenice
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  railway:ref:ÖBB=Js

  wikidata match: Q6962376
 • node: Jesenice (OSM) 35 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Jesenice (7 name matches)
  name:de=Aßling
  name:ru=Есенице
  name:sl=Jesenice (7 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900001
  operator=SŽ
  uic_name=Jesenice (SL)
  wikidata=Q6962376
  wikipedia=sl:Železniška postaja Jesenice
  railway:position=630.2
  railway:ref:ÖBB=Js
  railway:position:exact=630.211

  wikidata match: Q6962376
Plavž, Jesenice (Q7202898)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Plavž (pronounced [ˈplaːu̯ʃ]) is part of the town of Jesenice in the Upper Carniola region of Slovenia. Formerly, it was an autonomous settlement. The name Plavž means 'blast furnace' in Slovene.

 • node: Plavž (OSM) 361 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Plavž (6 name matches)
  place=neighbourhood (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7202898
  wikipedia=en:Plavž (Jesenice)

  wikidata match: Q7202898
Slovenski planinski muzej (Q7541800)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slovenski planinski muzej je muzej namenjen sistematični obdelavi in proučevanju kulturne dediščine slovenskega gorništva in planinstva in ima sedež v Mojstrani. Odprt je bil 7. avgusta 2010, natanko 115 let po odprtju Aljaževega stolpa na vrhu Triglava.

 • way: Slovenski planinski muzej (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Slovenski planinski muzej (2 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.planinskimuzej.si/
  building=yes
  addr:street=Triglavska cesta
  addr:housenumber=49
  wikidata=Q7541800

  wikidata match: Q7541800
Visoki Kurji vrh (Q7936376)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Visoki Kurji vrh (1822 m), also just Visoki vrh is a peak in the Western Karawanks in Slovenia.

 • node: Visoki Kurji vrh (OSM) 370 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1828
  name=Visoki Kurji vrh (7 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  name:sl=Visoki Kurji vrh (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7936376

  wikidata match: Q7936376
Smučišče Vogel (Q7939379)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Smučišče Vogel, ki ga upravlja podjetje Žičnice Vogel Bohinj, d.d., se nahaja nad Bohinjskim jezerom v Južnih Bohinjskih gorah, v občini Bohinj. Sodi med večja smučišča v Sloveniji. Leta 2001 je na Vogel pričela voziti nova nihalna žičnica, ki potnike popelje iz doline na Rjavo skalo (1535m) v 5 minutah.

 • way: Vogel (OSM) 1 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Vogel (4 name matches)
  landuse=winter_sports (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.vogel.si/
  wikidata=Q7939379
  wikipedia=sl:Smučišče Vogel

  wikidata match: Q7939379
Blejska koča na Lipanci (Q12786007)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Blejska koča na Lipanci (1630 m) je planinska postojanka, ki stoji na planini Lipanci nad pokljuškimi gozdovi, na JV pobočju Lipanskega vrha.

 • node: Blejska koča na Lipanci (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1630
  beds=43
  name=Blejska koča na Lipanci (3 name matches)
  phone=+386 51 633 769
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://pd-bled.si/blejska-koca-na-lipanci-1630-m/
  operator=PD Bled
  wikidata=Q12786007
  addr:city=Zgornje Gorje
  wikipedia=sl:Blejska koča na Lipanci
  addr:street=Krnica
  addr:postcode=4247
  addr:housenumber=98

  wikidata match: Q12786007
Ciprnik (Q12787011)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ciprnik (1745 m) je razgledni vrh na jugozahodnem koncu pobočja, ki poteka med dolino Male Pišnice in Planice. Severovzhodni vrh gore predstavlja vrh Vitranc (1638 m), pod katerim se nahajajo kranjskogorska smučišča. Najlažji dostop na Ciprnik je zložna pot po vrhu grebena od Doma na Vitrancu (pot gre skozi macesnov gozd in se dvigne le za 100 m). Z vrha Ciprnika je razgled na Ponce, Jalovec, Planico, Tamar, Mojstrovko in Slemenovo špico, na dolino Male Pišnice, Martuljške gore (Špikova skupina), Karavanke, Dobrač in avstrijske tritisočake.

 • node: Ciprnik (OSM) 88 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1747
  name=Ciprnik (9 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266254
  summit:register=yes

  wikidata mismatch: Q31266254
Debela peč (Q12787403)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Debela peč (2014 mnm) je najvzhodnejši dvatisočak v Julijskih Alpah. Travnati vrh kopaste oblike je del gorskega grebena, ki zaključuje pokljuško planoto in strmo pada v dolino Krme. Debela peč je zadnji izmed vrhov tega grebena, ki ga sestavljajo še Mrežce, Lipanski vrh in Brda. Dostop na vrh je iz pokljuške strani enostaven in najudobnejši mimo Blejske koče na Lipanci (okrog 1½ h).

 • node: Debela peč (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2014
  name=Debela peč (13 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12787403
  wikipedia=sl:Debela peč

  wikidata match: Q12787403
Dom Planika pod Triglavom (Q12787696)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dom Planika pod Triglavom (2401 m) je planinska postojanka, ki stoji na planoti Ledine pod južnim ostenjem Triglava. Prva koča, imenovana Triglavski tempelj, je bila postavljena že 18. septembra 1871. Leta 1877 je na tem mestu Nemško-avstrijsko planinsko društvo zgradilo novo Kočo Marije Terezije. 13. avgusta 1911 je bil poleg koče postavljen Dom Marije Terezije. Po I. svetovni vojni je dom prevzelo Slovensko planinsko društvo in ga preimenovalo v Aleksandrov dom. Koča je bila nato spremenjena v obmejno stražnico. Leta 1945, ko ga je v upravljanje prevzelo PD Gorje, je dom dobil sedanje ime. Leta 1987 so karavlo porušili, na njenih temeljih pa 19. avgusta 1992 zgradili večjo depandanso.

 • way: Dom Planika pod Triglavom (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2401
  beds=143
  name=Dom Planika pod Triglavom (3 name matches)
  phone=+386 51 614 773
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.planinske-koce.si/dom_planika_pod_triglavom
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Gorje
  wikidata=Q12787696
  addr:city=Bohinjsko jezero
  wikipedia=sl:Dom Planika pod Triglavom
  addr:place=Stara Fužina
  source:ele=Planinska zveza Slovenije
  addr:country=SI
  addr:postcode=4265
  drinking_water=no
  addr:housenumber=243

  wikidata match: Q12787696
Dom Valentina Staniča (Q12787701)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dom Valentina Staniča pod Triglavom (2332 m) je planinska postojanka, ki stoji na planoti med Begunjskim vrhom, Visoko Vrbanovo špico, Rjavino in Ržjo. Imenovana je po slovenskem duhovniku in alpinistu Valentinu Staniču. Prvotno kočo Deschmannhaus poimenovano po Dragotinu Dežmanu, slovenskemu politiku in zgodovinarju, je 30. junija 1887 postavilo nemško-avstrijsko planinsko društvo (DÖAV). Koča je bila obnovljena in povečana 25. avgusta 1963. Dom upravlja PD Javornik - Koroška Bela.

 • way: Dom Valentina Staniča pod Triglavom (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2332
  beds=101
  name=Dom Valentina Staniča pod Triglavom (2 name matches)
  email=stanicev.dom.triglav@gmail.com
  phone=+386 4 828 03 00
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.planinske-koce.si/dom_valentina_stanica_pod_triglavom
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Javornik-Koroška Bela
  wikidata=Q12787701
  addr:city=Mojstrana
  wikipedia=sl:Dom Valentina Staniča pod Triglavom
  start_date=1886
  addr:street=Triglavska cesta
  addr:postcode=4281
  contact:email=stanicev.dom.triglav@gmail.com
  contact:phone=+386 4 828 03 00
  addr:housenumber=94

  wikidata match: Q12787701
Dom na Komni (Q12787706)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dom na Komni (1520m) je planinska postojanka na vzhodnem robu planote Komne, ki se strmo spušča v Bohinjsko dolino. Dom je bil zgrajen leta 1936 in nato večkrat prenovljen in posodobljen, do njega vozi tudi tovorna žičnica. Stoji na križpotju večjih planinskih poti, zato sodi med najbolj obiskane planinske postojanke v slovenskih gorah. Upravlja ga Planinsko društvo Ljubljana - Matica in je celo leto oskrbovan. Dom ima gostinski prostor s 70 sedeži in točilnim pultom. Prenočišča nudi v 21 sobah s 70 posteljami in skupno spalnico z 10 ležišči.

 • way: Dom na Komni (house name: Dom na Komni) (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1520
  beds=108
  name=Dom na Komni (3 name matches)
  shower=yes
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Ljubljana-Matica
  wikidata=Q12787706
  addr:city=Bohinjsko jezero
  wikipedia=sl:Dom na Komni
  addr:street=Ukanc
  winter_room=yes
  addr:country=SI
  addr:postcode=4265
  contact:phone=+386 40 620 784
  opening_hours=24/7
  addr:housename=Dom na Komni (3 name matches)
  contact:website=http://www.pd-ljmatica.si/Koce/37/Dom-na-Komni
  addr:housenumber=147

  wikidata match: Q12787706
Drulovka (Q12787933)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drulovka je južni del mesta Kranj, leži ob cesti Ljubljana - Kranj na desnem bregu reke Save. Naselje spada pod krajevno skupnost Orehek-Drulovka [1].

 • node: Drulovka (OSM) 0.69 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Drulovka (9 name matches)
  place=suburb (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12787933
  wikipedia=sl:Drulovka

  wikidata match: Q12787933
Gledališče Tone Čufar Jesenice (Q12789960)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gledališče Toneta Čufarja stoji v osrednjem delu Jesenic in je bil zgrajen leta 1930 kot »Krekov prosvetni dom.« V njem je vse do druge svetovne vojne potekala kulturna dejavnost. Med 2. svetovno vojno je imel okupator je v njem skladišče, po osvoboditvi pa so se v njem zadrževali jugoslovanski vojaki. Po vojni se je dom preimenoval v »Titov dom«. V na novo imenovanem Titovem domu je bilo od 1945 naprej osrednje gledališče.

 • node: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (1 name matches)
  email=gtc@gledalisce-tc.si
  phone=+386 4 5833100
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.gledalisce-tc.si/
  wikidata=Q12789960
  wikipedia=sl:Gledališče Toneta Čufarja, Jesenice

  wikidata match: Q12789960
Grad Kamen (Q12790229)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Kamen (nemško Stain) so danes mogočne razvaline gradu na tesnem grebenu, ki zapira dolino Drage pri vasi Begunjah na Gorenjskem.

 • way: Grad Kamen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Kamen (9 name matches)
  ruins=yes
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12790229
  castle_type=castle
  wikipedia:sl=Grad Kamen
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Kamen_castle.jpg
  historic:civilization=middle-ages

  wikidata match: Q12790229
Grad Podvin (Q12790250)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Podvin (nemško Podwein) se nahaja v vasi Mošnje južno od Radovljice. V njem je bil hotel višje kategorije, danes pa je zgradba zapuščena.

 • way: Grad Podvin (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Podvin (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle
  wikidata=Q12790250
  wikipedia:sl=Grad Podvin

  wikidata match: Q12790250
Jezerski Stog (Q12792448)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezerski Stog je 2.040 m visoka gora v vzhodnem delu Julijskih Alp. Nahaja se znotraj Triglavskega narodnega parka. Kopast vrh skupaj z grebenom, ki se pričenja na planini Krstenici, s katero je povezan preko še gozdnatega 1.879 m visokega Krsteniškega Stoga, in se nadaljuje preko Jezerskega prevala na Prevalski Stog (2.075 m) in Škednjovec (2.309 m), predstavlja naravno mejo, ki ločuje južno ležeče Fužinske planine od osrednjega Triglavskega pogorja.

 • node: Jezerski Stog (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2039
  name=Jezerski Stog (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12792448
  wikipedia=sl:Jezerski Stog
  alt_name:sl=Veliki Stog

  wikidata match: Q12792448
Koča na Kriški gori (Q12794210)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koča na Kriški gori (1471 m) je planinska postojanka, ki stoji na prisojni strani zahodnega slemena Kriške gore. Upravlja jo PD Križe. Zgrajena je bila leta 1953, ob veliki podpori vojaki iz kriške vojašnice.

 • way: Koča na Kriški gori (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1471
  name=Koča na Kriški gori (3 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12794210
  addr:city=Križe
  wikipedia=sl:Koča na Kriški gori
  addr:street=Gozd
  addr:postcode=4294
  addr:housenumber=14

  wikidata match: Q12794210
Koča pod Bogatinom (Q12794212)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koča pod Bogatinom (1513 m) je planinska postojanka, ki stoji na planini Na Kraju, v prostorih nekdanje avstrijske vojaške bolnišnice. Kočo so odprli leta 1932 in je bila v poznejših letih večkrat prenovljena in posodobljena. Upravlja jo PD Bohinj - Srednja vas in je oskrbovana od začetka novoletnih praznikov do konca prvomajskih praznikov ter od začetka junija do sredine oktobra. Koča ima gostinski prostor s 45 sedeži in točilnim pultom. Prenočišča nudi v 11 sobah s 42 posteljami in v skupni spalnici s 14 ležišči.

 • way: Koča pod Bogatinom (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1513
  beds=54
  name=Koča pod Bogatinom (3 name matches)
  phone=+386 4 828 03 05
  name:de=Bogatin-Hütte
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/koca_pod_bogatinom
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Srednja vas v Bohinju
  wikidata=Q12794212
  addr:city=Bohinjsko jezero
  wikipedia=sl:Koča pod Bogatinom
  addr:place=Ukanc
  addr:country=SI
  addr:postcode=4265
  addr:housenumber=148

  wikidata match: Q12794212
Ledenik pod Skuto (Q12794694)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ledenik pod Skuto je gorski ledenik, ki se nahaja pod Skuto v Kamniško Savinjskih Alpah in je najbolj vzhodno ležeč ledenik v Alpah. Leta 1950 je zavzemal površino 2.8 hektarja, leta 2016 pa 1.6 hektarja. S spodnjo nadmorsko višino, 2020m, je tudi eden najnižje ležečih alpskih ledenikov.

 • way: Ledenik pod Skuto (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ledenik pod Skuto (3 name matches)
  source=gps trail from above ridge
  natural=glacier (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12794694
  wikipedia=sl:Ledenik pod Skuto

  wikidata match: Q12794694
Mestna knjižnica Kranj (Q12796384)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mestna knjižnica Kranj je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Gregorčičevi 1, v Kranju v nekdanji blagovnici Globus; ustanovljena je bila leta 1960.

 • way: Mestna knjižnica Kranj (OSM) exact location name match address match [show tags]
  name=Mestna knjižnica Kranj (2 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.mkk.si/
  building=yes
  wikidata=Q12796384
  addr:city=Kranj
  wikipedia=sl:Mestna knjižnica Kranj
  addr:street=Gregorčičeva ulica
  addr:postcode=4000
  opening_hours=Mo-Fr 08:00-09:30; Sa 08:00-13:30
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q12796384
Oplenova hiša (Q12797944)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Oplenova hiša je etnografski muzej na prostem v vasi Studor v bližini Bohinjskega jezera. Sedanja zgradba je bila zgrajena na začetku 19. stoletja na mestu starejše lesene stavbe. Celotna hiša je opremljena z avtentično opremo zadnjih lastnikov.

 • way: Oplenova Hisa (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Oplenova Hisa (2 name matches)
  museum=history
  name:en=Oplen's house (3 name matches)
  tourism=museum
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12797944
  addr:city=Studor v Bohinju
  wikipedia=sl:Oplenova hiša

  wikidata match: Q12797944
Prešernova koča na Stolu (Q12799481)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prešernova koča na Stolu (2174 m) je planinska postojanka, ki leži na južni strani pobočja Stola, malo pod vrhom Malega Stola (2198 m). Imenovana je po dr. Francetu Prešernu, največjem slovenskem pesniku. Prvotna koča je bila zgrajena leta 1909 in predana v uporabo 31. julija 1910. Med drugo svetovno vojno je bila koča požgana. Na njenih temeljih je 21. avgusta 1966 bila sezidana nova. Upravlja jo PD Javornik - Koroška Bela.

 • way: Prešernova koča na Stolu (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=2174
  name=Prešernova koča na Stolu (6 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12799481
  wikipedia=sl:Prešernova koča na Stolu
  source:ele=wikipedia

  wikidata match: Q12799481
Podrta gora (Q19935940)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podrta gora je 2.061 m visoka gora v Julijskih Alpah, za Tolminskim Kukom drugi najvišji vrh v dolgem grebenu Tolminskih gora. Gora, poleg glavnega vrha se v njenem ozkem grebenu nahajata še zahodni Mali vrh (2.015 m) in Vrh Konte (2.014 m), se dviga iznad obsežne planote Spodnje Komne s planino Za Migovcem na severu, oziroma planote Tolminskega Migovca na jugu. Gora se nahaja znotraj Triglavskega narodnega parka.

 • node: Podrta gora (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2061
  name=Podrta gora (7 name matches)
  name:en=Collapsed Mountain (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19935940
  wikimedia_commons=Category:Collapsed Mountain

  wikidata match: Q19935940
Rž (Q19936315)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

je 2538 metrov visoka gora v Julijskih Alpah, ki se nahaja ob vzhodnem vznožju Triglava, med Kredarico in Rjavino. Dostop do vrha je nezahteven in poteka preko označene poti med planinsko kočo na Kredarici (2514 m) in Staničevo kočo (2332 m).

 • node: (OSM) 227 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2538
  name=Rž (9 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19936315
  wikipedia=sl:Rž (gora)

  wikidata match: Q19936315
Srednji Rokav (Q19937088)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednji Rokav je 2.589 metrov visoka gora v Julijskih Alpah. Nahaja se v sredini grebena Rokavov, ki se nato od Visokega Rokava nadaljuje na Škrlatico oz. Veliki Oltar. Sam greben se dviguje nad dolino Vrat ter ločuje med seboj krnici V kotlu in Na jezerih. Vsi vrhovi v grebenu so težko dostopni.

 • node: Srednji Rokav (OSM) 0.85 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=2590
  name=Srednji Rokav (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19937088
  wikipedia=sl: Srednji Rokav

  wikidata match: Q19937088
Cerkev Marijinega oznanjenja, Crngrob (Q15648759)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu je romarska cerkev, ki se nahaja na robu pobočja hribčka v vasi Crngrob, ki je od Škofje Loke oddaljena 4 km. Označuje jo čokat renesančni zvonik z baročno kapo. Večkrat prezidana gotska cerkev je eden najpomembnejših srednjeveških umetnostnih spomenikov v Sloveniji.

 • way: Cerkev Marijinega oznanjenja (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev Marijinega oznanjenja (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15648759
  denomination=roman_catholic

  wikidata match: Q15648759
Planšarsko jezero (Q15709609)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planšarsko jezero je jezero na Zgornjem Jezerskem.

 • way: Planšarsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Planšarsko jezero (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15709609
  wikipedia:sl=Planšarsko jezero

  wikidata match: Q15709609
Ogradi (Q16020480)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ogradi so 2.087 m visoka gora v vzhodnem delu Julijskih Alp. Nahaja se znotraj Triglavskega narodnega parka v predelu Fužinskih planin, ki jo obdajajo s treh strani: na zahodu Planina v Lazu, na severu opustela planina Jezerce, na vzhodu pa planina Krstenica. Vrh se zložno spušča s svojim podolgovatim slemenom, sprva travnatim, kasneje poraslim z rušjem, proti jugu v gozdove nad planino Blato. Preko zahodno ležečega Lazovškega prevala (1966 m) je povezan z Debelim vrhom (2390 m).

 • node: Ogradi (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2087
  name=Ogradi (5 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16020480
  wikipedia=sl:Ogradi

  wikidata match: Q16020480
Triglavski ledenik (Q16548045)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tríglavski ali Triglávski ledeník je danes drugi največji ledenik na ozemlju Slovenije. Nekoč se je visoko vzpenjal po podnožju vzhodnega grebena med Velikim Triglavom in Malim Triglavom ter se spuščal po skalnih policah pod glavnim vrhom Triglava do njegove severne stene. Ostanki Triglavskega ledenika ležijo na severovzhodni strani pod vrhom Triglava. Nizki morenski nasipi so se ohranili pod vzpetino Glava.

 • way: Zeleni sneg (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Zeleni sneg (1 name matches)
  name:en=Triglav glacier (3 name matches)
  natural=glacier (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Triglavski ledenik (3 name matches)
  wikidata=Q16548045
  wikipedia=sl:Triglavski ledenik

  wikidata match: Q16548045
Bohinjski predor (Q16853018)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bohinjski predor na bohinjski železnici je z dolžino 6.327,3 metrov najdaljši slovenski železniški predor (povsem na slovenskem ozemlju), in sicer na progi Praga–Jesenice–Gorica–Trst (t. i. Bohinjska proga, ita. Transalpina, nem. Wocheinerbahn), med Bohinjsko Bistrico in Podbrdom, skozi goro Kobla v dolino Baška grapa. Ob dograditvi leta 1906 je bila njegova dolžina 6.339 metrov, zdajšnjo dolžino pa je dobil leta 1945, potem ko so nemški vojaki ob umiku razstrelili severni portal.

 • way: Bohinjski predor (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=70
  name=Železniška proga Jesenice–Sežana
  gauge=1435
  layer=-1
  usage=main
  length=6328
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  railway=rail
  maxspeed=70
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q16853018
  wikipedia=sl:Bohinjski predor
  electrified=no
  railway:gnt=no
  railway:pzb=no
  tunnel:name=Bohinjski predor (2 name matches)
  railway:etcs=no
  railway:radio=gsm-r
  passenger_lines=1
  railway:track_type=main
  railway:traffic_mode=mixed

  wikidata match: Q16853018
Dolenja vas, Naklo (Q16896587)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dolenja Vas (pronounced [dɔˈleːnja ˈʋaːs]; Slovene: Dolenja vas, German: Unterbirkendorf) is a former settlement in the Municipality of Naklo in the Upper Carniola region of Slovenia. It is now part of the village of Podbrezje. It was a large village on steeply eroded terraces south of the main settlement of Podbrezje.

 • node: Dolenja vas (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja vas (5 name matches)
  place=neighbourhood (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16896587
  wikipedia=en:Dolenja Vas, Naklo

  wikidata match: Q16896587
Stari Dvor, Škofja Loka (Q16897270)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Stari Dvor (pronounced [ˈstaːɾi ˈdʋɔɾ]; German: Stariduor or Staridwor) is a former settlement in the Municipality of Škofja Loka in the Upper Carniola region of Slovenia. It now corresponds to the neighborhood of Stari Dvor in Škofja Loka.

 • node: Stari Dvor (OSM) 343 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stari Dvor (5 name matches)
  place=suburb (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16897270
  wikipedia:en=Stari Dvor, Škofja Loka

  wikidata match: Q16897270
Struževo (Q16897297)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Struževo (pronounced [stɾuˈʒeːʋɔ]; locally Strževo and in older sources also Straževo, German: Sterscheu) is a former settlement in the Municipality of Kranj in the Upper Carniola region of Slovenia. It now corresponds to the neighborhood of Struževo in Kranj. It is located above the Sava River at the edge of the Naklo Valley. There is a railroad bridge across the Sava below the village.

 • node: Struževo (OSM) 254 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Struževo (6 name matches)
  place=suburb (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16897297
  wikipedia=en:Struževo

  wikidata match: Q16897297
Tošč (Q16897440)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tošč (1021 mnv) je hrib in najvišji vrh Polhograjskih Dolomitov.

 • node: Tošč (OSM) 0.54 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1021
  name=Tošč (11 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  name:ru=гора Тошч
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16897440
  wikipedia=sl:Tošč

  wikidata match: Q16897440
Kobla Ski Resort (Q16989261)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Kobla Ski Resort is a Slovenian ski resort located at Bohinjska Bistrica on Kobla mountain in municipality of Bohinj. It has 23 km of ski slopes. The closest city is Bled, half an hour away. The resort used to be serviced by a special ski train platform adjacent to the resort's car park, and close to the lower slopes. The nearest airports are Ljubljana and Trieste. The resort is now owned by a company called 2864 Bohinj, the principal shareholder of which is Leitner. The plan is to build three new circular cable cars: One from Bohinj to Ravne, the second from Ravne to the top of Kobla, and a third which will form an extension of the old ski area to Slatnik. The T bar lift on the lower slope 'Kozji hrbet' is already refurbished, and opened on 11 December 2021.

 • way: Kobla (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kobla (4 name matches)
  landuse=winter_sports (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16989261
  wikipedia=en:Kobla Ski Resort

  wikidata match: Q16989261
Visoki Rokav (Q18449945)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Visoki Rokav je z 2646 mnm peta najvišja gora v Sloveniji in hkrati najvišja slovenska gora, na katero ni označene poti. Vrh se nahaja v sredini gorskega grebena, ki povezuje Škrlatico in Veliki Oltar. Kot tak je lociran med dolino Vrat in Krnico. Najlažji pristop je iz Vrat po neoznačeni poti do bivaka II (Na Jezerih, 2118 m), nato po krušljivem ozebniku na sedlo med Visokim in Srednjim Rokavom in po grebenu na vrh (težavnost do III. stopnje).

 • node: Visoki Rokav (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2644
  name=Visoki Rokav (10 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19937697
  wikipedia=sl:Visoki Rokav

  wikidata mismatch: Q19937697
Veliki Oltar (Q18455153)
 • node: Veliki Oltar (OSM) 254 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2621
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18455153
  name=Veliki Oltar (4 name matches)

  wikidata match: Q18455153
Loški grad (Q18562633)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loški grad (tudi Škofjeloški grad) stoji na vzpetini nad Škofjo Loko. Danes je v njem sedež Loškega muzeja.

 • node: Škofjeloski grad (OSM) 198 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Škofjeloski grad (1 name matches)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18562633
  wikipedia=sl:Loški grad

  wikidata match: Q18562633
Planina Konjščica (Q19934365)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Konjščica je planina med Viševnikom in Slemenom v Julijskih Alpah v severozahodni Sloveniji.

 • relation: Konjščica (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  source=RABA-KGZ
  landuse=meadow (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  raba:id=1300
  wikidata=Q19934365
  short_name=Konjščica (5 name matches)
  source:date=2015-12-31

  wikidata match: Q19934365
Mišelj vrh (Q19935319)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mišelj vrh (2350 m) je gora v osrčju Triglavskega narodnega parka. Vzpenja se precej visoko nad Velsko in Mišeljsko dolino. Preko zahodnega grebena je povezan z Mišeljskim Koncem (2484 m). Edini lažji pristop nanj vodi s Planine Pod Mišelj vrhom preko južnega pobočja na greben zahodno od vrha in po grebenu na sam vrh.

 • node: Mišelj vrh (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2349
  name=Mišelj vrh (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19935319
  wikipedia=sl:Mišelj vrh

  wikidata match: Q19935319
Lipnica (Q2119826)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lipnica je naselje v Občini Radovljica, del krajevne skupnosti Srednja Dobrava.

 • node: Lipnica (OSM) 141 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lipnica (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2119826
  population=54
  wikipedia:sl=Lipnica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2119826
Bobovek (Q2130773)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bobovek je vas v Mestni občini Kranj. Znana je predvsem po treh Bobovških jezerih, Čukovi jami, Krokodilnici in Ledvički.

 • node: Bobovek (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bobovek (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2130773
  wikipedia:sl=Bobovek

  wikidata match: Q2130773
Zgornja Bela (Q2135420)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornja Bela je gručasta vas v Občini Preddvor. Leži v ob križišču cest v delno gozdnatem območju severno od Srednje Bele in zahodno od občinskega središča Preddvor ter južno od naselja Bašelj. Skozi vas tečeta potoka Bela in Belica. Naselje nima cerkve.

 • node: Zgornja Bela (OSM) 68 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornja Bela (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2135420
  wikipedia=sl:Zgornja Bela
  population=319
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2135420
Zgornji Otok (Q2136008)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornji Otok je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Zgornji Otok (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornji Otok (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2136008
  wikipedia:sl=Zgornji Otok

  wikidata match: Q2136008
Grenc (Q2137930)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grenc je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Grenc (OSM) 206 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grenc (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2137930
  population=181
  wikipedia:sl=Grenc

  wikidata match: Q2137930
Kranjska Gora (Q2139428)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kranjska Gora je naselje z okoli 1.500 prebivalci in središče občine Kranjska Gora in pomembno turistično ter zimskošportno središče, ki stoji v zgornjem delu Savske doline ob izlivu Pišnice v Savo Dolinko. Okrog starega vaškega jedra je zgrajen nov, večinoma turistični del naselja s hoteli, počitniškimi stanovanji in hišami, rekreacijskimi objekti, trgovinami in žičnicami, ter smučarskimi progami in omrežjem kolesarskih in peš poti. Vse to daje Kranjski Gori z bližnjimi naselji Podkoren, Gozd Martuljek in Rateče podobo enotnega zgornjesavskega turističnega območja, pomembnega tako v letnem, kot tudi zimskem turizmu. Kranjska Gora je prizorišče pomembnih mednarodnih smučarskih tekmovanj v alpskem smučanju na Vitrancu in smučarskih skokih v Planici.

 • relation: Kranjska Gora (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=53
  name=Kranjska Gora (42 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kronau
  name:sl=Kranjska Gora (42 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q507051
  ISO3166-2=SI-053
  wikipedia=sl:Občina Kranjska Gora
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q507051
Lajše (Q2143669)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lajše so naselje v Občini Železniki.

 • node: Lajše (OSM) 72 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lajše (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Laschich
  wikidata=Q2143669
  wikipedia=sl:Lajše, Železniki
  population=107
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2143669
Krnice pri Novakih (Q2144105)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krnice pri Novakih so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.Vas je bila po prvi svetovni vojni priključena k Italiji. Skozi vas poteka rapalska meja. Mejnik v Krnicah je eden treh v Sloveniji.

 • node: Krnice pri Novakih (OSM) 160 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krnice pri Novakih (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2144105
  wikipedia=sl:Krnice pri Novakih

  wikidata match: Q2144105
Gorenja Žetina (Q2144220)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja Žetina je naselje nad Poljansko dolino v Občini Gorenja vas - Poljane. Je izhodišče za pot na Blegoš, drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja.

 • node: Gorenja Žetina (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gorenja Žetina (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2144220
  wikipedia=sl:Gorenja Žetina

  wikidata match: Q2144220
Poljane nad Škofjo Loko (Q2146389)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poljane nad Škofjo Loko so naselje v Poljanski dolini v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Poljane nad Škofjo Loko (OSM) 284 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Poljane nad Škofjo Loko (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2146389
  wikipedia=sl:Poljane nad Škofjo Loko
  population=390

  wikidata match: Q2146389
Slatna (Q2202373)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slatna je gručasto naselje v Občini Radovljica. Leži ob vznožju Dobrče na obeh straneh ceste Begunje-Tržič. Nad vasjo so vidne razvaline gradu Glanz (kasneje Gutenberg), katerega lastniki so bili grofje Lambergi.

 • node: Slatna (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=638.1
  name=Slatna (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2202373
  population=53
  wikipedia:sl=Slatna

  wikidata match: Q2202373
Žablje (Q2204992)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žablje so naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Žablje (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žablje (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2204992
  wikipedia:sl=Žablje

  wikidata match: Q2204992
Gorenja Ravan (Q2207934)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja Ravan je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Gorenja Ravan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gorenja Ravan (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2207934
  wikipedia=sl:Gorenja Ravan

  wikidata match: Q2207934
Gozd (Q2212360)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gozd (narečno: Gojzd) je naselje v Občini Tržič.

 • node: Gozd (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gozd (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2212360
  created_by=Potlatch 0.5
  wikipedia:sl=Gozd, Tržič

  wikidata match: Q2212360
Selca (Q2218516)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selca so naselje v Občini Železniki.
Selca so bila nekoč staro kmečko središče doline z vso njeno obsežno okolico. Po kraju Selca je Selška dolina tudi dobila ime. Prva uradna listina omenja Selca že leta 973. Ozemlje je pripadalo freisinškemu škofu. Cesar Oton II. je z darilno listino poklonil loško ozemlje škofu Abrahamu. Tako so postali Selčani podložniki loškega gospostva. V teku stoletij je s krčenjem gozdov zraslo še mnogo drugih naselbin.

 • node: Selca (OSM) 0.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Selca (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Selzach (1 name matches)
  name:ru=Селца (1 name matches)
  wikidata=Q2218516
  wikipedia=sl:Selca
  population=678
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2218516
Kopačnica (Q2219753)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kopačnica je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Kopačnica (OSM) 141 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kopačnica (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2219753
  wikipedia=sl:Kopačnica

  wikidata match: Q2219753
Srakovlje (Q2220957)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srakovlje so manjše kmečko naselje v Mestni občini Kranj z razvitim kmetijstvom in sadjarstvom. Gručasta vas na Dobravah leži sredi mokrih travnikov ob potoku Milka, pred njegovim izlivom v potok Kokrico. Naselje razen z južne in severovzhodne strani obdajajo gozdovi. Na zahodnem delu vasi pelje cesta na Golnik in leži vas Mlaka, na vzhodu pa vodi cesta proti Preddvoru, preko nje leži protokolarni kompleks Brdo.

 • node: Srakovlje (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srakovlje (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2220957
  wikipedia:sl=Srakovlje

  wikidata match: Q2220957
Brod (Q2224176)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brod je naselje v Občini Bohinj.

 • node: Brod (OSM) 172 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brod (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Fürten
  name:sl=Brod (24 name matches)
  wikidata=Q2224176
  wikipedia=sl:Brod, Bohinj
  population=98
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2224176
Podgora (Q2232968)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgora je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Podgora (OSM) 198 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgora (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2232968
  wikipedia=sl:Podgora, Gorenja vas - Poljane

  wikidata match: Q2232968
Dvorje (Q2239759)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorje so naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem. Ležijo tik ob gozdu, ki se vzpenja na Štefanjo goro

 • node: Dvorje (OSM) 234 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dvorje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2239759
  wikipedia=sl:Dvorje, Cerklje na Gorenjskem
  population=437
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2239759
Suša (Q2242923)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Suša je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Suša (OSM) 62 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Suša (14 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2242923
  wikipedia=sl:Suša, Gorenja vas - Poljane

  wikidata match: Q2242923
Grabče (Q2247089)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grabče so naselje v Občini Gorje.

 • node: Grabče (OSM) 213 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grabče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2247089
  wikipedia=sl:Grabče

  wikidata match: Q2247089
Dvorska vas (Q2257988)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorska vas je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Dvorska vas (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dvorska vas (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2257988
  wikipedia:sl=Dvorska vas, Radovljica

  wikidata match: Q2257988
Sopotnica (Q2261314)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sopotnica je razloženo naselje v Občini Škofja Loka, ki ga sestavljajo samotne kmetije v povirju potoka Sopotniška grapa, pritoka Poljanske Sore v Škofjeloškem hribovju. Po podatkih iz leta 2020 ima 86 prebivalcev. Severovzhodno od naselja se dviga hrib Lubnik (1025 m n. m.).

 • node: Sopotnica (OSM) 381 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sopotnica (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2261314
  wikipedia:sl=Sopotnica

  wikidata match: Q2261314
Spodnji Brnik (Q2261381)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnji Brnik je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Spodnji Brnik (OSM) 437 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnji Brnik (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Сподни-Брник (2 name matches)
  wikidata=Q2261381
  wikipedia=sl:Spodnji Brnik
  population=423
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2261381
Leskovica (Q2263319)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Leskovica je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane. Leskovica leži na približno 800 metrih nadmorske višine. Razprostira se pod pobočjem Blegoša čez Špehovše. Na zahodu jo obdaja Smučarski center Cerkno. Ime je vas verjetno dobila po grmu leska.

 • node: Leskovica (OSM) 204 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Leskovica (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Лесковица (1 name matches)
  wikidata=Q2263319
  wikipedia=sl:Leskovica, Gorenja vas - Poljane

  wikidata match: Q2263319
Mošnje (Q2264316)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mošnje so vas južno od Radovljice, in sicer na nadmorski višini med 478 in 482 metri. Razprostira se na levi strani glavne ceste Ljubljana - Jesenice. Vas se je oblikovala ob robu terase, v smeri potoka, ki teče skozi Graben. Potok se imenuje Dobruša. Zanj je značilno, da se so ob njem nekdaj nahajali mlini in žage. Še si je mogoče ogledati eno izmed delujočih žag, imenovano Venecianka.

 • node: Mošnje (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mošnje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2264316
  old_name:de=Möschnach
  wikipedia:sl=Mošnje

  wikidata match: Q2264316
Sovra (Q2264372)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sovra je naselje v Občini Žiri.

 • node: Sovra (OSM) 143 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sovra (28 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2264372
  wikipedia=sl:Sovra
  population=115

  wikidata match: Q2264372
Spodnje Laze (Q2264493)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Laze so naselje v Občini Gorje.

 • node: Spodnje Laze (OSM) 269 m from Wikidata name match [show tags]
  wikidata=Q2264493
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Spodnje Laze (19 name matches)

  wikidata match: Q2264493
Ljubno (Q2268150)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ljubno je naselje na levem bregu Save ob cesti Kranj–Jesenice v Občini Radovljica.

 • node: Ljubno (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ljubno (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Любно (1 name matches)
  wikidata=Q2268150
  wikipedia:sl=Ljubno, Radovljica

  wikidata match: Q2268150
Bodovlje (Q2268716)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bodovlje je naselje v Občini Škofja Loka.

 • way: Bodovlje (OSM) 218 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bodovlje (23 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Bodovlje (OSM) 374 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bodovlje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing Aerial Imagery
  wikidata=Q2268716
  population=192
  wikipedia:sl=Bodovlje
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2268716
Koritno (Q2271041)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koritno je naselje v Občini Bled. Vas leži na robu rečno - ledeniške terase, zahodno od struge Save Dolinke, jugovzhodno od Bleda.

 • node: Koritno (OSM) 448 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koritno (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2271041
  wikipedia:sl=Koritno, Bled

  wikidata match: Q2271041
Podnart (Q2271628)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podnart je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Podnart (OSM) 167 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podnart (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2271628
  wikipedia:sl=Podnart

  wikidata match: Q2271628
Ambrož pod Krvavcem (Q2272799)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ambrož pod Krvavcem je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Ambrož pod Krvavcem (OSM) 130 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ambrož pod Krvavcem (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2272799
  created_by=JOSM
  wikipedia:sl=Ambrož pod Krvavcem

  wikidata match: Q2272799
Račeva (Q2272869)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Račeva je naselje v Občini Žiri.

 • node: Račeva (OSM) 212 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Račeva (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2272869
  wikipedia=sl:Račeva
  population=159

  wikidata match: Q2272869
Trata pri Velesovem (Q2280516)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trata pri Velesovem je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Trata pri Velesovem (OSM) 155 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trata pri Velesovem (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2280516
  wikipedia=sl:Trata pri Velesovem
  population=123
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2280516
Javorniški Rovt (Q2285534)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Javorniški Rovt je naselje v Občini Jesenice.

 • node: Javorniški Rovt (OSM) 0.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Javorniški Rovt (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2285534
  wikipedia=sl:Javorniški Rovt

  wikidata match: Q2285534
Spodnja Besnica (Q2285539)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Besnica je naselje v Mestni občini Kranj. Ima gasilski dom, v katerem je sedež PGD Besnica. V gasilskem domu je tudi večnamenska dvorana za različne prireditve. Največji zaselek v Sp. Besnici je Pešnica, ki se deli na ulice. Pešnica naj bi dobila ime po pesku, ki so ga od tam odvažali. To je eden od razlogov, zakaj je tako uravnana. Spodnja Besnica ima staro cerkev, posvečeno svetemu Janezu Krstniku. Okoli cerkve je obzidje, ki je služilo obrambi pred Turki. Cerkev je podružnica župnijske cerkve sv. Tilna v Zgornji Besnici. Z južne strani Spodnjo Besnico obdajata gozd in potok Besnica, oba sta pripomogla k razvoju žag, ki pa so v glavnem propadle.

 • node: Spodnja Besnica (OSM) 212 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Besnica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2285539
  wikipedia:sl=Spodnja Besnica

  wikidata match: Q2285539
Lajše (Q2294698)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lajše je zaselek v Občini Gorenja vas - Poljane

 • node: Lajše (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lajše (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2294698
  wikipedia=sl:Lajše, Gorenja vas - Poljane

  wikidata match: Q2294698
Ribno (Q2294809)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ribno je naselje v Občini Bled. Vaško jedro, kulturna dediščina, leži na robu rečno - ledeniške terase nad levim bregom Save Bohinjke. V njeni bližini je najvišja vzpetina (na jugozahodu), Ribenska gora s 588 metri nadmorske višine.

 • node: Ribno (OSM) 212 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ribno (36 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2294809
  population=589
  wikipedia:sl=Ribno
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2294809
Lipce (Q2045188)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lipce so vas v Občini Jesenice. Kraj leži ob Savi Dolinki, stisnjen med breg akumulacijskega jezera hidroelektrarne Moste in gorenjski krak avtoceste A2, ki ima tu izvoz.

 • node: Lipce (OSM) 187 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lipce (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2045188
  wikipedia=sl:Lipce

  wikidata match: Q2045188
Spodnja Luša (Q2054926)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Luša je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Spodnja Luša (OSM) 124 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Luša (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2054926
  wikipedia:sl=Spodnja Luša

  wikidata match: Q2054926
Hrib (Q2055580)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrib je naselje v Občini Preddvor.

 • node: Hrib (OSM) 72 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrib (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2055580
  wikipedia=sl:Hrib, Preddvor
  population=62
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2055580
Prelesje (Q2071679)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prelesje je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Prelesje (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prelesje (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2071679
  wikipedia=sl:Prelesje, Gorenja vas - Poljane

  wikidata match: Q2071679
Srednji Vrh (Q2076547)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednji Vrh je vas v občini Kranjska Gora. Nahaja se na ledeniški polici v Karavankah, severno od naselja Gozd Martuljek, približno 200 m nad dolino Save Dolinke. Mimo Srednjega Vrha teče potok Jerman, ki izvira ob avstrijsko-slovenski meji, južno od gore Trupejevo poldne (1931 m), pod vasjo pa tvori Jermanove slapove. Vas je nastala v obdobju turških vpadov, na kar naj bi namigovala tudi hišna imena, npr. pri Merkeljnu ali pri Vahu. V okolici Srednjega vrha se razprostirajo strmi gorski pašniki, na katerih so vpreteklosti pasli koroški pastirji.

 • node: Srednji Vrh (OSM) 108 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednji Vrh (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Mitterberg
  name:sl=Srednji Vrh (18 name matches)
  wikidata=Q2076547
  population=38
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2076547
Pungert (Q2077444)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pungert je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Pungert (OSM) 73 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pungert (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2077444
  population=156
  wikipedia:sl=Pungert, Škofja Loka

  wikidata match: Q2077444
Pangršica (Q2079729)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pangršica je naselje v Mestni občini Kranj. Ob gozdu na koncu vasi stoji lovski dom.

 • node: Pangršica (OSM) 51 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pangršica (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2079729
  wikipedia:sl=Pangršica

  wikidata match: Q2079729
Spodnja Dobrava (Q2083594)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Dobrava je naselje v Občini Radovljica, del krajevne skupnosti Srednja Dobrava.

 • node: Spodnja Dobrava (OSM) 257 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Dobrava (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2083594
  population=50
  wikipedia:sl=Spodnja Dobrava, Radovljica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2083594
Stara Oselica (Q2093688)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stara Oselica je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Stara Oselica (OSM) 116 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stara Oselica (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2093688
  wikipedia=sl:Stara Oselica

  wikidata match: Q2093688
Godešič (Q2093926)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Godešič je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Godešič (OSM) 0.71 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=663
  name=Godešič (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2093926
  population=663
  wikipedia:sl=Godešič

  wikidata match: Q2093926
Bistrica pri Tržiču (Q2095150)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bistrica pri Tržiču je urbanizirano gručasto primestno naselje z nekaj manj kot 3.000 prebivalci v Občini Tržič in je bila v nekem obdobju del mesta Tržič. Leži jugozahodno od Tržiča, nad desnim bregom reke Tržiške Bistrice, ob glavni cesti Podbrezje - Ljubelj (Evropska pot E652).

 • node: Bistrica pri Tržiču (OSM) 318 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=543.7
  name=Bistrica pri Tržiču (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Feistritz bei Neumarkt
  name:sl=Bistrica pri Tržiču (27 name matches)
  wikidata=Q2095150
  wikipedia=sl:Bistrica pri Tržiču
  population=3187
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2095150
Breg ob Savi (Q2098276)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breg ob Savi je naselje v Mestni občini Kranj. Nahaja se ob cesti Kranj - Medvode. S Kranjem je naselje povezano tudi z Alpetourjevo mestno avtobusno progo št. 8. Na severni strani naselja teče reka Sava, tu je bil do druge svetovne vojne manjši brod. Okoli vasi so polja, vmes gozdovi, proti Savi pa travniki. Zemlja je slaba, močno peščena. Naselje je dobilo vodovod leta 1960.

 • node: Breg ob Savi (OSM) 0.52 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Breg ob Savi (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2098276
  wikipedia:sl=Breg ob Savi

  wikidata match: Q2098276
Poženik (Q2104009)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poženik je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Poženik (OSM) 0.59 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Poženik (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2104009
  wikipedia=sl:Poženik
  population=231
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2104009
Rovte v Selški dolini (Q2108942)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rovte v Selški dolini so naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Rovte v Selški dolini (OSM) 431 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rovte v Selški dolini (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2108942
  wikipedia:sl=Rovte v Selški dolini

  wikidata match: Q2108942
Dolenja vas (Q2110414)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja vas je naselje v Občini Železniki.

 • node: Dolenja vas (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja vas (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Baiersdorf
  wikidata=Q2110414
  wikipedia=sl:Dolenja vas, Železniki

  wikidata match: Q2110414
Podbrezje (Q2685439)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podbrezje je kraj z nekaj manj kot 1.000 prebivalci in leži v osrčju Gorenjske med kraji Kranj, Radovljica in Tržič v občini Naklo. Leži v delu Ljubljanske kotline, ki se imenuje Dobrave. Vas je dolga in jo sestavljajo zaselki Podtabor, Britof, Srednja vas Dolenja vas, Bistrica in Gobovce. Zadnja dva zaselka sta danes samostojni naselji. Kraj je poznan po velikem sadjarju, duhovniku in piscu Francu Pircu, ki velja za začetnika podbreške sadjarske tradicije, in pisateljih Mimi Malenšek in Karlu Mauserju; vsem so ob župnijski cerkvi sv. Jakoba postavili spomenike. V Podbrezje je rada zahajala tudi Ivana Kobilca, saj je tu živela njena mati. Na materinem domu v Podbrezjah je nastala tudi Ivanina največja umetnina: Poletje. Kraj je poznan tudi po taborski cerkvi (podružnična cerkev sv. Benedikta in Žalostne Matere Božje). Ta cerkev se nahaja na hribu Tabor, ki je tudi priljubljena razgledna točka. Z njega razgled sega vse do Juliskih Alp (vključno s Triglavom) in Jelovice na zahodu, do Karavank in Kamniških Alp na severu, do Jošta nad Kranjem na jugu in Krvavca na vzhodu. Tabor s cerkvijo je eden izmed najbolj znanih protiturških taborov na Slovenskem, kar dokazuje tudi obzidje okoli cerkve. Vzhodno od Podbrezij poteka gorenjska avtocesta. Dostop do Podbrezij je z avtoceste možen preko razcepa Podtabor, poimenovanega po bližnjem zaselku. V

 • node: Podbrezje (OSM) 1.93 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Podbrezje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Подбрезье (4 name matches)
  wikidata=Q2685439
  wikipedia=sl:Podbrezje

  wikidata match: Q2685439
Viševca (Q2686378)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Viševca je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem. Ima spomenik, posvečen žrtvam druge svetovne vojne.

 • node: Viševca (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Viševca (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2686378
  wikipedia=sl:Viševca
  population=3
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2686378
Zgornje Vetrno (Q2688338)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornje Vetrno je naselje v Občini Tržič.

 • node: Zgornje Vetrno (OSM) 249 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornje Vetrno (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2688338
  wikipedia:sl=Zgornje Vetrno

  wikidata match: Q2688338
Ribčev Laz (Q2689294)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ribčev Laz je naselje v Občini Bohinj, ki leži v območju Triglavskega narodnega parka na vzhodnem bregu Bohinjskega jezera.

 • node: Ribčev Laz (OSM) 0.66 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ribčev Laz (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Fischgereuth
  name:ru=Рибчев-Лаз (8 name matches)
  name:sl=Ribčev Laz (27 name matches)
  wikidata=Q2689294
  wikipedia=sl:Ribčev Laz
  population=155
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2689294
Laški Rovt (Q2691469)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Laški Rovt je manjše naselje v Občini Bohinj, ki leži ob cesti Bohinjska Bistrica-Bohinjsko jezero, tik pred vstopom v Triglavski narodni park. Jugozahodno od naselja ležijo taborna mesta Zveze tabornikov Slovenije.

 • node: Laški Rovt (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Laški Rovt (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2691469
  wikipedia=sl:Laški Rovt
  population=49
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2691469
Loka (Q2693906)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loka je naselje v Občini Tržič. Naselje ima okrog 100 hiš ter tudi nekaj industrijskih obratov, kot so Roma-Tex, Komteks in Tiko, naselje ima tudi avtomehanično delavnico, bar, fitnes, kozmetični ter frizerski salon in cvetličarno. Kmečko prebivalstvo je po 2. svetovni vojni postopno izginilo.

 • node: Loka (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Loka (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2693906
  wikipedia:sl=Loka, Tržič

  wikidata match: Q2693906
Savica (Q2695490)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Savica je naselje v Občini Bohinj.

 • node: Savica (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Savica (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sawitz
  name:sl=Savica (24 name matches)
  wikidata=Q2695490
  wikipedia=sl:Savica, Bohinj
  population=76
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2695490
Radovna (Q2711165)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Radovna je naselje v Občini Gorje.

 • node: Radovna (OSM) 54 m from Wikidata name match [show tags]
  wikidata=Q2711165
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Radovna (15 name matches)

  wikidata match: Q2711165
Žlan (Q2714302)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žlan je naselje v Občini Bohinj.

 • node: Žlan (OSM) 109 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žlan (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2714302
  wikipedia=sl:Žlan

  wikidata match: Q2714302
Hudi Graben (Q2722724)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za druge pomene glej Hudi graben (razločitev).

Hudi Graben je naselje v Občini Tržič.

 • node: Hudi Graben (OSM) 323 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hudi Graben (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2722724
  wikipedia:sl=Hudi Graben

  wikidata match: Q2722724
Breg ob Bistrici (Q2731273)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breg ob Bistrici je naselje v Občini Tržič.

 • node: Breg ob Bistrici (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Breg ob Bistrici (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2731273
  wikipedia:sl=Breg ob Bistrici

  wikidata match: Q2731273
Poljče (Q2740289)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poljče so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Poljče (OSM) 2.13 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Poljče (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2740289
  wikipedia=sl:Poljče, Radovljica
  population=201

  wikidata match: Q2740289
Robidnica (Q2750414)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Robidnica je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane. V vasi živi 16 prebivalcev (9 moških in 7 žensk) Površina kraja je 35km2. Leži na nadmorski višini 896 m.

 • node: Robidnica (OSM) 193 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Robidnica (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2750414
  wikipedia=sl:Robidnica

  wikidata match: Q2750414
Spodnje Jezersko (Q2752215)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Jezersko ( izgovorjava ) je naselje v Občini Jezersko.

 • node: Spodnje Jezersko (OSM) 1.65 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Jezersko (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2752215
  wikipedia:nl=Spodnje Jezersko

  wikidata match: Q2752215
Sveti Ožbolt (Q2754447)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveti Ožbolt, pogosto zapisano okrajšano kot Sv. Ožbolt, je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Sv. Ožbolt (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sv. Ožbolt (8 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2754447
  population=78
  wikipedia:sl=Sveti Ožbolt, Škofja Loka

  wikidata match: Q2754447
Zgornja Dobrava (Q2755785)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornja Dobrava je naselje v Občini Radovljica, del krajevne skupnosti Srednja Dobrava.

 • node: Zgornja Dobrava (OSM) 165 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornja Dobrava (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2755785
  population=128
  wikipedia:sl=Zgornja Dobrava, Radovljica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2755785
Zminec (Q2758752)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zminec je naselje v Občini Škofja Loka. Nahaja se na začetku Poljanske doline.

 • node: Zminec (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zminec (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing Aerial Imagery
  wikidata=Q2758752
  population=464
  wikipedia:sl=Zminec
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2758752
Apno (Q2769479)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Apno je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Apno (OSM) 437 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Apno (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2769479
  wikipedia:sl=Apno, Cerklje na Gorenjskem

  wikidata match: Q2769479
Zaloše (Q2771497)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zaloše so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Zaloše (OSM) 55 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zaloše (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2771497
  wikipedia:sl=Zaloše

  wikidata match: Q2771497
Podjelovo Brdo (Q2778924)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podjelovo Brdo je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Podjelovo Brdo (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podjelovo Brdo (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2778924
  wikipedia=sl:Podjelovo Brdo

  wikidata match: Q2778924
Dolenja Dobrava (Q2780864)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja Dobrava je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane

 • node: Dolenja Dobrava (OSM) 0.65 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja Dobrava (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2780864
  wikipedia=sl:Dolenja Dobrava, Gorenja vas - Poljane

  wikidata match: Q2780864
Podljubelj (Q2783267)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podljubelj je vas v severni Sloveniji. Spada v občino Tržič. Od Ljubljane je oddaljen 50 km in se nahaja v Šentanski dolini ob glavni cesti Tržič - Ljubelj. Kraj je znan kot pomembna strateška točka še iz časa Rimljanov, saj je prehod čez Ljubelj predstavljal eno redkih poti čez Alpe. Kraj je bil v preteklosti tudi pomemben zaradi nahajališča živosrebrne rude. Rudo naj bi izkopavali že v 18. stoletju. Šentanski rudnik je bil leta 1902 zaprt zaradi svoje nefunkcionalnosti. Danes se v kraju ukvarjajo predvsem s turizmom. S kmetijstvom se ukvarja malo prebivalstva. Večina prebivalcev je zaposlenih v Tržiču (v industriji), vedno več pa se jih zaposluje tudi v Kranju in Ljubljani. Kraj ima podružnično osnovno šolo. Nekdaj se je imenoval Sveta Ana.

 • node: Podljubelj (OSM) 239 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podljubelj (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unterloibl
  name:ru=Подлюбель (6 name matches)
  name:sl=Podljubelj (23 name matches)
  wikidata=Q2783267
  population=703
  wikipedia:sl=Podljubelj
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2783267
Posavec (Q2783806)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

glej tudi Posavec (priimek).

 • node: Posavec (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Posavec (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2783806
  wikipedia:sl=Posavec

  wikidata match: Q2783806
Bukovica (Q2787422)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bukovica je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Bukovica (OSM) 440 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukovica (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Буковица (1 name matches)
  wikidata=Q2787422
  wikipedia:sl=Bukovica, Škofja Loka

  wikidata match: Q2787422
Ravnica (Q2789676)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravnica je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Ravnica (OSM) 56 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravnica (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2789676
  population=23
  wikipedia:sl=Ravnica, Radovljica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2789676
Voglje (Q2793163)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Janez Nachtigal in Primoz Stempihar sta bila rojena v Vogljah. Voglje so vas v Občini Šenčur. Sredi vasi stoji baročna cerkev svetega Simona in Juda Tadeja, zgrajena v neoromanskem slogu. Vas je dolgo slovela po 260 let stari lipi, postavljeni ob cerkvi, ki je bila ena najstarejših in najlepših lip v Sloveniji. Leta 2011 je bila uničena v nevihti.

 • node: Voglje (OSM) 245 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Voglje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Вогле
  wikidata=Q2793163
  wikipedia=sl:Voglje, Šenčur
  population=639

  wikidata match: Q2793163
Velesovo (Q2796069)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velesovo je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Velesovo (OSM) 440 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velesovo (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2796069
  wikipedia=sl:Velesovo
  population=392
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2796069
Visoko pri Poljanah (Q2797788)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Visoko pri Poljanah je naselje v Občini Škofja Loka. V kraju stoji dvorec Visoko.

 • node: Visoko pri Poljanah (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Visoko pri Poljanah (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2797788
  wikipedia:sl=Visoko pri Poljanah

  wikidata match: Q2797788
Zgornje Jezersko (Q2797858)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornje Jezersko ( izgovorjava ) je naselje v Občini Jezersko.

 • node: Zgornje Jezersko (OSM) 288 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornje Jezersko (38 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Seeland
  name:ru=Згорне-Езерско (2 name matches)
  name:sl=Jezersko
  wikidata=Q2797858
  wikipedia=sl:Zgornje Jezersko

  wikidata match: Q2797858
Mavčiče (Q2799861)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mavčiče so naselje in krajevna skupnost v Občini Kranj.

 • node: Mavčiče (OSM) 0.69 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mavčiče (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2799861
  wikipedia:sl=Mavčiče

  wikidata match: Q2799861
Ilovka (Q2802415)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ilovka je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Ilovka (OSM) 88 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ilovka (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2802415
  wikipedia:sl=Ilovka

  wikidata match: Q2802415
Potoče (Q2802990)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Potoče so razložena obcestna vas v Občini Preddvor.

 • node: Potoče (OSM) 1.08 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Potoče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2802990
  wikipedia=sl:Potoče, Preddvor
  population=357
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2802990
Gorenja vas (Q2805176)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja vas je naselje z nekaj več kot 1.100 prebivalci in središče Občine Gorenja vas-Poljane.

 • node: Gorenja vas (OSM) 280 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenja vas (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Гореня-Вас (6 name matches)
  wikidata=Q2805176
  wikipedia=sl:Gorenja vas, Gorenja vas - Poljane
  population=368

  wikidata match: Q2805176
Ajdna (Q2828861)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ajdna, tudi Ajdna nad Potoki (1064 mnm), je skalna vzpetina na južnem pobočju gore Stol v Karavankah, (občina Žirovnica). Z nje je dobro viden severni del Ljubljanske kotline, Zgornjesavska dolina z Jesenicami, Bled, Mežakla, Julijske Alpe in Stol. Vzhodna, severna in delno južna stena prepadno padajo v dolino Save, vsi dostopi na vrh so, vsaj v zgornjem delu, precej strmi. Južna pobočja so zelo topla, kar se vidi tudi po rastlinstvu, na grebenu in na skalnih mestih pa raste črni bor. Na Ajdno se je mogoče povzpeti iz vasi Potoki, doline Završnice ali Koroške Bele.

 • node: Ajdna nad Potoki (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ajdna nad Potoki (1 name matches)
  name:en=Ajdna overlook
  tourism=viewpoint (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Ajdna nad Potoki (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ajdna nad Potoki (1 name matches)
  name:en=Archeological site Ajdna
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2828861
  wikipedia=sl:Ajdna
  inscription=Ajdna nad Potoki

  wikidata match: Q2828861
Bašelj (Q2841907)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bašelj je vas v Občini Preddvor. Vas leži ob cesti Preddvor - Golnik pod Storžičem.

 • node: Bašelj (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bašelj (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Башель (6 name matches)
  wikidata=Q2841907
  wikipedia=sl:Bašelj

  wikidata match: Q2841907
Sv. Andrej (Q2842447)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveti Andrej, pogosto zapisano okrajšano kot Sv. Andrej, je naselje v Občini Škofja Loka. Od leta 1955 do 1997 se je naselje imenovalo Andrej nad Zmincem.

 • node: Sv. Andrej (OSM) 0.50 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sv. Andrej (6 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing Aerial Imagery
  wikidata=Q2842447
  population=157
  wikipedia:sl=Sveti Andrej, Škofja Loka
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2842447
Lancovo (Q2847963)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lancovo je naselje na desnem bregu Save pod Jelovico ob cesti Radovljica - Kamna Gorica v Občini Radovljica.

 • node: Lancovo (OSM) 1.14 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lancovo (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2847963
  population=357
  wikipedia:sl=Lancovo
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2847963
Spodnje Duplje (Q2856168)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Duplje je naselje v Občini Naklo.

 • node: Spodnje Duplje (OSM) 1.07 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Duplje (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Сподне-Дупле (4 name matches)
  wikidata=Q2856168
  wikipedia=sl:Spodnje Duplje

  wikidata match: Q2856168
Hosta (Q2872827)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hosta je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Hosta (OSM) 51 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hosta (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2872827
  wikipedia:sl=Hosta

  wikidata match: Q2872827
Zalog (Q2912248)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zalog je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Zalog (OSM) 1.29 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zalog (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2912248
  wikipedia=sl:Zalog, Kranj

  wikidata match: Q2912248
Lipica (Q2923707)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lipica je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Lipica (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lipica (12 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2923707
  wikipedia:sl=Lipica, Škofja Loka

  wikidata match: Q2923707
Dolenčice (Q2934193)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenčice so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Dolenčice (OSM) 170 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenčice (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2934193
  wikipedia=sl:Dolenčice
  created_by=JOSM

  wikidata match: Q2934193
Belca (Q2938699)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Belca je razloženo naselje z gručastim jedrom v Občini Kranjska Gora. Nahaja se v Zgornjesavski dolini, na rečni terasi ob izteku ozke doline potoka Belca, ki priteče izpod Kepe (2139 m) in Črnega vrha (1751 m) v Karavankah ter se tik pod naseljem izliva v reko Savo Dolinko.

 • node: Belca (OSM) 125 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Belca (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Fellinz
  name:ru=Белца (7 name matches)
  name:sl=Belca (24 name matches)
  wikidata=Q2938699

  wikidata match: Q2938699
Goriče (Q2954996)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goriče so naselje v Mestni občini Kranj. V naselju stojita cerkev sv. Andreja in podružnična osnovna šola.

 • node: Goriče (OSM) 0.69 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Goriče (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2954996
  wikipedia:sl=Goriče, Kranj

  wikidata match: Q2954996
Krnica (Q2957170)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krnica je naselje v Občini Gorje.

 • node: Krnica (OSM) 93 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krnica (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2957170
  wikipedia=sl:Krnica, Gorje

  wikidata match: Q2957170
Sv. Barbara (Q2978976)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveta Barbara, pogosto zapisano okrajšano kot Sv. Barbara, je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Sv. Barbara (OSM) 159 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sv. Barbara (9 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing Aerial Imagery
  wikidata=Q2978976
  population=139
  wikipedia:sl=Sveta Barbara, Škofja Loka
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2978976
Letenice (Q2981423)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Letenice so naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Letenice (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Letenice (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2981423
  wikipedia:sl=Letenice

  wikidata match: Q2981423
Sovodenj (Q3007206)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

za druge pomene glej Gmünd (Sovodenj)

 • node: Sovodenj (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sovodenj (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3007206
  wikipedia=sl:Sovodenj

  wikidata match: Q3007206
Jereka (Q3020297)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jereka je naselje v Občini Bohinj.

 • node: Jereka (OSM) 179 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jereka (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Frauenberg
  name:sl=Jereka (29 name matches)
  wikidata=Q3020297
  wikipedia=sl:Jereka
  population=212
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q3020297
Zabreznica (Q3031995)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zabreznica je vas v Občini Žirovnica. V vasi sta Osnovna šola Žirovnica in Vrtec Žirovnica ter športna dvorana Pod stolom. Nad vasjo, na pobočjih Rebra, stoji cerkev sv. Lovrenca, ki je bila v 1990. letih na novo pozidana na osnovi leta 1821 porušene romanske cerkve. Križev pot v cerkvi je delo domačina in akademskega slikarja Janeza Bernika, mozaik s podobo svetega Krištofa na južni fasadi pa delo Andreja Jemca.

 • node: Zabreznica (OSM) 124 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zabreznica (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3031995
  wikipedia=sl:Zabreznica
  population=469

  wikidata match: Q3031995
Dolina Triglavskih jezer (Q3040447)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolina Triglavskih jezer je alpska dolina med Bohinjem in Trento z jezeri, ki so nastala v kotanjah z vododržnimi usedlinami ob mogočnem narivu Slatenske plošče. Dolga je okoli 8 km. Dolina je močno zakrasela; tu srečujemo praktično vse oblike kraškega preperevanja v Alpah. Prisotne so tudi rdečkaste jurske kamnine, v katerih lahko najdemo fosile.

 • way: Dolina triglavskih jezer (OSM) 88 m from Wikidata name match [show tags]
  natural=valley (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Dolina triglavskih jezer (4 name matches)
  wikipedia=sl:Dolina Triglavskih jezer
  wikidata=Q3040447

  wikidata match: Q3040447
Sv. Tomaž (Q3050184)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveti Tomaž je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Sveti Tomaž (OSM) 90 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveti Tomaž (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3050184
  wikipedia:sl=Sveti Tomaž, Škofja Loka

  wikidata match: Q3050184
Prtovč (Q3064997)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prtovč je naselje v Občini Železniki.

 • node: Prtovč (OSM) 162 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prtovč (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3064997
  wikipedia=sl:Prtovč

  wikidata match: Q3064997
Spodnje Bitnje (Q3070198)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Bitnje je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Spodnje Bitnje (OSM) 163 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Bitnje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3070198
  created_by=Potlatch 0.5d
  wikipedia:sl=Spodnje Bitnje

  wikidata match: Q3070198
Mlaka (Q3088056)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mlaka je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Mlaka (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mlaka (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3088056
  wikipedia:sl=Mlaka, Radovljica

  wikidata match: Q3088056
Zabukovje (Q3104483)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zabukovje je naselje v Mestni občini Kranj. Zabukovje je vas pod Svetim Joštom.

 • node: Zabukovje (OSM) 379 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zabukovje (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3104483
  wikipedia:sl=Zabukovje, Kranj

  wikidata match: Q3104483
Strahinj (Q3124799)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Strahinj je naselje v Občini Naklo.

 • node: Strahinj (OSM) 56 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=422.6
  name=Strahinj (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3124799
  wikipedia=sl:Strahinj
  population=741

  wikidata match: Q3124799
Hotavlje (Q3437943)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hotavlje so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane, ki ležijo nad izlivom potoka Hotaveljščica v Poljansko Soro, ob odcepu ceste Škofja Loka - Žiri.

 • node: Hotavlje (OSM) 434 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotavlje (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437943
  wikipedia=sl:Hotavlje

  wikidata match: Q3437943
Lahovče (Q3437958)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lahovče so naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Lahovče (OSM) 272 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lahovče (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437958
  wikipedia=sl:Lahovče
  population=479
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q3437958
Murave (Q3437963)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Murave (Múrave) so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Murave (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Murave (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437963
  wikipedia=sl:Murave
  created_by=JOSM

  wikidata match: Q3437963
Srednje Brdo (Q3437979)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednje Brdo je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Srednje Brdo (OSM) 82 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednje Brdo (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=GURS
  wikidata=Q3437979
  wikipedia=sl:Srednje Brdo

  wikidata match: Q3437979
Zakobiljek (Q3437984)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zakobiljek je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Zakobiljek (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zakobiljek (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437984
  wikipedia=sl:Zakobiljek

  wikidata match: Q3437984
Spodnja Bela (Q3437989)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Bela je naselje v Občini Preddvor. Leži levo od Belskega polja ob potoku Belca, ob cesti Kokrica - Preddvor. S Spodnje Bele vodijo lokalne ceste proti vasem Hraše, Žablje in Srednja Bela. Vas nima cerkve. Spodnja Bela je povezana z rednimi avtobusnimi linijami s Kranjem, Bašljem in Preddvorom.

 • node: Spodnja Bela (OSM) 139 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Bela (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q3437989
  wikipedia=sl:Spodnja Bela
  population=94
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q3437989
Zadobje (Q3437996)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zadobje je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Zadobje (OSM) 1.68 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zadobje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437996
  wikipedia=sl:Zadobje

  wikidata match: Q3437996
Reteče (Q3438001)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Reteče so naselje v Občini Škofja Loka. Reteče je vas na Gorenjskem. Leži na robu Sorškega polja med Medvodami in Škofjo Loko. Skozi vas pelje državna cesta in želežniška proga Ljubljana- Jesenice, z želežniško postajo. Farna cerkev Sv. Janeza Evangelista se v prvih zapisih omenja v letu 1501. Na severovzhodu se ji priključi še vas Gorenja vas - Reteče z dodatnih 370 prebivalci tako, da krajevna skupnost v celoti doseže do tisoč prebivalcev. Osnovna šola Cvetko Golar izobražuje mlade do 5. razreda in poleg tega z otroškim varstvom skrbi za predšolske otroke. Kulturni dom, kot center vaškega kulturnega dogajanja, združuje v KUD Janko Krmelj, dramsko igralsko sekcijo, tamburaško skupino Bisernica in literarno sekcijo. Prav tako nudi prostore mladim instrumentalnim skupinam, različnih glasbenih profilov, ki lahko v studiju v kletnih prostorih tudi posnamejo svoje skladbe.

 • node: Reteče (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=351.9
  name=Reteče (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Ретече (6 name matches)
  wikidata=Q3438001
  population=631
  wikipedia:sl=Reteče

  wikidata match: Q3438001
Goropeke (Q3436955)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goropeke so naselje v Občini Žiri. Od Žirov so oddaljene okoli 1,8 km. V vasi stoji cerkev sv. Janeza.

 • node: Goropeke (OSM) 98 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goropeke (28 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3436955
  wikipedia=sl:Goropeke
  population=27

  wikidata match: Q3436955
Zali Log (Q3436968)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zali Log je gručasta vas v Občini Železniki.

 • node: Zali Log (OSM) 90 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zali Log (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Deutschstuben
  name:ru=Зали-Лог (24 name matches)
  wikidata=Q3436968
  wikipedia=sl:Zali Log

  wikidata match: Q3436968
Žiganja vas (Q3437314)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žiganja vas je naselje v Občini Tržič.

 • node: Žiganja vas (OSM) 182 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žiganja vas (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437314
  wikipedia:sl=Žiganja vas

  wikidata match: Q3437314
Občina Jesenice (Q15881)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Jesenice (nem: Aßling) je po številu prebivalstva (dobrih 21.000) ena izmed večjih občin v Republiki Sloveniji s središčem na Jesenicah, kjer živita okoli 2/3 prebivalcev občine, skupaj z okoliškimi urbanimi naselji pa več kot 9/10.

 • relation: Jesenice (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=41
  name=Jesenice (28 name matches)
  place=municipality
  name:de=Aßling (1 name matches)
  name:sl=Jesenice (28 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15881
  ISO3166-2=SI-041
  wikipedia=sl:Občina Jesenice
  admin_level=8

  wikidata match: Q15881
Bled (Q202852)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bled (izgovorjava [ˈbleːt]; nemško Veldes, v starejših virih tudi Feldes) je mesto in turistično središče s približno 5.000 prebivalci in središče Občine Bled v Sloveniji. Bled je naselje s središčem na vzhodnem obrobju Blejskega jezera, ob katerem leži in ga ozemeljsko tudi v celoti zaobsega ter spada med starejše in najlepše turistične kraje v Sloveniji. Leži na nadmorski višini 507,7 m, sredi razgibane, ledeniško preoblikovane pokrajine, na prehodu iz Radovljiške kotline v vzhodno vznožje Julijskih Alp. Bled je bilo od zgodnjega srednjega veka ime za fevdalno posest, ki je obsegala prostor med Savo Dolinko in Savo Bohinjko. Današnje mestno naselje je nastalo z združitvijo vasi Grad, Mlino, Rečica, Zagorice in Želeče, ki so razporejene okoli jezera, ločuje pa jih vrsta samostojnih vzpetin (Grad 599 mnm, Straža 646 m, Kozarca 558 mnm, Velika in Mala Osojnica 756 oz. 685 mnm in Ravnica 729 mnm). Mestno naselje je pričelo nastajati sredi 19. stoletja, ko so po zemljiški odvezi kmetje najprivlačnejša kmetijska zemljišča ob vzhodni obali jezera pričeli prodajati premožnim meščanom za gradnjo počitniških vil in so se vasi Grad, Zagorice in Želeče pričele zraščati. Poleg njih so naselja oziroma deli Bleda še Seliše, Dobe, Na Jasi, Mlino, Zazer, Rečica (pri Bledu), Grimščice, Gmajna, Jermanka, Velika in Mala Zaka (z veslaškima centroma), v bližini je tudi železniška postaja z naseljem Nad progo. Uradno je Bled pridobil status mesta oz. samostojnega naselja šele leta 1960. Na Bledu imajo poleg več hotelov sedež tudi Javni zavod Triglavski narodni park, Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled), IEDC poslovna šola Bled ter konferenčno-prireditvena Festivalna dvorana Bled, kjer je mdr. prvi dve leti potekala Slovenska popevka, dvakrat (1965 in 2005) mednarodni kongres PEN, katerega Odbor pisateljev za mir vsako leto od svoje ustanovitve 1984 zaseda na Bledu, kjer se v PEN-ovem okviru odvija še Mednarodno blejsko srečanje pisateljev, kakor tudi tudi del vsakoletne mednarodne literarne prireditve Vilenica in od 2006 Blejski strateški forum (BSF), srečanje najvišjih predstavnikov držav in strokovnjakov za mednarodne odnose. Leta 2002 je na Bledu, ki je eno od prizorišč mednarodnega šahovskega turnirja in Memoriala dr. Milana Vidmarja, potekala Šahovska olimpijada. Od 1996 je Bled tudi prizorišče mednarodnega glasbenega Festival Bled z mojstrskimi tečaji, goslarsko delavnico itd. Drugo blejsko prizorišče je Ledena dvorana. Blejski dnevi prikazujejo turistom izdelke domače in umetnostne obrti ter kulinarike, potekajo promenadni koncerti, na tradicionalno blejsko noč »zažarita« jezero in grad, ko prostovoljci v čolnih na jezersko gladino položijo okrog 15.000 lučk v jajčnih lupinah, ki jih pripravlja domačin Andrej Vidic in ki poleg ognjemeta razsvetlijo jezero in njegovo okolico. Na Bledu poteka tudi tradicionalna etno-glasbena prireditev Okarina festival.

 • relation: Bled (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=3
  name=Bled (96 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Veldes (1 name matches)
  name:ko=블레드
  name:sl=Bled (96 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q647572
  ISO3166-2=SI-003
  wikipedia=sl:Občina Bled
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q647572
Kokra (Q588316)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kókra je reka v severozahodni Sloveniji, levi pritok Save v Kranju. Izvira pod mejnim grebenom v Karavankah in teče sprva po ozki in globoki dolini večinoma proti jugu. Pri Preddvoru vstopi v ravnino Ljubljanske kotline, teče proti jugozahodu in se pod starim mestnim jedrom Kranja izliva v Savo.

 • way: Kokra (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kokra (33 name matches)
  width=10
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q588316
  wikipedia=sl:Kokra

  wikidata match: Q588316
Občina Bled (Q647572)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Bled je ena od občin v Republiki Sloveniji s 7.868 prebivalci (2020). Največje naselje je mesto Bled (okoli 5.000 prebivalcev). Po vojni se je območje Bleda povečalo na račun ukinjene občine Gorje in ostalo samostojno do leta 1961, ko je postalo del radovljiške občine. Kot naselje je bil Bled ustanovljen leta 1960, lokalna samouprava na Bledu je obstajala v obliki krajevne skupnosti, dokler ni leta 1994 Bled znova postal samostojna občina, ki je zajemala naselja: Zasip, Bohinjska Bela, Ribno, Spodnje in Zgornje Gorje kot naselja z značajem lokalnega oskrbnega središča, Obrne, Bodešče, Koritno, Selo, (Grabče, Krnica, Mevkuž, Poljšica, Podhom, Višelnica kot vaška naselja ter Kupljenik, Radovna, Perniki, Slamniki, Spodnje in Zgornje Laze - občina Gorje) kot razložena podeželska naselja. Leta 2006 je občina Bled izgubila precejšen del »ozemlja« na račun ponovno ustanovljene Občine Gorje.

 • relation: Bled (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=3
  name=Bled (7 name matches)
  place=municipality
  name:de=Veldes
  name:ko=블레드
  name:sl=Bled (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q647572
  ISO3166-2=SI-003
  wikipedia=sl:Občina Bled
  admin_level=8

  wikidata match: Q647572
Blejsko jezero (Q648902)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Blejsko jezero leži na Gorenjskem ob vznožju Pokljuke, ime nosi po Bledu. Jezero je tektonsko ledeniškega izvora in leži na nadmorski višini 475 metrov. Dolgo je 2120 m in široko 1380 m, ima površino 1,45 kvadratnih kilometrov, najgloblja točka pa je v globini 30 m. Povprečna letna temperatura je 12 °C. Najvišjo temperaturo 25 °C doseže voda v juliju. Voda je primerna tudi za kopanje. Na južni strani iz jezera odteka Jezernica. Otoček sredi jezera (Blejski otok) je edini naravni jezerski otok v Sloveniji. Nad jezerom na strmi skali stoji Blejski grad.

 • relation: Blejsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Blejsko jezero (9 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bleder See (3 name matches)
  name:en=Lake Bled (41 name matches)
  name:hr=Bledsko jezero (12 name matches)
  name:hu=Bledi-tó (8 name matches)
  name:it=Lago di Bled (41 name matches)
  name:ko=블레드 호수
  name:sl=Blejsko jezero (9 name matches)
  name:sr=Бледско језеро (12 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q648902
  wikipedia=sl:Blejsko jezero
  alt_name:de=Veldeser See (3 name matches)
  intermittent=no

  wikidata match: Q648902
 • relation: Bled (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=3
  name=Bled (41 name matches)
  place=municipality
  name:de=Veldes
  name:ko=블레드
  name:sl=Bled (41 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q647572
  ISO3166-2=SI-003
  wikipedia=sl:Občina Bled
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q647572
 • way: Blejski otok (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Blejski otok
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Bled Island (41 name matches)
  name:sl=Blejski otok
  tourism=attraction
  wikidata=Q2877401
  wikipedia=sl:Blejski otok

  wikidata mismatch: Q2877401
Čepulje (Q649824)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čepulje so naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Čepulje (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čepulje (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q649824
  wikipedia:sl=Čepulje

  wikidata match: Q649824
Aljažev stolp (Q650987)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Aljažev stolp je najvišje ležeče gorsko zavetišče v Sloveniji, na vrhu Triglava (2864 metrov), kjer so ga postavili leta 1895. Skupaj z vrhom predstavlja najprepoznavnejši simbol slovenstva. Danes je v državni lasti, upravlja ga Planinsko društvo Ljubljana-Matica, spada pa pod Občino Bovec.

 • node: Triglav (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2864
  name=Triglav (1 name matches)
  name:it=Tricorno
  name:ru=гора Триглав
  name:sl=Triglav (1 name matches)
  natural=peak
  wikidata=Q1024
  wikipedia=sl:Triglav
  prominence=2059
  source:ele=en.wikipedia.org
  source:prominence=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_ultra-prominent_peaks

  wikidata mismatch: Q1024
 • way: Aljažev stolp (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  bin=no
  ele=2864
  name=Aljažev stolp (2 name matches)
  bench=yes
  image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/AljazevStolp3039.jpg
  height=1.9
  amenity=shelter
  name:en=Aljaž Tower (8 name matches)
  building=shelter (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q650987
  architect=Jakob Aljaž
  wikipedia=en:Aljaž Tower
  roof:shape=conical
  start_date=1895-08-07
  shelter_type=weather_shelter
  drinking_water=no
  building:colour=#ededed
  building:material=metal
  architect:wikidata=Q909989

  wikidata match: Q650987
Blejski Vintgar (Q671860)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Blejski vintgar, tudi samo Vintgar (po bližnjem zaselku, ki leži na začetku soteske), , je 1,6 km dolga soteska na Gorenjskem, skozi katero teče reka Radovna. Stene korita so visoke od 50 do 100 m, višina pobočja pa je 250 m. V soteski so skoki, tolmuni, brzice, draslje in druge korozijske oblike delovanja vode. Na koncu Vintgarja pada preko praga 13-meterski slap Vintgarski Šum.

 • way: Blejski Vintgar (OSM) 413 m from Wikidata name match [show tags]
  fee=yes
  name=Blejski Vintgar (2 name matches)
  charge=10 EUR
  name:de=Vintgarklamm (18 name matches)
  name:en=Vintgar Gorge (6 name matches)
  name:he=קניון וינטגאר (2 name matches)
  name:sl=Blejski Vintgar Gole
  name:zh=文特加峡谷
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.vintgar.si/vintgar-gorge/
  operator=Turistično društvo Gorje
  wikidata=Q671860
  wikipedia=sl:Blejski vintgar
  opening_hours=Apr-May Mo-Su 08:00-18:00; Jun Mo-Su 07:00-19:00; Jul-Aug Mo-Su 07:00-20:00; Sep Mo-Su 08:00-18:00; Oct-Nov Mo-Su 09:00-16:00

  wikidata match: Q671860
Bohinjska Bistrica (Q684125)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bohinjska Bistrica je naselje s 1767 prebivaci (2020) in središče Občine Bohinj v Sloveniji. Leži v dolini med Savo Bohinjko, vzpetinama Dobravo in Ajdovskim gradcem, ter potokoma Bistrico in Belico. Cesta od železniške postaje deli naselje v Zgornjo in Spodnjo vas.

 • node: Bohinjska Bistrica (OSM) 341 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bohinjska Bistrica (33 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wochein Feistritz (1 name matches)
  name:ru=Бохиньска-Бистрица (3 name matches)
  name:sl=Bohinjska Bistrica (33 name matches)
  wikidata=Q684125
  wikipedia=sl:Bohinjska Bistrica

  wikidata match: Q684125
Vrtača (Q699720)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Wertatscha (also Vertatscha, Slovene: Vrtača) is a mountain, 2,180 m above sea level (AA), in the Karawanks on the border between Austria and Slovenia. In the old German Alpine dialect it was also called the Deutscher Berg ("German Mountain", Slovenian Nemška gora) or Zinnenwand. Other names are Meniška gora (Mönchsberg) and Rtača.

 • node: Wertatscha / Vrtača (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2180
  name=Wertatscha / Vrtača
  source=GURS
  name:de=Wertatscha (15 name matches)
  name:sl=Vrtača (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q699720
  wikipedia=de:Wertatscha

  wikidata match: Q699720
Stol (Q701904)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stòl (tudi Veliki Stol, nemško Hochstuhl) je gora, ki z 2236 metri predstavlja najvišji vrh Karavank. Čez njegov vrh in greben poteka državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.

 • node: Hochstuhl / Stol (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2237
  name=Hochstuhl / Stol
  note=elevation based on Slovenian elevation system is 2236,4 m. i. J.
  name:de=Hochstuhl (20 name matches)
  name:sl=Stol (14 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q701904
  wikipedia=sl:Stol, Karavanke
  prominence=1021
  source:ele=Laserscan Höhenmodelle auf https://kagis.ktn.gv.at

  wikidata match: Q701904
Gozd Martuljek (Q740465)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gozd Martuljek je razpotegnjeno naselje z dobrimi 600 prebivalci v Občini Kranjska Gora. Nahaja se na obeh bregovih reke Save Dolinke, ob cesti Jesenice–Kranjska Gora v ozkem delu Zgornjesavske doline, med Karavankami in Martuljško skupino v Julijskih Alpah z izstopajočim vrhom Špikom.

 • node: Gozd Martuljek (OSM) 1.45 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gozd Martuljek (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wald in der Oberkrain
  name:ru=Гозд-Мартулек (4 name matches)
  name:sl=Gozd Martuljek (30 name matches)
  wikidata=Q740465

  wikidata match: Q740465
Srednja vas-Poljane (Q741974)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednja vas - Poljane je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Srednja vas (OSM) 216 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednja vas (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q741974
  wikipedia=sl:Srednja vas - Poljane
  population=97

  wikidata match: Q741974
Planica (Q753195)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

 • way: Planica (OSM) 188 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planica (42 name matches)
  natural=valley (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sl:Planica
  wikidata=Q753195

  wikidata match: Q753195
Jalovec (Q763420)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za priimek Jalovec glej Jalovec (priimek).

Jalovec je 2645 m visoka gora v Julijskih Alpah in je šesti najvišji vrh v Sloveniji. Sosednje gore so Mangart (proti zahodu), Travnik in Mojstrovka (proti vzhodu) ter Ponce (proti severu). Vrh stoji na meji med črnomorskim in jadranskim povodjem, med alpskimi dolinami Tamarja, Loške Koritnice in Trente.

 • node: Jalovec (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2645
  name=Jalovec (29 name matches)
  name:it=Monte Gialuz (3 name matches)
  name:sl=Jalovec (29 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q763420
  wikipedia=sl:Jalovec
  summit:cross=yes
  summit:register=yes

  wikidata match: Q763420
Rakovica (Q766593)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rakovica je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Rakovica (OSM) 357 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rakovica (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q766593
  wikipedia:sl=Rakovica, Kranj

  wikidata match: Q766593
Slovenski Javornik (Q771710)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slovenski Javornik je naselje v Občini Jesenice, kjer se vzhodno od Jesenic potok Javornik izliva v Savo Dolinko. Samostojno naselje je bilo nazadnje ustanovljeno leta 1998 iz dela ozemlja naselja Jesenice. Leta 2015 je imelo 1948 prebivalcev, 2020 pa tri več. Spada v Krajevno skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela. Prilastek "Slovenski" je dobil ime v prvi Jugoslaviji kot železniška postaja zaradi razlikovanja z nekim drugim, "bosanskim" Javornikom, ki se nahaja v Bosni, potem pa je dobilo ime "domoljubno" konotacijo.

 • node: Slovenski Javornik (OSM) 483 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slovenski Javornik (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q771710
  wikipedia=sl:Slovenski Javornik

  wikidata match: Q771710
Sava Dolinka (Q783281)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sava Dolinka je reka v severozahodni Sloveniji, levi povirni krak Save. Izvira v mokrišču Zelenci v Podkornu, teče po dnu Zgornjesavske doline proti vzhodu mimo Kranjske Gore in Mojstrane ter skozi Jesenice. Pri Mostah se zaje v kratko sotesko Kavčke, se obrne proti jugu in nato teče po globoki in ozki dolini do Radovljice, kjer se s Savo Bohinjko združi v Savo.

 • way: Sava Dolinka (OSM) 10.10 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sava Dolinka (38 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Sava Dolinka (OSM) 10.16 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sava Dolinka (38 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Sava Dolinka (OSM) 12.28 km from Wikidata name match [show tags]
  boat=no
  name=Sava Dolinka (38 name matches)
  tidal=no
  name:de=Wurzener Save
  name:sl=Sava Dolinka (38 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  intermittent=no
 • way: Sava Dolinka (OSM) 205 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sava Dolinka (38 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q783281
  wikipedia=sl:Sava Dolinka

  wikidata match: Q783281
Begunje na Gorenjskem (Q814409)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Begunje na Gorenjskem so vas v Občini Radovljica z okoli 1.000 prebivalci na nadmorski višini 586 m pod Begunjščico (2063 m).

 • node: Begunje (OSM) 326 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=577.6
  name=Begunje (5 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q814409
  population=975
  wikipedia:sl=Begunje na Gorenjskem

  wikidata match: Q814409
Bohinjsko jezero (Q831903)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bohinjsko jezero je največje stalno in naravno jezero v Sloveniji, ki leži v Julijskih Alpah na severozahodu države. Glavni pritok jezera je Savica, ki se v zahodnem delu jezerske kotanje prebija preko moren z balvani in se pri Ukancu izliva v jezero. Jezero je pretočno - iz jezera teče reka Jezernica, ki že po manj kot 100 m skupaj z leve strani pritekajočo Mostnico, ki priteka iz Voj, tvori reko Savo Bohinjko. Ob severnem robu jezera je več podvodnih kraških izvirov, med katerimi je najbolj poznan Govic.

 • relation: Bohinjsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bohinjsko jezero (20 name matches)
  salt=no
  tidal=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wocheiner See (4 name matches)
  name:en=Lake Bohinj (29 name matches)
  name:ru=Бохиньское озеро (2 name matches)
  name:sl=Bohinjsko jezero (20 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q831903
  wikipedia=en:Lake Bohinj
  intermittent=no

  wikidata match: Q831903
Bačne (Q2001849)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bačne je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Bačne (OSM) 283 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bačne (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2001849
  wikipedia=sl:Bačne

  wikidata match: Q2001849
Vrhovje (Q2005318)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhovje je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • way: Vrhovje (OSM) 185 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhovje (19 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Vrhovje (OSM) 292 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhovje (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2005318
  wikipedia=sl:Vrhovje
  population=6
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2005318
Dovje (Q2010928)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dovje je razloženo naselje z gručastim jedrom z dobrimi 600 prebivalci v Občini Kranjska Gora. Skupaj z bližnjo Mojstrano tvori krajevno skupnost Dovje-Mojstrana. Leži v Zgornjesavski dolini, na vršaju, ki ga je nasulo več potokov izpod karavanške Kepe. Naselje je nad levim bregom reke Save Dolinke in nad cesto, ki vodi skozi Zgornjesavsko dolino od Jesenic proti Kranjski Gori. K Dovjem spadata zaselka Mlinca in Vatiš.

 • node: Dovje (OSM) 363 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=711.4
  name=Dovje (99 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Langenfeld in der Oberkrain
  name:ru=Довье (4 name matches)
  name:sl=Dovje (99 name matches)
  population=633
  wikidata=Q2010928

  wikidata match: Q2010928
Tupaliče (Q2014840)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tupaliče so naselje v Občini Preddvor.

 • node: Tupaliče (OSM) 268 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=455.1
  name=Tupaliče (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2014840
  wikipedia=sl:Tupaliče
  population=411

  wikidata match: Q2014840
Virmaše (Q2020452)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Virmaše so naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Virmaše (OSM) 492 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Virmaše (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2020452
  wikipedia:sl=Virmaše

  wikidata match: Q2020452
Log v Bohinju (Q2020789)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Log v Bohinju je naselje v Občini Bohinj. Ustanovljeno je bilo leta 1997 iz dela ozemlja naselja Lepence. Leta 2015 je imelo 14 prebivalcev.

 • node: Log v Bohinju (OSM) 122 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Log v Bohinju (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2020789
  wikipedia=sl:Log v Bohinju
  population=20
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2020789
Križna Gora (Q2027400)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križna Gora je naselje na slemenu nad dolino Selščice v Občini Škofja Loka.

 • node: Križna Gora (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Križna Gora (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2027400
  wikipedia=sl:Križna Gora, Škofja Loka

  wikidata match: Q2027400
Puštal (Q2028717)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Puštal je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Puštal (OSM) 155 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Puštal (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing Aerial Imagery
  wikidata=Q2028717
  population=630
  wikipedia:sl=Puštal
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2028717
Studor (Q2032418)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studor je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Studor (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Studor (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2032418
  wikipedia=sl:Studor, Gorenja vas - Poljane

  wikidata match: Q2032418
Goreljek (Q2032878)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goreljek je naselje v Občini Bohinj. Leži na istoimenski planini na Pokljuki.

 • node: Goreljek (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goreljek (26 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2032878

  wikidata match: Q2032878
Senično (Q2036724)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Senično je naselje v Občini Tržič.

 • node: Senično (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Senično (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2036724
  wikipedia:sl=Senično

  wikidata match: Q2036724
Zala (Q2043302)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zala je naselje v Občini Železniki.

 • node: Zala (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zala (17 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2043302
  wikipedia=sl:Zala, Železniki

  wikidata match: Q2043302
Potarje (Q2295546)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Potarje so naselje v Občini Tržič.

 • node: Potarje (OSM) 186 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Potarje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2295546
  wikipedia:sl=Potarje

  wikidata match: Q2295546
Crngrob (Q2304157)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Crngrob je vaško naselje v Občini Škofja Loka. Leži med vznožjem Križnogorskega hribovja in Sorškim poljem. Razložena vasica je od Škofje Loke je oddaljena 4 km in se rahlo dviga nad vzhodnim robom Soriškega polja, od katerega jo ločijo ilovnate in zamočvirjene Gorjate. Odcep od glavne ceste Kranj - Škofja Loka je v Dorfarjih.

 • node: Crngrob (OSM) 248 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=393.1
  name=Crngrob (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Erngruben
  wikidata=Q2304157
  population=45

  wikidata match: Q2304157
Srednje Bitnje (Q2304836)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednje Bitnje so naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Srednje Bitnje (OSM) 178 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednje Bitnje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2304836
  created_by=Potlatch 0.5d
  wikipedia:sl=Srednje Bitnje

  wikidata match: Q2304836
Zalog pri Cerkljah (Q2307519)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ima cerkev Sv. Matija v katerem je zvon, ki je star več kot 500 let.

 • node: Zalog pri Cerkljah (OSM) 0.71 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zalog pri Cerkljah (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Salog
  wikidata=Q2307519
  wikipedia=sl:Zalog pri Cerkljah
  population=446
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2307519
Sebenje (Q2307927)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sebenje je naselje v Občini Tržič. Vas leži na severnem robu Ljubljanske kotline, na levem bregu Tržiške Bistrice, ob cesti Kranj-Tržič. Na začetku je bila pretežno kmečka vas, danes pa je večina objektov stanovanjskih.

 • node: Sebenje (OSM) 162 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sebenje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2307927
  population=423
  wikipedia:sl=Sebenje

  wikidata match: Q2307927
Spodnja Sorica (Q2308939)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Sorica je razloženo središčno naselje v Občini Železniki. Leži na skrajnem severozahodu Škofjeloškega hribovja, na ledeniških nasipih na slemenu med povirjem reke Selške Sore na zahodu in Nidrarsko grapo na vzhodu. K naselju spada zaselek Holcem.

 • node: Spodnja Sorica (OSM) 103 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Sorica (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unterzarz
  wikidata=Q2308939
  wikipedia=sl:Spodnja Sorica
  population=103

  wikidata match: Q2308939
Strmica (Q2308942)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Strmica je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Strmica (OSM) 150 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Strmica (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2308942
  wikipedia:sl=Strmica, Škofja Loka

  wikidata match: Q2308942
Malenski Vrh (Q2315554)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Malenski Vrh je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Malenski Vrh (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Malenski Vrh (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2315554
  wikipedia=sl:Malenski Vrh

  wikidata match: Q2315554
Plavški Rovt (Q2318495)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Plavški Rovt je naselje v Občini Jesenice.

 • node: Plavški Rovt (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Plavški Rovt (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2318495
  wikipedia=sl:Plavški Rovt

  wikidata match: Q2318495
Brode (Q2318662)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brode so naselje v Občini Škofja Loka. Nahajajo se v Poljanski dolini ob desnem bregu Poljanske Sore.

 • node: Brode (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brode (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2318662
  population=148
  wikipedia:sl=Brode, Škofja Loka

  wikidata match: Q2318662
Občina Škofja Loka (Q2318898)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Škofja Loka je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Škofja Loka (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=122
  name=Škofja Loka (14 name matches)
  place=municipality
  name:de=Bischoflack
  name:sl=Škofja Loka (14 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2318898
  ISO3166-2=SI-122
  wikipedia=sl:Občina Škofja Loka
  admin_level=8

  wikidata match: Q2318898
Zgornje Bitnje (Q2321016)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornje Bitnje so naselje z okoli 1.600 prebivalci v Mestni občini Kranj.

 • node: Zgornje Bitnje (OSM) 369 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornje Bitnje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2321016
  wikipedia=sl:Zgornje Bitnje
  population=1228

  wikidata match: Q2321016
Cerkljanska Dobrava (Q2321429)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkljanska Dobrava je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • way: Cerkljanska Dobrava (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkljanska Dobrava (21 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Cerkljanska Dobrava (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkljanska Dobrava (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2321429
  wikipedia=sl:Cerkljanska Dobrava
  population=87
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2321429
Breg ob Kokri (Q2324897)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breg ob Kokri je vas v Občini Preddvor.

 • node: Breg ob Kokri (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Breg ob Kokri (28 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2324897
  wikipedia=sl:Breg ob Kokri
  population=105

  wikidata match: Q2324897
Studeno (Q2325381)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studeno je naselje v Občini Železniki. Leta 2015 je imelo 188 prebivalcev.

 • node: Studeno (OSM) 130 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Studeno (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Kaltenfeld in der Oberkrain
  wikidata=Q2325381
  wikipedia=sl:Studeno, Železniki
  population=174
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2325381
Podobeno (Q2327224)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podobeno je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Podobeno (OSM) 254 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podobeno (27 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2327224
  wikipedia=sl:Podobeno
  created_by=JOSM

  wikidata match: Q2327224
Hotovlja (Q2327392)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hotovlja je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Hotovlja (OSM) 1.07 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotovlja (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2327392
  wikipedia=sl:Hotovlja

  wikidata match: Q2327392
Vadiče (Q2337385)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vadiče so naselje v Občini Tržič.

 • node: Vadiče (OSM) 84 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vadiče (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2337385
  wikipedia:sl=Vadiče

  wikidata match: Q2337385
Podreča (Q2339792)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podreča je vas s skoraj 600 prebivalci, ki leži ob reki Savi, na robu Sorškega polja. S Kranjem je povezana z redno Alpetourjevo mestno avtobusno progo št. 8. V vasi stoji spomenik pesniku in pisatelju Simonu Jenku, saj se je v vasi leta 1835 rodil.

 • node: Podreča (OSM) 171 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podreča (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2339792
  wikipedia:sl=Podreča

  wikidata match: Q2339792
Blejska Dobrava (Q2343179)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Blejska Dobrava je gručasto naselje s skoraj 1000 prebivalci ob severovzhodnem vznožju visoke planote Mežakle v Občini Jesenice. Nahaja se na rečnih terasah med izstopom rečice Radovne iz soteske Vintgarja in desnim bregom reke Save Dolinke.

 • node: Blejska Dobrava (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Blejska Dobrava (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Блейска-Добрава (1 name matches)
  wikidata=Q2343179
  wikipedia=sl:Blejska Dobrava
  population=977
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2343179
Vinharje (Q2343597)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vinharje so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Vinharje (OSM) 0.78 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vinharje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2343597
  wikipedia=sl:Vinharje

  wikidata match: Q2343597
Občina Šenčur (Q2346638)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Šenčur je ena od občin v Republiki Sloveniji z okoli 8.800 prebivalci. Leži na Kranjskem polju vzhodno od Kranja in obsega dvanajst naselij na 4030 hektarih. Njeno središče je naselje Šenčur, ustanovljena pa je bila leta 1994.

 • relation: Šenčur (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=117
  name=Šenčur (19 name matches)
  place=municipality
  name:de=Sankt Georgen (1 name matches)
  name:sl=Šenčur (19 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2346638
  ISO3166-2=SI-117
  wikipedia=sl:Občina Šenčur
  admin_level=8

  wikidata match: Q2346638
Bistrica (Q2407953)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bistrica je naselje v Občini Naklo.Vas leži v dolini Tržiške Bistrice. Včasih je bila vasica del bližnjih Podbrezij, od katerih jo loči reka Tržiška Bistrica, in je veljala kot zaselek. Danes je del Krajevne skupnosti Podbrezje. Nedaleč od Bistrice se zgoraj omenjena reka izliva v Savo. Ko se povzpnemo po "Kacinovem" klancu navzgor, proti Kranju, na levi strani zagledamo spomenik, posvečen 59-im postreljenim borcem v 2.svetovni vojni.

 • node: Bistrica (OSM) 140 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bistrica (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2407953
  wikipedia=sl:Bistrica, Naklo

  wikidata match: Q2407953
Kokrica (Q2409882)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kokrica je naselje v Mestni občini Kranj z več kot 1.600 prebivalci in sedež istoimenske krajevne skupnosti.

 • node: Kokrica (OSM) 154 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kokrica (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Кокрица
  wikidata=Q2409882
  population=1595
  wikipedia:sl=Kokrica

  wikidata match: Q2409882
Spodnje Gorje (Q2413106)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Gorje so naselje v Občini Gorje.

 • node: Spodnje Gorje (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Gorje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unter Göriach
  name:sl=Spodnje Gorje (24 name matches)
  wikidata=Q2413106
  wikipedia=sl:Spodnje Gorje
  population=997
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2413106
Žeje (Q2413828)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žeje je naselje v Občini Naklo.

 • node: Žeje (OSM) 92 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žeje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2413828
  wikipedia=sl:Žeje, Naklo

  wikidata match: Q2413828
Ledinica (Q2414226)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ledinica je naselje v Občini Žiri.

 • node: Ledinica (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ledinica (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2414226
  wikipedia=sl:Ledinica
  population=78

  wikidata match: Q2414226
Planina pod Golico (Q2414397)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planina pod Golico je naselje v Občini Jesenice.

 • node: Planina pod Golico (OSM) 54 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=954
  name=Planina pod Golico (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Планина-под-Голицо (7 name matches)
  wikidata=Q2414397
  wikipedia=sl:Planina pod Golico
  population=598

  wikidata match: Q2414397
Mevkuž (Q2417326)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mevkuž je naselje v Občini Gorje.

 • node: Mevkuž (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mevkuž (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2417326
  wikipedia=sl:Mevkuž

  wikidata match: Q2417326
Ravne (Q2417850)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne so naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem. Ustanovljeno je bilo leta 1994 iz dela ozemlja naselja Apno. Leta 2015 je imelo 32 prebivalcev.

 • node: Ravne (OSM) 241 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2417850
  wikipedia:sl=Ravne, Cerklje na Gorenjskem

  wikidata match: Q2417850
Zadnja vas (Q2428741)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zadnja vas je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Zadnja vas (OSM) 114 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=623.8
  name=Zadnja vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2428741
  population=25
  wikipedia:sl=Zadnja vas

  wikidata match: Q2428741
Breg (Q2436819)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brég je ena izmed desetih vasi v Občini Žirovnica. Naselje Breg se prvič omenja leta 1348. Starejši del naselja leži bližje Savi Dolinki in okrog gotske cerkve sv. Radegunde. V cerkvi je ohranjeno nekaj originalnih poslikav. Ohranjeni so motivi svetnikov in mučencev: sv. Radegunde, sv. Lovrenca, sv. Mihaela, noseče Marije in sv. Krištofa. Cerkev stoji na območju grobov staroslovanske kulture iz 9.-10.stoletja. Novejši del vasi se širi na sever proti glavni cesti. Naselje izgublja kmečki videz, saj na Bregu živi vedno več nekmečkega prebivalstva. Vzhodno od naselja so njive in travniki, ob Savi Dolinki pa gozd.

 • node: Breg (OSM) 194 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=536
  name=Breg (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2436819
  wikipedia=sl:Breg, Žirovnica
  population=598

  wikidata match: Q2436819
Vašca (Q2437607)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vašca je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Vašca (OSM) 65 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vašca (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2437607
  wikipedia=sl:Vašca
  population=75
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2437607
Hrušica (Q2438219)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrušica je naselje 3 km zahodno od Jesenic z dobrimi 1.600 prebivalci (2020) ob glavni cesti proti Kranjski Gori v Občini Jesenice.

 • node: Hrušica (OSM) 392 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrušica (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=slowenien
  name:de=Birnbaum (1 name matches)
  wikidata=Q2438219
  wikipedia=sl:Hrušica, Jesenice
  population=1834
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2438219
Selo pri Bledu (Q2438788)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selo pri Bledu je naselje v Občini Bled. Leži pod vznožjem Dobre gore in tik pred strugo reke Save Bohinjke. Vas je sestavljena iz dveh delov, in sicer Loga in Sela. V vasi deluje prostovoljno gasilsko društvo PGD Selo.

 • node: Selo pri Bledu (OSM) 117 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selo pri Bledu (36 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2438788
  population=203
  wikipedia:sl=Selo pri Bledu
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2438788
Zgornja Sorica (Q2440027)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornja Sorica je naselje v Občini Železniki.

 • node: Zgornja Sorica (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornja Sorica (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Oberzarz (1 name matches)
  name:sl=Zgornja Sorica (24 name matches)
  wikidata=Q2440027
  wikipedia=sl:Zgornja Sorica
  population=162

  wikidata match: Q2440027
Triglavska Bistrica (Q21073995)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Triglavska Bistrica, tudi samo Bistrica, je potok, ki teče po ledeniški dolini Vrata pri Mojstrani. Izvira pod Triglavsko severno steno v zatrepu Bukovlje in teče mimo Aljaževega doma. Poleg mnogih občasnih hudourniških pritokov ima tri stalne pritoke, vse iz dolini severozahodnega pogorja Škrlatice: Suhi potok, Rdeči potok in Peričnik (tudi slap). Pri Mojstrani se Bistrica izliva v Savo Dolinko. Na približno 10 km dolgi poti naredi padec 400 m.

 • way: Triglavska Bistrica (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Triglavska Bistrica (3 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21073995
  wikipedia=sl:Triglavska Bistrica

  wikidata match: Q21073995
Košutnikov turn (Q21873104)
 • node: Košutnikov turn / Koschutnikturm (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2133
  name=Košutnikov turn / Koschutnikturm
  name:de=Koschutnikturm (7 name matches)
  name:sl=Košutnikov turn (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  prominence=764
  alt_name:de=Koschutnik Turm (7 name matches)
  wikidata=Q21873104

  wikidata match: Q21873104
Ofen (Q21873129)
 • node: Peč / Ofen / Monte Forno (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1508
  name=Peč / Ofen / Monte Forno
  note=Names according the historic denomination of the peak.
  source=GURS;survey;geoimage.at
  name:de=Dreiländereck
  name:it=Monte Forno
  name:sl=Peč
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3309
  wikipedia=de:Dreiländereck (Berg)
  alt_name:de=Ofen (6 name matches)
  alt_name:sl=Tromeja

  wikidata mismatch: Q3309
Palec (Q21875003)
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Selenitza (słow. Palec) to szczyt w paśmie Karawanki w Alpach, na granicy między Słowenią a Austrią. Na zachód od szczytu leżą inne szczyty pasma: Vrtača, Zelenjak, Orlice i dalej Hochstuhl. Od północnej strony (austriackiej) szczyt opada stromymi 500-metrowymi ścianami.

 • node: Palec/Selenitza (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2026
  name=Palec/Selenitza
  source=GURS
  name:de=Selenitza (11 name matches)
  name:sl=Palec (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21875003
  wikipedia=pl:Selenitza

  wikidata match: Q21875003
Ptičji vrh (Q21875034)
 • node: Kotschna / Ptičji vrh (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1551
  name=Kotschna / Ptičji vrh
  name:de=Kotschna (7 name matches)
  name:sl=Ptičji vrh (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21875034

  wikidata match: Q21875034
Plešivec (Q21876891)
 • node: Plešivec / Pleschiwetz (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1802
  name=Plešivec / Pleschiwetz
  name:de=Pleschiwetz (6 name matches)
  name:sl=Plešivec (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21876891

  wikidata match: Q21876891
Lärchenberg (Q21876923)
 • node: Lärchenberg / Užnik (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2080
  name=Lärchenberg / Užnik
  name:de=Lärchenberg (7 name matches)
  name:sl=Užnik
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=zahodni vrh Macesja
  source:name=artice Sele in gorska imena, Slovenski vestnik, 17.8.1979, str. 5
  wikidata=Q21876923

  wikidata match: Q21876923
Windhöhe (Q21876926)
 • node: Windhöhe / Pišenca (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1999
  name=Windhöhe / Pišenca
  name:de=Windhöhe (5 name matches)
  name:sl=Pišenca
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:name=artice Sele in gorska imena, Slovenski vestnik, 17.8.1979, str. 5
  wikidata=Q21876926

  wikidata match: Q21876926
Tegoška gora (Q21876928)
 • node: Hohe Spitze / Visoki vrh (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2044
  name=Hohe Spitze / Visoki vrh
  name:de=Hohe Spitze (4 name matches)
  name:sl=Visoki vrh
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:name=http://www2.arnes.si/~mcuder/2000_ttn.htm
  wikidata=Q21876928

  wikidata match: Q21876928
Huje, Kranj (Q25054000)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Huje (pronounced [ˈxuːjɛ]) is a former settlement in the Municipality of Kranj in the Upper Carniola region of Slovenia. It now corresponds to the neighborhood of Huje in Kranj. Huje lies on left bank of the Kokra River directly east of the old town center of Kranj, which it is connected to by two bridges.

 • node: Huje (OSM) 284 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Huje (4 name matches)
  place=suburb (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q25054000
  wikipedia=en:Huje, Kranj

  wikidata match: Q25054000
Adam (Q25412193)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Adam je 2012 metrov visoka gora v Julijskih alpah.

 • node: Adam (OSM) 55 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2013
  name=Adam (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q25412193
  wikipedia=sl:Adam (gora)

  wikidata match: Q25412193
Eva (Q25455482)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Eva je 2019 metrov visoka gora v Julijskih alpah.

 • node: Eva (OSM) 45 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2019
  name=Eva (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q25455482
  wikipedia=sl:Eva (gora)

  wikidata match: Q25455482
Vodovodni stolp, Kranj (Q26700317)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vodovodni stolp v Kranju je vodni stolp, ki stoji na križišču Oldhamske ceste in Ceste Kokrškega odreda blizu mostu čez Kokro. Predstavlja znamenitost severnega dela Kranja in je zavoljo svojega zgodovinskega in tehniškega pomena razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Kljub zgodovinskemu statusu in starosti več kot sto let je še vedno v uporabi ter priključen v javno vodovodno omrežje Kranja.

 • way: Vodovodni stolp (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vodovodni stolp (3 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  man_made=water_tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q26700317
  wikipedia:sl=Vodovodni stolp, Kranj

  wikidata match: Q26700317
Pleša (Q26898024)
 • node: Pleša (OSM) 486 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1331
  name=Pleša (8 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q26898024
  wikipedia:de=Pleša

  wikidata match: Q26898024
Hudi grad (Q29015600)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Gutenberk ali Grad Stari Gutenberg tudi Hudi grad) je stal na severnem pobočju nad cerkvijo sv. Jurija nad Bistrico pri Tržiču in nad Potjo na Bistriško planino, na delno skalnatem pomolu z razgledom na naselje Bistrico, ki je bil razrušen 1511, od katerega so ostale le še mogočne razvaline. Sodi med najstarejše slovenske gradove. Grad je poleg reprezentativne in obrambne funkcije nudil še nadzor nad potmi, ki so povezovale Begunje na Gorenjskem in prelaz Ljubelj. Prav tako je predstavljal najzahodnejšo točko takratnega Andeškega gospostva na Gorenjskem.

 • way: Hudi grad (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=663
  name=Hudi grad (2 name matches)
  access=yes
  source=GURS
  alt_name=Grad Gutenberk
  building=yes
  historic=castle
  start_date=1156
  castle_type=castle
  source:date=20010829
  historic:civilization=medieval
  wikidata=Q29015600

  wikidata match: Q29015600
Planina Zajamniki (Q29309054)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planina Zajamniki je planina, ki se nahaja na skrajnem južnem robu planote Pokljuke.

 • relation: Planina Zajamniki (OSM) 197 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina Zajamniki (6 name matches)
  source=RABA-KGZ
  landuse=meadow (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  raba:id=1300
  wikidata=Q29309054
  wikipedia=sl:Planina Zajamniki
  source:date=2015-12-31

  wikidata match: Q29309054
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Q30254039)
 • way: Klinika Golnik (OSM) exact location name match [show tags]
  fax=+386 4 2569117
  name=Klinika Golnik (1 name matches)
  email=kopa.tajnistvo@klinika-golnik.si
  phone=+386 4 2569100
  amenity=clinic
  website=http://www.klinika-golnik.si/
  building=yes
  addr:city=Golnik
  addr:street=Golnik
  addr:postcode=4204
  addr:housenumber=36
  wikidata=Q30254039

  wikidata match: Q30254039
Kurji vrh (Q31266226)
 • node: Kurji vrh (OSM) 0.79 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1762
  name=Kurji vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266226

  wikidata match: Q31266226
Javorjev vrh (Q31266236)
 • node: Javorjev vrh (OSM) 0.75 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1303
  name=Javorjev vrh (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266236

  wikidata match: Q31266236
Gladki vrh (Q31266242)
 • node: Gladki vrh (OSM) 18 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1667
  name=Gladki vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266242

  wikidata match: Q31266242
Debeli vrh (Q31266246)
 • node: Debeli vrh (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2390
  name=Debeli vrh (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266246

  wikidata match: Q31266246
Crni vrh (Q31266248)
 • node: Črni vrh (OSM) 0.66 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1486
  name=Črni vrh (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266248

  wikidata match: Q31266248
Cmir (Q31266252)
 • node: Cmir (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2393
  name=Cmir (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28859194
  wikipedia=sl:Cmir

  wikidata mismatch: Q28859194
Kremant (Q31266288)
 • node: Kremant (OSM) 258 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1654
  name=Kremant (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266288

  wikidata match: Q31266288
Kačji rob (Q31266290)
 • node: Kačji rob (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1575
  name=Kačji rob (5 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266290

  wikidata match: Q31266290
Žbajnek (Q31266292)
 • node: Žbajnek (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1538
  name=Žbajnek (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266292

  wikidata match: Q31266292
Kredarica (Q31329987)
Summary from Hrvatski jezik / Croatian Wikipedia (hrwiki)

Kredarica je planinski vrh u Julijskim Alpama u Sloveniji. Nalazi se na 2541 metru nadmorske visine. U blizini se nalazi i Triglav (2864 m), najviši vrh Julijskih Alpa i Slovenije.

 • node: Kredarica (OSM) 298 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2540
  name=Kredarica (6 name matches)
  source=survey
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31329987

  wikidata match: Q31329987
 • node: Kredarica (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kredarica (6 name matches)
  tourism=viewpoint
Klečica (Q31330003)
 • node: Klečica (OSM) 65 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Klečica (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=гора Клечица
  wikidata=Q31330003
  ele=1889

  wikidata match: Q31330003
Vrh nad Škrbino (Q31330053)
 • node: Vrh nad Škrbino (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2054
  name=Vrh nad Škrbino (4 name matches)
  source=GURS
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Vrh nad Dlanjo
  wikidata=Q12806167
  wikipedia=sl:Vrh nad Škrbino

  wikidata mismatch: Q12806167
Mišeljski konec (Q31330120)
 • node: Mišeljski konec (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2450
  name=Mišeljski konec (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31330120

  wikidata match: Q31330120
Mali Draski vrh (Q31330269)
 • node: Mali Draški vrh (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2132
  name=Mali Draški vrh (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  tourism=viewpoint
  wikidata=Q31330269

  wikidata match: Q31330269
Vernar (Q31330287)
 • node: Vernar (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  wikidata=Q31330287
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Vernar (6 name matches)
  ele=2220

  wikidata match: Q31330287
Debeli vrh (Q31330352)
 • node: Debeli vrh (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1959
  name=Debeli vrh (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31330352

  wikidata match: Q31330352
Brda (Q31330400)
 • node: Brda (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  wikidata=Q31330400
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Brda (3 name matches)
  ele=2009

  wikidata match: Q31330400
Veliki vrh (Q31528213)
 • node: Veliki vrh (OSM) 0.84 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1742
  name=Veliki vrh (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528213

  wikidata match: Q31528213
Stegovnik (Q31528539)
 • node: Stegovnik (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1692
  name=Stegovnik (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528539

  wikidata match: Q31528539
Potoški stol (Q31529303)
 • node: Potoški stol (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Potoški stol (3 name matches)
  source=GURS
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Žirovniški mali stol (2 name matches)
 • node: Mali Stol (OSM) 1.01 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=2198
  name=Mali Stol (5 name matches)
  name:de=Kleiner Hochstuhl
  name:sl=Mali Stol (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529303

  wikidata match: Q31529303
Kriška gora (Q31529650)
 • node: Kriška gora (OSM) 1.59 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1472
  name=Kriška gora (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12794350
  wikipedia=sl:Kriška gora

  wikidata mismatch: Q12794350
Ermanovec (Q31530199)
 • node: Ermanovec (OSM) 247 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1026
  name=Ermanovec (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikimedia_commons=https://sp-images.summitpost.org/1051295.jpg?auto=format&fit=max&h=1000&ixlib=php-2.1.1&q=35&s=97c9b83ea1914da291a2d1133d715f74
  wikidata=Q31530199

  wikidata match: Q31530199
Športna dvorana Poden (Q20523509)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Športna dvorana Poden je osrednji športni objekt v občini Škofja Loka. Dvorana je bila zgrajena leta 1981 in sprejme približno 1,000 gledalcev.

 • way: Športna dvorana Poden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Športna dvorana Poden (2 name matches)
  leisure=sports_centre
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20523509
  addr:city=Škofja Loka
  wikipedia=sl:Športna dvorana Poden
  addr:street=Podlubnik
  addr:postcode=4220
  addr:housenumber=1c

  wikidata match: Q20523509
Pasja ravan (Q20524131)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pasja ravan (1020 m) je hrib v Polhograjskem hribovju. Njen vrh je raven.

 • node: Pasja ravan (OSM) 355 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1020
  name=Pasja ravan (8 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20524131

  wikidata match: Q20524131
Slap Savica (Q21044636)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Savica Falls is a waterfall in northwestern Slovenia. It is 78 meters (256 ft) high and is fed by a karst spring also called Savica just above the waterfall.

 • node: Slap Savica (OSM) 306 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slap Savica (6 name matches)
  height=78
  name:en=Savica Waterfall (11 name matches)
  name:sl=Slap Savica (6 name matches)
  name:zh=萨维察瀑布
  tourism=attraction
  waterway=waterfall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21044636
  wikipedia=en:Savica (waterfall)
  intermittent=no

  wikidata match: Q21044636
Monte Termine (Julian Alps) (Q21057955)
 • node: Monte Termine / V Koncu špica (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2350
  name=Monte Termine / V Koncu špica
  name:it=Monte Termine (6 name matches)
  name:sl=V Koncu špica
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21057955

  wikidata match: Q21057955
Dobrča (Q31530229)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobrča je 1634 m visoka gora v Kamniško-Savinjskih Alpah. Nahaja se nad Tržičem in Begunjami, pod vrhom pa se nahaja planinska koča na višini 1478 m. Koča je v poletni sezoni odprta vsak dan, v zimski pa od četrtka do nedelje. V bližini koče se nahaja tudi Podgorska planina, na kateri stoji Lovska koča na Dobrči. Pod Dobrčo leži Dobraško polje, poimenovano po dominantni gori, ki je vidna z njega.

 • node: Dobrča (OSM) 495 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1634
  name=Dobrča (9 name matches)
  name:ru=гора Добрча
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530229

  wikidata match: Q31530229
Ljubelj (Q569522)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ljubelj (nemško Leubel pass Loiblpass; 1369 mnm) je cestni gorski prelaz v Karavankah. Do leta 1945, ko je bil nekaj sto metrov pod prelazom zgrajen cestni predor, je Ljubelj veljal za najbolj strm cestni prelaz na celotnem področju Alp, saj je naklon na gorenjski strani povprečno 14%, na nekaterih mestih pa celo 32%. Danes stara cesta, ki je zaprta za promet, v zimskem času služi kot sankališče, poleti pa prirejajo dirke starodobnikov (Hrastov memorial).

 • node: Loibl Pass (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1367
  name=Loibl Pass (14 name matches)
  name:de=Loiblpass (14 name matches)
  name:sl=Ljubelj (8 name matches)
  natural=saddle
  wikidata=Q569522
  wikipedia=en:Loibl Pass
  wikipedia:de=Loiblpass
  wikipedia:sl=Ljubelj
  mountain_pass=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q569522
Korensko sedlo (Q696790)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

 • node: Korensko Sedlo - Wurzenpass (OSM) 0.93 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1073
  name=Korensko Sedlo - Wurzenpass
  name:de=Wurzenpass (17 name matches)
  name:pl=Przełęcz Wurzen (5 name matches)
  name:sl=Korensko sedlo (6 name matches)
  wikidata=Q696790
  wikipedia=de:Wurzenpass
  mountain_pass=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q696790
Vršič (Q1089225)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vršič (1611 m) je gorsko sedlo in najvišji slovenski cestni prelaz (tudi najvišji v Vzhodnih Julijskih Alpah), ki povezuje Kranjsko Goro (Gorenjsko) s Trento (Primorsko). Cesto preko prevala so zgradili med 1. svetovno vojno vojni ujetniki, predvsem Rusi. Na njihove žrtve spominja Ruska kapelica nad cesto med Mihovim domom in Kočo na Gozdu. Prelaz je lahko del leta zaprt zaradi snega.

 • node: Prelaz Vršič (OSM) 236 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1611
  name=Prelaz Vršič (16 name matches)
  name:de=Werschitzpass (1 name matches)
  name:en=Vršič mountain pass (13 name matches)
  name:it=Passo della Moistrocca (2 name matches)
  name:lt=Vršičiaus perėja (2 name matches)
  name:sl=Prelaz Vršič (16 name matches)
  natural=saddle
  alt_name=Vršič Pass (10 name matches)
  wikidata=Q1089225
  wikipedia=de:Vršičpass
  alt_name:de=Werschetzpass (2 name matches)
  mountain_pass=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q1089225
Dvorana Podmežakla (Q1268343)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podmežakla je ime hokejske dvorane na Jesenicah, ki je matična dvorana hokejskega kluba Acroni Jesenice. Dvorana bo gostila tudi Evropsko prvenstvo v košarki 2013, ki bo na sporedu septembra 2013, zaradi česar bo dvorana deležna korenite prenove.

 • way: Športna dvorana Podmežakla (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Športna dvorana Podmežakla (3 name matches)
  sport=ice_hockey;ice_skating (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=ice_rink
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1268343
  wikipedia=sl:Dvorana Podmežakla

  wikidata match: Q1268343
Savica (Q1455920)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

za druge pomene glej Savica (razločitev)

 • way: Savica (OSM) 0.94 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Savica (10 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Slap Savica (OSM) 306 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slap Savica (2 name matches)
  height=78
  name:en=Savica Waterfall (1 name matches)
  name:sl=Slap Savica (2 name matches)
  name:zh=萨维察瀑布
  tourism=attraction
  waterway=waterfall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21044636
  wikipedia=en:Savica (waterfall)
  intermittent=no

  wikidata mismatch: Q21044636
Občina Naklo (Q1569014)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Naklo je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Naklo (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=82
  name=Naklo (12 name matches)
  place=municipality
  name:de=Naklas (1 name matches)
  name:sl=Naklo (12 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1569014
  ISO3166-2=SI-082
  wikipedia=sl:Občina Naklo
  admin_level=8

  wikidata match: Q1569014
Jezerska Kočna (Q1688766)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezerska Kočna, pogosto imenovana le Kočna, (2540 m) je druga najvišja gora v Kamniško-Savinjskih Alpah in najzahodnejša gora osrednjih Grintovcev. S svojo masivnostjo in značilno obliko je prepoznana daleč naokrog po Ljubljanski kotlini. Z grebenom je povezana z nižjim zahodnim vrhom Kokrska Kočna, 2475 m. Od vsepovsod pada s strmim skalnatim ostenjem. Proti zahodu se spušča v dno doline Kokre, na severu v dolino Makekove Kočne. Na vzhodu se preko Dolške škrbine naslanja na najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp Grintovec, na jugu pa pada v dolino Suhadolnice.

 • node: Jezerska Kočna (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2540
  name=Jezerska Kočna (19 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1688766
  wikipedia=sl:Jezerska Kočna

  wikidata match: Q1688766
Občina Jezersko (Q1688771)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Jezersko ( izgovorjava ) je ena od občin v Republiki Sloveniji. S svojo severno lego meji na Avstrijo (Jezerski vrh), njeno podnebje pa je primerno za zdravljenje očesnih bolezni. Glavne gospodarske panoge so gozdarstvo, (kmečki) turizem in živinoreja. Na jugu meji na občino Preddvor.

 • relation: Jezersko (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=163
  name=Jezersko (12 name matches)
  place=municipality
  name:de=Seeland (1 name matches)
  name:sl=Jezersko (12 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1688771
  ISO3166-2=SI-163
  wikipedia=sl:Občina Jezersko
  admin_level=8

  wikidata match: Q1688771
Košutica (Q1739414)
 • node: Košutica / Loibler Baba (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1968
  name=Košutica / Loibler Baba
  source=GURS
  name:de=Loibler Baba (10 name matches)
  name:sl=Košutica (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1739414
  wikipedia=de:Loibler Baba
  alt_name:sl=Ljubeljska Baba

  wikidata match: Q1739414
Cerkev Marije Pomočnice, Breg ob Savi (Q66458760)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev Matere Božje Pomočnice kristjanov je župnijska cerkev Župnija Kranj - Drulovka/Breg, ki stoji na Bregu ob Savi. Ima podružnično cerkev Sv. Kancijana na Drulovki.

 • way: Cerkev Matere Božje Pomočnice kristjanov (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Matere Božje Pomočnice kristjanov (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66458760
  wikipedia=sl:Cerkev Matere Božje Pomočnice kristjanov, Breg ob Savi
  denomination=catholic

  wikidata match: Q66458760
Mošenjska planina (Q105046462)
 • way: Mošenjska planina (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mošenjska planina (4 name matches)
  source=RABA-KGZ
  landuse=meadow (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  raba:id=1300
  source:date=2017-03-31
  wikidata=Q105046462

  wikidata match: Q105046462
Šrotenturn (Q7432910)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad ali graščina Šrotenturn (Schrottenturn, Detelova graščina) zgrajen v drugi polovici 16. stoletja leži na ravnici pod pobočjem Šmarjetne gore, v neposredni bližini predromanske podružnične kapele sv. Petra, na robu naselja Stražišča - Kranj. Danes so v njem stanovanja.

 • way: Šrotenturn (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šrotenturn (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=manor (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7432910
  addr:city=Kranj
  wikipedia=sl:Šrotenturn
  addr:street=Pot na Jošta
  source:addr=GURS, 8.11.2016
  addr:postcode=4000
  addr:housenumber=41

  wikidata match: Q7432910
Španov vrh (Q8082851)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Španov vrh, at 1,361 metres (4,465 ft), is a peak in the Western Karawanks above the village of Planina pod Golico, Slovenia. Like Golica, it is a popular destination for tourists during the flowering of wild white narcissi, swathes of which cover its pastures in late April and early May. It is visited throughout the year as an easy peak to reach with panoramic views of the Julian Alps and Golica and the surrounding peaks in the Karawanks.

 • node: Španov vrh (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1334
  name=Španov vrh (8 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q8082851
  wikipedia=en:Španov vrh

  wikidata match: Q8082851
Tolsti vrh (Q11093224)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

za druge pomene glej Tolsti vrh (razločitev)

 • node: Tolsti vrh (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1715
  name=Tolsti vrh (5 name matches)
  source=survey;stamp
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11093224
  wikipedia=sl:Tolsti vrh

  wikidata match: Q11093224
Železniška postaja Lesce Bled (Q11198952)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Lesce Bled je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Lesce. Z avtobusnimi zvezami povezuje tudi Bled.

 • node: Lesce-Bled (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lesce-Bled (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q11198952
  wheelchair=yes
  wikipedia:sl=Železniška postaja Lesce Bled

  wikidata match: Q11198952
Bazilika Marije Pomagaj, Brezje (Q11812869)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bazilika Marije Pomagaj, imenovana tudi Slovensko (Marijino) narodno svetišče, je glavno romarsko središče v Sloveniji. Njen uradni status je narodno romarsko središče in škofijsko romarsko središče Nadškofije Ljubljana. Nahaja se v vasi Brezje v Občini Radovljica, tik ob gorenjski avtocesti. Je ena izmed dveh bazilik v ljubljanski nadškofiji (druga je Bazilika Žalostne Matere Božje, Stična). Odkar jo je leta 1999 Slovenska škofovska konferenca razglasila za narodno romarsko središče, je neposredno podrejena Nadškofiji Ljubljana, pred tem pa je bila podružnična cerkev Župnije Mošnje. Hkrati služi tudi kot samostanska cerkev Frančiškanskega samostana Brezje, ki je bil tik ob njej zgrajen leta 1898. Na leto jo obišče okoli 400.000 ljudi, od leta 1800 naj bi jo skupno obiskalo več kot 13 milijonov vernikov. Glavni romarski shod je 24. maja, na praznik Marije Pomočnice kristjanov, zelo obiskana shoda pa sta tudi vsakoletno junijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih ter praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta.

 • way: Bazilika Marije pomagaj (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bazilika Marije pomagaj (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=basilica (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=catholic
  wikidata=Q11812869

  wikidata match: Q11812869
 • way: Bazilika Marije pomagaj (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bazilika Marije pomagaj (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=basilica (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11812869
  denomination=catholic
  wikipedia:sl=Bazilika Marije Pomagaj, Brezje

  wikidata match: Q11812869
Železniška postaja Radovljica (Q11833529)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Radovljica je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje mesto Radovljica.

 • node: Radovljica (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Radovljica (4 name matches)
  train=yes
  name:de=Radmannsdorf
  name:sl=Radovljica (4 name matches)
  railway=halt
  wikidata=Q11833529
  wikipedia=sl:Železniška postaja Radovljica
  wheelchair=no
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q11833529
Aljažev dom v Vratih (Q12784345)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Aljažev dom v Vratih (1015 m) je planinska postojanka, ki stoji v zgornjem delu doline Vrat ob Triglavski Bistrici. Imenuje se po slovenskem duhovniku in skladatelju Jakobu Aljažu, ki je na tem območju dal zgraditi sprva leseno kočo, odprto 9. junija 1896, kasneje pa prvi Aljažev dom, postavljen 7. avgusta 1904. Sedanji dom je bil zgrajen 17. julija 1910 potem, ko je predhodnjega porušil plaz. Dom je izhodišče planinskih poti v Triglavskem pogorju in v skupini Škrlatice, poleg tega pa tudi alpinistično izhodišče za plezalne vzpone nad dolino Vrat, od katerih je najbolj znana severna Triglavska stena. Dom upravlja PD Dovje - Mojstrana.

 • way: Aljažev dom v Vratih (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1015
  beds=100
  name=Aljažev dom v Vratih (6 name matches)
  email=pd.dovje-mojstrana@siol.net
  phone=+386 4 589 10 30
  seats=90
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.pddovje-mojstrana.si/
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12784345
  addr:city=Mojstrana
  wikipedia=en:Aljažev dom v Vratih
  addr:street=Triglavska cesta
  phone:mobile=+386 31 221 012
  addr:postcode=4281
  addr:housenumber=89

  wikidata match: Q12784345
Ratitovec (Q12799916)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ratitovec je nadaljevanje grebena Spodnjih Bohinjskih gora, od katerega ga loči Bohinjsko sedlo blizu Soriške planine, in doseže najvišjo točko v vrhovih Gladkega vrha 1666 mnm in Altemaverja 1678 mnm.

 • node: Altemaver (OSM) 0.99 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1679
  name=Altemaver (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Ratitovec (13 name matches)
  wikidata=Q12799916
  wikipedia=sl:Ratitovec

  wikidata match: Q12799916
Rjavina (Q12800247)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rjavina je 2532 metrov visoka gora, ki se dviga med alpskima dolinama, Kotom in Krmo. Z vrha, na katerem je vpisna knjiga za planince, je zelo lep pogled proti Triglavu (2863m), Rži (2538) in ostalim vrhovom okrog Triglava.

 • node: Rjavina (OSM) 179 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2532
  name=Rjavina (20 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12800247
  wikipedia=sl:Rjavina

  wikidata match: Q12800247
Rušica (Q12800613)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rušica (2096 m) je gora v Martuljški skupini Julijskih Alp. Nedaleč od nje se nahaja še nekoliko nižja Rigljica (2074 m), ta dva vrhova zaključujeta severozahodni del gorske verige Martuljške skupine. Dobro sta vidna iz doline reke Pišnice ter iz Gozda Martuljka.

 • node: Rušica (OSM) 248 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2075
  name=Rušica (8 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12800613

  wikidata match: Q12800613
Slap Grmečica (Q12802845)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slap Grmečica je 7 metrov visok slap, zadnji izmed slapov v koritih potoka Grmečica. Nahaja se nedaleč od desnega brega Save Bohinjke, med naseljema Log v Bohinju in Nomenj. Potok Grmečica je dolg približno 1,5 km; izvira pa kakšen kilometer nad 100m dolgo sotesko grmečiških korit. Od slapa Grmečica teče po gozdnem in pašniškem terenu in se pri Nomnju izlije v Savo.

 • node: Grmečica (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grmečica (5 name matches)
  height=8
  waterway=waterfall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12802845
  wikipedia=sl:Slap Grmečica

  wikidata match: Q12802845
Stenar (Q12803483)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stenar (2501 m) je gora v Julijskih Alpah v skupini Razorja in Prisojnika. Njegove stene strmo padajo na planoto Na Rušju in v dolino Vrat, nekoliko manj strmo je le pobočje proti Kriškim podom, koder poteka normalen dostop na vrh. V njegovi severni steni, imenovani Trikot, se nahaja nekaj težkih plezalnih smeri. Proti zahodu je preko škrbine Stenarska vratca vezan na sosednji Križ, preko jugozahodnih Dovških vrat pa na Bovški Gamsovec. Stenar je med najbolj razglednimi vrhovi Julijskih Alp, pozornost nase pa vsekakor pritegne Triglav s svojo veličastno severno steno.

 • node: Stenar (OSM) 310 m from Wikidata name match [show tags]
  wikipedia=sl:Stenar
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Stenar (8 name matches)
  ele=2501
  wikidata=Q12803483

  wikidata match: Q12803483
Struška (Q12803633)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Struška (nemško Baerentaler Kotschna) je gorsko sleme v osrednjem delu Karavank na avstrijsko-slovenski meji. Najvišji v slemenu je 1944 metrov visoki planotasti Veliki vrh, na katerem stoji zavetišče radioamaterjev. Poleg njega se v masivu gore nahaja več vzpetin: Zijalke (1865 m), Lepi vrh (1765 m) in Korenščica (1764 m). Na vzhodu goro omejuje 1703 m visoko sedlo Medvedjak, nekdanji planinski mejni prehod, ki jo povezuje z masivom Stola. Na zahodu pada proti sedlu Kočni (1438 m) in preko vmesnega Ptičjega vrha (1550) naprej na sedlo Suha (1438 m), prav tako planinski mejni prehod, ki jo povezuje z masivom Golice. Proti severovzhodu strmo pada v koroške Rute, nekoliko blažja so jugozahodna gozdnata pobočja proti Javorniškemu Rovtu in Medjemu dolu. Na zahodnem robu se nahaja Belska planina, preko katere vodi s sedla Kočne najlažji dostop na vrh, ki je dostopen tudi s sedla Medvedjak, koder se nahaja planina Seča. Ob južnem vznožju gore izvira potok Javornik.

 • node: Bärentaler Kotschna / Veliki vrh (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1944
  name=Bärentaler Kotschna / Veliki vrh
  name:de=Bärentaler Kotschna (4 name matches)
  name:en=Bärentaler Kotschna / Veliki vrh /- / Struška /
  name:sl=Veliki vrh ( Struška )
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12803633
  wikipedia=sl:Struška
  alt_name:sl=Struška (7 name matches)

  wikidata match: Q12803633
Tominčev slap (Q12804276)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tominčev slap se nahaja na Belem potoku v Podljubelju.

 • node: Tominčev slap (OSM) 116 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tominčev slap (2 name matches)
  height=18 m
  natural=yes
  waterway=waterfall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12804276
  wikipedia=sl:Tominčev slap
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Tomin%C4%8Dev_slap.jpg

  wikidata match: Q12804276
Triglavski dom na Kredarici (Q12804416)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Triglavski dom na Kredarici (2515 metrov) je najvišja slovenska planinska postojanka in najvišja slovenska meteorološka postaja. Nahaja se na manjši planoti tik pod vrhom Kredarice (2539 metrov). Zraven doma stoji kapela Marije Snežne, nekaj deset metrov pod njima pa se nahaja Ivačičeva jama.

 • way: Triglavski dom na Kredarici (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=2515
  beds=341
  name=Triglavski dom na Kredarici (4 name matches)
  phone=+386 4 531 28 64
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/triglavski_dom_na_kredarici
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Ljubljana-Matica
  wikidata=Q12804416
  addr:city=Mojstrana
  wikipedia=sl:Triglavski dom na Kredarici
  roof:shape=half-hipped
  start_date=1896-08-10
  addr:street=Triglavska cesta
  addr:country=SI
  phone:mobile=+386 40 620 781
  addr:postcode=4281
  roof:material=metal
  addr:housenumber=93
  roof:orientation=across

  wikidata match: Q12804416
Valvasorjev dom pod Stolom (Q12805233)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m) je planinska postojanka, ki stoji sredi gozda, na terasi v južnem pobočju Belščice oziroma pod severozahodnim delom Stola, kjer je nekdaj stalo rudarsko upravno poslopje. Imenovan je po baronu Janezu Vajkardu Valvasorju (1641–1693). Pred prvo svetovno vojno je bila v njem nemško-avstrijska planinska postojanka. Tik pred 2. svetovno vojno je Kranjska podružnica SPD zgradila nov dom, ki je bil odprt 11. junija 1939. 30. aprila 1943 je bil dom požgan, na pogorišču pa je PD Radovljica zgradilo novega. Odprt je bil 6. junija 1954. Leta 1996 je bil zgrajen prizidek za nove sanitarije v pritličju in sanitarije in tuše s toplo vodo v nadstropju. Leta 2003 so obnovili ostrešje. Leta 2004 so v mansardi zgradili moderno predavalnico s 35 sedeži in 4 sobe z 12 ležišči s sanitarijami, umivalnico in tušem s toplo vodo. V letu 2005 obnovili in povečali tudi jedilnico s šankom in vhod. Leta 2009 so dogradili pokrito teraso z novim vhodom v dom in tako pridobili še 25 sedežev. V letu 2010 je bila zgrajena še čistilna naprava, centralno ogrevanje, obnovljene sobe v nadstropju, povečana kuhinje in shrambe ter zamenjana vsa stara okna.

 • way: Valvasorjev dom pod Stolom (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1181
  name=Valvasorjev dom pod Stolom (5 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.planinske-koce.si/valvasorjev_dom_pod_stolom
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12805233
  wikipedia=sl:Valvasorjev dom pod Stolom
  source:ele=wikipedia

  wikidata match: Q12805233
Vogli (Q12806006)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vogli so skupina več vrhov v osrednjih Julijskih Alpah. So se znotraj Triglavskega narodnega parka med dolino Za Kopico na zahodu in Globoko konto na vzhodu. Vrhove povezuje široko sleme, ki se pričenja na Prvem Voglu (2181 m) in poteka proti severu enakomerno preko Srednjega Vogla (2227 m) do vzhodnega predvrha Zadnjega Vogla. Od tod se vzpne na najvišji vrh, 2327 m visoki Zadnji Vogel. Z glavnega vrha se nato preko zahodnega predvrha spusti na sedlo Vrata (2192 m), kjer se združi z grebenom Zelnaric, Kopice in Tičaric. Vrhovi so najlažje dostopni po neoznačeni stezi s sedla med Prvim Voglom in vzhodno ležečo Slatno (2077 m), do tam pripelje pot s planine Dedno polje. Pozimi so kot cilj turnih smučarjev lažje dostopni po zahodnih pobočjih Prvega in Srednjega Vogla. Vzhodna stran Voglov je s strmim in razbitim ostenjem, ki pada v Globoko konto oziroma preko Konjskih polic na planino v Lazu, precej nedostopna.

 • node: Prvi Vogel (OSM) 490 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2181
  name=Prvi Vogel (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12806006

  wikidata match: Q12806006
 • node: Srednji Vogel (OSM) 214 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2222
  name=Srednji Vogel (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12806006

  wikidata match: Q12806006
 • node: Zadnji Vogel (OSM) 1.15 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=2327
  name=Zadnji Vogel (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12806006

  wikidata match: Q12806006
Voje (Q12806066)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Voje so ledeniška alpska dolina v Triglavskem narodnem parku, severovzhodno od Bohinjskega jezera. Začenja se pri naselju Stara Fužina in končuje v zatrepu pod pobočji Tosca (2275 m) in pokljuških planin. Voje je v zadnji ledeni dobi značilno preoblikoval Mostniški ledenik, dobro so vidni ostanki čelne morene, dno doline pa je prekrito z debelo talno moreno, kjer so nastali senožetni travniki. Vzdolž doline teče potok Mostnica, ki za izvirom tvori tri slapove (srednji slap se imenuje Slap Voje oz. Slap Mostnice; 773 mnm), v srednjem toku pa približno 2 km dolgo sotesko, imenovano Korita Mostnice. Ob izteku soteske, nedaleč od Stare Fužine, je dal Žiga Zois preko globokega brezna postaviti t. i. Hudičev most.

 • way: Voje (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Voje (5 name matches)
  natural=valley (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12806066
  wikipedia=sl:Voje

  wikidata match: Q12806066
Vrata (Q12806146)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrata so ledeniška dolina v Julijskih Alpah. Razteza od Mojstrane do vznožja severne stene Triglava. Skozi dolino teče Triglavska Bistrica, ki izvira v Triglavski severni steni na okoli 1020 m nadmorske višine in se nato v Mojstrani izlije v reko Savo Dolinko. V Vratih je pomembno izhodišče za številne vzpone na Triglav.

 • way: Vrata (OSM) 116 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrata (9 name matches)
  natural=valley (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12806146

  wikidata match: Q12806146
Škednjovec (Q12807181)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Škednjovec je 2.309 m visoka gora v osrčju Triglavskega narodnega parka. Njen vrh je umeščen med Dolino za Debelim vrhom na jugovzhodu in Mišeljsko dolino na severu, nekoliko odmaknjen od glavnih poti v tem delu Julijskih Alp. Kljub relativno majhni višini in bližini sosednjih vrhov je vrh zelo razgleden. Nanj ne vodi nobena pot, še najlažje dostopen je po ozkem zahodnem grebenu preko vmesnega vrha, ki se začne na sedlu med njim in Vrhom Hribaric.

 • node: Škednjovec (OSM) 286 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2309
  name=Škednjovec (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807181
  wikipedia=sl:Škednjovec

  wikidata match: Q12807181
Železniška postaja Škofja Loka (Q12807537)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Škofja Loka je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje naselje Škofja Loka.

 • node: Škofja Loka (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Škofja Loka (4 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807537
  wikipedia=sl:Železniška postaja Škofja Loka
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807537
Železniško postajališče Bohinjska Bela (Q12807574)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Bohinjska Bela je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Bohinjska Bela.

 • node: Bohinjska Bela (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bohinjska Bela (2 name matches)
  train=yes
  source=local_knowledge
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900079
  wikidata=Q12807574
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Bohinjska Bela
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807574
Planinski dom na Zelenici (Q14595042)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planinski dom na Zelenici (1536 m) je planinska postojanka, ki stoji na Zeleniškem sedlu med obmejnim grebenom Na Možeh na severu in ostenjem Begunjščice na jugu. Območje Zelenice je znano kot zimskošportno središče. Poleg urejenih smučarskih prog nudi tudi turno smuko z okoliških vrhov. Dom upravlja PD Tržič. Decembra 1999 je pogorel, vendar je bil kasneje tudi prenovljen.

 • way: Planinski dom na Zelenici (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1536
  name=Planinski dom na Zelenici (3 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q14595042
  wikipedia=sl:Planinski dom na Zelenici
  source:ele=wikipedia
  internet_access=wlan
  internet_access:fee=yes

  wikidata match: Q14595042
Koča na Golici (Q14597865)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koča na Golici (1582 m) je planinska postojanka, ki leži na manjši vzravnavi južnega pobočja Golice pod njenim vzhodnim vrhom - 1.784 m visoko Krvavko. Prvotno je na tem mestu stala tim. Nemška koča, ki jo je leta 1892 zgradilo nemško-avstrijsko planinsko društvo, medtem ko jo je kranjskogorska podružnica Slovenskega planinskega društva v letih 1904/05 zgradila na vrhu Golice in jo poimenovala po starosti slovenskih planincev Francu Kadilniku. Obe koči sta bili med drugo svetovno vojno požgani. Na temeljih nemške Spodnje koče je bila v letih 1982-1984 zgrajena nova Koča, odprta ob 60. obletnici Planinskega društva Jesenice, ki jo danes upravlja.

 • way: Koča na Golici (OSM) 78 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1582
  name=Koča na Golici (3 name matches)
  name:de=Kahlkogelhütte
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q14597865
  wikipedia=sl:Koča na Golici

  wikidata match: Q14597865
Koča pri Triglavskih jezerih (Q14629344)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koča pri Triglavskih jezerih (1685m) je planinska postojanka med Dvojnim triglavskim jezerom in umetnim jezerom Močivec pod ostenjem Tičarice v osrednjem delu Julijskih Alp. Prvotno kočo je leta 1880 zgradil Avstrijski turistični klub, leta 1955 in 1988 so kočo povečali in posodobili. Ima štiri gostinske prostore s 150 sedeži in točilnim pultom. Prenočišča nudi v 13 sobah s 30 posteljami in v 13 skupnih spalnicah s 170 ležišč. Koča ima tudi zimsko sobo z 18 ležišči. Kočo upravlja Planinsko društvo Ljubljana - Matica in je oskrbovana od konca junija do začetka oktobra.

 • way: Koča pri Triglavskih jezerih (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1685
  beds=218
  name=Koča pri Triglavskih jezerih (3 name matches)
  phone=+386 40 620 783
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/koca_pri_triglavskih_jezerih
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Planinsko društvo Ljubljana-Matica
  wikidata=Q14629344
  addr:city=Bohinjsko jezero
  addr:place=Ukanc
  winter_room=yes
  addr:country=SI
  addr:postcode=4265
  drinking_water=yes
  addr:housenumber=149

  wikidata match: Q14629344
Planinska koča na Ermanovcu (Q14757752)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planinska koča na Ermanovcu (964m) je planinska postojanka na slemenu severozahodno od vrha Ermanovec (1026 m). Koča je bila odprta leta 1986. Ima dva gostinska prostora s 35 sedeži in točilnim pultom in nudi prenočišče v 4 sobah s 14 posteljami in v skupni spalnici s 20 ležišči. Koča je oskrbovana od 1. maja do 30. novembra, v zimskih mesecih pa ob sobotah, nedeljah in praznikih.

 • node: Planinska koča na Ermanovcu (OSM) 143 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=964
  name=Planinska koča na Ermanovcu (3 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Sovodenj
  wikidata=Q14757752
  wikipedia=sl:Planinska koča na Ermanovcu
  source:ele=wikipedia

  wikidata match: Q14757752
Tosc (Q14849912)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tosc (2275 mnm) je gora v Julijskih Alpah. Nahaja se južno od Triglava nad Krmo, Velem polju in Vojah. Najlažji dostop na goro je iz Pokljuke čez Studorski preval. Vrh Tosca je kopast, njegovo južno pobočje pa je primerno za turno smuko.

 • node: Tosc (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  wikipedia=sl:Tosc
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Tosc (13 name matches)
  ele=2273
  wikidata=Q14849912

  wikidata match: Q14849912
Cerkev sv. Petra, Radovljica (Q15113896)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župnijska cerkev Svetega Petra je osrednja cerkev v Radovljici. Je lep primer gotske dvoranske cerkve in je oblikovana v enotnem slogu. Krasijo jo zanimivo oblikovani oboki, angelska zvezda in črn marmornat oltar.

 • way: Cerkev sv. Petra (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Petra (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15113896
  denomination=catholic
  wikipedia:sl=Cerkev sv. Petra, Radovljica

  wikidata match: Q15113896
Britof, Podbrezje (Q15204906)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Britof (pronounced [ˈbɾiːtɔf]; in older sources also Britof pri Taboru, German: Freithof bei Tabor) is a former settlement in the Municipality of Naklo in the Upper Carniola region of Slovenia. It is now part of the village of Podbrezje. Britof consists of a sparse row of houses along the transition between the upper and middle terraces above the right bank of the Tržič Bistrica River (Slovene: Tržiška Bistrica).

 • node: Britof (OSM) 120 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Britof (5 name matches)
  place=neighbourhood (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15204906
  wikipedia=en:Britof, Naklo

  wikidata match: Q15204906
Kamnjek (Q15233255)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Kamnjek (pronounced [ˈkaːmnjɛk]; German: Kamnik) is a former settlement in the Municipality of Kranj in the Upper Carniola region of Slovenia. It now a hamlet of the village of Letenice. It lies west of the village center of Letenice, in a small damp valley on a road leading into the east side of the Udin Woods (Slovene: Udin boršt).

 • node: Kamnjek (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamnjek (5 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15233255
  wikipedia:en=Kamnjek

  wikidata match: Q15233255
Trbojsko jezero (Q15241352)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Lake Trboje (Slovene: Trbojsko jezero), also named Lake Mavčiče (Mavčiško jezero) and Lake Kranj (Kranjsko jezero), is an artificial lake west of the village of Trboje in the Municipality of Šenčur, northwestern Slovenia. It was created in 1986 as a reservoir for the Mavčiče Hydroelectric Plant by damming the Sava River.

 • way: Trbojsko jezero (OSM) 368 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trbojsko jezero (1 name matches)
  fixme=Fix it to be better
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Lake Trboje (6 name matches)
  name:sl=Trbojsko jezero (1 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15241352
  wikipedia=en:Lake Trboje

  wikidata match: Q15241352
Luže (Q15243167)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Luže so naselje v Občini Šenčur. Ime je nastalo zaradi pogostega poplavljanja potoka Olševnice.

 • node: Luže (OSM) 443 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Luže (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15243167
  wikipedia=sl:Luže
  population=301

  wikidata match: Q15243167
Primskovo, Kranj (Q15268608)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Primskovo (pronounced [ˈpɾiːmskɔʋɔ]; German: Primskau or Primskou) is a former settlement in the Municipality of Kranj in the Upper Carniola region of Slovenia. It is now part of the city of Kranj. Primskovo lies above the left bank of the Kokra River, connected to the center of Kranj by a bridge 28 m above the gorge of the river, offering an impressive view. The houses in Primskovo mingle with those of neighboring Klanec, also a former independent settlement.

 • node: Primskovo (OSM) 260 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Primskovo (5 name matches)
  place=suburb (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15268608
  wikipedia=en:Primskovo, Kranj

  wikidata match: Q15268608
Bistrica, Bohinjska bistrica (potok) (Q16185951)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bistrica je kratek, toda zelo močan desni pritok Save Bohinjke pri Bohinjski Bistrici. Izvira v treh kraških izvirih približno 3 km jugozahodno od naselja. Vodo dobiva iz zakrasnelega grebena Bohinjskih gora.

 • way: Bistrica (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bistrica (2 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16185951
  wikipedia=sl:Bistrica (pritok Save Bohinjke)

  wikidata match: Q16185951
Pristava Bled (Q18552412)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pristava Bled (konjušnice, kasneje tudi tako zvan "blok") je bila zgrajena po zaslugi jugoslovanske kraljice Marije in arhitekta R. Tadiča v letih 1920−1940.

 • relation: Pristava (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pristava (3 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18552412
  addr:city=Bled
  wikipedia=sl:Pristava Bled
  addr:street=Cesta svobode
  source:addr=GURS
  source:date=8.11.2016
  addr:postcode=4260
  addr:housenumber=22

  wikidata match: Q18552412
Jama pod Babjim zobom (Q19934098)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jama pod Babjim zobom je manjša kraška podzemna jama v Sloveniji, ki se nahaja ob severozahodnem robu Jelovice na nadmorski višini 1008 metrov. V dolžino meri 280, v globino pa okoli 50 metrov. V jami se nahajajo veliki kristali kalcita, t. i. skalenoedri, ter polžasto zaviti kapniki, t. i. helektiti, ki so redkost v Sloveniji. V jami je stalna temperatura 8° C.

 • node: Jama pod Babjim zobom (OSM) 244 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jama pod Babjim zobom (2 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19934098
  wikipedia=sl:Jama pod Babjim zobom

  wikidata match: Q19934098
Železniško postajališče Globoko (Q19938345)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Globoko je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Globoko.

 • node: Globoko (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Globoko (3 name matches)
  train=yes
  railway=halt (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19938345
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Globoko
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q19938345
Železniško postajališče Otoče (Q19938373)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Otoče je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje naselje Otoče. V obdobju pred razmahom osebnega motornega in avtobusnega prometa so jo precej uporabljali tudi romarji v Brezje.

 • node: Otoče (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Otoče (2 name matches)
  train=yes
  source=survey
  name:ru=Оточе
  railway=halt (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900050
  uic_name=Otoce (2 name matches)
  wikidata=Q19938373
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Otoče
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q19938373
Župnija Naklo (Q19938588)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župnija Naklo je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Kranj Nadškofije Ljubljana.

 • relation: Naklo (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=82
  name=Naklo (5 name matches)
  place=municipality
  name:de=Naklas
  name:sl=Naklo (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1569014
  ISO3166-2=SI-082
  wikipedia=sl:Občina Naklo
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q1569014
Velika Ponca (Q20044309)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velika Ponca ali Velika Martuljška Ponca je sedma najvišja slovenska gora. Nahaja se v Martuljški skupini v Julijskih Alpah. Zahodno od nje se nahaja Mala Martuljška Ponca (2502 m), vzhodno pa Oltar (2621 m), skupaj tvorijo večji masiv, v katerem ima Velika Ponca (gledano z Gozda Martuljka) osrednjo lego. Velika Ponca je zelo krušljiva, nanjo ne vodijo urejene pohodniške poti, najboljše izhodišče za zahtevno brezpotje pa je Koča v Krnici.

 • node: Velika Ponca (OSM) 436 m from Wikidata name match [show tags]
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Velika Ponca (4 name matches)
  alt_name=Velika Martuljška Ponca (2 name matches)
  wikidata=Q20044309
  wikipedia=sl:Velika Ponca
  ele=2602

  wikidata match: Q20044309
Koča v Krnici (Q20089982)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koča v Krnici (1113 m) je planinska koča, ki stoji na koncu gorske doline, ki se nadaljuje v obsežno kotanjo Krnico pod Kriško steno in je obkrožena z ostenji Dovškega Gamsovca, Škrlatice, Razorja in Prisojnika in druge. Leži na nadmorski višini 1113 m. Leži v zavetju pred plazovi. Je izhodišče za zelo zahtevne ture v visokogorje, pa tudi za turno smučanje.

 • way: Koča v Krnici (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1113
  beds=18
  name=Koča v Krnici (3 name matches)
  phone=+386 40 457 948
  amenity=restaurant
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/koca_v_krnici
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Kranjska Gora
  wikidata=Q20089982
  addr:city=Kranjska Gora
  wikipedia=sl:Koča v Krnici
  addr:street=Vršiška cesta
  source:addr=GURS
  addr:country=SI
  addr:postcode=4280
  ref:gurs:hs_mid=11931642
  addr:housenumber=82
  source:addr:date=2016-06-02

  wikidata match: Q20089982
Vrh Hribaric (Q20521603)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrh Hribaric je 2.388 m visoka gora v osrednjih Julijskih Alpah. Nahaja se znotraj Triglavskega narodnega parka sredi izrazito kraškega sveta. Njeno severno ostenje skupaj z ostenjem Mišeljskega konca oklepa zatrep Mišeljske doline. Proti zahodu zložno pada proti planoti Hribarice, od koder poteka na sam vrh tudi najlažji dostop po neoznačeni poti. Južna in vzhodno ležeča pobočja se spuščajo v Dolino za Debelim vrhom.

 • node: Vrh Hribaric (OSM) 31 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2388
  name=Vrh Hribaric (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20521603
  wikipedia=sl:Vrh Hribaric

  wikidata match: Q20521603
Zavetišče na planini Šija (Q67079798)
 • node: Taborniški dom Šija (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1532
  name=Taborniški dom Šija (1 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q67079798
  wikimedia_commons=Category:Refuge on the Šija Pasture

  wikidata match: Q67079798
Cerkev sv. Janeza Krstnika, Spodnji Otok (Q68162650)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Janeza Krstnika v Spodnjem Otoku je podružnična cerkev župnije Mošnje.

 • way: Cerkev sv. Janeza Krstnika (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Janeza Krstnika (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q68162650
  wikipedia=sl:Cerkev sv. Janeza Krstnika, Spodnji Otok

  wikidata match: Q68162650
Police (Q31531130)
 • node: Police (OSM) 296 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1184
  name=Police (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531130

  wikidata match: Q31531130
Jerebikovec (Q31531573)
 • node: Jerebikovec (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1593
  name=Jerebikovec (4 name matches)
  name:de=Rawikautz
  name:sl=Jerebikovec (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531573
  prominence=749
  source:ele=en.wikipedia.org

  wikidata match: Q31531573
Kamnik (Q31531624)
 • node: Steinberg / Kamnati vrh (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1656
  name=Steinberg / Kamnati vrh
  source=GURS
  name:de=Steinberg (4 name matches)
  name:sl=Kamnati vrh
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531624

  wikidata match: Q31531624
Dolina Vrata (Q31907311)
 • way: Vrata (OSM) 0.81 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrata (3 name matches)
  natural=valley (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12806146

  wikidata mismatch: Q12806146
Vila Bled (Q32947827)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vila Bled, nekdaj protokolarni objekt, danes hotel s 4 zvezdicami v Mlinem na Bledu.

 • way: Hotel Vila Bled (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hotel Vila Bled (7 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.vila-bled.si/
  building=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q32947827
  addr:city=Bled
  addr:street=Cesta svobode
  source:addr=GURS
  source:date=8.11.2016
  wikipedia:sl=Vila Bled
  addr:postcode=4260
  addr:housenumber=18

  wikidata match: Q32947827
Kamniti most (Q33412595)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamniti ali Kapucinski most, zgodovinsko tudi Franc-Jožefov most, je srednjeveški ločni most iz kamna, ki premošča Selško Soro na severni strani starega mestnega jedra Škofje Loke v smeri proti Stari Loki. Most ob robu razširja par kovinskih konzolnih nosilcev, na katere je vpeta ornamentirana kovana ograja, na polovici razpona pa stoji še kip sv. Janeza Nepomuka na podstavku s škofjeloškim grbom.

 • way: Kapucinski most (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kapucinski most (1 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=residential
  name:de=Kapuzinerbrücke
  surface=asphalt
  sidewalk=both
  wikidata=Q33412595
  wikipedia:sl=Kamniti most, Škofja Loka

  wikidata match: Q33412595
Srednji vrh (Q31531013)
 • node: Srednji vrh (OSM) 285 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1853
  name=Srednji vrh (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531013
  description=Srednji vrh

  wikidata match: Q31531013
Veliki vrh (Q31531049)
 • node: Veliki vrh (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2060
  name=Veliki vrh (5 name matches)
  name:sl=Veliki vrh...Begunjščica
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531049

  wikidata match: Q31531049
Pristava (Q2402042)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pristava je naselje v Občini Tržič.

 • node: Pristava (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Pristava (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2402042
  wikipedia:sl=Pristava, Tržič

  wikidata match: Q2402042
Hrastje (Q2348978)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrastje je naselje v Občini Kranj z okoli 1.000 prebivalci, satelitsko naselje na levem bregu Save pod Kranjem in sedež krajevne skupnosti.

 • node: Hrastje (OSM) 1.94 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrastje (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2348978
  wikipedia=sl:Hrastje, Kranj

  wikidata match: Q2348978
Otoče (Q2355234)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otoče so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Otoče (OSM) 158 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Otoče (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Оточе (6 name matches)
  wikidata=Q2355234
  wikipedia:sl=Otoče

  wikidata match: Q2355234
Vzhodnji vrh macesje (Q2357055)
 • node: Macesje / Breitkopf (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2130
  name=Macesje / Breitkopf
  name:de=Breitkopf (1 name matches)
  name:sl=Macesje
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Breitwand (6 name matches)
  wikidata=Q2357055
  wikipedia=nl:Breitwand
  source:name=artice Sele in gorska imena, Slovenski vestnik, 17.8.1979, str. 5

  wikidata match: Q2357055
Perniki (Q2359365)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Perniki so naselje v Občini Gorje.

 • node: Perniki (OSM) 131 m from Wikidata name match [show tags]
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2359365
  name=Perniki (25 name matches)

  wikidata match: Q2359365
Podklanec (Q2359536)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podklanec je naselje v Občini Žiri.

 • node: Podklanec (OSM) 0.50 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Podklanec (18 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2359536
  wikipedia=sl:Podklanec, Žiri
  population=14

  wikidata match: Q2359536
Opale (Q2360371)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Opale so naselje v Občini Žiri.

 • node: Opale (OSM) 1.12 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Opale (30 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2360371
  wikipedia=sl:Opale
  population=26

  wikidata match: Q2360371
Gorjuše (Q2360706)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorjuše so razloženo naselje v Občini Bohinj, ki ga sestavljajo tri središča, Spodnje, Srednje in Zgornje Gorjuše. Poimenovanje Srednje Gorjuše se uporablja le redko, večkrat jih štejejo pod Zgorjnje Gorjuše. So eno največjih naselij v občini Bohinj. Ležijo na prisojnih terasah Pokljuke na nadmorski višini od 900 do 1100 mnm in z bližnjim, okoli 3 km oddaljenim Koprivnikom spadajo med najvišje ležeča naselja v Sloveniji. Vsi trije zaselki so se razvili na prostoru nekdanjih pašnih planin. Število stalnih prebivalcev se krči, pravih kmetij je vedno manj, narašča pa število počitniških hišic.

 • node: Gorjuše (OSM) 1.19 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorjuše (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Горюше (6 name matches)
  wikidata=Q2360706
  population=151
  old_name:de=Goriusch
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2360706
Sveti Lenart (Q2363049)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveti Lenart je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Sveti Lenart (OSM) 0.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveti Lenart (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2363049
  wikipedia:sl=Sveti Lenart, Cerklje na Gorenjskem

  wikidata match: Q2363049
Praprotna Polica (Q2369854)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Praprotna Polica je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem. V Praprotni Polici je okoli 40 hiš. Vas leži zraven trate pri Velesovem in blizu letališča Brnik (oddaljeno je približno 3 km). Vas z ene strani obdaja visok klanec. V Praprotni Polici je veliko njiv in travnikov.

 • node: Praprotna Polica (OSM) 43 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Praprotna Polica (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2369854
  wikipedia=sl:Praprotna Polica
  population=189
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2369854
Podkoren (Q2372087)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podkoren je razloženo naselje z okoli 400 prebivalci z gručastim jedrom v Občini Kranjska Gora. Nahaja se v Zgornjesavski dolini, na vršaju potoka Krotnjaka na vznožju hriba Jerebikovca (1617 m) v zahodnih Karavankah, nad levim bregom reke Save Dolinke, ki izvira le malo višje v Zelencih. Od glavne ceste Jesenice - Rateče se tu odcepi cesta čez mednarodni mejni prehod Korensko sedlo v Avstrijo. Deli naselja so Spodnji Koren, Zgornji Koren in Na gorici.

 • node: Podkoren (OSM) 182 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podkoren (35 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Wurzen (1 name matches)
  name:ru=Подкорен (35 name matches)
  name:sl=Podkoren (35 name matches)
  wikidata=Q2372087
  population=388
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2372087
Zgornja Besnica (Q2381718)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornja Besnica je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Zgornja Besnica (OSM) 1.25 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornja Besnica (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2381718
  wikipedia=sl:Zgornja Besnica, Kranj

  wikidata match: Q2381718
Zgornje Gorje (Q2381766)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornje Gorje so naselje, središče občine Gorje. Nahajajo se blizu Bleda. Najbolj znana turistična točka je soteska Vintgar. Gorje delimo na veliko različnih regij, največji pa sta Zgornje Gorje in Spodnje Gorje. Pod občino Gorje spada tudi del planote Pokljuka.

 • node: Zgornje Gorje (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornje Gorje (72 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2381766
  wikipedia=sl:Zgornje Gorje

  wikidata match: Q2381766
Lavtarski Vrh (Q2385637)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lavtarski Vrh je majhno naselje v Mestni občini Kranj, ki leži med Križno Goro in Planico. Pod naseljem se odpira lep razgled na Kranj. Lavtarski Vrh je od Škofje Loke oddaljen približno 10 km, vendar ima direktno asfaltirano povezavo le s Kranjem.

 • node: Lavtarski Vrh (OSM) 131 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lavtarski Vrh (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2385637
  wikipedia:sl=Lavtarski Vrh

  wikidata match: Q2385637
Bohinjska Češnjica (Q2399169)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bohinjska Češnjica je gručasto naselje v Občini Bohinj. Nahaja se na prisojnem vznožju Pokljuke, v ledeniško preoblikovani Zgornji Bohinjski dolini.

 • node: Bohinjska Češnjica (OSM) 35 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bohinjska Češnjica (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kerschdorf
  name:ru=Бохиньска-Чешница (1 name matches)
  name:sl=Bohinjska Češnjica (25 name matches)
  wikidata=Q2399169
  wikipedia=sl:Bohinjska Češnjica
  population=377
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2399169
Studor v Bohinju (Q2400890)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studor v Bohinju je gručasto naselje v Občini Bohinj, na pobočju Rajna pod goro Studor (1002 mnm). Skozi naselje teče potok Vrčica, v turističnem smislu pa je verjetno najbolj poznan po skupini dvojnih kozolcev (na sliki desno) na travniku pod naseljem. Ta predel se imenuje Pri stogih, sicer pa so osrednji deli vasi še Na koritu, Na gorici in V grabnu. V Studorju se nahaja hiša-muzej (št.16), imenovana Oplenova hiša, nedaleč od nje pa je za turiste zanimiv ranč z islandskimi konji.

 • node: Studor v Bohinju (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Studor v Bohinju (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Studorf
  name:sl=Studor v Bohinju (27 name matches)
  wikidata=Q2400890
  population=109
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2400890
Zapuže (Q2403541)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zapuže je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Zapuže (OSM) 208 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zapuže (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2403541
  wikipedia:sl=Zapuže, Radovljica

  wikidata match: Q2403541
Suha pri Predosljah (Q2442942)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Suha pri Predosljah je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Suha pri Predosljah (OSM) 132 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Suha pri Predosljah (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2442942
  wikipedia:sl=Suha pri Predosljah

  wikidata match: Q2442942
Spodnje Danje (Q2444518)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Danje so naselje v Občini Železniki.

 • node: Spodnje Danje (OSM) 99 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Danje (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unterhuben (1 name matches)
  wikidata=Q2444518
  wikipedia=sl:Spodnje Danje
  population=56

  wikidata match: Q2444518
Vošče (Q2445291)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vošče so naselje v Občini Radovljica.

 • node: Vošče (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vošče (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2445291
  population=43
  wikipedia:sl=Vošče
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2445291
Srednja vas (Q2446837)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednja vas je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Srednja vas (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=625.9
  name=Srednja vas (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2446837
  population=23
  wikipedia:sl=Srednja vas, Radovljica

  wikidata match: Q2446837
Čabrače (Q2451806)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čabrače so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Čabrače (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čabrače (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=GURS
  wikidata=Q2451806
  wikipedia=sl:Čabrače

  wikidata match: Q2451806
Podjelje (Q2451918)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podjelje je naselje v Občini Bohinj.

 • node: Podjelje (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podjelje (27 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2451918
  population=85
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2451918
Okroglo (Q2452401)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Okroglo je naselje v Občini Naklo.

 • node: Okroglo (OSM) 247 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=407.2
  name=Okroglo (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2452401
  wikipedia=sl:Okroglo, Naklo
  population=153

  wikidata match: Q2452401
Peračica (Q2454355)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za druge pomene glej Peračica (razločitev).

Peračica je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Peračica (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Peračica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2454355
  wikipedia:sl=Peračica

  wikidata match: Q2454355
Globoko (Q2454759)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Globoko je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Globoko (OSM) 149 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Globoko (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  wikidata=Q2454759
  population=31
  wikipedia:sl=Globoko, Radovljica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2454759
Ravne pri Žireh (Q2455532)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne pri Žireh so naselje v Občini Žiri.

 • node: Ravne pri Žireh (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne pri Žireh (19 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2455532
  wikipedia=sl:Ravne pri Žireh
  population=24

  wikidata match: Q2455532
Gabrk (Q2459989)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gabrk je naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Gabrk (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gabrk (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2459989
  wikipedia:sl=Gabrk, Škofja Loka

  wikidata match: Q2459989
Visoče (Q2465106)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Visoče so naselje v Občini Tržič.

 • node: Visoče (OSM) 229 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Visoče (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2465106
  wikipedia:sl=Visoče, Tržič

  wikidata match: Q2465106
Sava Bohinjka (Q2465149)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sáva Bohínjka je reka v severozahodni Sloveniji, desni povirni krak Save. Začne se kot iztok iz Bohinjskega jezera (tudi Jezernica), teče po Spodnji Bohinjski dolini mimo Bohinjske Bistrice, pri Nomenju vstopi v 10 km dolgo Sotesko, ki se pod Bohinjsko Belo odpre v Blejski kot. Tu teče po njegovem južnem robu in se pod Radovljico združi s Savo Dolinko v Savo.

 • way: Sava Bohinjka (OSM) 11.39 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sava Bohinjka (34 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2465149
  wikipedia=sl:Sava Bohinjka

  wikidata match: Q2465149
 • way: Sava Bohinjka (OSM) 1.11 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sava Bohinjka (34 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Sava Bohinjka (OSM) 11.37 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sava Bohinjka (34 name matches)
  layer=-1
  tunnel=culvert
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Trstenik (Q2469971)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trstenik je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Trstenik (OSM) 408 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trstenik (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2469971
  wikipedia:sl=Trstenik, Kranj

  wikidata match: Q2469971
Selo pri Žirovnici (Q2479230)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selo pri Žirovnici je naselje v Občini Žirovnica.

 • node: Selo pri Žirovnici (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selo pri Žirovnici (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2479230
  wikipedia=sl:Selo pri Žirovnici

  wikidata match: Q2479230
Volaka (Q2480877)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volaka je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane. Sam zaselek je lociran tik ob vznožju Blegoša. Skozi Volako vodi pot do smučišča Črni vrh, do katerega je dostop možen tudi po cesti Hotavlje - Volaka - Leskovica - Črni vrh. Naselje je izhodišče za vzpon na Blegoš. 15 minut oddaljen od naselja je izvir potoka Volaščice. V samem naselju se nahaja tudi majhno plezališče.

 • node: Volaka (OSM) 1.09 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Volaka (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2480877
  wikipedia=sl:Volaka

  wikidata match: Q2480877
Britof (Q2484071)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Britof je naselje v Mestni občini Kranj z okoli 2.100 prebivalci. S Kranjem je naselje povezano s krožnima Alpetourjevima mestnima avtobusnima progama št. 5 in 6.

 • node: Britof (OSM) 0.82 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Britof (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Бритоф (29 name matches)
  wikidata=Q2484071
  wikipedia=sl:Britof

  wikidata match: Q2484071
Stiška vas (Q2487290)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stiška vas je naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • node: Stiška vas (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stiška vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2487290
  wikipedia:sl=Stiška vas

  wikidata match: Q2487290
Babni Vrt (Q2489579)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Babni Vrt je naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Babni Vrt (OSM) 104 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Babni Vrt (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2489579
  wikipedia:sl=Babni Vrt

  wikidata match: Q2489579
Čadovlje (Q2491513)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čadovlje so naselje v Mestni občini Kranj.

 • node: Čadovlje (OSM) 168 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čadovlje (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2491513
  wikipedia:sl=Čadovlje, Kranj

  wikidata match: Q2491513
Kočna (Q2493501)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kočna je naselje v Občini Jesenice.

 • node: Kočna (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kočna (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2493501
  wikipedia=sl:Kočna, Jesenice
  population=209
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2493501
Ojstri Vrh (Q2496912)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ojstri Vrh je naselje v Občini Železniki.

 • node: Ojstri Vrh (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ojstri Vrh (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2496912
  wikipedia=sl:Ojstri Vrh

  wikidata match: Q2496912
Tatinec (Q2501416)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tatinec je vas na Gorenjskem v Občini Kranj. Vas spada pod krajevno skupnost Kokrica, župnijski urad Predoslje, pošto Preddvor in občino Kranj.

 • node: Tatinec (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tatinec (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2501416
  wikipedia:sl=Tatinec

  wikidata match: Q2501416
Tržiška Bistrica (Q3135800)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za druge pomene glej: Bistrica.

Tržíška Bistrica (v madžarščini: Vásárosi-Beszterce) je reka v severozahodni Sloveniji, levi pritok Save zahodno od Naklega. Izvira pod mejnim grebenom v Karavankah južno od Košute, teče sprva po gozdnati grapi do sotočja v Medvodju, nato po nekoliko širši dolini proti jugozahodu, zavije proti jugu in skozi Dovžanovo sotesko do Tržiča. Pod Bistrico pri Tržiču vstopi v Ljubljansko kotlino, teče proti jugu in se pod Bistrico izliva v Savo.

 • way: Tržiška Bistrica (OSM) 451 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tržiška Bistrica (12 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3135800
  wikipedia=sl:Tržiška Bistrica

  wikidata match: Q3135800
Zgornja Lipnica (Q3145228)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornja Lipnica je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Zgornja Lipnica (OSM) 479 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornja Lipnica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:ru=Згорня-Липница
  wikidata=Q3145228
  population=152
  wikipedia:sl=Zgornja Lipnica
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q3145228
Ovsiše (Q3157658)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ovsiše je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Ovsiše (OSM) 142 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ovsiše (33 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3157658
  wikipedia:sl=Ovsiše

  wikidata match: Q3157658
Spodnji Otok (Q3160077)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnji Otok je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Spodnji Otok (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnji Otok (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3160077
  wikipedia:sl=Spodnji Otok

  wikidata match: Q3160077
Biatlonski stadion Pokljuka (Q855869)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Biatlonski stadion Pokljuka gosti biatlonska tekmovanja od leta 1992, ko je gostilo evropski pokal v biatlonu. Svetovni pokal je na Pokljuki prvič potekal decembra 1992. Leta 2001 je gostil tudi svetovno prvenstvo. Leta 1999 je tu potekalo svetovno mladinsko prvenstvo, v letih 1998 in 2006 pa manjši del svetovnega prvenstva. Gosti tudi nižja tekmovanja, kot sta evropski pokal v biatlonu in državna prvenstva v biatlonu. Pred sezono 2009/10 je bil stadion z evropskimi sredstvi obnovljen in posodobljen.

 • node: Športni center Triglav Pokljuka (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Športni center Triglav Pokljuka (2 name matches)
  sport=biathlon (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=sports_centre
  name:de=Sportzentrum Pokljuka
  name:en=Sports Centre Triglav Pokljuka
  name:sk=Športnem centru Triglav Pokljuka
  wikidata=Q855869
  addr:city=Rudno polje

  wikidata match: Q855869
Občina Cerklje na Gorenjskem (Q859679)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Cerklje na Gorenjskem je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Cerklje na Gorenjskem (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=12
  name=Cerklje na Gorenjskem (25 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q859679
  ISO3166-2=SI-012
  wikipedia=sl:Občina Cerklje na Gorenjskem
  admin_level=8

  wikidata match: Q859679
Bloudkova velikanka (Q885467)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bloudkova velikanka (Rožman-Bloudkova velikanka, Mamutska skakalnica) je velika skakalnica v Planici iz leta 1934. Na pobudo Josa Gorca jo je skonstruiral Ivan Rožman.

 • way: Bloudkova velikanka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bloudkova velikanka (23 name matches)
  sport=skiing (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Mapbox
  leisure=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q885467
  wikipedia=sl:Bloudkova velikanka

  wikidata match: Q885467
Grad Brdo pri Kranju (Q903426)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Brdo pri Kranju je najbolje vzdrževani dvorec v Sloveniji. Stoji zahodno od vasi Predoslje na Gorenjskem. S središčem Kranja ga povezujeta mestni avtobusni progi št. 5 in 6, ki vozita mimo. Z njim upravlja Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije.

 • relation: Grad Brdo pri Kranju (OSM) 2.04 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Brdo pri Kranju (2 name matches)
  name:de=Egg bei Krainburg (1 name matches)
  name:sl=Grad Brdo pri Kranju (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q903426
  addr:city=Kranj
  addr:street=Predoslje
  addr:postcode=4000
  addr:housenumber=38

  wikidata match: Q903426
 • way: Elegans Hotel Brdo (OSM) 1.81 km from Wikidata name match [show tags]
  spa=yes
  name=Elegans Hotel Brdo
  sauna=yes
  source=Bing
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.brdo.si/en/hotel-brdo/brdo-hotel-0
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Hotel Brdo (3 name matches)
  addr:city=Kranj
  addr:street=Predoslje
  addr:postcode=4000
  addr:housenumber=39
Storžič (Q909526)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Storžič (včasih tudi Storžec) je s svojimi 2132 metri najvišja gora v zahodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp. Vrh je od vsepovsod videti kot lepo oblikovan stožec, po katerem je gora tudi dobila ime. Na vršnem pobočju se proti jugu spuščajo travnate strmali, medtem ko ga nižje pokriva gozd. Proti zahodu se niža v ozkem in dolgem grebenu, imenovanem Psica, do prelaza Mala Poljana (1325 m). Na severu pada s stenami in žlebovi v dolino Lomščice, proti vzhodu pa se s krajšim skalnim grebenom navezuje na Bašeljski vrh (1744 m). Od osrednjega gorstva ga loči dolina Kokre. Zaradi svoje lege in izrazitosti so se zanj že zelo zgodaj zanimali številni naravoslovci, med drugim Scopoli in Wulfen.

 • node: Storžič (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2132
  name=Storžič (24 name matches)
  name:ru=гора Сторжич
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  loc_name=Storžič (24 name matches)
  wikidata=Q909526
  wikipedia=sl:Storžič
  prominence=667
  source:name=ledinskaimena.si
  summit:cross=yes

  wikidata match: Q909526
Ruska kapelica, Kranjska Gora (Q909998)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ruska kapelica je kapelica, postavljena v spomin ruskim vojakom, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič. Kapelica je urejena v pravoslavnem slogu, ki izraža vero vojakov, ki so na tem mestu preminili. Zgradili so jo leta 1916. Od njej pa je tudi grob teh vojakov. Spomenik na grobu je v obliki piramide z napisom v ruščini: »Sinovom Rusije«. Natančno število umrlih vojakov ni znano, domneva pa se, da je med gradnjo ceste umrlo od 170 do 300 ruskih in od 10 do 80 avstrijskih vojakov. Samo 8. marca 1916 je v enem plazu umrlo 110 Rusov in 7 avstro-ogrskih stražarjev. Ruska kapelica je vpisana v Register kulturne dediščine Slovenije kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

 • way: Ruska kapelica (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ruska kapelica (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Russische Kapelle (3 name matches)
  name:en=Russian Chapel (3 name matches)
  name:it=Cappella russa (2 name matches)
  name:ru=Русская часовня
  name:sl=Ruska kapelica (2 name matches)
  building=chapel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q909998
  wikipedia=en:Russian Chapel on the Vršič Pass
  start_date=1916
  denomination=orthodox

  wikidata match: Q909998
Brezje (Q911615)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje so vas v Občini Radovljica tik ob avtocesti Ljubljana-Jesenice. Največja znamenitost je bazilika Marije Pomagaj, ki služi kot slovensko narodno svetišče in je tako največji romarski kraj v Sloveniji.

 • node: Brezje (OSM) 347 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Брезье
  wikidata=Q911615
  created_by=Potlatch 0.10b
  wikipedia:sl=Brezje, Radovljica

  wikidata match: Q911615
Rateče (Q925742)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rateče so vas v Občini Kranjska Gora. Nahajajo se v zgornjem delu Zgornjesavske doline na dolinskem razvodju med rekama Savo Dolinko in Ziljico, pritokom Drave, tik pred mednarodnim mejnim prehodom z Italijo.

 • node: Rateče (OSM) 367 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rateče (35 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Ratschach (2 name matches)
  name:ru=Ратече (10 name matches)
  wikidata=Q925742
  wikipedia=sl:Rateče
  population=639
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q925742
 • node: Valico di Fusine / Rateče (OSM) 1.04 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Valico di Fusine / Rateče
  place=locality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ratschacher/Weißenfelser-Sattel
  name:it=Valico di Fusine
  name:sl=Rateče (35 name matches)
  wikidata=Q16620251
  wikipedia=it:Valico di Fusine

  wikidata mismatch: Q16620251
Lom pod Storžičem (Q929083)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lom pod Storžičem je naselje v Občini Tržič. Je razloženo naselje z gručastim jedrom leži v ledeniško preoblikovani dolini potoka Lomščice. Obdan je z gorami. Proti jugu s pobočjem Kriške gore, proti severu pa s Konjščico. Ponos Lomljanov je cerkev sv. Katarine. Zelo znamenit je vitraj sv. Katarine Aleksandrijske, ki ga hranijo v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Cistercijanskem samostanu Stična. Predlog zanj naj bi narisal Janez Ljubljanski. Pod planino Konjščica je plezališče Bela Peč.

 • node: Lom pod Storžičem (OSM) 0.67 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lom pod Storžičem (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q929083
  wikipedia=sl:Lom pod Storžičem

  wikidata match: Q929083
Brezje pri Tržiču (Q935170)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje pri Tržiču je naselje v Občini Tržič.

 • node: Brezje pri Tržiču (OSM) 317 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezje pri Tržiču (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bressiach
  name:sl=Brezje pri Tržiču (22 name matches)
  wikidata=Q935170
  wikipedia:sl=Brezje pri Tržiču

  wikidata match: Q935170
Spodnje Vetrno (Q935816)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Vetrno je naselje v Občini Tržič.

 • node: Spodnje Vetrno (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Vetrno (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q935816
  wikipedia:sl=Spodnje Vetrno

  wikidata match: Q935816
Skuta (Q980106)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za druge pomene glejte Skuta (razločitev).

Skuta je z 2532 metri tretji najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp.

 • node: Skuta (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=2532
  name=Skuta (19 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q980106
  wikipedia=sl:Skuta, Kamniško-Savinjske Alpe

  wikidata match: Q980106
Erjavčeva koča na Vršiču (Q990789)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Erjavčeva koča na Vršiču (1525 m) je planinska postojanka, ki stoji na manjši vzpetini ob cesti na Vršič malo pod vrhom prelaza na gorenjski strani. Imenovana je po slovenskem naravoslovcu in pisatelju Franu Erjavcu. Prva koča, zgrajena 14. julija 1901 s strani Nemško-avstrijskega planinskega društva kot Vosshütte, je bila po prvi svetovni vojni preimenovana v današnje ime, povečana in odprta 30. julija 1922. Sedanja koča je bila zgrajena in odprta 1. avgusta 1993. Upravlja jo PD Jesenice.

 • way: Erjavčeva koča (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1525
  beds=99
  name=Erjavčeva koča (2 name matches)
  phone=+386 51 399 226
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/erjavceva_koca_na_vrsicu
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Jesenice
  wikidata=Q990789
  addr:city=Kranjska Gora
  wikipedia=sl:Erjavčeva koča na Vršiču
  addr:street=Vršiška cesta
  source:addr=GURS
  addr:country=SI
  addr:postcode=4280
  ref:gurs:hs_mid=11931715
  addr:housenumber=90
  source:addr:date=1995-01-01

  wikidata match: Q990789
Naklo (Q991076)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Naklo je naselje v Občini Naklo.

 • relation: Naklo (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=82
  name=Naklo (38 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Naklas (2 name matches)
  name:sl=Naklo (38 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1569014
  ISO3166-2=SI-082
  wikipedia=sl:Občina Naklo
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q1569014
 • node: Naklo (OSM) 382 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=407
  name=Naklo (38 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Naklas (2 name matches)
  name:ru=Накло (38 name matches)
  name:sl=Naklo (38 name matches)
  population=5232
Gosteče (Q1003994)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gosteče so naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Gosteče (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gosteče (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1003994
  wikipedia=sl:Gosteče
  population=80

  wikidata match: Q1003994
Kropa (Q1005154)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

 • node: Kropa (OSM) 342 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kropa (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:ru=Кропа (27 name matches)
  wikidata=Q1005154
  population=839
  wikipedia:sl=Kropa
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1005154
Občina Gorje (Q1027062)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Gorje je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občina je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Bled.

 • relation: Gorje (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=207
  name=Gorje (18 name matches)
  place=municipality
  name:de=Göriach (1 name matches)
  name:sl=Gorje (18 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fur=Ghèrie
  wikidata=Q1027062
  ISO3166-2=SI-207
  wikipedia=sl:Občina Gorje
  admin_level=8

  wikidata match: Q1027062
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Q1109558)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (IATA: LJU, ICAO: LJLJ) je osrednje slovensko mednarodno letališče preko katerega poteka 97 odstotkov celotnega letalskega potniškega prometa v Sloveniji in je edino poleg Mariborskega letališča primerno za mednarodni komercialni letalski promet opremljeno z ILS v Sloveniji. Leži 26 kilometrov severozahodno od Ljubljane v bližini Spodnjega Brnika. Letališče je bilo odprto 24. decembra 1963, redni promet pa je stekel 9. januarja 1964.

 • way: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ele=388
  fax=+386 4 20 21 220
  ref=LJU
  iata=LJU
  icao=LJLJ
  name=Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (2 name matches)
  type=public
  email=info@fraport-slovenija.si
  phone=+386 4 20 61 000
  source=Bing, wikipedia
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Ljubljana Jože Pučnik Airport (14 name matches)
  name:sl=Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Airport (2 name matches)
  website=http://www.lju-airport.si/eng/default.asp
  alt_name=Brnik Airport (2 name matches)
  old_name=Brnik (2 name matches)
  operator=Fraport AG
  wikidata=Q1109558
  aerodrome=international
  wikipedia=sl:Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
  wikipedia:en=Ljubljana Jože Pučnik Airport
  aerodrome:type=public

  wikidata match: Q1109558
 • node: Letališče Brnik (OSM) 1.07 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Letališče Brnik (2 name matches)
  highway=bus_stop
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Triglavski narodni park (Q1163005)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tríglavski národni párk (kratica TNP), leži na območju severozahodne Slovenije, natančneje Julijskih Alp. Je edini narodni park v Sloveniji in v njem velja poseben naravovarstveni režim, ki je strožji kot v krajinskih parkih. Na območju parka prevladuje visokogorski kras. Rastlinstvo v parku je značilno alpsko, vendar so zaradi bližine Jadranskega morja in vpliva sredozemskega podnebja na jugozahodnem delu parka prisotne tudi rastline s tega območja. Park po površini meri 83.807 ha, njegova najvišja točka je Triglav s 2864 m, najnižja površinska pa Tolminka s 180 m.

 • relation: Triglavski narodni park (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Triglavski narodni park (6 name matches)
  email=dom-tnp.trenta@tnp.gov.si
  phone=+386 5 38 89 330
  email_1=marko.pretner@tnp.gov.si
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:cs=Triglavský národní park (4 name matches)
  name:de=Nationalpark Triglav (42 name matches)
  name:en=Triglav National Park (44 name matches)
  name:fr=Parc national du Triglav (3 name matches)
  name:hr=Nacionalni park Triglav (42 name matches)
  name:it=Parco nazionale del Tricorno (3 name matches)
  name:sk=Triglavský národný park (4 name matches)
  name:sl=Triglavski narodni park (6 name matches)
  website=https://www.tnp.si/sl/spoznajte/
  boundary=national_park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  wikidata=Q1163005
  wikipedia=sl:Triglavski narodni park
  protect_class=2
  protection_title=Narodni Park
  heritage:operator=UICN

  wikidata match: Q1163005
Cerklje na Gorenjskem (Q1252424)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerklje na Gorenjskem so naselje v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 • relation: Cerklje na Gorenjskem (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=12
  name=Cerklje na Gorenjskem (28 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q859679
  ISO3166-2=SI-012
  wikipedia=sl:Občina Cerklje na Gorenjskem
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q859679
 • node: Cerklje na Gorenjskem (OSM) 310 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=391.2
  name=Cerklje na Gorenjskem (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zirklach in der Oberkrain
  name:sl=Cerklje na Gorenjskem (28 name matches)
  wikidata=Q1252424
  wikipedia=sl:Cerklje na Gorenjskem
  population=1636
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1252424
Dovški križ (Q1252983)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dovški križ (2542 m) je gora v Martuljški skupini Julijskih Alp.

 • node: Dovški križ (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  wikipedia=sl:Dovški križ
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Dovški križ (8 name matches)
  ele=2542
  wikidata=Q1252983

  wikidata match: Q1252983
Breznica (Q1265463)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breznica je vas in sedež Občine Žirovnica. Nahaja se ob vznožju karavanške gore Stol. Najbolj je znana kot rojstni kraj slovenskega čebelarja in slikarja Antona Janše, v njeni neposredni bližini pa so rojstni kraji več slovenskih literatov. V Doslovčah se je rodil Fran Saleški Finžgar, na Rodinah Janez Jalen, na Selu pri Žirovnici Jožef Žemlja, v Smokuču Tomo Zupan, v Vrbi na Gorenjskem pa France Prešeren.

 • node: Breznica (OSM) 278 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Breznica (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1265463
  wikipedia=sl:Breznica, Žirovnica
  population=459

  wikidata match: Q1265463
Dobro Polje (Q1265558)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobro Polje je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Dobro Polje (OSM) 250 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobro Polje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1265558
  wikipedia:sl=Dobro Polje, Radovljica

  wikidata match: Q1265558
Letalnica bratov Gorišek (Q1353967)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Letalnica bratov Gorišek (tudi: Letalnica, Velikanka, Velikanka bratov Gorišek) je letalnica in največja izmed osmih naprav v Nordijsken centru Planica, zgrajena leta 1969. Skonstruirana je bila po načrtih bratov Vlada in Janeza Goriška in po njima poimenovana. Na tej letalnici je bilo postavljenih 28 svetovnih rekordov, kar je največ v zgodovini in še 14 neveljavnih rekordnih dolžin s padcem ali dotikom.

 • way: Letalnica bratov Gorišek (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Letalnica bratov Gorišek (18 name matches)
  sport=skiing (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Mapbox
  leisure=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1353967
  wikipedia=sl:Letalnica bratov Gorišek

  wikidata match: Q1353967
Krvavec (Q1378440)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krvavec je gora v Kamniško-Savinjskih Alpah v občini Cerklje na Gorenjskem. Na njenem pobočju je istoimensko zimskošportno središče RTC Krvavec, ki je glavnemu mestu Slovenije najbližje smučišče (oddaljeno 25 km).

 • node: Krvavec (OSM) 180 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1853
  name=Krvavec (13 name matches)
  name:ru=гора Крвавец
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1378440
  wikipedia:sl=Krvavec

  wikidata match: Q1378440
Kukova špica (Q19934520)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kukova špica (2427 m) je gora v Martuljški skupini Julijskih Alp. Nahaja se med dolino Vrat in Martuljkom. Najlažji dostop na goro je po zahtevni neoznačeni stezi čez plaz Črlovec (čez Gulce) (5h)

 • node: Kukova špica (OSM) 346 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2427
  name=Kukova špica (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19934520
  wikipedia=sl:Kukova špica
  summit:register=yes

  wikidata match: Q19934520
Mala Martuljška Ponca (Q20044389)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mala Ponca, tudi Mala Martuljška Ponca ali Mala Rutarska Ponca (Rute so star izraz za Gozd Martuljek) se nahaja v osrčju Martuljške skupine gora v Julijskih Alpah. Vzhodno vrha gore se nahaja Velika Martuljška Ponca (2602 m), ki je sedma najvišja gora v Sloveniji. Poti na goro niso urejene, primerna je za izkušene gornike z alpinistično opremo. Izhodišče za vzpon na Malo Ponco je lahko Koča v Krnici ali visokogorska krnica, imenovana Pod srcem. Na vrhu je vpisna skrinjica. Še ena pot pa je iz krnice Za Akom.

 • node: Mala Ponca (OSM) 227 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2468
  name=Mala Ponca (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Mala Martuljška Ponca (1 name matches)
  wikidata=Q20044389
  wikipedia=sl:Mala Ponca

  wikidata match: Q20044389
Planina Četeže (Q105412266)
 • relation: Planina Četeže (OSM) 263 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina Četeže (4 name matches)
  source=RABA-KGZ
  landuse=meadow (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  raba:id=1300
  source:date=2015-12-31
  wikidata=Q105412266

  wikidata match: Q105412266
Planina Goška Ravan (Q105412348)
 • relation: Goška ravan (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goška ravan (4 name matches)
  source=RABA-KGZ
  landuse=meadow (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  raba:id=1300
  source:date=2017-01-31
  wikidata=Q105412348

  wikidata match: Q105412348
Planinska koča Merjasec na Voglu (Q105758235)
 • way: Merjasec (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1535
  name=Merjasec (2 name matches)
  amenity=restaurant
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.facebook.com/PlaninskaKocaMerjasec?fref=ts
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Planinska koča Merjasec na Voglu (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1535
  beds=8
  name=Planinska koča Merjasec na Voglu (1 name matches)
  phone=+386 4 5729 712
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/planinska_koca_merjasec_na_voglu
  operator=Žičnice Vogel d.d.
  addr:city=Bohinjsko jezero
  addr:street=Ukanc
  addr:country=SI
  addr:postcode=4265
  addr:housenumber=187
  wikidata=Q105758235

  wikidata match: Q105758235
Zdravstveni dom Kranj (Q107607848)
 • way: Zdravstveni dom Kranj (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zdravstveni dom Kranj (1 name matches)
  amenity=hospital (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=hospital
  operator=Osnovno zdravstvo Gorenjske
  addr:city=Kranj
  addr:street=Kidričeva cesta
  source:addr=GURS, 8.11.2016
  addr:postcode=4000
  addr:housenumber=10a
  wikidata=Q107607848

  wikidata match: Q107607848
Dvorec Visoko (Q108131863)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Visoko (tudi Tavčarjeva domačija, Tavčarjev dvorec ali Kalanov dvorec) je kmečko poslopje z več pridruženimi objekti na Visokem pri Poljanah v občini Gorenja vas - Poljane, ki je tudi njegova lastnica. Je eden najpomembnejših arhitekturnih spomenikov pri nas, saj predstavlja stavbeni višek najbogatejših pripadnikov kmečkega sloja v drugi polovici 18. stoletja. Njen zadnji lastnik je bil slovenski pisatelj Ivan Tavčar, ki jo je leta 1893 odkupil od Ane Kalan in posestvo uredil po nemških vzorih. Na posestvu se danes nahaja bivalni objekt z zraven stoječim gospodarskim objektom, kozolec, teniško igrišče, bronast Tavčarjev spomenik in družinska grobnica Tavčarjev. Avgusta 2017 je bilo posestvo z vsemi objekti po odloku Vlade RS razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena.

 • way: Tavčarjev dvorec (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tavčarjev dvorec (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q108131863

  wikidata match: Q108131863
Bled Hostel (Q111111138)
 • node: Bled Hostel (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bled Hostel (1 name matches)
  phone=+386 41843044
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q111111138

  wikidata match: Q111111138
Hosteller (Q111111139)
 • node: Hosteller (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hosteller (1 name matches)
  email=hosteller.bled@gmail.com
  phone=0038641644460
  name:en=Hosteller (1 name matches)
  name:sl=Hosteller (1 name matches)
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:street=Partizanska cesta
  addr:postcode=4260
  opening_hours=24/7
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=27
  wikidata=Q111111139

  wikidata match: Q111111139
Vila Lipa (Q111111142)
 • way: Vila Lipa (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vila Lipa (1 name matches)
  rooms=10
  smoking=outside
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Bled
  addr:street=Pod Stražo
  source:addr=GURS
  source:date=8.11.2016
  addr:postcode=4260
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=10
  internet_access:fee=yes
  wikidata=Q111111142

  wikidata match: Q111111142
Ace of Spades Hostel (Q111111147)
 • node: Ace of Spades Hostel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ace of Spades Hostel (1 name matches)
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q111111147

  wikidata match: Q111111147
Travellers' Haven (Q111111148)
 • way: Traveller's Haven Hostel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Traveller's Haven Hostel (1 name matches)
  rooms=-1
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:city=Bled
  addr:street=Riklijeva cesta
  source:addr=GURS
  source:date=8.11.2016
  addr:postcode=4260
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=1
  wikidata=Q111111148

  wikidata match: Q111111148
Hostel Lukna (Q111115156)
 • way: Lukn'a hostel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lukn'a hostel (1 name matches)
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:street=Triglavska cesta
  addr:housenumber=15
  wikidata=Q111115156

  wikidata match: Q111115156
Hostel pod Voglom (Q111115933)
 • node: Hostel pod Voglom (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hostel pod Voglom (2 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q111115933

  wikidata match: Q111115933
Apartment house Jager (Q111115934)
 • way: Jager house apartments (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Jager house apartments (2 name matches)
  tourism=apartment
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q111115934

  wikidata match: Q111115934
Guesthouse Pr.pristavc (Q111115936)
 • node: Pr’ Pristavc (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pr’ Pristavc (1 name matches)
  phone=+38640384977
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.prpristavc.com/
  addr:street=Polje
  addr:postcode=4264
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=18
  wikidata=Q111115936

  wikidata match: Q111115936
Hotel Lovec (Q111413396)
 • way: Hotel Lovec (OSM) exact location name match [show tags]
  fax=+386 4 620 41 40
  name=Hotel Lovec (2 name matches)
  email=reservations@kompas-lovec.com
  phone=+386 4 620 41 00
  rooms=61
  parking=yes
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=www.lovechotel.com
  building=hotel
  operator=GOLDEN FOREST d.o.o.
  addr:city=Bled
  restaurant=yes
  wheelchair=limited
  addr:street=Ljubljanska cesta
  description=The boutique Hotel Lovec is situated in the very heart of Bled. Harmonically blended with its natural environment, it proudly continues the tradition of the guesthouse, which has been standing here for over a hundred years.
  source:addr=GURS
  addr:postcode=4260
  opening_hours=24/7
  building:levels=5
  internet_access=yes
  addr:housenumber=6
  internet_access:fee=yes
  wikidata=Q111413396

  wikidata match: Q111413396
Hotel Triglav (Q111413399)
 • way: Hotel Triglav (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotel Triglav (2 name matches)
  phone=+386 4575 2610
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.hoteltriglavbled.si/
  building=hotel
  addr:city=Bled
  addr:street=Kolodvorska cesta
  source:addr=GURS
  source:date=8.11.2016
  addr:postcode=4260
  addr:housenumber=33
  wikidata=Q111413399

  wikidata match: Q111413399
Hotel Jezero (Q111413400)
 • way: Hotel Jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hotel Jezero (2 name matches)
  email=info@go2Bohinj.si
  phone=+386 41 564 904
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:city=Bohinjsko jezero
  addr:street=Ribčev laz
  addr:postcode=4265
  addr:housenumber=74
  wikidata=Q111413400

  wikidata match: Q111413400
Hotel Actum (Q111879838)
 • way: Actum Hotel (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Actum Hotel (2 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://actum-hotel.com/
  building=yes
  addr:city=Kranj
  addr:street=Prešernova ulica
  source:addr=GURS, 8.11.2016
  addr:postcode=4000
  payment:bitcoin=yes
  addr:housenumber=6
  wikidata=Q111879838

  wikidata match: Q111879838
Hotel Creina (Q111879842)
 • way: Hotel Creina (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hotel Creina (2 name matches)
  email=info@hotelcreina.si
  phone=+386 4 281 7500
  stars=4
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://hotelcreina.si/
  building=hotel
  addr:city=Kranj
  addr:street=Koroška cesta
  source:addr=GURS, 8.11.2016
  addr:postcode=4000
  addr:housenumber=5
  wikidata=Q111879842

  wikidata match: Q111879842
Hotel Garni Paleta (Q111879850)
 • way: Hotel Garni Paleta (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotel Garni Paleta (2 name matches)
  source=Local knowledge
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://hotel-skofjaloka.si/en/home/
  wikidata=Q111879850

  wikidata match: Q111879850
Hotel Ribno (Q111879870)
 • node: Hotel Ribno (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotel Ribno (2 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.hotel-ribno.si/
  wikidata=Q111879870

  wikidata match: Q111879870
Alp Pension (Q111879883)
 • node: Alp Pension (OSM) 31 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Alp Pension (2 name matches)
  stars=3
  tourism=guest_house
  wikidata=Q111879883

  wikidata match: Q111879883
Old Bled House (Q111879887)
 • way: Old Bled House (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Old Bled House (2 name matches)
  email=info@oldbledhouse.com
  phone=00386 31 840 225
  tourism=guest_house
  website=https://www.oldbledhouse.si/
  building=yes
  addr:city=Bled
  addr:street=Zagoriška cesta
  source:addr=GURS
  source:date=8.11.2016
  addr:postcode=4260
  addr:housenumber=12
  wikidata=Q111879887

  wikidata match: Q111879887
Hotel Vila Bojana (Q111879891)
 • way: Vila Bojana (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vila Bojana (2 name matches)
  phone=+386 4 576 81 70
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=house
  addr:city=Bled
  wheelchair=no
  addr:street=Ljubljanska cesta
  source:addr=GURS
  source:date=8.11.2016
  addr:country=SI
  addr:postcode=4260
  building:levels=4
  addr:housenumber=12
  wikidata=Q111879891

  wikidata match: Q111879891
Sunrose 7 - Heritage Boutique Hotel (Q111879937)
 • way: Sunrose 7 - Heritage Boutique Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  beds=36
  name=Sunrose 7 - Heritage Boutique Hotel (2 name matches)
  rooms=18
  smoking=no
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.sunrose7.com/
  building=hotel
  breakfast=yes
  contact:phone=+386 41 777 778
  wikidata=Q111879937

  wikidata match: Q111879937
Hotel Kotnik (Q111879989)
 • way: Hotel Kotnik (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hotel Kotnik (2 name matches)
  email=hotel@hotel-kotnik.si
  phone=+386 41 671 980
  stars=4
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.hotel-kotnik.si/
  building=hotel
  addr:city=Kranjska Gora
  wheelchair=yes
  addr:street=Borovška cesta
  addr:postcode=4280
  addr:housenumber=75
  wikidata=Q111879989

  wikidata match: Q111879989
Hotel Lipa (Q111879992)
 • way: Hotel Lipa (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotel Lipa (2 name matches)
  email=info@penzion-lipa.si
  stars=3
  amenity=restaurant
  cuisine=regional;pizza
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.hotel-lipa.si/
  building=hotel
  addr:city=Kranjska Gora
  addr:street=Koroška ulica
  description=Hotel and Restaurant. Very cosy. They also make nice pizzas.
  source:addr=GURS
  addr:postcode=4280
  ref:gurs:hs_mid=11928641
  addr:housenumber=14
  source:addr:date=1995-01-01
  wikidata=Q111879992

  wikidata match: Q111879992
Hotel Alpina (Q111879998)
 • way: Hotel Alpina (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotel Alpina (2 name matches)
  phone=+386 4 589 3100
  source=MapBoxSat
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.hit-alpinea.si/sl/
  building=yes
  addr:city=Kranjska Gora
  addr:street=Vitranška ulica
  source:addr=GURS
  addr:postcode=4280
  ref:gurs:hs_mid=11930875
  addr:housenumber=12
  source:addr:date=1995-01-01
  wikidata=Q111879998

  wikidata match: Q111879998
Apartments & Rooms Tempfer (Q111880009)
 • node: Tempfer (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tempfer
  name:en=Apartments and RoomsTempfer (2 name matches)
  tourism=guest_house
  wikidata=Q111880009

  wikidata match: Q111880009
Bed & Breakfast Pr'Sknet (Q111880095)
 • node: Bed & Breakfast Pr'Sknet (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bed & Breakfast Pr'Sknet (2 name matches)
  tourism=guest_house
  addr:city=Voglje
  addr:street=Vogljanska cesta
  contact:fax=+386 5 9970360
  description=Welcome to the Bed & Breakfast Pr'Sknet. Our b & b is located in the idilical village Voglje that ranks among the most orderly of Slovenian villages.
  guest_house=bed_and_breakfast
  addr:postcode=4208
  contact:email=pr.sknet@siol.net
  contact:phone=+386 41 765 865
  opening_hours=Mo-Su 06:00-24:00
  contact:website=www.pr-sknet.si
  addr:housenumber=2
  wikidata=Q111880095

  wikidata match: Q111880095
Cojzova koča na Kokrskem sedlu (Q1415025)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)


Cojzova koča na Kokrskem sedlu (1793 m) je planinska postojanka, ki stoji na Kokrskem sedlu (včasih Velika vrata). Sedlo na jugu omejuje ostenje Kalške gore, proti severu pa pobočja Grintovca in Jezerske Kočne. Proti vzhodu se zložno spušča v dno Kamniške Bistrice, na zahodu pa mimo kmetije Suhadolnik v dolino Kokre. Imenovana je po bratih Karlu Zoisu (1756-1799), botaniku, in Žigi Zoisu (1747-1819), naravoslovcu in mentorju slovenskih pisateljev.

 • way: Cojzova koča na Kokrskem sedlu (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1793
  name=Cojzova koča na Kokrskem sedlu (5 name matches)
  name:de=Zois-Hütte am Kankersattel
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1415025
  wikipedia=sl:Cojzova koča na Kokrskem sedlu
  addr:street=Kokra
  addr:housenumber=84

  wikidata match: Q1415025
Letališče Lesce (Q1433716)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Letališče Lesce (ICAO kratica LJBL) je javno letališče, ki se nahaja pri Lescah na severozahodu Slovenije, tik ob avtocesti Ljubljana-Jesenice. Od središča Bleda in Blejskega jezera je oddaljeno 4 km. Zaradi lege in dobrih prometnih povezav s sosednjimi državami je širše območje letališča priljubljeno turistično območje.

 • node: Letališče Lesce (OSM) 86 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  ele=504
  icao=LJBL
  name=Letališče Lesce (5 name matches)
  source=wikipedia
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Lesce-Bled Airport (5 name matches)
  name:sl=Letališče Lesce (5 name matches)
  operator=Alpski letalski center Lesce
  wikidata=Q1433716
  wikipedia=sl:Letališče Lesce
  closest_town=Lesce
  wikipedia:en=Lesce-Bled_Airport
  aerodrome:type=public

  wikidata match: Q1433716
Ševlje (Q2501512)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ševlje so naselje v Občini Škofja Loka.

 • node: Ševlje (OSM) 1.14 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ševlje (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2501512
  wikipedia:sl=Ševlje

  wikidata match: Q2501512
Podhom (Q2504641)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podhom je naselje v Občini Gorje.

 • node: Podhom (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podhom (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2504641
  wikipedia=sl:Podhom

  wikidata match: Q2504641
Kališe (Q2505611)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kališe je naselje na polici pod vrhom Sv. Križa (868 mnm) v Občini Železniki.

 • node: Kališe (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kališe (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Gallischach bei Eisnern
  wikidata=Q2505611
  wikipedia=sl:Kališe, Železniki
  population=56
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2505611
Zgoša (Q2512760)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgoša je naselje v Občini Radovljica.

 • node: Zgoša (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgoša (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2512760
  wikipedia:sl=Zgoša

  wikidata match: Q2512760
Predmost (Q2513458)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Predmost je naselje v Občini Gorenja vas - Poljane.

 • node: Predmost (OSM) 1.25 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Predmost (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2513458
  wikipedia=sl:Predmost

  wikidata match: Q2513458
Sv. Lenart (Q2516585)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveti Lenart (krajše Sv. Lenart) je naselje v Občini Škofja Loka. Ustanovljeno je bilo leta 1998 iz dela ozemlja naselja Golica. Leta 2004 se mu je priključilo do tedaj samostojno naselje Lenart nad Lušo. Leta 2015 je imelo 115 prebivalcev.

 • node: Sveti Lenart (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveti Lenart (10 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2516585
  wikipedia:sl=Sveti Lenart, Škofja Loka

  wikidata match: Q2516585
Lučine (Q2519343)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lučine so naselje v Občini Gorenja vas - Poljane. Vas leži na nadmorski višini 639 m. Naselje je dokaj strnjeno in sestavljeno iz stanovanjskih hiš ter gospodarskih poslopij. V vasi stojita župnijska cerkev sv. Vida in podružnična šola. Kratko zgodovino kraja in župnije je leta 1915 popisal Anton Dolinar. Leta 2011 je izšla knjiga rojaka Toneta Koširja, z naslovom Življenje na Lučinskem skozi stoletja. V bližnjem Zadobju je bil rojen misijonar med Indijanci v Severni Ameriki Frančišek Buh, v Lučinah pa slikar Matija Bradaška. Pri Kovaču v Lučinah je delovala znana urarska delavnica.

 • node: Lučine (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lučine (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:ru=Лучине (6 name matches)
  wikidata=Q2519343
  wikipedia=sl:Lučine
  population=160
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2519343
Rodine (Q2530409)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rodine so vas v občini Žirovnica.

 • node: Rodine (OSM) 253 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rodine (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Родине (23 name matches)
  wikidata=Q2530409
  wikipedia=sl:Rodine, Žirovnica
  population=340

  wikidata match: Q2530409
Pšenična Polica (Q2530630)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pšenična Polica je vas v Občini Cerklje na Gorenjskem. Nahaja se na Cerkljanskem polju ob vznožju Krvavca, v neposredni bližini Cerkelj, med drugim meji tudi