Slovenia

Slovenia
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 218657
Lake Bled (Q648902)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Blejsko jezero leži na Gorenjskem ob vznožju Pokljuke, ime nosi po Bledu. Jezero je tektonsko ledeniškega izvora in leži na nadmorski višini 475 metrov. Dolgo je 2120 m in široko 1380 m, ima površino 1,45 kvadratnih kilometrov, najgloblja točka pa je v globini 30 m. Povprečna letna temperatura je 12 °C. Najvišjo temperaturo 25 °C doseže voda v juliju. Voda je primerna tudi za kopanje. Na južni strani iz jezera odteka Jezernica. Otoček sredi jezera (Blejski otok) je edini naravni jezerski otok v Sloveniji. Nad jezerom na strmi skali stoji Blejski grad.

 • relation: Blejsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Blejsko jezero (9 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bleder See (3 name matches)
  name:en=Lake Bled (40 name matches)
  name:hr=Bledsko jezero (12 name matches)
  name:hu=Bledi-tó (8 name matches)
  name:it=Lago di Bled (40 name matches)
  name:ko=블레드 호수
  name:sl=Blejsko jezero (9 name matches)
  name:sr=Бледско језеро (12 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q648902
  wikipedia=sl:Blejsko jezero
  alt_name:de=Veldeser See (3 name matches)
  intermittent=no

  wikidata match: Q648902
Lake Šmartno (Q19938123)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šmartínsko jezero je s površino 1,07 km² med največjimi umetnimi jezeri (zadrževalniki) v Sloveniji. Leži severno od Celja na poti proti Vojniku in je nastalo z zajezitvijo potoka Koprivnice, ki se pred celjskim naseljem Otok zlije v Savinjo, še prej pa jo napojita desna pritoka Sušnica in Ložnica, ter levi pritok Lahovški potok v naselju Spodnja Dobrova.

 • way: Šmartinsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Šmartinsko jezero (3 name matches)
  water=reservoir
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19938123
  wikipedia:sl=Šmartinsko jezero

  wikidata match: Q19938123
Gajševsko jezero (Q38276803)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gajševsko jezero je umetno akumulacijsko jezero na reki Ščavnici, ki leži med krajema Gajševci in Grabami pri Ljutomeru v Občini Križevci (z manjšim delom v Občini Ljutomer) na severovzhodu Slovenije. Nastalo je leta 1973 z izgradnjo nasipa, s katerim so zajezili Ščavnico in s tem ustvarili rezervoar za izlivanje poplavnih voda. V času normalnega vodostaja je plitvo in zamuljeno, s povprečno globino manj kot 3 m.

 • way: Gajševsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gajševsko jezero (7 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q38276803
  wikipedia=sl:Gajševsko jezero

  wikidata match: Q38276803
Lake Pernica (Q57271582)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Perniško jezero je akumulacijsko jezero, ki je nastalo leta 1969 z izgradnjo pregrade na reki Pesnici pri kraju Pernica, severovzhodno od Maribora v Sloveniji. Namenjeno je uravnavanju vodnega režima reke in varstvu pred poplavami v porečju Pesnice. Akumulacija je dvodelna, pregrada jo deli približno na polovico; zgornji (severni) del, ki ga polnita Jareninski in Vukovski potok, zadržuje približno 1,4 milijona m³ vode, spodnji (južni), ki ga polni reka Pesnica neposredno, pa 2 milijona m³. Akumulacijo so naknadno nekoliko zmanjšali ob izgradnji odseka pomurske avtoceste med Mariborom in Lenartom, ki poteka po nasipu ob južnem robu, ob tem so nekoliko više prestavili tudi spodnjo zapornico.

 • relation: Perniško jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Perniško jezero (3 name matches)
  water=pond
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q57271582
  wikipedia=sl:Perniško jezero

  wikidata match: Q57271582
 • way: Perniško jezero (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Perniško jezero (3 name matches)
  water=pond
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q57271582
  wikipedia=sl:Perniško jezero

  wikidata match: Q57271582
Lake Zbilje (Q12806542)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zbiljsko jezero je zajezitveno jezero na reki Savi pri kraju Zbilje.

 • relation: Zbiljsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  boat=yes
  name=Zbiljsko jezero (2 name matches)
  note=umetno jezero, nastalo zaradi izgradnje HE Medvode
  salt=no
  canoe=yes
  tidal=yes
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12806542
  motorboat=no
  wikipedia=sl:Zbiljsko jezero
  intermittent=no

  wikidata match: Q12806542
Black Lake (Q12807037)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črno jezero je jezero, ki leži na gozdnatem slemenu med Tremi Kralji in Osankarico na Pohorju na nadmorski višini 1197 m.

 • way: Črno jezero (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1197
  name=Črno jezero (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807037
  wikipedia:sl=Črno jezero, Pohorje

  wikidata match: Q12807037
Lake Palčje (Q2048582)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Palško jezero je največje in eno izmed najbolj poznanih Pivških presihajočih jezer, ki se nahaja severno od vasi Palčje v zgorji Pivški kotlini. Jezero leži v približno 0,5 × 1,5 km veliki globeli z precej uravnanim dnom in položnim pobočjem proti severu, kjer se ob višjih vodostajih tudi pojavita tudi zaliva Njivice in Ždink ter skoraj povsem obdata 606 m visok Jezerščak, ob zelo veliki ojezeritvi pa tudi severnejši 612 m visok Seljivec. Ob različnih fazah ojezeritve se pojavi več manjših stranskih jezerc, večina od teh se ob povišanju gladine združi. Jezero ima najmanj 13 izvirov, ti ležijo na različnih nadmorskih višinah in tudi postanejo aktivni ob različnih fazah ojezeritve. Dno jezera je na okoli 546 m nadmorske višine, kar je v območju nihanja podtalnice in od nje dobi večino vode – voda v jezeru je v bistvu podtalnica, ki je preveč narasla, da bi ostala pod zemljo – voda se zato v jezeru zadržuje okrog tri mesece na leto.

 • way: Palško jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Palško jezero (3 name matches)
  natural=wetland
  seasonal=summer
  wikidata=Q2048582
  wikipedia=sl:Palško jezero

  wikidata match: Q2048582
Lake Cerknica (Q205836)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cérkniško jézero je presihajoče jezero v jugozahodni Sloveniji, na južnem delu Cerkniškega polja, ki je drugo največje slovensko kraško polje (za Ribniško-kočevskim poljem). Ko je polje poplavljeno, meri njegova površina 26 km², ob močnem deževju pa lahko doseže tudi do 38 km². S tem je največje jezero v Sloveniji. V največjem obsegu je dolgo 10,5 km in široko 4,7 km, največja globina pa je okoli 10 m. Gladina niha od 546 do 551 m nadmorske višine.

 • relation: Cerkniško Jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkniško Jezero (8 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zirknitzer See (1 name matches)
  name:it=Lago di Circonio (2 name matches)
  name:la=Palude Lugea
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seasonal=spring
  wikidata=Q205836
  wikipedia=sl:Cerkniško jezero
  intermittent=yes

  wikidata match: Q205836
Lake Bohinj (Q831903)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bohinjsko jezero je največje stalno in naravno jezero v Sloveniji, ki leži v Julijskih Alpah na severozahodu države. Glavni pritok jezera je Savica, ki se v zahodnem delu jezerske kotanje prebija preko moren z balvani in se pri Ukancu izliva v jezero. Jezero je pretočno - iz jezera teče reka Jezernica, ki že po manj kot 100 m skupaj z leve strani pritekajočo Mostnico, ki priteka iz Voj, tvori reko Savo Bohinjko. Ob severnem robu jezera je več podvodnih kraških izvirov, med katerimi je najbolj poznan Govic.

 • relation: Bohinjsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bohinjsko jezero (20 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wocheiner See (4 name matches)
  name:en=Lake Bohinj (27 name matches)
  name:ru=Бохиньское озеро (2 name matches)
  name:sl=Bohinjsko jezero (20 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q831903
  wikipedia=en:Lake Bohinj

  wikidata match: Q831903
Lake Gradišče (Q1394710)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradiško jezero je umetno zajezeno jezero v bližini kraja Gradišče v občini Lukovica.

 • way: Gradiško jezero (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gradiško jezero (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1394710
  wikipedia=sl:Gradiško jezero

  wikidata match: Q1394710
Lake Jasna (Q2659969)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezero Jasna je ime dveh med seboj povezanih umetnih jezer, ki se nahajata v bližini Kranjske Gore ob cesti na prelaz Vršič.

 • way: Jasna (OSM) 43 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jasna (16 name matches)
  name:en=Jasna Lake (16 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2659969
  wikipedia=sl:Jezero Jasna

  wikidata match: Q2659969
Wild Lake (Q3110294)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Divje jezero je kraško sifonsko jezero (vokliški izvir), ki se nahaja približno 2 km južno od Idrije.

 • way: Divje Jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Divje Jezero (9 name matches)
  salt=no
  tidal=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Wild Lake (3 name matches)
  name:it=Lago Selvaggio
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3110294
  wikipedia=sl:Divje jezero
  intermittent=no
  wikipedia:en=en:Wild Lake

  wikidata match: Q3110294
Lake Žovnek (Q3368576)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žovneško jezero je umetno zajezeno akumulacijsko jezero, ki se nahaja v občini Braslovče. Nastalo je leta 1978 s postavitvijo 73.000 kubčinih metrov obsegajoče zemeljske pregrade Trnava preko potoka Trnavca. Površina jezera je 49 ha, povprečna globina jezera pa 7 m. V prvi vrsti je bilo načrtovano zaradi poplavne varnosti. Služi tudi kot vir namakalne vode in gojišče rib.

 • way: Žovneško jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Žovneško jezero (5 name matches)
  name:en=Lake Žovnek (3 name matches)
  name:sl=Žovneško jezero (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3368576
  wikipedia=sl:Žovneško jezero

  wikidata match: Q3368576
Lake Ptuj (Q3395306)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ptújsko jézero je s 346 hektari največje slovensko umetno jezero na Dravi pri Ptuju. Nastalo je z zajezitvijo reke Drave pod Ptujem (1978). Služi kot akumulacija za hidrocentralo Formin pa tudi kot rekreacijska površina za veslanje, jadranje in deskanje ter ribištvo.

 • relation: Ptujsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  boat=designated
  name=Ptujsko jezero (9 name matches)
  water=reservoir
  name:de=Pettauer See
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3395306
  wikipedia=sl:Ptujsko jezero

  wikidata match: Q3395306
Black Lake (Q4921144)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črno jezero (1319 mnm) je najnižje ležeče oziroma zadnje jezero v dolini Triglavskih (sedmerih) jezer. Svoje ime je dobilo zaradi lege v kotanji sredi gozda, ki se razprostira tik za robom Komarče. Zaradi razmeroma nizke nadmorske višine je najtoplejše izmed Sedmerih jezer. Dolgo je 150 m, široko 80 in globoko do 6 m. Hidrološko je povezano z višjeležečimi jezeri, katerih vode se preko Črnega jezera stekajo v slap Savica (izvir Save Bohinjke). V jezeru biva več vodnih živalskih vrst.

 • way: Črno jezero (OSM) 18 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1294
  name=Črno jezero (5 name matches)
  salt=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Lago Nero (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4921144
  wikipedia=it:Lago Nero (Bohinj)
  intermittent=no

  wikidata match: Q4921144
Koseze Pond (Q6433068)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ime Koseški bajer se uporablja tudi za jezerce v bližini Šinkovega Turna pri Mengšu.

 • way: Koseški bajer (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Koseški bajer (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6433068

  wikidata match: Q6433068
Lake Kreda (Q6476501)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kreda je majhno umetno jezero v Dolini reke Radovne na severozahodu Slovenije. Jezero je dobilo svoje ime po kredi, ki so jo tam kopali do leta 1985. Med kopanjem se je ustvarila vdolbina, ki se je počasi napolnila z vodo in nastalo je jezero. Izkopavanje se je končalo zaradi nedobičkonosnosti in naravovarstvenih skrbi (jezero je v Triglavskem narodnem parku), jezero pa je ostalo. Trenutno je območje jezera v zasebni lasti, mnogi obiskovalci doline se v poletnih mesecih v njem kopajo. Zaradi kopanja gline pa sta obala in dno jezera z njo prekrita. Zaradi tega se obala počasi vdira v vodo. Do 50cm letno. Poleg tega je jezero zelo motno. To je tudi razlog za številne poškodbe ob skokih v vodo z obale in bližnjih dreves, saj iz tam ni mogoče videti kaj je pod vodo. Ta je namreč tako motna da dno vidimo samo prve pol metra. Tako je že več ljudi pri skoku z glavo zadelo v dno, korenine ali hlode ki se nahajajo pod gladino in jih ni moč videti. Tudi če bi prišlo do utopitve na primer, reševalci ponesrečenca ne bi mogli najti saj je jezero izredno globoko, vidljivost pa je enaka nič. Pozimi jezero zamrzne, zato je na njem moč drsati. Uredijo tudi precej osnovno hokejsko igrišče ki je dostopno komurkoli. Prav tako je tudi odličen kraj za postanek če se odločite za kolesarjenje po dolini radovne.

 • way: Kreda (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kreda (15 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6476501

  wikidata match: Q6476501
Lake Bukovniško (Q12786592)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bukovniško jezero je akumulacijsko jezero, ki leži južno od naselja Bukovnica na jugovzhodu Goričkega.

 • way: Bukovniško jezero / Bakónaki-tó (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bukovniško jezero / Bakónaki-tó
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:hu=Bakónaki-tó
  name:sl=Bukovniško jezero (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12786592

  wikidata match: Q12786592
Ivarčko jezero (Q12791717)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ivarčko jezero je manjše naravno jezero pod Uršljo goro v občini Ravne na Koroškem.

 • way: Ivarčko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ivarčko jezero (6 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12791717
  wikipedia=sl:Ivarčko jezero

  wikidata match: Q12791717
Lake Ledava (Q12794686)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ledavsko jezero, imenovano tudi Kraško jezero, je umetno akumulacijsko jezero, na reki Ledavi. Vode Ledave in Lukaj potoka so zajezene s pregrado visoko 10 m. Jezero leži na nadmorski višini 234 mnm na območju vasi Ropoča in Krašči v Krajinskem parku Goričko. Njegova površina meri 218 ha.

 • way: Ledavsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ledavsko jezero (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12794686
  wikipedia=sl:Ledavsko jezero

  wikidata match: Q12794686
Mola (Q12796983)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezero Mola (tudi Molja in Mola jezero) je umetno jezero na potoku Molja v bližini brkinskih naselij Harije in Soze pri Ilirski Bistrici. Jezero je nastalo leta 1979 z zajezitvijo potoka, ob kateri je bilo potopljenih nekaj hiš vključno z mlinom. Na severno stran odteka več manjših potokov, ki se nadaljujejo v dolino potoka Klivnik, na katerem je ojezitev vode Klivniškega jezera. Prvobitna namembnost jezera Mola je uravnavanje vodostaja reke Reke v sušnih mesecih (kamor se potok Molja izteka), pa tudi visokovodna zaščita. Jezero služi še kot ribji rezervat, bogato je s ščukami, krapi in postrvmi. Jezero je precej veliko in ima zelo razgibano obrežje, saj meri obseg okrog 10 km. Vodna gladina jezera precej niha, tudi do 5 m, zato so brežine strme in malo oz. skoraj nič porasle. Le plitvejše severovzhodne predele jezera porašča trsje.

 • way: Mola (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mola (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12796983
  wikipedia=sl:Mola (jezero)

  wikidata match: Q12796983
Lake Pristava (Q12799556)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pristava (tudi Šikerjev ribnik) je jezero v Močni.

 • way: Jezero Pristava (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Jezero Pristava (6 name matches)
  water=pond
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12799556
  wikipedia=sl:Pristava (jezero)

  wikidata match: Q12799556
Lake Kočevje (Q12800527)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rudniško jezero, tudi Kočevsko jezero, se nahaja na Kočevskem polju, v severovzhodnem delu Kočevja, ob predelu Trata, Rudnik in naselju Šalka vas. Nastalo na dnu rudniške kotanje, v kateri so z dnevnim kopom izkoriščali rjavi premog. V času delovanja rudnika je v kotanjo pritekal Rudniški potok, polnil je dve večji luži, katerih vodo pa so v času obratovanja rudnika prečrpavali in jo uporabljali pri separaciji premoga. Vodo so po velikih ceveh odvajali v bližnjo reko Rinžo. Leta 1978 se je delo v rudniku prenehalo, voda pa je polagoma napolnila kotanjo. Jezero je globoko do 70 m, njegova površina je okrog 39 ha, obala pa meri okrog 3 km. Okoli jezera je speljana naravoslovna učna pot. Jezero danes ponuja številne rekreacijske možnosti, čolnarjenje, plavanje, potapljanje, ter pozimi drsanje. Leta 1989 je Ribiška družina Kočevje začela v jezero vlagati večje količine rib, veliko iz reke Rinže, v letu 2003 pa tudi iz Reškega jezera. V jezeru so kleni, linji, krapi, somi, rdečeperke, ščuke, amurji, idr.

 • way: Rudniško jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rudniško jezero (2 name matches)
  salt=no
  tidal=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12800527
  intermittent=no
  wikipedia:sl=Rudniško jezero

  wikidata match: Q12800527
Vanganelsko jezero (Q12805246)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vanganelsko jezero je umetno jezero v okolici Kopra, po koncu vasi Vanganel v smeri jug-jugovzhod na približni oddaljenosti polovice kilometra.

 • way: Vanganelsko jezero (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vanganelsko jezero (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing;survey
  name:it=Lago di Vanganello
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12805246
  wikipedia=sl:Vanganelsko jezero

  wikidata match: Q12805246
Lake Blaguš (Q14698052)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Blaguško jezero je jezero v naselju Blaguš v občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

 • way: Blaguško Jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Blaguško Jezero (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q14698052
  wikipedia=sl:Blaguško jezero

  wikidata match: Q14698052
Planšarsko jezero (Q15709609)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planšarsko jezero je jezero na Zgornjem Jezerskem.

 • way: Planšarsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Planšarsko jezero (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15709609
  wikipedia:sl=Planšarsko jezero

  wikidata match: Q15709609
Lake Krn (Q15913052)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krnsko jezero (tudi Veliko jezero ali Jezero na Polju) je največje slovensko visokogorsko jezero. Jezero je dolgo 390 m, široko 150 m in globoko 17,5 m. Gladina vode niha za približno 2 m, najvišji nivo je v začetku poletja. Je ledeniškega nastanka in leži sredi kraškega sveta (kraško jezero) pod Krnom (2244 m) in Batognico (2164 m), na najožjem delu pa je vkleščeno med Lemež (2042 m), in Mali Šmohor (1939 m). V jezeru je bogato življenje, ki pa je zaradi velikega pritoka hranilnih snovi močno ogroženo. Zanj so posebno velika grožnja kopalci v poletnih dneh. Nedaleč stoji Planinski dom pri Krnskih jezerih.

 • way: Krnsko jezero (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1394
  name=Krnsko jezero (4 name matches)
  image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Krnsko_jezero_z_zahodne_smeri.jpg
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15913052
  wikipedia=sl:Krnsko jezero

  wikidata match: Q15913052
Lake Klivnik (Q19932508)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Klivnik je akumulacijsko jezero v Občini Ilirska Bistrica, med vasmi Tominje, Zalči, Podbeže in Zajelšje. Zgrajeno je bilo leta 1987. Nastalo je za jezom na potoku Klivnik. Namen zajetja je bogatenje nizkih pretokov in zadrževanje visokih voda (visokovodna zaščita). V jezeru vzrejajo ribe, dovoljen je tudi športni ribolov.

 • way: Klivnik (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Klivnik (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19932508
  wikipedia=sl:Klivnik

  wikidata match: Q19932508
Hotiško jezero (Q19933994)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hotiško jezero, Jula Marof po domače Đilinjek , se nahaja ob glavni cesti Murska Sobota - Lendava, okoli kilometer vzhodno od naselja Hotiza, meji na občino Črenšovci ter občino Lendava.

 • way: Hotiško Jezero (OSM) 246 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotiško Jezero (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19933994
  wikipedia=sl:Hotiško jezero

  wikidata match: Q19933994
Lake Komarnik (Q19934331)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Komarniško jezero je bilo nekoč gojitveni ribnik (oktober 1996). Jezero je bilo nekdaj v lasti hrastovške graščine. Grad Hrastovec so imeli v lasti gospodje Hrastovški, nato Holeneški in Herbersteini. Poleg grajskega poslopja, kjer so trije ribniki, so imeli v posestvi tudi Komarniško jezero; namenjeno je bilo gojitvi rib. Jezero se je ohranilo, danes je povečano in namenjeno zadrževanju visokih vod. Daje še najbolj naravni videz med vsemi umetnimi jezeri v Pesniški dolini.

 • way: Jezero Komarnik (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Jezero Komarnik (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19934331
  wikipedia=sl:Komarniško jezero

  wikidata match: Q19934331
Lake Slivnica (Q26912046)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slivniško jezero je umetno jezero v neposredni bližini Gorice pri Slivnici, ob cesti proti Loki pri Žusmu. Napolnjeno je bilo leta 1976 za potrebe Železarne Štore. Zaradi razvoja tehnologije ga ta ni več potrebovala, zato je ostalo kot zadrževalnik poplavne vode ter kot jezero za ribolovno in turistično dejavnost. V jezero priteka potok Ločnica, iz njega pa izteka reka Voglajna.

 • way: Slivniško jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Slivniško jezero (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q26912046
  wikipedia=sl:Slivniško jezero

  wikidata match: Q26912046
Drtijsko jezero (Q28771836)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drtijsko jezero (po domače »Havaji«) je manjše akumulacijsko jezero oz. tehnološki industrijski bazen pri kraju Drtija blizu Moravč.

 • way: Havaji (OSM) 99 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Havaji (1 name matches)
  salt=no
  tidal=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28771836

  wikidata match: Q28771836
Jeredovce (Q90776977)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jeredovce so najsevernejše Pivško presihajoče jezero in edino v Občini Postojna. Ležijo vzhodno od Žej, kjer je včasih potekala pot na Bile. Je tudi najmanj poznano izmed vseh Pivških presihajočih jezer. V okolici je zelo rodovitna zemlja, zato je bilo tu včasih popularno kmetovanje, vendar se je v zadnjih tridestih letih, odkar je jezero v vojaškem območju Poček, se je okolica zarasla z drevesi. Okolica je tudi prerita z odtisi tankovskih gosenic. Leži v istoimenski potegnjeni, z blagimi pobočji obrobljeni globeli, ki jih lahko hitro preplavi in se s tem kar nekajkrat poveča. Dno globeli je na 537 m nadmorske višine, kar je precej visoko glede na gladino reke Pivke v bližini, zato se bolj poredko napolni. Jezero je precej težko opaziti iz zraka, saj se skriva pod krošnjami dreves. V jezeru se radi zadržujejo hribski urhi, okrog njega pa metulji ogrožene vrste reblov mravljiščar (Maculinea rebeli). V jezeru so našli tudi primerke endemične vrste kraški škrgonožec (Chirocephalus croaticus), ki stalno živi le v Petelinjskem jezeru. Največjo grožnjo ohranjenosti območja ezera predstavlja lega v vadišču Poček. Leži tudi v enem izmed najbolj geološko raznolikih območij Pivške kotline. Jezero je del Izove pohodne poti.

 • way: Jeredovce (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jeredovce (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  intermittent=yes
  wikidata=Q90776977

  wikidata match: Q90776977
Velenjsko Jezero (Q31906871)
 • way: Velenjsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Velenjsko jezero (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31906871

  wikidata match: Q31906871
Škalsko Jezero (Q31908261)
 • way: Škalsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Škalsko jezero (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31908261

  wikidata match: Q31908261