VC48 Merionethshire

VC48 Merionethshire, Gwynedd, Wales, United Kingdom
category: boundary — type: vice county — OSM: relation 298875
Derwen (Q5263315)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Derwen is a rural village in the south of Denbighshire, Wales. It lies approximately halfway between Corwen and Ruthin, in the upper part of Dyffryn Clwyd on the north side of the River Clwyd, opposite the village of Bryn Saith Marchog. The population of the community as taken at the 2011 census was 426.

 • relation: Derwen (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Derwen (26 name matches)
  name:cy=Derwen (26 name matches)
  ref:gss=W04000152
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Derwen Community Council
  council_name:cy=Cyngor Cymuned Derwen
  wikidata=Q5263315

  wikidata match: Q5263315
Waun Garnedd-y-Filiast (Q13132232)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Waun Garnedd-y-Filiast yn gopa mynydd a geir yn Yr Arenig i'r de o bentref Cerrigydrudion, ar y ffin rhwng Gwynedd a Sir Conwy; cyfeiriad grid SH874452. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 635 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Waun Garnedd-Y-Filiast (OSM) 65 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=650
  name=Waun Garnedd-Y-Filiast (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7975188
  wikipedia=en:Waun Garnedd-y-filiast

  wikidata mismatch: Q7975188
Bryn-llus (Q20585120)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Bryn-llus yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn tua 5 kilometr i'r dwyrain o bentref Cynwyd, ger Corwen; cyfeiriad grid SJ085408. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 516 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Bryn-llus (OSM) 184 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=549
  name=Bryn-llus (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20585120

  wikidata match: Q20585120
Llanfor Roman Fort (Q20586656)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Saif olion Caer Rufeinig Llanfor ger pentref Llanfor, ychydig tu allan i dref y Bala yng Ngwynedd; cyfeiriad grid SH937361.

 • way: Llanfor Roman Fort (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llanfor Roman Fort (2 name matches)
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic:civilization=ancient_roman
  wikidata=Q20586656

  wikidata match: Q20586656
Pen y Cerrig Duon (Q20589120)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen y Cerrig Duon yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn i'r de-ddwyrain o'r Bala, Gwynedd; cyfeiriad grid SH953281. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 598 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pen y Cerrig Duon (OSM) 22 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=611
  name=Pen y Cerrig Duon (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20589120
  wikipedia=cy:Pen y Cerrig Duon

  wikidata match: Q20589120
Foel Tyn-y-fron (Q20594819)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Tyn-y-fron (neu Moel y Pawl, neu Cefn Coch) yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn ger Bwlch y Groes, rhwng Llanuwchllyn a Llyn Efyrnwy; cyfeiriad grid SH918257. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 559 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Tyn-y-Fron (OSM) 105 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=605
  name=Foel Tyn-y-Fron (7 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594819
  wikipedia=cy:Foel Tyn-y-fron

  wikidata match: Q20594819
Garnedd Fawr (Q20596445)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Garnedd Fawr yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH937423. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 522metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Garnedd Fawr (OSM) 167 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=569
  name=Garnedd Fawr (5 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20596445
  wikipedia=cy:Garnedd Fawr

  wikidata match: Q20596445
Moel Cae-howel (Q20600117)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Moel Cae-hywel (Saesneg: Moel Cae-howel) yn gopa mynydd a geir rhwng Moel Cwm Sian llwyd a'r Bala; cyfeiriad grid SH978330. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 458 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Moel Cae-Howel (OSM) 76 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=508
  name=Moel Cae-Howel (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20600117
  wikipedia=cy:Moel Cae-howel

  wikidata match: Q20600117
Mynydd Mynyllod (Q20601152)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Mynyllod yn gopa mynydd a geir ym Mynyddoedd y Berwyn, rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SJ002395. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 271 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Mynydd Mynyllod (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=395
  name=Mynydd Mynyllod (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20601152
  wikipedia=cy:Mynydd Mynyllod

  wikidata match: Q20601152
Afon Trystion (Q24662750)
 • way: Afon Trystion (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Trystion (3 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24662750

  wikidata match: Q24662750
Church of St Trillo (Q29481204)
 • way: Church of St. Trillo (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Church of St. Trillo (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=church_in_wales
  wikidata=Q29481204

  wikidata match: Q29481204
Rhydybod (Q29501710)
 • way: Rhyd-y-bod (OSM) 11 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Rhyd-y-bod (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29501710

  wikidata match: Q29501710
O.M. Edwards Memorial Gateway (Q29508075)
 • node: O.M.Edwards Memorial Gateway (OSM) 8 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=O.M.Edwards Memorial Gateway (1 name matches)
  barrier=gate (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29508075

  wikidata match: Q29508075
Sinema Neuadd Buddug (Q39006338)
 • way: Neuadd Buddug (OSM) 293 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Neuadd Buddug (7 name matches)
  amenity=cinema (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q39006338

  wikidata match: Q39006338
Mynydd Rhyd ddu (Q106709418)
 • node: Mynydd Rhyd Ddu (OSM) 16 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=389
  name=Mynydd Rhyd Ddu (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106709418

  wikidata match: Q106709418
Pen Coed Mawr (Q106709491)
 • node: Pen Coed Mawr (OSM) 49 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=314
  name=Pen Coed Mawr (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Pen Coed Mawr - Caer Drewyn
  wikidata=Q106709491

  wikidata match: Q106709491
Bryn Bras (Q106709503)
 • node: Bryn Bras (OSM) 24 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=536
  name=Bryn Bras (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106709503

  wikidata match: Q106709503
Cerrig y Gordref (Q106709518)
 • node: Cerrig y Gordref (OSM) 149 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=497
  name=Cerrig y Gordref (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106709518

  wikidata match: Q106709518
Garw Fynydd (Q106709524)
 • node: Garw Fynydd (OSM) 268 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=490
  name=Garw Fynydd (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106709524

  wikidata match: Q106709524
Pen y Garth (Q106710092)
 • node: Pen Y Garth (OSM) 93 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=267
  name=Pen Y Garth (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710092

  wikidata match: Q106710092
Garth Rhiwaedog (Q106710106)
 • node: Garth Rhiwaedog (OSM) 59 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=250
  name=Garth Rhiwaedog (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710106

  wikidata match: Q106710106
Pen Ty'n-y-coed (Q106710177)
 • node: Pen Ty'n-y-coed (OSM) 126 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=220
  name=Pen Ty'n-y-coed (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710177

  wikidata match: Q106710177
Garth Goch (Q106711670)
 • node: Garth Goch (OSM) 41 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=220
  name=Garth Goch (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106711670

  wikidata match: Q106711670
Cefn Gwyntog Far North Top (Q106711810)
 • node: Cefn Gwyntog Far North Top (OSM) 98 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=618
  name=Cefn Gwyntog Far North Top (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106711810

  wikidata match: Q106711810
Llyn Maen Bras (Q107676734)
 • way: Llyn Maen-bras (OSM) 18 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llyn Maen-bras (2 name matches)
  source=NPE
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107676734

  wikidata match: Q107676734
Barclays Bank (Q29484494)
 • node: Barclays (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  atm=yes
  name=Barclays (1 name matches)
  amenity=bank
  operator=Barclays Bank PLC
  wikidata=Q29484494

  wikidata match: Q29484494
Cwm Prysor railway station (Q5197205)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cwm Prysor Halt (named simply Cwm Prysor until 1953) was a railway station which served the remote rural area of Cwm Prysor, east of Trawsfynydd, Gwynedd, Wales.

 • way: Cwm Prysor Station (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cwm Prysor Station (3 name matches)
  disused=yes
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic:railway=station
  wikidata=Q5197205

  wikidata match: Q5197205
 • node: Cwm Prysor (OSM) 67 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cwm Prysor (3 name matches)
  railway=site
  abandoned:railway=station
Cwm Teigl Halt railway station (Q5197213)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Teigl Halt was a solely passenger railway station which served the rural area of Cwm Teigl, south of Blaenau Ffestiniog, Wales.

 • node: Cwm Teigl Halt (OSM) 19 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cwm Teigl Halt (2 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q5197213
  wikipedia=en:Teigl Halt railway station
  historic:railway=station

  wikidata match: Q5197213
Dduallt railway station (Q5243786)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dduallt railway station (English: Black hill) (pronounced [ˈðɨ.aɬt]) is a passenger station on the narrow gauge Ffestiniog Railway in northwest Wales, which was built in 1836 to carry dressed slate from Blaenau Ffestiniog to Porthmadog for export by sea.

 • node: Dduallt (OSM) 14 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Dduallt (8 name matches)
  usage=tourism
  source=OS_OpenData_StreetView
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5243786
  platforms=1
  wikipedia=en:Dduallt railway station
  request_stop=yes
  stop_on_demand=yes

  wikidata match: Q5243786
Dduallt (Q5243788)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dduallt (English: Black hill) (pronounced [ðɨ.æɬt]) is a mountain in central Snowdonia, north Wales. It is the sister peak of Rhobell Fawr.

 • node: Dduallt (OSM) 164 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=654
  name=Dduallt (8 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5243788
  wikipedia=en:Dduallt

  wikidata match: Q5243788
Eisingrug (Q5349971)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Eisingrug (meaning: a place where corn was winnowed after husking) is a rural hamlet near Harlech, Gwynedd, Wales. It is located to the southeast of Porthmadog.

 • node: Eisingrug (OSM) 159 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Eisingrug (14 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5349971

  wikidata match: Q5349971
Ffestiniog railway station (Q5446207)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Festiniog railway station served the village of Llan Ffestiniog, Gwynedd, Wales. This station was one of many 19th century institutions in Wales to be given an anglicised name. Over the years, and especially since the Second World War, most have been rendered into Welsh or given both Welsh and English names, but Festiniog station closed before this happened. The village of Llan Ffestiniog - known locally simply as "Llan" - lies over 3 km south of the larger and more recent Blaenau Ffestiniog, and over three miles south by rail.

 • node: Ffestiniog (OSM) 40 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ffestiniog (2 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q5446207
  wikipedia=en:Festiniog railway station
  abandoned:railway=station

  wikidata match: Q5446207
Ffestiniog Power Station (Q5446209)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Ffestiniog Power Station (Welsh pronunciation) is a 360 megawatts pumped-storage hydroelectricity scheme near Ffestiniog, in Gwynedd, north-west Wales. The power station at the lower reservoir has four water turbines, which can generate 360 MW of electricity within 60 seconds of the need arising. The scheme has a storage capacity of around 1.44 GWh (5.2 TJ) at maximum output for four hours, and the capacity to power the whole of North Wales for several hours.

 • way: Ffestiniog Power Station (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ffestiniog Power Station (5 name matches)
  power=plant (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  repd:id=6840
  operator=First Hydro
  wikidata=Q5446209
  wikipedia=en:Ffestiniog Power Station
  plant:source=hydro (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  plant:storage=1.3 GWh
  plant:output:electricity=360 MW

  wikidata match: Q5446209
Foel Boeth (Q5463999)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Foel Boeth is the twin top of Gallt y Daren in the southern half of the Snowdonia National Park in Gwynedd, North Wales, and forms part of the Arenig mountain range. Its parent peak is Moel Llyfnant.

 • node: Foel Boeth (OSM) 78 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=615
  name=Foel Boeth (8 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5463999
  wikipedia=en:Foel Boeth

  wikidata match: Q5463999
Foel Penolau (Q5464009)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Foel Penolau is a mountain close to Moel Ysgyfarnogod in Snowdonia, North Wales and is the northernmost summit of the Rhinogydd, and overlooks Llyn Trawsfynydd. From the summit it is possible to see the towns of Porthmadog and Blaenau Ffestiniog. As a result of a revised survey of its topographical prominence, Foel Penolau gained Hewitt and Simms status in December 2018 when its prominence was measured to be above 30 m (98 ft).

 • node: Foel Penolau (OSM) 32 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=614
  name=Foel Penolau (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5464009
  wikipedia=en:Foel Penolau

  wikidata match: Q5464009
Gallt y Daren (Q5519214)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gallt y Daren is a peak in the southern half of the Snowdonia National Park in Gwynedd, North Wales, and forms part of the Arenig mountain range. It is a top of Moel Llyfnant, and is twin peaked. It lies to the west of Moel Llyfnant.

 • node: Gallt-Y-Daren (OSM) 7 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=619
  name=Gallt-Y-Daren (9 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5519214
  wikipedia=en:Gallt y Daren

  wikidata match: Q5519214
 • node: Foel Boeth (OSM) 532 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=615
  name=Foel Boeth (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5463999
  wikipedia=en:Foel Boeth

  wikidata mismatch: Q5463999
Garneddwen Halt railway station (Q5523601)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Garneddwen Halt in Merioneth (now Gwynedd), Wales, was formerly a station at the summit of the Great Western Railway Ruabon to Barmouth line. It closed to passengers on Monday 18 January 1965.

 • node: Garneddwen (OSM) 39 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Garneddwen (2 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q5523601
  wikipedia=en:Garneddwen Halt railway station
  abandoned:railway=halt

  wikidata match: Q5523601
Gellilydan (Q5530470)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gellilydan (Welsh pronunciation) is a village in the Welsh county of Gwynedd, in Maentwrog community. It lies 4 miles (6.4 km) south-south-east of Blaenau Ffestiniog.

 • node: Gellilydan (OSM) 315 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Gellilydan (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5530470

  wikidata match: Q5530470
Gwynfynydd Gold Mine (Q5623869)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gwynfynydd Gold Mine is near Ganllwyd, Dolgellau, Gwynedd, Wales. The lode, which was discovered in 1860, was worked from 1884. It has produced more than 45,000 troy ounces of Welsh gold until mining ceased in 1998. The equivalent of 1,400 kg (£44,871,642 on 2017 markets).

 • way: Gwynfynydd Gold Mine (OSM) 706 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Gwynfynydd Gold Mine (5 name matches)
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5623869
  wikipedia=en:Gwynfynydd Gold Mine

  wikidata match: Q5623869
Llanbedr Airport (Q6661105)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanbedr Airport (ICAO: EGFD), formerly RAE Llanbedr (ICAO: EGOD), is an operational general aviation airport located in the Snowdonia National Park near the village of Llanbedr, Gwynedd, northwest Wales.

 • way: Llanbedr Airfield (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  icao=EGFD
  name=Llanbedr Airfield (13 name matches)
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6661105

  wikidata match: Q6661105
Llandecwyn (Q6661176)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llandecwyn (Welsh pronunciation) is a hamlet near Penrhyndeudraeth in Gwynedd, Wales.

 • node: Llandecwyn (OSM) 87 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llandecwyn (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6661176

  wikidata match: Q6661176
Llechwedd Slate Caverns (Q6661968)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llechwedd (Welsh pronunciation: [ɬɛχˈwɛð]) is a visitor attraction near Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Wales. It details the history of slate quarrying in the town and specifically the Llechwedd quarry in which it is located. The main aspect of Llechwedd is its Llechwedd Deep Mine Tour which has the steepest narrow gauge railway in the UK and travels over 500 feet underground to the disused slate caverns, and the Quarry Explorer Tour which heads out to the furthest reaches of the Llechwedd site to explore the history of mining in the area.

 • way: Llechwedd Slate Caverns (OSM) 34 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llechwedd Slate Caverns (4 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q6661968

  wikidata match: Q6661968
Llyn Arenig Fawr (Q6662926)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llyn Arenig Fawr is a lake and reservoir located near the summit of Arenig Fawr, a mountain in North Wales.

 • way: Llyn Arenig-Fawr (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Arenig-Fawr (13 name matches)
  source=npe
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6662926
  wikipedia=cy:Llyn Arenig Fawr

  wikidata match: Q6662926
Llys Halt railway station (Q6662954)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llys Halt in Gwynedd, Wales, was on the Ruabon to Barmouth line. There was no passing place or freight activity here.

 • node: Llys (OSM) 66 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llys (2 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q6662954
  wikipedia=en:Llys Halt railway station
  abandoned:railway=halt

  wikidata match: Q6662954
Maentwrog Road railway station (Q6729245)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Maentwrog Road railway station was on the Great Western Railway's Bala Ffestiniog Line in Gwynedd, Wales.

 • way: Maentwrog Road Station (OSM) 1 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Maentwrog Road Station (5 name matches)
  disused=yes
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic:building=train_station
  wikidata=Q6729245

  wikidata match: Q6729245
 • node: Maentwrog Road (OSM) 12 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Maentwrog Road (5 name matches)
  railway=site
  disused:railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Pont Briwet (Q7227998)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pont Briwet refers to the road and railway bridges that cross the River Dwyryd, near Penrhyndeudraeth, Gwynedd in North Wales. The first bridge was a Victorian road and railway viaduct that was constructed entirely from timber by the Cambrian Railways company. Although it was recognised as being a Grade II listed structure, a result of it being an increasingly rare example of a surviving 19th-century wooden road and railway viaduct, the condition of the bridge had deteriorated over time and by the 21st century was posing regular and considerable inconvenience to both road and rail traffic.

 • way: Pont Briwet (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pont Briwet (6 name matches)
  lanes=2
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=tertiary
  surface=asphalt
  maxspeed=40 mph
  sidewalk=right
  wikidata=Q7227998

  wikidata match: Q7227998
Rhinog Fach (Q7320651)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Rhinog Fach is a mountain in Snowdonia, North Wales and forms part of the Rhinogydd. Technically, Rhinog Fach is a subsidiary summit of Y Llethr, but is a Marilyn. To the north lies its higher cousin Rhinog Fawr, separated by the shapely pass of Bwlch Drws Ardudwy.

 • node: Rhinog Fach (OSM) 143 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=706
  name=Rhinog Fach (13 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  man_made=cairn
  wikidata=Q7320651
  wikipedia=en:Rhinog Fach

  wikidata match: Q7320651
Rhinog Fawr (Q7320654)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Rhinog Fawr is a mountain in Snowdonia, North Wales and forms part of the Rhinogydd range. It is the third highest summit of the Rhinogydd, losing out to Y Llethr and Diffwys respectively. Its smaller cousin Rhinog Fach lies to the south, separated by the pass of Bwlch Drws Ardudwy, while its other neighbour, Moel Ysgyfarnogod lies to the north.

 • node: Rhinog Fawr (OSM) 150 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=715
  name=Rhinog Fawr (12 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7320654
  wikipedia=en:Rhinog Fawr

  wikidata match: Q7320654
Morfa Dyffryn (Q11019793)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Morfa Dyffryn beach is on the west coast of Wales, between Barmouth and Harlech in Gwynedd. This sandy beach is several miles long and is chiefly known for having an officially recognised naturist area, 1 kilometre (1,100 yd) in length. The beach is very clean and is also known for regular sightings of dolphins.

 • way: Morfa Dyffryn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Morfa Dyffryn (5 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=sand
  wikidata=Q11019793

  wikidata match: Q11019793
Afon Eden (Q13125368)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Afon Eden is a tributary river than runs into the Afon Mawddach in Gwynedd, Wales. It is a protected river because it is one of the few breeding grounds for freshwater pearl mussels.

 • way: Afon Eden (OSM) 690 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Eden (13 name matches)
  source=npe
  name:en=River Eden (13 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13125368
  wikipedia=en:Afon Eden

  wikidata match: Q13125368
Arenig Fawr South Top (Q13125582)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Arenig Fawr South Top is the twin top of Arenig Fawr in southern Snowdonia, North Wales. It is the second highest member of the Arenig range, being 18 m less than its twin. From here the south ridge continues into an area of rocky knolls and small tarns, where Arenig Fawr South Ridge Top can be found.

 • node: Arenig Fawr (OSM) 487 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=854
  name=Arenig Fawr (1 name matches)
  source=survey
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  man_made=survey_point
  wikidata=Q4789023
  wikipedia=en:Arenig Fawr

  wikidata mismatch: Q4789023
 • node: Arenig Fawr South Top (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=836
  name=Arenig Fawr South Top (5 name matches)
  source=gps
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13125582
  wikipedia=en:Arenig Fawr South Top
  description=A "Nuttall" - one of the 2000 foot peaks of England and Wales

  wikidata match: Q13125582
Castell Deudraeth (Q13126896)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Castell Deudraeth is a former manor house approximately 2 km NE of Portmeirion in Gwynedd, North Wales.

 • way: Castell Deudraeth (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Castell Deudraeth (8 name matches)
  fhrs:id=94610
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13126896
  designation=Castell Deudraeth
  addr:postcode=LL48 6EN
  source:postcode=FHRS Open Data

  wikidata match: Q13126896
Cwmorthin quarry (Q13127092)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cwmorthin quarry was a slate quarry west of the village of Tanygrisiau, north Wales. Quarrying on the site started in 1810. In 1860 it was connected to the Ffestiniog Railway. In 1900 it was acquired by the nearby Oakeley quarry and the two were connected underground. In 1970 it closed along with Oakeley. There was small-scale working in the 1980s and 1990s, and the mine finally closed in 1997.

 • way: Cwmorthin Quarry (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cwmorthin Quarry (6 name matches)
  source=Yahoo
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.cwmorthin.org
  wikidata=Q16828658

  wikidata mismatch: Q16828658
Llyn Hesgyn (Q13129761)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn bychan, gydag arwynebedd o 5.2 acer, yng Ngwynedd yw Llyn Hesgyn. Saif ychydig i'r dwyrain o gopa Carnedd y Filiast ar yr ucheldir rhwng Y Bala ac Ysbyty Ifan, 425 medr (1394 troedfedd) uwch lefel y môr.

 • way: Llyn Hesgyn (OSM) 1.15 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Llyn Hesgyn (3 name matches)
  source=Bing, OS StreetView
  name:cy=Llyn Hesgyn (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129761
  wikipedia=cy:Llyn Hesgyn

  wikidata match: Q13129761
Moel Oernant (Q13130194)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moel Oernant is a 503 metres (1,650 ft) high hill in the community of Trawsfynydd in the county of Gwynedd in North Wales. It has a number of western tops, the highest of which reaches a height of 466 metres (1,529 ft) overlooking the waterbody known as Llyn Gelli-Gain and another at Frîdd Wen exceeds 410 metres (1,350 ft). To the south of the lake is the top of Pîg Idris which reaches 429m. The minor top of Y-Foel attains 430m to the northeast of Moel Oernant.

 • node: Moel Oernant (OSM) 195 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=503
  name=Moel Oernant (6 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13130194
  wikipedia=en:Moel Oernant

  wikidata match: Q13130194
Ysgol Ardudwy (Q13132604)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ysgol Ardudwy is a bilingual secondary school for 11–16 year olds at Harlech, Gwynedd, Wales. It serves the seaside communities of Penrhyndeudraeth, Harlech, Abermaw (Barmouth) and nearby villages. It had 313 pupils on the roll in 2021.

 • way: Ysgol Ardudwy (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Ardudwy (6 name matches)
  phone=+44 1766 780331
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13132604
  addr:city=Harlech
  ref:estyn=6614034
  addr:street=Ffordd y Treath
  ref:GB:uprn=200003179376
  ref:edubase=401679
  school:trust=no
  addr:postcode=LL46 2UH

  wikidata match: Q13132604
Crogen (Q17744359)
 • way: Crogen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Crogen (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17744359

  wikidata match: Q17744359
Llyn Caer Euni (Q20595817)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn Caer Euni (hefyd: Llyn Caer-Euni). Saif ar fryn Cefn Caer Euni tua hanner ffordd rhwng Llandderfel (i'r de) a Dinmael i'r gogledd yng ngogledd-ddwyrain ardal Meirionnydd. Uchder: tua 330 medr.

 • way: Llyn Caer Euni (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Caer Euni (5 name matches)
  source=NPE
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20595817

  wikidata match: Q20595817
Llyn Lliwbran (Q20596192)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn Lliwbran (hefyd: Llyn Brân a Llimbran ar lafar yn lleol). Fe'i lleolir tua 3 milltir i'r de o bentref Llanuwchllyn yn ardal Meirionnydd.

 • way: Llyn Lliwbran (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Lliwbran (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20596192

  wikidata match: Q20596192
Telford's Tower, Including Adjoining Walls and Arches (Q29484468)
 • way: Telford's Tower (OSM) 3 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Telford's Tower (1 name matches)
  building=yes
  wikidata=Q29484468

  wikidata match: Q29484468
Carnedd Iago (Q20589199)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Carnedd Iago yn gopa mynydd a geir yn Yr Arenig yng nghymuned Trawsfynydd, Gwynedd; cyfeiriad grid SH782406. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 466metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Carnedd Iago (OSM) 109 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=530
  name=Carnedd Iago (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20589199
  wikipedia=cy:Carnedd Iago

  wikidata match: Q20589199
Carreg y Diocyn (Q20589480)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Carreg y Diocyn yn gopa mynydd a geir yn Arenig i'r de o Lyn Celyn, ger y Bala; cyfeiriad grid SH831363. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 659metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Carreg y Diocyn (OSM) 39 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=673
  name=Carreg y Diocyn (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20589480
  wikipedia=cy:Carreg y Diocyn

  wikidata match: Q20589480
Llyn Dulyn (Q20592195)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn y Rhinogydd yng Ngwynedd yw Llyn Dulyn. Saif i'r gorllewin o Grib y Rhiw, rhwng Y Llethr a Diffwys. Ynghanol y llyn, sydd ag arwynebedd o 5 acer, mae ynys fechan greigiog a elwir "yr allor goch"; dywedid pe byddai rhywun yn gwlychu'r graig yma pan fyddai'n sych, y byddai'r tywydd yn newid cyn nos.

 • way: Llyn Dulyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Dulyn (3 name matches)
  source=Bing
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20592195

  wikidata match: Q20592195
Craig Ddrwg (Q20594737)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig Ddrwg yn gopa mynydd a geir yn y Rhinogydd, ychydig i'r gogledd-ddwyrain o gopa Clip ac i'r de-orllewin o Drawsfynydd, Gwynedd; cyfeiriad grid SH656331. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 546metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Roedd yma chwarel fanganîs ers stalwm.

 • node: Craig Ddrwg (OSM) 716 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=606
  name=Craig Ddrwg (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594737
  wikipedia=cy:Craig Ddrwg

  wikidata match: Q20594737
Craig Nyth-y-Gigfran (Q20594790)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig Nyth-y-Gigfran (Y Blaen Llym) yn gopa mynydd a geir yn y Moelwynion yn Eryri; cyfeiriad grid SH685464. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 524 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Craig Nyth Y Gigfran (OSM) 0.58 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=518
  name=Craig Nyth Y Gigfran (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594790
  wikipedia=cy:Craig Nyth-y-Gigfran (Y Blaen Llym)

  wikidata match: Q20594790
Foel Ystrodur Fawr (Q20594837)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Ystrodur Fawr yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng Llyn Tegid a Llyn Trawsfynydd, Gwynedd; cyfeiriad grid SH814340. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 486m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Ystrodur Fawr (OSM) 154 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=518
  name=Foel Ystrodur Fawr (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594837
  wikipedia=cy:Foel Ystrodur Fawr

  wikidata match: Q20594837
Llyn Hafod-y-llyn (Q20596129)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn bychan yn ne Gwynedd yw Llyn Hafod-y-llyn (Hafod-y-llyn yn unig ar y map Arolwg Ordnans). Fe'i lleolir tua 2 filltir i'r de-orllewin o Harlech yn ardal Ardudwy, Meirionnydd. Uchder: 450 troedfedd.

 • way: Hafod-y-llyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hafod-y-llyn (4 name matches)
  source=landsat,OS map 124
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20596129

  wikidata match: Q20596129
Llyn Gelli Gain (Q20596940)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn bychan yn ne Gwynedd yw Llyn Gelli Gain. Fe'i lleolir tua 3 milltir i'r de-ddwyrain o Drawsfynydd yn ardal Meirionnydd. Saif 1,100 troedfedd i fyny.

 • way: Llyn Gelli-Gain (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Gelli-Gain (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20596940

  wikidata match: Q20596940
Manod Bach (Q20597419)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Manod Bach yn gopa mynydd a geir yn y Moelwynion rhwng Ffestiniog a Blaenau Ffestiniog, Gwynedd; cyfeiriad grid SH714447. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 415metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Manod Bach (OSM) 242 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=511
  name=Manod Bach (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20597419
  wikipedia=cy:Manod Bach

  wikidata match: Q20597419
Llyn Cwm y Foel (Q20598137)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn Cwm y Foel (amrywiad: Llyn Cwm-y-foel ar y map OS). Mae'n un o nifer o lynnoedd ar y tir uchel i'r gogledd o gopa'r Moelwyn Mawr yn y Moelwynion. Saif i'r dwyrain o gopa Cnicht ac i'r gorllewin o Lyn Cwm Corsiog, 1,100 troedfedd uwch lefel y môr, ac mae ganddo arwynebedd o 8 acer.

 • way: Llyn Cwm-y-foel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cwm-y-foel (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=OS_OpenData_StreetView
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20598137
  wikipedia=cy:Llyn Cwm y Foel

  wikidata match: Q20598137
Lake Stwlan (Q20599144)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cronfa ddŵr gerllaw pentref Tanygrisiau yn ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd yw Llyn Stwlan. Saif y llyn yn y bwlch rhwng copaon y Moelwyn Mawr a'r Moelwyn Bach, 1,570 troedfedd uwch lefel y môr.

 • way: Llyn Stwlan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Stwlan (5 name matches)
  note=mapped out to what appears to be high water mark
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20599144
  reservoir=pumped_storage
  wikipedia=cy:Llyn Stwlan

  wikidata match: Q20599144
Llyn Tecwyn Uchaf (Q20600246)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn ar lethrau'r Rhinogydd yng Ngwynedd yw Llyn Tecwyn Uchaf. Saif i'r dwyrain o dref Penrhyndeudraeth ym mhlwyf Llandecwyn, 509 troedfedd uwch lefel y môr.

 • way: Llyn Tecwyn-uchaf (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Tecwyn-uchaf (3 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20600246
  wikipedia=cy:Llyn Tecwyn Uchaf

  wikidata match: Q20600246
Soar Welsh Methodist Chapel (Q29484433)
 • way: Capel Soar (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Capel Soar (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484433
  addr:city=Soar
  denomination=wesleyan
  addr:postcode=LL47 6UT

  wikidata match: Q29484433
Brondanw Arms PH (Q29497202)
 • way: Brondanw Arms (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Brondanw Arms (5 name matches)
  phone=+44 1766 770555
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  fhrs:id=954147
  website=http://www.brondanwarms.robinsonsbrewery.com/
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Llanfrothen
  addr:postcode=LL48 6AQ
  wikidata=Q29497202

  wikidata match: Q29497202
Capel Rehoboth (Q29502451)
 • way: Capel Rehoboth (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Capel Rehoboth (2 name matches)
  amenity=grave_yard
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Capel Rehoboth (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Capel Rehoboth (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29502451

  wikidata match: Q29502451
Capel Gwynfryn (Q29504783)
 • way: Capel Gwynfryn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Capel Gwynfryn (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=chapel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29504783

  wikidata match: Q29504783
Y Manod (Q80583310)
 • node: Y Manod (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Y Manod (4 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583310

  wikidata match: Q80583310
Ty Gorsaf (Q80583312)
 • way: Gwesty Ty Gorsaf Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gwesty Ty Gorsaf Hotel
  phone=+44 1766 238083
  name:cy=Ty Gorsaf (6 name matches)
  name:en=Ty Gorsaf (6 name matches)
  tourism=hotel
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Queen's Hotel
  addr:city=Blaenau Ffestiniog
  addr:street=High Street
  addr:postcode=LL41 3ES
  addr:housenumber=1
  wikidata=Q80583312

  wikidata match: Q80583312
Rhiw Goch Inn (Q80583316)
 • way: Rhiw Goch (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rhiw Goch (4 name matches)
  amenity=disused
  disused=pub
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583316

  wikidata match: Q80583316
Bryn Arms (Q80583320)
 • way: Bryn Arms (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bryn Arms (6 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583320

  wikidata match: Q80583320
Y Branwen (Q80583442)
 • way: Y Branwen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Y Branwen (5 name matches)
  amenity=restaurant
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583442

  wikidata match: Q80583442
Llyn Ffridd y Bwlch (Q107676708)
 • way: Llyn Ffridd-y-bwlch (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Ffridd-y-bwlch (2 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107676708

  wikidata match: Q107676708
Morwynion (Q107676870)
 • way: Llyn Morwynion Reservoir (OSM) 41 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llyn Morwynion Reservoir (1 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107676870

  wikidata match: Q107676870
Ffestiniog (Q110789393)
 • relation: Ffestiniog (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ffestiniog (2 name matches)
  source=mainly NPE
  name:cy=Ffestiniog (2 name matches)
  ref:gss=W04000063
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3757704
  admin_level=10
  designation=community
  council_name=Ffestiniog Town Council
  council_style=town
  council_name:cy=Cyngor Tref Ffestiniog

  wikidata mismatch: Q3757704
Llanbedr (Gwynedd) (Q110790165)
 • relation: Llanbedr (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llanbedr (2 name matches)
  name:cy=Llanbedr (2 name matches)
  ref:gss=W04000067
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3395863
  admin_level=10
  designation=community

  wikidata mismatch: Q3395863
Llanfair (Q110793094)
 • relation: Llanfair (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llanfair (2 name matches)
  name:cy=Llanfair (2 name matches)
  name:ur=لھانوائر
  ref:gss=W04000077
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402179
  admin_level=10
  designation=community

  wikidata mismatch: Q3402179
Maentwrog (Q110812556)
 • relation: Maentwrog (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Maentwrog (2 name matches)
  name:cy=Maentwrog (2 name matches)
  ref:gss=W04000090
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6729249
  admin_level=10
  designation=community

  wikidata mismatch: Q6729249
Church Of St Peter (Q17744317)
 • way: St Peter's (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Peter's (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17744317
  denomination=church_in_wales

  wikidata match: Q17744317
Snowdonia National Park (Q20888920)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Erthygl am y parc cenedlaethol yw hon. Am yr ardal draddodiadol gweler Eryri.

Sefydlwyd Parc Cenedlaethol Eryri ym 1951 fel y trydydd parc cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. Mae'n un o dri pharc cenedlaethol yng Nghymru (gweler hefyd Bannau Brycheiniog a Phenfro). Mae ffiniau'r parc yn cynnwys tua 214,159 hectar (840 milltir sgwâr), ardal llawer ehangach na'r ardal a adwaenid fel Eryri yn hanesyddol.

 • relation: Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park
  note=some data from https://lle.gov.wales/catalogue/item/NationalParks/?lang=en, Open Government Licence v2.0, https://nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
  name:br=Park Broadel Eryri (2 name matches)
  name:ca=Parc Nacional Snowdonia (27 name matches)
  name:cs=Snowdonia Národní Park
  name:cy=Parc Cenedlaethol Eryri (2 name matches)
  name:da=Snowdonia National Park (27 name matches)
  name:de=Snowdonia Nationalpark (27 name matches)
  name:en=Snowdonia National Park (27 name matches)
  name:es=Parque Nacional Snowdonia (27 name matches)
  name:fi=Snowdonia Kansallispuisto (27 name matches)
  name:fr=Parc national de Snowdonia (27 name matches)
  name:gd=Pàirc Nàiseanta Eryri
  name:gl=Parque Nacional Snowdonia (27 name matches)
  name:is=Snowdonia-þjóðgarðurinn
  name:it=Parco Nazionale Snowdonia (27 name matches)
  name:lt=Snoudonijos Nacionalinis Parkas
  name:nl=Nationaal park Snowdonia (27 name matches)
  name:no=Snowdonia Nasjonalpark
  name:pl=Park Narodowy Snowdonia (27 name matches)
  name:pt=Parque Nacional de Snowdonia (27 name matches)
  name:ru=Сноудо́ния Национальный парк
  name:sk=Snowdonia Národný Park
  name:sl=Snowdonia Narodni Park
  name:sv=Snowdonia nationalpark (27 name matches)
  ref:gss=W18000003
  website=https://snowdonia.gov.wales/
  boundary=protected_area (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q867913
  wikipedia=en:Snowdonia
  short_name=Snowdonia (27 name matches)
  designation=national_park
  wikipedia:cy=Parc Cenedlaethol Eryri
  protect_class=5
  short_name:cy=Eryri (2 name matches)
  source:ref:gss=ONS_OpenData
  protection_title=national_park

  wikidata mismatch: Q867913
St Michael's Church (Q26195885)
 • way: Eglwys Mihangel Sant (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Eglwys Mihangel Sant (1 name matches)
  source=Bing
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Saint Michael's Church (6 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q26195885
  denomination=anglican

  wikidata match: Q26195885
Maes-y-garnedd (Q29484376)
 • way: Maes y Garnedd (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Maes y Garnedd (4 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484376

  wikidata match: Q29484376
Gerddi Bluog (Q29484380)
 • way: Gerddi-bluog (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gerddi-bluog (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484380

  wikidata match: Q29484380
Llechwedd Slate Caverns (Q85673779)
Yr Ysgwrn (Q85673878)
 • way: Yr Ysgwrn (OSM) 388 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Yr Ysgwrn (8 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  operator=Snowdonia National Park
  wikidata=Q10959753

  wikidata mismatch: Q10959753
Ganllwyd (Q102069021)
 • relation: Ganllwyd (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ganllwyd (2 name matches)
  name:cy=Ganllwyd (2 name matches)
  ref:gss=W04000064
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3398868
  admin_level=10
  designation=community

  wikidata mismatch: Q3398868
The Two Kings (Q105675547)
 • node: "The Two Kings" (OSM) 22 metres from Wikidata name match [show tags]
  name="The Two Kings" (4 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  artwork_type=statue
  wikidata=Q105675547

  wikidata match: Q105675547
Tal-y-llyn Lake (Q3403809)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tal-y-llyn Lake, (Welsh: Llyn Mwyngil), also known as Talyllyn Lake and Llyn Myngul, is a large glacial ribbon lake in Gwynedd, North Wales. It is formed by a post-glacial massive landslip damming up the lake within the glaciated valley. The hamlet of Talyllyn lies at the west end of the lake.

 • way: Llyn Mwyngil (OSM) exact location name match [show tags]
  boat=private
  name=Llyn Mwyngil (4 name matches)
  source=bing
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Llyn Tal-y-llyn (8 name matches)
  wikidata=Q3403809
  wikipedia=en:Tal-y-llyn Lake
  alt_name:en=Tal-y-llyn lake (10 name matches)

  wikidata match: Q3403809
Llyn Gwernan (Q3403920)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llyn Gwernan is a lake in Gwynedd, Wales and an important geological site, notable for an unusual thickness of Devensian Late-glacial organic deposits.

 • way: Llyn Gwernan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Gwernan (10 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3403920
  wikipedia=en:Llyn Gwernan

  wikidata match: Q3403920
Morfa Mawddach railway station (Q3404231)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Morfa Mawddach railway station (formerly Barmouth Junction) is an unstaffed station located on the outskirts of the village of Arthog in Gwynedd, Wales, on the Cambrian Coast line between Machynlleth and Pwllheli. Built by the Aberystwith and Welsh Coast Railway in 1865, it was formerly the junction station for the Ruabon to Barmouth Line. Since the closure of the Ruabon to Barmouth line in 1965, it remains open, as a minor station on the Cambrian Line.

 • node: Morfa Mawddach (OSM) 9 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Morfa Mawddach (10 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=MFA
  old_name=Barmouth Junction (1 name matches)
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q3404231
  wikipedia=en:Morfa Mawddach railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100MFAM
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3404231
Talybont railway station (Q3404306)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Talybont railway station serves the villages of Tal-y-bont and Llanddwywe in Gwynedd, Wales. The station is an unstaffed halt on the Cambrian Coast Railway with passenger services to Harlech, Porthmadog, Pwllheli, Barmouth, Machynlleth and Shrewsbury. Most trains call only on request.

 • node: Talybont (OSM) 24 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Talybont (11 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=TLB
  alt_name=Tal-y-Bont (11 name matches)
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q3404306
  wikipedia=en:Talybont railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100TALB

  wikidata match: Q3404306
Llanaber railway station (Q3404326)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanaber railway station serves the village of Llanaber near Barmouth in Gwynedd, Wales. The station is an unstaffed halt on the Cambrian Coast Railway with passenger services to Harlech, Porthmadog, Pwllheli, Barmouth, Machynlleth and Shrewsbury. Most trains call only on request.

 • node: Llanaber (OSM) 112 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Llanaber (10 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=LLA
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q3404326
  wikipedia=en:Llanaber railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100LNAB
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3404326
Pennal (Q3404443)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pennal is a village and community on the A493 road in southern Gwynedd, Wales, on the north bank of the Afon Dyfi/River Dovey, near Machynlleth.

 • relation: Pennal (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Pennal (26 name matches)
  name:cy=Pennal (26 name matches)
  ref:gss=W04000093
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Pennal (OSM) 160 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pennal (26 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3404443

  wikidata match: Q3404443
Aberangell railway station (Q4666771)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aberangell railway station was an intermediate railway station on the Mawddwy Railway which ran from Cemmaes Road to Dinas Mawddy in the Welsh county of Merionethshire. The station was opened by the Mawddwy Railway in 1867 and closed to all goods traffic in 1908. The railway re-opened in 1911 with all services run by the Cambrian Railways. It was amalgamated into the Great Western Railway in 1923 as part of the grouping of British railways, and remained open to passenger and freight traffic until 1931 and 1952, respectively. The station was the transshipment point between the branch and the Hendre-Ddu Tramway.

 • node: Aberangell (OSM) 163 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Aberangell (4 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q4666771
  wikipedia=en:Aberangell railway station
  abandoned:railway=station

  wikidata match: Q4666771
 • node: Aberangell (OSM) 35 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Aberangell (4 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q4666771
  wikipedia=en:Aberangell railway station
  historic:railway=station

  wikidata match: Q4666771
Abergynolwyn railway station (Q4667110)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Abergynolwyn railway station is a station on the Talyllyn Railway near Abergynolwyn, Gwynedd, in Mid-Wales. It is 6.55 miles (10.54 km) from Tywyn Wharf. The name 'Abergynolwyn' means 'Mouth-of-the-River-with-a-Whirlpool'.

 • node: Abergynolwyn (OSM) 19 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Abergynolwyn (8 name matches)
  usage=tourism
  source=NPE;Wikipedia article on Tallylyn
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4667110
  wikipedia=en:Abergynolwyn railway station
  wheelchair=yes

  wikidata match: Q4667110
Abertafol railway station (Q4667177)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Abertafol railway station was a halt located on the north shore of the Dyfi estuary in the old Welsh county of Merionethshire (south Gwynedd).

 • node: Abertafol (OSM) 50 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Abertafol (4 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q4667177
  wikipedia=en:Abertafol railway station
  abandoned:railway=halt

  wikidata match: Q4667177
Abertrinant (Q4667210)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Abertrinant is a small settlement in Gwynedd, Wales. It is 7 kilometres (4 mi) northeast of the town of Tywyn.

 • node: Abertrinant (OSM) 1.20 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Abertrinant (14 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=survey
  wikidata=Q4667210

  wikidata match: Q4667210
Arthog railway station (Q4797617)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Arthog railway station in Gwynedd, Wales, was a station on the Dolgelly [sic] branch of the Aberystwith and Welsh Coast Railway (part of the Ruabon to Barmouth Line). It closed to passengers on 18 January 1965.

 • node: Arthog (OSM) 74 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Arthog (5 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q4797617
  wikipedia=en:Arthog railway station
  abandoned:railway=station

  wikidata match: Q4797617
Barmouth Ferry railway station (Q4861278)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Barmouth Ferry railway station is the northern terminus of the Fairbourne Railway. The station overlooks the Mawddach estuary and offers good views of the Barmouth Bridge. The Barmouth Ferry crosses the estuary to Barmouth. It is one of only a very few stations in Britain to be situated on a balloon loop, allowing trains to return with the engine pointing forwards without needing to uncouple and reverse the locomotive, or use a turntable.

 • node: Barmouth Ferry (OSM) 82 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Barmouth Ferry (6 name matches)
  usage=tourism
  source=OS OpenData StreetView
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4861278

  wikidata match: Q4861278
Barmouth Bridge (Q4861279)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Barmouth Bridge (Welsh: Pont Abermaw), or Barmouth Viaduct is a Grade II* listed single-track wooden railway viaduct across the estuary of the Afon Mawddach near Barmouth, Wales. It is 820 metres (900 yd) long and carries the Cambrian Line. It is the longest timber viaduct in Wales and one of the oldest in regular use in Britain.

 • way: Pont Reilffordd Abermaw (OSM) 30 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pont Reilffordd Abermaw (2 name matches)
  layer=1
  name:cy=Pont Reilffordd Abermaw (2 name matches)
  name:en=Barmouth Bridge (7 name matches)
  heritage=yes
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4861279
  wikipedia:cy=Pont reilffordd Abermaw
  wikipedia:en=Barmouth Bridge
  bridge:structure=truss

  wikidata match: Q4861279
Beach Halt railway station (Q4875711)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Beach Halt is a request stop on the Fairbourne Railway re-opening in 2000.

 • node: Beach Halt (OSM) 24 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Beach Halt (4 name matches)
  usage=tourism
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4875711
  wikipedia=en:Beach Halt railway station
  wheelchair=yes

  wikidata match: Q4875711
Bont Newydd railway station (Q4942604)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bont Newydd railway station (sometimes shown as Bontnewydd) in Gwynedd, Wales, was a station on the now-closed Ruabon to Barmouth line.

 • node: Bont Newydd (OSM) 114 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bont Newydd (6 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q4942604
  wikipedia=en:Bont Newydd railway station
  historic:railway=station

  wikidata match: Q4942604
Bryn Eglwys (Q4980854)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bryn Eglwys quarry was a slate quarry and mine near Abergynolwyn, in Merionethshire (now part of Gwynedd), Wales. More than 300 men worked at the site, making it the principal employer in the area. Two veins of slate, known as the Broad Vein and the Narrow Vein, were worked. The geology continues eastwards towards Corris and Dinas Mawddwy, and westwards towards Tywyn. It was one of many quarries that worked these veins.

 • way: Bryn-Eglwys Quarry (OSM) 397 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bryn-Eglwys Quarry (7 name matches)
  disused=yes
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4980854
  wikipedia=en:Bryn Eglwys quarry

  wikidata match: Q4980854
Brynglas railway station (Q4980956)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Brynglas railway station (also known as Bryn-glas railway station) is a request stop on the Talyllyn Railway, serving the hamlet of Pandy near Bryn-crug, in Gwynedd, Mid-Wales. It is 3.17 miles (5.10 km) from Tywyn Wharf. A station building and platform are provided on the north side of the track, as the railway's carriages have been modified to have doors only on this side for safety reasons. The station building is a Grade II listed structure.

 • node: Brynglas (OSM) 7 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Brynglas (9 name matches)
  usage=tourism
  source=NPE
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4980956
  wikipedia=en:Brynglas railway station
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q4980956
Coleg Meirion-Dwyfor (Q5142759)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coleg Meirion-Dwyfor (meaning in English "Meirion-Dwyfor College"), also known as CMD, is a college in Gwynedd, Wales with its main campus in Dolgellau. It serves the areas of Meirionydd and Dwyfor. It has a bilingual language policy and offers the opportunity to study most subjects through the medium of Welsh. Since 1 April 2012, it has been a constituent college of Grŵp Llandrillo Menai.

 • node: Coleg Meirion Dwyfor (OSM) 106 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Coleg Meirion Dwyfor (11 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5142759
  wikipedia=en:Coleg Meirion-Dwyfor

  wikidata match: Q5142759
Corris Uchaf (Q5173016)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Corris Uchaf (English: Upper Corris) is a village lying in the south of the Snowdonia National Park in Gwynedd, Wales. The slate quarries that surround Corris Uchaf are its most prominent feature.

 • node: Corris Uchaf (OSM) 164 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Uchaf (16 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q5173016

  wikidata match: Q5173016
Craig-y-llyn (Q5180664)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Craig-y-llyn is a subsidiary summit of Cadair Idris in the Snowdonia National Park, in Gwynedd, northwest Wales. It lies at the western end of the long Cadair Idris ridge. Its north-facing cwm houses the small glacial lake, Llyn Cyri. The southern flanks have gentle slopes, while the northern are very steep and contain broken crags.

 • node: Craig-y-llyn (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=622
  name=Craig-y-llyn (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5180664

  wikidata match: Q5180664
Craig Cwm Amarch (Q5180863)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Craig Cwm Amarch is not synonymous with Craig y Cau but names the headwall of Cwm Amarch on Cadair Idris in the Snowdonia National Park, in Gwynedd, north-west Wales.

 • node: Craig Cwm Amarch (OSM) 584 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=791
  name=Craig Cwm Amarch (8 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5180863
  wikipedia=en:Craig Cwm Amarch

  wikidata match: Q5180863
Craig Cywarch (Q5180867)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Craig Cywarch is an extensive crag looming above Cwm Cywarch. The nearest village is Dinas Mawddwy on the A470.

 • node: Craig Cywarch (OSM) 244 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=700
  name=Craig Cywarch (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5180867

  wikidata match: Q5180867
Dinas Mawddwy (Q5277968)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dinas Mawddwy (Welsh pronunciation) is a village in the community of Mawddwy in south-east Gwynedd, north Wales. It lies within the Snowdonia National Park, but just to the east of the main A470, and consequently many visitors pass the village by. Its population is roughly 600. The village marks the junction of the unclassified road to Llanuwchllyn which climbs up through the mountains to cross Bwlch y Groes at its highest point, the second highest road pass in Wales. This minor road also provides the closest access to the mountain Aran Fawddwy and is the nearest settlement to Craig Cywarch.

 • node: Dinas Mawddwy (OSM) 2.31 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Dinas Mawddwy (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q5277968

  wikidata match: Q5277968
Dolgellau railway station (Q5288982)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dolgellau railway station (Welsh pronunciation: [dɔlˈɡɛɬaɨ]) in Gwynedd, North Wales, was a station on the Ruabon to Barmouth line, originally the terminus of a Cambrian Railways branch from Barmouth Junction, then linked by the Great Western Railway to Bala and Ruabon. The station spent most of its life with the spelling "Dolgelley" (often pronounced, especially in English, as [dɔlˈɡɛɬi]); this was altered to "Dolgellau" on 12 September 1960. It was opened on 4 August 1868, and closed to passengers on Monday 18 January 1965 as a result of the Beeching Axe.

 • node: Dolgellau (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolgellau (6 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q5288982
  wikipedia=en:Dolgellau railway station
  abandoned:railway=station

  wikidata match: Q5288982
Dolgoch railway station (Q5288988)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dolgoch railway station (also known as Dol-goch railway station, Dol-gôch railway station, or Dolgoch Falls railway station) is a station on the Talyllyn Railway between Tywyn and Abergynolwyn, Gwynedd in north-Wales. It is 4 miles 72 chains (4.90 miles, 7.89 km) from Tywyn Wharf. Unlike most places on the line, the station was built for tourist traffic, for visitors to the local Dolgoch Falls.

 • node: Dolgoch (OSM) 27 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolgoch (8 name matches)
  usage=tourism
  source=survey
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5288988
  wikipedia=en:Dolgoch railway station

  wikidata match: Q5288988
Dolserau Halt railway station (Q5289680)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dolserau Halt (Pron: Dol-seh-rye) in Gwynedd, Wales, was on the Ruabon to Barmouth line. The platform edge was made of timber and was situated on the north side of the line. It had a timber shelter and a name-board with the suffix "FOR THE TORRENT WALK" (a popular trail through Afon Clywedog gorge on the other side of the valley). There was no passing place or freight activity here.

 • node: Dolserau (OSM) 34 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolserau (2 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q5289680
  wikipedia=en:Dolserau Halt railway station
  abandoned:railway=halt

  wikidata match: Q5289680
Drws-y-Nant railway station (Q5309457)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Drws-y-Nant railway station (Pron: Droos-a-Nant) in Gwynedd, Wales, was formerly a station on the Ruabon to Barmouth line.

 • node: Drws-y-Nant (OSM) 30 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Drws-y-Nant (6 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q5309457
  wikipedia=en:Drws-y-Nant railway station
  abandoned:railway=station

  wikidata match: Q5309457
Estuary Halt railway station (Q5401889)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Estuary Halt is the newest halt on the Fairbourne Railway opening in late 2006. The station is close to the tunnel, car park, boat landing stages and beaches.

 • node: Estuary Halt (OSM) 19 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Estuary Halt (6 name matches)
  usage=tourism
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5401889

  wikidata match: Q5401889
Fairbourne (FR) railway station (Q5430037)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Fairbourne railway station is the terminus of the 12¼ inch gauge Fairbourne Railway (FR), from which narrow gauge trains run 2 mi (3.2 km) from Fairbourne to Barmouth Ferry railway station. Cambrian Line services depart from the identically named Fairbourne railway station, located just opposite the FR station.

 • node: Fairbourne (OSM) 218 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Fairbourne (2 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=FRB
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2323324
  platforms=1
  wikipedia=en:Fairbourne railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  naptan:AtcoCode=9100FRBN

  wikidata mismatch: Q2323324
 • node: Fairbourne (FR) (OSM) 91 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Fairbourne (FR) (2 name matches)
  usage=tourism
  source=OS OpenData StreetView
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5430037
  wikipedia=en:Fairbourne railway station (Fairbourne Railway)

  wikidata match: Q5430037
Foel Hafod-fynydd (Q5464003)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Foel Hafod-fynydd is a subsidiary summit of Aran Fawddwy in southern Snowdonia, North Wales, Wales, United Kingdom. It tops the east ridge of Erw y Ddafad-ddu. Creiglyn Dyfi nestles in the bowl between Foel Hafod-fynydd and Aran Fawddwy.

 • node: Foel Hafod-fynydd (OSM) 19 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=689
  name=Foel Hafod-fynydd (6 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5464003
  wikipedia=en:Foel Hafod-fynydd

  wikidata match: Q5464003
Gau Graig (Q5527576)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gau Graig is a subsidiary summit of Cadair Idris in the Snowdonia National Park, in Gwynedd, northwest Wales. It lies to the east of Mynydd Moel on a broad grassy plateau. It marks the eastern end of the Cadair Idris ridge.

 • node: Gau Graig (OSM) 94 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=683
  name=Gau Graig (9 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5527576
  wikipedia=en:Gau Graig

  wikidata match: Q5527576
Glasgwm (Q5566987)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Glasgwm is a mountain in Gwynedd, Wales forming part of the Aran range in southern Snowdonia. It is one of the three Marilyns that make up the range, the others being Aran Fawddwy and Esgeiriau Gwynion. To the west is Maesglase and the Dyfi hills, while to the south-west lies Cadair Idris. To the south lies the Plynlimon range. It is 779 metres (2,556 ft) high.

 • node: Glasgwm (OSM) 529 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=779
  name=Glasgwm (13 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5566987
  source:ele=NPE

  wikidata match: Q5566987
Gogarth railway station (Q5577327)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gogarth railway station served a sparsely populated area on the north shore of the Dyfi estuary in the Welsh county of Merionethshire.

 • node: Gogarth (OSM) 36 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Gogarth (6 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q5577327
  wikipedia=en:Gogarth railway station
  abandoned:railway=halt

  wikidata match: Q5577327
Gwaun Lydan (Q5623373)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gwaun Lydan is the top of Aran Fawddwy in the south of the Snowdonia National Park in Gwynedd, Wales. It is located at the end of the south ridge. The summit comprises a small boggy plateau, the highest point being a peat hag marked by a few stones.

 • node: Gwaun Lydan (OSM) 20 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=632
  name=Gwaun Lydan (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5623373
  wikipedia=en:Gwaun Lydan

  wikidata match: Q5623373
Gwaun y Llwyni (Q5623374)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gwaun y Llwyni is a subsidiary summit of Aran Fawddwy in southern Snowdonia, Wales. It forms a part of the Aran mountain range.

 • node: Gwaun y Llwyni (OSM) 7 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=685
  name=Gwaun y Llwyni (9 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5623374
  wikipedia=en:Gwaun y Llwyni

  wikidata match: Q5623374
Llanaber (Q6661063)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanaber is a linear coastal village in north west Wales, about 0.7 miles (1.1 km) north of Barmouth on the A496 road. The Irish Sea lies directly to the west and the Rhiniog mountains directly to the east.

 • node: Llanaber (OSM) 240 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanaber (14 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q6661063

  wikidata match: Q6661063
Llangelynnin (Q6661464)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llangelynnin (Welsh pronunciation; also Llangelynin) is a small village and community near Tywyn, Gwynedd, Wales. Although the village is usually known as Llangelynnin in English, the community name used is Llangelynin.

 • relation: Llangelynin (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Llangelynin (7 name matches)
  name:cy=Llangelynnin (20 name matches)
  ref:gss=W04000080
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24665218
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q24665218
 • node: Llangelynnin (OSM) 413 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llangelynnin (20 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llangelynnin (20 name matches)
  name:en=Llangelynnin (20 name matches)
  wikidata=Q6661464
  alt_name:en=Llangelynin (7 name matches)

  wikidata match: Q6661464
Llechwedd Du (Q6661966)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llechwedd Du is a subsidiary summit of Esgeiriau Gwynion in north Wales. It forms a long peat bog plateau that start at the end of Esgeiriau Gwynion's south ridge, and ends with the higher summit of Moel y Cerrig Duon.

 • node: Llechwedd Du (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=614
  name=Llechwedd Du (11 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6661966
  wikipedia=en:Llechwedd Du

  wikidata match: Q6661966
Llwyngwril (Q6662914)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llwyngwril (Welsh pronunciation) is a coastal village, in Llangelynnin community, two miles north of the village of Llangelynnin and eleven miles south-west of Dolgellau. It is in the county of Merionethshire, Wales, although currently administered as part of the unitary authority of Gwynedd. The railway and road run along the coast and the village is sandwiched between the hills and the sea. The population according to the 2011 census was 526, with 56.7% of the population born in England, making it very Anglicised.

 • node: Llwyngwril (OSM) 194 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llwyngwril (18 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llwyngwril (18 name matches)
  name:en=Llwyngwril (18 name matches)
  wikidata=Q6662914

  wikidata match: Q6662914
Loop Halt railway station (Q6675799)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Loop Halt is the halfway point on the Fairbourne Railway. Here trains pass each other at the north end of the halt, providing perfect photo opportunities during special events and in the high season. Passengers can alight here for the embankment footpath to Barmouth.

 • node: Loop Halt (OSM) 31 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Loop Halt (4 name matches)
  usage=tourism
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6675799
  wikipedia=en:Loop Halt railway station
  wheelchair=no

  wikidata match: Q6675799
Mynydd Esgairweddan (Q6947848)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Esgairweddan is a hill near Pennal in southern Gwynedd, Wales (grid reference SH6702). Nearby is the tiny settlement of Esgairweddan. It is very close to the site of the old Roman fort of Cefn Caer (Pennal). The area was described in the Topographical Dictionary of Wales by Samuel Lewis (published 1833) as;

 • node: Mynydd Esgair Weddan (OSM) 457 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=512
  name=Mynydd Esgair Weddan (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6947848

  wikidata match: Q6947848
Mynydd Moel (Q6947866)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Moel is the second highest summit of Cadair Idris in the Snowdonia National Park, in Gwynedd, northwest Wales. It lies to the east of Cadair Idris and is often climbed as a horseshoe along with Craig Cwm Amarch and Cadair Idris.

 • node: Mynydd Moel (OSM) 8 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=863
  name=Mynydd Moel (9 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6947866
  wikipedia=en:Mynydd Moel

  wikidata match: Q6947866
Nant Gwernol railway station (Q6964276)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Nant Gwernol railway station is the eastern terminus of the Talyllyn Railway near Abergynolwyn, Gwynedd in mid-Wales. It is 7 miles, 28 chains (11.83 km) from Tywyn Wharf. Nant Gwernol station was opened in 1976; before 1976 this upper part of the line had only been used for goods services.

 • node: Nant Gwernol (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Nant Gwernol (8 name matches)
  usage=tourism
  source=NPE;Wikipedia article on Tal-y-lyn railway
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6964276
  wikipedia=en:Nant Gwernol railway station

  wikidata match: Q6964276
Foel Dugoed (Q13128467)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Dugoed yn gopa mynydd a geir ger Mallwyd, Powys; cyfeiriad grid SH893131. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 304 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Dugoed (OSM) 166 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=439
  name=Foel Dugoed (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128467
  wikipedia=cy:Foel Dugoed

  wikidata match: Q13128467
Pen Foel-y-ffridd (Q13130637)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen Foel-y-ffridd yn gopa mynydd a geir yn y ddwy Aran, ger Llanymawddwy, rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SH891188. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 402metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pen Foel-y-ffridd (OSM) 44 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=514
  name=Pen Foel-y-ffridd (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Pen Foel-Y-Ffridd (3 name matches)
  wikidata=Q13130637
  wikipedia=cy:Pen Foel-y-ffridd

  wikidata match: Q13130637
Bryn Glas (Q14565701)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Bryn Glas yn gopa mynydd a geir 3 kilometr i'r gorllewin o Lyn Efyrnwy ar y ffin rhwng Sir Ddinbych a Phowys; cyfeiriad grid SH922214. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 514 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Bryn Glas (OSM) 122 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=558
  name=Bryn Glas (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q14565701
  wikipedia=cy:Bryn Glas

  wikidata match: Q14565701
Craiglyn Dyfi (Q20594980)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn ar lethrau dwyreiniol Aran Fawddwy yng Ngwynedd yw Craiglyn Dyfi neu Creiglyn Dyfi. Saif y llyn, sydd ag arwynebedd o 15 acer, mewn cwm 1,905 troedfedd uwch lefel y môr. Mae'r nant sy'n llifo ohono yn dwyn yr enw Llaethnant, sy'n llifo tua'r dwyrain ac yn ymuno â nentydd eraill i ffurfio Afon Dyfi.

 • way: Creiglyn Dyfi (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Creiglyn Dyfi (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594980
  wikipedia=cy:Craiglyn Dyfi
  source:name=npe

  wikidata match: Q20594980
Brigands Inn (Q29484371)
 • way: The Brigands Inn (OSM) 8 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Brigands Inn (5 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484371

  wikidata match: Q29484371
Pont Wrysgen (Q29499764)
 • way: Pont Wrysgen (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  ref=A458
  name=Pont Wrysgen (2 name matches)
  fixme=Temporary 40 mph speed limit due to weak edges. Proper signs have been installed and no work is happening. Needs monitoring for reversion to 60mph. Don't see it happening anytime soon.
  lanes=2
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=survey
  highway=trunk
  surface=asphalt
  maxspeed=40 mph
  operator=Welsh Government
  wikidata=Q29499764
  source_ref=GPS survey
  source:maxspeed=survey

  wikidata match: Q29499764
Crown Lodge (Q29502453)
 • way: Crown Lodge (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Crown Lodge (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29502453

  wikidata match: Q29502453
Penrhyndeudraeth (Q33225192)
 • relation: Penrhyndeudraeth (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Penrhyndeudraeth (2 name matches)
  name:cy=Penrhyndeudraeth (2 name matches)
  ref:gss=W04000094
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1071035
  admin_level=10
  designation=community
  council_name=Penrhyndeudraeth Town Council
  council_style=town
  council_name:cy=Cyngor Tref Penrhyndeudraeth

  wikidata mismatch: Q1071035
Afon Cerist (Q85739981)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Afon Cerist is a small river that flows from underneath Craig Portas, the cliffs on the north side of Maesglase mountain, to meet the River Dyfi at Dinas Mawddwy. It forms the northern border of the Dyfi Hills.

 • way: Afon Cerist (OSM) 7 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Cerist (3 name matches)
  source=npe
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q85739981
  wikipedia=en:Afon Cerist

  wikidata match: Q85739981
Drum Ddu (Q106709548)
 • node: Drum Ddu (OSM) 29 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=538
  name=Drum Ddu (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106709548

  wikidata match: Q106709548
Cefn Brith Uchaf (Q106709554)
 • node: Cefn Brith Uchaf (OSM) 37 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=522
  name=Cefn Brith Uchaf (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Cefn Brith-uchaf (3 name matches)
  wikidata=Q106709554

  wikidata match: Q106709554
Foel Lluestbadlon (Q106709556)
 • node: Foel Lluestbadlon (OSM) 306 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=514
  name=Foel Lluestbadlon (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Foel Lluest-Badlon;Moel Lluest-Badlon (3 name matches)
  wikidata=Q106709556

  wikidata match: Q106709556
Y Gribin (Q106711812)
 • node: Y Gribin (OSM) 798 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=485
  name=Y Gribin (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Y Gribin - Llanymawddwy
  wikidata=Q3402405
  wikipedia=en:Llanymawddwy

  wikidata mismatch: Q3402405
Cwmcewydd (Q107032437)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Cwmcewydd ( ynganiad ); (Saesneg: Cwmcewydd). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Mawddwy.

 • node: Cwm Cewydd (OSM) 51 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cwm Cewydd (6 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q107032437

  wikidata match: Q107032437
Harlech (Q107356914)
 • way: Traeth Harlech (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Traeth Harlech (2 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=sand
  wikidata=Q107356914

  wikidata match: Q107356914
Llanfihangel-y-pennant (Q110812574)
 • relation: Llanfihangel-y-Pennant (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llanfihangel-y-Pennant (2 name matches)
  name:cy=Llanfihangel-y-Pennant (2 name matches)
  ref:gss=W04000078
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24668967
  admin_level=10
  designation=community

  wikidata mismatch: Q24668967
Pen y Brynfforchog (Q7162121)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pen y Brynfforchog is subsidiary summit of Glasgwm in North Wales forming part of the Aran range in southern Snowdonia.

 • node: Pen y Brynfforchog (OSM) 19 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=685
  name=Pen y Brynfforchog (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Pen Y Bryn-Fforchog;Pen y Bryn-fforchog (6 name matches)
  wikidata=Q7162121
  wikipedia=en:Pen y Brynfforchog

  wikidata match: Q7162121
Pendre railway station (Q7162511)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pendre railway station (also known as Tywyn Pendre railway station, or formerly as Towyn Pendre railway station) is a station on the Talyllyn Railway in Tywyn, Gwynedd in mid-Wales. It is 0.42 miles (0.68 km) from Tywyn Wharf, which is the primary station and western terminus of the railway. Pendre is the site of the railway's locomotive and carriage sheds, and engineering works. Passenger trains stop at Pendre by request only.

 • node: Pendre (OSM) 14 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pendre (6 name matches)
  usage=tourism
  source=NPE
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7162511
  wikipedia=en:Pendre railway station
  request_stop=yes
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q7162511
Penmaenpool (Q7163104)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Penmaenpool (Welsh: Llynpenmaen) is a hamlet on the south side of the estuary of the River Mawddach in Wales, near Dolgellau. A Grade II listed toll bridge provides access across the estuary for light vehicles.

 • node: Penmaenpool (OSM) 172 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Penmaenpool (11 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llynpenmaen (4 name matches)
  name:en=Penmaen-pŵl (1 name matches)
  wikidata=Q7163104

  wikidata match: Q7163104
Rhydyronen railway station (Q7321619)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Rhydyronen railway station (also known as Rhyd-yr-onen railway station) is a request stop on the Talyllyn Railway, near Tywyn, Gwynedd in mid-Wales. It was built in 1867 to serve local farms, and the village of Bryn-crug.

 • node: Rhydyronen (OSM) 24 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Rhydyronen (9 name matches)
  usage=tourism
  source=NPE
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7321619
  wikipedia=en:Rhydyronen railway station
  request_stop=yes
  internet_access=no
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q7321619
St Cadfan's Church (Q7592734)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St Cadfan's Church (Welsh: Eglwys Cadfan) is situated in Tywyn in the county of Gwynedd, formerly Merionethshire, Wales.

 • way: St Cadfan's Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Cadfan's Church (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=anglican
  service_times=Su 08:00+, 11:00+; We 10:30+
  wikidata=Q7592734

  wikidata match: Q7592734
St David's Church (Q7592932)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St David's Church is a Church in Wales church by the harbour of Barmouth, Gwynedd, west Wales. It is part of the Bro Ardudwy Ministry Area.

 • way: Eglwys Dewi Sant (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Eglwys Dewi Sant (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=St David's Church (7 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=anglican
  wikidata=Q7592932

  wikidata match: Q7592932
Dyfi Bridge (Q17741678)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Dyfi Bridge (Welsh: Pont ar Ddyfi), also known as the Machynlleth Bridge, Dovey Bridge, Pont Dyfi or Pont ar Dyfi, is a road bridge carrying the A487 road across the River Dyfi north of Machynlleth, Powys, Wales. It is described as "one of the finest bridges in Montgomeryshire" by the Gwynedd Archaeological Trust.

 • way: Dyfi Bridge (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=A487
  name=Dyfi Bridge (6 name matches)
  lanes=2
  layer=1
  bridge=viaduct (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  bicycle=yes
  highway=trunk
  surface=asphalt
  alt_name=Pont-ar-Ddyfi (3 name matches)
  material=stone
  operator=Welsh Government
  proposed=tertiary
  sidewalk=no
  wikidata=Q17741678
  listed_status=Grade II*

  wikidata match: Q17741678
St Dwywe's Church (Q17744240)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St Dwywe’s Church is a Grade II* listed church in Llanddwywe, Gwynedd, North Wales.

 • way: St. Dwywe's Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St. Dwywe's Church (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17744240

  wikidata match: Q17744240
Dr Williams School (Q18150788)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dr Williams' School was a school founded in Dolgellau in 1875. It opened its doors in 1878 and continued until it was closed in 1975.

 • node: Coleg Meirion Dwyfor (OSM) 66 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Coleg Meirion Dwyfor (1 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5142759
  wikipedia=en:Coleg Meirion-Dwyfor

  wikidata mismatch: Q5142759
Aberdovey Lifeboat Station (Q18349868)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aberdovey Lifeboat Station (Welsh: Aberdyfi) is an RNLI lifeboat station in the coastal village of Aberdyfi, Gwynedd, West Wales, on the Dyfi estuary in Cardigan Bay. It was established in 1853, but there has been a lifeboat serving the village since 1837.

 • way: Aberdovey Lifeboat Station (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Aberdovey Lifeboat Station (3 name matches)
  source=Bing
  amenity=lifeboat_station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://rnli.org/find-my-nearest/lifeboat-stations/aberdovey-lifeboat-station
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Royal National Lifeboat Institution
  wikidata=Q18349868
  emergency=lifeboat_station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=en:Aberdovey Lifeboat Station
  seamark:name=Aberdovey Lifeboat Station
  seamark:type=rescue_station
  operator:short=RNLI
  operator:wikidata=Q2166873
  operator:wikipedia=en:Royal National Lifeboat Institution
  seamark:rescue_station:category=lifeboat

  wikidata match: Q18349868
Caersalem Calvinistic Methodist Chapel (Q29493212)
 • way: Caersalem Chapel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Caersalem Chapel (1 name matches)
  source=os_opendata_streetview
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29493212

  wikidata match: Q29493212
Alfred Hughes Memorial (Q29499920)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Hughes Memorial in Corris is a memorial obelisk commemorating Alfred W Hughes, who served as a surgeon in the Second Boer War. He died of fever in South Africa in 1900. In 2013, Professor Chris Williams of Swansea University described it as one of the most important objects in Welsh history.

 • node: Hughes Memorial (OSM) 3 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Hughes Memorial (2 name matches)
  historic=memorial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29499920

  wikidata match: Q29499920
Meirion Mill (Q42887941)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Meirion Mill is a woollen mill at Dinas Mawddwy in Wales. It operates as a tourist attraction. The mill is located on the site of the northern terminus of the defunct Mawddwy Railway.

 • way: Meirion Mill (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Meirion Mill (4 name matches)
  note=woollen mill, presumably with cafe
  shop=gift
  source=Bing
  amenity=cafe
  fhrs:id=141117
  building=yes
  wikidata=Q42887941
  wikipedia=en:Meirion Mill
  addr:postcode=SY20 9LS
  source:postcode=FHRS Open Data

  wikidata match: Q42887941
Barmouth Lifeboat Station (Q64216402)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Barmouth Lifeboat Station, based in Barmouth, Gwynedd, Wales, was established in the 1820s and the first lifeboat station was constructed in 1828 at a cost of £95. The station currently (2019) operates a Shannon-class all-weather lifeboat and a D-class (IB1) inflatable.

 • way: Barmouth Lifeboat Station (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Barmouth Lifeboat Station (6 name matches)
  source=os_opendata_streetview
  amenity=lifeboat_station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://rnli.org/find-my-nearest/lifeboat-stations/barmouth-lifeboat-station
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Royal National Lifeboat Institution
  wikidata=Q64216402
  emergency=lifeboat_station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=en:Barmouth Lifeboat Station
  seamark:name=Barmouth Lifeboat Station
  seamark:type=rescue_station
  operator:short=RNLI
  operator:wikidata=Q2166873
  operator:wikipedia=en:Royal National Lifeboat Institution
  seamark:rescue_station:category=lifeboat

  wikidata match: Q64216402
Afon Deri (Q85739982)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Afon Deri (sometimes known as the Afon Corris) is a river in Mid Wales. It flows from the eastern flank of Mynydd Ty-Glas down to Corris, where it joins the Afon Dulas that flows south to the Afon Dyfi.

 • way: Afon Deri (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  boat=no
  name=Afon Deri (3 name matches)
  source=npe
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q85739982
  wikipedia=en:Afon Deri

  wikidata match: Q85739982
Cwm Ebol quarry (Q85754873)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Cwm Ebol quarry (also known as Cwmebol quarry) was a slate quarry about 1 mile (1.6 km) north west of the village of Pennal in Mid Wales. It operated from about 1860 to about 1906. It was the last Welsh slate quarry connected only to a trans-shipment point instead of directly to a railway.

 • way: Cwm Ebol quarry (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cwm Ebol quarry (9 name matches)
  disused=yes
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q85754873
  wikipedia=en:Cwm Ebol quarry

  wikidata match: Q85754873
Mynydd Cambergi (Q85787369)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Cambergi or Mynydd Cam-bergi is a mountain in southern Snowdonia, Wales. It is a summit on a long ridge between Mynydd y Waun to the north and Foel Grochan to the east. The mountain forms the north-east side of Cwm Hengae and sits about 0.5 miles (0.80 km) west of the village of Aberangell.

 • node: Mynydd Cambergi (OSM) 138 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=440
  name=Mynydd Cambergi (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Mynydd Cam-Bergi (4 name matches)
  wikidata=Q85787369
  wikipedia=en:Mynydd Cambergi

  wikidata match: Q85787369
Mynydd Hendre-ddu (Q85787378)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Hendre-ddu or Mynydd Hendreddu is a mountain in southern Snowdonia, Wales. It is one of a line of mountains running from Mynydd Dolgoed in the north, through Mynydd Llwydiarth to Mynydd Hendre-ddu and on to Mynydd y Foel, Y Grug, Mynydd Tri-Arglwyd and Mynydd Gwyn to the south of the village of Aberangell. It forms the watershed between Nant Llwydiarth, which flows to the south-west and into the Afon Dulas, and streams flowing into Afon Angell to the north, which flow east into the River Dyfi.

 • node: Mynydd Hendre-ddu (OSM) 7 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=383
  name=Mynydd Hendre-ddu (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q85787378
  wikipedia=en:Mynydd Hendre-ddu

  wikidata match: Q85787378
Frongoch quarry (Q86756243)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Frongoch slate quarry (also known as Fron-goch slate quarry or Fron-gôch slate quarry) was a slate quarry and mine in Mid Wales, approximately halfway between Aberdovey and Pennal (5 miles (8.0 km) away from each of them). The quarry was named after a nearby farm of the same name (the Fron-goch farm). 'Fron goch' is Welsh for 'Red breast'.

 • way: Frongoch Quarry (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Frongoch Quarry (11 name matches)
  source=https://coflein.gov.uk/en/site/411276/details/
  disused=yes
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q86756243
  wikipedia=en:Frongoch quarry, Aberdyfi

  wikidata match: Q86756243
Dolgellau and Barmouth Hospital (Q96376506)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dolgellau and Barmouth Hospital (Welsh: Ysbyty Dolgellau ac Abermaw) is a health facility in Dolgellau, Gwynedd, Wales. It is managed by the Betsi Cadwaladr University Health Board. It is a Grade II listed building.

 • way: Dolgellau and Barmouth Hospital (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dolgellau and Barmouth Hospital (3 name matches)
  amenity=hospital (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q96376506
  wikipedia=en:Dolgellau and Barmouth Hospital
  healthcare=hospital (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q96376506
Siloh Chapel (Q99449528)
 • way: Capel Siloh (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Capel Siloh (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description=This is an old Chapel but now a personal dwelling
  denomination=protestant
  addr:postcode=LL40 2AN
  service_times=No longer active.
  wikidata=Q99449528

  wikidata match: Q99449528
Moriah Chapel (Q99449607)
 • way: Capel Moriah (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Capel Moriah (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q99449607

  wikidata match: Q99449607
Tywyn Baptist Church (Q99449802)
 • way: Tywyn Baptist Church (OSM) 13 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tywyn Baptist Church (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=baptist
  service_times=Su 10:30+,6:30+
  wikidata=Q99449802

  wikidata match: Q99449802
Bethel Chapel (Q99449804)
 • way: Capel Bethel (OSM) 23 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Capel Bethel (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q99449804

  wikidata match: Q99449804
Llanfihangel-y-Pennant (Q110793110)
 • relation: Llanfihangel-y-Pennant (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llanfihangel-y-Pennant (2 name matches)
  name:cy=Llanfihangel-y-Pennant (2 name matches)
  ref:gss=W04000078
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24668967
  admin_level=10
  designation=community

  wikidata mismatch: Q24668967
Llangelynin (Q110793118)
 • relation: Llangelynin (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llangelynin (1 name matches)
  name:cy=Llangelynnin (1 name matches)
  ref:gss=W04000080
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24665218
  admin_level=10
  designation=community

  wikidata mismatch: Q24665218
Penhelig Arms (Q80583213)
 • node: Penhelig Arms (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Penhelig Arms (6 name matches)
  tourism=hotel
  wikidata=Q80583213

  wikidata match: Q80583213
Mynydd Rhyd-galed East Top (Q106709729)
 • node: Mynydd Rhyd-galed East Top (OSM) 10 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=476
  name=Mynydd Rhyd-galed East Top (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20601186
  wikipedia=cy:Mynydd Rhyd-galed (copa dwyreiniol Tarrenhendre)

  wikidata mismatch: Q20601186
Y Gribin (Q20602124)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Mae'r erthygl hon yn sôn am gopa mynydd ym Mhowys. Ceir Y Gribyn arall ar y Glyderau, Gwynedd.

Mae Y Gribin yn gopa mynydd a geir rhwng y Bala a'r Trallwng - yn y clwstwr hwnnw o fynyddoedd a elwir yn y ddwy Aran; cyfeiriad grid SH843177. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 567metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Y Gribin (OSM) 17 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=602
  name=Y Gribin (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20602124
  wikipedia=cy:Y Gribin

  wikidata match: Q20602124
Stag Inn,Bridge Street (Q29484513)
 • node: The Stag Inn (OSM) 13 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Stag Inn (5 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484513

  wikidata match: Q29484513
Peniarth Arms Hotel, Bryncrug (Q80578088)
 • way: Peniarth Arms (OSM) exact location name match [show tags]
  food=yes
  name=Peniarth Arms (1 name matches)
  source=Bing
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  accommodation=yes
  wikidata=Q80578088

  wikidata match: Q80578088
Corbett Arms Hotel (Q80578092)
 • way: Corbett Arms Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Corbett Arms Hotel (5 name matches)
  phone=+44 1654 710264
  tourism=hotel
  website=http://www.corbettarms.co.uk/
  building=no (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17198891
  addr:city=Tywyn
  wikipedia=en:Corbett Arms Hotel
  addr:street=Corbett Square
  addr:postcode=LL36 9DG

  wikidata mismatch: Q17198891
Dovey Inn (Q80583217)
 • node: The Dovey Inn (OSM) 17 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Dovey Inn (7 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583217

  wikidata match: Q80583217
Penrhyn Bar & Grill (Q80583271)
 • way: Penrhyn Bar and Grill (OSM) exact location name match [show tags]
  dog=leashed
  name=Penrhyn Bar and Grill (6 name matches)
  amenity=restaurant
  smoking=outside
  toilets=yes
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  takeaway=yes
  wikidata=Q80583271
  wheelchair=yes
  toilets:access=customers
  outdoor_seating=yes

  wikidata match: Q80583271
The Lion (Q80583275)
 • node: The Lion (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Lion (6 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583275

  wikidata match: Q80583275
Norbar (Q80583280)
 • way: Norbar (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Norbar (6 name matches)
  source=Bing;survey
  amenity=bar (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  brewery=various
  cuisine=pizza;seafood;british
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583280

  wikidata match: Q80583280
The Tilman (Q80583281)
 • node: The Tilman (OSM) 13 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Tilman (6 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=The Tilman (6 name matches)
  wikidata=Q80583281

  wikidata match: Q80583281
Britannia Inn (Q80857539)
 • node: The Britannia (OSM) 7 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Britannia (5 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80857539

  wikidata match: Q80857539
Pen Llynnau Cregennen (Q106710074)
 • node: Pen Llynnau Cregennen (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=279
  name=Pen Llynnau Cregennen (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710074

  wikidata match: Q106710074
Foel Goch (Q106710077)
 • node: Foel-Goch (OSM) 0.63 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=263
  name=Foel-Goch (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710077

  wikidata match: Q106710077
The Buckley Arms (Q80584249)
 • node: Buckley Arms (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Buckley Arms (6 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  fhrs:id=330937
  tourism=hotel
  addr:postcode=SY20 9LP
  source:postcode=FHRS Open Data
  wikidata=Q80584249

  wikidata match: Q80584249
Farmhouse at Cors y Gedol Hall (Q29484346)
 • way: Cors-y-Gedol Hall (OSM) 30 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cors-y-Gedol Hall (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484346

  wikidata match: Q29484346
Braich Ddu (Q20583740)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Braich Ddu (Craig Cwm-llwyd) yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH645120. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 496m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Braich Ddu (OSM) 116 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=546
  name=Braich Ddu (2 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Craig Cwm-Llwyd
  wikidata=Q20583740
  wikipedia=cy:Braich Ddu (Craig Cwm-llwyd)

  wikidata match: Q20583740
Bryn Brith (Q20584863)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Bryn Brith yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH664153. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 234m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Bryn Brith (OSM) 121 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=383
  name=Bryn Brith (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20584863

  wikidata match: Q20584863
Chwarel Ty'n-y-Coed (Q20588846)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Chwarel lechi gerllaw pentref Arthog, Gwynedd oedd Chwarel Ty'n-y-Coed.

 • way: Chwarel Ty'n-y-coed (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Chwarel Ty'n-y-coed (4 name matches)
  disused=yes
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20588846

  wikidata match: Q20588846
Pen Trum-gwr (Q20589034)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen Trum-gwr yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH651029. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 457m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pen Trum-gwr (OSM) 12 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=512
  name=Pen Trum-gwr (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20589034
  wikipedia=cy:Pen Trum-gwr

  wikidata match: Q20589034
Corlan Fraith (Q20594536)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Corlan Fraith yn gopa mynydd ger Tywyn yng Ngwynedd; cyfeiriad grid SH630000. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 306m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Corlan Fraith (OSM) 156 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=406
  name=Corlan Fraith (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594536
  wikipedia=cy:Corlan Fraith

  wikidata match: Q20594536
Foel Benddin (Q20594667)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Benddin yn gopa mynydd a geir yn y ddwy Aran tua kilometr i'r gogledd-orllewin o Ddinas Mawddwy; cyfeiriad grid SH853165. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 443 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Benddin (OSM) 690 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=543
  name=Foel Benddin (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594667
  wikipedia=cy:Foel Benddin

  wikidata match: Q20594667
Lake Cynwch (Q20595952)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn Cynwch. Saif i'r gogledd o dref Dolgellau ac i'r dwyrain o Afon Mawddach: NGR SH 73765 20786. Mae gan y llyn, sy'n rhan o ystad Nannau, arwynebedd o 26 acer a dyfnder o 31 troedfedd yn y man dyfnaf; mae 729 troedfedd uwch lefel y môr.

 • way: Llyn Cynwch (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cynwch (4 name matches)
  source=NPE and Landsat
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20595952
  wikipedia=cy:Llyn Cynwch
  source:name=OS OpenData StreetView

  wikidata match: Q20595952
Tarren Cwm-ffernol (Q20600193)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Tarren Cwm-ffernol yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH659023. Uchder cymharol, neu 'amlygrwydd' y copa, ydy 488m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Tarren Cwm-ffernol (OSM) 10 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=548
  name=Tarren Cwm-ffernol (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20600193
  wikipedia=cy:Tarren Cwm-ffernol

  wikidata match: Q20600193
Mynydd Cwmeiddew (Q20601058)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Cwmeiddew yn gopa mynydd a geir ger Aberllefenni, yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH750106. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 475m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Mynydd Cwmeiddew (OSM) 110 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=507
  name=Mynydd Cwmeiddew (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20601058
  wikipedia=cy:Mynydd Cwmeiddew

  wikidata match: Q20601058
Mynydd Egryn (Q20601080)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Egryn yn gopa mynydd a geir yn y Rhinogydd i'r gogledd-ddwyrain o'r Bermo,rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH623195. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 457metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Mynydd Egryn (OSM) 37 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=517
  name=Mynydd Egryn (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20601080
  wikipedia=cy:Mynydd Egryn

  wikidata match: Q20601080
Mynydd Gwerngraig (Q20601125)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Gwerngraig yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH736136. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 671m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Mynydd Gwerngraig (OSM) 13 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=686
  name=Mynydd Gwerngraig (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20601125
  wikipedia=cy:Mynydd Gwerngraig

  wikidata match: Q20601125
Mynydd Pencoed (Q20601172)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Pencoed yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH704117. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 753m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Mynydd Pencoed (OSM) 43 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=766
  name=Mynydd Pencoed (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20601172
  wikipedia=cy:Mynydd Pencoed

  wikidata match: Q20601172
Mynydd Rhyd-galed [Tarrenhendre East Top] (Q20601186)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Rhyd-galed (copa dwyreiniol Tarrenhendre) yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH699043. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 443m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Mynydd Rhyd-Galed (OSM) 709 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Mynydd Rhyd-Galed (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20601186

  wikidata match: Q20601186
 • node: Mynydd Rhyd-galed (Tarrenhendre East Top) (OSM) 40 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=502
  name=Mynydd Rhyd-galed (Tarrenhendre East Top) (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Salem Chapel (Q29484528)
 • way: Capel Salem (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Capel Salem (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://salemdolgellau.wordpress.com/
  building=chapel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:street=Cader Road
  denomination=Welsh Presbyterian
  wikidata=Q29484528

  wikidata match: Q29484528
Ebeneser Methodist Chapel (Q29484615)
 • way: Ebenezer Methodist Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ebenezer Methodist Church (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=methodist
  wikidata=Q29484615

  wikidata match: Q29484615
Dolgoch Viaduct (Q29501003)
 • way: Dolgoch Viaduct (OSM) exact location name match [show tags]
  era=Victorian
  name=Dolgoch Viaduct (3 name matches)
  gauge=686
  layer=1
  usage=tourism
  bridge=viaduct (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  railway=narrow_gauge
  wikidata=Q29501003
  electrified=no
  railway:preserved=yes

  wikidata match: Q29501003
Bae Abermaw (Q80583291)
 • way: Bae Abermaw (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bae Abermaw (6 name matches)
  stars=3
  tourism=hotel
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583291

  wikidata match: Q80583291
Tafarn Y Gader (Q80583425)
 • node: Tafarn Y Gader (OSM) 8 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tafarn Y Gader (6 name matches)
  amenity=bar (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583425

  wikidata match: Q80583425
Y Meirionnydd (Q80583427)
 • way: Y Meirionnydd (house name: Y Meirionnydd) (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Y Meirionnydd (4 name matches)
  phone=+44 1341 422554
  tourism=hotel
  website=https://www.themeirionnydd.com/
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484646
  addr:city=Dolgellau
  addr:street=Smithfield Square
  addr:postcode=LL40 1ES
  addr:housename=Y Meirionnydd (4 name matches)

  wikidata mismatch: Q29484646
Ysgethin Inn (Q80583580)
 • way: Ysgethin Inn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ysgethin Inn (6 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583580

  wikidata match: Q80583580
Tredegar Arms (Q80583601)
 • way: Tredegar Arms (OSM) exact location name match [show tags]
  food=yes
  name=Tredegar Arms (7 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80583601

  wikidata match: Q80583601
Railway Inn (Q80583602)
 • way: Railway Inn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Railway Inn (4 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  disused:amenity=pub
  wikidata=Q80583602

  wikidata match: Q80583602
Braich Goch Bunkhouse and Inn (Q80584244)
 • way: Braich Goch Bunkhouse (OSM) 3 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Braich Goch Bunkhouse (4 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  tourism=hostel
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80584244

  wikidata match: Q80584244
Pen Rhiwerfa (Q106710089)
 • node: Pen Rhiwerfa (OSM) 79 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=268
  name=Pen Rhiwerfa (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710089

  wikidata match: Q106710089
Garn (Q106710095)
 • node: Garn (OSM) 35 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=263
  name=Garn (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710095

  wikidata match: Q106710095
Foel Lwyd (Q106710100)
 • node: Foel Lwyd (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=261
  name=Foel Lwyd (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710100

  wikidata match: Q106710100
Mynydd-y-Llyn (Q106710107)
 • node: Mynydd Y Llyn (OSM) 12 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=256
  name=Mynydd Y Llyn (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710107

  wikidata match: Q106710107
Foel Eirin (Q106710110)
 • node: Foel Eirin (OSM) 120 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=253
  name=Foel Eirin (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710110

  wikidata match: Q106710110
Ffridd Goetre-isaf (Q106710184)
 • node: Ffridd Goetre-isaf (OSM) 133 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=220
  name=Ffridd Goetre-isaf (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710184

  wikidata match: Q106710184
Pen Coed-y-gof (Q106710192)
 • node: Pen Coed-Y-Gof (OSM) 31 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=217
  name=Pen Coed-Y-Gof (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106710192

  wikidata match: Q106710192
Nant-Caw-fawr (Q29500348)
 • node: Nantcaw Fawr Farm (OSM) 132 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Nantcaw Fawr Farm (1 name matches)
  place=farm
  wikidata=Q29500348

  wikidata match: Q29500348
Ty'n-y-bryn (Q29500356)
 • node: Tyn-y-bryn (OSM) 116 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tyn-y-bryn (1 name matches)
  place=farm
  wikidata=Q29500356

  wikidata match: Q29500356
Mynydd Egryn (Q20601084)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Bryn sy'n safle carnedd gylchog o Oes yr Efydd ydy Mynydd Egryn, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH616203.

 • node: Mynydd Egryn (OSM) 1.11 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=517
  name=Mynydd Egryn (1 name matches)
  natural=peak
  wikidata=Q20601084

  wikidata match: Q20601084
Penmaenuchaf Hall (Q20601782)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Neuadd Penmaenuchaf, a leolir ar lan ddeheuol Afon Mawddach tua 2 filltir i'r gorllewin o dref Dolgellau, Gwynedd. wedi'i dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 31 Mawrth 1999 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.13 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

 • way: Penmaenuchaf Hall Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Penmaenuchaf Hall Hotel (1 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://penhall.co.uk
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20601782

  wikidata match: Q20601782
Parish Church of St. Mary, Dolgellau (Q24575468)
 • way: St Mary's Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Mary's Church (4 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24575468
  addr:street=Lion Yard
  denomination=anglican

  wikidata match: Q24575468
Llanfihangel-y-Pennant (Q24668967)
 • relation: Llanfihangel-y-Pennant (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Llanfihangel-y-Pennant (6 name matches)
  name:cy=Llanfihangel-y-Pennant (6 name matches)
  ref:gss=W04000078
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24668967
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q24668967
Cadwgan House (Q80578026)
 • way: Cadwgan Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cadwgan Hotel (4 name matches)
  amenity=pub
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80578026

  wikidata match: Q80578026
Corris Railway Museum (Q85673703)
 • way: Corris Railway Museum (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Corris Railway Museum (7 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  operator=Corris Railway Society
  wikidata=Q85673703

  wikidata match: Q85673703
Tŷ Crwn (Q85673852)
 • way: The Round House (OSM) exact location name match [show tags]
  fee=no
  name=The Round House
  name:cy=Tŷ Crwn (9 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  historic=prison
  wikidata=Q85673852
  start_date=1834
  opening_hours:signed=no

  wikidata match: Q85673852
Cors Y Gedol Hall (Q17744231)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Plasdy hynafol sy'n ffermdy heddiw, ym mhlwyf Llanddwywe (Llanddwywe-is-y-graig), ger Dyffryn Ardudwy, Meirionnydd, yw Corsygedol (cyfeiriad grid SH600231). Mae ganddo le pwysig yn hanes llenyddiaeth Gymraeg fel aelwyd i deulu o noddwyr beirdd a chartref i gasgliad o lawysgrifau Cymraeg, yn cynnwys Llyfr Gwyn Corsygedol.

 • way: Cors-y-Gedol Hall (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cors-y-Gedol Hall (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484346

  wikidata mismatch: Q29484346
Rhydymain (Q13131064)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref yn ne Gwynedd yw Rhydymain ( ynganiad ). Saif i'r gogledd-ddwyrain o dref Dolgellau ac i'r dwyrain o bentref Llanfachreth, ar y briffordd A494 ym Meirionnydd. Mae afon Wnion yn llifo heibio'r pentref a bryn uchel Rhobell Fawr i'r gogledd. I'r dwyrain o'r pentref mae copaon Aran Fawddwy ac Aran Benllyn.

 • node: Rhydymain (OSM) 732 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Rhydymain (14 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village
  source=npe
  wikidata=Q13131064

  wikidata match: Q13131064
Rhoslefain (Q20595246)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref bychan yn ne Gwynedd yw Rhoslefain ( ynganiad ). Fe'i lleolir yn ardal Meirionnydd ar briffordd yr A493 rhwng Llangelynnin, i'r gorllewin, a Llanegryn i'r dwyrain. Mae'n rhan o Gymuned Llangelynnin.

 • node: Rhoslefain (OSM) 483 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Rhoslefain (2 name matches)
  place=village
  wikidata=Q20595246

  wikidata match: Q20595246
Llyn y Fign (Q20594535)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn y Fign. Fe'i lleolir yng nghymuned Mawddwy tua 4 milltir i'r gogledd-orllewin o bentref Dinas Mawddwy. Mae'n un o'r llynnoedd uchaf yng Nghymru.

 • way: Llyn y Fign (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn y Fign (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594535
  source:name=NPE

  wikidata match: Q20594535
Llyn Barfog (Q20595798)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn Barfog. Mae yna rodfa boblogaidd i'r llyn o Gwm Maethlon (1.5 km).

 • way: Llyn Barfog (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Barfog (7 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:cy=Llyn Barfog (7 name matches)
  name:en=Bearded Lake (1 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20595798

  wikidata match: Q20595798
Llyn Cyri (Q20595963)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn ym Meirionnydd, Gwynedd, yw Llyn Cyri. Fe'i lleolir 3.5 milltir i'r gorllewin o gopa Cadair Idris a thua'r un pellter i'r de-ddwyrain o Abermaw. Uchder: 1,148 troedfedd.

 • way: Llyn Cyri (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cyri (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20595963

  wikidata match: Q20595963
Llyn y Gader (Q24677824)
 • way: Llyn y Gader (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn y Gader (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24677824

  wikidata match: Q24677824
Pont Dol-y-Bont (Q29484373)
 • way: Pont Dol-y-bont (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  foot=yes
  name=Pont Dol-y-bont (2 name matches)
  lanes=2
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  source=OS OpenData StreetView
  bicycle=yes
  highway=tertiary
  surface=asphalt
  cycleway=no
  wikidata=Q29484373
  maxweight=2

  wikidata match: Q29484373
Golden Lion Royal Hotel,Lion Street (Nw Side) (Q29484592)
Royal Ship Hotel (Q29484637)
 • way: Royal Ship Hotel (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Royal Ship Hotel (8 name matches)
  phone=+44 1341 422209
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.royalshiphotel.co.uk/
  building=yes
  operator=Robinsons Brewery
  wikidata=Q29484637
  addr:city=Dolgellau
  addr:street=Queen Square
  addr:postcode=LL40 1AR
  operator:wikidata=Q7353116
  internet_access:fee=no

  wikidata match: Q29484637
 • node: Royal Ship (house name: Queens Square) (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Royal Ship (1 name matches)
  phone=+44 1341 422209
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.royalshiphotel.co.uk
  operator=The Royal Ship (1 name matches)
  addr:city=Dolgellau
  addr:street=Queen Square
  addr:postcode=LL40 1AR
  addr:housename=Queens Square
  wikidata=Q29484637

  wikidata match: Q29484637
Y Meirionnydd, formerly Clifton House Temperance Hotel,Smithfield Square (Q29484646)
 • way: Y Meirionnydd (house name: Y Meirionnydd) (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Y Meirionnydd (4 name matches)
  phone=+44 1341 422554
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.themeirionnydd.com/
  building=yes
  wikidata=Q29484646
  addr:city=Dolgellau
  addr:street=Smithfield Square
  addr:postcode=LL40 1ES
  addr:housename=Y Meirionnydd (4 name matches)

  wikidata match: Q29484646
Cutiau (Q107032429)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Cutiau ( ynganiad ); (Saesneg: Cutiau). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Abermaw.

 • node: Cutiau (OSM) 420 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cutiau (6 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107032429

  wikidata match: Q107032429
Rhydyronnen (Q107032907)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Rhydyronnen ( ynganiad ); (Saesneg: Rhydyronnen). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Bryn-crug.

 • node: Rhydyronnen (OSM) 301 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Rhydyronnen (6 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107032907

  wikidata match: Q107032907
Tabor (Q107032950)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Tabor ( ynganiad ); (Saesneg: Tabor). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Dolgellau. Mae Tabor oddeutu 92 milltir o Gaerdydd, a'r dref agosaf yw Dolgellau (1 filltir). Y Ddinas agosaf yw Bangor. Mae'r lle hwn hefyd yn rhan o Parc Cenedlaethol Eryri.

 • node: Tabor (OSM) 494 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tabor (6 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107032950

  wikidata match: Q107032950
Llyn Pwll-y-gele (Q107716263)
 • way: Llyn Pwll-y-gele (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Pwll-y-gele (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107716263

  wikidata match: Q107716263
Llyn Arran (Q107716268)
 • way: Llyn Arran (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Arran (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107716268

  wikidata match: Q107716268
Tyr Graig Castle (Q111368327)
 • way: Ty'r Graig Castle (OSM) 14 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ty'r Graig Castle (2 name matches)
  phone=+44 1341 280470
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:postcode=LL42 1YN
  wikidata=Q111368327

  wikidata match: Q111368327
Ffridd-Ddu, Cae Hir (Q29493851)
 • way: Ffridd-ddu (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ffridd-ddu (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29493851

  wikidata match: Q29493851
Cae-Mab-Seifion (Q29493855)
 • way: Cae-mab-seifion (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cae-mab-seifion (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29493855

  wikidata match: Q29493855
Aberdovey railway station (Q129688)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aberdovey railway station (Welsh: Aberdyfi) serves the seaside resort of Aberdyfi in Gwynedd, Wales. The station is on the Cambrian Coast Railway with passenger services every two hours (weekday daytimes) calling at all stations between Machynlleth and Pwllheli, including Tywyn, Barmouth, Harlech and Porthmadog. Passengers can connect at Machynlleth for trains to Aberystwyth or Shrewsbury, Wolverhampton, Birmingham New Street and Birmingham International.

 • node: Aberdyfi/Aberdovey (OSM) 99 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Aberdyfi/Aberdovey
  source=survey
  name:cy=Aberdyfi (2 name matches)
  name:en=Aberdovey (7 name matches)
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=AVY
  uic_ref=7000020
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q129688
  wikipedia=en:Aberdovey railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  naptan:AtcoCode=9100ABDVY

  wikidata match: Q129688
Aberdyfi (Q319536)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aberdyfi (Welsh pronunciation: [abɛrˈdəvi]), also known as Aberdovey ( a-bə-DUH-vee), is a village and community in Gwynedd, Wales, located on the northern side of the estuary of the River Dyfi.

 • relation: Aberdovey (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Aberdovey (6 name matches)
  source=OS_OpenData_BoundaryLine
  name:cy=Aberdyfi (44 name matches)
  ref:gss=W04000043
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Aberdyfi (OSM) 0.63 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Aberdyfi (44 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Aberdyfi (44 name matches)
  name:en=Aberdovey (6 name matches)
  wikidata=Q319536

  wikidata match: Q319536
Trawsfynydd nuclear power station (Q525334)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Trawsfynydd nuclear power station (Welsh: Atomfa Trawsfynydd) is a decommissioned Magnox nuclear power station situated in Snowdonia National Park in Gwynedd, Wales. The plant, which became operational in 1965, was the only nuclear power station in the UK to be built inland, with cooling water that was taken from the man-made Llyn Trawsfynydd reservoir which also supplies the hydro-electric Maentwrog power station. It was closed in 1991. Its planned decommissioning by Magnox Ltd was expected to take almost 100 years, but in 2021 the Welsh government arranged for the power station to be redeveloped using small-scale reactors.

 • way: Trawsfynydd Nuclear Power Station (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Trawsfynydd Nuclear Power Station (6 name matches)
  source=bing
  landuse=industrial
  name:cy=Atomfa Trawsfynydd (14 name matches)
  name:en=Trawsfynydd Nuclear Power Station (6 name matches)
  name:fr=Centrale nucléaire de Trawsfynydd (14 name matches)
  end_date=1991
  wikidata=Q525334
  wikipedia=en:Trawsfynydd nuclear power station
  start_date=1965
  plant:source=nuclear (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  disused:power=plant
  plant:output:electricity=0

  wikidata match: Q525334
Harlech Castle (Q540964)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Harlech Castle (Welsh: Castell Harlech; Welsh pronunciation: [kastɛɬ ˈharlɛχ]) in Harlech, Gwynedd, Wales, is a Grade I listed medieval fortification built onto a rocky knoll close to the Irish Sea. It was built by Edward I during his invasion of Wales between 1282 and 1289 at the relatively modest cost of £8,190. Over the next few centuries, the castle played an important part in several wars, withstanding the siege of Madog ap Llywelyn between 1294–95, but falling to Owain Glyndŵr in 1404. It then became Glyndŵr's residence and military headquarters for the remainder of the uprising until being recaptured by English forces in 1409. During the 15th century Wars of the Roses, Harlech was held by the Lancastrians for seven years, before Yorkist troops forced its surrender in 1468, a siege memorialised in the song "Men of Harlech". Following the outbreak of the English Civil War in 1642, the castle was held by forces loyal to Charles I, holding out until 1647 when it became the last fortification to surrender to the Parliamentary armies. In the 21st century the ruined castle is managed by Cadw, the Welsh Government's historic environment service, as a tourist attraction.

 • way: Harlech Castle (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Harlech Castle (36 name matches)
  source=Bing
  name:ar=قلعة هارليتش (2 name matches)
  name:br=Kastell Harlech (36 name matches)
  name:ca=Castell de Harlech (36 name matches)
  name:cy=Castell Harlech (36 name matches)
  name:eo=Kastelo Harlech (2 name matches)
  name:es=Castillo de Harlech (36 name matches)
  name:eu=Harlech gaztelua (2 name matches)
  name:fi=Harlechin linna (2 name matches)
  name:fr=Château de Harlech (2 name matches)
  name:he=טירת הרלך (2 name matches)
  name:hu=Harlechi vár (1 name matches)
  name:it=Castello di Harlech (36 name matches)
  name:ja=ハーレフ城 (2 name matches)
  name:ka=ჰარლეკის ციხესიმაგრე (2 name matches)
  name:pl=Zamek w Harlech (2 name matches)
  name:pt=Castelo de Harlech (36 name matches)
  name:ru=Харлех (2 name matches)
  name:sl=Grad Harlech (36 name matches)
  name:uk=Гарлек (2 name matches)
  name:zh=哈萊克城堡 (2 name matches)
  ref:whc=374-004
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=1
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Cadw
  wikidata=Q540964
  wikipedia=en:Harlech Castle
  castle_type=defensive
  whc:criteria=(i),(iii),(iv)
  heritage:operator=whc
  whc:inscription_date=1986

  wikidata match: Q540964
Talyllyn Railway (Q648932)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Talyllyn Railway (Welsh: Rheilffordd Talyllyn) is a narrow gauge preserved railway in Wales running for 7+14 miles (12 km) from Tywyn on the Mid-Wales coast to Nant Gwernol near the village of Abergynolwyn. The line was opened in 1865 to carry slate from the quarries at Bryn Eglwys to Tywyn, and was the first narrow gauge railway in Britain authorised by Act of Parliament to carry passengers using steam haulage. Despite severe under-investment, the line remained open, and in 1951 it became the first railway in the world to be preserved as a heritage railway by volunteers.

 • way: Talyllyn Railway (OSM) 1 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Talyllyn Railway (15 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  name:cy=Rheilffordd Talyllyn (4 name matches)
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  electrified=no
  railway:preserved=yes
 • way: Talyllyn Railway (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Talyllyn Railway (15 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
  railway:preserved=yes
 • way: Talyllyn Railway (OSM) 64 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Talyllyn Railway (15 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
  railway:preserved=yes
 • way: Talyllyn Railway (OSM) 39 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Talyllyn Railway (15 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
  railway:preserved=yes
 • way: Talyllyn Railway (OSM) 102 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Talyllyn Railway (15 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
  railway:preserved=yes
 • way: Talyllyn Railway (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Talyllyn Railway (15 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
  railway:preserved=yes
 • way: Talyllyn Railway (OSM) 15 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Talyllyn Railway (15 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
  railway:preserved=yes
 • way: Talyllyn Railway (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Talyllyn Railway (15 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
  railway:preserved=yes
 • node: Narrow Gauge Railway Museum (OSM) 57 metres from Wikidata name match [show tags]
  fee=no
  name=Narrow Gauge Railway Museum
  name:cy=Rheilffordd Talyllyn (4 name matches)
  name:en=Talyllyn Railway (15 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Talyllyn Railway (15 name matches)
  wikidata=Q6966286
  opening_hours=Mo-Su 09:30-15:30
  internet_access=wlan
  opening_hours:covid19=open

  wikidata mismatch: Q6966286
Barmouth (Q672545)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Barmouth (Welsh: Abermaw (formal); Y Bermo (colloquial)) is a seaside town and community in the county of Gwynedd, northwestern Wales, lying on the estuary of the Afon Mawddach and Cardigan Bay. Located in the historic county of Merionethshire, the Welsh form of the name is derived from aber (estuary) and the river's name, "Mawddach". The English form of the name is a corruption of the earlier Welsh form Abermawdd. The community includes the villages of Llanaber, Cutiau, and Caerdeon.

 • relation: Barmouth (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Barmouth (36 name matches)
  name:cy=Bermo (6 name matches)
  ref:gss=W04000047
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Barmouth Town Council
  council_style=town
  council_name:cy=Cyngor Tref Bermo
 • node: Barmouth (OSM) 238 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Barmouth (36 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Abermaw (10 name matches)
  name:en=Barmouth (36 name matches)
  wikidata=Q672545
  wikipedia=en:Barmouth
  population=2522
  alt_name:cy=Y Bermo (2 name matches)

  wikidata match: Q672545
Portmeirion (Q737888)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Portmeirion is a tourist village in Gwynedd, North Wales. It was designed and built by Sir Clough Williams-Ellis between 1925 and 1975 in the style of an Italian village, and is now owned by a charitable trust. The village is located in the community of Penrhyndeudraeth, on the estuary of the River Dwyryd, 2 miles (3.2 km) south east of Porthmadog, and 1 mile (1.6 km) from Minffordd railway station. Portmeirion has served as the location for numerous films and television shows, most famously as "The Village" in the 1960s television show The Prisoner.

 • node: Portmeirion (OSM) 0.67 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Portmeirion (52 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=The Village
  wikidata=Q737888
  wikipedia=en:Portmeirion

  wikidata match: Q737888
Cadair Idris (Q774479)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cader Idris is a mountain in the historic county of Meirionnydd, Wales (or Gwynedd council area for local government purposes). It lies at the southern end of the Snowdonia National Park near the town of Dolgellau. The peak, which is one of the most popular in Wales for walkers and hikers, is composed largely of Ordovician igneous rocks, with classic glacial erosion features such as cwms, moraines, striated rocks, and roches moutonnées.

 • node: Cadair Idris (OSM) 44 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=893
  name=Cadair Idris (24 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Penygadair (1 name matches)
  old_name=Cader Idris (5 name matches)
  wikidata=Q774479
  wikipedia=en:Cadair Idris

  wikidata match: Q774479
Snowdonia (Q867913)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Snowdonia (Welsh: Eryri; Welsh pronunciation: [ɛrərɪ]) is a mountainous region in northwestern Wales and a national park of 823 square miles (2,130 km2) in area. It was the first to be designated of the three national parks in Wales, in 1951.

 • relation: Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park
  note=some data from https://lle.gov.wales/catalogue/item/NationalParks/?lang=en, Open Government Licence v2.0, https://nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
  name:br=Park Broadel Eryri
  name:ca=Parc Nacional Snowdonia
  name:cs=Snowdonia Národní Park
  name:cy=Parc Cenedlaethol Eryri
  name:da=Snowdonia National Park (49 name matches)
  name:de=Snowdonia Nationalpark (49 name matches)
  name:en=Snowdonia National Park (49 name matches)
  name:es=Parque Nacional Snowdonia
  name:fi=Snowdonia Kansallispuisto
  name:fr=Parc national de Snowdonia
  name:gd=Pàirc Nàiseanta Eryri
  name:gl=Parque Nacional Snowdonia
  name:is=Snowdonia-þjóðgarðurinn (2 name matches)
  name:it=Parco Nazionale Snowdonia
  name:lt=Snoudonijos Nacionalinis Parkas
  name:nl=Nationaal park Snowdonia
  name:no=Snowdonia Nasjonalpark
  name:pl=Park Narodowy Snowdonia
  name:pt=Parque Nacional de Snowdonia
  name:ru=Сноудо́ния Национальный парк
  name:sk=Snowdonia Národný Park
  name:sl=Snowdonia Narodni Park
  name:sv=Snowdonia nationalpark (49 name matches)
  ref:gss=W18000003
  website=https://snowdonia.gov.wales/
  boundary=protected_area (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q867913
  wikipedia=en:Snowdonia
  short_name=Snowdonia (49 name matches)
  designation=national_park
  wikipedia:cy=Parc Cenedlaethol Eryri
  protect_class=5
  short_name:cy=Eryri (25 name matches)
  source:ref:gss=ONS_OpenData
  protection_title=national_park

  wikidata match: Q867913
Blaenau Ffestiniog (Q881062)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Blaenau Ffestiniog is a town in Gwynedd, Wales. Once a slate mining centre in historic Merionethshire, it now relies much on tourists, drawn for instance to the Ffestiniog Railway and Llechwedd Slate Caverns. It reached a population of 12,000 at the peak development of the slate industry, but fell with the decline in demand for slate. The population of the community, including the nearby village Llan Ffestiniog, was 4,875 in the 2011 census: the fourth most populous in Gwynedd after Bangor, Caernarfon and Llandeiniolen. The population not including Llan is now only about 4,000.

 • node: Blaenau Ffestiniog (OSM) 269 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Blaenau Ffestiniog (51 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Blaenau Ffestiniog (51 name matches)
  name:ru=Блайнай-Фестиниог (2 name matches)
  wikidata=Q881062

  wikidata match: Q881062
Boston Lodge Works (Q894566)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Boston Lodge is situated at Penrhyn Isa, Minffordd, Penrhyndeudraeth, on the A487 road about 1 mile SE across the Afon Glaslyn causeway from Porthmadog, Gwynedd in north-west Wales.

 • way: Boston Lodge Works (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Boston Lodge Works (7 name matches)
  landuse=railway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q894566

  wikidata match: Q894566
 • node: Boston Lodge Works (OSM) 17 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Boston Lodge Works (7 name matches)
  name:cy=Gweithdy Boston Lodge (2 name matches)
  railway=workshop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Dyffryn Ardudwy (Q922365)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dyffryn Ardudwy (Welsh pronunciation) is a village, community and electoral ward in the Ardudwy area of Gwynedd, Wales consisting of several small, almost conjoined, villages including Coed Ystumgwern, Llanenddwyn (Welsh pronunciation), Llanddwywe, Talybont and Dyffryn Ardudwy. It is situated on the main A496 coast road between Harlech and Barmouth. The ward had a population of 1,540 according to the 2011 census.

 • relation: Dyffryn Ardudwy (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Dyffryn Ardudwy (26 name matches)
  name:cy=Dyffryn Ardudwy (26 name matches)
  ref:gss=W04000062
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q922365
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q922365
 • node: Dyffryn Ardudwy (OSM) 277 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Dyffryn Ardudwy (26 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Dyffryn Ardudwy (26 name matches)
  name:en=Dyffryn Ardudwy (26 name matches)
  source:name=local_knowledge
 • node: Llanenddwyn (OSM) 734 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanenddwyn (1 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llanenddwyn (1 name matches)
  name:en=Llanenddwyn (1 name matches)
  wikidata=Q13129621
  wikipedia=cy:Llanenddwyn

  wikidata mismatch: Q13129621
 • node: Coed Ystumgwern (OSM) 0.61 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Coed Ystumgwern (1 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=OS Open Names
Golf Halt railway station (Q1011629)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Golf Halt is a small railway halt on the Fairbourne Railway in Gwynedd, North Wales.

 • node: Golf Halt (OSM) 86 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Golf Halt (20 name matches)
  usage=tourism
  source=OS OpenData StreetView
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1011629
  wikipedia=en:Golf Halt railway station
  wheelchair=yes

  wikidata match: Q1011629
Harlech (Q1024935)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Harlech (Welsh pronunciation: [ˈharlɛχ]) is a seaside resort and community in the North Wales county of Gwynedd and formerly in the historic county of Merionethshire. It lies on Tremadog Bay in the Snowdonia National Park. Before 1966, it belonged to the Meirionydd District of the 1974 County of Gwynedd. Its landmark Harlech Castle was begun in 1283 by Edward I of England, captured by Owain Glyndŵr, and in the 1480s, a stronghold of Henry Tudor. Once on a seaside cliff face, it is now half a mile (800 m) inland. New housing has appeared in the low town and in the high town around the shopping street, church and castle. The two are linked by a steep road called "Twtil". Of its 1,447 inhabitants, 51 per cent habitually speak Welsh. The built-up area with Llanfair had a population of 1,762 in the 2001 census, over half of whom lacked Welsh identity, and the electoral ward which includes Talsarnau 1,997 in the 2011 census. The estimate in 2019 was 1,881.

 • relation: Harlech (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Harlech (45 name matches)
  name:cy=Harlech (45 name matches)
  ref:gss=W04000065
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Harlech Town Council
  council_style=town
  council_name:cy=Cyngor Tref Harlech
 • node: Harlech (OSM) 378 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Harlech (45 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:br=Harlech (45 name matches)
  name:cy=Harlech (45 name matches)
  wikidata=Q1024935
  population=1447
  source:name:br=proper translation

  wikidata match: Q1024935
Castell y Bere (Q1048693)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Castell y Bere is a Welsh castle near Llanfihangel-y-pennant in Gwynedd, Wales. Constructed by Llywelyn the Great in the 1220s, the stone castle was intended to maintain his authority over the local people and to defend the south-west part of the princedom of Gwynedd. In 1282, war with Edward I of England resulted in the death of Llywelyn's grandson, Llywelyn ap Gruffudd, and Castell y Bere fell to English forces. Edward I expanded the castle further and established a small town beside it. In 1294 the Welsh leader Madog ap Llywelyn mounted a major revolt and the castle was besieged and apparently burnt. Edward did not repair it and it became ruined. Today it is in the hands of Cadw and operated as a tourist attraction.

 • way: Castell y Bere (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Castell y Bere (20 name matches)
  ruins=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Castell Y Bere (20 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1048693
  wikipedia=en:Castell y Bere
  opening_hours=Mo-Su 10:00-16:00

  wikidata match: Q1048693
Penrhyndeudraeth (Q1071035)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Penrhyndeudraeth (pronounced [pɛnr̥ɨndeɨˈdraːɨθ] (listen); lit.'peninsula with two beaches') is a small town and community in the Welsh county of Gwynedd. The town is close to the mouth of the River Dwyryd on the A487 nearly 3 miles (4.8 km) east of Porthmadog, and had a population of 2,150 at the 2011 census, increased from 2,031 in 2001. The community includes Minffordd and Portmeirion.

 • relation: Penrhyndeudraeth (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Penrhyndeudraeth (39 name matches)
  name:cy=Penrhyndeudraeth (39 name matches)
  ref:gss=W04000094
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Penrhyndeudraeth Town Council
  council_style=town
  council_name:cy=Cyngor Tref Penrhyndeudraeth
  wikidata=Q1071035

  wikidata match: Q1071035
Corris Railway (Q1135367)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Corris Railway (Welsh: Rheilffordd Corris) is a narrow gauge preserved railway based in Corris on the border between Merionethshire (now Gwynedd) and Montgomeryshire (now Powys) in Mid-Wales.

 • way: Corris Railway (OSM) 0.64 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  tracks=1
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 788 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  source=NPE
  railway=abandoned (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  abandoned:railway=narrow_gauge
 • way: Corris Railway (OSM) 0.72 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  source=NPE
  railway=abandoned (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  abandoned:railway=narrow_gauge
 • way: Corris Railway (OSM) 494 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  lanes=1
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 549 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  lanes=1
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 539 metres from Wikidata name match [show tags]
  ref=Main Line
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  lanes=1
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 519 metres from Wikidata name match [show tags]
  ref=Upper Corris Tramway
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  lanes=1
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 627 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  electrified=no
  construction=yes
 • way: Corris Railway (OSM) 547 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  lanes=1
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 535 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  lanes=1
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 704 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  lanes=1
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 533 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  lanes=1
  railway=abandoned (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
  abandoned:railway=narrow_gauge
 • way: Corris Railway (OSM) 539 metres from Wikidata name match [show tags]
  ref=Loop
  name=Corris Railway (8 name matches)
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 680 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 627 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  service=siding
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 0.78 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  layer=1
  bridge=yes
  source=NPE
  railway=abandoned (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=yes
  wikidata=Q29499919
  abandoned:railway=narrow_gauge

  wikidata mismatch: Q29499919
 • way: Corris Railway (OSM) 0.78 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  source=NPE
  railway=razed (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  razed:railway=narrow_gauge
 • way: Corris Railway (OSM) 23 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  usage=tourism
  tracks=1
  railway=narrow_gauge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  electrified=no
 • way: Corris Railway (OSM) 0.87 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris Railway (8 name matches)
  gauge=686
  source=NPE
  railway=abandoned (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  abandoned:railway=narrow_gauge
 • node: Corris (OSM) 0.70 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Corris (1 name matches)
  usage=tourism
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Maespoeth (OSM) 507 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Maespoeth (1 name matches)
  usage=tourism
  access=private
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15243571

  wikidata mismatch: Q15243571
Cymer Abbey (Q1147892)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cymer Abbey (Welsh: Abaty Cymer) is a ruined Cistercian abbey near the village of Llanelltyd, just north of Dolgellau, Gwynedd, in north-west Wales, United Kingdom.

 • node: Cymer Abbey (OSM) 25 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cymer Abbey (12 name matches)
  name:cy=Abaty Cymer (12 name matches)
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=CADW
  wikidata=Q1147892
  wikipedia=en:Cymer Abbey

  wikidata match: Q1147892
Dolgellau (Q1235510)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dolgellau (Welsh pronunciation: [dɔlˈɡɛɬaɨ]) is a town and community in Gwynedd, north-west Wales, lying on the River Wnion, a tributary of the River Mawddach. It was the traditional county town of the historic county of Merionethshire (Welsh: Meirionnydd, Sir Feirionnydd) until the county of Gwynedd was created in 1974. Dolgellau is the main base for climbers of Cadair Idris and Mynydd Moel which are visible from the town. Dolgellau is the second largest settlement in southern Gwynedd after Tywyn and includes the community of Penmaenpool.

 • relation: Dolgellau (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Dolgellau (48 name matches)
  name:cy=Dolgellau (48 name matches)
  ref:gss=W04000061
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Dolgellau Town Council
  council_style=town
  council_name:cy=Cyngor Tref Dolgellau
 • node: Dolgellau (OSM) 68 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolgellau (48 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:cy=Dolgellau (48 name matches)
  wikidata=Q1235510

  wikidata match: Q1235510
St Mary and Bodfan (Q1497506)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St Mary's Church or its full name St Mary and St Bodfan Church is a church located in the village of Llanaber in Wales. St Mary and Bodfan is a Grade I listed building, which despite substantial restoration work in 1860, is a well-preserved 13th-century building with lancet windows and arch-braced collar beams (16th-century) to the chancel roof.

 • way: St Mary and St Bodfan Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Mary and St Bodfan Church (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1497506
  wikipedia=en:St Mary and St Bodfan Church, Llanaber

  wikidata match: Q1497506
River Mawddach (Q1585830)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Afon Mawddach (English: River Mawddach) is a river in Gwynedd, Wales, which has its source in a wide area SH820300 north of Dduallt in Snowdonia. It is 28 miles (45 km) in length, and is much branched; many of the significant tributaries are of a similar size to the main river. The catchment area is bounded to the east by the Aran Fawddwy massif and to the west and north by the Harlech dome which forms a watershed just south of Llyn Trawsfynydd.

 • way: Afon Mawddach (OSM) 1.24 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Mawddach (21 name matches)
  source=OS-OpenData_StreetView_2016_04, Bing
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1585830

  wikidata match: Q1585830
 • way: Afon Mawddach (OSM) 2.19 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Mawddach (21 name matches)
  source=OS-OpenData_StreetView_2016_04, Bing
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1585830

  wikidata match: Q1585830
Harlech railway station (Q1855684)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Harlech railway station is located at a level crossing on the A496 in the centre of the town of Harlech in Gwynedd, North Wales. The waiting shelters were installed to cater for the high numbers of schoolchildren commuting to and from the adjacent secondary school, Ysgol Ardudwy.

 • node: Harlech (OSM) 40 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Harlech (10 name matches)
  source=npe
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=HRL
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q1855684
  platforms=2
  wikipedia=en:Harlech railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  naptan:AtcoCode=9100HRLC

  wikidata match: Q1855684
Llanbedr railway station (Q1899979)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanbedr railway station serves the village of Llanbedr in Gwynedd, Wales. Until 8 May 1978, it was known as Talwrn Bach. The station is an unstaffed halt on the Cambrian Coast Railway with passenger services to Porthmadog, Pwllheli, Barmouth, Machynlleth and Shrewsbury. This station is close to the popular camping resort of Shell Island. Trains call only on request.

 • node: Llanbedr (OSM) 131 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Llanbedr (10 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=LBR
  old_name=Talwrn Bach
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q1899979
  wikipedia=en:Llanbedr railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100LBDR

  wikidata match: Q1899979
Barmouth railway station (Q1947916)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Barmouth railway station serves the seaside town of Barmouth in Gwynedd, Wales. The station is on the Cambrian Coast Railway with passenger services to Harlech, Porthmadog, Porthmadog, Tywyn, Aberdovey, Machynlleth and Shrewsbury. Between Morfa Mawddach and Barmouth the railway crosses the Afon Mawddach on the Barmouth Bridge.

 • node: Barmouth (OSM) 109 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Barmouth (7 name matches)
  source=NPE
  name:cy=Abermaw (2 name matches)
  name:en=Barmouth (7 name matches)
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=BRM
  alt_name=Abermaw (2 name matches)
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q1947916
  platforms=2
  wikipedia=en:Barmouth railway station
  wheelchair=yes
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  naptan:AtcoCode=9100BRMOUTH

  wikidata match: Q1947916
Llyn Mair (Q2076775)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llyn Mair (Welsh for 'Mary's lake') is a 14-acre (5.7 ha) artificial lake near Maentwrog, in Gwynedd in North Wales (grid reference SH652412). It lies in the area of Tan-y-Bwlch, a little above Plas Tan-y-Bwlch, and is in the catchment area of the River Dwyryd. It was created by William Edward Oakeley (of Plas Tan-y-bwlch) as a 21st birthday present for his daughter Mair and as a water supply. It was built in 1889, and the nearby smaller Llyn Hafod-y-Llyn dates from the same period.

 • relation: Llyn Mair (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Mair (13 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2076775
  wikipedia=en:Llyn Mair

  wikidata match: Q2076775
Llandanwg railway station (Q2154789)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llandanwg railway station is in the village of Llandanwg in Gwynedd, Wales. It is an unstaffed halt on the Cambrian Coast Railway with direct passenger services to Harlech, Porthmadog and Pwllheli to the north and west, and Barmouth, Machynlleth, Shrewsbury and Birmingham to the south and east.

 • node: Llandanwg (OSM) 11 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Llandanwg (10 name matches)
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=LDN
  old_name=Llandanwg Halt (10 name matches)
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2154789
  wikipedia=en:Llandanwg railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100LNDW

  wikidata match: Q2154789
Llandecwyn railway station (Q2194269)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llandecwyn railway station serves the rural area around Llandecwyn on the estuary of the Afon Dwyryd in Gwynedd, Wales.

 • node: Llandecwyn (OSM) 7 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Llandecwyn (9 name matches)
  source=npe
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=LLC
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2194269
  wikipedia=en:Llandecwyn railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100LNDC

  wikidata match: Q2194269
Penhelig railway station (Q2221860)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Penhelig railway station (Welsh: Penhelyg) serves the eastern outskirts of the seaside resort of Aberdyfi in Gwynedd, Wales. It was opened by the Great Western Railway in 1933.

 • node: Penhelyg (OSM) 67 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Penhelyg (1 name matches)
  source=NPE
  name:cy=Penhelyg (1 name matches)
  name:en=Penhelig (8 name matches)
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=PHG
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2221860
  wikipedia=en:Penhelig railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100PENHELG

  wikidata match: Q2221860
Tywyn (Q2272941)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tywyn (Welsh: [ˈtəu.ɨn]; in English often ), formerly spelled Towyn, is a town, community, and seaside resort on the Cardigan Bay coast of southern Gwynedd, Wales. It was previously in the historic county of Merionethshire. It is famous as the location of the Cadfan Stone, a stone cross with the earliest known example of written Welsh, and the home of the Talyllyn Railway.

 • relation: Tywyn (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Tywyn (48 name matches)
  name:cy=Tywyn (48 name matches)
  ref:gss=W04000102
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Tywyn Town Council
  council_style=town
  council_name:cy=Cyngor Tref Tywyn
 • node: Tywyn (OSM) 753 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tywyn (47 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Tywyn (47 name matches)
  wikidata=Q2272941
  old_name:en=Towyn (3 name matches)

  wikidata match: Q2272941
Fairbourne railway station (Q2323324)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Fairbourne railway station serves the village of Fairbourne in Gwynedd, Wales. It is an unstaffed station on the Cambrian Coast Railway with passenger services to Barmouth, Harlech, Porthmadog, Pwllheli, Tywyn, Aberdovey, Machynlleth and Shrewsbury.

 • node: Fairbourne (OSM) 5 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Fairbourne (9 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=FRB
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2323324
  platforms=1
  wikipedia=en:Fairbourne railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  naptan:AtcoCode=9100FRBN

  wikidata match: Q2323324
St Mark's Church (Q2323990)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St Mark's Church, Brithdir, is a redundant church in the hamlet of Brithdir, Gwynedd, Wales. It is designated by Cadw as a Grade I listed building, and is under the care of the Friends of Friendless Churches. It is considered to be one of the finest Arts and Crafts churches in Wales.

 • way: St Mark's Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Mark's Church (9 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2323990
  wikipedia=en:St Mark's Church, Brithdir

  wikidata match: Q2323990
Dyffryn Ardudwy railway station (Q2543511)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dyffryn Ardudwy railway station serves the villages of Dyffryn Ardudwy, Coed Ystumgwern and Llanenddwyn in Gwynedd, Wales.

 • node: Dyffryn Ardudwy (OSM) 132 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Dyffryn Ardudwy (10 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=DYF
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2543511
  wikipedia=en:Dyffryn Ardudwy railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100DYFRYNA

  wikidata match: Q2543511
Llyn Trawsfynydd (Q2564750)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llyn Trawsfynydd is a large man-made reservoir situated near the village of Trawsfynydd in Gwynedd, North Wales. With a total surface area of 4.8 km2 (1,200 acres) the reservoir is slightly more extensive than Wales's largest natural lake, Llyn Tegid at 4.5 km2 (1,100 acres).

 • relation: Llyn Trawsfynydd (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Trawsfynydd (14 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2564750
  wikipedia=en:Llyn Trawsfynydd

  wikidata match: Q2564750
Minffordd railway station (Q2599266)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Minffordd railway station (translation Roadside, literally Lip of the Road) is a pair of adjacent stations on separate lines in Gwynedd, Wales. The mainline station opened as Minfford Junction on 1 August 1872 at the point where the then recently built Aberystwith and Welsh Coast Railway line from Dovey Junction to Pwllheli (latterly to become part of the Cambrian Railways) passes under the earlier narrow gauge Festiniog Railway. The latter was built in 1836 to carry dressed slate from Blaenau Ffestiniog to Porthmadog for export by sea, and had carried passengers from 1865 onwards. The station was renamed Minffordd in 1890.

 • node: Minffordd (OSM) 127 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Minffordd (10 name matches)
  train=yes
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=MFF
  old_name=Minffordd Junction
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2599266
  wikipedia=en:Minffordd railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  wikipedia:cy=cy:Gorsaf reilffordd Minffordd
  naptan:AtcoCode=9100MINFORD
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q2599266
 • node: Minffordd (OSM) 86 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Minffordd (10 name matches)
  train=yes
  usage=tourism
  name:ru=Минфорт
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=MFD
  operator=Ffestiniog Railway
  wikipedia=en:Minffordd railway station#Narrow gauge facilities
  naptan:AtcoCode=9100MINFFR
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Llwyngwril railway station (Q2621105)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llwyngwril railway station serves the village of Llwyngwril in Gwynedd, Wales. The station is an unstaffed halt on the Cambrian Coast Railway with passenger services to Barmouth, Harlech, Porthmadog, Pwllheli, Tywyn, Aberdovey, Machynlleth and Shrewsbury. Trains stop on request.

 • node: Llwyngwril (OSM) 39 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Llwyngwril (10 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=LLW
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2621105
  wikipedia=en:Llwyngwril railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100LYNGRIL

  wikidata match: Q2621105
Tywyn railway station (Q2717514)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tywyn railway station serves the town of Tywyn in Gwynedd, Wales. The station is on the Cambrian Coast Line, with passenger services to Barmouth, Harlech, Porthmadog, Pwllheli, Aberdovey, Machynlleth and Shrewsbury.

 • node: Tywyn (OSM) 38 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Tywyn (9 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=TYW
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2717514
  platforms=2
  wikipedia=en:Tywyn railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  naptan:AtcoCode=9100TYWYN
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q2717514
 • node: Tywyn Station (OSM) 172 metres from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Tywyn Station (9 name matches)
  highway=bus_stop
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Tywyn Station (OSM) 157 metres from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Tywyn Station (9 name matches)
  highway=bus_stop
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Tygwyn railway station (Q2902299)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tygwyn railway station is located at a level crossing on the A496 between Harlech and Talsarnau near the estuary of the Afon Dwyryd in Gwynedd, Wales.

 • node: Tygwyn (OSM) 6 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Tygwyn (9 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=TYG
  alt_name=Tŷ-gwyn (9 name matches)
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q2902299
  wikipedia=en:Tygwyn railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100TYGWYN
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q2902299
Tonfanau railway station (Q3071598)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tonfanau railway station is a railway stop that serves Tonfanau in Gwynedd, Wales. The station is located alongside the ruins of the army base it once served and only a couple of occupied buildings can be found within the surrounding area.

 • node: Tonfanau (OSM) 89 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Tonfanau (10 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=TNF
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q3071598
  wikipedia=en:Tonfanau railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100TONFNAU

  wikidata match: Q3071598
Tan-y-Bwlch railway station (Q3097833)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tan-y-Bwlch railway station is the principal intermediate passenger station on the narrow gauge Ffestiniog Railway, which was built in 1836 to carry dressed slate from Blaenau Ffestiniog to Porthmadog for export by sea. The station lies off the B4410 former turnpike road from Maentwrog to Llanfrothen and Beddgelert, which the railway crosses on a fine cast-iron skew bridge (made at Boston Lodge foundry in 1854 and surmounted by 'gothic' balustrades).

 • node: Tan y Bwlch (OSM) 18 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tan y Bwlch (10 name matches)
  usage=tourism
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Ffestiniog Railway
  wikidata=Q3097833
  platforms=2
  wikipedia=en:Tan-y-Bwlch railway station
  naptan:AtcoCode=9100TANY

  wikidata match: Q3097833
Bron-Yr-Aur (Q3267461)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bron-Yr-Aur (Welsh for "breast of the gold", or by extension, "hill of the gold" or "golden hill"; Welsh pronunciation: [brɔn.ər.aɪr]) is a privately owned 18th-century cottage, on the outskirts of Machynlleth, in Powys, northwestern Wales, best known for its association with the English rock band Led Zeppelin. In 1970, both Jimmy Page and Robert Plant went there, and wrote many of the tracks that appeared on the band's third and fourth studio albums, including "Immigrant Song". Later, Jimmy Page disputes that notion, but it is certainly true that the Welsh countryside inspired the music in Led Zeppelin III.

 • way: Bron-yr-Aur (OSM) 7 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bron-yr-Aur (22 name matches)
  building=cottage (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3267461
  wikipedia=en:Bron-Yr-Aur

  wikidata match: Q3267461
Pensarn railway station (Q3388264)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pensarn railway station serves the village of Pensarn in Gwynedd, Wales. The station is an unstaffed halt on the Cambrian Coast Railway with passenger services to Porthmadog, Pwllheli, Barmouth, Machynlleth and Shrewsbury.

 • node: Pensarn (OSM) 20 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Pensarn (14 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=PES
  old_name=Llanbedr & Pensarn
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q3388264
  wikipedia=en:Pensarn railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100PSRN

  wikidata match: Q3388264
Llanbedr (Q3395863)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanbedr (Welsh pronunciation) is a village and community 2.8 miles (4.5 km) south of Harlech. Administratively, it lies in the Ardudwy area, formerly Meirionnydd, of the county of Gwynedd, Wales.

 • relation: Llanbedr (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Llanbedr (26 name matches)
  name:cy=Llanbedr (26 name matches)
  ref:gss=W04000067
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3395863
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3395863
 • node: Llanbedr (OSM) 171 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanbedr (26 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llanbedr (26 name matches)
  name:en=Llanbedr (26 name matches)
Arthog (Q3396790)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Arthog (Welsh pronunciation) is a village, post town and community in the Meirionnydd area in Gwynedd, north Wales including the villages of Fairbourne and Friog. It is located on the A493, approximately 8 miles (13 km) west of Dolgellau, and had a population of 1,010 in 2001, increasing slightly to 1,031 at the 2011 census.

 • relation: Arthog (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Arthog (30 name matches)
  name:cy=Arthog (30 name matches)
  ref:gss=W04000044
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Arthog (OSM) 1.47 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Arthog (30 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3396790

  wikidata match: Q3396790
Llandanwg (Q3396822)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llandanwg (Welsh pronunciation) is a village in the Ardudwy area of Gwynedd, in Llanfair community Wales. It is situated on the coast, has a railway station, and a medieval church in the sand dunes behind the beach which is a Grade II listed building.

 • node: Llandanwg (OSM) 398 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llandanwg (16 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llandanwg (16 name matches)
  name:en=Llandanwg (16 name matches)
  wikidata=Q3396822

  wikidata match: Q3396822
Tanygrisiau (Q3398814)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tanygrisiau is a village and area within Blaenau Ffestiniog in the upper end of the Vale of Ffestiniog in the county of Gwynedd, north-west Wales (52°59′12″N 3°57′25″W). It can be found along the southern side of the Moelwyn mountain range and dates to around 1750. It joins onto the semi-urban area of Blaenau Ffestiniog, and is in the community of Ffestiniog; located between 650 feet (200 m) and 750 feet (230 m) above sea level. it is in the electoral ward of Bowydd and Rhiw which had a 2011 census population of 1878. The village itself has a population of around 350.

 • node: Tan-y-grisiau (OSM) 154 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tan-y-grisiau (18 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3398814
  created_by=POI Editor

  wikidata match: Q3398814
Aberllefenni (Q3398817)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aberllefenni is a village in the south of Gwynedd, Wales. It lies in the historic county of Merionethshire/Sir Feirionnydd, in the valley of the Afon Dulas, and in the Community of Corris.

 • node: Aberllefenni (OSM) 345 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Aberllefenni (16 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3398817

  wikidata match: Q3398817
Trawsfynydd (Q3398853)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Trawsfynydd (Welsh pronunciation: [trausˈvənɨ̞ð]; Welsh for "across [the] mountain") is a linear village in Gwynedd, Wales, near Llyn Trawsfynydd reservoir, and adjacent to the A470 north of Bronaber and Dolgellau and 10 km (6 miles) south of Blaenau Ffestiniog.

 • relation: Trawsfynydd (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Trawsfynydd (39 name matches)
  name:cy=Trawsfynydd (39 name matches)
  ref:gss=W04000100
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Trawsfynydd (OSM) 218 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Trawsfynydd (39 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3398853

  wikidata match: Q3398853
Ganllwyd (Q3398868)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ganllwyd is a small village and community in southern Gwynedd, Wales. It lies in the Snowdonia National Park to the north of Dolgellau. A470 passes through it. The Community population taken at the 2011 Census was 179.

 • relation: Ganllwyd (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ganllwyd (22 name matches)
  name:cy=Ganllwyd (22 name matches)
  ref:gss=W04000064
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3398868
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3398868
 • node: Ganllwyd (OSM) 137 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ganllwyd (22 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  created_by=POI Editor
Abergynolwyn (Q3398874)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Abergynolwyn (English: Mouth of the River with a Whirlpool) is a village in southern Gwynedd, Wales, located at the confluence of the Nant Gwernol and the Afon Dysynni. The population of the community which is named after the village of Llanfihangel-y-Pennant was 339 at the 2011 census.

 • node: Abergynolwyn (OSM) 292 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Abergynolwyn (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3398874
  wikipedia=en:Abergynolwyn

  wikidata match: Q3398874
Croesor (Q3398987)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Croesor is a small village in Gwynedd, Wales, located at the foot of Cnicht, in Cwm Croesor, in the community of Llanfrothen. The Croesor Tramway travelled along the bed of the cwm, before rising steeply to Bwlch Rhosydd via Croesor Incline.

 • node: Croesor (OSM) 215 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Croesor (17 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Croesor (17 name matches)
  name:en=Croesor (17 name matches)
  wikidata=Q3398987
  wikipedia=en:Croesor

  wikidata match: Q3398987
Llanelltyd (Q3399931)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanelltyd (Welsh: Llanelltyd) is a small village and community in Gwynedd, to the northwest of Dolgellau. The community population taken at the 2011 Census was 514, 57.4% of which speak Welsh.

 • relation: Llanelltyd (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Llanelltyd (17 name matches)
  name:cy=Llanelltud (14 name matches)
  ref:gss=W04000075
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Llanelltyd (OSM) 330 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanelltyd (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3399931

  wikidata match: Q3399931
Llanfihangel-y-Pennant (Q3400119)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanfihangel-y-Pennant is a hamlet and wider, very sparsely populated community (which includes Abergynolwyn and Tal-y-llyn) in the Meirionnydd area of Gwynedd in Wales. It is located in the foothills of Cadair Idris, and has a population of 402, reducing to 339 at the 2011 Census.

 • relation: Llanfihangel-y-Pennant (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Llanfihangel-y-Pennant (23 name matches)
  name:cy=Llanfihangel-y-Pennant (23 name matches)
  ref:gss=W04000078
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q24668967
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q24668967
 • node: Llanfihangel-y-pennant (OSM) 58 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanfihangel-y-pennant (23 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3400119

  wikidata match: Q3400119
Talsarnau railway station (Q3400336)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Talsarnau railway station serves the village of Talsarnau on the estuary of the Afon Dwyryd in Gwynedd, Wales.

 • node: Talsarnau (OSM) 15 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Talsarnau (9 name matches)
  source=NPE
  network=National Rail
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:crs=TAL
  operator=Trafnidiaeth Cymru
  wikidata=Q3400336
  wikipedia=en:Talsarnau railway station
  operator:cy=Trafnidiaeth Cymru
  operator:en=Transport for Wales
  request_stop=yes
  naptan:AtcoCode=9100TLSRNAU

  wikidata match: Q3400336
Llyn Celyn (Q3401399)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llyn Celyn (Welsh pronunciation: [ɬɨ̞n ˈkɛlɨ̞n]) is a reservoir constructed between 1960 and 1965 in the valley of the River Tryweryn in Gwynedd, Wales. It measures roughly 2.5 miles (4.0 km) long by 1 mile (1.6 km) wide, and has a maximum depth of 140 ft (43 m). It has the capacity to hold 71,200,000 cubic metres (93,100,000 cu yd) of water.

 • way: Llyn Celyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Celyn (15 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=OS OpenData StreetView
  name:cy=Llyn Celyn (15 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Tryweryn Reservoir
  wikidata=Q3401399
  wikipedia=en:Llyn Celyn

  wikidata match: Q3401399
Moelfre (Q3401552)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moelfre is a hill in Wales on the far western edge of the Snowdonia National Park, 3 miles (4.8 km) from the village of Dyffryn Ardudwy, 5 miles (8.0 km) from the village of Llanbedr and about 10 miles (16 km) from the town of Harlech. It forms part of the Rhinogydd range. Moelfre reaches a height of 589 metres (1,932 ft).

 • node: Moelfre (OSM) 20 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=589
  name=Moelfre (6 name matches)
  source=Bing
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3401552
  wikipedia=en:Moelfre (hill)

  wikidata match: Q3401552
Moel Druman (Q3401767)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moel Druman is a mountain in Snowdonia, North Wales and forms part of the Moelwynion. It is a subsidiary summit of Allt-fawr.

 • node: Moel Druman (OSM) 137 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=676
  name=Moel Druman (10 name matches)
  place=locality
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3401767
  wikipedia=en:Moel Druman

  wikidata match: Q3401767
Llanfair (Q3402179)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanfair is a village and community in the Ardudwy area of Gwynedd in Wales. It has a population of 474, reducing to 453 at the 2011 census.

 • relation: Llanfair (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Llanfair (32 name matches)
  name:cy=Llanfair (32 name matches)
  name:ur=لھانوائر
  ref:gss=W04000077
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402179
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3402179
 • node: Llanfair (OSM) 721 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanfair (32 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llanfair (32 name matches)
  name:en=Llanfair (32 name matches)
  name:ur=لھانوائر
Bryn Cader Faner (Q3402186)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bryn Cader Faner is a Bronze Age round cairn which lies to the east of the small hamlet of Talsarnau in the Ardudwy area of Gwynedd in Wales. The diameter is 8.7 metres (29 ft) and there are 18 thin jagged pillars which jut upwards from the low cairn. It is thought to date back to the late third millennium BC. The site was disturbed by 19th-century treasure-seekers, who left a hole in the centre indicating the position of a cist or a grave. Originally there may have been about 30 pillars, each some 2 metres (7 ft) long. However, before the Second World War, the British army used the site for gunnery practice and damaged many of the stones on the east side.

 • way: Bryn Cader Faner (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bryn Cader Faner (12 name matches)
  note=Also known as a Cairn Circle, Ring Cairn. Translates as the Crown on the Hill
  ruins=yes
  access=yes
  building=yes
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402186
  site_type=megalith
  wikipedia=en:Bryn Cader Faner
  megalith_type=tholos
  historic:civilization=bronze-age

  wikidata match: Q3402186
 • node: Bryn Cader Faner Stone Circle (OSM) 7 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bryn Cader Faner Stone Circle (9 name matches)
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402186

  wikidata match: Q3402186
Llanfachreth (Q3402212)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanfachreth is a settlement approximately three miles north-east of Dolgellau, Gwynedd, in the community of Brithdir and Llanfachreth within the historic boundaries of Merionethshire (Welsh: Meirionnydd, Sir Feirionnydd), Wales.

 • node: Llanfachreth (OSM) 0.89 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanfachreth (15 name matches)
  is_in=Gwynedd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q3402212

  wikidata match: Q3402212
Aran Fawddwy (Q3402219)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aran Fawddwy is a mountain in southern Snowdonia, Wales, United Kingdom. It is the highest point (county top) of the historic county of Merionethshire (for local government purposes, it lies within the current council area of Gwynedd). It is the only peak in Wales outside North Snowdonia above 900m, and higher than anywhere in Great Britain outside Northern Snowdonia, the Scottish Highlands (and islands) and the Lake District. The nearest urban centres to the mountain are Dinas Mawddwy to the south, Llanymawddwy to the southeast, Llanuwchllyn on the shores of Bala Lake to the north, and Rhydymain to the west. The nearest settlements with around 2,000 people are Bala and Dolgellau. On the eastern slopes of Aran Fawddwy is the small lake named Creiglyn Dyfi, the source of the River Dyfi. Its sister peak is Aran Benllyn at 885 metres (2,904 ft). There is also a middle peak- Erw y Ddafad-ddu.

 • node: Aran Fawddwy (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=905
  name=Aran Fawddwy (21 name matches)
  source=GPS
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402219
  wikipedia=en:Aran Fawddwy
  source:ele=NPE

  wikidata match: Q3402219
Bryncrug (Q3402457)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bryncrug (Welsh pronunciation), sometimes spelt Bryn-crug, is a village and community in Gwynedd, Wales. Afon Fathew flows through the village and into the River Dysynni. The village is situated to the north east of the town of Tywyn, at the junction of the A493 and B4405 roads. Although the village is usually spelt Bryncrug in English, the community name uses the Welsh language version, Bryn-crug. The population of the community taken at the 2011 census was 622.

 • relation: Bryn-Crug (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Bryn-Crug (32 name matches)
  name:cy=Bryn-crug (32 name matches)
  ref:gss=W04000054
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Bryncrug (OSM) 204 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bryncrug (32 name matches)
  is_in=Merionyth
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402457

  wikidata match: Q3402457
Soar (Q3402491)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Soar is a small village or hamlet in Gwynedd, Wales.

 • node: Soar (OSM) 190 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Soar (13 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402491

  wikidata match: Q3402491
Talybont (Q3402540)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tal-y-bont (otherwise Talybont) is a village north of the town of Barmouth in north Wales.

 • node: Tal-y-bont (OSM) 757 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tal-y-bont (18 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Tal-y-bont (18 name matches)
  name:en=Tal-y-bont (18 name matches)
  wikidata=Q3402540

  wikidata match: Q3402540
Bontddu (Q3402560)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, Wales is a small settlement east of Barmouth, in the community of Llanelltyd.

 • node: Bontddu (OSM) 142 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bontddu (11 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402560

  wikidata match: Q3402560
Fairbourne (Q3402580)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Fairbourne is a Welsh seaside village. It lies on the coast of Barmouth Bay in Arthog community, to the south of the estuary of the River Mawddach in Gwynedd, surrounded by the Snowdonia National Park. It is in an area listed by Gwynedd council for managed retreat due to rising sea levels.

 • node: Fairbourne (OSM) 147 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Fairbourne (31 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Fairbourne (31 name matches)
  name:en=Fairbourne (31 name matches)
  wikidata=Q3402580
  wikipedia=en:Fairbourne

  wikidata match: Q3402580
 • node: Y Friog (OSM) 0.67 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Y Friog (1 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=OS_OpenData_StreetView
  name:cy=Y Friog (1 name matches)
  wikipedia=cy:Y Friog
Capel Celyn (Q3402628)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Tryweryn flooding or Tryweryn drowning (Welsh: Boddi Tryweryn), refers to the flooding of the rural community of Capel Celyn to the north west of Bala in Gwynedd, Wales, in the Afon Tryweryn valley. The village and other parts of the valley were flooded in 1965 to create a reservoir, Llyn Celyn, in order to supply Liverpool and Wirral with water for industry.

 • node: Capel Celyn (OSM) 84 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Capel Celyn (11 name matches)
  place=locality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402628
  population=0
  wikipedia:cy=Capel Celyn
  wikipedia:en=Capel Celyn

  wikidata match: Q3402628
Aran Benllyn (Q4784047)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aran Benllyn is a subsidiary summit of Aran Fawddwy in southern Snowdonia, North Wales, Wales, United Kingdom. It is the second highest peak in the Aran mountain range.

 • node: Aran Benllyn (OSM) 75 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=884
  name=Aran Benllyn (12 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4784047
  wikipedia=en:Aran Benllyn
  source:ele=npe
  source:name=Wikipedia

  wikidata match: Q4784047
Bala (New) railway station (Q4849652)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bala railway station was on the Great Western Railway's Bala Ffestiniog Line in Wales. It replaced the first Bala station which was further away from the town, on the Ruabon–Barmouth line.

 • node: Bala (OSM) 86 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bala (4 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q4849652
  wikipedia=en:Bala (New) railway station
  abandoned:railway=station

  wikidata match: Q4849652
Bala (Penybont) railway station (Q4849686)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bala Lake Halt railway station in Gwynedd, Wales, was formerly a station on the Ruabon to Barmouth line.

 • node: Bala (Penybont) (OSM) 11 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Bala (Penybont) (6 name matches)
  usage=tourism
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.bala-lake-railway.co.uk/
  alt_name=Bala (Llyn Tegid) (1 name matches)
  old_name=Bala Lake Halt (3 name matches)
  operator=Bala Lake Railway (3 name matches)
  wikidata=Q4849686
  wikipedia=en:Bala (Penybont) railway station
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q4849686
Betws Gwerfil Goch (Q4899221)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Betws Gwerfil Goch (Standard Welsh: Betws Gwerful Goch) is a village and community in Denbighshire, Wales. It had a population of 351 at the 2011 census. Until 1974 it was part of Edeirnion Rural District in Meirionnydd, and was transferred to Glyndŵr District in Clwyd by the Local Government Act 1972. It became part of Denbighshire in 1996. The community includes Melin-y-Wig village.

 • relation: Betws Gwerfil Goch (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Betws Gwerfil Goch (15 name matches)
  name:cy=Betws Gwerful Goch (14 name matches)
  ref:gss=W04000141
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Betws Gwerfil Goch Community Council
  council_name:cy=Cyngor Cymuned Betws Gwerful Goch
 • node: Betws Gwerful Goch (OSM) 369 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Betws Gwerful Goch (14 name matches)
  note=Ancient name with older orthography was Bettws Gwerfil Goch.
  is_in=Clwyd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q4899221
  wikipedia=en:Betws Gwerfil Goch

  wikidata match: Q4899221
Bwlch y Groes (Q5003696)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bwlch y Groes (translates from Welsh as pass of the cross) is the second highest public road mountain pass in Wales, with a summit altitude of 545 metres (1,788 ft). Gospel Pass in south Wales is slightly higher. It lies on minor roads linking Dinas Mawddwy (via Llanymawddwy), Llanuwchllyn and Lake Vyrnwy. The view from the pass encompasses the plain of the Dyfi valley, Cadair Idris and a close view of Aran Fawddwy. The cross, just below the summit at the junction of the roads from Vyrnwy and from Dinas Mawddwy, commemorates the place of the pass on a pilgrim route from north Wales.

 • node: Bwlch y Groes (OSM) 36 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=546
  name=Bwlch y Groes (9 name matches)
  wikidata=Q5003696
  wikipedia=en:Bwlch y Groes
  source:ele=OS1
  mountain_pass=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q5003696
Carnedd y Filiast (Q5043866)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Carnedd y Filiast is a mountain near Cerrigydrudion on the border of the Snowdonia National Park, North Wales and is 669 metres (2,195 ft) high.

 • node: Carnedd y Filiast (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=669
  name=Carnedd y Filiast (7 name matches)
  source=npe
  name:cy=Carnedd y Filiast (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5043866
  wikipedia=en:Carnedd y Filiast (Cerrigydrudion)

  wikidata match: Q5043866
Carrog railway station (Q5046492)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Carrog railway station in Denbighshire, Wales, was formerly a station on the Ruabon to Barmouth line. A camping coach was positioned here by the Western Region from 1956 to 1962. It was to have closed to passengers on Monday 18 January 1965 but closed prematurely on 14 December 1964 due to flood damage. It was reopened in 1996 as part of the preserved Llangollen Railway. It is a passing place on the single line and has a signal box.

 • node: Carrog (OSM) 30 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Carrog (8 name matches)
  usage=tourism
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5046492
  wikipedia=en:Carrog railway station

  wikidata match: Q5046492
 • node: Carrog (OSM) 47 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Carrog (8 name matches)
  usage=tourism
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5046492
  wikipedia=en:Carrog railway station

  wikidata match: Q5046492
Cefnddwysarn (Q5057281)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cefnddwysarn (Welsh pronunciation) is a small village in Gwynedd, Wales.

 • node: Cefn-ddwysarn (OSM) 114 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cefn-ddwysarn (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5057281

  wikidata match: Q5057281
Cnicht (Q5137364)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cnicht is a mountain in Snowdonia which forms part of the Moelwynion mountain range.

 • node: Cnicht (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=689
  name=Cnicht (8 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5137364
  wikipedia=en:Cnicht

  wikidata match: Q5137364
Coed-y-Brenin (Q5140497)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coed y Brenin (Welsh for King's Forest) is a forest in the Snowdonia National Park, North Wales near Dolgellau at grid reference SH7127. It is popular for its mountain bike trails and hiking paths. It has several man-made mountain bike singletrack courses in a woodland setting, varying in length from 12 to 38 km (7 to 23 mi), and one dual slalom course.

 • relation: Coed y Brenin Forest (OSM) 2.73 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Coed y Brenin Forest (9 name matches)
  landuse=forest (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5140497
  wikipedia=en:Coed-y-Brenin

  wikidata match: Q5140497
 • way: Coed y Brenin (OSM) 4.77 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Coed y Brenin (9 name matches)
  landuse=forest (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Coed y Brenin Forest (OSM) 5.13 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Coed y Brenin Forest (9 name matches)
  landuse=forest (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Coed Ganllwyd National Nature Reserve (Q5140513)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coed Ganllwyd National Nature Reserve is situated behind the village of Ganllwyd on the A470, about 9 kilometres north of Dolgellau in Wales, United Kingdom. It lies within the boundaries of the National Trust's Dolmelynllyn Estate.

 • way: Coed Ganllwyd National Nature Reserve (OSM) 0.59 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Coed Ganllwyd National Nature Reserve (3 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5140513

  wikidata match: Q5140513
Craig yr Aderyn (Q5181641)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Craig yr Aderyn (English: "Bird's Rock") is a hill rising to a height of 258 metres (846 ft) above sea level on the south bank of the River Dysynni near Llanfihangel-y-Pennant in the county of Gwynedd, north-west Wales. Craig yr Aderyn has been designated as a Site of Special Scientific Interest because of the choughs and other birds that breed there.

 • node: Craig yr Aderyn (OSM) 113 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=258
  name=Craig yr Aderyn (10 name matches)
  name:cy=Craig yr Aderyn (10 name matches)
  name:en=Bird Rock (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5181641

  wikidata match: Q5181641
Craigysgafn (Q5181773)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Craigysgafn is a rocky ridge and a top of Moelwyn Mawr that leads south from Moelwyn Mawr to Moelwyn Bach in Snowdonia, North Wales. It has several gullies which lead directly down to the scree slopes above Llyn Stwlan. Some scrambling is needed in places.

 • node: Craigysgafn (OSM) 282 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=689
  name=Craigysgafn (11 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5181773
  wikipedia=en:Craigysgafn

  wikidata match: Q5181773
Crib-y-rhiw (Q5184870)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Crib-y-rhiw is a top of Y Llethr and a ridge in the Rhinogydd of Snowdonia, north Wales. The summit straddles a thin ridge connecting Y Llethr to Diffwys.

 • node: Crib-Y-Rhiw (OSM) 8 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=681
  name=Crib-Y-Rhiw (9 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5184870
  wikipedia=en:Crib-y-rhiw

  wikidata match: Q5184870
Cribin Fawr (Q5184891)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cribin Fawr is a mountain in Snowdonia, North Wales, situated approximately four miles to the south-west of Aran Fawddwy. It is one of the peaks in the Dyfi hills, a subgroup of the Cadair Idris group. It is a top of Maesglase, connected to its parent peak by the Craig Portas ridge. The top of Cribin Fawr is a large open plateau of peat bog. To the west is Waun-oer, to the north Cadair Idris, to the south Maesglase and Glasgwm to the east.

 • node: Cribin Fawr (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=659
  name=Cribin Fawr (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5184891
  wikipedia=en:Cribin Fawr

  wikidata match: Q5184891
Cyfrwy (Q5199173)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cyfrwy is a subsidiary summit of Cadair Idris in the Snowdonia National Park, in Gwynedd, northwest Wales. It lies to the west of Cadair Idris and is often climbed with Cadair Idris by taking the Pony Path.

 • node: Cyfrwy (OSM) 106 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cyfrwy (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5199173

  wikidata match: Q5199173
 • node: Cyfrwy (OSM) 23 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=811
  name=Cyfrwy (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=The Saddle
  wikidata=Q5199173
  wikipedia=en:Cyfrwy

  wikidata match: Q5199173
Cynwyd (Q5200185)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cynwyd (Welsh pronunciation: [ˈkənwɨd]) is a small village and community in the Edeirnion area of Denbighshire in Wales, located about 2 miles (3 km) south west of the town of Corwen. It had a population of 528 in 2001, increasing to 542 at the census 2011, and is home to a large factory, run by Ifor Williams Trailers.

 • relation: Cynwyd (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Cynwyd (29 name matches)
  name:cy=Cynwyd (29 name matches)
  ref:gss=W04000150
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  council_name=Cynwyd Community Council
  council_name:cy=Cyngor Cymuned Cynwyd
 • node: Cynwyd (OSM) 332 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Cynwyd (29 name matches)
  is_in=Clwyd
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  wikidata=Q5200185
  created_by=POI Editor

  wikidata match: Q5200185
Diffwys (Q5275449)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Diffwys is a mountain in Snowdonia, Wales, near Barmouth and forms part of the Rhinogydd. On the north side is an exposure of the Caerdion Syncline. It is technically a subsidiary summit of Y Llethr, missing Marilyn status by 2m. It is therefore like Rhinog Fach a sub Marilyn.

 • node: Diffwys (OSM) 28 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=750
  name=Diffwys (7 name matches)
  height=2462 ft
  source=Bing
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5275449
  wikipedia=en:Diffwys

  wikidata match: Q5275449
Maentwrog (Q6729249)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Maentwrog (Welsh pronunciation) is a village and community in the Welsh county of Merionethshire (now part of Gwynedd), lying in the Vale of Ffestiniog just below Blaenau Ffestiniog, within the Snowdonia National Park. The River Dwyryd runs alongside the village. Its population of 585 in 2001 increased to 631 at the 2011 Census. The Community of Maentwrog includes the village of Gellilydan.

 • relation: Maentwrog (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Maentwrog (32 name matches)
  name:cy=Maentwrog (32 name matches)
  ref:gss=W04000090
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6729249
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q6729249
 • node: Maentwrog (OSM) 144 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Maentwrog (32 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Maentwrog (32 name matches)
  name:en=Maentwrog (32 name matches)
Maes Tegid (Q6729285)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Maes Tegid (English: Tegid Field) is a community playing field in Bala, Wales. It is currently used mostly for football matches, and is the home ground of Bala Town (Welsh: Clwb Pêl-droed y Bala).

 • way: Maes Tegid (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Maes Tegid (7 name matches)
  sport=soccer (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=stadium (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6729285
  addr:city=Bala
  wikipedia=en:Maes Tegid
  addr:street=Castle Street
  addr:postcode=LL23 7UY

  wikidata match: Q6729285
Manod Mawr North Top (Q6751102)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Manod Mawr North Top is a mountain in North Wales and forms part of the Moelwynion.

 • node: Manod Mawr North Top (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=658
  name=Manod Mawr North Top (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6751102
  wikipedia=en:Manod Mawr North Top

  wikidata match: Q6751102
Manod Mawr (Q6751103)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Manod Mawr is a mountain in North Wales and forms part of the Moelwynion. Although known as a mountain in the eastern Moelwyns, it and its sister peaks are sometimes known as the Ffestiniog hills.

 • node: Manod Mawr (OSM) 82 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=661.720
  ref=SH62S013
  name=Manod Mawr (6 name matches)
  source=Ordnance Survey and Trigpointing.uk;gps
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  tpuk_ref=TP7311
  wikidata=Q6751103
  wikipedia=en:Manod Mawr
  description=OS trig pillar
  survey_point=pin

  wikidata match: Q6751103
Manod railway station (Q6751104)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Manod railway station served the village of Manod which then stood on the southern edge of Blaenau Ffestiniog in Gwynedd, Wales.

 • node: Manod (OSM) 52 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Manod (4 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q6751104
  wikipedia=en:Manod railway station
  abandoned:railway=station

  wikidata match: Q6751104
Moel-yr-hydd (Q6890080)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moel-yr-hydd is a subsidiary summit of Moelwyn Mawr in Snowdonia, North Wales and forms part of the Moelwynion. (Strictly the mountain is not actually in the Snowdonia National Park as it falls within the exclusion "hole" around the former slate town of Blaenau Ffestiniog.)

 • node: Moel Yr Hydd (OSM) 107 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=647
  name=Moel Yr Hydd (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6890080
  wikipedia=en:Moel-yr-hydd

  wikidata match: Q6890080
Moel Fferna (Q6890094)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moel Fferna is a mountain in Denbighshire, Wales and forms part of the Berwyn range. It is the most northern outpost of the range. The summit is covered in deep heather and has a shelter cairn.

 • node: Moel Fferna (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=630
  name=Moel Fferna (12 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6890094

  wikidata match: Q6890094
Moel Penamnen (Q6890108)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moel Penamnen is a mountain just north of Blaenau Ffestiniog, North Wales and forms part of the Moelwynion.

 • node: Moel Penamnen (OSM) 105 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=628.497
  name=Moel Penamnen (6 name matches)
  source=OS 1:25k
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6890108
  wikipedia=en:Moel Penamnen

  wikidata match: Q6890108
Moel y Cerrig Duon (Q6890123)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moel y Cerrig Duon is a subsidiary summit of Esgeiriau Gwynion in Gwynedd in north Wales.

 • node: Moel y Cerrig Duon (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=625
  name=Moel y Cerrig Duon (6 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6890123
  wikipedia=en:Moel y Cerrig Duon

  wikidata match: Q6890123
Moel Ysgyfarnogod (Q6890125)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moel Ysgyfarnogod (Bare hill of the hares in Welsh) is a mountain in Snowdonia, North Wales and is the northernmost of the Rhinogydd. Rhinog Fawr lies directly south.

 • node: Moel Ysgyfarnogod (OSM) 234 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=623
  name=Moel Ysgyfarnogod (8 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6890125
  wikipedia=en:Moel Ysgyfarnogod

  wikidata match: Q6890125
Moelwyn Bach (Q6890191)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moelwyn Bach is a mountain in Snowdonia, northern Wales and forms part of the Moelwynion. It is connected to its parent peak Moelwyn Mawr via the Craigysgafn ridge.

 • node: Moelwyn Bach (OSM) 84 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=710
  name=Moelwyn Bach (13 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6890191
  wikipedia=en:Moelwyn Bach

  wikidata match: Q6890191
Moelwyn Mawr (Q6890193)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moelwyn Mawr is a mountain in Snowdonia, North Wales and forms part of the Moelwynion. Its summit overlooks the Vale of Ffestiniog and has views in all directions.

 • node: Moelwyn Mawr (OSM) 93 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=770
  name=Moelwyn Mawr (12 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6890193

  wikidata match: Q6890193
 • node: Moelwyn Mawr (OSM) 100 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=770
  name=Moelwyn Mawr (15 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6890193
  wikipedia=en:Moelwyn Mawr

  wikidata match: Q6890193
Morfa Harlech National Nature Reserve (Q6911494)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Morfa Harlech National Nature Reserve (grid reference SH571337) is a nature reserve in Wales, located north of Harlech.

 • way: Morfa Harlech National Nature Reserve (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Morfa Harlech National Nature Reserve (3 name matches)
  fixme=bounds approximate
  source=Bing;survey
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6911494

  wikidata match: Q6911494
Narrow Gauge Railway Museum (Q6966286)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Narrow Gauge Railway Museum (Welsh: Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul) is a purpose-built museum dedicated to narrow-gauge railways situated at the Tywyn Wharf station of the Talyllyn Railway in Tywyn, Gwynedd, Wales.

 • node: Narrow Gauge Railway Museum (OSM) 54 metres from Wikidata name match [show tags]
  fee=no
  name=Narrow Gauge Railway Museum (11 name matches)
  name:cy=Rheilffordd Talyllyn
  name:en=Talyllyn Railway
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Talyllyn Railway
  wikidata=Q6966286
  opening_hours=Mo-Su 09:30-15:30
  internet_access=wlan
  opening_hours:covid19=open

  wikidata match: Q6966286
Owain Glyndwr Hotel (Q7114241)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Owain Glyndwr Hotel is a Grade II-listed inn in Corwen, Denbighshire, Wales, and is named after the Welsh national hero Owain Glyndŵr.

 • node: Owain Glyndwr Hotel (OSM) 40 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Owain Glyndwr Hotel (9 name matches)
  fhrs:id=921701
  name:cy=Gwesty Owain Glyndwr (9 name matches)
  name:en=Owain Glyndwr Hotel (9 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Corwen
  addr:street=The Square
  addr:country=GB
  addr:postcode=LL21 0DL
  fhrs:authority=Denbighshire
  fhrs:local_authority_id=704119
  wikidata=Q7114241

  wikidata match: Q7114241
Pantperthog (Q7131919)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pantperthog is a hamlet in southern Gwynedd in Wales, 2 miles north of Machynlleth and 14 miles southeast of Dolgellau. Nearby is the former Llwyngwern quarry, which is now the Centre for Alternative Technology.

 • node: Pantperthog (OSM) 60 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pantperthog (12 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7131919

  wikidata match: Q7131919
Pen Bwlch Llandrillo (Q7162086)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moel yr Henfaes, also listed by the Nuttall's as Pen Bwlch Llandrillo Top and sometimes known as Moel yr Henfaes, is a mountain in North Wales and forms part of the Berwyn range.

 • node: Moel yr Henfaes (OSM) 4.14 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=584
  name=Moel yr Henfaes (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Moel yr Henfaes (Pen Bwlch Llandrillo Top) (OSM) 2.74 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=621
  name=Moel yr Henfaes (Pen Bwlch Llandrillo Top) (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7162086
  wikipedia=en:Pen Bwlch Llandrillo

  wikidata match: Q7162086
Pen y Boncyn Trefeilw (Q7162122)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pen y Boncyn Trefeilw is a subsidiary summit of Cyrniau Nod in north east Wales. It forms a part of the Berwyn range called the Hirnantau. It has two tops: Stac Rhos and Pen y Cerrig Duon. Pen y Cerrig Duon is now listed as a deleted Nuttall due to re-surveying.

 • node: Pen y Cerrig Duon (OSM) 0.97 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=611
  name=Pen y Cerrig Duon (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20589120
  wikipedia=cy:Pen y Cerrig Duon

  wikidata mismatch: Q20589120
 • node: Pen Y Boncyn Trefeilw (OSM) 77 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=646
  name=Pen Y Boncyn Trefeilw (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7162122
  wikipedia=en:Pen y Boncyn Trefeilw

  wikidata match: Q7162122
Pen yr Allt Uchaf (Q7162129)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pen yr Allt Uchaf is a subsidiary summit of Aran Fawddwy in the south of the Snowdonia National Park in Gwynedd, Wales. The summit is the highest point on a ridge branching off to the west of Aran Fawddwy's south ridge.

 • node: Pen yr Allt Uchaf (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=620
  name=Pen yr Allt Uchaf (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Pen Yr Allt Uchaf (6 name matches)
  wikidata=Q7162129
  wikipedia=en:Pen yr Allt Uchaf

  wikidata match: Q7162129
Penarth Quarry (Q7162268)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Penarth Quarry is a quarry and a Site of Special Scientific Interest in the preserved county of Clwyd, north Wales.

 • way: Penarth Slate Mine (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Penarth Slate Mine (1 name matches)
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7162268

  wikidata match: Q7162268
Penmaenpool railway station (Q7163105)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Penmaenpool railway station at Penmaenpool in Gwynedd, North Wales, was formerly a station on the Dolgelly [sic] branch of the Aberystwith and Welsh Coast Railway, part of the Ruabon to Barmouth Line. It closed to passengers on Monday 18 January 1965.

 • node: Penmaenpool (OSM) 44 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Penmaenpool (6 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q7163105
  wikipedia=en:Penmaenpool railway station
  abandoned:railway=station

  wikidata match: Q7163105
Penrhyn railway station (Q7164585)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Penrhyn railway station on the Ffestiniog Railway is located on a restricted site at Pen-y-Bwlch above the town of Penrhyndeudraeth (Penrhyndeudraeth means Headland between two beaches).

 • node: Penrhyn (OSM) 13 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Penrhyn (6 name matches)
  usage=tourism
  source=OS_OpenData_StreetView
  name:ru=Пенрин
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Penrhyndeudreath
  operator=Ffestiniog Railway
  wikidata=Q7164585
  wikipedia=en:Penrhyn railway station

  wikidata match: Q7164585
Pentre Gwynfryn (Q7165289)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pentre Gwynfryn is a village in the Ardudwy area of Gwynedd, Wales about 1 mile (1.6 km) east of Llanbedr and the community of the same name. The village is at the confluence of the River Artro and the River Cwmnantcol.

 • node: Pentre Gwynfryn (OSM) 164 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pentre Gwynfryn (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7165289

  wikidata match: Q7165289
Plas Brondanw (Q7201710)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Plas Brondanw (grid reference SH616422) in Garreg, Llanfrothen, Gwynedd, North Wales, was the family home of Clough Williams-Ellis, creator of the Italianate village Portmeirion, and elements of similar architectural styles can be seen at both locations. It is a grade II* listed building. The gardens, in a series of garden rooms enclosed by yew hedges and open lawns, linked by carefully planned vistas, is one of only three Grade I listed gardens in Gwynedd.

 • way: Plas Brondanw (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  area=yes
  name=Plas Brondanw (6 name matches)
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7201710
  contact:email=enquiries@plasbrondanw.com
  contact:phone=+44 1766 772772
  contact:website=http://www.plasbrondanw.com/

  wikidata match: Q7201710
 • node: Plas Brondanw (OSM) 45 metres from Wikidata name match [show tags]
  fee=yes
  name=Plas Brondanw (6 name matches)
  access=customers
  charge=£5
  leisure=garden (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  payment:cash=yes
Plas Mynach (Q7201720)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Plas Mynach is a large country house in Barmouth, Gwynedd, Wales. It is designated by Cadw as a Grade II* listed building, and stands in a prominent position overlooking the sea.

 • way: Plas Mynach (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Plas Mynach (4 name matches)
  source=os_opendata_streetview
  tourism=hotel
  building=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7201720
  wikipedia=en:Plas Mynach

  wikidata match: Q7201720
Plas Tan y Bwlch (Q7201723)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Plas Tan y Bwlch in Gwynedd, Wales, is the Snowdonia National Park environmental studies centre, administered by the National Park Authority. It is located approximately 6 miles (9.7 km) east of the coastal town of Porthmadog, overlooking the valley of the River Dwyryd and the village of Maentwrog.

 • way: Plas Tan y Bwlch (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Plas Tan y Bwlch (8 name matches)
  building=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7201723
  wikipedia=en:Plas Tan y Bwlch

  wikidata match: Q7201723
St John's Church (Q7593536)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St John's Church, Barmouth, Gwynedd, Wales was built between 1889 and 1895 and designed by the Chester architects Douglas and Fordham. The foundation stone was laid by Princess Beatrice of the United Kingdom. The bulk of the cost of construction was donated by Mrs Sarah Dyson Perrins in memory of her husband James Dyson Perrins (father of Charles William Dyson Perrins) of Lea & Perrins.

 • way: St John the Evangelist (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St John the Evangelist (3 name matches)
  source=os_opendata_streetview
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7593536
  wikipedia=en:St John's Church, Barmouth
  denomination=anglican

  wikidata match: Q7593536
Tarren y Gesail (Q7686694)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tarren y Gesail is a mountain in Snowdonia, north Wales. It is one of the Marilyns of the Cadair Idris group.

 • node: Tarren y Gesail (OSM) 12 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=667
  name=Tarren y Gesail (10 name matches)
  source=GPS Survey
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7686694

  wikidata match: Q7686694
Tyrrau Mawr (Q7861697)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tyrrau Mawr or Craig-las is a subsidiary summit of Cadair Idris in the Snowdonia National Park, in Gwynedd, northwest Wales. It lies to the west of Cyfrwy, and can be climbed by taking a west bearing from the Pony Path at Rhiw Gwredydd. Its north face is a crag, known as Craig-las. Below the crags lies Llyn Cregennen with its small island. The reflection of Craig-las from this lake is one of the famous images associated with Snowdonia.

 • node: Tyrrau Mawr (OSM) 10 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=661
  name=Tyrrau Mawr (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7861697
  wikipedia=en:Tyrrau Mawr

  wikidata match: Q7861697
Tywyn Wharf railway station (Q7861911)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tywyn Wharf railway station is the western terminus and principal station of the Talyllyn Railway in Tywyn, Gwynedd in mid-Wales.

 • node: Tywyn Wharf (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tywyn Wharf (6 name matches)
  usage=tourism
  source=NPE
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7861911
  wikipedia=en:Tywyn Wharf railway station
  wheelchair=yes
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q7861911
Waun-oer (Q7975183)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Waun-oer is a mountain in Snowdonia, North Wales, situated approximately four miles to the south-west of Aran Fawddwy. It is one of the peaks in the Dyfi hills, a subgroup of the Cadair Idris group. It is a top of Maesglase and the summit consists of a trig point that crowns an uneven grassy plateau. It is connected to Cribin Fawr to the east and Mynydd Ceiswyn to the south. To the north lies Cadair Idris, while Tarren y Gesail lies to the west.

 • node: Waun-oer (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=670
  name=Waun-oer (6 name matches)
  source=bing
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7975183
  wikipedia=en:Waun-oer
  source:name=OS_OpenData_StreetView

  wikidata match: Q7975183
Wnion Halt railway station (Q8028932)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Wnion Halt (Pron: Oon-y'n) in Gwynedd, Wales, was on the Ruabon to Barmouth line. The station was situated in a narrow part of the Wnion Valley next to Pont Llanrhaiadr and squeezed against a road retaining wall on the north side of the line. There was a short timber-edged platform with a timber shelter and nameboard. There was no passing place or freight activity here. Today rusted platform supports remain and the entrance gate is part of a driveway to a private residence to the east of the halt.

 • node: Wnion (OSM) 44 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Wnion (2 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q8028932
  wikipedia=en:Wnion Halt railway station
  abandoned:railway=halt

  wikidata match: Q8028932
Y Gamallt (Q8046128)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Y Gamallt is a mountain located in the Migneint in Snowdonia, North Wales. It forms part of the Arenig mountain range being separated from the Moelwynion range at the head of Cwm Teigl.

 • node: Gamallt (OSM) 1 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=288
  name=Gamallt (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q8046128
  wikipedia=en:Y Gamallt

  wikidata match: Q8046128
Y Garn (Q8046136)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

For other hills of the same name, see Y Garn (disambiguation).

 • node: Y Garn (OSM) 319 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=629
  name=Y Garn (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q8046136

  wikidata match: Q8046136
Maesglase (Q8523124)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Maesglase is a mountain in Snowdonia, North Wales, situated approximately four miles to the south-west of Aran Fawddwy. It is the highest of the Dyfi Hills.

 • node: Maesglase (Craig Rhiw-erch) (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=678
  name=Maesglase (Craig Rhiw-erch) (11 name matches)
  note=Craig Rhiw-erch at 678m is the highest summit of Maesglase. It is higher than the nearby summit of Maen Du (674m).
  source=gps
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q8523124
  wikipedia=en:Maesglase

  wikidata match: Q8523124
 • node: Craig Portas (OSM) 1.86 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=605
  name=Craig Portas (1 name matches)
  source=bing
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:name=OS_OpenData_StreetView
 • node: Maen Du (OSM) 0.54 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=674
  name=Maen Du (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Ynysmaengwyn House (ruin) (Q10948653)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ynysymaengwyn was a gentry house in the parish of Tywyn, Gwynedd (formerly Merioneth), situated near the left bank of the River Dysynni. The name means 'the white stone island'.

 • relation: Ynysymaengwyn (OSM) 11 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ynysymaengwyn (3 name matches)
  natural=wood (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10948653

  wikidata match: Q10948653
Afon Wnion (Q10958655)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The River Wnion is a river in the southeast of Gwynedd, Wales. It begins high on the slopes of Aran Benllyn about five miles south of Lanuwchllyn and flows south-west into the River Mawddach near Cymer Abbey. It flows past several villages, including Rhyd-y-main and Bontnewydd, where a bridge crosses over the river that dates from the 18th century. It then flows to Dolgellau where another locally famous bridge, known as "Y Bont Fawr". Its total length is approximately 12 miles.

 • way: Afon Wnion (OSM) 542 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Wnion (19 name matches)
  source=npe
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Afon Wnion (OSM) 2.75 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Wnion (19 name matches)
  source=npe
  name:cy=Afon Wnion (19 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10958655
  wikipedia=en:River Wnion

  wikidata match: Q10958655
Yr Ysgwrn (Q10959753)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ffermdy a'i leolir tua milltir i'r dwyrain o Drawsfynydd, Gwynedd, ydy Yr Ysgwrn. Mae'n dyddyn sydd wedi ei gosod ar ddau lawr â tô llechi, arferai eiddew orchuddio'r waliau. Credir ei fod yn dyddio'n ôl i 1519.

 • way: Yr Ysgwrn (OSM) 388 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Yr Ysgwrn (7 name matches)
  tourism=museum
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Snowdonia National Park
  wikidata=Q10959753

  wikidata match: Q10959753
Llyn Hywel (Q10989942)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Llyn Hywel yn llyn 13 acer o faint ym mynyddoedd y Rhinogau, i'r dwyrain o bentref Llanbedr a Chwm Nantcol, yng Ngwynedd.

 • way: Llyn Hywel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Hywel (5 name matches)
  source=npe
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10989942
  wikipedia=cy:Llyn Hywel

  wikidata match: Q10989942
Mawddwy (Q10995071)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mawddwy is a community in the county of Gwynedd, Wales, and is 88.3 miles (142.2 km) from Cardiff and 172.8 miles (278.0 km) from London. In 2011 the population of Mawddwy was 622 with 59.5% of them able to speak Welsh. It is one of the largest and most sparsely populated communities in Wales.

 • relation: Mawddwy (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Mawddwy (20 name matches)
  name:cy=Mawddwy (20 name matches)
  ref:gss=W04000091
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10995071
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q10995071
Diffwys West Top (Q11182509)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Diffwys West Top is a top of Diffwys in Snowdonia, North Wales, near Barmouth and forms part of the Rhinogydd. It is a grassy summit found on the west ridge. The summit is marked with a pile of stones, below which is the crags of Craig Bodlyn and the glacial lake, Llyn Bodlyn. Moelfre is to the north.

 • node: Diffwys West Top (OSM) 1.49 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=642
  name=Diffwys West Top (5 name matches)
  source=Bing
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11182509
  wikipedia=en:Diffwys West Top

  wikidata match: Q11182509
 • node: Craig Bodlyn (OSM) 1.19 miles from Wikidata name match [show tags]
  ele=500
  name=Craig Bodlyn (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Afon Gain (Q13125375)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Afon yn ne Gwynedd yw Afon Gain, sy'n un o ledneintiau Afon Mawddach.

 • way: Afon Gain (OSM) 285 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Gain (13 name matches)
  source=npe; Bing
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13125375
  wikipedia=cy:Afon Gain

  wikidata match: Q13125375
River Prysor (Q13125393)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Afon yng ngogledd Meirionnydd (de Gwynedd) yw Afon Prysor. Mae'n codi ar y rhosdiroedd rhwng Ffestiniog a'r Bala ac yn aberu yn Afon Dwyryd ger Maentwrog. Ei hyd yw tua 14 milltir.

 • way: Afon Prysor (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Afon Prysor (17 name matches)
  source=npe
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13125393
  wikipedia=cy:Afon Prysor

  wikidata match: Q13125393
Carreg y Foel-gron (Q13126867)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Carreg y Foel-gron yn gopa mynydd a geir yn y Moelwynion, ychydig gilometrau i'r dwyrain o Ffestiniog.; cyfeiriad grid SH744427. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 472metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Carreg Y Foel-Gron (OSM) 133 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=484
  name=Carreg Y Foel-Gron (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13126867

  wikidata match: Q13126867
Cefn Coch (Q13126966)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cefn Coch yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn rhwng y Bala a'r Bwlch y Groes; cyfeiriad grid SH923266. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 563metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Cefn Coch (OSM) 34 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=594
  name=Cefn Coch (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13126966
  wikipedia=cy:Cefn Coch

  wikidata match: Q13126966
Welsh Presbyterian Theological College (Q13127200)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Coleg y Bala yw canolfan gwaith plant ac ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Saif yr adeilad presennol a adeiladwyd ym 1863, ar bwys y ffordd sy'n arwain o'r Bala i Borthmadog.

 • way: Coleg y Bala (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Coleg y Bala (2 name matches)
  amenity=college
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13127200
  wikipedia=cy:Coleg y Bala

  wikidata match: Q13127200
Craig Dolfudr (North top) (Q13127296)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig Dolfudr (copa gogleddol), Pennant-Lliw yn gopa mynydd yn Arenig tua dwy gilometr i'r gorllewin o Lanuwchllyn ger y Bala, Gwynedd.; cyfeiriad grid SH822317. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 444metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Is-gopa ydy hwn o fynydd o'r enw Craig Dolfudr.

 • node: Craig Dolfudr North Top (OSM) 82 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=519
  name=Craig Dolfudr North Top (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Craig Dol-Fudr North Top - Pennant-Lliw
  wikidata=Q13127296
  wikipedia=cy:Craig Dolfudr (copa gogleddol)

  wikidata match: Q13127296
Craig y Ganllwyd (Q13127309)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd lwyfan ydy Craig y Ganllwyd, Ganllwyd, Gwynedd sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd; cyfeiriad grid SH718255. Dylid cofio nad cylch cerrig fel y cyfryw yw carneddi llwyfan, fodd bynnag, gan fod y rheiny o oes wahanol ac yn cael eu defnyddio i bwrpas gwahanol. Mae'n bosibl i seremoniau neu ddefodau gael eu cynnal ar y safle yn ogystal â chladdedigaeth.

 • node: Craig Y Ganllwyd (OSM) 98 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=427
  name=Craig Y Ganllwyd (4 name matches)
  height=1411 ft
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13127309
  wikipedia=cy:Craig y Ganllwyd

  wikidata match: Q13127309
Craig yr Hafod (Q13127311)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig yr Hafod yn gopa mynydd a geir yn Arenig hanner ffordd rhwng Pentrefoelas a Llyn Tegid, Gwynedd, fel yr hed y frân; cyfeiriad grid SH888437. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 468 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Craig Yr Hafod (OSM) 142 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=534
  name=Craig Yr Hafod (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13127311
  wikipedia=cy:Craig yr Hafod

  wikidata match: Q13127311
Cynefin Bryn Blew (Q13127707)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cynefin Bryn Blew (copa gorllewinol) yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng Dolgellau a Llanuwchllyn, ger y Bala, Gwynedd; cyfeiriad grid SH784254. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 704metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Enw'r fam-fynydd yw Rhobell Fawr.

 • node: Cynefin Bryn Blew (OSM) 64 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=719
  name=Cynefin Bryn Blew (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Rhobell Fawr West Top
  wikidata=Q13127707
  wikipedia=cy:Cynefin Bryn Blew (copa gorllewinol)

  wikidata match: Q13127707
Esgair Berfa (Q13128293)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Esgair Berfa yn gopa mynydd ger Cadair Idris, rhwng Dolgellau a Tywyn; cyfeiriad grid SH637095. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 429 m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Esgair Berfa (OSM) 86 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=507
  name=Esgair Berfa (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128293
  wikipedia=cy:Esgair Berfa

  wikidata match: Q13128293
Foel Cynwch (Q13128463)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Cynwch yn gopa mynydd a geir i'r gogledd-ddwyrain o Ddolgellau, Gwynedd; cyfeiriad grid SH736211. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 216 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Cynwch (OSM) 29 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=320
  name=Foel Cynwch (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128463
  wikipedia=cy:Foel Cynwch

  wikidata match: Q13128463
Foel Fawr (Q13128468)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Fawr (Mynydd Maentwrog) yn gopa mynydd a geir yn Arenig i'r de-ddwyrain o Lan Ffestiniog, Gwynedd; cyfeiriad grid SH726394. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 486m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Fawr (OSM) 71 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=528
  name=Foel Fawr (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128468
  wikipedia=cy:Foel Fawr (Mynydd Maentwrog)

  wikidata match: Q13128468
Foel Figenau (Q13128470)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Figenau yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn tua dwy gilometr i'r dwyrain o Lanuwchllyn, ger y Bala, Gwynedd; cyfeiriad grid SH916284. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 485 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Figenau (OSM) 78 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=590
  name=Foel Figenau (5 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128470
  wikipedia=cy:Foel Figenau

  wikidata match: Q13128470
Foel Offrwm (Q13128474)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Offrwm yn gopa mynydd a geir yn Arenig i'r gogledd-ddwyrain o Ddolgellau, Gwynedd; cyfeiriad grid SH749209. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 169 m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Offrwm (OSM) 202 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=405
  name=Foel Offrwm (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128474
  wikipedia=cy:Foel Offrwm

  wikidata match: Q13128474
Foel y Ddinas (Q13128476)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel y Ddinas yn gopa mynydd a geir i'r de-ddwyrain o'r Bala; cyfeiriad grid SH952304. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 369 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel y Ddinas (OSM) 29 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=489
  name=Foel y Ddinas (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128476
  wikipedia=cy:Foel y Ddinas

  wikidata match: Q13128476
Foel y Geifr (Q13128477)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel y Geifr yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH716050. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 483m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel y Geifr (OSM) 162 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=515
  name=Foel y Geifr (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128477
  wikipedia=cy:Foel y Geifr (Bro Dysynni)

  wikidata match: Q13128477
Godre Fynydd (Q13128676)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Godre Fynydd yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH756097. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 425m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Godre Fynydd (OSM) 108 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=508
  name=Godre Fynydd (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128676
  wikipedia=cy:Godre Fynydd

  wikidata match: Q13128676
Graig Ddu (Q13128724)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Graig Ddu yn gopa mynydd a geir yn Arenig (yn y triongl rhwng rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala); cyfeiriad grid SH888429. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 466metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Graig Ddu (OSM) 93 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=537
  name=Graig Ddu (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Craig Ddu
  wikidata=Q13128724
  wikipedia=cy:Graig Ddu

  wikidata match: Q13128724
Graig Goch (Q13128727)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Graig Goch is a 586m high hill in the Gwynedd area in Wales and lying within Snowdonia National Park. The hill falls within the communities of Llanfihangel-y-Pennant and Corris, the summit being located in the former. The hill takes the form of a NE-SW aligned ridge with a broad top which rise to subsidiary tops either side of the main summit. These are the 540m+ top of Mynydd Cedris (OS grid ref SH 707080) and the 504m top of Mynydd Rugog (OS grid ref SH 722092). The hill’s most notable feature is the large cliff which stretches the length of its northwestern face overlooking Tal-y-llyn, in part a major rock-slope failure.

 • node: Graig Goch (OSM) 146 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=586
  name=Graig Goch (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13128727
  wikipedia=en:Graig Goch

  wikidata match: Q13128727
Llanegryn (Q13129617)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanegryn is a village and a community in Gwynedd, north-west Wales. It was formerly part of the historic county of Merionethshire (Welsh: Meirionnydd, Sir Feirionnydd). It is located within Snowdonia National Park south of the Snowdonia (Eryri) mountain range. Travelling by road, it is around 4 miles (6 km) north-east of Tywyn and 17 miles (27 km) south-west of Dolgellau. The nearest railway stations are at Tonfanau and Llwyngwril, both less than 3 miles (5 km) away.

 • relation: Llanegryn (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Llanegryn (33 name matches)
  name:cy=Llanegryn (33 name matches)
  ref:gss=W04000074
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Llanegryn (OSM) 0.91 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanegryn (33 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llanegryn (33 name matches)
  name:en=Llanegryn (33 name matches)
  wikidata=Q13129617

  wikidata match: Q13129617
Llanenddwyn (Q13129621)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref bychan ger Dyffryn Ardudwy, Gwynedd yw Llanenddwyn ( ynganiad ). Yn hanesyddol bu'n blwyf yng nghantref Ardudwy. Fe'i lleolir milltir i'r de o Harlech i'r gorllewin rhwng y ffordd A496 a'r arfordir.

 • node: Llanenddwyn (OSM) 125 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanenddwyn (6 name matches)
  is_in=Gwynedd,Wales,UK
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  name:cy=Llanenddwyn (6 name matches)
  name:en=Llanenddwyn (6 name matches)
  wikidata=Q13129621
  wikipedia=cy:Llanenddwyn

  wikidata match: Q13129621
Lledwyn Mawr (Q13129689)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Lledwyn Mawr yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SH905287. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 497 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Lledwyn Mawr (OSM) 98 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=527
  name=Lledwyn Mawr (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129689
  wikipedia=cy:Lledwyn Mawr

  wikidata match: Q13129689
Llyn Arenig Fach (Q13129736)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn Arenig Fach. Saif ychydig i'r gogledd-orllewin o Lyn Celyn ac i'r dwyrain o gopa Arenig Fach, 1487 troedfedd uwch lefel y môr. Mae ei arwynebedd yn 34 acer, ac mae'n perthyn i ystad Rhiwlas.

 • way: Llyn Arennig Fâch (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Arennig Fâch
  source=npe
  name:cy=Llyn Arenig Fach (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129736

  wikidata match: Q13129736
Llyn Bodlyn (Q13129739)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn y Rhinogydd yng Ngwynedd yw Llyn Bodlyn. Saif i'r gorllewin o gopa Diffwys, i'r de-orllewin o Y Llethr ac i'r dwyrain o gopa Moelfre. Mae ganddo arwynebedd o 42 acer ac mae 1,248 troedfedd uwch lefel y môr. Ar ochr ddeheuol y llyn mae craig serth, Craig Bodlyn.

 • way: Llyn Bodlyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Bodlyn (5 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129739
  wikipedia=cy:Llyn Bodlyn

  wikidata match: Q13129739
Llyn Conglog Mawr (Q13129743)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn Conglog Mawr. Saif i'r dwyrain o bentref Trawsfynydd a chaer Rufeinig Tomen y Mur ac i'r gogledd o'r briffordd A4212, 1,400 troedfedd uwch lefel y môr. Mae Afon Prysor yn tarddu o'r llyn. Gerllaw Llyn Conglog Mawr, sydd ag arwynebedd o 8 acer, mae llyn llai Llyn Conglog Bach.

 • way: Llyn Conglog Mawr (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Conglog Mawr (6 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129743

  wikidata match: Q13129743
Llyn Conglog (Q13129744)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn y Moelwynion yng Ngwynedd yw Llyn Conglog. Saif i'r gorllewin o dref Blaenau Ffestiniog, 2,000 troedfedd uwch lefel y môr. Gydag arwynebedd o 18 acer, ef yw'r llyn mwyaf dros 2,000 o droedfeddi o uchder yng Nghymru. Mae'r nant sy'n llifo o'r llyn yn llifo i lawr llechwedd serth i Lyn Cwmorthin islaw.

 • way: Llyn Conglog (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Conglog (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129744
  wikipedia=cy:Llyn Conglog
  source:name=NPE

  wikidata match: Q13129744
Llyn Caerwych (Q13129746)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Llyn Caerwych yn llyn bychan, 1.6 ha (5 acer) o arwynebedd, yn y Rhinogau yng Ngwynedd. Ei safle ar y grid OS yw SH640350, uwchben pentref Talsarnau a rhwng Moel y Geifr a Moel Ysgyfarnogod, gyda Bryn Cader Faner gerllaw iddo. Mae Afon Eisingrug yn llifo o'r llyn.

 • way: Llyn Caerwych (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Caerwych (5 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:cy=Llyn Caerwych (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129746

  wikidata match: Q13129746
Llyn Cau (Q13129747)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn ar lethrau Cadair Idris yng Ngwynedd yw Llyn Cau. Saif y llyn mewn cwm 1,552 troedfedd uwch lefel y môr, ac wedi ei amgylchynu gan glogwyni ar dair ochr. Yr unig ochr agored yw'r ochr ddwyreiniol, lle mae Nant Cadair yn llifo allan o'r llyn ac i mewn i Afon Fawnog, sydd yn ei thro yn llifo i mewn i Lyn Mwyngil.

 • way: Llyn Cau (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cau (10 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129747

  wikidata match: Q13129747
 • relation: Llyn Cau (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cau (10 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129747

  wikidata match: Q13129747
Llyn Cwm Corsiog (Q13129749)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn Cwm Corsiog. Mae'n un o nifer o lynnoedd ar y tir uchel i'r gogledd o gopa'r Moelwyn Mawr yn y Moelwynion. Saif i'r dwyrain o gopa Cnicht ac i'r gogledd-orllewin o Lyn Cwmorthin, 1,720 troedfedd uwch lefel y môr, ac mae ganddo arwynebedd o 7 acer.

 • way: Llyn Cwm-corsiog (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cwm-corsiog (3 name matches)
  salt=no
  tidal=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=OS_OpenData_StreetView
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129749
  wikipedia=cy:Llyn Cwm Corsiog
  intermittent=no

  wikidata match: Q13129749
Llyn Cwmorthin (Q13129751)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn y Moelwynion yng Ngwynedd yw Llyn Cwmorthin. Saif i'r gorllewin o dref Blaenau Ffestiniog, 1,070 troedfedd uwch lefel y môr. Amgylchynir y llyn, sydd ag arwynebedd o 22 acer, gan chwareli llechi, yn cynnwys Gloddfa Ganol, ac ar un adeg fe ddefnyddid ei ddŵr i gynhyrchu pwer i beiriannau'r chwareli. Mae'r afon sy'n llifo o'r llyn yn llifo i mewn i Lyn Tanygrisiau.

 • way: Llyn Cwmorthin (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cwmorthin (3 name matches)
  source=npe
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129751

  wikidata match: Q13129751
 • relation: Llyn Cwmorthin (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cwmorthin (4 name matches)
  salt=no
  tidal=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=npe
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129751
  wikipedia=cy:Llyn Cwmorthin
  intermittent=no

  wikidata match: Q13129751
Llyn Eiddew Mawr (Q13129755)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Llyn Eiddew-mawr neu Llyn Eiddew Mawr yn llyn yng Ngwynedd.

 • relation: Llyn Eiddew Mawr (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Eiddew Mawr (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129755

  wikidata match: Q13129755
Llyn Irddyn (Q13129763)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn y Rhinogydd yng Ngwynedd yw Llyn Irddyn neu Llyn Erddyn, weithiau Llyn y Derwydd. Saif y llyn, sydd ag arwynebedd o 23 acer, ychydig i'r de-orllewin o Lyn Bodlyn a llechweddau Diffwys. Mae 1,029 troedfedd uwch lefel y môr.

 • way: Llyn Irddyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Irddyn (4 name matches)
  source=Bing
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129763
  wikipedia=cy:Llyn Irddyn

  wikidata match: Q13129763
Llyn Tryweryn (Q13129772)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn Tryweryn. Saif gerllaw'r briffordd A4212 rhwng y Bala a Thrawsfynydd. Mae gan y llyn arwynebedd o 20 acer, a saif 1,267 o droedfeddi uwch lefel y môr. Tardda Afon Tryweryn o'r llyn ac mae'n llifo ymlaen tua'r gogledd-ddwyrain i Lyn Celyn.

 • way: Llyn Tryweryn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Tryweryn (6 name matches)
  source=OS OpenData StreetView
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129772
  wikipedia=cy:Llyn Tryweryn

  wikidata match: Q13129772
Llyn y Bi (Q13129774)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn y Rhinogydd yng Ngwynedd yw Llyn y Bi. Saif y llyn, sydd ag arwynebedd o 6 acer, ychydig i'r dwyrain o Lyn Hywel a llechweddau'r Rhinog Fach ac Y Llethr. Mae ychydig yn is na Llyn Hywel, 1,451 troedfedd uwch lefel y môr.

 • way: Llyn y Bi (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn y Bi (3 name matches)
  source=Bing
  name:cy=Llyn y Bi (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129774
  wikipedia=cy:Llyn y Bi

  wikidata match: Q13129774
Llyn y Dywarchen (Q13129775)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Am y llyn o'r un enw gerllaw Rhyd Ddu, gweler Llyn y Dywarchen, Rhyd Ddu.

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn y Dywarchen (cyfeiriad grid SH761420). Saif ar ochr orllewinol y Migneint, y tir corsiog uchel agored rhwng Ffestiniog ac Ysbyty Ifan, rhwng y ffyrdd B4407 a B4391, i'r dwyrain o Bont yr Afon Gam. Llyn gweddol fychan ydyw, gydag arwynebedd o 7 acer.

 • way: Llyn y Dywarchen (OSM) 117 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llyn y Dywarchen (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13129775

  wikidata match: Q13129775
Minllyn (Q13130165)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref bychan yn ne Gwynedd, gogledd Cymru yw Minllyn ( ynganiad ). Mae'n gorwedd ar lan orllewinol Afon Dyfi ar y ffordd A470 rhwng Dinas Mawddwy i'r gogledd a Mallwyd i'r de.

 • node: Minllyn (OSM) 355 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Minllyn (6 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13130165

  wikidata match: Q13130165
Moel yr Henfaes (Copa Pen Bwlch Llandrillo) (Q13130205)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Moel yr Henfaes (Pen Bwlch Llandrillo Top) yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn i'r dwyrain o Landrillo rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SJ089369. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 586metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Saif ychydig i'r de o'r fam fynydd: Moel yr Henfaes.

Mynydd Braich-goch (Q13130301)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Braich-goch yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH729072. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 527m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Mynydd Braich-Goch (OSM) 1.02 miles from Wikidata name match [show tags]
  name=Mynydd Braich-Goch (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13130301

  wikidata match: Q13130301
 • node: Mynydd Braich-goch (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=597
  name=Mynydd Braich-goch (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13130301
  wikipedia=cy:Mynydd Braich-goch

  wikidata match: Q13130301
Mynydd Bryn-llech (Q13130305)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Bryn-llech yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng Llanuwchllyn a Thrawsfynydd, ger y Bala; cyfeiriad grid SH805314. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 485 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Mynydd Bryn-llech (OSM) 799 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=540
  name=Mynydd Bryn-llech (3 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13130305
  wikipedia=cy:Mynydd Bryn-llech

  wikidata match: Q13130305
Pared y Cefn-hir (Q13130583)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pared y Cefn-hir yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH662149. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 343m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pared Y Cefn-Hir (OSM) 150 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=370
  name=Pared Y Cefn-Hir (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13130583
  wikipedia=cy:Pared y Cefn-hir

  wikidata match: Q13130583
Pen y Bwlch Gwyn (Q13130646)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen y Bwlch Gwyn yn gopa mynydd a geir yn Arenig ychydig gilometrau i'r gogledd o'r Bala, Gwynedd - rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH932411. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 466 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Pen y Bwlch Gwyn (OSM) 128 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=502
  name=Pen y Bwlch Gwyn (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13130646

  wikidata match: Q13130646
Y Bont Fawr (Q13130810)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Saif Y Bont Fawr ar Afon Wnion, un o lednentydd Afon Mawddach, ar gwr Dolgellau ym Meirionnydd, de Gwynedd. Cafodd y bont wreiddiol ei hadeiladu yn 1638 ond mae wedi cael ei atgyweirio a'i newid sawl gwaith ers hynny. Mae'n dwyn y briffordd A470 dros afon Wnion.

 • way: Y Bont Fawr (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Y Bont Fawr (2 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  source=survey
  highway=tertiary
  name:en=Dolgellau Bridge
  maxspeed=30 mph
  ref:cadw=4927
  wikidata=Q13130810
  listed_status=Grade II

  wikidata match: Q13130810
Rhiwaedog-uwch-afon (Q13131032)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Rhiwaedog-uwch-afon yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SH938313. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 473metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Rhiwaedog-uwch-afon (OSM) 113 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=539
  name=Rhiwaedog-uwch-afon (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Rhiwaedog-Uwch-Afon (3 name matches)
  wikidata=Q13131032
  wikipedia=cy:Rhiwaedog-uwch-afon

  wikidata match: Q13131032
Rhobell Ganol (Q13131034)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Rhobell Ganol yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng Dolgellau a Llanuwchllyn, ger y Bala, Gwynedd; cyfeiriad grid SH785274. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 487 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Rhobell Ganol (OSM) 49 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=520
  name=Rhobell Ganol (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13131034
  wikipedia=cy:Rhobell Ganol

  wikidata match: Q13131034
Sarnau (Q13131214)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref bychan yng nghymuned Llandderfel, Gwynedd, Cymru, yw Sarnau ( ynganiad ). Mae'n un o sawl pentref o'r un enw yng Nghymru. Saif yn ardal Meirionnydd tua pedair milltir o dref y Bala i gyfeiriad Corwen ar hyd briffordd yr A494.

 • node: Sarnau (OSM) 215 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Sarnau (12 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=NPE
  wikidata=Q13131214
  wikipedia=cy:Sarnau, Gwynedd
  created_by=Potlatch 0.10f

  wikidata match: Q13131214
Tal y Gareg (Q13131733)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Tal y Garreg yn gopa mynydd a geir ger Tonfanau, Tywyn rhwng Bermo a Machynlleth; cyfeiriad grid SH579041. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 66m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Tal y Garreg (OSM) 39 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=189
  name=Tal y Garreg (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13131733
  wikipedia=cy:Tal y Garreg

  wikidata match: Q13131733
Theatr Ardudwy (Q13131842)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Theatr yn nhref Harlech, de Gwynedd, yw Theatr Harlech (Theatr Ardudwy gynt).

 • way: Theatr Ardudwy (OSM) 33 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Theatr Ardudwy (2 name matches)
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13131842
  wikipedia=cy:Theatr Harlech

  wikidata match: Q13131842
Tomen y Bala (Q13131952)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Saif Tomen y Bala, (Cyfeirnod OS: SH929 360 ) y drws nesa i'r brif faes parcio yn Y Bala, Gwynedd. Castell mwnt a beili ydyw ac mae'n 40metr o ddiametr ac yn 9 metr o uchder.

 • node: Tomen Y Bala (OSM) 19 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tomen Y Bala (9 name matches)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q39006394
  castle_type=defensive
  historic:civilization=medieval

  wikidata mismatch: Q39006394
Ysgol Bro Tegid (Q13132611)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ysgol gynradd gymunedol yn Y Bala, Gwynedd, ydy Ysgol Bro Tegid, ar gyfer plant 4 i 11 oed. Yn 2005, roedd 82 o ddisgyblion yn yr ysgol. Credir daw tua 50% o'r disgyblion o gartrefi lle siaredir Cymraeg fel iaith gyntaf, ond gall tua 80% ohonynt siarad yr iaith yn rhugl.

 • way: Ysgol Bro Tegid (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ysgol Bro Tegid (4 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:estyn=6612180
  wikidata=Q13132611

  wikidata match: Q13132611
Ysgol Bro Hedd Wyn (Q13132612)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ysgol gynradd Gymraeg ym mhentref Trawsfynydd, Gwynedd yw Ysgol Bro Hedd Wyn. Mae'n un o 6 ysgol yn nalgylch Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Fe'i henwir ar ôl y bardd enwog Hedd Wyn, a aned a magwyd yn Nhrawsfynydd. O ganlyniad, dangosa fathodyn yr ysgol ddarlun o gofgolofn Hedd Wyn. Ceir yn yr adeilad 5 ystafell ddosbarth a neuadd ganolog yn ogystal â ffreutur.

 • way: Ysgol Bro Hedd Wyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ysgol Bro Hedd Wyn (3 name matches)
  phone=+44 1766 540247
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13132612
  ref:estyn=6612213
  ref:GB:uprn=10070354316
  ref:edubase=400175
  school:trust=no
  addr:postcode=LL41 4SE

  wikidata match: Q13132612
Ysgol Edmwnd Prys (Q13132620)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ysgol gynradd Gymraeg ym mhentref Gellilydan ger Trawsfynydd yw Ysgol Edmwnd Prys. Mae'n un o 6 ysgol yn nalgylch Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Fe'i henwir ar ôl y bardd ac ysgolhaig Edmwnd Prys (1544-1623), brodor o'r ardal. Yn ogystal â phentref Gellilydan mae dalgylch yr ysgol hefyd yn cynnwys pentref cyfagos Maentwrog.

 • way: Ysgol Edmwnd Prys (OSM) 7 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Edmwnd Prys (5 name matches)
  phone=+44 1766 590348
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13132620
  ref:estyn=6612192
  ref:GB:uprn=10070353638
  ref:edubase=400160
  school:trust=no
  addr:postcode=LL41 4DY

  wikidata match: Q13132620
Ysgol Y Manod (Q13132676)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ysgol gynradd Gymraeg sy'n gwasanaethu ardal y Manod ym Mlaenau Ffestiniog, Gwynedd yw Ysgol Manod. Mae 101 o ddisgyblion yn yr ysgol yn ôl ffigyrau diweddaraf Cyngor Gwynedd (Medi 2017). Mae'n un o 6 ysgol gynradd yn nalgylch Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog.

 • way: Ysgol Manod (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Manod (2 name matches)
  phone=+44 1766 830272
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66007338
  ref:estyn=6612205
  ref:GB:uprn=10070354897
  ref:edubase=400168
  school:trust=no
  addr:postcode=LL41 3AF

  wikidata mismatch: Q66007338
Ysgol Maenofferen (Q13132678)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ysgol gynradd Gymraeg ym Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, yw Ysgol Maenofferen. Sefydlwyd yr ysgol yn ei safle presennol yn 1977 pan unwyd tair o ysgolion cynradd y cylch, sef Ysgol Bechgyn Maenofferen, Ysgol Genethod Maenofferen, ac Ysgol Babanod Maenofferen.

 • way: Ysgol Maenofferen (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Maenofferen (4 name matches)
  phone=+44 1766 831256
  source=OS_OpenData_StreetView
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13132678
  ref:estyn=6612221
  ref:GB:uprn=10070354897
  ref:edubase=400182
  school:trust=no
  addr:postcode=LL41 3DL

  wikidata match: Q13132678
Ysgol Y Moelwyn (Q13132703)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ysgol uwchradd Gymraeg ym Mlaenau Ffestiniog, Gwynedd, ydy Ysgol y Moelwyn. Ceir pedwar tŷ: Bowydd, Prysor, Cynfal a Dwyryd.

 • way: Ysgol Y Moelwyn (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Y Moelwyn (4 name matches)
  phone=+44 1766 830435
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13132703
  ref:estyn=6614031
  addr:street=Wynne Road
  ref:GB:uprn=200003181235
  ref:edubase=401676
  school:trust=no
  addr:postcode=LL41 3DW

  wikidata match: Q13132703
Brithdir (Q15056704)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Brithdir is a small hamlet on the outskirts of Dolgellau, Gwynedd in the community of Brithdir and Llanfachreth.

 • node: Brithdir (OSM) 233 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Brithdir (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:cy=Brithdir (16 name matches)
  name:en=Brithdir (16 name matches)
  wikidata=Q15056704

  wikidata match: Q15056704
Conglog Slate Quarry (Q15211482)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Conglog quarry was a small enterprise situated to the north-west of Tanygrisiau, near Blaenau Ffestiniog in Wales. It was overshadowed by the much bigger Rhosydd quarry a little further to the west. It was active from 1854 to 1910, and was operated by an individual, two partnerships and four separate companies over this period.

 • way: Conglog Slate Quarry (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Conglog Slate Quarry (5 name matches)
  disused=yes
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15211482
  wikipedia=en:Conglog quarry

  wikidata match: Q15211482
Llafar Halt railway station (Q15242546)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llafar Halt was an unstaffed solely passenger railway station which served the rural area of Glanllafar, east of Trawsfynydd, Gwynedd, Wales.

 • node: Llafar Halt (OSM) 12 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llafar Halt (4 name matches)
  railway=site
  wikidata=Q15242546
  wikipedia=en:Llafar Halt railway station
  historic:railway=station

  wikidata match: Q15242546
Maespoeth Junction (Q15243571)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Maespoeth Junction is a railway location to the south of Corris in Gwynedd. It lies in the historic county of Merionethshire/Sir Feirionnydd, in the valley of the Afon Dulas. It is known principally as a railway junction on the historic Corris Railway, and is also the site of a small number of residential dwellings.

 • node: Maespoeth (OSM) 15 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Maespoeth (2 name matches)
  usage=tourism
  access=private
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15243571

  wikidata match: Q15243571
Our Lady of Seven Sorrows Church (Q15264754)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Our Lady of Sorrows Church or its full name Our Lady of Seven Sorrows Church is a Roman Catholic parish church in Dolgellau, Gwynedd. It was built in 1966 and is a Grade II listed building. It is situated on Meyrick Street close to the centre of town. It is administered in the Dolgellau Deanery of the Diocese of Wrexham.

 • way: Our Lady of Sorrows (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Our Lady of Sorrows (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15264754
  wikipedia=en:Our Lady of Seven Sorrows Church, Dolgellau
  denomination=catholic

  wikidata match: Q15264754
Mynydd Nodol (Q16247577)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Nodol is a 539m high hill in Snowdonia National Park and lying within the community of Llanycil in the county of Gwynedd in North Wales. It rises above the southern shores of the reservoir Llyn Celyn about 4 km northeast of its higher neighbour Arenig Fawr. Mynydd Nodol forms the backdrop in views from the A4212 car park by the dam. The hill throws down a broad shoulder to the east.

 • node: Mynydd Nodol (OSM) 62 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=539
  name=Mynydd Nodol (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16247577
  wikipedia=en:Mynydd Nodol

  wikidata match: Q16247577
Brithdir and Llanfachreth (Q16542733)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Brithdir and Llanfachreth is a community in the county of Gwynedd, Wales, near Dolgellau, and is 93.1 miles (149.8 km) from Cardiff and 178.4 miles (287.1 km) from London. In 2011 the population of Brithdir and Llanfachreth was 751 with 67.3% of them able to speak Welsh.

 • relation: Brithdir and Llanfachreth (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Brithdir and Llanfachreth (20 name matches)
  name:cy=Brithdir a Llanfachreth (20 name matches)
  ref:gss=W04000053
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16542733
  admin_level=10
  designation=community (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q16542733
Tarrenhendre (Q16897370)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tarrenhendre is a mountain in Snowdonia, North Wales. It is one of the Marilyns in the Cadair Idris group.

 • node: Tarrenhendre (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=634
  name=Tarrenhendre (6 name matches)
  note=True summit is a small cairn on a peat hag, not the larger (ancient) cairn 100m to the south west
  source=GPS survey
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16897370
  wikipedia=en:Tarrenhendre

  wikidata match: Q16897370
Ysgol Craig y Deryn (Q16904192)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ysgol Craig y Deryn is a Welsh-medium primary school in Llanegryn in Gwynedd.

 • way: Ysgol Craig Y Deryn (OSM) 54 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Craig Y Deryn (5 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16904192
  ref:estyn=6612228
  ref:GB:uprn=10070350169
  ref:edubase=402325
  school:trust=no
  addr:postcode=LL36 9SG

  wikidata match: Q16904192
Nyth-y-Gigfran Quarry (Q16934288)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Nyth-y-Gigfran quarry (sometimes spelt: Nith-y-Gigfran or Nidd-y-Gigfran; sometimes known as Glan-y-Pwll quarry) was a slate quarry in the town of Blaenau Ffestiniog, North Wales. It was located about 300 feet (91 m) above the settlement of Glan y Pwll, south of what was to become Blaenau Ffestiniog. The quarry was sited on the steep cliffs that form the eastern edge of Allt-fawr and was entirely underground. The quarry opened around 1840 and became part of the Oakeley quarry in the 1880s; this in turn closed in 1969.

 • way: Nyth-y-Gigfran Quarry (OSM) 67 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Nyth-y-Gigfran Quarry (3 name matches)
  disused=yes
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16934288
  wikipedia=en:Nyth-y-Gigfran quarry

  wikidata match: Q16934288
Wrysgan Quarry (Q17020598)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Wrysgan quarry was a slate quarry near the village of Tanygrisiau, Blaenau Festiniog, North Wales. It was worked intermittently from the 1830s, and was worked continuously from c.1850 until 1946. Wrysgan was an underground slate quarry, which was located on a small inaccessible site, some 1,390 feet (420 m) above sea level, to the west of Cwmorthin.

 • way: Wrysgan Slate Mine (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Wrysgan Slate Mine (1 name matches)
  disused=yes
  landuse=quarry (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17020598
  wikipedia=en:Wrysgan quarry

  wikidata match: Q17020598
Salem Welsh Baptist Church (Q17153072)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Capel Salem is a Grade II listed building in the hamlet of Pentre Gwynfryn, near Llanbedr, Gwynedd, Wales. This Baptist chapel building is located about a mile up river of Llanbedr, on a ridge between the two valleys. It is just 300 yards (270 m) upstream from where the two rivers meet. The building was begun in 1826 and completed in 1851 but ten years later, it was extended to include the chapel house and to remodel the interior.

 • way: Capel Salem (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Capel Salem (4 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17153072
  wikipedia=en:Capel Salem, Llanbedr
  denomination=methodist
  listed_status=Grade II

  wikidata match: Q17153072
Corbett Arms Hotel (Q17198891)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Corbett Arms Hotel is a Grade II listed building on Corbett Square Tywyn, Gwynedd. The building is located at one end of the Tywyn High Street near the recently (2010) refurbished Tywyn Cinema, The Magic Lantern.

 • way: Corbett Arms Hotel (OSM) 119 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Corbett Arms Hotel (5 name matches)
  phone=+44 1654 710264
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.corbettarms.co.uk/
  building=no (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17198891
  addr:city=Tywyn
  wikipedia=en:Corbett Arms Hotel
  addr:street=Corbett Square
  addr:postcode=LL36 9DG

  wikidata match: Q17198891
Parish Church of St Tanwg (Q17199143)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St Tanwg's Church, Llandanwg, also known as "the church in the sand", is an early medieval church dedicated to St Tanwg in the village of Llandanwg, Gwynedd, Wales. The church is a Grade I listed building.

 • way: Saint Tanwg's (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Saint Tanwg's (5 name matches)
  note=Evening Worship by Lamp light
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17199143
  denomination=anglican

  wikidata match: Q17199143
Parish Church of St Illtyd (Q17737987)
 • way: St Illtyd's Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Illtyd's Church (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=anglican
  wikidata=Q17737987

  wikidata match: Q17737987
Pont Llanelltyd (Q17738014)
 • way: Pont Llanelltyd (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  lit=no
  foot=yes
  note=old historic bridge, now bypassed
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=local_knowledge;OS OpenData Street View;Bing
  bicycle=yes
  highway=footway
  surface=asphalt
  handrail=both
  heritage=2*
  material=stone
  ref:cadw=95424
  wikidata=Q17738014
  bridge:name=Pont Llanelltyd (6 name matches)
  heritage:operator=cadw
  source:bridge_name=OS OpenData StreetView

  wikidata match: Q17738014
St Mary's Church (Q17738101)
 • way: St. Mary's (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St. Mary's (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17738101

  wikidata match: Q17738101
Church Of St Michael (Q17738245)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Saif Eglwys Sant Mihangel ym mhentref bychan Llanfihangel-y-pennant rhwng cartref Mari Jones a Chastell y Bere yn Nyffryn Dysynni, ger Tywyn, Gwynedd. Mae'r eglwys hynafol hon yn dyddio i ganrif 12, er bod y llan o'i chwmpas yn llawer hŷn. Enw'r plwyf yw Bro Ystumanner.

 • way: St Michael's Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Michael's Church (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Mary Jones' Chapel
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=anglican
  wikidata=Q17738245

  wikidata match: Q17738245
Church Of St Mary (Q17738319)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Eglwys Ganoloesol ydy Eglwys y Santes Fair (neu Eglwys Fair) a leolir ar lan ddeheuol Llyn Mwyngil (neu 'Talyllyn'), yng Nghymuned Llanfihangel-y-pennant (cyfeirnod OS: SH7106209407). Mae un o'i ffenestri, y fedyddfaen, y gangell a chanol yr eglwys o ganrif 12, gyda'r rhan fwyaf o weddill adeiledd yr eglwys (yr ochr ddwyreiniol) wedi'u codi ychydig wedyn. Mae'r eglwys wedi'i chynllunio'n debyg iawn i eglwys gyfagos arall, sef Eglwys Sant Mihangel a leolir yng nghanol pentref bychan Llanfihangel-y-pennant. Oherwydd ei nodweddion hynafol, fe'i chofrestrwyd gan Cadw ar 17 Mehefin 1966 (rhif cofrestriad 4762) yn Gradd II*. Mae'n boib fod rhai o'r waliau wedi'u codi yng nghanrif 6 neu 7.

 • way: St Mary's Church (house name: St Mary's Church) (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Mary's Church (3 name matches)
  source=Local knowledge
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17738319
  addr:city=Gwynedd
  addr:country=GB
  addr:postcode=LL36 9AJ
  addr:housename=St Mary's Church (3 name matches)

  wikidata match: Q17738319
Parc (Q17738371)
 • way: Parc (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Parc (1 name matches)
  note=Home of the Anwyl family. Listed building,
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29497214

  wikidata mismatch: Q29497214
The New Lodge (Q17738645)
 • way: New Lodge (OSM) exact location name match [show tags]
  name=New Lodge (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17738645

  wikidata match: Q17738645
Parish Church of St Tanwg (Q17739080)
 • way: Saint Tanwgs Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Saint Tanwgs Church (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17739080
  wheelchair=limited

  wikidata match: Q17739080
St Deiniol's Church (Q17739756)
 • way: St Deiniol Church (OSM) exact location name match [show tags]
  name=St Deiniol Church (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17739756

  wikidata match: Q17739756
Pont Melin Rug, Rug (Q17740089)
 • way: Pont Melin Rûg (OSM) exact location name match [show tags]
  lcn=yes
  note=was A5
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=gps survey;Bing
  highway=unclassified
  heritage=yes
  wikidata=Q17740089
  bridge:name=Pont Melin Rûg (2 name matches)

  wikidata match: Q17740089
Pont Carrog (Q17740212)
 • way: Pont Carrog (OSM) 3 metres from Wikidata name match [show tags]
  ref=B5437
  foot=yes
  lanes=2
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=survey
  bicycle=yes
  highway=secondary
  surface=asphalt
  cycleway=no
  heritage=yes
  wikidata=Q17740212
  maxweight=18
  bridge:name=Pont Carrog (4 name matches)

  wikidata match: Q17740212
Cefn-caer (Q17740381)
 • way: Cefn Caer (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cefn Caer (1 name matches)
  website=http://www.cefncaer.com/en/
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description=Cefn Caer is a grade 2* listed building and a pre fifteenth century Medieval Hall House. During the period 1400 -16, Prince Owain Glyndŵr was resident at Cefn Caer
  wikidata=Q17740381

  wikidata match: Q17740381
Campanile (Q17740455)
 • way: The Bell Tower (OSM) 16 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Bell Tower (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17740455

  wikidata match: Q17740455
Church of St. Enddwyn (Q29484362)
 • way: Church of St Enddwyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Church of St Enddwyn (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484362

  wikidata match: Q29484362
Tyddyn Sion Wyn (Q29484434)
 • way: Tyddyn Sion Wyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tyddyn Sion Wyn (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484434

  wikidata match: Q29484434
The Belvedere, Including Associated Terraces (Q29484460)
 • way: Belvedere (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Belvedere (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484460

  wikidata match: Q29484460
Ty Meirion (Q29484550)
 • way: Barclays (OSM) 42 metres from Wikidata name match [show tags]
  atm=yes
  name=Barclays (1 name matches)
  brand=Barclays
  amenity=bank (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484550
  addr:city=Dolgellau
  addr:street=Queens Square
  addr:postcode=LL40 1AP
  drive_through=no
  brand:wikidata=Q245343
  brand:wikipedia=en:Barclays

  wikidata match: Q29484550
Cross Keys Inn (Q29484631)
 • way: Cross Keys (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cross Keys (5 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484631

  wikidata match: Q29484631
The Unicorn P.H. Smithfield Square (Q29484647)
 • way: The Unicorn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=The Unicorn (3 name matches)
  phone=+44 1341 422742
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.facebook.com/Unicorninndolgellau?filter=1
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484647
  addr:city=Dolgellau
  addr:street=Smithfield Square
  addr:postcode=LL40 1ES

  wikidata match: Q29484647
The Cross Foxes Inn,A470 (S.Side) (Q29484696)
 • way: Cross Foxes (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  bar=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Cross Foxes (2 name matches)
  phone=+44 1341 421001
  source=Bing; Photo
  amenity=restaurant (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.crossfoxes.co.uk/
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29484696
  addr:city=Dolgellau
  addr:street=Gwynedd
  addr:country=GB
  accommodation=yes
  addr:postcode=LL40 2SG

  wikidata match: Q29484696
Old Toll House, A 493 (Nw Side) Friog (Q29484767)
 • way: Old Toll House (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Old Toll House (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=yes
  wikidata=Q29484767

  wikidata match: Q29484767
The Crown Public House, Stryd Y Bont (Bridge Street) (N Side) (Q29493267)
 • node: The Crown Hotel (OSM) 3 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Crown Hotel (6 name matches)
  fhrs:id=921562
  name:en=Crown Hotel (6 name matches)
  tourism=hotel
  wikidata=Q80855122
  addr:city=Corwen
  addr:street=Bridge Street
  addr:country=GB
  addr:postcode=LL21 0AH
  fhrs:authority=Denbighshire
  fhrs:local_authority_id=703799

  wikidata mismatch: Q80855122
Pont Gwanas (Partly In Dolgellau Community) (Q29493707)
 • way: Pont Gwanas (OSM) 66 metres from Wikidata name match [show tags]
  ref=A470
  name=Pont Gwanas (1 name matches)
  lanes=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=trunk
  surface=asphalt
  maxspeed=60 mph
  operator=Welsh Government
  source_ref=GPS survey
  maxspeed:type=uk:nsl_single
  wikidata=Q29493707

  wikidata match: Q29493707
Pont Felin-Y-Llan (Q29493729)
 • way: Pont Felin-y-llan (OSM) 3 metres from Wikidata name match [show tags]
  foot=yes
  name=Pont Felin-y-llan (3 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  source=npe
  bicycle=yes
  highway=tertiary
  surface=asphalt
  cycleway=no
  wikidata=Q29493729

  wikidata match: Q29493729
Pont Wnion (Q29493845)
 • way: Pont Wnion (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pont Wnion (3 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  source=OS_OpenData_StreetView
  highway=residential
  wikidata=Q29493845

  wikidata match: Q29493845
Pengwern Arms Hotel (Q29494464)
 • way: Pengwern Arms (house name: Y Pengwern) (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Pengwern Arms (1 name matches)
  amenity=pub
  website=http://www.pengwern.org.uk/english2.html
  building=yes
  wikidata=Q29494464
  addr:street=Church Square
  addr:postcode=LL41 4PB
  addr:housename=Y Pengwern

  wikidata match: Q29494464
Capel Tegid & Bala English Calvinistic Methodist Chapel (Q29495874)
 • way: Capel Tegid (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Capel Tegid (4 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29495874

  wikidata match: Q29495874
Pont y Bettws (Q29496960)
 • way: Pont y Bettws (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pont y Bettws (3 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=unclassified
  maxspeed=30 mph
  wikidata=Q29496960

  wikidata match: Q29496960
Cae Glas (Q29497209)
 • way: Cae-glas (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cae-glas (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29497209

  wikidata match: Q29497209
Bronynys (Q29497220)
 • way: Bronynys (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bronynys (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29497220

  wikidata match: Q29497220
Ty'n y Twll (Q29499762)
 • way: Ty'n-y-twll (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ty'n-y-twll (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29499762

  wikidata match: Q29499762
The Slater's Arms (Q29499930)
 • node: The Slaters' Arms (OSM) 11 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=The Slaters' Arms (6 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80584253

  wikidata mismatch: Q80584253
Gamallt House (Q29500354)
 • way: Gamallt House (OSM) 1 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Gamallt House (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29500354

  wikidata match: Q29500354
Riverside Hotel (Q29500457)
 • way: Riverside Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Riverside Hotel (1 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q29500457

  wikidata match: Q29500457
Pont Afon Fechan (Q29501688)
 • way: Pont Afon-fechan (OSM) 1 metres from Wikidata name match [show tags]
  foot=yes
  name=Pont Afon-fechan (2 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  source=NPE
  bicycle=yes
  highway=tertiary
  name:cy=Cerfnddwysarn
  rcn_ref=12
  surface=asphalt
  cycleway=no
  wikidata=Q29501688
  maxweight=2

  wikidata match: Q29501688
Ty'r Felin (Q29502449)
 • way: Ty'r Felin (OSM) 19 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ty'r Felin (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29502449

  wikidata match: Q29502449
Bryn Tirion (Q29502450)
 • way: Bryntirion (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bryntirion (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29502450

  wikidata match: Q29502450
Y Wern (Q29502455)
 • way: Y Wern (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Y Wern (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29502455

  wikidata match: Q29502455
Cae Besi (Q29502456)
 • way: Cae Besi (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cae Besi (2 name matches)
  tourism=guest_house
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  guest_house=self_catering_vacation_rental
  wikidata=Q29502456

  wikidata match: Q29502456
Pont Rhyd-y-Fen (Q29502736)
 • way: Pont Rhyd-y-fen (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  lcn=yes
  name=Pont Rhyd-y-fen (2 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=visual survey;bing
  highway=tertiary
  old_ref=B4391
  wikidata=Q29502736

  wikidata match: Q29502736
Pont Llwyn-Hir (aka Pont-y-Cyffdy) (Q29502738)
 • way: Pont Llwyn-hir (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pont Llwyn-hir (1 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=unclassified
  rcn_ref=15
  wikidata=Q29502738

  wikidata match: Q29502738
Aberartro Hall (Q29504781)
 • way: Aber Artro Hall (house name: Aber Artro Hall) (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Aber Artro Hall (1 name matches)
  phone=+44 1341 241777
  website=http://www.gardensaberartro.co.uk/
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29504781
  addr:city=Gwynedd
  addr:street=Llanbedr
  addr:postcode=LL45 2PA
  addr:housename=Aber Artro Hall (1 name matches)
  addr:housenumber=Pentre Gwynfryn

  wikidata match: Q29504781
Coed Mawr (Q29504786)
 • way: Coed-mawr (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Coed-mawr (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  listed_status=Grade II
  wikidata=Q29504786

  wikidata match: Q29504786
Crafnant (Q29504791)
 • way: Crafnant (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Crafnant (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  listed_status=Grade II
  wikidata=Q29504791

  wikidata match: Q29504791
Gwynfryn House (Q29504795)
 • way: Gwynfryn House (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gwynfryn House (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29504795
  listed_status=Grade II

  wikidata match: Q29504795
Pont Aberartro (Q29504806)
 • way: Pont Aberartro (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pont Aberartro (3 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  listed_status=Grade II
  wikidata=Q29504806

  wikidata match: Q29504806
Pont Glyn-artro (Q29504807)
 • way: Pont Beser (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pont Beser
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  alt_name=Pont Glyn-artro (3 name matches)
  listed_status=Grade II
  wikidata=Q29504807

  wikidata match: Q29504807
Uwchlawr-coed (Q29504809)
 • way: Uwchlaw'r-coed (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Uwchlaw'r-coed (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29504809

  wikidata match: Q29504809
St Tecwyn's Church (Q29505950)
 • way: Eglwys Sant Tecwyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Eglwys Sant Tecwyn (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29505950

  wikidata match: Q29505950
Gelli Grin (Q29505962)
 • way: Gelli-grin (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gelli-grin (1 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29505962

  wikidata match: Q29505962
Pont Dolorgan (Q29505982)
 • way: Pont Dolorgan (OSM) 3 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Fronlief Hir
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=tertiary
  wikidata=Q29505982
  bridge:name=Pont Dolorgan (2 name matches)

  wikidata match: Q29505982
Pont Felinrhyd-fawr (that part in Talsarnau Community) (Q29505983)
 • way: Pont Felinrhyd-fawr (OSM) 2 metres from Wikidata name match [show tags]
  ref=A496
  name=Pont Felinrhyd-fawr (1 name matches)
  lanes=2
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=primary
  wikidata=Q26300222

  wikidata mismatch: Q26300222
Pont Ty-gwyn gamlas (Q29505984)
 • way: Pont Ty-gwyn-gamlas (OSM) 70 metres from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Pont Ty-gwyn-gamlas (2 name matches)
  lanes=2
  width=7
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=primary
  maxspeed=30 mph
  sidewalk=no
  wikidata=Q29505984
  source:name=OS_OpenData_StreetView

  wikidata match: Q29505984
Pont Fadog (Q29506309)
 • way: Pont Fadog (OSM) 10 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Pont Fadog (3 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=unclassified
  wikidata=Q29506309

  wikidata match: Q29506309
Pont Llwyngwril (Q29506423)
 • way: Pont Llwyngwril (OSM) 4 metres from Wikidata name match [show tags]
  ref=A493
  foot=yes
  name=Pont Llwyngwril (3 name matches)
  lanes=1
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  source=NPE
  bicycle=yes
  highway=primary
  surface=asphalt
  cycleway=no
  wikidata=Q29506423

  wikidata match: Q29506423
Boer War Memorial (Q29506469)
 • node: Boer War Memorial (OSM) 6 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Boer War Memorial (1 name matches)
  historic=memorial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  memorial=war_memorial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29506469
  memorial:conflict=Boer_Wars
  memorial:conflict:wikidata=Q1676845

  wikidata match: Q29506469
White Hall Hotel (Q29506483)
 • way: Whitehall Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Whitehall Hotel (2 name matches)
  amenity=pub
  building=yes
  loc_name=The White Hall (2 name matches)
  operator=Marston's
  wikidata=Q29506483
  addr:city=Tywyn
  addr:street=Corbett Square
  addr:postcode=LL36 9DF

  wikidata match: Q29506483
Ty'n y Ffridd (Q29508039)
 • way: Ty'n-y-ffridd (OSM) 1 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Ty'n-y-ffridd (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29508039

  wikidata match: Q29508039
Tomen y Castell, Gwyddelwern (Q39006454)
 • node: Tomen y Castell (OSM) 9 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tomen y Castell (1 name matches)
  historic=archaeological_site
  wikidata=Q39006454

  wikidata match: Q39006454
Dragon Theatre (Q39006507)
 • way: Theatr Y Ddraig (OSM) 43 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Theatr Y Ddraig (2 name matches)
  source=os_opendata_streetview
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Dragon Threatre
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q39006507
  addr:city=Barmouth
  building:material=stone

  wikidata match: Q39006507
CellB Cinema (Q39006807)
 • way: CellB (OSM) exact location name match [show tags]
  name=CellB (4 name matches)
  phone=+441766832001
  amenity=bar
  tourism=hostel
  website=http://cellb.org
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q39006807
  addr:street=Park Square
  historic:amenity=police

  wikidata match: Q39006807
Blaenau Ffestiniog Library (Q47488093)
 • way: Blaenau Ffestiniog Library (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Blaenau Ffestiniog Library (8 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q47488093

  wikidata match: Q47488093
Penrhyndeudraeth Library (Q47488097)
 • way: Penrhyndeudraeth Library (OSM) 48 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Penrhyndeudraeth Library (8 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q47488097

  wikidata match: Q47488097
Tywyn Library (Q47488099)
 • way: Llyfrgell Tywyn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyfrgell Tywyn (8 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Tywyn Library (8 name matches)
  building=yes
  wikidata=Q47488099

  wikidata match: Q47488099
Barmouth Library (Q47509690)
 • way: Barmouth Library (OSM) 71 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Barmouth Library (8 name matches)
  source=os_opendata_streetview
  amenity=childcare
  building=public
  operator=Gwynedd Council
  wikidata=Q47509690
  addr:city=Barmouth
  addr:street=Station Road
  addr:postcode=LL42 1LU
  contact:email=LLAbermaw@gwynedd.gov.uk
  contact:phone=+44 1341 280258
  opening_hours=Mo-Fr 10:00-13:00, 14:00-18:00; We off; Sa 10:00-12:00
  building:levels=1
  contact:website=https://www.gwynedd.gov.uk/en/Residents/Libraries-and-archives/Your-local-library/Barmouth-Library.aspx
  building:material=stone

  wikidata match: Q47509690
Clawdd Poncen (Q59842185)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Clawdd Poncen is a village in Denbighshire, Wales, UK, approximately 1.3 miles (2.1 km) northwest of Corwen, on the opposite bank of the River Dee. The community population taken at the 2011 census was 300.

 • node: Clawdd Poncen (OSM) 511 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Clawdd Poncen (8 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q59842185

  wikidata match: Q59842185
Gwenfain (Q62029921)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan ym Mhontarddulais yw Gwenfain ( ynganiad ); (Saesneg: Gwenfain). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Dyffryn Ardudwy.

 • node: Gwenfain (OSM) 260 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Gwenfain (4 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q62029921

  wikidata match: Q62029921
Ysgol Gynradd Llanbedr (Q66004751)
 • way: Ysgol Gynradd Llanbedr (OSM) 44 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Gynradd Llanbedr (3 name matches)
  phone=+44 1341 241422
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66004751
  ref:estyn=6612194
  ref:GB:uprn=10070271919
  ref:edubase=400161
  school:trust=no
  addr:postcode=LL45 2NW

  wikidata match: Q66004751
Ysgol Gynradd Pennal (Q66004752)
 • way: Ysgol Pennal (OSM) exact location identifier match [show tags]
  name=Ysgol Pennal
  phone=+44 1654 791225
  source=Bing
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66004752
  ref:estyn=6612207
  ref:GB:uprn=10070353780
  ref:edubase=400170
  school:trust=no
  addr:postcode=SY20 9JT

  wikidata match: Q66004752
Ysgol y Traeth (Q66007334)
 • way: Ysgol y Traeth Primary School (OSM) exact location identifier match [show tags]
  name=Ysgol y Traeth Primary School
  phone=+44 1341 280479
  school=primary
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66007334
  addr:city=Barmouth
  ref:estyn=6612181
  ref:GB:uprn=200001847832
  ref:edubase=400150
  school:trust=no
  addr:postcode=LL42 1HH

  wikidata match: Q66007334
Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas (Q66007335)
 • way: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas (OSM) 417 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas (3 name matches)
  phone=+44 1654 761622
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66007335
  ref:estyn=6612185
  ref:GB:uprn=10070356007
  ref:edubase=400154
  school:trust=no
  addr:postcode=SY20 9TQ
  source:addr:postcode=get-information-schools.service.gov.uk

  wikidata match: Q66007335
Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy (Q66007336)
 • way: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy (OSM) 290 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy (3 name matches)
  phone=+44 1341 247294
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66007336
  ref:estyn=6612189
  ref:GB:uprn=200003187939
  ref:edubase=400157
  school:trust=no
  addr:postcode=LL44 2EP

  wikidata match: Q66007336
Ysgol Y Garreg (Q66007337)
 • way: Ysgol Y Garreg (OSM) 51 metres from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Y Garreg (3 name matches)
  phone=+44 1766 770727
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  fhrs:id=87989
  wikidata=Q66007337
  ref:estyn=6612198
  ref:GB:uprn=10070351866
  ref:edubase=400164
  school:trust=no
  addr:postcode=LL48 6LJ
  source:postcode=FHRS Open Data

  wikidata match: Q66007337
Ysgol Cefn Coch (Q66007340)
 • way: Ysgol Cefn Coch (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Cefn Coch (3 name matches)
  phone=+44 1766 770291
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  fhrs:id=330930
  wikidata=Q66007340
  ref:estyn=6612208
  addr:street=Stryd Yr Ysgol
  ref:GB:uprn=10070351692
  ref:edubase=400171
  source:addr=FHRS Open Data
  school:trust=no
  addr:postcode=LL48 6AE

  wikidata match: Q66007340
Ysgol Talsarnau (Q66007341)
 • way: Ysgol Gynradd Talsarnau (OSM) exact location identifier match [show tags]
  name=Ysgol Gynradd Talsarnau
  phone=+44 1766 770768
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66007341
  ref:estyn=6612210
  ref:GB:uprn=10070351539
  ref:edubase=400172
  school:trust=no
  addr:postcode=LL47 6TA

  wikidata match: Q66007341
Ysgol Bro Hedd Wyn (Q66007344)
 • way: Ysgol Bro Hedd Wyn (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Bro Hedd Wyn (3 name matches)
  phone=+44 1766 540247
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13132612
  ref:estyn=6612213
  ref:GB:uprn=10070354316
  ref:edubase=400175
  school:trust=no
  addr:postcode=LL41 4SE

  wikidata mismatch: Q13132612
Ysgol Tanycastell (Q66007346)
 • way: Ysgol Tan y Castell (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Tan y Castell (3 name matches)
  phone=+44 1766 780454
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66007346
  ref:estyn=6612219
  ref:GB:uprn=10070348050
  ref:edubase=400180
  school:trust=no
  addr:postcode=LL46 2SW

  wikidata match: Q66007346
Ysgol Beuno Sant (Q66007358)
 • way: Ysgol Beuno Sant (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ysgol Beuno Sant (3 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:estyn=6613305
  wikidata=Q66007358

  wikidata match: Q66007358
Ysgol Hafod Lon (Q66008448)
 • way: Ysgol Hafod Lon (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Hafod Lon (3 name matches)
  phone=+44 1766 772140
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:estyn=6617010
  addr:place=Parc Busnes Eryri
  ref:GB:uprn=10070275946
  ref:edubase=401895
  school:type=special
  addr:village=Penrhyndeudraeth
  school:trust=no
  addr:postcode=LL48 6LD
  school:gender=mixed
  wikidata=Q66008448

  wikidata match: Q66008448
Aran Hall School (Q66008504)
 • way: Aran Hall School (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Aran Hall School (2 name matches)
  phone=+44 1341 450641
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66008504
  addr:city=Dolgellau
  addr:street=Rhydymain
  ref:GB:uprn=10070356471
  ref:edubase=401970
  source:addr=edubase
  source:name=edubase
  addr:country=GB
  school:trust=no
  addr:postcode=LL40 2AR
  source:geometry=OS_Open_Map_Local_FunctionalSite

  wikidata match: Q66008504
Ysgol Bro Dyfrdwy (Q66008742)
 • way: Ysgol Bro Dyfrdwy (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ysgol Bro Dyfrdwy (3 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  fhrs:id=920968
  name:cy=Ysgol Bro Dyfrdwy (3 name matches)
  addr:city=Corwen
  ref:estyn=6632267
  addr:place=Cynwyd
  addr:street=Maes Hyfryd
  addr:country=GB
  addr:postcode=LL21 0LD
  fhrs:authority=Denbighshire
  fhrs:local_authority_id=702080
  wikidata=Q66008742

  wikidata match: Q66008742
Ysgol Bro Idris (Q66008836)
 • way: Ysgol Bro Idris (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ysgol Bro Idris (3 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q66008836
  ref:GB:uprn=200003181906
  ref:edubase=402411
  school:trust=no
  addr:postcode=LL40 1HY

  wikidata match: Q66008836
Aberdyfi Cemetery (Q76398147)
 • way: Aberdyfi Cemetery (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Aberdyfi Cemetery (5 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q76398147

  wikidata match: Q76398147
 • node: Aberdyfi Cemetery (OSM) 93 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Aberdyfi Cemetery (1 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q76398147

  wikidata match: Q76398147
Tal-Y-Don Hotel (Q80577979)
 • way: Tal-y-don Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tal-y-don Hotel (5 name matches)
  tourism=hotel
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Barmouth
  building:levels=3
  building:material=stone
  wikidata=Q80577979

  wikidata match: Q80577979
Min-Y-Mor Hotel (Q80577982)
 • way: Min-y-Mor Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Min-y-Mor Hotel (4 name matches)
  source=os_opendata_streetview
  tourism=hotel
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80577982

  wikidata match: Q80577982
Tyn-y-Groes Hotel (Q80578014)
 • way: Tyn y Groes Hotel (OSM) 16 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Tyn y Groes Hotel (4 name matches)
  tourism=hotel
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80578014

  wikidata match: Q80578014
Plas Canol (Q17743892)
 • way: Plas-canol (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Plas-canol (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17743892

  wikidata match: Q17743892
Dolaugwyn (Q17743993)
 • way: Dolau Gwyn (OSM) 5 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolau Gwyn (2 name matches)
  source=Bing
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17743993

  wikidata match: Q17743993
Llyn Pryfed (Q20592666)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn Pryfed. Fe'i lleolir yn ardal Ardudwy ym Meirionnydd, tua hanner ffordd rhwng Trawsfynydd i'r dwyrain a Harlech i'r gorllewin.

 • way: Llyn Pryfed (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Pryfed (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20592666

  wikidata match: Q20592666
Llanddwywe (Q20593780)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref bychan a phlwyf eglwysig ger arfordir Bae Ceredigion yn ne Gwynedd yw Llanddwywe ( ynganiad ). Mae'n gorwedd fymryn i'r de o bentref Dyffryn Ardudwy ar ffordd yr A496.

 • node: Llanddwywe (OSM) 58 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llanddwywe (6 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20593780

  wikidata match: Q20593780
Llyn y Fedw (Q20594340)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn y Fedw. Fe'i lleolir yng nghymuned Talsarnau, tua 2 filltir i'r de o bentref Talsarnau ei hun a thua 3 milltir i'r gogledd-ddwyrain o Harlech yn ardal Ardudwy, Meirionnydd.

 • way: Llyn y Fedw (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn y Fedw (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594340

  wikidata match: Q20594340
Llecheiddior Stone Circle (Q20594524)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Heneb gynhanesyddol a chylch cerrig o Oes Newydd y Cerrig neu efallai Oes yr Efydd ydy cylch cerrig Llecheiddior, ger Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeirnod OS: SH611217. Rhif SAM CADW ar y safle yma ydy: ME129.

 • node: Llecheiddior Stone Circle (OSM) 50 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llecheiddior Stone Circle (4 name matches)
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594524
  site_type=megalith (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=cy:Cylch Cerrig Llecheiddior
  historic:civilization=neolithic

  wikidata match: Q20594524
Llyn Cors-y-barcud (Q20594627)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn Cors-y-barcud. Fe'i lleolir tua 4 milltir i'r dwyrain o bentref Trawsfynydd ym Meirionnydd.

 • way: Llyn Cors y Barcud (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Llyn Cors y Barcud (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594627

  wikidata match: Q20594627
Foel Cae'rberllan (Q20594683)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Cae'rberllan neu Foel Cae'r Berllan yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH676082. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 169 m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Caerberllan (OSM) 114 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=376
  name=Foel Caerberllan (4 name matches)
  source=npe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594683
  wikipedia=cy:Foel Cae'rberllan

  wikidata match: Q20594683
Foel Ddu (Q20594735)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Ddu yn gopa mynydd a geir rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH697095. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 318 m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel Ddu (OSM) 110 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=448
  name=Foel Ddu (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594735
  wikipedia=cy:Foel Ddu

  wikidata match: Q20594735
Craig Lwyd (Q20594756)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig Lwyd yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH714118. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 676 m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Craig Lwyd (OSM) 272 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=690
  name=Craig Lwyd (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594756
  wikipedia=cy:Craig Lwyd

  wikidata match: Q20594756
Rhobell-y-big (Q20594842)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Rhobell-y-big yn gopa mynydd a geir yn Arenig i'r dwyrain o Lanuwchllyn, ger y Bala, Gwynedd; cyfeiriad grid SH782282. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 447 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Rhobell-y-big (OSM) 493 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=504
  name=Rhobell-y-big (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594842
  wikipedia=cy:Rhobell-y-big

  wikidata match: Q20594842
Foel-boeth (Q20594846)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel-boeth (596m) yn gopa mynydd a geir yn Arenig i'r gogledd o Lyn Celyn ger y Bala, Gwynedd; cyfeiriad grid SH864430. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 555metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

 • node: Foel-boeth (OSM) 151 metres from Wikidata name match [show tags]
  ele=596
  name=Foel-boeth (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20594846
  wikipedia=cy:Foel-boeth

  wikidata match: Q20594846
Llyn Crych-y-waen (Q20595910)
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn Crych-y-waen (hefyd Llyn Crych-y-waun). Fe'i lleolir tua 4.5 milltir i'r gorllewin o bentref Llanuwchllyn ym Meirionnydd.

 • way: Llyn Crych-y-waen (OSM) 333 metres from Wikidata name match [show tags]
  name=Llyn Crych-y-waen (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20595910

  wikidata match: Q20595910
Royal Hotel (Q80857606)
 • way: The Royal Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=The Royal Hotel (6 name matches)
  tourism=hotel
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Barmouth
  wikidata=Q80857606

  wikidata match: Q80857606
The Last Inn (Q80857610)
 • way: The Last Inn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=The Last Inn (7 name matches)
  amenity=pub (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80857610

  wikidata match: Q80857610