Santa María del Camí

Santa María del Camí, Raiguer, Balearic Islands, 07320, Spain
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 342256
Can Quart (Q17615008)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Can Quart són unes cases i terres de Santa Maria del Camí, molt a prop de la carretera de Sencelles, per on passa el Camí dels Moliners o des Matar. És molt probable que les cases ocupin el lloc de les antigues cases de Buc.

 • way: Can Quart (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Can Quart (2 name matches)
  height=7
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17615008

  wikidata match: Q17615008
Es Cirerers (Q17615760)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Es Cirerers és una possessió de Santa Maria del Camí (Mallorca). Està situada devora la carretera de Santa Maria a Alaró, adjunta a S'Arboçar. És una segregació de s'Arboçar de finals del s. XIX que comprèn les sorts anomenades Vinya des Cirerers i cinc quarterades i dos quartons de s'Olivar Prim. Tot plegat formà una peça de 17 quarterades i dos quartons. Pertangué per herència a Miquela Jaume i Cabot. Joan Far i Jaume, fill de Miquel Jaume, heretà la finca. En l'actualitat està dedicada al conreu de l'ametller.

 • way: es Cirerers (OSM) exact location name match [show tags]
  name=es Cirerers (2 name matches)
  height=9
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17615760

  wikidata match: Q17615760
Son Barca (Q18008154)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Barca és una possessió de Santa Maria del Camí situada al costat de Terrades, en el camí de Muro, ocupant terrenys de l'alqueria islàmica d'Albiar.

 • way: Son Barca (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Barca (2 name matches)
  height=7
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008154

  wikidata match: Q18008154
Son Bieló (Q18008156)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Bielo és una propietat rural de Santa Maria del Camí, a la zona de Passatemps, entre Sa Basseta, Son Borràs, Can Verderol i ses Cabanasses (Marratxí). Sembla que formava part de Son Collet. L'any 1863 era de Gabriel i Josep Mesquida "de Son Bieló" i tenia 29 quarterades, amb conreus d'ametler, secà, vinya i figueres. En els anys 1970 fou objecte d'una segregació parcial i un posterior procés d'urbanització il·legal.

 • way: Son Bieló (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Bieló (1 name matches)
  height=6
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008156

  wikidata match: Q18008156
Son Collet (Q18008162)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Collet és una possessió de Santa Maria del Camí (Mallorca), situada a Passatemps, entre el camí de Sant Jordi (camí que va de Santa Maria del Camí a Pòrtol) i el camí de n'Olesa (que va a Son Seguí. El 1625 es documenta un rafal establit a Pere Canyelles per Antònia Coll viuda de Bartomeu Coll. Confronta, entre altres, amb Son Bieló, Can Verderol i Can Moranta.

 • way: Son Collet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Collet (2 name matches)
  height=12
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008162

  wikidata match: Q18008162
Son Credo (Q18008165)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Credo és una possessió de Santa Maria del Camí, entre Son Torrella, S'Arboçar, Son Verdera i Son Pinet. S'hi accedeix pel Camí d'Alaró. Té l'origen en un establit de Son Verdera efectuat en el s. XVII per Miquel Reiners Credo. El 1696, Francesc Reiners n'era el propietari. La possessió ha estat dedicada als cereals i fruits secs (ametlers i garrovers).

 • way: Son Credo (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Credo (2 name matches)
  height=7
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008165

  wikidata match: Q18008165
Son Dolç (Q18008169)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Dolç és una antiga possessió de Santa Maria del Camí situada al costat de la carretera d'Inca, en el punt on contacta amb el Camí de Coanegra (Pont de Son Dolç). Avui sols en romanen les cases, molt modificades.

 • way: Son Dolç (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Dolç (2 name matches)
  height=5
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008169

  wikidata match: Q18008169
Son Montserrat (Q18008189)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Montserrat és una possessió de Santa Maria del Camí, situada al costat de la carretera de Bunyola (antic camí de Sóller).

 • way: Son Montserrat (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Montserrat (1 name matches)
  height=7
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008189

  wikidata match: Q18008189
Son Torrelleta (Q18008216)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Torrelleta és una possessió de Santa Maria del Camí situada entre el camí de Ca na Cili, s'Arboçar, el camí del Rafal dels Polls i establits procedents de S'Arboçar i sa Cavalleria. En temps antic va ser Son Boadella. La possessió actual neix d'un establit de Son Torrella, efectuat als darrers anys del segle xix. Poc després es varen aixecar les cases, possiblement de nova planta. La data de 1896 situada a la façana principal així ho demostra. Durant el segle XX es varen fer diferents modificacions i ampliacions. La propietat s'ha dedicat el darrers decennis a l'ametlerar i garroverar. En l'actualitat la casa està dividida en diferents propietats i la possessió molt segregada. Dins la possessió hi ha la bassa de regulació de l'aigua procedent de la síquia de Coanegra.

 • way: Son Torrelleta (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Torrelleta (2 name matches)
  height=7
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008216

  wikidata match: Q18008216
Terrades (Q18008328)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Terrades és una possessió del terme de Santa Maria del Camí (Mallorca), amb les cases situades devora el camí de Muro. El nom fa referència a propietaris del s. XIII procedents de Terrades (Alt Empordà).

 • way: Terrades (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Terrades (1 name matches)
  height=7
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008328

  wikidata match: Q18008328
Can Moragues (Q17614910)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Can Moragues és una possessió de Santa Maria del Camí, amb cases adjuntes a les de s'Arboçar d'on és una antiga segregació.

 • way: Can Moragues (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Can Moragues (3 name matches)
  height=11
  name:ca=Can Moragues (3 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17614910
  wikipedia=ca:Can Moragues (Santa Maria del Camí)

  wikidata match: Q17614910
Ca n'Escardona (Q17588547)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Ca n'Escardona és una propietat rural de Santa Maria del Camí, Mallorca. Està situada en el límit del terme amb Marratxí, amb la Serra de Son Maiol, prop d'es Coscolls i Son Ganxo, Can Millo, Can Barona i Son Pedro a Santa Maria. Confronta amb el Camí de Muro (anomenat en aquest tram Camí des Pou des Coll) i amb el Camí de Son Ganxo. Hi ha unes cases, probablement del s. XIX, que serveixen de residència als propietaris. Actualment és un casal reformat a partir d´una petita caseta molt antiga, que es va comprar fa aproximadament 2 segles. La finca te aproximadament 7000 metres quadrats dividits en 5 parceles dedicades al bestiar oví

 • way: Ca n'Escardona (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ca n'Escardona (2 name matches)
  height=7
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17588547

  wikidata match: Q17588547
Plaça de la Vila (Q18005694)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

La Plaça de la Vila és l'espai públic de Santa Maria del Camí, en el punt de confluència entre els camins de Sant Jordi, de Muro, de Sóller, de Passatemps i de Coanegra. a l'entorn del qual es va constituir en el s. XVII el nucli urbà de la Vila, amb la Casa de la Vila i, no molt lluny, l'església parroquial.

 • way: plaça de la Vila (OSM) exact location name match [show tags]
  lit=yes
  area=yes
  name=plaça de la Vila (4 name matches)
  bicycle=yes
  highway=pedestrian
  name:ca=plaça de la Vila (4 name matches)
  name:es=plaza de la Villa
  surface=paving_stones
  wikidata=Q18005694
  wikipedia=ca:Plaça de la Vila (Santa Maria del Camí)

  wikidata match: Q18005694
 • node: Plaça de la Vila (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Plaça de la Vila (4 name matches)
  place=square (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18005694
  wikipedia=ca:Plaça de la Vila (Santa Maria del Camí)

  wikidata match: Q18005694
Ca na Morella (Q17588555)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Ca na Morella és una finca i hort de Santa Maria del Camí, situada al costat del Camí de Sóller (Carretera de Bunyola), fent cantó amb el Camí del Raiguer. La finca està travessada per la via del tren Palma-Inca. Confronta amb Can Rei, Can Vinyes, Son Montserrat, Can Vent i Ca na Sabatera. És una finca que ha fet ús del regadiu, i que ha pogut mantenir un nucli de vaques lleteres des de la dècada de 1920. Una part de la finca es dedicava a fer alfals i blat de les índies. Altres terres varen ser dedicades als cereals i ametlerar.

 • way: Ca na Morella (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ca na Morella (2 name matches)
  height=7
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17588555

  wikidata match: Q17588555
Can Cerdó (Q17589943)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Can Cerdó és una possessió de Santa Maria del Camí (Mallorca), situada al costat de la carretera d'Inca, entre Son Llaüt i Son Penjoi. La seva producció principal és el vinyet i l'ametlerar.

 • way: Can Cerdó (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Can Cerdó (2 name matches)
  height=9
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17589943

  wikidata match: Q17589943
Can Moranta (Q17590640)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Can Moranta és una casa de possessió de Santa Maria del Camí (Mallorca) situada a un coster del Puig de Son Seguí, a Passatemps. Confronta amb sa Torre, Can Verderol, Son Collet, Son Borràs, Son Crespí i Son Seguí.

 • way: Can Moranta (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Can Moranta (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17590640

  wikidata match: Q17590640
Pou de Can Cerdó (Q18005938)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)
 • node: pou del Beat Gaspar (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=pou del Beat Gaspar
  alt_name=pou de Can Cerdó (2 name matches)
  historic=yes
  man_made=water_well (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18005938

  wikidata match: Q18005938
Sa Torre (Q18006518)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Sa Torre és una possessió de Santa Maria del Camí, situada al límit del terme amb Pòrtol, al raiguer del Puig de Son Seguí, confrontant amb Cas Sastre, s'Olleria d'en Seguí, sa Garriga de Son Borràs, Son Seguí, Can Moranta i Son Collet. L'any 1863 tenia 53 quarterades i era propietat d'Andreu Canyelles i Ramis.

 • way: Sa Torre (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sa Torre (1 name matches)
  height=3
  name:ca=Sa Torre (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18006518
  wikipedia=ca:Sa Torre (Santa Maria del Camí)

  wikidata match: Q18006518
Son Llaüt (Q18008182)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Llaüt és una possessió de Santa Maria del Camí situada entre Can Cerdó, Son Penjoi i Son Barca. En l'actualitat els terrenys de la possessió han estat ocupats per un polígon industrial, en romanen les cases i algunes dependències annexes. Es va formar a finals del segle xvi a partir de diferents peces de terra que havien format part de Terrades. Es va conèixer com ses Cases Noves.

 • way: Son Llaüt (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Llaüt (3 name matches)
  height=7
  name:ca=Son Llaüt (3 name matches)
  building=civic (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18008182
  wikipedia=ca:Son Llaüt

  wikidata match: Q18008182
Can Morei (Q17590645)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Can Morei és una possessió de Santa Maria del Camí, situada a la Vall de Coanegra, entre Son Pou i Can Millo. Primer va ser un molí fariner mogut per l'aigua de la síquia de Coanegra (el primer dels nous molins de la vall). Després originà la possessió de Son Far (nom documentat a partir del s. XVI) que pertanyia als Far de Coanegra, Durant el s. XIX i primers anys del XX s'hi fabricà roba amb telers moguts per la força de l'aigua. A principis del s. XX una torrentada esbucà la part de les cases més properes al torrent de Coanegra, els ocupants de l'habitatge sols es pogueren salvar pujant a la teulada fins que minvà el nivell de l'aigua. En l'actualitat Can Morei està format per les cases i una petita propietat amb hort i una petita zona de muntanya vora el camí de Coanegra. El nom dels antics propietaris ha sobreviscut en el topònims es Pas d'en Far, tirany que uneix can Millo i Son Pou.

 • way: Can Morei (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Can Morei (2 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17590645

  wikidata match: Q17590645
Torrent de Coanegra (Q18008559)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

El Torrent de Coanegra també anomenat Torrent del Freu o torrent d'Orient en el seu curs alt, és un torrent que neix a la vall d'Orient i creua la serra de Tramuntana, unint aquesta vall amb la vall de Coanegra (Santa Maria del Camí).

 • way: Torrent de Coanegra (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Torrent de Coanegra (6 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  intermittent=yes
  wikidata=Q18008559

  wikidata match: Q18008559
Ca s'Apotecari (Q31074672)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Ca s'Apotecari, o simplement S'Apotecaria, és un edifici de finals del segle xix, situat a la Plaça de la Vila de Santa Maria del Camí, en el qual s'hi ha ubicat un centre que vol ser un espai de reflexió sobre el desenvolupament sostenible i la conservació del patrimoni del municipi.

 • way: Ca s'Apotecari (OSM) exact location name match [show tags]
  fee=no
  name=Ca s'Apotecari (3 name matches)
  height=8.5
  name:ca=Ca s'Apotecari (3 name matches)
  smoking=outside
  tourism=museum
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Ajuntament de Santa Maria del Camí
  wikidata=Q31074672
  wikipedia=ca:Ca s'Apotecari
  operator:type=government

  wikidata match: Q31074672
Velòdrom de Ca n'Andria (Q56062572)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

El Velòdrom de Ca n'Andria (o Can Andria), també conegut com a Voltadora de Santa Maria, és una instal·lació dedicada al ciclisme en pista a l'aire lliure de Santa Maria del Camí (Mallorca, Illes Balears, Espanya), construïda entre 1935 i 1936. Avui dia es troba en estat d'abandonament.

 • way: Velòdrom de Ca n'Andria (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Velòdrom de Ca n'Andria (4 name matches)
  sport=cycling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=track
  name:ca=Velòdrom de Ca n'Andria (4 name matches)
  surface=concrete
  wikidata=Q56062572
  wikipedia=ca:Velòdrom de Ca n'Andria

  wikidata match: Q56062572
Creu del Convent de Nostra Senyora de la Soledat (Q56515000)
 • node: Creu del Convent de Nostra Senyora de la Soledat (OSM) 70 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Creu del Convent de Nostra Senyora de la Soledat (1 name matches)
  note=RI-51-0010393
  name:ca=Creu del Convent de Nostra Senyora de la Soledat (1 name matches)
  historic=wayside_cross (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q56515000

  wikidata match: Q56515000
CEIP Melcior Rosselló I Simonet (Q111353224)
 • way: Centre d'Educació Infantil i Primària Melcior Rosselló i Simonet (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  fee=no
  ref=07005295
  name=Centre d'Educació Infantil i Primària Melcior Rosselló i Simonet
  email=ceipmelciorrossello@educaib.eu
  phone=+34 971 621 547
  grades=0-6
  source=knowledge;Conselleria d'Educació i Formació Professional;Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://redols.caib.es/c07005295/
  operator=Conselleria d'Educació i Formació Professional, Govern de les Illes Balears
  addr:city=Santa María del Camí
  short_name=CEIP Melcior Rosselló i Simonet (3 name matches)
  source:ref=Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios
  addr:street=Avinguda Margalida Calafat
  isced:level=0-1
  source:date=2021-09-21
  source:file=https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4879690
  source:name=Llistat de centres educatius de les Illes Balears
  addr:postcode=07320
  operator:type=government
  wikidata=Q111353224

  wikidata match: Q111353224
Can Verderol (Q17592344)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Can Verderol són unes cases pageses i terres de Santa Maria del Camí situades entre Son Borràs de Passatemps, Son Bieló i Son Collet, en els costers del Puig de Son Seguí.

 • way: Can Verderol (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Can Verderol (2 name matches)
  height=5
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17592344

  wikidata match: Q17592344
basílica de Cas Frares (Q11908696)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

La Basílica paleocristiana de Cas Frares, situada a la possessió de Cas Frares, del terme municipal de Santa Maria del Camí, fou descoberta el 1833 i destruïda poc després pel pagès de la finca. Abans de la seva destrucció es reproduí el mosaic del terra, per la qual cosa es coneixen les seves característiques. Les seves mides eren 17,28 m de llarg, fins a l'absis quadrangular, per 11,30 d'ample, constava de tres naus separades per dues tires de columnes de cinc pilastres.

 • node: Basílica de Cas Frares (OSM) 199 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Basílica de Cas Frares (6 name matches)
  name:ca=Basílica de Cas Frares (6 name matches)
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11908696
  wikipedia=ca:Basílica de Cas Frares

  wikidata match: Q11908696
Son Torrella (Q11950194)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Torrella és una possessió del terme de Santa Maria del Camí, amb les cases situades a l'entrada de la vall de Coanegra.

 • way: Son Torrella (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Son Torrella (5 name matches)
  height=12
  name:ca=Son Torrella (5 name matches)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11950194
  wikipedia=ca:Son Torrella

  wikidata match: Q11950194
Avenc de Son Pou (Q17301038)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

S'Avenc de Son Pou és una cavitat natural situada a la possessió de Son Pou, a la vall de Coanegra (Santa Maria del Camí), a l'illa de Mallorca. Tant Miquel Costa i Llobera, com Joan Rosselló de Son Forteza, Josep Maria Llompart, Miquel Dolç i Dolç i molts d'altres escriptors li han dedicat poemes i escrits.

 • node: Avenc de Son Pou (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Avenc de Son Pou (5 name matches)
  name:ca=Avenc de Son Pou (5 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17301038
  wikipedia=ca:Avenc de Son Pou

  wikidata match: Q17301038
Casa de la Vila de Santa Maria del Camí (Q17594084)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

La Casa de la Vila de Santa Maria del Camí és un edifici de finals del s. XVII, situat a la Plaça de la Vila d'aquesta localitat.

 • way: Casa de la Vila (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Casa de la Vila (3 name matches)
  height=7
  amenity=townhall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ca=Casa de la Vila (3 name matches)
  building=civic (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17594084
  addr:city=Santa Maria del Camí
  wikipedia=ca:Casa de la Vila de Santa Maria del Camí
  addr:street=plaça de la Vila
  addr:postcode=07320
  townhall:type=village
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q17594084
Cova des Bufador de Son Berenguer (Q17599758)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

La Cova des Bufador de Son Berenguer és una cavitat natural situada a la possessió de Son Berenguer dins el terme municipal de Santa Maria del Camí, a la galta esquerra del comellar des Forn de Calç, amb l'entrada orientada a Llevant.

 • node: Cova des Bufador de Son Berenguer (OSM) 190 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=180
  fee=no
  name=Cova des Bufador de Son Berenguer (5 name matches)
  source=Jose Bermejo
  name:ca=Cova des Bufador de Son Berenguer (5 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17599758
  wikipedia=ca:Cova des Bufador de Son Berenguer

  wikidata match: Q17599758
església de la Mare de Déu de la Soledat (Q17602040)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

L'Església de la Mare de Déu de la Soledat a Santa Maria del Camí o també Es Convent és l'església de l'antic Convent de la Soledat de Santa Maria del Camí. Està situada a la barriada dels Hostals confrontant amb el carrer Llarg i la carretera d'Inca.

 • way: Església de la Mare de Déu de la Soledat (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Església de la Mare de Déu de la Soledat (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ca=Església de la Mare de Déu de la Soledat (2 name matches)
  alt_name=es Convent
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17602040
  wikipedia=ca:Església de la Mare de Déu de la Soledat
  alt_name:ca=es Convent
  denomination=catholic

  wikidata match: Q17602040
Hostals (Q17606638)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Els Hostals o ets Hostals són una part del nucli urbà de Santa Maria del Camí, nascut al costat del camí que unia Ciutat i Inca, a partir d'establits de la Cavalleria de Santa Maria del Camí del s. XVII.

 • node: Hostals (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hostals (2 name matches)
  place=neighbourhood (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ca=Hostals (2 name matches)
  wikidata=Q17606638
  wikipedia=ca:Hostals

  wikidata match: Q17606638
Son Company (Q18008163)
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Son Company són unes cases i indret de Santa Maria del Camí situades entre Son Montserrat, la carretera de Bunyola (antic Camí de Sóller) i la carretera Santa Maria-Alaró o camí de Can Franco.

 • node: Son Company (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Son Company (5 name matches)
  place=locality
  wikidata=Q18008163
  wikipedia=ca:Son Company

  wikidata match: Q18008163
Biblioteca Pública Municipal de Santa Maria del Camí - Cas Metge Rei (Q85807387)
 • node: Biblioteca Pública Municipal de Santa Maria del Camí - Cas Metge Rei (house name: Cas Metge Rei) (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  fee=no
  name=Biblioteca Pública Municipal de Santa Maria del Camí - Cas Metge Rei (3 name matches)
  books=all
  email=casmetgerei@ajsantamariadelcami.net
  phone=+34 971 14 06 65
  access=yes
  source=local_knowledge
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  library=public
  network=CABIB
  toilets=yes
  operator=Ajuntament de Santa Maria del Camí
  wikidata=Q85807387
  addr:city=Santa Maria del Camí
  kids_area=indoor
  addr:floor=0
  short_name=Biblioteca Cas Metge Rei
  wheelchair=yes
  addr:street=carrer Pare Miquel Cabot
  source:date=2022-02-15
  service:copy=no
  addr:postcode=07320
  kids_area:fee=no
  operator:type=local_authority
  addr:housename=Cas Metge Rei (4 name matches)
  automatic_door=no
  service:gaming=yes
  toilets:access=permissive
  toilets:unisex=yes
  contact:twitter=@casmetgerei
  contact:youtube=https://www.youtube.com/channel/UCgCu81yW281MAFFRCU-YCfg
  outdoor_seating=no
  service:3dprint=no
  addr:housenumber=1
  air_conditioning=yes
  contact:facebook=https://www.facebook.com/Biblioteca-Cas-Metge-Rei-281342695230171/
  service:computer=yes
  contact:instagram=@santamariabiblio
  toilets:wheelchair=yes
  internet_access:fee=no
  kids_area:supervised=yes

  wikidata match: Q85807387