Świętokrzyskie Voivodeship

Świętokrzyskie Voivodeship, Poland
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 130914

Latest matcher run: Wed, 07 Oct 2020 23:14

Wikidata tags already added to OSM with this tool.

 • 06:15 Sun, 18 Oct 2020: Mateusz Konieczny added tags to 32 OSM elements view changeset
  Change comment: "add wikidata tags within Świętokrzyskie Voivodeship, Poland"
 • 17:04 Sat, 17 Oct 2020: Mateusz Konieczny added tags to 21 OSM elements view changeset
  Change comment: "add wikidata tags within Świętokrzyskie Voivodeship, Poland"

218 candidates found

Type filter

Language order preference. edit

 1. Język polski / Polish [pl] (6315 Wikidata labels / 70 OSM objects)
 2. ast (3643 Wikidata labels / no OSM objects) [move to top]
 3. English [en] (3188 Wikidata labels / 22 OSM objects) [move to top]
 4. Čeština / Czech [cs] (3040 Wikidata labels / 1 OSM objects) [move to top]
 5. Français / French [fr] (2519 Wikidata labels / 5 OSM objects) [move to top]
 6. nan (2509 Wikidata labels / no OSM objects) [move to top]
 7. Українська мова / Ukrainian [uk] (2470 Wikidata labels / 26 OSM objects) [move to top]
 8. Nederlands / Dutch [nl] (960 Wikidata labels / 2 OSM objects) [move to top]

Refresh cached data about this place

login to upload wikidata tags

Less certain matches

The following matches are less certain, mostly because the OSM and Wikidata locations are two far apart.

item type: wieś show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 2,000m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Wólka Łaziska – kolonia wsi Łaziska w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Staszów.

 • node: Wólka Łaziska (OSM) 5.75 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Wólka Łaziska (2 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  teryt:simc=0807487
  addr:postcode=28-210

item type: kościół show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu morawickiego diecezji kieleckiej.

 • way: Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy (OSM) 0.75 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Morawica
  diocese=Diecezja kielecka
  website=http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/morawica-matki-bozej-nieustajacej-pomocy
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Morawica
  addr:street=Spacerowa
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=26-026
  addr:housenumber=6
  operator:wikidata=Q11804108
  operator:wikipedia=pl:Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy

item type: jaskinia show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia w Marzęcinie – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Wejście do niej znajduje się na południe od wsi Marzęcin (gmina Pińczów), w pobliżu Jaskini Żydowskiej i Schroniska Małego, na wysokości około 244 m n.p.m. Jaskinia nie jest do końca zbadana i udokumentowana. Jej długość wynosi szacunkowo około 250 metrów, a deniwelacja około 10 metrów.

 • node: Jaskinia w Marzęcinie (OSM) 0.69 km from Wikidata name match [hide tags]
  fee=no
  name=Jaskinia w Marzęcinie (2 name matches)
  access=yes
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Wysokówka (Q34822061) – mountain in Poland [English label]
item type: góra show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
 • node: Wysokówka (OSM) 1.34 km from Wikidata name match [hide tags]
  ele=412
  name=Wysokówka (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Raj (Q2674737) – jaskinia turystyczna (Chęciny, Polska)
item type: show cave show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Raj – wapienna jaskinia krasowa położona w Chęcinach (Góry Świętokrzyskie) w województwie świętokrzyskim na terenie rezerwatu przyrody Jaskinia Raj, 11 km na południowy zachód od Kielc. Wyróżnia się wyjątkowo bogatą, różnorodną i dobrze zachowaną szatą naciekową; obok Jaskini Niedźwiedziej w Sudetach należy do unikatowych w Polsce obiektów krasowych. Jest udostępniona dla ruchu turystycznego.

 • node: Jaskinia Raj (OSM) 0.62 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia Raj (12 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:user=zVID
  source:geometry=geoportal.gov.pl:ortofoto

item type: góra show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Radostowa – szczyt w Górach Świętokrzyskich, w paśmie Łysogór, położony na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 451 m n.p.m.

 • node: Radostowa (OSM) 1.64 km from Wikidata name match [hide tags]
  ele=451
  name=Radostowa (10 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Zamczysko (Q34822681) – mountain in Poland; geonames ID = 753882 [English label]
item type: góra show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
 • node: Zamczysko (OSM) 0.54 km from Wikidata name match [hide tags]
  ele=422
  name=Zamczysko (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Bitwa pod Grochowiskami (Q4871141) – bitwa w powstaniu styczniowym
item type: bitwa show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Bitwa pod Grochowiskami – bitwa stoczona 18 marca 1863 roku pod Grochowiskami, folwarku zlokalizowanym pośród lasów, w połowie odległości między Pińczowem a Buskiem. Jedna z najkrwawszych bitew w powstaniu styczniowym, zakończona zwycięstwem Polaków.

 • node: Bitwa pod Grochowiskami (OSM) 1.73 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Bitwa pod Grochowiskami (2 name matches)
  tourism=attraction
  historic=battlefield (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: park show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
 • way: Park (OSM) 4.67 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Park (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Public Park in Skalbmierz
  addr:street=Rynek

item type: bitwa show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Bitwa pod Kliszowem – starcie zbrojne, które miało miejsce 19 lipca 1702 roku, w czasie III wojny północnej i zostało stoczone przez armię szwedzką króla Karola XII i wojska saskie Augusta II oraz wojska polskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Hieronima Augustyna Lubomirskiego.

 • node: Bitwa pod Kliszowem (OSM) 2.53 km from Wikidata name match [hide tags]
  date=1702-07-19
  name=Bitwa pod Kliszowem (2 name matches)
  image=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slaget_vid_Klisz%C3%B3w1,_1702.jpg
  name:de=Schlacht bei Klissow (2 name matches)
  name:sv=Slaget vid Kliszów (3 name matches)
  historic=battlefield (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=pl:Bitwa pod Kliszowem

item type: muzeum show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu – muzeum, działające w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Siedziba muzeum znajduje się na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) (594 m n.p.m.) w granicach administracyjnych Nowej Słupi.

website: http://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/muzeum/

More certain matches

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Brama Opatowska – gotycka brama wjazdowa z 2 poł. XIV w. w Sandomierzu. Zbudowana z fundacji Kazimierza Wielkiego jako część murów obronnych miasta. W XVI w. została zwieńczona renesansową attyką ufundowaną przez sandomierskiego lekarza Stanisława Bartolona.

 • way: Brama Opatowska (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Brama Opatowska (2 name matches)
  name:de=Opatower Tor
  name:pl=Brama Opatowska (2 name matches)
  tourism=attraction
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=city_gate (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: szczyt show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Truskolaska – wysunięty najbardziej na wschód szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich, o wysokości 448,2 m n.p.m. Porośnięty lasem jodłowo-bukowym. U stóp góry, od strony wschodniej, znajdują się źródła rzeki Opatówki.

 • node: Truskolaska (OSM) 231 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=448
  name=Truskolaska (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: muzeum show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Sandomierzu – oddział Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, mający swoją siedzibę w Sandomierzu przy Rynku 9.

website: http://mhprl.pl/sandomierz.html

 • node: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (OSM) 11 m from Wikidata identifier match [hide tags]
  name=Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://mhprl.pl/sandomierz.html (OSM tag matches Wikidata identifier)
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=9
  addr:street:sym_ul=19253

item type: dwór show on map
 • node: Dworek (OSM) 7 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Dworek (1 name matches)
  ref:nid=A.775
  tourism=attraction
  heritage=2
  heritage:operator=nid

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia za Filarem – jaskinia w Górach Świętokrzyskich. Ma dwa otwory wejściowe położone w południowo-zachodniej ścianie Skałki Geologów, na terenie nieczynnych kamieniołomów Kadzielnia w Kielcach, w pobliżu jaskini Komin Geologów i Jaskini Jeleniowskiej, na wysokościach 267 i 275 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 11,5 metrów, a jej deniwelacja 8 metrów.

 • node: Jaskinia za Filarem (OSM) 31 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia za Filarem (2 name matches)
  source=http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/805
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=pl:Jaskinia za Filarem
  description=Lokalizację otworu schroniska wykonał 14.10.2008 r. Andrzej Kasza przy pomocy odbiornika GPS Map60CSx.

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia na Wietrzni – jaskinia w Górach Świętokrzyskich. Ma dwa otwory wejściowe położone w środkowej części nieczynnego kamieniołomu Wietrznia w Kielcach, na wysokości 271 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 60 metrów, a jej deniwelacja 10 metrów.

 • node: Jaskinia na Wietrzni (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Jaskinia na Wietrzni (2 name matches)
  source=http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/673
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=pl:Jaskinia na Wietrzni
  description=Lokalizację otworu schroniska wykonał 2.04.2009 r. Andrzej Kasza przy pomocy odbiornika GPS Map60CSx.

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia pod Łodzikami – jaskinia w Górach Świętokrzyskich. Wejście do niej znajduje się we wschodniej ścianie nieczynnych kamieniołomów Kadzielnia w Kielcach, w pobliżu Jaskini Wschodniej na Kadzielni, na wysokości 271 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 21 metrów, a jej deniwelacja 4 metry.

 • node: Jaskinia pod Łodzikami (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Jaskinia pod Łodzikami (2 name matches)
  source=http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/681
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description=Lokalizację otworu schroniska wykonał 6.01.2009 r. Andrzej Kasza przy pomocy odbiornika GPS Map60 CSx.

item type: kostnica show on map
 • way: Kostnica (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Kostnica (1 name matches)
  ref:nid=642277
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  ref:inspire="PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.65810
  heritage:operator=nid

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Umianowice – wąskotorowa stacja kolejowa Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej znajdująca się we wsi Umianowice, w gminie Kije w powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

 • node: Umianowice (OSM) 143 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Umianowice (2 name matches)
  train=yes
  network=Jędzrejowska Kolej Dojazdowa
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://ciuchcia.eu
  operator=Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie"
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kolonia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Maciejówka – kolonia wsi Potok Wielki w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów.

 • node: Maciejówka (OSM) 100 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Maciejówka (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kolonia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kamieniec – kolonia wsi Borów w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów.

 • node: Kamieniec (OSM) 64 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kamieniec (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kolonia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Grzybowa – kolonia wsi Śladków Duży w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Chmielnik.

 • node: Grzybowa (OSM) 62 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Grzybowa (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=PRNG
  note:pl=pojedyncza zagroda
  teryt:simc=0235460
  addr:postcode=26-020
  is_in:village=Śladków Duży
  name:genitive=Grzybowy

Zalew w Pińczowie (Q98494683) – sztuczny zbiornik wodny
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Zalew w Pińczowie – sztuczny zbiornik wodny, zlokalizowany w południowo-zachodniej części Pińczowa (województwo świętokrzyskie), w poszerzonym i pogłębionym lewym starorzeczu rzeki Nidy, na terenie chronionym wałami przeciwpowodziowymi.

 • relation: Zalew Pińczowski (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Zalew Pińczowski (1 name matches)
  water=reservoir (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kolonia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Czarnocice – kolonia wsi Gozna w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów.

 • node: Czarnocice (OSM) 1.58 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Czarnocice (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=28-300

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Straszniów Gumienicki – część wsi Gumienice w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Pierzchnica.

 • node: Straszniów Gumienicki (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Straszniów Gumienicki (5 name matches)
  place=hamlet
  source=PRNG
  alt_name=Straszniów
  teryt:simc=0262160
  addr:postcode=26-015
  is_in:village=Gumienice
  name:genitive=Straszniowa Gumienickiego

item type: plebania show on map
 • way: Plebania (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Plebania (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Małogoszcz
  addr:street=Włoszczowska
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=28-366
  addr:city:simc=0249343
  addr:housenumber=11
  addr:street:sym_ul=24528

Jaskinia Psia (Q46997587) – jaskinia w Górach Świętokrzyskich
item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Psia – jaskinia w Górach Świętokrzyskich. Wejście do niej znajduje się we wschodniej części góry Miedzianka, w nieczynnym kamieniołomie, niedaleko Jaskini w Sztolni Teresa na Miedziance, w pobliżu Chęcin, na wysokości 283 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 16,5 metrów, a jej deniwelacja 4 metry.

 • node: Jaskinia Psia (OSM) 96 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia Psia (1 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Pajęcza (Schronisko Pajęcze) – jaskinia w Górach Świętokrzyskich. Wejście do niej znajduje się na Górze Kopaczowej, na terenie nieczynnych kamieniołomów w Jaworznie, w południowej ścianie zachodniego kamieniołomu, na wysokości 256,70 m n.p.m.. Jest drugą pod względem długości (za Chelosiową Jamą – Jaskinią Jaworznicką) jaskinią w Górach Świętokrzyskich. Jej długość wynosi 1183 metry, a deniwelacja 25,50 metrów.

 • node: Jaskinia "Pajęcza" (OSM) 36 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia "Pajęcza" (1 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Sawickiego – jaskinia krasowa w Niecce Nidziańskiej na terenie Garbu Wójczańsko-Pińczowskiego, we wsi Bronina, około 2,5 km od centrum Buska-Zdroju.

 • node: Jaskinia Sawickiego (OSM) 29 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia Sawickiego (2 name matches)
  access=yes
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  direction=300

item type: kolonia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Zielonka – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Klimontów.

 • node: Zielonka (OSM) 14 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Zielonka (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=PRNG
  addr:postcode=27-570

item type: kościół show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kościół świętego Rocha – rzymskokatolicki kościół filialny należący do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna w Kurozwękach.

 • way: Kościół pw. Świętego Rocha (OSM) 2 m from Wikidata name match [hide tags]
  url=http://www.diecezjasandomierska.pl/parafie/dekanatn/staszow/kurozweki
  name=Kościół pw. Świętego Rocha (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Staszów
  diocese=Diecezja sandomierska
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Kurozwęki
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-200

item type: kościół show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kościół Matki Bożej Różańcowej – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu jędrzejowskiego diecezji kieleckiej.

 • way: Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Nagłowicach (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Nagłowicach (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Jędrzejów
  diocese=Diecezja kielecka
  website=http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/naglowice-matki-bozej-rozancowej
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:place=Nagłowice
  addr:street=Jana Pawła II
  denomination=catholic
  addr:postcode=28-362
  addr:housenumber=8
  operator:wikidata=Q11804218
  operator:wikipedia=pl:Parafia Matki Bożej Różańcowej w Nagłowicach

Ucho Olki (Q46606785) – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej
item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Ucho Olki – jaskinia w pokładach gipsu na terenie Niecki Nidziańskiej. Wejście do niej znajduje się w Dolinie Skorocickiej (Niecka Solecka), na północny wschód od Skorocic, w pobliżu Jaskini w Skorocicach u Ujścia Doliny i Jaskini Skorocickiej, na wysokości 205 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 79 metrów, głębokość 7,2 metra, a jej deniwelacja 8,8 metrów.

 • node: Ucho Olki (OSM) 16 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Ucho Olki (2 name matches)
  access=yes
  source=geoportal.gov.pl
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia w Gackach – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Ma dwa otwory wejściowe położone na południe od wsi Gacki-Sołectwo (Niecka Solecka), między kamieniołomem Gacki, a kamieniołomem Leszcze, na wysokościach 240 i 241 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 115 metrów, a jej deniwelacja 2 metry.

 • node: Jaskinia w Gackach (OSM) 20 m from Wikidata name match [hide tags]
  fee=no
  name=Jaskinia w Gackach (2 name matches)
  access=yes
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Lisia – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Wejście do niej znajduje się w Niecce Soleckiej, na północ od wsi Skotniki Górne (gmina Wiślica), na wschód od rezerwatu przyrody Skotniki Górne, w pobliżu Jaskini w Skotnikach Górnych, na wysokości 209 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 76 metrów, a jej deniwelacja 5 metrów.

 • node: Jaskinia Lisia (OSM) 18 m from Wikidata name match [hide tags]
  fee=no
  name=Jaskinia Lisia (1 name matches)
  access=yes
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia w Skotnikach Górnych – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Wejście do niej znajduje się w Niecce Soleckiej, na północ od wsi Skotniki Górne (gmina Wiślica), na wschód od rezerwatu przyrody Skotniki Górne, w pobliżu Jaskini Lisiej, na wysokości 204 m n.p.m. Jaskinia jest pozioma, a jej długość wynosi 31 metrów.

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia w Krzyżanowicach Górna (Jaskinia nad Stawem) – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Wejście do niej znajduje się niedaleko wsi Gacki-Osiedle (Niecka Solecka), na południe od nieczynnego, zalanego wodą, kamieniołomu Gacki, w dużym leju krasowym, na wysokości 215 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 60 metrów, a jej deniwelacja 6 metrów.

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Busko-Zdrój – stacja kolejowa w Siesławicach koło Buska-Zdroju, w gminie Busko-Zdrój, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Stacja została otwarta w 1953 roku wraz z oddaniem do użytku linii kolejowej nr 73 z Sitkówki-Nowin. Budynek dworcowy o powierzchni użytkowej 841 m2 oddano do użytku w 1995 roku. Stacja obsługiwała regularny ruch pasażerski do 18 kwietnia 2005. Od tamtej pory stacja obsługiwała jedynie sporadyczny ruch towarowy. W budynku byłego dworca w latach 2007–2013 mieściła się dyskoteka.

 • node: Busko Zdrój (OSM) 9 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Busko Zdrój (5 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Kielce Słowik (Q2314762) – przystanek kolejowy w Kielcach
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kielce Słowik – przystanek kolejowy w Kielcach, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Na stacji zatrzymują się pociągi osobowe do Kielc, Kozłowa, Krakowa.

 • node: Kielce Słowik (OSM) 12 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kielce Słowik (2 name matches)
  railway=halt (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jakubowice – stacja kolejowa w Jakubowicach, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

 • node: Jakubowice (OSM) 227 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jakubowice (4 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: parafia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Parafia Imienia Maryi Panny w Ostrowcu Świętokrzyskim – parafia Kościoła Polskokatolickiego w RP, położona w dekanacie kieleckim diecezji krakowsko-częstochowskiej.

Parafia Przemienienia Pańskiego w Kielcach-Białogonie (Q11805979) – parafia rzymskokatolicka w diecezji kieleckiej
item type: parafia show on map
has bad match

website: https://parafiabialogon.pl

 • way: Nowy Murowany Kościół Rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie (OSM) 0.66 km from Wikidata bad match reported identifier match [show tags]
  Mateusz Konieczny reported this as a bad match (10:55 Sat, 17 Oct 2020)

  church vs parish

  name=Nowy Murowany Kościół Rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie
  phone=+48 41 307 04 32
  amenity=place_of_worship
  deanery=Dekanat Kielce-Zachód
  diocese=Diecezja kielecka
  website=https://parafiabialogon.pl (OSM tag matches Wikidata identifier)
  building=church
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Kielce
  addr:street=Kolonia
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=25-819
  service_times=Su 08:00, 10:00, 12:00, 17:00
  addr:housenumber=34

Kutery (Q14501866) – osada w gminie Brody
item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kutery – osada wsi Lubienia w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Brody.

 • node: Kutery (OSM) 111 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kutery (5 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=27-230

item type: kolonia show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Zagórze – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia.

 • node: Zagórze (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagórze (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Zagórze (OSM) 2.72 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagórze (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kolonia show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Zagórze – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia.

 • node: Zagórze (OSM) 2.83 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagórze (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Zagórze (OSM) 254 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagórze (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: wieś show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Łopata – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia.

 • node: Łopata (OSM) 1.24 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Łopata (2 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: wieś show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Łopata – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia.

 • node: Łopata (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Łopata (2 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: wieś show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Gawrony alias „Gawrony Sprowskie” – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia.

 • node: Gawrony (OSM) 1.13 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gawrony (2 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: wieś show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Gawrony – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia.

 • node: Gawrony (OSM) 499 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gawrony (2 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Czworaki - osada leśna wsi Lubienia w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Brody.

 • node: Czworaki (OSM) 139 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Czworaki (2 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Gajówka Ruda - osada leśna wsi Ruda w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Brody

 • node: Gajowka Ruda (OSM) 116 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Gajowka Ruda (3 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Gajówka Rzepin – osada leśna – gajówka w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów.

 • node: Gajówka Rzepin (OSM) 48 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Gajówka Rzepin (5 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Karpaty – osada wsi Nowy Skoszyn w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Waśniów.

 • node: Karpaty (OSM) 229 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Karpaty (2 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kobiałki – osada wsi Bukówka w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów.

 • node: Kobiałki (OSM) 399 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kobiałki (2 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kozi Ogon – osada wsi Nowy Skoszyn w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Waśniów.

 • node: Kozi Ogon (OSM) 78 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kozi Ogon (3 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Leśniczówka Radkowice – osada leśna – leśniczówka w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów.

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Miłoszów – osada wsi Nieczulice w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów.

 • node: Miłoszów (OSM) 48 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Miłoszów (3 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: szczyt show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Pierścienica – szczyt w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Posłowickim, o wysokości 367 m n.p.m. Rozpościera się stąd szeroka panorama na miasto Kielce.

 • node: Pierścienica (OSM) 26 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=367
  name=Pierścienica (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kolonia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Piotrów-Kolonie – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łagów.

 • node: Piotrów-Kolonie (OSM) 36 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Piotrów-Kolonie (2 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=26-025

item type: kolonia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Pod Klimontowem – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Klimontów.

 • node: Pod Klimontowem (OSM) 45 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Pod Klimontowem (2 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=PRNG
  addr:postcode=27-640

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Pod Lasem - osada wsi Bór Kunowski w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Brody.

 • node: Pod Lasem (OSM) 312 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Pod Lasem (2 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Stara Góra – osada w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Stąporków.

 • node: Stara Góra (OSM) 254 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Stara Góra (3 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=na podstawie istniejących danych adresowych (numerów adresowych)
  addr:postcode=26-220

item type: osada show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Stefania – osada w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Kunów .

 • node: Stefania (OSM) 18 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Stefania (2 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: dzwonnica show on map
 • way: Dzwonnica (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Dzwonnica (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  man_made=tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  tower:type=bell_tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kolonia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Zajeziorze – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Łubnice.

 • node: Zajeziorze (OSM) 469 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Zajeziorze (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=28-232

item type: wieś show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Piekło – część wsi Szarbia Zwierzyniecka w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Skalbmierz.

 • node: Piekło (OSM) 9 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Piekło (1 name matches)
  place=hamlet
  source=PRNG
  teryt:simc=0268085
  is_in:village=Szarbia Zwierzyniecka
  name:genitive=Piekła

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Flisa – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Ma trzy otwory wejściowe znajdujące się w Niecce Soleckiej, w Dolinie Aleksandrowskiej, niedaleko wsi Aleksandrów (gmina Wiślica), w pobliżu Jaskini w Aleksandrowie, na wysokościach 195 i 193 m n.p.m. Jest częścią podziemnego przepływu Potoku Aleksandrowskiego. Długość jaskini wynosi 71 metrów, a deniwelacja 5 metrów.

 • node: Jaskinia Flisa (OSM) 12 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia Flisa (2 name matches)
  access=yes
  source=geoportal.gov.pl
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia w Ryglu – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Ma pięć otworów wejściowych znajdujących się w Niecce Soleckiej, w Dolinie Aleksandrowskiej, niedaleko wsi Aleksandrów (gmina Wiślica), w pobliżu Jaskini w Aleksandrowie i Jaskini na Kontakcie, na wysokościach 195, 196 i 198 m n.p.m. Jest częścią podziemnego przepływu Potoku Aleksandrowskiego. Długość jaskini wynosi 60 metrów, a jej deniwelacja 3 metry.

 • node: Jaskinia w Ryglu (OSM) 19 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia w Ryglu (2 name matches)
  access=yes
  source=geoportal.gov.pl
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Ludynia Dwór – przystanek kolejowy w Ludyni w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Obsługuje lokalny ruch pasażerski do Kielc, Włoszczowy i Częstochowy.

 • node: Ludynia Dwór (OSM) 250 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ludynia Dwór (6 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Ludynia Dwór (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ludynia Dwór (6 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Ostrowiec Świętokrzyski (Q1965043) – stacja kolejowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Ostrowiec Świętokrzyski – stacja kolejowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Stacja ta jest początkiem trasy pociągu spółki Przewozy Regionalne przez Skarżysko-Kamienną do Kielc.

 • node: Ostrowiec Świętokrzyski (OSM) 318 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Ostrowiec Świętokrzyski (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Ostrowiec nad Kamienną

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Dwikozy – stacja kolejowa w Dwikozach, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

 • node: Dwikozy (OSM) 42 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Dwikozy (4 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Q3551420) – polski uniwersytet, państwowa szkoła wyższa w Kielcach
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, UJK – polska uczelnia publiczna, powstała w 2011 w Kielcach. Pierwotnie, od 1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. W kolejnych latach ulegała licznym przekształceniom, zyskując w 2008 rangę uniwersytetu przymiotnikowego, a w 2011 uniwersytetu klasycznego. Od 1979 patronem uczelni jest Jan Kochanowski.

website: http://www.ujk.edu.pl/

 • way: Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Administracja (OSM) 15 m from Wikidata identifier match [hide tags]
  name=Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Administracja
  source=Bing
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.ujk.edu.pl
  building=yes
  addr:city=Kielce
  addr:street=Stefana Żeromskiego
  source:addr=UM Kielce
  addr:postcode=25-369
  building:levels=5
  addr:housenumber=5

item type: szczyt show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Biesak (381 m n.p.m.) – zalesiony szczyt w Paśmie Posłowickim Gór Świętokrzyskich, położony na terenie Kielc.

 • node: Biesak (OSM) 126 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=381
  name=Biesak (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: szczyt show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Brusznia – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim. Położone na terenie Kielc, około 5 km od centrum miasta. Zbudowane jest z wapieni dewońskich. Niemal w całości porośnięte jest lasem z przewagą sosny. Na szczycie znajduje się charakterystyczny krzyż zwany harcerskim. W przeszłości na Bruszni wydobywano rudy srebra i ołowiu czego pozostałością są liczne zapadliska i zagłębienia.

 • node: Brusznia (OSM) 28 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=307.9
  name=Brusznia (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:ele=geoportal.gov.pl (Numeryczny Model Terenu)
  source:name=PRNG

Chańcza (zbiornik wodny) (Q9189322) – sztuczny zbiornik retencyjny na rzece Czarnej, Polska
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Zalew Chańcza – zbiornik retencyjny na Czarnej Staszowskiej, zlokalizowany w pobliżu miejscowości Chańcza w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego w widłach utworzonych przez drogi wojewódzkie nr 756 i 764. Południowa część zbiornika leży w powiecie staszowskim (14 km od Staszowa), północna w powiecie kieleckim (kilka km na południe od Rakowa).

 • way: Chańcza (OSM) 401 m from Wikidata name match [hide tags]
  boat=yes
  name=Chańcza (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=local knowledge
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  motorboat=yes

item type: szczyt show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Grabina (312 m n.p.m.) – w większości bezleśne, położone na terenie Kielc wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego, pokryte krzewami dzikiej róży, tarniny, trawami. W obrębie góry zachowały się ślady eksploatowania złóż galeny (pozostałości głębokiego na ok. 118 metrów szybu "Barbara"). Poza tym na wzgórzu znajduje się kamieniołom, z którego do 1975 roku wydobywano wapienie dewońskie.

 • node: Grabina (OSM) 258 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=304.1
  name=Grabina (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:ele=geoportal.gov.pl (Numeryczny Model Terenu)
  source:name=PRNG

item type: szczyt show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Góra Dobrzeszowska – wzniesienie o wysokości 367 m n.p.m., w Górach Świętokrzyskich, należące do Pasma Dobrzeszowskiego, wchodzące w skład rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Na starszych mapach zwane też Górą Langiewicza.

 • node: Góra Dobrzeszowska (OSM) 22 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=364.5
  name=Góra Dobrzeszowska (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki – liceum ogólnokształcące mieszczące się w Busku-Zdroju, przy Alei Mickiewicza nr 13.

website: http://www.lobusko.pl

item type: szczyt show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Siniewska Góra – najwyższe wzniesienie w Paśmie Oblęgorskim w Górach Świętokrzyskich, o wysokości 449 m n.p.m. Zbudowana jest z piaskowców i mułowców triasowych pokrywających pofałdowane skały paleozoiku.

 • node: Góra Siniewska (OSM) 17 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=448.8
  name=Góra Siniewska (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: szczyt show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Stokowa (295 m n.p.m.) – dawniej zwana Białogońską Górą, najbardziej na zachód wysunięte wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego Gór Świętokrzyskich, położone na terenie Kielc. Przy jego zachodnich podnóżach przepływa Bobrza.

 • node: Stokowa Góra (OSM) 50 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=295.3
  name=Stokowa Góra
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Stokowa (2 name matches)
  source:ele=geoportal.gov.pl (Numeryczny Model Terenu)
  source:name=PRNG

item type: kaplica show on map
 • way: Kaplica (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Kaplica (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=chapel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Wola Kopcowa
  addr:street=Świętokrzyska
  source:addr=maslow.e-mapa.net
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=26-001
  addr:city:simc=0250240
  addr:housenumber=88
  addr:street:sym_ul=22552

item type: cmentarz show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) 206 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.429
  heritage=2
  historic=church
  religion=christian
  addr:city=Brzeziny
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=26-026
  heritage:operator=nid

item type: dzwonnica show on map
 • way: Dzwonnica (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Dzwonnica (1 name matches)
  ref:nid=643000
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  man_made=tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:inspire=PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BL.23814
  heritage:operator=nid

item type: park show on map
 • way: Park dworski (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Park dworski (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.507/88
  heritage=2
  historic=park
  heritage:operator=nid

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Przybysławice
  addr:place=Przybysławice
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-530

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  denomination=roman_catholic

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Bogucice Pierwsze
  denomination=roman_catholic

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Młodzawy Duże
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-400

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Pińczów
  addr:street=Grodziskowa
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-400

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Ostrowce
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-136

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Wojciechowice
  addr:place=Wojciechowice
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-532

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.599/88
  heritage=2
  historic=cemetery
  religion=christian
  denomination=catholic
  heritage:operator=nid

item type: dom show on map
 • way: 3 Rynek (OSM) exact location address match [hide tags]
  ref:nid=A.755
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=3
  heritage:operator=nid
  addr:street:sym_ul=19253

Otrocz (Q31788613) – mountain in Poland [English label]
item type: góra show on map
 • node: Otrocz (OSM) exact location name match [hide tags]
  ele=375
  name=Otrocz (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Lasocin
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-530

item type: dom show on map
 • way: 22 Rynek (OSM) exact location address match [hide tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=22
  addr:street:sym_ul=19253

item type: dom show on map
 • way: 30 Rynek (OSM) exact location address match [hide tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=30
  addr:street:sym_ul=19253

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Bukowa – przystanek kolejowy w Bukowej w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Obsługuje lokalny ruch pasażerski do Kielc, Włoszczowy i Częstochowy.

 • node: Bukowa (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukowa (3 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Bukowa (OSM) 141 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukowa (3 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Politechnika Świętokrzyska (Q2399303) – państowa wyższa uczelnia o profilu technicznym w Kielcach
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Politechnika Świętokrzyska, PŚk – polska publiczna uczelnia techniczna z siedzibą w Kielcach, założona w 1965.

website: http://www.tu.kielce.pl/en/

 • way: Politechnika Świętokrzyska (OSM) exact location name match [hide tags]
  addr:city=Kielce
  addr:postcode=25-314
  addr:country=PL
  addr:street=Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego
  name=Politechnika Świętokrzyska (4 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=7

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kielce Ślichowice – przystanek kolejowy Kielc znajdujący się na zachodzie miasta przy osiedlu Ślichowice, na linii w kierunku Częstochowy. Wzdłuż północnego peronu przebiegają tory towarowe odstawcze pobliskiej stacji Kielce Herbskie. Po stronie południowej, znajduje się jedno z największych osiedli w Kielcach, osiedle Ślichowice. Na południe, w odległości około 150 metrów od peronów, znajduje się pętla autobusowa os. Ślichowice, na której zatrzymuje się kilkanaście linii autobusowych. W bliskim sąsiedztwie stacji znajduje się również rezerwat skalny Ślichowice.

 • node: Kielce Ślichowice (OSM) 89 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kielce Ślichowice (2 name matches)
  train=yes
  railway=halt
  wikipedia:pl=Kielce Ślichowice
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Jędrzejów (Q5109522) – stacja kolejowa w województwie świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jędrzejów – stacja kolejowa w Jędrzejowie, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca lokalnego.

 • node: Jędrzejów (OSM) 27 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jędrzejów (5 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Młynek (Q6951033) – wieś w województwie świętokrzyskim, powiecie pińczowskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Młynek – przysiółek wsi Probołowice w Polsce, położony w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Złota.

 • node: Młynek (OSM) 206 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Młynek (7 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: rynek show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Rynek – zwany też „kielecką starówką” znajduje się w ścisłym centrum Kielc, a jego istnienie datuje się od drugiej połowy XII wieku. W połowie XIV wieku, kiedy nastąpiła lokacja Kielc na prawie magdeburskim, ówczesny plac otrzymał nazwę Rynek. W ciągu wieków od powstania rynek służył za miejskie centrum handlowe i miejsce lokalnych targów, które odbywały się tutaj aż do roku 1935.

 • way: Rynek (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Rynek (1 name matches)
  place=square (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=pedestrian
  surface=sett
  motor_vehicle=no

Kamienna Góra (Q11734393) – wieś w województwie świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kamienna Góra – osada wsi Wzory w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Iwaniska przy drodze wojewódzkiej  757.
Osada wchodzi w skład sołectwa Wzory.

 • node: Kamienna Góra (OSM) 431 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kamienna Góra (7 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=na podstawie istniejących danych adresowych (numerów adresowych)
  addr:postcode=27-570

item type: kaplica show on map
 • way: Kaplica cmentarna (OSM) 1 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kaplica cmentarna (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=chapel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=roman_catholic

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.155/93
  heritage=2
  historic=church
  religion=christian
  addr:place=Mokrsko Dolne
  denomination=roman_catholic
  heritage:operator=nid

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Góry Wysokie
  addr:place=Góry Wysokie
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-620

item type: spichlerz show on map
 • way: Spichlerz (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Spichlerz (1 name matches)
  ref:nid=A.776
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Aleja Jana Pawła II
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=3
  heritage:operator=nid
  addr:street:sym_ul=07120

item type: dom show on map
 • way: 6 Rynek (OSM) exact location address match [hide tags]
  ref:nid=A.757
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=6
  heritage:operator=nid
  addr:street:sym_ul=19253

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach (Q11805619) – parafia rzymskokatolicka w diecezji kieleckiej
item type: parafia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach – parafia rzymskokatolicka w Kielcach. Należy do dekanatu Kielce-Zachód diecezji kieleckiej. Założona w 1939. Jest obsługiwana przez księży diecezjalnych. Mieści się przy ulicy Urzędniczej.

website: http://niepokalana.kielce.pl

 • way: Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (OSM) 107 m from Wikidata identifier match [hide tags]
  name=Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  image=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kielce_-_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Niepokalanego_Serca_Naj%C5%9Bwi%C4%99szej_Maryi_Panny.JPG
  source=Bing
  amenity=place_of_worship
  deanery=Dekanat Kielce-Zachód
  diocese=Diecezja kielecka
  website=www.niepokalana.kielce.pl
  building=church
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Kielce
  addr:street=Romualda Mielczarskiego
  source:addr=UM Kielce
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=25-730
  addr:housenumber=79
  operator:wikidata=Q11805619
  operator:wikipedia=pl:Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach

Szczytniak (Q31788199) – mountain in Poland [English label]
item type: góra show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • node: Szczytniak (OSM) 1.81 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=554
  name=Szczytniak (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Grzymałków
  denomination=roman_catholic

Planta (Q600720) – wieś w województwie świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Planta – przysiółek wsi Tęcza w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Iwaniska.

 • node: Planta (OSM) 173 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Planta (8 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Wolica – stacja kolejowa w Wolicy, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Na stacji zatrzymują się pociągi osobowe do Kielc, Kozłowa, Krakowa, Ostrowca Świętokrzyskiego

 • node: Wolica (OSM) 42 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Wolica (4 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Piekoszów – przystanek kolejowy w pobliżu Piekoszowa, pomiędzy drogami do Rykoszyna i Łazisk. Obsługuje lokalny ruch pasażerski do Kielc, Włoszczowy i Częstochowy. Odprawę przesyłek towarowych umożliwiają znajdujące się w pobliżu dodatkowe tory towarowe, rampa wyładowcza i plac ładunkowy.

 • node: Piekoszów (OSM) 181 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Piekoszów (4 name matches)
  train=yes
  network=PKP PLK
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Piekoszów (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Piekoszów (4 name matches)
  train=yes
  network=PKP PLK
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Piekoszów (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Piekoszów (4 name matches)
  railway=halt
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Lotnisko Kielce-Masłów (kod ICAO: EPKA) – cywilne lotnisko sportowe, znajdujące się w miejscowości Masłów Pierwszy, w gminie Masłów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.

website: http://www.lotniskokielce.pl//; ICAO airport code: EPKA

 • way: Lotnisko Kielce-Masłów (OSM) exact location identifier match name match [hide tags]
  icao=EPKA (OSM tag matches Wikidata identifier)
  name=Lotnisko Kielce-Masłów (2 name matches)
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Masłów-Kielce Airport

Sikorza (Q31788389) – mountain in Poland [English label]
item type: góra show on map
 • node: Sikorza (OSM) 59 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=361
  name=Sikorza (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Piasek Wielki
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-136

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Ćmińsk
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=26-085

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Bidziny
  addr:place=Bidziny
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-532

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie – prywatne muzeum, położone we wsi Święta Katarzyna w Górach Świętokrzyskich. Placówka jest prywatnym przedsięwzięciem Ewy i Dariusza Siemońskich.

website: http://www.swkatarzyna-muzeum.pl

 • way: Muzeum Minerałów i Skamieniałości (OSM) 119 m from Wikidata identifier match [hide tags]
  name=Muzeum Minerałów i Skamieniałości
  email=galeria@tajemniceklejnotow.pl
  phone=+48 501282691
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.swkatarzyna-muzeum.pl/
  building=commercial
  addr:city=Święta Katarzyna
  addr:street=Kielecka
  source:addr=bodzentyn.e-mapa.net
  source:user=zVID
  addr:postcode=26-010
  opening_hours=Mo-Su 09:00-19:00
  addr:city:simc=0230510
  source:geometry=geoportal.gov.pl:ortofoto
  addr:housenumber=20
  addr:street:sym_ul=08379

item type: park show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Park (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Park (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.205/57
  heritage=2
  historic=park
  heritage:operator=nid

item type: cmentarz show on map
more than one candidate found
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Chobrzany
  denomination=roman_catholic
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) 84 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Chobrzany
  denomination=roman_catholic

item type: dom show on map
 • way: 15 Rynek (OSM) exact location address match [hide tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=15
  addr:street:sym_ul=19253

Bliżyn (Q2353759) – stacja kolejowa w Bliżynie
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Bliżyn – stacja kolejowa w Bliżynie, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Stację otwarto w 1885 roku, jako część kolei Iwangorodzko-Dąbrowskiej. Do 1 sierpnia 2009 roku na stacji zatrzymywały się pociągi jeżdżące na trasie ze Skarżyska-Kamiennej do Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego. W chwili obecnej na tym odcinku nie kursują pociągi pasażerskie, a stacja ma jedynie znaczenie dla transportu towarowego.

 • node: Bliżyn (OSM) 44 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Bliżyn (5 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: dom show on map
 • way: 8 Rynek (OSM) exact location address match [hide tags]
  ref:nid=A.759
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=8
  heritage:operator=nid
  addr:street:sym_ul=19253

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Solec-Zdrój
  addr:street=Henryka SIenkiewicza
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-131

item type: dom show on map
 • way: Niemczówka (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Niemczówka (1 name matches)
  tourism=information
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Chęciny
  addr:street=Małogoska
  source:addr=checiny.e-mapa.net
  addr:postcode=26-060
  addr:city:simc=0946846
  addr:housenumber=7
  addr:street:sym_ul=12177

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Łagów
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=26-025

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kunów – stacja kolejowa w Kunowie, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

 • node: Kunów (OSM) 148 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kunów (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Kunów Miasto

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim – jedno z ostrowieckich liceów, jest jednocześnie najstarszą szkołą średnią w mieście. Posiada obecnie 17 oddziałów, w których uczy 48 pedagogów.

website: http://www.staszic.ostrowiec.pl/

 • way: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica (OSM) exact location identifier match [hide tags]
  name=Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica
  email=staszicsekret@poczta.onet.pl
  phone=+48 41 265 44 32
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  barrier=fence
  website=http://www.staszic.ostrowiec.pl/ (OSM tag matches Wikidata identifier)
  fence_type=metal

item type: kościół show on map
 • way: Kościół pw. Wszystkich Świętych (OSM) exact location name match [hide tags]
  url=http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/zlotniki-wszystkich-swietych
  name=Kościół pw. Wszystkich Świętych (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Małogoszcz
  diocese=Diecezja kielecka
  ref:nid=A.117/67
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  historic=church
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:place=Złotniki
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-366
  addr:city:simc=0249627
  addr:housenumber=61
  heritage:operator=nid

item type: park show on map
more than one candidate found
 • way: Park dworski (OSM) 4.98 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Park dworski (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.625/57
  heritage=2
  historic=park
  heritage:operator=nid
 • way: Park dworski (OSM) 2.74 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Park dworski (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.622
  heritage=2
  historic=park
  heritage:operator=nid

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Świętomarz
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-225

item type: budowla show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Collegium Gostomianum – szkoła średnia w Sandomierzu, jedna z najstarszych w Polsce, funkcjonująca od 1602 roku. Pierwotnie kolegium jezuickie ufundowane przez Hieronima Gostomskiego i rodzinę Bobolów. Od 1773 roku, po likwidacji zakonu Jezuitów, szkoła świecka.

 • way: Collegium Gostomianum (OSM) 2 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Collegium Gostomianum (7 name matches)
  ref:nid=A.728
  tourism=attraction
  building=yes
  heritage=2
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Jana Długosza
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=3
  heritage:operator=nid
  addr:street:sym_ul=03851

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Białogon – część Kielc, jej początki sięgają pierwszej połowy XVII w., kiedy zaczęła istnieć jako osada przemysłowa. Położona jest na obrzeżach miasta, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 762. Posiada własną stację kolejową, na której zatrzymują się jedynie pociągi osobowe. Przy ulicy Fabrycznej, naprzeciw Skweru Brzezinki oraz Arboretum im. Władysława Dzikowskiego, znajduje się zabytkowy drewniany, kryty gontem, kościółek Przemienienia Pańskiego. Nieopodal, przy ulicy Pańskiej 1A znajduje się Dom Harcerza im. Natalii Machałowej. Przy ulicy Kolonia 9 znajduje się nowy kościół. Przy ulicy Górników Staszicowskich mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach, od 2009 roku noszący imię Natalii Machałowej.

 • node: Białogon (OSM) 21 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Białogon (2 name matches)
  place=quarter (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Witosławska (Q31788022) – mountain in Poland [English label]
item type: góra show on map
 • node: Witosławska (OSM) 29 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=491
  name=Witosławska (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: dzwonnica show on map
 • way: dzwonnica (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=dzwonnica (1 name matches)
  man_made=tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  tower:type=bell_tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: park show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Park (OSM) 3.52 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Park (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.205/57
  heritage=2
  historic=park
  heritage:operator=nid

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Stodoły-Wieś
  addr:place=Stodoły-Wieś
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-532

 • way: Młyn wodny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Młyn wodny (1 name matches)
  ref:nid=A-4/1-3 (2003)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  historic=mill
  addr:place=Bałtów
  source:addr=baltow.e-mapa.net
  addr:postcode=27-423
  addr:city:simc=0226299
  addr:housenumber=8
  heritage:operator=nid

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Kurozwęki
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-200

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Sobków – stacja kolejowa w Sokołowie Dolnym, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Na stacji zatrzymują się pociągi osobowe do Kielc, Kozłowa, Krakowa.

 • node: Sobków (OSM) 105 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Sobków (6 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Parafia św. Zofii i św. Stanisława Kostki w Bodzechowie (Q11811070) – parafia rzymskokatolicka w diecezji sandomierskiej
item type: parafia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Stanisława Kostki w Bodzechowie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Ostrowiec Świętokrzyski. Parafia erygowana w 1950 z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Denkowie.

website: http://www.bodzechow-parafia.pl

 • way: Kościół pw. Świętej Zofii i Świętego Stanisława Kostki (OSM) 69 m from Wikidata identifier match [hide tags]
  name=Kościół pw. Świętej Zofii i Świętego Stanisława Kostki
  image=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodzechow_church_20060814_1525.jpg
  amenity=place_of_worship
  deanery=Dekanat Ostrowiec Świętokrzyski
  diocese=Diecezja sandomierska
  building=church
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Bodzechów
  website:2=http://www.diecezjasandomierska.pl/parafie/dekanatn/ostrowiec-sw/bodzechow
  addr:street=Szosik
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-420
  contact:website=http://www.bodzechow-parafia.pl/
  addr:housenumber=2
  operator:wikidata=Q11811070
  operator:wikipedia=pl:Parafia św. Zofii i św. Stanisława Kostki w Bodzechowie

Jeleniowska (Q31789252) – mountain in Poland [English label]
item type: góra show on map
 • node: Jeleniowska (OSM) 56 m from Wikidata name match [hide tags]
  ele=532
  name=Jeleniowska (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  denomination=roman_catholic

item type: dom show on map
 • way: 20 Rynek (OSM) exact location address match [hide tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=20
  addr:street:sym_ul=19253

Strumień (Q35426108) [English label]
item type: potok show on map
more than one candidate found
 • way: Strumień (OSM) 5.63 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  layer=-1
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  tunnel=culvert
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 5.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 4.98 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 0.87 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 8.34 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  layer=-1
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  tunnel=culvert
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 4.96 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  layer=-1
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  tunnel=culvert
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 7.89 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  layer=-1
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  tunnel=culvert
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 7.90 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  layer=-1
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  tunnel=culvert
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 12.91 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 12.90 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  layer=-1
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  tunnel=culvert
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 13.44 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  layer=-1
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  tunnel=culvert
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Strumień (OSM) 8.35 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Strumień (2 name matches)
  source=geoportal.gov.pl:ortofoto
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Świętokrzyski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1950 r.

 • relation: Świętokrzyski Park Narodowy (OSM) exact location name match [hide tags]
  gid=2485
  name=Świętokrzyski Park Narodowy (2 name matches)
  boundary=national_park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  kodinspire=PL.ZIPOP.1393.PN.6
  protect_class=2

Kostomłoty (Q2936489) – przystanek kolejowy w Kostomłotach Pierwszych
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kostomłoty – przystanek osobowy w Kostomłotach Pierwszych, na terenie aglomeracji kieleckiej, w gminie Miedziana Góra, w województwie świętokrzyskim, w Polsce, obsługujący lokalny ruch pasażerski na trasie Kielce–Skarżysko-Kamienna.

 • node: Kostomłoty (OSM) 78 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kostomłoty (4 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Mniów
  denomination=roman_catholic

item type: park show on map
 • way: Park dworski (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Park dworski (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.606/57
  heritage=2
  historic=park
  heritage:operator=nid

item type: kościół show on map
 • way: Kościół pw. Wszystkich Świętych (OSM) exact location name match [hide tags]
  url=http://www.diecezjasandomierska.pl/parafie/dekanatn/zawichost/czyzow
  name=Kościół pw. Wszystkich Świętych (1 name matches)
  image=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czyzow_church_20060616_1350.jpg
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Zawichost
  diocese=Diecezja sandomierska
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Czyżów Plebański
  addr:place=Czyżów Plebański
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-630
  addr:housenumber=1

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Tarczek
  denomination=roman_catholic

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Oblekoń
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-220

Radomice Drugie (Q7281527) – wieś w województwie świętokrzyskim
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Radomice Drugie [radɔˈmit͡sɛ ˈdruɡʲɛ] is a village in the administrative district of Gmina Morawica, within Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, in south-central Poland. It lies approximately 5 kilometres (3 mi) east of Morawica and 17 km (11 mi) south of the regional capital Kielce.

 • node: Radomice Drugie (OSM) 255 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Radomice Drugie (10 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Radomice II

Zygmuntów (Q9393223) – wieś w województwie świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Zygmuntów – przysiółek wsi Wola Szkucka w Polsce, położony w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Fałków.

 • node: Zygmuntów (OSM) 288 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Zygmuntów (7 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=na podstawie istniejących danych adresowych (numerów adresowych)
  addr:postcode=26-260

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Ożarów
  addr:street=Sandomierska
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-530

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Czyżów Plebański
  addr:place=Czyżów Plebański
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-630

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Gliniany
  addr:place=Gliniany
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-530

item type: park show on map
 • way: Park (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Park (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A/635/80
  heritage=2
  historic=park
  heritage:operator=nid

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Łoniów
  addr:place=Łoniów
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-670

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  denomination=roman_catholic

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Miąsowa – stacja kolejowa w Miąsowej, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Na stacji zatrzymują się pociągi osobowe do Kielc, Kozłowa, Krakowa.

 • node: Miąsowa (OSM) 15 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Miąsowa (6 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Wąchock (Q2517180) – stacja kolejowa w Wąchocku
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Wąchock – stacja kolejowa w Wąchocku, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

 • node: Wąchock (OSM) 98 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Wąchock (6 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Trzcianki (Q7848877) – wieś w województwie świętokrzyskim
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Trzcianki – osada w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny.

 • node: Trzcianki (OSM) 1.31 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Trzcianki (9 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  addr:postcode=26-052

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Ćmielów – stacja kolejowa w Ćmielowie, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

 • node: Ćmielów (OSM) 99 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Ćmielów (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  denomination=roman_catholic

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jasionna (stacja kolejowa) – stacja kolejki wąskotorowej w Jasionnie, w gminie Jędrzejów, w województwie świętokrzyskim. Na stacji zatrzymuje się ciuchcia express "Ponidzie".

 • node: Jasionna (OSM) 163 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jasionna (4 name matches)
  train=yes
  network=Jędzrejowska Kolej Dojazdowa
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://ciuchcia.eu
  operator=Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie"
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Sandomierz (Q2652826) – stacja kolejowa w Sandomierzu
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Sandomierz – stacja kolejowa położona na prawym brzegu Wisły, w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Dworzec kolejowy znajduje się w pobliżu skrzyżowania dróg na Stalową Wolę (DK77) i na Tarnobrzeg (DW723). Dawniej była to ważna stacja z dużą liczbą przejeżdżających pociągów osobowych oraz pospiesznych.

 • node: Sandomierz (OSM) 6 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Sandomierz (4 name matches)
  name:de=Sandomir
  name:pl=Sandomierz (4 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Nadbrzezie
  addr:city=Sandomierz

Majorat-Zaródcze (Q8066934) – wieś w województwie świętokrzyskim
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Majorat-Zaródcze, dawniej Radowąż – kolonia wsi Łukowiec w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Koprzywnica.

 • node: Majorat Zaródcze (OSM) 1.90 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Majorat Zaródcze (5 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Radowąż (OSM) 3.38 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Radowąż (1 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=PRNG
  note:pl=pojedyncza zagroda
  is_in:village=Łukowiec
  name:genitive=Radowąża

item type: dom show on map
 • way: 4 Rynek (OSM) exact location address match [hide tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=4
  addr:street:sym_ul=19253

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Pacanów
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-133

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.318/92
  heritage=2
  historic=church
  religion=christian
  addr:place=Leszczyny
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=26-008
  heritage:operator=nid

item type: kościół show on map
 • way: Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (OSM) exact location name match [hide tags]
  url=http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/radkowice-matki-bozej-czestochowskiej
  name=Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Bodzentyn
  diocese=Diecezja kielecka
  building=chapel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Radkowice
  addr:place=Radkowice-Kolonia
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-225
  addr:housenumber=3

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Zawichost
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-630

item type: kościół show on map
 • way: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP (OSM) exact location name match [hide tags]
  url=http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/swietomarz-wniebowziecia-nmp
  name=Kościół pw. Wniebowzięcia NMP (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Bodzentyn
  diocese=Diecezja kielecka
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:place=Świętomarz
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-225
  addr:housenumber=28

Młynki (Q6951080) – wieś w województwie świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Młynki – przysiółek wsi Wesoła w Polsce położony w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Piekoszów.

 • node: Młynki (OSM) 471 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Młynki (7 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=na podstawie istniejących danych adresowych (numerów adresowych)
  addr:postcode=26-065

Poraj (Q7229939) – wieś w województwie świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Poraj – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Końskie.

 • node: Poraj (OSM) 114 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Poraj (7 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=26-200

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Ślichowice – zachodnia część Kielc, położona u stóp Karczówki, od strony północnej, często uważana za część Czarnowa (była jego częścią dawniej, jeszcze przed wcieleniem w obszar miasta Kielce). Sąsiaduje z Osiedlem pod Dalnią, Gwarkowem, Herbami, Malikowem i Niewachlowem. Na jej terenie znajduje się Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego. Zabudowę stanowią osiedla bloków mieszkalnych: os. Pod Dalnią, os. Ślichowice I i os. Ślichowice II. Wokół blokowisk można dostrzec również niewielkie domki jednorodzinne.

 • node: Ślichowice (OSM) 182 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Ślichowice (2 name matches)
  place=quarter (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kościół show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Bukowej – świątynia wybudowana w 1982 roku.

 • way: Kościół pw. Matki Bożej Różancowej w Bukowej (OSM) 17 m from Wikidata name match [hide tags]
  url=http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/bukowa-matki-bozej-rozancowej
  name=Kościół pw. Matki Bożej Różancowej w Bukowej (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Małogoszcz
  diocese=Diecezja kielecka
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Bukowa
  addr:street=Kielecka
  source:addr=krasocin.e-mapa.net
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=29-105
  addr:housenumber=20

item type: dom show on map
more than one candidate found
 • way: 7 Rynek (OSM) exact location address match [show tags]
  ref:nid=A.758
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=7
  heritage:operator=nid
  addr:street:sym_ul=19253
 • node: Bistro na tarasie (OSM) 7 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Bistro na tarasie
  amenity=cafe
  website=https://www.facebook.com/Bistro-na-tarasie-1375108326153353/
  addr:city=Sandomierz
  addr:street=Rynek
  addr:postcode=27-600
  addr:city:simc=0980926
  addr:housenumber=7
  addr:street:sym_ul=19253

item type: szczyt show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Szczytniak (554 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich.

 • node: Szczytniak (OSM) 31 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=554
  name=Szczytniak (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Trzcianki – część wsi Wola Murowana w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny.

 • node: Trzcianki (OSM) 1.33 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Trzcianki (3 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  addr:postcode=26-052

item type: klasztor show on map
 • way: "Erem Tęczyńskiego" (OSM) exact location name match [hide tags]
  name="Erem Tęczyńskiego" (1 name matches)
  alt_name=skrzydło północne Klasztoru Kamedułów
  building=monastery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Półkolista – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Ma dwa otwory wejściowe położone na południe od wsi Siesławice (Niecka Solecka), w gipsowej ścianie, w pobliżu Jaskini Szerokiej i jaskini Dwie Studnie, na wysokości 214 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 58 metrów, a jej deniwelacja 1 metr.

 • node: Jaskinia Półkolista (OSM) 17 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia Półkolista (2 name matches)
  access=yes
  source=geoportal.gov.pl
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Szeroka (Jaskinia Północna i Jaskinia Południowa) – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Wejście do niej znajduje się na południe od wsi Siesławice (Niecka Solecka), w gipsowej ścianie, w pobliżu Jaskini Półkolistej i jaskini Dwie Studnie, na wysokości 215 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 48 metrów, a jej deniwelacja 3 metry.

 • node: Jaskinia Szeroka (OSM) 17 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia Szeroka (2 name matches)
  access=yes
  source=geoportal.gov.pl
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Dwie Studnie (Jaskinia Dwie Studnie) – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Ma dwa otwory wejściowe położone na południe od wsi Siesławice (Niecka Solecka), u podnóża gipsowych ścianek, w pobliżu Jaskini Szerokiej, na wysokości 216 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 31 metrów, a jej deniwelacja 3,5 metrów.

 • node: Dwie Studnie (OSM) 11 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Dwie Studnie (2 name matches)
  access=yes
  source=geoportal.gov.pl
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia Żydowska – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Ma trzy otwory wejściowe znajdujące się na południe od wsi Marzęcin (gmina Pińczów), w ścianie gipsowej, w pobliżu Jaskini w Marzęcinie i Schronu w Marzęcinie, na wysokościach 236 i 238,5 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 25 metrów, a jej deniwelacja 3,2 metrów.

 • node: Jaskinia Żydowska (OSM) 63 m from Wikidata name match [hide tags]
  fee=no
  name=Jaskinia Żydowska (2 name matches)
  access=yes
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: jaskinia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Jaskinia w Siesławicach – jaskinia na terenie Niecki Nidziańskiej. Ma cztery otwory wejściowe położone na południe od wsi Siesławice (Niecka Solecka), na wysokościach 213 i 215 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 21 metrów, a jej deniwelacja 5 metrów.

 • node: Jaskinia w Siesławicach (OSM) 32 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Jaskinia w Siesławicach (2 name matches)
  access=yes
  source=geoportal.gov.pl
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Kielce Piaski (Q509863) – przystanek kolejowy w Kielcach
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kielce Piaski – przystanek kolejowy w Kielcach, znajdujący się na północy miasta w dzielnicy Piaski, na linii Warszawa Zachodnia–Kraków Główny. Na stacji zatrzymują się wyłącznie pociągi osobowe relacji Kielce–Skarżysko-Kamienna. Przechodzenie pomiędzy peronami odbywa się chodnikiem pod wiaduktem przy ulicy Łódzkiej. Bezpośrednio do przystanku przylega od północy posterunek odgałęźny Piaski koło Kielc.

Łączna (Q2500553) – stacja kolejowa w Czerwonej Górce
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Łączna – stacja kolejowa w Czerwonej Górce, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Leży na linii kolejowej Warszawa Zachodnia–Kraków Główny. Obsługuje lokalny ruch pasażerski na trasie Kielce–Skarżysko-Kamienna.

 • node: Łączna (OSM) 17 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Łączna (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie – drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, ufundowany przez Antoniego i Karola Bystrzonowskich i wzniesiony w 1745 roku. Został rozbudowany w roku 1901. Jest to budowla jednonawowa. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie i nieco węższe od nawy. Ołtarz główny pochodzi z 1894 roku. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z XVIII wieku

 • way: Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie (OSM) 19 m from Wikidata name match [hide tags]
  url=http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/bebelno-narodzenia-nmp
  name=Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  deanery=Dekanat Włoszczowa
  diocese=Diecezja kielecka
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:place=Bebelno-Wieś
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=29-100
  addr:housenumber=45

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Żelisławice - stacja kolejowa w Żelisławicach w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Obsługuje lokalny ruch pasażerski do Kielc, Włoszczowy i Częstochowy. Od 13 grudnia 2015 zatrzymują się na niej również pociągi dalekobieżne IC relacji (Kraków -) Kielce - Warszawa - Olsztyn, które zmieniają tu kierunek jazdy.

 • node: Żelisławice (OSM) 95 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Żelisławice (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Sędziszów – stacja kolejowa w Sędziszowie, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca lokalnego. Obsługuje międzyregionalny ruch pasażerski i towarowy. Posiada rozbudowaną infrastrukturę kolejową. Na stacji znajduje się budynek Zakładów Utrzymania Taboru kolejowego (parowozownia) i urządzenia do obsługi parowozów lecz są dzisiaj nieczynne.

 • node: Sędziszów (OSM) 131 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Sędziszów (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PKP
  addr:city=Sędziszów

Brzeziny (Q5133036) – przystanek kolejowy
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Brzeziny – przystanek kolejowy w Brzezinach, w gminie Morawica, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

item type: kościół show on map
 • way: Kaplica św. Anny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Kaplica św. Anny (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt-Anna-Kapelle
  name:pl=Kaplica św. Anny (1 name matches)
  building=chapel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=roman_catholic

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=wall
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Piekoszów
  denomination=roman_catholic

Lubianka (Q35388191) [English label]
item type: potok show on map
more than one candidate found
 • way: Lubianka (OSM) 0.81 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lubianka (2 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Lubianka (OSM) 9.45 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lubianka (2 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Sitkówka Nowiny (Q609349) – stacja kolejowa w Sitkówce
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Sitkówka-Nowiny – stacja kolejowa w Sitkówce, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Na stacji zatrzymują się pociągi osobowe do Kielc, Kozłowa, Krakowa.

 • node: Sitkówka Nowiny (OSM) 8 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Sitkówka Nowiny (5 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Starachowice – przystanek kolejowy w Starachowicach, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

 • node: Starachowice (OSM) 165 m from Wikidata name match [hide tags]
  bus=yes
  name=Starachowice (3 name matches)
  amenity=bus_station
  network=miasto Starachowice
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Ameliówka (Q4742343) – wieś w województwie świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Ameliówka – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Masłów, w sołectwie Mąchocice Kapitulne.

 • node: Ameliówka (OSM) 135 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Ameliówka (13 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=26-001

item type: dzwonnica show on map
 • way: Dzwonnica (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Dzwonnica (1 name matches)
  height=17
  tourism=attraction
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  man_made=tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  roof:shape=pyramidal
  tower:type=bell_tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description=Dzwonnica klasztorna wybudowana pod koniec XVIII w.
  roof:colour=#ACCDC2
  roof:height=5
  denomination=roman_catholic
  roof:material=copper
  building:colour=#D1BB98
  building:levels=1
  building:material=brick

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Ptkanów
  addr:place=Ptkanów
  denomination=roman_catholic

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Skotniki
  addr:place=Skotniki
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-650

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Wierna Rzeka – przystanek kolejowy w Wiernej Rzece w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Obsługuje lokalny ruch pasażerski do Kielc, Włoszczowy i Częstochowy.

 • node: Wierna Rzeka (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Wierna Rzeka (3 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Wierna Rzeka (OSM) 116 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Wierna Rzeka (3 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Wierna Rzeka (OSM) 45 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Wierna Rzeka (3 name matches)
  railway=halt
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Hajdaszek – wąskotorowa stacja kolejowa w Hajdaszku, położony na linii wąskotorowej linii kolejowej Jędrzejów Wąskotorowy Osobowy – Szczucin koło Tarnowa Wąskotorowy oraz rozpoczynającej się na stacji wąskotorowej linii kolejowej Hajdaszek – Pińczów w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

 • way: Hajdaszek (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Hajdaszek (3 name matches)
  ref:nid=A.710/95
  building=transportation (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=2
  historic=railway_station
  addr:place=Hajdaszek
  source:addr=emuia.gugik.gov.pl
  addr:postcode=28-404
  addr:city:simc=0242708
  disused:railway=station
  addr:housenumber=30
  heritage:operator=nid

Zagaje (Q656440) – osada wsi Pawłowice
item type: osada show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Zagaje – osada wsi Pawłowice w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Sędziszów.

 • node: Zagaje (OSM) 121 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagaje (5 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=28-340
 • node: Zagaje (OSM) 1.16 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagaje (5 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=28-340

item type: cmentarz show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:nid=A.429
  heritage=2
  historic=church
  religion=christian
  addr:city=Brzeziny
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=26-026
  heritage:operator=nid

item type: browar show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Browar Karscha – nieistniejący browar, położony w Kielcach na Wzgórzu Karscha przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Ogrodowej, wybudowany w latach 1869–1872.

Suchedniów (Q2614965) – stacja kolejowa w Suchedniowie
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Suchedniów – stacja kolejowa w Suchedniowie, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca lokalnego. Stacja znajduje się przy ul. Dworcowej, na wschód od centrum miasta.

 • node: Suchedniów (OSM) 140 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Suchedniów (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Truskolaska (Q31788168) – mountain in Poland [English label]
item type: góra show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • node: Truskolaska (OSM) 289 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=448
  name=Truskolaska (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz Parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz Parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  denomination=roman_catholic

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:place=Świniary
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=28-131

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Łukawa
  addr:place=Łukawa
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-612

Stomorgi (Q5201978) – wieś w województwie świętokrzyskim
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Stomorgi – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Fałków.

 • node: Stomorgi (OSM) 210 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Stomorgi (4 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=na podstawie istniejących danych adresowych (numerów adresowych)
  addr:postcode=26-260

item type: cmentarz show on map
 • way: Cmentarz parafialny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Cmentarz parafialny (1 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  addr:city=Opatów
  addr:street=Cmentarna
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=27-500