Warsaw

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 2907540

Wikidata tags already added to OSM with this tool.

55 candidates found

Type filter

Language order preference. edit

 1. Język polski / Polish [pl] (2624 Wikidata labels / 194 OSM objects)
 2. English [en] (1784 Wikidata labels / 213 OSM objects) [move to top]
 3. Deutsch / German [de] (595 Wikidata labels / 152 OSM objects) [move to top]
 4. Français / French [fr] (521 Wikidata labels / 53 OSM objects) [move to top]
 5. Nederlands / Dutch [nl] (469 Wikidata labels / 26 OSM objects) [move to top]
 6. Русский язык / Russian [ru] (452 Wikidata labels / 133 OSM objects) [move to top]
 7. Українська мова / Ukrainian [uk] (345 Wikidata labels / 72 OSM objects) [move to top]
 8. 汉语 / Chinese [zh] (267 Wikidata labels / 20 OSM objects) [move to top]

Refresh cached data about this place

login to upload wikidata tags

Less certain matches

The following matches are less certain, mostly because the OSM and Wikidata locations are two far apart.

Śródmieście (Q33532133) [English label]
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
 • node: Śródmieście (OSM) 0.74 km from Wikidata name match [hide tags]
  name:de=Stadtmitte
  place=suburb
  teryt:simc=0919810
  name:pl=Śródmieście (3 name matches)
  name=Śródmieście (3 name matches)

Imielin (Q11711802) – część dzielnicy Ursynów w Warszawie
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Imielin – część warszawskiego Ursynowa położona w centralnej części dzielnicy.

 • relation: Stary Imielin (OSM) 0.83 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Stary Imielin (1 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji
More certain matches

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie (Q11803931) – parafia rzymskokatolicka w archidiecezji warszawskiej
item type: parafia show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Niedźwiadku należy do dekanatu ursuskiego w archidiecezji warszawskiej.

website: http://www.smbfat.pl/

 • way: Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (OSM) exact location identifier match [hide tags]
  fax=+48 226624849
  name=Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
  email=smbfat@poczta.onet.pl
  phone=+48 226670213
  landuse=religious
  website=http://www.smbfat.pl
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Jana Onufrego Zagłoby
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=02-495
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=37

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Stegny – osiedle i obszar MSI w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

 • relation: Stegny (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stegny (8 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji
 • node: Stegny (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stegny (8 name matches)
  place=quarter (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  teryt:simc=0918554

Pałac Czapskich (Q1149220) – budynek w Warszawie
item type: pałac show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Pałac Czapskich nazywany także pałacem Krasińskich lub Raczyńskich – pałac znajdujący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie .

 • way: Wydział Malarstwa ASP (OSM) 57 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Wydział Malarstwa ASP
  building=hall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  addr:housenumber=5
  watch:balrog-kun=yes
 • way: Pałac Czapskich (OSM) 11 m from Wikidata name match address match [show tags]
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-068
  addr:city:simc=0918123
  addr:housename=Pałac Czapskich (1 name matches)
  building:levels=4
  addr:housenumber=5
  watch:balrog-kun=yes
  addr:street:sym_ul=09803
 • way: Fit & Green (OSM) 95 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Fit & Green
  amenity=restaurant
  cuisine=burger
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  diet:vegan=only
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  building:levels=1
  diet:vegetarian=only
  addr:housenumber=5

item type: kamienica show on map
more than one candidate found
 • way: Kamienica Johna (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamienica Johna (1 name matches)
  layer=1
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: John's Tenment (OSM) exact location name match [show tags]
  name:en=John's Tenment
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Senatorska
  addr:postcode=00-075
  addr:city:simc=0918123
  addr:housename=Kamienica Johna (1 name matches)
  addr:housenumber=1
  addr:street:sym_ul=19677

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK) – polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS.

website: https://www.kozminski.edu.pl/

 • way: Akademia Leona Koźmińskiego (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Akademia Leona Koźmińskiego (2 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Kozminski University (5 name matches)
  website=https://www.kozminski.edu.pl/ (OSM tag matches Wikidata identifier)
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Jagiellońska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=03-301
  addr:housenumber=57
 • way: Akademia Leona Koźmińskiego (OSM) 91 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Akademia Leona Koźmińskiego (2 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Kozminski University (5 name matches)
  website=https://www.kozminski.edu.pl/ (OSM tag matches Wikidata identifier)
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Jagiellońska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=03-301
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=59
  addr:street:sym_ul=07029
 • way: Akademia Leona Koźmińskiego (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Akademia Leona Koźmińskiego (2 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Warszawski Uniwersytet Medyczny (Q496351) – wyższa uczelnia medyczna w Warszawie
item type: uczelnia show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna; prowadzi kształcenie na 17 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim oraz studia doktoranckie, studia podyplomowe, studia SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia i kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne). Uczelnia kształci niemal 10 tys. studentów, w tym prawie 800 obcokrajowców, 470 doktorantów oraz 186 słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1,8 tys. pracowników, w tym 180 profesorów tytularnych.

website: https://www.wum.edu.pl

 • way: Centrum Dydaktyczne (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Centrum Dydaktyczne
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Medical University of Warsaw (6 name matches)
  website=http://centrumdydaktyczne.wum.edu.pl/
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Księcia Trojdena
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=02-109
  official_name=Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=2A
  addr:street:sym_ul=23008
 • way: Warszawski Uniwersytet Medyczny (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Warszawski Uniwersytet Medyczny (4 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Warschauer Medizinische Universität (1 name matches)
  name:en=Medical University of Warsaw (6 name matches)
  name:fr=Université de médecine de Varsovie (2 name matches)
  name:la=Universitas Medica Varsoviensis
  name:lt=Varšuvos medicinos universitetas (2 name matches)
  name:pl=Warszawski Uniwersytet Medyczny (4 name matches)
  website=http://www.wum.edu.pl/
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  short_name=WUM (4 name matches)
  addr:street=Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=02-091
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=61
  addr:street:sym_ul=26608
 • way: Warszawski Uniwersytet Medyczny (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Warszawski Uniwersytet Medyczny (4 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Warsaw Medical University (6 name matches)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Natolin – nazwa rejonu Ursynowa oraz zespołu pałacowo-parkowego będącego obecnie siedzibą Centrum Europejskiego Natolin, w którym mieści się m.in. kampus College of Europe – Kolegium Europejskiego.

 • relation: Natolin (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Natolin (9 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

item type: muzeum show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – wielodziałowa placówka muzealna gromadząca zbiory geologiczne, a także prowadząca prace badawcze i dokumentacyjne oraz prowadząca działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej.

website: http://www.mz.pan.pl/

 • way: Muzeum Ziemi PAN (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Muzeum Ziemi PAN (1 name matches)
  name:en=Geological Museum of Polish Academy of Sciences
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleja Na Skarpie
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-488
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=27
  addr:street:sym_ul=13662
 • way: Muzeum Ziemi PAN (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Muzeum Ziemi PAN (1 name matches)
  name:en=Geological Museum of Polish Academy of Sciences
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleja Na Skarpie
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-488
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=20/26
  addr:street:sym_ul=13662

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie – publiczne liceum ogólnokształcące znajdujące się w warszawskiej dzielnicy Praga-Północ, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 73 z CXXX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Warszawie. Patronem szkoły jest Ruy Barbosa, brazylijski mąż stanu, polityk i prawnik.

website: http://www.lo50.edu.pl/

 • way: L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy (OSM) exact location identifier match [hide tags]
  name=L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy
  email=lo50@lo50.edu.pl
  phone=22 619 23 71
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=school
  website=http://www.lo50.edu.pl/ (OSM tag matches Wikidata identifier)

Powsin (Q936912) – część dzielnicy Wilanów w Warszawie
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Powsin – obszar Miejskiego Systemu Informacji i osiedle w Warszawie, znajdujące się w administracyjnych granicach dzielnicy Wilanów około 4 km na południe od właściwego Wilanowa.

 • relation: Powsin (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Powsin (12 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji
 • node: Powsin (OSM) 1.32 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Powsin (12 name matches)
  place=quarter (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Most Poniatowskiego (Q2340139) – most na Wiśle w Warszawie
item type: most show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Most Poniatowskiego, właśc. most Księcia Józefa Poniatowskiego (dawniej: most Mikołajewski, most im. Cesarza Mikołaja II, Trzeci Most), zwyczajowo Poniatoszczak – most przez Wisłę w Warszawie zbudowany w latach 1904–1914. Obecną nazwę nadano w kwietniu 1917.

 • way: Most Poniatowskiego (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Most Poniatowskiego (2 name matches)
  layer=2
  loc_name=Poniatoszczak
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Most Mikołajewski (1 name matches)
  official_name=Most Księcia Józefa Poniatowskiego
  bridge:structure=arch

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Stadion RKS Skra – nieczynny piłkarsko-lekkoatletyczny stadion klubu Skra Warszawa, zlokalizowany przy ul. Wawelskiej 5 w warszawskiej dzielnicy Ochota.

 • way: Skra Warszawa (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Skra Warszawa (2 name matches)
  barrier=fence
  leisure=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Wawelska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  official_name=Robotniczy Klub Sportowy Skra Warszawa
  addr:housenumber=5

Marymont-Kaskada (Q11770894) – część dzielnicy Bielany w Warszawie
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Marymont-Kaskada – obszar MSI w dzielnicy Bielany w Warszawie.

 • relation: Marymont-Kaskada (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Marymont-Kaskada (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

Warszawa Główna Osobowa (Q18180267) – nieczynna stacja kolejowa w Warszawie
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Warszawa Główna Osobowa – dawna stacja kolejowa Polskich Kolei Państwowych położona na warszawskiej Woli przy ul. Towarowej 3. W latach 1945–1965 pełniła funkcję głównego dworca kolejowego w Warszawie.

 • node: Warszawa Główna (OSM) 126 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Warszawa Główna (5 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Centrum LIM (Q769503) – wieżowiec w Warszawie, mieszczący m.in. Hotel Marriott
item type: wieżowiec show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Centrum LIM – kompleks biurowo-hotelowy znajdujący się w śródmieściu Warszawy przy Alejach Jerozolimskich 65/79. Siedziba m.in. hotelu Marriott.

 • way: Centrum LIM (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Centrum LIM (21 name matches)
  height=5 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ko=센트룸 림
  operator=LOT
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleje Jerozolimskie
  addr:postcode=00-697
  building:part=yes
  building:colour=#006666
  addr:housenumber=65/79
  building:material=glass
 • way: Marriott (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  fax=228300311
  name=Marriott (3 name matches)
  brand=Marriott
  phone=226306306
  rooms=428
  stars=5
  height=140 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Warsaw Marriott Hotel (3 name matches)
  name:ru=Мариотт
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.marriott.com/hotels/travel/wawpl-warsaw-marriott-hotel/
  building=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Marriott International, Inc
  addr:city=Warszawa
  roof:shape=flat
  wheelchair=yes
  addr:street=Aleje Jerozolimskie
  addr:postcode=00-697
  building:part=yes
  roof:material=concrete
  brand:wikidata=Q1141173
  brand:wikipedia=en:Marriott International
  building:colour=#006666
  building:levels=42 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=65/79
  building:material=glass
  toilets:wheelchair=yes
  internet_access:fee=yes

item type: hotel show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Radisson Collection Hotel Warsaw, do 2018 Radisson Blu Centrum Hotel Warsaw – pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie znajdujący się przy ul. Grzybowskiej 24.

 • way: Radisson Blu Centrum Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Radisson Blu Centrum Hotel (1 name matches)
  building=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Grzybowska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-132
  addr:city:simc=0918123
  building:levels=11
  addr:housenumber=24
  addr:street:sym_ul=06344
 • node: Radisson Blu Centrum Hotel (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  addr:postcode=00-132
  addr:street=Grzybowska
  website=http://www.radissonblu.pl/hotel-warsaw
  name=Radisson Blu Centrum Hotel (1 name matches)
  addr:housenumber=24
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  phone=+48 22 321 88 88

Marymont-Ruda (Q11770896) – część dzielnicy Bielany w Warszawie
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Marymont-Ruda – obszar MSI w dzielnicy Bielany w Warszawie. Obejmuje on tereny na wschód od ul. Klaudyny do Wisły tj. osiedle Ruda, ogródki działkowe na dawnej Kępie Majorackiej, park nad Łachą Potocką (powszechna, potoczna nazwa to „Kanałek”), łęgi za Wisłostradą do Wisły, włącznie z fragmentem rzeki, oraz tereny dawnej Rudy Ewansa (dziś między innymi os. Imaginarium).

 • relation: Marymont-Ruda (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Marymont-Ruda (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Eska Rock – rozgłośnia radiowa działająca w ramach Grupy Radiowej Time, wchodzącej w skład Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Historia Eski Rock sięga 2004 roku. Od grudnia 2013 stacja nadaje swój program lokalnie w Warszawie, na częstotliwości 93,3 MHz.

website: http://www.eskarock.pl/

 • way: Super Express (OSM) exact location address match [hide tags]
  name=Super Express
  office=newspaper
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Jubilerska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=04-190
  addr:city:simc=0918123
  building:levels=7
  addr:housenumber=10
  addr:street:sym_ul=07640

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Dworzec Główny – dworzec kolejowy w przedwojennej Warszawie, wówczas główna pasażerska stacja kolejowa aglomeracji warszawskiej. Monumentalny gmach był jednym z najnowocześniejszych i największych dworców w Europie. Położony był wzdłuż Alej Jerozolimskich, pomiędzy ulicami Marszałkowską i Emilii Plater.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Poland, Railway stations closed in 1997
 • node: Warszawa Główna (OSM) 132 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Warszawa Główna (3 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: pałac show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Biały Pałacyk na Frascati, także pałacyk Branickich-Lubomirskich – pałacyk znajdujący się w Warszawie przy al. Na Skarpie 20/26. Siedziba Muzeum Ziemi PAN

 • way: Muzeum Ziemi PAN (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Muzeum Ziemi PAN (1 name matches)
  name:en=Geological Museum of Polish Academy of Sciences
  tourism=museum
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleja Na Skarpie
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-488
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=27
  addr:street:sym_ul=13662
 • way: Muzeum Ziemi PAN (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Muzeum Ziemi PAN (1 name matches)
  name:en=Geological Museum of Polish Academy of Sciences
  tourism=museum
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleja Na Skarpie
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-488
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=20/26
  addr:street:sym_ul=13662

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kawęczyn-Wygoda – osiedle i obszar MSI w dzielnicy Rembertów w Warszawie.

 • relation: Kawęczyn - Wygoda (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Kawęczyn - Wygoda (4 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11

Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (Q5562775) – zespół szkół w Warszawie
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie – liceum ogólnokształcące znajdujące się przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.

website: http://batory.edu.pl

 • relation: 6 Myśliwiecka (OSM) 12 m from Wikidata address match [show tags]
  building=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Myśliwiecka
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-459
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=6
  addr:street:sym_ul=13562
 • way: Zespół Szkół nr 66 (OSM) exact location identifier match [show tags]
  fax=226219837
  name=Zespół Szkół nr 66
  email=sekretariat@batory.edu.pl
  phone=226282101
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=school
  website=http://www.batory.edu.pl/
 • node: II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego (OSM) 65 m from Wikidata identifier match address match [show tags]
  name=II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=www.batory.edu.pl
  addr:street=Myśliwiecka
  addr:housenumber=6

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Akademia Obrony Narodowej (AON) – działająca w latach 1990–2016 państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia w Warszawie, kształcąca wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP oraz cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności. W 2016 w jej miejsce utworzono Akademię Sztuki Wojennej.

website: http://www.aon.edu.pl

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Defunct military academies
 • way: Akademia Sztuki Wojennej (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Akademia Sztuki Wojennej
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=military
  name:en=War Studies University
  website=http://www.akademia.mil.pl/
  old_name=Akademia Obrony Narodowej (5 name matches)
  short_name=ASzWoj

Sadyba (Q7398155) – część dzielnicy Mokotów w Warszawie
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Sadyba – osiedle i obszar MSI w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

website: http://www.sadyba.waw.pl

 • relation: Sadyba (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sadyba (10 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji
 • node: Sadyba (OSM) 0.93 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sadyba (10 name matches)
  place=quarter (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  teryt:rm=99
  teryt:simc=0918502
  teryt:sympod=0918130
  teryt:stan_na=2009-01-01
  teryt:updated_by=teryt2osm combine.py v. 49

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Powązki – obszar w północno-zachodniej części Warszawy leżący na terenie dwóch dzielnic – Woli i Żoliborza; także obszar MSI Powązki obejmujący teren cmentarza Powązkowskiego (tzw. Stare Powązki) i cmentarz żydowski. Część Powązek leżąca na terenie Żoliborza została włączona do obszaru MSI Sady Żoliborskie.

 • relation: Powązki (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Powązki (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Skorosze – część warszawskiej dzielnicy Ursus, również rejon według MSI.

 • relation: Skorosze (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Skorosze (4 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Grodzisk – osiedle i obszar MSI w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka.

 • relation: Grodzisk (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Grodzisk (4 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Targówek Mieszkaniowy – rejon MSI w dzielnicy Targówek w Warszawie.

 • relation: Targówek Mieszkaniowy (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Targówek Mieszkaniowy (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

item type: kościół show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kościół Przemienienia Pańskiego, zwyczajowo kościół kapucynów – barokowy kościół ojców kapucynów znajdujący się przy ulicy Miodowej w Warszawie.

website: http://www.kapucyni.warszawa.pl/

 • way: Klasztor Kapucynów (OSM) 56 m from Wikidata identifier match [hide tags]
  name=Klasztor Kapucynów
  amenity=monastery
  name:be=Кляштар Капуцынаў
  website=https://kapucyni.warszawa.pl/
  building=monastery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Kapucyńska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-245
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=4
  addr:street:sym_ul=07997

item type: park show on map
more than one candidate found
 • way: Ogrody Ulrychów (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ogrody Ulrychów (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Ogrody Ulrychów (OSM) 174 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ogrody Ulrychów (1 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: ulica show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Ulica Nowy Świat – ulica w śródmieściu Warszawy, część Traktu Królewskiego.

 • node: Nowy Swiat (OSM) 3 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Nowy Swiat (14 name matches)
  tourism=attraction
  addr:street=Nowy Świat

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Śródmieście Południowe – obszar MSI w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

 • relation: Śródmieście Południowe (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Śródmieście Południowe (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

item type: dom show on map
 • way: Dom Narutowicza (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Dom Narutowicza (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Agrykola
  addr:postcode=00-460
  addr:housenumber=9

item type: hotel show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Hotel Polski – hotel otwarty w 1808 r. w pałacu Witosławskiego przy ulicy Długiej 29 w Warszawie, funkcjonował do wybuchu powstania warszawskiego.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Defunct hotels
 • way: Hotel Polski (OSM) exact location name match address match [show tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Hotel Polski (10 name matches)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Długa
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-238
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=29
  addr:street:sym_ul=03839

item type: budowla show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Galeria Mokotów – centrum handlowo-rozrywkowe znajdujące się w dzielnicy Mokotów w Warszawie, u zbiegu ul. Wołoskiej i al. Wilanowskiej.

 • way: Galeria Mokotów (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Galeria Mokotów (14 name matches)
  email=recepcja.gm@urw.com
  phone=+48 22 161 41 41
  landuse=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.galeriamokotow.pl/
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Wołoska
  addr:postcode=02-675
  addr:housenumber=12

search tags: historic=monument, tourism show on map
has bad match
 • way: Syrenka Warszawska (OSM) 2.80 km from Wikidata bad match reported name match [show tags]
  Mateusz Konieczny reported this as a bad match (07:20 Tue, 12 Sep 2017)

  wikidata error - it as not mentioning that it is symbol article

  name:ru=Статуя Сиренки
  building=yes
  historic=memorial
  addr:street=Rynek Starego Miasta
  name:en=Statue of the Siren
  amenity=fountain
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Syrenka Warszawska (4 name matches)
  name:pl=Syrenka Warszawska (4 name matches)
  name:de=Warschauer Seejungfer (2 name matches)

item type: pałac show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Pałac Krasińskich w Warszawie, nazywany także Pałacem Rzeczypospolitej – barokowy pałac zbudowany w latach 1677–1695 dla wojewody płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego według planów Tylmana z Gameren. Obecnie siedziba zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej (rękopisy i stare druki).

item type: cerkiew show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy na Podwalu – najstarsza historyczna cerkiew prawosławna na terenie Warszawy, mieszcząca się w budynku przy ulicy Podwale 5. Obecnie cerkiew parafialna (należy do dekanatu Warszawa w diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) oraz centrum religijne Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego w Polsce. W latach 2002–2012 cerkiew akademicka.

 • way: 5 Podwale (OSM) exact location address match [show tags]
  building=apartments (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Podwale
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-252
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=5
  addr:street:sym_ul=16874
 • node: Podwale 5 (OSM) 6 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Podwale 5
  amenity=restaurant
  cuisine=regional
  addr:city=Warszawa
  wheelchair=limited
  addr:street=Podwale
  addr:housenumber=5
  toilets:wheelchair=no
 • node: Kaplica św. Trójcy (OSM) 15 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Kaplica św. Trójcy
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Podwale
  denomination=orthodox
  addr:postcode=00-252
  addr:housenumber=5

item type: dom show on map
 • way: Cedet (OSM) exact location name match [hide tags]
  website=https://www.immobelpoland.com/en/projects/123-cedet
  alt_name=Smyk
  building=office (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  loc_name=Cedet
  old_name=Centralny Dom Towarowy (1 name matches)
  roof:shape=flat
  roof:colour=#808080
  roof:material=concrete
  addr:housename=Cedet
  building:levels=6
  building:material=glass

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Śródmieście Północne – obszar MSI w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

 • relation: Śródmieście Północne (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Śródmieście Północne (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Salonik Chopinów – nieistniejący oddział Muzeum Fryderyka Chopina, znajdujący się w latach 1960–2014 w lewej oficynie pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.

website: http://chopin.museum/en/museum/chopin_family_drawing_room/id/217

 • way: Wydział Malarstwa ASP (OSM) exact location address match [show tags]
  name=Wydział Malarstwa ASP
  building=hall
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  addr:housenumber=5
  watch:balrog-kun=yes
 • way: Pałac Czapskich (OSM) 76 m from Wikidata address match [show tags]
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-068
  addr:city:simc=0918123
  addr:housename=Pałac Czapskich
  building:levels=4
  addr:housenumber=5
  watch:balrog-kun=yes
  addr:street:sym_ul=09803
 • way: Fit & Green (OSM) 184 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Fit & Green
  amenity=restaurant
  cuisine=burger
  building=yes
  diet:vegan=only
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  building:levels=1
  diet:vegetarian=only
  addr:housenumber=5

Warszawa Zachodnia WKD (Q2328552) – przystanek Warszawskiej Kolei Dojazdowej
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Warszawa Zachodnia WKD – przystanek Warszawskiej Kolei Dojazdowej położony na terenie warszawskiego Dworca Zachodniego jako peron nr 1. Znajduje się w dzielnicy Ochota. W roku 2018 przystanek obsługiwał 3–4 tys. pasażerów na dobę.

website: http://www.wkd.com.pl/warszawa-zachodnia-wkd.html; IBNR ID: 5104223

 • node: Warszawa Zachodnia WKD 01 (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=491001
  name=Warszawa Zachodnia WKD 01 (7 name matches)
  train=yes
  network=ZTM Warszawa
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Warszawa Zachodnia WKD 02 (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=491002
  name=Warszawa Zachodnia WKD 02 (7 name matches)
  train=yes
  network=ZTM Warszawa
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Dąbrówka Szlachecka – osiedle i obszar MSI w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka.

 • relation: Dąbrówka Szlachecka (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Dąbrówka Szlachecka (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Augustówka – obszar MSI w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

 • relation: Augustówka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Augustówka (9 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji
 • node: Augustówka (OSM) 1.14 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Augustówka (9 name matches)
  place=quarter (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

more than one candidate found
Summary from Nederlands / Dutch Wikipedia (nlwiki)

Station Warszawa Ochota WKD is een spoorwegstation in het stadsdeel Ochota in de Poolse hoofdstad Warschau.

IBNR ID: 5103939

 • node: Warszawa Ochota WKD 02 (OSM) 189 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=491102
  name=Warszawa Ochota WKD 02 (6 name matches)
  train=yes
  network=ZTM Warszawa
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Warszawa Ochota WKD 01 (OSM) 190 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=491101
  name=Warszawa Ochota WKD 01 (6 name matches)
  train=yes
  network=ZTM Warszawa
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Targówek Fabryczny – rejon MSI w warszawskiej dzielnicy Targówek.

 • relation: Targówek Fabryczny (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Targówek Fabryczny (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Opacz Wielka – dawna wieś, a obecnie osiedle w granicach dzielnicy Włochy w Warszawie.

 • relation: Opacz Wielka (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Opacz Wielka (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

item type: most show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Most Krasińskiego – planowany most drogowy na Wiśle w Warszawie.

 • way: Most Krasińskiego (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  highway=proposed
  layer=2
  name:en=Krasiński Bridge
  name=Most Krasińskiego (3 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:pl=Most Krasińskiego (3 name matches)
  name:de=Krasiński-Brücke
 • way: Most Krasińskiego (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  highway=proposed
  layer=2
  name:en=Krasiński Bridge
  name=Most Krasińskiego (3 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:pl=Most Krasińskiego (3 name matches)
  name:de=Krasiński-Brücke

item type: pałac show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Hotel Polski (OSM) exact location name match [show tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Hotel Polski (1 name matches)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Długa
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-238
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=29
  addr:street:sym_ul=03839

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Elsnerów – osiedle w dzielnicy Targówek w Warszawie i zarazem obszar Miejskiego Systemu Informacji.

 • relation: Elsnerów (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Elsnerów (9 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie (Stara Miłosna) (Q11804781) – parafia rzymskokatolicka w diecezji warszawsko-praskiej
item type: parafia show on map
has bad match
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie – parafia rzymskokatolicka w Warszawie (osiedle Stara Miłosna), należąca do dekanatu rembertowskiego diecezji warszawsko-praskiej. Obsługiwana przez księży diecezjalnych.

website: http://www.parafiastaramilosna.pl/

 • way: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie (OSM) 197 m from Wikidata bad match reported identifier match [show tags]
  Mateusz Konieczny reported this as a bad match (23:26 Wed, 07 Oct 2020)

  place_of_worship vs parish

  name=Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie
  image=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stara_Mi%C5%82osna_-_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Antoniego_(stan_surowy).jpg
  amenity=place_of_worship
  deanery=Dekanat rembertowski
  diocese=Diecezja warszawsko-praska
  website=http://parafiastaramilosna.pl/
  building=church
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Borkowska
  description=Nowy kościół parafialny
  denomination=roman_catholic
  addr:postcode=05-077
  addr:housenumber=1
  operator:wikidata=Q11804781
  operator:wikipedia=pl:Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie (Stara Miłosna)

Senat Rzeczypospolitej Polskiej (Q98975) – izba wyższa polskiego parlamentu
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

website: https://www.senat.gov.pl/

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 1946 disestablishments in Poland
 • way: Senat Rzeczypospolitej Polskiej (OSM) exact location identifier match name match [hide tags]
  name=Senat RP (3 name matches)
  office=government
  name:de=Senat der Republik Polen (2 name matches)
  name:en=Senate of the Republic of Poland (3 name matches)
  name:fr=Sénat de la République de Pologne (1 name matches)
  name:it=Senato della Polonia
  name:pl=Senat Rzeczypospolitej Polskiej (3 name matches)
  website=https://www.senat.gov.pl/ (OSM tag matches Wikidata identifier)
  building=office
  government=legislative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  official_name=Senat Rzeczypospolitej Polskiej (3 name matches)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Odolany – obszar MSI i część dzielnicy Wola w Warszawie.

 • relation: Odolany (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Odolany (8 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  name:prefix=obszar Miejskiego Systemu Informacji