Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, Rondo Ignacego Daszyńskiego, Mirów, Wola, Warsaw, Masovian Voivodeship, 00-838, Poland
category: boundary — type: zone — OSM: relation 3533124

Latest matcher run: Mon, 30 Mar 2020 20:02

Wikidata tags already added to OSM with this tool.

38 candidates found

Type filter

Language order preference. edit

 1. Język polski / Polish [pl] (2190 Wikidata labels / 119 OSM objects)
 2. English [en] (839 Wikidata labels / 134 OSM objects) [move to top]
 3. Deutsch / German [de] (441 Wikidata labels / 100 OSM objects) [move to top]
 4. Français / French [fr] (334 Wikidata labels / 41 OSM objects) [move to top]
 5. Русский язык / Russian [ru] (276 Wikidata labels / 70 OSM objects) [move to top]

Refresh cached data about this place

login to upload wikidata tags

Wieża ciśnień (Q33528431) – element Filtrów Lindleya w Warszawie
 • way: Wieża ciśnień (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Wieża ciśnień (1 name matches)
  height=40
  name:en=Water tower
  building=yes
  man_made=water_tower (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  roof:colour=#5e5b61
  building:colour=#e87e58
  building:material=brick

item type: pałac show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Hotel Polski (OSM) exact location name match [show tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Hotel Polski (1 name matches)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Długa
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-238
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=29
  addr:street:sym_ul=03839

website: http://www.sensesrestaurant.pl/

 • node: Senses Restaurant (OSM) 8 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Senses Restaurant (32 name matches)
  amenity=restaurant (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Bielańska
  addr:postcode=00-085
  addr:housenumber=12

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa.

website: http://www.ptchem.pl/

 • node: Polskie Towarzystwo Chemiczne (OSM) 12 m from Wikidata identifier match name match [hide tags]
  name=Polskie Towarzystwo Chemiczne (3 name matches)
  office=association (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.ptchem.pl
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Freta
  addr:housenumber=16

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Ministerstwo Rozwoju (MR) – polskie ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej gospodarka i rozwój regionalny (od 16 listopada 2015 r. do 8 stycznia 2018 r.) oraz ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka (od 15 listopada 2019 r.).

website: http://www.mr.gov.pl/

 • relation: Ministerstwo Rozwoju (OSM) 100 m from Wikidata identifier match name match [hide tags]
  name=Ministerstwo Rozwoju (2 name matches)
  email=kancelaria@mr.gov.pl
  phone=+48 22 250 01 23
  office=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ministerium für Entwicklung
  name:en=Ministry of Development (2 name matches)
  name:pl=Ministerstwo Rozwoju (2 name matches)
  name:ru=Министерство развития
  website=https://www.mr.gov.pl/
  building=office
  addr:city=Warszawa
  government=ministry
  addr:street=Plac Trzech Krzyży
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-507
  addr:housenumber=5

item type: biblioteka show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej – ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej, która wraz z filiami, bibliotekami wydziałowymi, instytutowymi, zakładowymi tworzy System Biblioteczno-Informacyjny Politechniki Warszawskiej (SBI PW). Zadaniem SBI PW jest wspieranie działalności edukacyjnej, dydaktycznej i badawczej uczelni poprzez świadczenie usług dla społeczności akademickiej.

website: http://www.bg.pw.edu.pl/

 • way: Biblioteka Główna PW (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Biblioteka Główna PW (3 name matches)
  building=university
  official_name=Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej (3 name matches)
  building:levels=3

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego – publiczna szkoła podstawowa, założona 1 września 1952 roku w Warszawie.

website: http://sp23.warszawa.pl/

 • way: Szkoła Podstawowa nr 23 imienia Edwarda Szymańskiego (OSM) exact location identifier match [hide tags]
  fax=22 825 09 38
  name=Szkoła Podstawowa nr 23 imienia Edwarda Szymańskiego
  email=sekretariat@sp23.warszawa.pl
  phone=22 825 09 38
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=school
  website=https://sp23.warszawa.pl/
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Wawelska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=02-067

website: http://www.jedynka.edu.pl

 • way: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka (OSM) exact location identifier match [hide tags]
  name=Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
  email=sp1jedynka@op.pl
  phone=22 628 86 88, 22 621 14 47
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=school
  website=http://www.jedynka.edu.pl/

Teatr Lalka (Q66763567) – teatr lalek
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Teatr Lalka – teatr lalek w Warszawie założony w 1945. Jego siedziba znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki.

website: https://teatrlalka.pl

 • node: Lalka (OSM) 228 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Lalka
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:eo=Pupteatro Lalka
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Plac Defilad
  addr:postcode=00-901
  official_name=Teatr Lalka (2 name matches)
  addr:housenumber=1

budynek Pod Kominem (Q83410816) – budynek Politechniki Warszawskiej
 • way: Budynek Pod Kominem (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Budynek Pod Kominem (1 name matches)
  building=hall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building:levels=1

Gmach Inżynierii Środowiska (Q83411174) – budynek Politechniki Warszawskiej

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna – istniejący do 3 listopada 2018 roku bank komercyjny z siedzibą w Warszawie. Po podziale banku i sprzedaży w dniu 31 października 2018 roku w swojej podstawowej działalności Bankowi BGŻ BNP Paribas, połączył się z Raiffeisen Bank International AG, który rozpoczął prowadzenie działalności na terenie Polski poprzez swój oddział – Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce.

website: http://www.raiffeisenpolbank.com/

 • node: Raiffeisen Polbank (OSM) 46 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Raiffeisen Polbank (1 name matches)
  brand=Raiffeisen Polbank
  amenity=bank (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Piękna
  brand:wikidata=Q9303218
  brand:wikipedia=pl:Raiffeisen Bank Polska
  addr:housenumber=20

Ruch Sprawiedliwości Społecznej (Q55256554) – polska partia polityczna

website: http://www.rss.org.pl/

 • node: Ruch Sprawiedliwości Społecznej (OSM) 2 m from Wikidata identifier match name match [hide tags]
  name=Ruch Sprawiedliwości Społecznej (2 name matches)
  office=political_party
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Elektoralna
  addr:postcode=00-892
  contact:email=rss.zgloszenia@gmail.com
  contact:website=https://www.rss.org.pl
  addr:housenumber=26

item type: budowla show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Rotunda PKO – budynek banku PKO BP znajdujący się w latach 1966–2017 przy ul. Marszałkowskiej 100/102 w Warszawie. W jego miejscu powstał nowy budynek o zbliżonym kształcie oddany do użytku w 2019.

 • way: Rotunda PKO (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Rotunda PKO (2 name matches)
  height=12
  building=commercial
  building:material=glass

Centrum LIM (Q769503) – wieżowiec w Warszawie, mieszczący m.in. Hotel Marriott
item type: wieżowiec show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Centrum LIM – kompleks biurowo-hotelowy znajdujący się w śródmieściu Warszawy przy Alejach Jerozolimskich 65/79. Siedziba m.in. hotelu Marriott.

 • way: Centrum LIM (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Centrum LIM (21 name matches)
  height=5 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ko=센트룸 림
  operator=LOT
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleje Jerozolimskie
  addr:postcode=00-697
  building:part=yes
  building:colour=#006666
  addr:housenumber=65/79
  building:material=glass
 • way: Marriott (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  fax=228300311
  name=Marriott (3 name matches)
  brand=Marriott
  phone=226306306
  rooms=428
  stars=5
  height=140 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Warsaw Marriott Hotel (3 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.marriott.com/hotels/travel/wawpl-warsaw-marriott-hotel/
  building=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Marriott International, Inc
  addr:city=Warszawa
  roof:shape=flat
  wheelchair=yes
  addr:street=Aleje Jerozolimskie
  addr:postcode=00-697
  building:part=yes
  roof:material=concrete
  brand:wikidata=Q1141173
  brand:wikipedia=en:Marriott International
  building:colour=#006666
  building:levels=42 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=65/79
  building:material=glass
  toilets:wheelchair=yes
  internet_access:fee=yes

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, dawniej PeKaO) – polski bank uniwersalny założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.

website: http://www.pekao.com.pl

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Former UniCredit subsidiaries
 • node: Pekao SA (OSM) 391 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Pekao SA (6 name matches)
  amenity=bank (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  created_by=Potlatch 0.9c

Pałac Czapskich (Q1149220) – budynek w Warszawie
item type: pałac show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Pałac Czapskich nazywany także pałacem Krasińskich lub Raczyńskich – pałac znajdujący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie .

 • way: Wydział Malarstwa ASP (OSM) 57 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Wydział Malarstwa ASP
  building=hall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  addr:housenumber=5
  watch:balrog-kun=yes
 • way: Pałac Czapskich (OSM) 11 m from Wikidata name match address match [show tags]
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-068
  addr:city:simc=0918123
  addr:housename=Pałac Czapskich (1 name matches)
  building:levels=4
  addr:housenumber=5
  watch:balrog-kun=yes
  addr:street:sym_ul=09803
 • way: Fit & Green (OSM) 95 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Fit & Green
  amenity=restaurant
  cuisine=burger
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  diet:vegan=only
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  building:levels=1
  diet:vegetarian=only
  addr:housenumber=5

item type: hotel show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Hotel Polski – hotel otwarty w 1808 r. w pałacu Witosławskiego przy ulicy Długiej 29 w Warszawie, funkcjonował do wybuchu powstania warszawskiego.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Defunct hotels
 • way: Hotel Polski (OSM) exact location name match address match [show tags]
  building=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Hotel Polski (10 name matches)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Długa
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-238
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=29
  addr:street:sym_ul=03839

item type: pałac show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Biały Pałacyk na Frascati (pałacyk Branickich-Lubomirskich) – pałacyk znajdujący się w Warszawie przy al. Na Skarpie 20/26. Siedziba Muzeum Ziemi PAN

 • way: Muzeum Ziemi PAN (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Muzeum Ziemi PAN (1 name matches)
  name:en=Geological Museum of Polish Academy of Sciences
  tourism=museum
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleja Na Skarpie
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-488
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=27
  addr:street:sym_ul=13662
 • way: Muzeum Ziemi PAN (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Muzeum Ziemi PAN (1 name matches)
  name:en=Geological Museum of Polish Academy of Sciences
  tourism=museum
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleja Na Skarpie
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-488
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=20/26
  addr:street:sym_ul=13662

Latawiec (Q11753163) – osiedle w Warszawie
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Osiedle Latawiec – warszawskie osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Śródmieście w rejonie Śródmieście Południowe. Jedno z najmniejszych osiedli w Warszawie.

 • node: Latawiec (OSM) 76 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Latawiec (6 name matches)
  place=neighbourhood (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=PRNG
  is_in:city=Warszawa
  teryt:simc=0919826
  is_in:suburb=Śródmieście
  name:genitive=Latawca

item type: zbór show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie – zbór ewangelicki wyznania reformowanego działający w Warszawie, wchodzący w skład Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Proboszczem parafii jest obecnie pastor Michał Jabłoński.

website: http://reformowani.org.pl/

 • way: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie (OSM) 3 m from Wikidata identifier match name match [hide tags]
  fax=+48 22 636 99 45
  name=Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie (2 name matches)
  phone=+48 22 636 99 45
  landuse=religious
  website=http://reformowani.org.pl/ (OSM tag matches Wikidata identifier)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=reformed

item type: kamienica show on map
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kamienica Ludwika Panczakiewicza – kamienica w Warszawie znajdująca się przy ul. Marszałkowskiej 6.

 • relation: Kamienica Panczakiewicza (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Kamienica Panczakiewicza (2 name matches)
  building=apartments (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Marszałkowska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-590
  addr:city:simc=0918123
  building:levels=6
  addr:housenumber=6
  addr:street:sym_ul=12400

item type: hotel show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Hotel Metropol – 10-piętrowy budynek hotelowy w Warszawie u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.

 • way: Metropol (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Metropol (2 name matches)
  rooms=192
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Marszałkowska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-693
  addr:city:simc=0918123
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=99A
  addr:street:sym_ul=12400
 • node: Metropol (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  fax=22 628 66 22
  name=Metropol (2 name matches)
  email=hotel.metropol@syrena.com.pl
  phone=22 32 53 100
  rooms=192
  stars=3
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.hotelmetropol.com.pl/
  operator=Hotele Warszawskie 'Syrena' Sp. z o.o.
  addr:city=Warszawa
  wheelchair=yes
  addr:street=Marszałkowska
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=99a

item type: muzeum show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – wielodziałowa placówka muzealna gromadząca zbiory geologiczne, a także prowadząca prace badawcze i dokumentacyjne oraz prowadząca działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej.

website: http://www.mz.pan.pl/

 • way: Muzeum Ziemi PAN (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Muzeum Ziemi PAN (1 name matches)
  name:en=Geological Museum of Polish Academy of Sciences
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleja Na Skarpie
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-488
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=27
  addr:street:sym_ul=13662
 • way: Muzeum Ziemi PAN (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Muzeum Ziemi PAN (1 name matches)
  name:en=Geological Museum of Polish Academy of Sciences
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Aleja Na Skarpie
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-488
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=20/26
  addr:street:sym_ul=13662

more than one candidate found

IBNR ID: 5103939

 • node: Warszawa Ochota WKD 02 (OSM) 189 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=491102
  name=Warszawa Ochota WKD 02 (6 name matches)
  train=yes
  network=ZTM Warszawa
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Warszawa Ochota WKD 01 (OSM) 190 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=491101
  name=Warszawa Ochota WKD 01 (6 name matches)
  train=yes
  network=ZTM Warszawa
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Warszawa Ochota WKD (OSM) 190 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Warszawa Ochota WKD (8 name matches)
  railway=halt (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=WKD

item type: biografia show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Salonik Chopinów – nieistniejący oddział Muzeum Fryderyka Chopina, znajdujący się w latach 1960–2014 w lewej oficynie pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.

website: http://chopin.museum/en/museum/chopin_family_drawing_room/id/217

 • way: Wydział Malarstwa ASP (OSM) exact location address match [show tags]
  name=Wydział Malarstwa ASP
  building=hall
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  addr:housenumber=5
  watch:balrog-kun=yes
 • way: Pałac Czapskich (OSM) 76 m from Wikidata address match [show tags]
  building=yes
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-068
  addr:city:simc=0918123
  addr:housename=Pałac Czapskich
  building:levels=4
  addr:housenumber=5
  watch:balrog-kun=yes
  addr:street:sym_ul=09803
 • way: Fit & Green (OSM) 184 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Fit & Green
  amenity=restaurant
  cuisine=burger
  building=yes
  diet:vegan=only
  addr:street=Krakowskie Przedmieście
  building:levels=1
  diet:vegetarian=only
  addr:housenumber=5

Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (Q5562775) – zespół szkół w Warszawie
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie – liceum ogólnokształcące znajdujące się przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.

website: http://batory.edu.pl

 • relation: 6 Myśliwiecka (OSM) 12 m from Wikidata address match [show tags]
  building=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Myśliwiecka
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-459
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=6
  addr:street:sym_ul=13562
 • way: Zespół Szkół nr 66 (OSM) exact location identifier match [show tags]
  fax=226219837
  name=Zespół Szkół nr 66
  email=sekretariat@batory.edu.pl
  phone=226282101
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=school
  website=http://www.batory.edu.pl/
 • node: II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego (OSM) 65 m from Wikidata identifier match address match [show tags]
  name=II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=www.batory.edu.pl
  addr:street=Myśliwiecka
  addr:housenumber=6

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

TR Warszawa (Teatr Rozmaitości) – teatr znajdujący się przy ul. Marszałkowskiej 8 w Warszawie.

website: http://www.trwarszawa.pl

 • node: TR Warszawa (OSM) 4 m from Wikidata identifier match name match [hide tags]
  name=TR Warszawa (5 name matches)
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://trwarszawa.pl
  old_name=Teatr Rozmaitości
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Marszałkowska
  addr:postcode=00-590
  addr:housenumber=8

item type: cerkiew show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy na Podwalu – najstarsza historyczna cerkiew prawosławna na terenie Warszawy, mieszcząca się w budynku przy ulicy Podwale 5. Obecnie cerkiew parafialna (należy do dekanatu Warszawa w diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) oraz centrum religijne Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego w Polsce. W latach 2002–2012 cerkiew akademicka.

 • way: 5 Podwale (OSM) 25 m from Wikidata address match [show tags]
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Podwale
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-252
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=5
  addr:street:sym_ul=16874
 • node: Podwale 5 (OSM) 6 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Podwale 5
  amenity=restaurant
  cuisine=regional
  addr:city=Warszawa
  wheelchair=limited
  addr:street=Podwale
  addr:housenumber=5
  toilets:wheelchair=no
 • node: Cerkiew św. Trójcy (OSM) 18 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Cerkiew św. Trójcy
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Podwale
  denomination=orthodox
  addr:postcode=00-252
  addr:housenumber=5

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej „Akademik” – centralny budynek najstarszego kompleksu domów studenckich w Polsce, wzniesionego w latach dwudziestych XX w. Usytuowany w Warszawie, przy ul. Akademickiej 5, na południowej pierzei pl. Narutowicza. Początkowo znany jako Dom Techników im. Gabriela Narutowicza. Napis ten widnieje jeszcze na budynku od strony ul. Mochnackiego. Od jego nazwy powszechnie stosuje się w języku polskim wyraz akademik, określający miejsce zbiorowego zamieszkania studentów.

 • relation: DS Akademik (OSM) 16 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=DS Akademik (2 name matches)
  building=dormitory (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Akademicka
  official_name=Akademik Dom Studencki Politechniki Warszawskiej
  addr:housenumber=5

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Galeria Obok ZPAF – galeria fotografii przy Okręgu Warszawskim ZPAF. Kuratorem galerii jest Anna Wolska.

 • way: Galeria Obok ZPAF (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Galeria Obok ZPAF (2 name matches)
  tourism=gallery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://go.zpaf.pl
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Plac Zamkowy
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-277
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=8
  addr:street:sym_ul=25554

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Galeria Raster – prywatna polska galeria sztuki współczesnej z siedzibą w Warszawie, założona w 2001 r. przez Łukasza Gorczycę i Michała Kaczyńskiego.

website: http://rastergallery.com/

 • node: Raster (OSM) 13 m from Wikidata identifier match [hide tags]
  name=Raster
  phone=784 588 854
  tourism=gallery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://rastergallery.com/ (OSM tag matches Wikidata identifier)
  opening_hours=Tu-Sa 12:00-18:00

item type: hotel show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Radisson Collection Hotel Warsaw, do 2018 Radisson Blu Centrum Hotel Warsaw – pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie znajdujący się przy ul. Grzybowskiej 24.

 • way: Radisson Blu Centrum Hotel (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Radisson Blu Centrum Hotel (1 name matches)
  building=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Grzybowska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-132
  addr:city:simc=0918123
  building:levels=11
  addr:housenumber=24
  addr:street:sym_ul=06344
 • node: Radisson Blu Centrum Hotel (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  addr:postcode=00-132
  addr:street=Grzybowska
  website=http://www.radissonblu.pl/hotel-warsaw
  name=Radisson Blu Centrum Hotel (1 name matches)
  addr:housenumber=24
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  phone=+48 22 321 88 88

Sienna Center (Q9336590) – biurowiec w Warszawie
item type: biurowiec show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Sienna Center – budynek biurowy w warszawskiej dzielnicy Wola. Położony między ulicami Sienną, Twardą, Złotą i Żelazną. Oddany do użytku w roku 1998. Zaprojektowany przez Polsko-Belgijską Pracownię Architektury – architektów Leszka Klajnerta i Jerzego Czyża.

 • way: Sienna Centre (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sienna Centre (4 name matches)
  building=offices (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Żelazna
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-832
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=28/30
  addr:street:sym_ul=26433
 • way: Sienna Centre (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sienna Centre (4 name matches)
  building=offices (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Sienna
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-833
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=75
  addr:street:sym_ul=19836
 • way: Sienna Centre (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sienna Centre (4 name matches)
  building=offices (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Żelazna
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-832
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=28/30
  addr:street:sym_ul=26433
 • way: Sienna Centre (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sienna Centre (4 name matches)
  building=offices (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Sienna
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  addr:postcode=00-833
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=73
  addr:street:sym_ul=19836

item type: teatr show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Teatr Kamienica – prywatny teatr dramatyczny w Warszawie, założony i prowadzony przez Emiliana Kamińskiego oraz jego żonę, Justynę Sieńczyłło.

 • node: Teatr Kamienica (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Teatr Kamienica (4 name matches)
  email=bilety@teatrkamienica.pl;biuro@teatrkamienica.pl
  phone=+48 22 624 01 99
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://teatrkamienica.pl/
 • node: Teatr Kamienica (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name:pl=Teatr Kamienica (4 name matches)
  name=Teatr Kamienica (4 name matches)
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie (w skrócie WSTI) – uczelnia niepubliczna, działająca w latach 2004-2019, specjalizująca się w kształceniu inżynierów informatyków. W drugiej połowie 2019 uczelnia zmieniła siedzibę z budynku przy ulicy Pawiej 55 na kompleks przy ulicy Okopowej 59. Od 1 października 2019 stała się częścią Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (wcześniej: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – WSFiZ), która mieści się w tym samym obiekcie.

website: https://www.vizja.net

 • node: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (OSM) 94 m from Wikidata identifier match [hide tags]
  name=Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Pawia
  addr:postcode=01-030
  contact:website=http://vizja.net
  addr:housenumber=55

item type: dom / kamienica show on map
more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Kamienica Aleksandra Johna, także kamienica Ignacego Nowickiego – rokokowa narożna kamienica w Warszawie przy placu Zamkowym pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 89.

 • way: Kamienica Johna (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamienica Johna (3 name matches)
  layer=1
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:name=msi
 • way: Kamienica Johna (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kamienica Johna (3 name matches)
  name:en=John's Tenment
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Warszawa
  addr:street=Senatorska
  source:addr=mapa.um.warszawa.pl
  source:name=msi
  addr:postcode=00-075
  addr:city:simc=0918123
  addr:housenumber=1
  addr:street:sym_ul=19677

more than one candidate found
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Muzeum Getta Warszawskiego – muzeum historyczne w Warszawie znajdujące się w organizacji.

website: http://1943.pl

 • way: Mur Getta Warszawskiego (OSM) 161 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mur Getta Warszawskiego (2 name matches)
  barrier=wall
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Mur Getta Warszawskiego (OSM) 195 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mur Getta Warszawskiego (2 name matches)
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wheelchair=yes