Bromma stadsdelsområde

Bromma stadsdelsområde, Stockholms kommun, Stockholm County, Region Svealand, Sweden
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 5689303

Latest matcher run: Sat, 21 Nov 2020 09:22

Wikidata tags already added to OSM with this tool.

 • 10:33 Sat, 21 Nov 2020: Edward added tags to 11 OSM elements view changeset
  Change comment: "Add wikidata tags within Bromma stadsdelsområde, Stockholm, Sweden."

6 candidates found

Language order preference. edit

 1. Svenska / Swedish [sv] (342 Wikidata labels / 3 OSM objects)
 2. English [en] (126 Wikidata labels / 4 OSM objects) [move to top]
 3. Nederlands / Dutch [nl] (72 Wikidata labels / no OSM objects) [move to top]
 4. Français / French [fr] (59 Wikidata labels / no OSM objects) [move to top]
 5. Bokmål / Norwegian Bokmål [nb] (44 Wikidata labels / no OSM objects) [move to top]
 6. Deutsch / German [de] (39 Wikidata labels / no OSM objects) [move to top]
 7. Suomi / Finnish [fi] (39 Wikidata labels / 3 OSM objects) [move to top]
 8. Język polski / Polish [pl] (38 Wikidata labels / no OSM objects) [move to top]

Refresh cached data about this place

login to upload wikidata tags

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ålstensgatan är en gata i stadsdelen Ålsten i södra Bromma, Västerort i Stockholm. Gatan sträcker sig i en rät linje från Ålstensskolan i norr till Alviksvägen och Ålstensängen i söder. Kring den norra delen finns butiker och flerfamiljshus. Vid Ålstensgatans södra del ligger de funktionalistisk gestaltade radhusen som ritades av arkitekt Paul Hedqvist och byggdes 1929−1932. De är blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".

 • node: Ålstensgatan (OSM) 459 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ålstensgatan (6 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  sl_stop_id=9125
  wheelchair=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Ålstensgatan (OSM) 425 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ålstensgatan (6 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  sl_stop_id=9125
  wheelchair=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Alléparkens spårvagnsstation (Q15303005) – spårvagnsstation i Bromma i västra Stockholm
more than one candidate found
 • node: Alléparken (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  tram=yes
  name=Alléparken (2 name matches)
  sl_stop_id=9128
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Alléparken (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  tram=yes
  name=Alléparken (2 name matches)
  sl_stop_id=9128
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Alviks strands spårvagnsstation (Q15303006) – spårvagnsstation i Bromma i västra Stockholm
more than one candidate found
 • node: Alviks strand (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Alviks strand (1 name matches)
  railway=stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  light_rail=yes
  sl_stop_id=9812
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Alviks strand (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Alviks strand (1 name matches)
  railway=stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  light_rail=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: biograf show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bromma-Teatern (även Brommabiografen) var en biograf vid Alviksplan i Bromma, västra Stockholm. Bromma-Teatern låg intill dåvarande Drottningholmsvägen i kvarteret Biografen. Biografen öppnade 1921 och stängde 1971. I byggnaden finns numera en måleributik, Måleributiken i Alvik AB, med adress Drottningholmsvägen 175 vid hörnan av Gustavslundsvägen 172.

Street address: Drottningholmsvägen 175 (from Wikidata)

 • way: Måleributiken (OSM) 12 m from Wikidata address match [hide tags]
  name=Måleributiken
  shop=paint
  building=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Bromma
  addr:street=Drottningholmsvägen
  roof:colour=firebrick
  addr:country=SE
  addr:postcode=167 53
  building:colour=salmon
  addr:housenumber=175

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ängby IP är en idrottsplats i Bromma, Stockholm

 • way: Ängby IP (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ängby IP (2 name matches)
  sport=soccer (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=pitch
  surface=gravel
 • way: Ängby IP (OSM) 345 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ängby IP (2 name matches)
  sport=soccer (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=pitch
  surface=gravel

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bromma Blocks (tidigare[när?] Bromma Center) är ett köpcentrum i Bromma i Västerort inom Stockholms kommun, vilket inryms i Bromma flygplats gamla hangarer. Hangarerna var på sin tid de största i norra Europa och är kulturhistoriskt, arkitektoniskt och byggnadstekniskt värdefulla. Namnet Bromma Blocks anknyter till byggnaderna. Arkitekten Paul Hedqvist ritade flera hangarer på området i en funktionalistisk, blockliknande arkitektur.

 • way: Bromma Blocks (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bromma Blocks (5 name matches)
  shop=mall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo
  building=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Bromma Blocks (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bromma Blocks (5 name matches)
  landuse=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://brommablocks.se/