Llanddeiniolen

Llanddeiniolen, Gwynedd, Wales, United Kingdom
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 11265972

Items with no match found in OSM

71 items

Dinorwig Power Station (Q1146238)
item type: pumped-storage hydroelectricity
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Dinorwig Power Station (; Welsh: [dɪˈnɔrwɪɡ]), known locally as Electric Mountain, or Mynydd Gwefru, is a pumped-storage hydroelectric scheme, near Dinorwig, Llanberis in Snowdonia national park in Gwynedd, north Wales. The scheme can supply a maximum power of 1,728 MW (2,317,000 hp) and has a storage capacity of around 9.1 GWh (33 TJ).

Cae Mabon (Q5016676)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cae Mabon is a retreat centre in North Wales, set in an oak forest close to the disused Dinorwic Quarry and on the opposite side of the Padarn lake from the town of Llanberis.

Dinorwic Slate Quarry Workshops (Q85025397)
item type: industrial building
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gilfach Ddu (also known as the Dinorwic Slate Quarry Workshops) are a series of well preserved Grade I listed industrial buildings built to serve the Dinorwic slate quarry near the Llanberis in Caernarfonshire, North Wales. The workshops are a complex of repair and maintenance buildings, that were built in 1870 to build and maintain the machinery used in the quarry. The complex includes saw sheds, patternmaking shops, a foundry with copula, blacksmiths shops, fitting shops, stores, engine sheds, a canteen, the chief engineers house, a hand operated crane and two waterwheels which provided the site with its power. Since 1972 the buildings have housed the National Slate Museum.

Wellington Inn (Q80857682)
item type: pub

Street address: High Street, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3HR (from Wikidata)

Y Bedol (Q80857686)
item type: pub

Street address: Bethel, Caernarfon, LL55 1AX (from Wikidata)

The Bull Inn (Q80857687)
item type: pub

Street address: High Street, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3HU (from Wikidata)

Dinas Dinorwig (Q13127899)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Bryngaer ger pentref Llanddeiniolen yng Ngwynedd yw Dinorwig neu Dinas Dinorwig. Ystyr yr enw yw 'Caer (din) yr Ordoficiaid', sy'n cyfeirio at y llwyth Celtaidd a drigai yn y rhan honno o Ogledd Cymru ar ddiwedd Oes yr Haearn ac yn y cyfnod Rufeinig.

Caer, Glascoed (Q13130622)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

53.16°N 4.17°W / 53.16; -4.17 (Pen-y-Gaer (bryngaer).)

Ffynnon Cegin Arthur (Q20595889)
item type: fountain
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Lleolir Ffynnon Cegin Arthur ym mhlwyf Llanddeiniolen yn Arfon, Gwynedd. Saif ar dir fferm Yr Hendref tua milltir i'r de-ddwyrain o bentref Llanddeiniolen. Ers canrifoedd lawer mae pobl wedi credu fod gan ddŵr y ffynnon hon rinweddau iachaol ac mae ei henw yn ei chysylltu â'r Brenin Arthur.

Coed Dinorwig (Q20590595)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Dinorwig wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 20 Awst 1985 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 42.61 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Carnedd gron Moel y Ci (Q13126775)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Moel Lyci, yng nghymuned Llandygái, Gwynedd; cyfeiriad grid SH590661. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol o garnedd.

Glascoed Round Cairn (Q20588780)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Am y pentref yn Nhrefynwy, gweler yma.

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Glascoed, yng nghymuned Llanddeiniolen, Gwynedd; cyfeiriad grid SH546649. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol o garnedd.

Y Fach-wen (Q107032519)
item type: village
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref yng Ngwynedd yw Y Fach-wen ( ynganiad ); (Saesneg: Y Fach-wen). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Gaernarfon ac yn eistedd o fewn cymuned Llanddeiniolen.

Gallt-y-foel (Q107032555)
item type: village
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref yng Ngwynedd yw Gallt-y-foel ( ynganiad ); (Saesneg: Gallt-y-foel). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Gaernarfon ac yn eistedd o fewn cymuned Llanddeiniolen.

Seion (Q107032919)
item type: village
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref yng Ngwynedd yw Seion ( ynganiad ); (Saesneg: Seion). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Gaernarfon ac yn eistedd o fewn cymuned Llanddeiniolen.

Waun (Q107033076)
item type: village
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref yng Ngwynedd yw Waun ( ynganiad ); (Saesneg: Waun). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Gaernarfon ac yn eistedd o fewn cymuned Llanddeiniolen.

Pontrhythallt (Q107032884)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Pontrhythallt ( ynganiad ); (Saesneg: Pontrhythallt). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Gaernarfon ac yn eistedd o fewn cymuned Llanddeiniolen.

Waun Pentir (Q107033078)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Waun Pentir ( ynganiad ); (Saesneg: Waun Pentir). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Gaernarfon ac yn eistedd o fewn cymuned Llanddeiniolen.

Castell Llanddeiniolen (Q20593656)
item type: castle
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol ydy Castell Llanddeiniolen, heb y mur gwarcheidiol arferol, sef y “beili”. Lleoliad: Llanddeiniolen, Gwynedd; cyfeiriad grid SH569655. Fe godwyd y rhan fwyaf o'r tomenni hyn yng Nghymru rhywdro rhwng degawdau olaf yr 11g ac ail hanner y 12g allan o bridd a charreg, gyda ffos o'u cwmpas fel rheol. Y Normaniaid ddaeth â'r math hwn o amddiffynfa o Ffrainc i wledydd Prydain a mabwysiadwyd y dechnoleg gan y Cymry.