Blaenrheidol

Blaenrheidol, Ceredigion, Wales, United Kingdom
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 11377086

Items with no match found in OSM

101 items

Cylch Cerrig Hirnant (Q20599143)
item type: Cylch cerrig
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Heneb gynhanesyddol a chylch cerrig o Oes Newydd y Cerrig neu efallai Oes yr Efydd ydy Cylch Cerrig Hirnant, ger Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeirnod OS: SN753839. Rhif SAM CADW ar y safle yma ydy: CD014.

Drybedd (Q13127965)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Drybedd yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN772833. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 506 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Pen Pumlumon Llygad-bychan (copa dwyreiniol) (Q13130640)
item type: mynydd / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen Pumlumon Llygad-bychan (copa dwyreiniol Plynlimon) yn gopa mynydd a geir ym Mhumlumon rhwng Aberystwyth a'r Trallwng; cyfeiriad grid SN799871. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 691 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Bryngaer ger Aber-Peithnant (Q20575058)
item type: Bryngaer
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ceir bryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn ger Blaenrheidol, Ceredigion, Cymru.

Pen Dihewyd (Q20588909)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen Dihewyd yn gopa mynydd a geir yn Ne-orllewin Cymru; cyfeiriad grid SN778796. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 477 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Cripiau (Q20595947)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cripiau (copa deheuol) yn gopa mynydd a geir yn Ne-orllewin Cymru; cyfeiriad grid SN802828. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 493 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Afon Tarennig (Q20600160)
item type: afon
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Afon yng nghanolbarth Powys sy'n un o lednentydd afon Gwy yw Afon Tarennig. Mae'n tarddu fel nifer o nentydd ar lethrau deheuol a dwyreiniol Pumlumon, de-ddwyrain i ymuno ag afon Gwy.

Bryn Bras (Q4980839)
item type: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Bryn Bras wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 01 Ionawr 1979 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 74.59 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle. Mae rhan o'r safle'n dir comin a rhan ym meddiant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Chwarel Ponterwyd (Q5118465)
item type: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Chwarel Ponterwyd, ger pentref Ponterwyd, Ceredigion, wedi'i dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 09 Mawrth 1992 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.54 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Carnedd gron Lle'r Neuaddau (Q13126768)
item type: safle archaeologeol
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Lle'r Neuaddau, yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN759853. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron gogledd Pen Plynlimon-Fawr (Q13126827)
item type: safle archaeologeol
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron gogledd Pen Plynlimon-Fawr, yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN789870. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron y Garn, Eisteddfa-Gurig (Q13126830)
item type: safle archaeologeol
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron y Garn, Eisteddfa-Gurig, ar lethrau Y Garn (Pumlumon), yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN775851. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron Carn Fawr, Ceredigion (Q20588382)
item type: safle archaeologeol / carnedd gron
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Carn Fawr, yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN818905. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron de Pen Pumlumon-Fawr (Q20588484)
item type: safle archaeologeol
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron de Pen Plynlimon-Fawr, yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN789868. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron ganol, Pen Plynlimon-Fawr (Q20588517)
item type: safle archaeologeol
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron ganol, Pen Plynlimon-Fawr, yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN789869. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron Nant-y-Moch (Q20588910)
item type: safle archaeologeol
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Nant-y-Moch, yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN763866. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Pen Lluest-y-Carn round cairn (Q20588973)
item type: safle archaeologeol / carnedd gron
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Pen Lluest-y-Carn, yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN801865. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gylchog Hengwm (Q20600566)
item type: safle archaeologeol / carnedd gylchog
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gylchog o Oes yr Efydd ydy carnedd Hengwm, Blaenrheidol, Ceredigion; cyfeiriad grid SN823910.

Llywernog Mine (Q96390637)
item type: lead mine
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llywernog Mine is an 18th-century silver-lead mine in Llywernog, Ponterwyd, Ceredigion, Wales, currently run as an industrial heritage museum and tourist attraction. Exploiting the mineralised rocks of the Central Wales Orefield, it is one of many silver-lead mines in Wales, and unlike many others it still has a large number of intact buildings and mining equipment, much of which has been restored as part of the museum.

Mwyngloddfa Brynyrafr (Q6944754)
item type: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mwyngloddfa Brynyrafr wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 01 Gorffennaf 2002 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.35 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coed Rheidol National Nature Reserve (Q5140531)
item type: Gwarchodfa Natur Genedlaethol
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coed Rheidol National Nature Reserve forms part of the long ribbon of woodland adjoining the Afon Mynach and Afon Rheidol around the lower slopes of hills near Devil's Bridge, Ceredigion.

Coedydd a Cheunant Rheidol (Q5140567)
item type: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coedydd a Cheunant Rheidol wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 01 Ionawr 1954 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 228.88 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Troed-yr-hen-riw (Q15987578)
item type: pentref
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng nghymuned Blaenrheidol, Ceredigion, Cymru, yw Troed-yr-Henriw, sydd 70 milltir (112.6 km) o Gaerdydd a 170.2 milltir (273.8 km) o Lundain.

Y Glog (Draws Drum) (Q13132493)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Y Glog (Draws Drum) yn gopa mynydd a geir yn Ne-orllewin Cymru; cyfeiriad grid SN790808. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 528 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Mwyngloddfa Castell (Q14995338)
item type: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mwyngloddfa Castell wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 25 Tachwedd 1993 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 4.05 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.