Snowdonia National Park

Snowdonia National Park, Gwynedd, Wales, United Kingdom
category: boundary — type: protected area — OSM: relation 287245

Items with no match found in OSM

2,314 items

Ardudwy Uwch Artro (Q13125584)
item type: commote
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cwmwd canoloesol ar lan ogleddol Bae Ceredigion yng ngogledd-orllewin Cymru oedd Ardudwy Uwch Artro. Gydag Ardudwy Is Artro, cafodd ei ffurfio allan o hen gantref Ardudwy.

Pont Minllyn (Q29484372)
item type: bridge
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pont Minllyn (also known as Pont-y-Ffinant or Pontrusk Bridge) is a bridge spanning the Afon Dyfi, north of the village of Mallwyd, in Gwynedd, Wales. It was built by John Davies, rector of Mallwyd between 1603 and 1644 and a famed Welsh scholar who wrote a Welsh grammar and worked on early Welsh translations of the Bible and the Book of Common Prayer. Pont Minllyn was designed as a packhorse bridge to facilitate the transportation of goods. It is a Grade II listed building and a Scheduled monument.

Mynydd Gartheiniog (Q24643664)
item type: mountain
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Gartheiniog is a mountain in southern Snowdonia, Wales. It is a long ridge running south from the cliff of Craig Portas above Dinas Mawddwy and parallel to Mynydd Dolgoed which lies to the west.

Hengwrt (Q20600573)
item type: mansion
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Hengwrt (English: Old Court) was a mansion near Dolgellau in Meirionnydd, Gwynedd. It lay in the parish of Llanelltyd near the confluence of the River Mawddach and River Wnion, near Cymer Abbey. With medieval origins, it was rebuilt or remodelled on several occasions before being demolished in 1962. It is remembered as the original home of the important collection of the Peniarth Manuscripts, now in the National Library of Wales.

Afon Angell (Q85739977)
item type: river
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Afon Angell is a river in Gwynedd, Mid Wales.

Mynydd Llwydiarth (Q85787383)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Llwydiarth is a mountain in southern Snowdonia, Wales. It is a long ridge running from a low summit to the south of Mynydd Dolgoed, running south-west to Mynydd Cymerau. Nant Llwydiarth rises on the south flank of the mountain, and on the west slope the Ratgoed slate quarry operated until 1946.

Waun Camddwr (Q13132231)
item type: hill / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Waun Camddwr is a top of Aran Fawddwy in the south of the Snowdonia National Park in Gwynedd, Wales. It is the highest point on a wide boggy area between the summits of Aran Fawddwy and Glasgwm. It was surveyed after the first Nuttall list was compiled, and found to have just enough prominence to be included. The summit is a rocky outcrop amid an area of heather, long grass and peat bog. Gwaun y Llwyni rises to the south of the summit.

Drws-y-Nant (Q5309456)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Drws-y-Nant is a village in Gwynedd, Wales.

Maesglase (hen GR) - Maen Du (Q13129886)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Maesglase (hen GR) - Maen Du yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH822151. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 664m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Pen Ochr y Bwlch (Q20589007)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen Ochr y Bwlch (Camlan) yn gopa mynydd a geir yn y ddwy Aran rhwng y Brithdir a Dinas Mawddwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH809172. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 529 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Carnedd gron Aran Fawddwy (Q20578990)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Aran Fawddwy, ar lethrau Aran Fawddwy yng nghymuned Llanuwchllyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH862223. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Y Llew Coch (Red Lion) (Q80584256)
item type: pub

Street address: A470, Dinas Mawddwy, Machynlleth, SY20 9JA (from Wikidata)

website: http://www.yllewcoch.co.uk/

Coed Afon Pumryd (Q20576140)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Afon Pumryd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 20 Mai 1988 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 3.94 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Ogof Ddu (Q20592949)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ogof Ddu wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1956 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 24.84 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coedydd Dyffryn Wnion (Q20593858)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coedydd Dyffryn Wnion, ar lan Afon Wnion ger Brithdir yn ardal Dolgellau, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1972 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 188.49 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Cutiau (Q20597754)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cutiau wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 18 Gorffennaf 1986 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 9.93 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Tyllau Mwn (Q20601485)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Tyllau Mwn wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 21 Mai 2010 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 11.91 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Pant y Panel (Q20602438)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pant y Panel wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 10 Ebrill 1987 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 9.24 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Gwesty Minffordd Hotel (Q80578085)
item type: pub

Street address: A487, Talyllyn, Tywyn, LL36 9AJ (from Wikidata)

website: http://http://minffordd.com/

Glan Yr Afon, Pennal (Q80584259)
item type: pub

Street address: Pennal, Machynlleth, SY20 9DW (from Wikidata)

website: http://www.riversidehotel-pennal.co.uk/

Cadair Idris - Penygadair (Q20585967)
item type: summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Penygadair (Cadair Idris) yn gopa mynydd a geir rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH711130. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 285m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Craig y Grut (Q20594891)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig y Grut (Llawlech) yn gopa mynydd a geir yn y Rhinogydd, Dyffryn Arduduwy rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH631210. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 542 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Mynydd Fron-fraith (Q20601116)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Fron-fraith yn gopa mynydd a geir yng nghadwyn Cadair Idris, de Gwynedd, rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH747117. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 446m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Uwch-mynydd (Q20602012)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Uwch-mynydd yn gopa mynydd a geir rhwng y Bermo a Llanelltud, Gwynedd; cyfeiriad grid SH657193. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 226 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Llanfihangel-y-Pennant Round Cairn (Q13126687)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd Lwyd (Llanfihangel-y-Pennant), yng nghymuned Llanfihangel-y-Pennant, Gwynedd; cyfeiriad grid SH682134. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Ceiswyn (Q13126978)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ceiswyn yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH745109. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 403m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Moel Offrwm Lower Camp (Q13130192)
item type: hillfort / partial contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

52.77°N 3.86°W / 52.77; -3.86 (Moel Offrwm Isaf (bryngaer).)

Moel Offrwm (Q13130193)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

52.77°N 3.85°W / 52.77; -3.85 (Moel Offrwm (bryngaer).)

Craig y Castell I, Brithdir (Q13132097)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Tyddyn-y-Coed yn fryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedi'i lleoli ger Arthog yng Ngwynedd, Cymru; cyfeirnod OS: SH694157.

Bedd-y-brenin (Q20580714)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Bedd-y-Brenin, yng nghymuned Arthog, Gwynedd; cyfeiriad grid SH634115. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Craig Las Round Cairn (Q20588460)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Craig Las, yng nghymuned Arthog, Gwynedd; cyfeiriad grid SH681139. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Craig y Ddinas, Llanddwywe-is-y-Gaer (Q20594952)
item type: hillfort / contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig-y-Dinas yn fryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedi'i lleoli ger Dyffryn Ardudwy yng Ngwynedd, Cymru; cyfeirnod OS: SH624230.

ArtWorks Aberdyfi (Q86105861)
item type: art gallery

Street address: 16 Chapel Square, Aberdovey LL35 0EL (from Wikidata)

website: http://www.artworksaberdyfi.co.uk/

Bryn Mawr Farmhouse (Q29484705)
item type: farmhouse
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ffermdy enwog tua milltir a hanner i'r de o Ddolgellau, Gwynedd yw Bryn Mawr, a roddodd ei enw i Goleg Bryn Mawr a nifer o adeialadau a llefydd eraill yn Unol Daleithiau America. Yma y ganed y crynwr blaenllaw Rowland Ellis (1650 - Medi 1731) a ymunodd â'r Crynwyr tua 1672, ac a gafodd ei garcharu nifer o weithiau.

Dolgellau Library (Q47509695)
item type: public library

Street address: Dolgellau Library, Ffordd y Bala, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YF, Wales (from Wikidata)

website: https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Your-local-library/Dolgellau-library.aspx

Meirionnydd Record Office (Q48612490)
item type: archive / regional archive

Street address: Ffordd y Bala, Dolgellau, Gwynedd LL40 2YF Wales (from Wikidata)

website: https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Archives-and-family-history/Archives-and-family-history.aspx, http://www.gwynedd.llyw.cymru/archifau

Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau Library (Q50281765)
item type: further education library

Street address: Dolgellau Library, Coleg Meirion Dwyfor, Ffordd Ty'n y Coed, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SW (from Wikidata)

website: https://www.gllm.ac.uk/facilities/students/library/

Gwynedd Archives Service - Meirionnydd Record Office (Q81165183)
item type: regional archive

Street address: Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF (from Wikidata)

website: http://www.gwynedd.llyw.cymru/archifau

Cymer Castle (Q13126895)
item type: castle ruin
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Castell a godwyd gan un o ddeiliaid teyrnas Powys ym Meirionnydd (de Gwynedd) ar ddechrau y 12g oedd Castell Cymer.

Cors Barfog (Q20580513)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cors Barfog yn gors o gwmpas Llyn Barfog yng nghymuned Tywyn yn ne Gwynedd sydd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1981 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 3.24 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Bryn y Gwin Isaf (Q20585076)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Bryn y Gwin Isaf, ar lan Afon Wnion ger Dolgellau, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 31 Mawrth 1999 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 7.33 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coed Arthog (Q20593554)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Arthog wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 20 Mai 1988 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 12.26 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coedydd Abergwynant (Q20593830)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coedydd Abergwynant, ar lan Afon Mawddach rhwng Arthog a Dolgellau, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1957 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 83.87 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Foel Ispri (Q20594793)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Ispri yn fryn 321m ger Llanelltud yn ne Gwynedd sydd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 12 Tachwedd 1996 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 19.96 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Llwyn-iarth (Q20595298)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Llwyn-iarth, i'r gorllewin o dref Dolgellau, Gwynedd, wedi'i dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 24 Gorffennaf 2001 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 55.78 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Cregennen a Pared y Cefn Hir (Q20595649)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cregennen a Pared y Cefn Hir, sy'n cynnwys Llynnau Cregennen a chraig Pared y Cefn Hir yng nghymuned Arthog ger Dolgellau, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1981 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 162.72 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coed y Gofer (Q20597909)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed y Gofer wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 17 Tachwedd 1987 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 25.44 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Mwyngloddiau Wnion ac Eglwys Sant Marc (Q20600942)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mwyngloddiau Wnion ac Eglwys Sant Marc wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 04 Rhagfyr 2003 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.37 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Tŷ Bach Ystlumod (Q20601398)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Tŷ Bach Ystlumod wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 5 Chwefror 2008 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.01 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Pennal Roman Fort (Q13126486)
item type: castrum / Roman building
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Lleolir Caer Rufeinig Pennal ar gwr pentref Pennal, Gwynedd; cyfeiriad grid SH705000. Mae enw'r Rhufeiniaid am y gaer hon yn anhysbys.

Caer Rufeinig Brithdir (Q20586633)
item type: castrum / Roman building
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ceir olion Caer Rufeinig Brithdir ger pentref Brithdir, de Gwynedd; cyfeiriad grid SH772188.

Carneddau crynion Cregennen (Q13126846)
item type: archaeological site
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carneddau crynion (Saesneg: round cairns) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carneddau crynion Cregennen, yng nghymuned Arthog, Gwynedd; cyfeiriad grid SH660132. Eu pwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Llanelltyd round barrow (Q13127510)
item type: round barrow
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Crug crwn a godwyd gan bobl Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd fel rhan o'u seremonïau neu i gladdu'r meirw ydy Crug crwn Llanelltyd, yng nghymuned Llanelltyd, Gwynedd; cyfeiriad grid SH721191.

Tal y Waen bowl barrow (Q13131734)
item type: bowl barrow
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Bryn a safle carnedd ymylfaen ydy Tal y Waen, yng nghymuned Dolgellau, Gwynedd sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd; cyfeiriad grid SH696166. Arferai'r cerrig gynnal tomen o bridd a beddrod yn eu canol, ond fod amser wedi treulio'r pridd gan adael ysgerbwd o gerrig. Dylid cofio nad cylch cerrig fel y cyfryw ydynt, fodd bynnag. Mae'n bosibl i seremoniau neu ddefodau hefyd gael eu cynnal ar y safle.

Twll y Darren (Q13132073)
item type: round barrow
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Crug crwn tua 7 metr mewn diametr a 0.7 metr o uchder a godwyd gan bobl Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd fel rhan o'u seremonïau neu i gladdu'r meirw ydy Twll y Darren (neu Twllydarren gan Comisiwn Brenhinol Henebion cymru), yng nghymuned Llanegryn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH624086.

Henebion Bron Llety Ifan (Q20589000)
item type: bowl barrow
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Lleolir henebion Bron Llety Ifan yn Arthog, Gwynedd. Mae'r henebion ar y safle yn cynnwys carnedd ymylfaen sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd; cyfeiriad grid SH 633 126. Arferai'r cerrig gynnal tomen o bridd a beddrod yn eu canol, ond fod amser wedi treulio'r pridd gan adael ysgerbwd o gerrig. Dylid cofio nad cylch cerrig fel y cyfryw ydynt, fodd bynnag. Mae'n bosibl i seremoniau neu ddefodau hefyd gael eu cynnal ar y safle.

Carnedd ymylfaen Arthog (Q20589256)
item type: bowl barrow
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd ymylfaen ydy carnedd ymylfaen Arthog, yn Arthog, Gwynedd, sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd; cyfeiriad grid SH652139.

Llyn Aran (Q20595776)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Erthygl am y llyn ger Cader Idris yw hon. Am y llyn ger Aran Benllyn gweler Llyn Aran (Lliwbran)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn Aran (hefyd: Llyn Pen Aran). Fe'i lleolir tua 2.5 milltir i'r de o dref Dolgellau yn ardal Meirionnydd.

Llyn Gafr (Q20596039)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn bychan yn ne Gwynedd yw Llyn Gafr. Fe'i lleolir i'r gogledd o gopa Cadair Idris tua 3 milltir i'r de o dref Dolgellau.

Llyn y Gadair, Cadair Idris (Q20596456)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn ger copa Cadair Idris, Gwynedd yw Llyn y Gadair.

Castell Crug (Q20596658)
item type: motte-and-bailey castle
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol ydy Castell Crug, heb y mur gwarcheidiol arferol, sef y “beili”. Lleoliad: Bryn-crug, Gwynedd; cyfeiriad grid SH615016. Fe godwyd y rhan fwyaf o'r tomenni hyn yng Nghymru rhywdro rhwng degawdau olaf yr 11g ac ail hanner y 12g allan o bridd a charreg, gyda ffos o'u cwmpas fel rheol. Y Normaniaid ddaeth â'r math hwn o amddiffynfa o Ffrainc i wledydd Prydain a mabwysiadwyd y dechnoleg gan y Cymry.

Castell Tomen-las (Q20600785)
item type: motte-and-bailey castle
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol ydy Castell Tomen-las, heb y mur gwarcheidiol arferol, sef y “beili”. Lleoliad: Pennal, Gwynedd; cyfeiriad grid SH697002. Fe godwyd y rhan fwyaf o'r tomenni hyn yng Nghymru rhywdro rhwng degawdau olaf yr 11g ac ail hanner y 12g allan o bridd a charreg, gyda ffos o'u cwmpas fel rheol. Y Normaniaid ddaeth â'r math hwn o amddiffynfa o Ffrainc i wledydd Prydain a mabwysiadwyd y dechnoleg gan y Cymry.

Bontnewydd (Q13126140)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Am enghreifftiau eraill o'r enw, gweler Bontnewydd.

Pentref bychan ym Meirionnydd, de Gwynedd, yw'r Bontnewydd ( ynganiad ). Fe'i lleolir tua 3 milltir i'r gogledd-ddwyrain o dref Dolgellau ar lan Afon Wnion. Rhed yr A494 dryw'r pentref. Cyfeirnod OS: SH 77138 20201.

Penhelyg (Q58326572)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Penhelyg yn gymuned ar gyrion Aberdyfi ar lan Afon Dyfi, yng Ngwynedd. Gwasanaethir yr ardal gan orsaf reilffordd Penhelyg ar hen Reilffordd y Cambrian rhwng Cyffordd Dyfi ac Aberdyfi. Adeiladwyd 2 dwnnel yn ymyl Gorsaf reilffordd Penhelyg, a gadawyd y pridd ohonynt ym Mhenhelyd, ac adeiladwyd Teras Penhelig ar y safle tua 1865. Roedd rhaid adeiladu 4 pont i gario’r rheilffordd trwy’r pentref.

Cwrt (Q107032462)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Cwrt ( ynganiad ); (Saesneg: Cwrt). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Pennal.

Pen-y-bryn (Q107032846)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Pen-y-bryn ( ynganiad ); (Saesneg: Pen-y-bryn). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Llanelltud.

Dyffryn Dysynni (Q20592873)
item type: valley
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Dyffryn eang yn ne Gwynedd yw Dyffryn Dysynni. Llifa afon Dysynni drwyddo. Yn yr Oesoedd Canol roedd y dyffryn yn rhan o gwmwd Ystumanner, cantref Meirionnydd. Rhed y dyffryn o fryniau Cadair Idris i lawr i Fae Ceredigion.

Afon Fathew (Q4689325)
item type: human settlement
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Afon Fathew (English: River Mathew/Fathew) is a river in Gwynedd, north-west Wales. The river is downstream from the Dolgoch Falls which is a popular nature site, and is followed for much of its course by the Talyllyn Railway.

A493 road (Q4649377)
item type: A road
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The A493 is a road located on the west coast of mid Wales and connects Dolgellau to Machynlleth via the coast, avoiding Corris and Cross Foxes.

Bala Fault (Q4849666)
item type: fault
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Bala Fault is a SW-NE trending geological fault in Wales that extends offshore into Cardigan Bay. In the offshore area it is a major normal fault and forms the bounding structure to the Cardigan Bay Basin, with a fill including about 2,500 metres (8,200 ft) of Lias Group. Onshore it is responsible for the lineament which runs through Bala and south of Cadair Idris to the coast at Tywyn. At its northeastern end it links to the similarly orientated Llanelidan Fault.

Tonfanau quarry (Q88454949)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)
Afon Ysgethin (Q105102008)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Afon Ysgethin is a short river in Gwynedd, Wales. Flowing entirely within Snowdonia National Park it rises beneath the peaks of Y Llethr and Diffwys within the Rhinogs mountain range and runs in a generally ESE direction towards Cardigan Bay. Headwater streams flow into Llyn Bodlyn reservoir and a small upper lake, Llyn Dulyn. The river emerging from the reservoir dam is crossed by an historic track at Pont Scethin. This old stone arch bridge was used historically by packhorses and drovers moving between Harlech and London. A further 3km downstream it enters a narrower wooded valley and is crossed by Pont Fadog. There are two further crossings at the village of Tal-y-bont; by the A496 road and by the Cambrian Coast railway. After another 1km it enters the sea.

Tonfanau (Q7820904)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tonfanau is a coastal village in the community of Llangelynin, in Gwynedd (formerly Merionethshire), Wales. It is 2.4 miles (3.9 km) north of Tywyn. The village is served by Tonfanau railway station.

Llangelynin railway station (Q15242559)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llangelynin station was a single-platform halt on the Cambrian Line, which served the small village of Llangelynin in Gwynedd, Wales. It was opened in 1930 by the Great Western Railway and was known as Llangelynin Halt.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1991
Llanfendigaid (Q6661361)
item type: house
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanfendigaid Estate, located on the Cardigan Bay coast of southern Gwynedd (formerly Merioneth: Welsh: Meirionnydd, Sir Feirionydd), near Tywyn in north Wales is a mid-Georgian house that has belonged to the same family for over 600 years. Llanfendigaid is listed Grade II* by Cadw which is only given to houses of exceptional historic interest. The estate once encompassed over 16,000 acres (65 km2), is now reduced to 16 acres (0.065 km2) within the Snowdonia National Park.

Carnedd gron Llecheiddior (Q13126769)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Llecheiddior , yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH612220. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron Pen y Dinas (Q13126794)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Pen y Dinas, yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH611213. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Dyffryn Ardudwy burial chambers (Q13127415)
item type: chamber tomb
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pâr o siambrau claddu (cromlechi) gynhanesyddol ar gyrion Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, yw Cromlechi Dyffryn Ardudwy. Fe'u gelwir hefyd yn Goetan Arthur (mae dwy arall o'r un enw yng Nghymru) a Cherrig Arthur. Fe'u lleolir y tu ôl i Ysgol Dyffryn Ardudwy. "Beddrod Porth" yw enw'r math hwn o gromlech a dim ond yn Iwerddon, Cernyw, Ynys Môn ac ym Meirionnydd y maent i'w cael.

Hengwm Stone Circle (Q13127643)
item type: stone circle
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Heneb gynhanesyddol a chylch cerrig o Oes Newydd y Cerrig neu efallai Oes yr Efydd ydy cylch cerrig Hengwm, ger Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeirnod OS: SH616212. Rhif SAM CADW ar y safle yma ydy: ME136.

Dyffryn Ardudwy Burial Chambers (Q13128014)
item type: chamber tomb
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Perthyn i Oes Newydd y Cerrig (y 'Neolithig') mae Siambr Gladdu Dyffryn Ardudwy, Meirionnydd, Gwynedd. Dyma'r math cynharaf o siambrau claddu drwy wledydd Prydain. Fe'u lleolir y tu ôl i'r ysgol leol, yn edrych dros y môr, tua'r gorllewin.

Tal-y-Garreg, Llangelynin (Q13131731)
item type: hillfort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

52.61°N 4.11°W / 52.61; -4.11 (Tal-y-Gareg (bryngaer).)

Pen y Dinas (Q20589185)
item type: partial contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen y Dinas yn fryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedi'i lleoli ger Dyffryn Ardudwy yn ardal Ardudwy, Gwynedd, Cymru; cyfeirnod OS: SH606208. Mae'n un o sawl bryngaer o'r un enw yng Nghymru; prif ystyr y gair Cymraeg Canol dinas yw 'caer'.

Carneddau Hengwm (Q20589316)
item type: chamber tomb
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Carneddau Hengwm yn ddwy siambr gladdu o'r cyfnod Neolithig sydd wedi'u lleoli gerllaw Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH613205.

Castell Mawr, Rhoslefain (Q20589884)
item type: partial contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Castell Mawr yn fryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedi'i lleoli ger Llangelynnin, Gwynedd, Cymru; cyfeirnod OS: SH580048.

Castell-y-Gaer, Llangelynin (Q20589997)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Castell y Gaer yn fryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedi'i lleoli ger Llwyngwril yn sir Gwynedd, Cymru; cyfeirnod OS: SH592090.

Llechrwyd (Q20594537)
item type: hillfort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

52.61°N 4.11°W / 52.61; -4.11 (Llechrwyd (bryngaer).)

The Garthangharad (Q29506426)
item type: pub

Street address: Llwyngwril, LL37 2UZ (from Wikidata)

The Dyffryn Country Inn (Q80583433)
item type: pub

Street address: Dyffryn Ardudw, Dyffryn Ardudwy, LL44 2HD (from Wikidata)

Coed Cors y Gedol (Q20594618)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Cors y Gedol, a leolir ger plas Corsygedol yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 17 Mehefin 1988 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 54.51 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Anheddiad cytiau caeëdig Ceunant Egryn (Q13125528)
item type: archaeological site / hut / Cytiau Gwyddelod
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Olion math o gytiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd yw anheddiad cytiau caeedig Ceunant Egryn, yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH605206. Enw arall ar y math hwn o heneb yw Cytiau'r Gwyddelod, sy'n enw camarweiniol.

Carneddau crynion Allt Lwyd (Q13126840)
item type: archaeological site
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carneddau crynion Allt Lwyd, yng nghymuned Llanegryn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH615077. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol o garnedd.

Cylch cytiau Berth Ddu (Q13127655)
item type: Cytiau Gwyddelod
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Olion math o gytiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd yw cylch cytiau Berth Ddu, yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH591227. Enw arall ar y math hwn o heneb yw Cytiau'r Gwyddelod, sy'n enw camarweiniol.

Enclosed Hut Circle Settlement and Long huts E of Egryn Abbey (Q13127669)
item type: Cytiau Gwyddelod
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Olion math o gytiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd yw cylch cytiau caeedig ac anheddog Abaty Egryn, yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH599200. Enw arall ar y math hwn o heneb yw Cytiau'r Gwyddelod, sy'n enw camarweiniol.

Cromlech Cors-y-Gedol (Q19772324)
item type: archaeological site
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Siambr gladdu gynhanesyddol yn ne Gwynedd yw Cromlech Cors-y-Gedol. Fe'i lleolir ger plasdy Corsygedol tua milltir i'r dwyrain o bentref Dyffryn Ardudwy yn ardal Ardudwy, Meirionnydd. Cyfeirnod AO: (map 116) 602 228. Yr enw lleol am y gromlech yw Coetan Arthur. Mae'n dyddio o Oes Newydd y Cerrig.

Ceunant Egryn hut settlement (Q20593164)
item type: Cytiau Gwyddelod
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Olion math o gytiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd yw clwstwr cytiau Ceunant Egryn, yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH611207. Enw arall ar y math hwn o heneb yw Cytiau'r Gwyddelod, sy'n enw camarweiniol.

Cylch cytiau caeëdig Tyddyn Mawr (Q20599228)
item type: Cytiau Gwyddelod
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Olion math o gytiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd yw cylch cytiau caeedig Tyddyn Mawr, yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH590207. Enw arall ar y math hwn o heneb yw Cytiau'r Gwyddelod, sy'n enw camarweiniol.

Peniarth (Q11047227)
item type: country house
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Plasty yng nghymuned Llanegryn, Meirionnydd, de Gwynedd, a fu'n gartref teuluol y Wynniaid ("Wynne" yn ddiweddarach) yw Peniarth. Mae'r plasty wedi rhoi ei enw i gasgliad o lawysgrifau a elwir yn Lawysgrifau Peniarth.

Tomen Ddreiniog (Q20600749)
item type: motte-and-bailey castle
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol ydy Domen Ddreiniog, heb y mur gwarcheidiol arferol, sef y “beili”. Lleoliad: Llanegryn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH596036. Fe godwyd y rhan fwyaf o'r tomenni hyn yng Nghymru rhywdro rhwng degawdau olaf yr 11g ac ail hanner y 12g allan o bridd a charreg, gyda ffos o'u cwmpas fel rheol. Y Normaniaid ddaeth â'r math hwn o amddiffynfa o Ffrainc i wledydd Prydain a mabwysiadwyd y dechnoleg gan y Cymry.

Ysgol Dyffryn Ardudwy (Q20602551)
item type: school
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ysgol gynradd yn Nyffryn Ardudwy, Gwynedd, ydy Ysgol Dyffryn Ardudwy. Mae hi'n derbyn plant rhwng 3 ac 11 mlwydd oed.

Ardudwy Is Artro (Q13125581)
item type: commote
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cwmwd canoloesol ar lan ogleddol Bae Ceredigion yng ngogledd-orllewin Cymru oedd Ardudwy Is Artro. Gydag Ardudwy Uwch Artro, cafodd ei ffurfio allan o hen gantref Ardudwy.

Tal-y-bont (Q20599918)
item type: commote
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Am leoedd eraill o'r un enw, gweler Tal-y-bont (gwahaniaethu).

Un o ddau gwmwd cantref Meirionnydd oedd Tal-y-bont.

Gwynedd (Q109128)
item type: principal area of Wales
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gwynedd (English: ; Welsh: [ˈɡʊɨnɛð]) is a county and preserved county (latter with differing boundaries; includes the Isle of Anglesey) in the north-west of Wales. It shares borders with Powys, Conwy County Borough, Denbighshire, Anglesey over the Menai Strait, and Ceredigion over the River Dyfi. The scenic Llŷn Peninsula and most of Snowdonia National Park are in Gwynedd. Bangor is the home of Bangor University.

website: https://www.gwynedd.llyw.cymru; FIPS 10-4 (countries and regions): UKY2; UK Government Statistical Service code: W06000002; ISO 3166-2 code: GB-GWN

Bryncoedifor (Q107033194)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Bryncoedifor ( ynganiad ); (Saesneg: Bryncoedifor). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Brithdir a Llanfachreth.

Meirionnydd (Q1088024)
item type: vassal state / petty kingdom / historical country
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Meirionnydd is a coastal and mountainous region of Wales. It has been a kingdom, a cantref, a district and, as Merionethshire, a county.

Nannau (Q17743944)
item type: mansion
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Nannau (English: the place of many streams) is a Georgian mansion and estate near the village of Llanfachreth, Gwynedd.

Tyn-y-Coed Farmhouse (Q18162442)
item type: farmhouse
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tyn-y-Coed Farmhouse is a grade II Listed Building in Caerdeon, Barmouth, Gwynedd. This Georgian farm house was built in 1756 and later extended and altered in 1884. A rubble built farmhouse with slate roof was listed approximately 1995.

Ysgol y Gader (Q13132701)
item type: school
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ysgol y Gader was a bilingual comprehensive school for pupils aged 11–16 and served the town of Dolgellau and the surrounding area in South Meirionnydd.

website: http://www.gader.gwynedd.sch.uk/

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 2017 disestablishments in Wales
Neuadd Idris (Q15261838)
item type: market hall
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Old Market Hall (Welsh: Neuadd Idris) is a municipal building in Eldon Square, Dolgellau, Gwynedd, Wales. The structure, which is now the home to the National Centre for Folk Music, known as Tŷ Siamas, is a Grade II listed building.

Hen Dyffryn Gwyn (Q17264794)
item type: cottage
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Hen Dyffryn Gwyn is a Grade II* listed building in Tywyn, Gwynedd. The house has been dated to 1640 and is listed for being a well-preserved example of a rural dwelling house with strong external character and original detail.

Tŷ Siamas (Q7862784)
item type: museum / organization / heritage centre
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tŷ Siamas is the "National Centre for Folk Music" in Wales, and is situated in Dolgellau. The initiative to create such a centre was led by Ywain Myfyr (chairman and an founder of Sesiwn Fawr Dolgellau), and the project was managed by Mabon ap Gwynfor. The concept was "to establish a centre for music and cultural activities for the benefit of the community and visitors."

website: http://www.tysiamas.com/

Tal-y-llyn (Q7678684)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tal-y-llyn, or Talyllyn, is a small hamlet and former parish in Gwynedd, Wales, situated at the end of Tal-y-llyn Lake close to the village of Abergynolwyn. The parish covered an area of 36,000 acres (15,000 ha). The River Dysynni flows out of the lake at this point, flowing down to enter Cardigan Bay north of Tywyn. Another lake known as Llyn y Tri Greyenyn or Llyn Bach was formerly located close to the border with the parish of Dolgellau.

Dolgellau transmitting station (Q5288983)
item type: transmitter station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Dolgellau transmitting station is a broadcasting and telecommunications facility located on a hill about 1 km north of the town of Dolgellau, in Gwynedd, Wales. It was originally built by the BBC, entering service just before Christmas 1967 acting as a relay transmitter for the now-defunct 405-line VHF television system.

Llwyngwern railway station (Q6662911)
item type: railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llwyngwern was a station on the Corris Railway in Wales, built to serve the hamlet of Pantperthog and the residents of Plas Llwyngwern, a house where a daughter of the 5th Marquess of Londonderry lived with her husband. Although the Plas was in Montgomeryshire, the station was across the Afon Dulas in Merionethshire. The station was built at Llwyngwern, rather than at Pantperthog, because there is a very tight bend and a steep gradient on the railway at Pantperthog.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1931
Llugwy Hall (Q6662883)
item type: house
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llugwy is the name of an old property near Pennal, a village on the A493 road in southern Gwynedd, Wales, on the north bank of the Afon Dyfi/River Dovey, near Machynlleth. It lies in the former county of Merionethshire/Sir Feirionnydd, and is within the Snowdonia National Park.

Borthwnog (Q4946753)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Borthwnog is a family name given to the Borthwnog estate in Gwynedd, north-west Wales.

Ffridd Gate railway station (Q5446235)
item type: railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ffridd Gate was a station on the Corris Railway in Merioneth (now Gwynedd), Wales, UK. It was built at the level crossing over the B4404 road to Llanwrin, near the hamlet of Fridd. A small hamlet also grew up around the station and a nearby (pre-existent) toll-house. The hamlet and former station are near to the confluence of the Afon Dulas and the River Dyfi, around 2+14 miles (3.6 km) west of the village of Llanwrin and 1 mile (1.6 km) north of the town of Machynlleth.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1931
Mawddach Trail (Q6794386)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Mawddach Trail (Welsh: Llwybr Mawddach) is a cycle path route, part of Lôn Las Cymru, which runs for some 8 miles (13 km) from Dolgellau (52.7446°N 3.8866°W / 52.7446; -3.8866 (Mawddach Trail (eastern end))) to Morfa Mawddach railway station (52.7076°N 4.0315°W / 52.7076; -4.0315 (Mawddach Trail (western end))), by Barmouth bridge on the Cambrian coast. It is maintained by the Snowdonia National Park and is popular with walkers and cyclists alike. It passes some estuarine areas that are important for water birds, and the RSPB Information Centre at Penmaenpool makes use of the old signal box as an observation centre overlooking the estuary.

Mach Loop (Q6723317)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Mach Loop (also known as the Machynlleth Loop) is a series of valleys in the United Kingdom in west-central Wales, notable for their use as low-level training areas for fast aircraft. The system of valleys lies 13 km (8 mi) east of Barmouth between the towns of Dolgellau to the north and Machynlleth to the south, from the latter of which it takes its name. The training area is within the Low Flying Area (LFA) LFA7, which covers most of Wales.

Barmouth Junction and Arthog Tramway (Q4861280)
item type: tram system
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Barmouth Junction and Arthog Tramway operated a 3 ft (914 mm) narrow gauge tramway service in Arthog between 1899 and 1903.

Machynlleth transmitting station (Q6723890)
item type: transmitter station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Machynlleth transmitting station is a broadcasting and telecommunications facility located on a hill about 2.5 kilometres (1.6 mi) west of the town of Machynlleth, in Powys, Wales. It was originally built by the BBC, entering service in June 1965 acting as a relay transmitter for the now-defunct 405-line VHF television system.

Dolgoch quarry (Q85757314)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dolgoch slate quarry (also spelt Dol-goch slate quarry or Dol-gôch slate quarry) was a slate quarry in Mid Wales, approximately halfway between Bryn-crug and Abergynolwyn (4 miles (6.4 km) away from each of them). The quarry was named after a nearby stream, the Nant Dolgoch (then known as the Nant Dol-gôch). 'Dol goch' is Welsh for 'red meadow'.

Dolgoch Falls (Q38754)
item type: waterfall
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Dolgoch Falls (also known as the Dol-goch falls, or the Dol-gôch falls (English: Red Meadow falls)) are a series of three waterfalls near Tywyn in Gwynedd, North Wales. The falls are part of the Nant Dol-gôch stream, which flows into the Afon Fathew, and form a popular walk from the nearby Dolgoch station on the Talyllyn Railway.

Kingdom of Gwynedd (Q816814)
item type: kingdom
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Kingdom of Gwynedd (Medieval Latin: Venedotia / Norwallia; Middle Welsh: Guynet)[1] was a Welsh kingdom and a Roman Empire successor state that emerged in sub-Roman Britain in the 5th century during the Anglo-Saxon settlement of Britain.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 1210s disestablishments in Europe, Former kingdoms
Cwm Pennant (Q20598098)
item type: valley / cirque
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cwm Pennant yn gwm yng Ngwynedd ychydig i'r gogledd-ddwyrain o dref Porthmadog, sy'n cael ei ffurfio gan ran uchaf Afon Dwyfor. Gellir ei gyrraedd o bentref Dolbenmaen ger y briffordd A487 lle mae ffordd fechan yn arwain tua'r gogledd i fyny'r cwm ar lan orllewinol Afon Dwyfor, gyda ffordd arall yn croesi'r afon ac arwain rhan o'r ffordd ar hyd y lan ddwyreiniol. Gellir cerdded i mewn i ran uchaf y cwm o Ryd Ddu ar hyd llwybr trwy Fwlch y Ddwy Elor.

Clenennau (Q13127132)
item type: country house
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Plasdy hynafol yn Eifionydd, Gwynedd yw'r Clenennau. Daeth yn ganolfan Ystâd Clenennau a chwareuodd ran bwysig yn hanes y rhan honno o Ogledd Cymru. Heddiw mae'n ffermdy.

Market Hall (siola) (Q17741023)
item type: seat of local government
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tremadog Town Hall (Welsh: Neuadd y Dref Tremadog) is a municipal building in Stryd Fawr, Tremadog, Gwynedd, Wales. The structure, which was most recently used as a shop, is a Grade II* listed building.

Drum (Q5309044)
item type: mountain / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Drum (Welsh pronunciation: [ˈdrɨm]) (Welsh: Y Drum = the ridge) is a summit in the Carneddau mountains in north Wales, 2 km north-east of Foel-fras. It is 771 m (2,526 ft) high. It is also known as Carnedd Penyborth-Goch.

Caer Bach (Q13126465)
item type: partial contour fort
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Caer Bach is a Welsh hillfort of indeterminate age, on a rounded hillock situated near the village of Rowen; in Conwy County, North Wales. Its name in English translates as 'Small Fort'; or alternatively 'Little Fortress'. It is situated on the Eastern slopes of Tal-y-Fan, an outlying peak of the Carneddau mountain range in northeast Snowdonia; at an altitude of approximately 413 metres (1,355 feet). Little information is known about the history of the fort, as to date, the site has undergone minimal investigation. The fort is classed as a scheduled ancient monument and is of national importance for its potential to enhance our knowledge of prehistoric settlement. It is said to retain significant archaeological potential, with a strong probability of the presence of associated archaeological features and deposits.

Mynydd Cwmcelli (Q20601054)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Cwmcelli yn gopa mynydd a geir yng Nghadair Idris rhwng Dolgellau a Machynlleth; cyfeiriad grid SH804099. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 312m: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Pont Bancog (Q20591706)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae'r tir ger Pont Bancog, gerllaw Capel Garmon yng nghymuned Bro Garmon yn Sir Conwy, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 10 Ebrill 1987 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.61 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Mosshill (Q20600631)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mosshill (ymddengys nad oes enw Cymraeg) yn ardal gadwraethol ar lan Afon Machno tua 3 milltir i'r gogledd o Benmachno yn ne Sir Conwy sydd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 07 Tachwedd 1986 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.19 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Pont-y-Pair (Q17744238)
item type: road bridge
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pont hynafol ar Afon Llugwy yn Eryri yw Pont-y-Pair. Mae'n sefyll yng nghanol pentref Betws-y-Coed yn Sir Conwy. Mae'r enw yn cyfeirio at y "pair" o ddŵr oddi tanodd lle mae'r Afon Llugwy yn ymgasglu ar ôl disgyn rhwng y creigiau. Mae'n cludo'r ffordd B5106 (Conwy - Betws-y-Coed) dros yr afon i gyffordd ar yr A5.

Foelas Arms Hotel (Q29497914)
item type: hotel

Street address: Pentrefoelas, Betws-Y-Coed, LL24 0HT (from Wikidata)

District of Arfon (Q643813)
item type: geographic location
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Arfon was one of five districts of Gwynedd, Wales, from 1974 to 1996.

Kingdom of Powys (Q769782)
item type: petty kingdom / historical country
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Kingdom of Powys (Welsh: Teyrnas Powys; Latin: Regnum Poysiae) was a Welsh successor state, petty kingdom and principality that emerged during the Middle Ages following the end of Roman rule in Britain. It very roughly covered the northern two-thirds of the modern county of Powys and part of today's English West Midlands (see map). More precisely, and based on the Romano-British tribal lands of the Ordovices in the west and the Cornovii in the east, its boundaries originally extended from the Cambrian Mountains in the west to include the modern West Midlands region of England in the east. The fertile river valleys of the Severn and Tern are found here, and this region is referred to in later Welsh literature as "the Paradise of Powys" (an epithet retained in Welsh for the modern UK county).

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 1160 disestablishments, Former monarchies of Europe
Kingdom of Seisyllwg (Q2456191)
item type: historical country
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Seisyllwg (Welsh: [sɛiˈsəɬʊɡ]) was a petty kingdom of medieval Wales. It is unclear when it emerged as a distinct unit, but according to later sources it consisted of the former Kingdom of Ceredigion plus the region known as Ystrad Tywi. Thus it covered the modern county of Ceredigion, part of Carmarthenshire, and the Gower Peninsula. It is evidently named after Seisyll, king of Ceredigion in the 7th or early 8th century, but it is unknown if he was directly responsible for its establishment. In the 10th century Seisyllwg became the centre of power for Hywel Dda, who came to rule most of Wales. In 920 Hywel merged Seisyllwg with the Kingdom of Dyfed to form the new kingdom of Deheubarth.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 920 disestablishments
Kingdom of Ceredigion (Q2578706)
item type: historical country / sovereign state
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Kingdom of Ceredigion was one of several Welsh kingdoms that emerged in 5th-century post-Roman Britain. Cardigan Bay to the west and the surrounding hilly geography made it difficult for foreign invaders to conquer. Its area corresponded roughly to that of the county of Ceredigion. Ceredigion transparently means "the people of Ceredig."

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 7th-century disestablishments in Wales
Powys Wenwynwyn (Q2670639)
item type: historical country
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Powys Wenwynwyn or Powys Cyfeiliog was a Welsh kingdom which existed during the high Middle Ages. The realm was the southern portion of the former princely state of Powys which split following the death of Madog ap Maredudd of Powys in 1160: the northern portion (Maelor) went to Gruffydd Maelor and eventually became known as Powys Fadog; while the southern portion (Cyfeiliog) going to Owain Cyfeiliog and becoming known, eventually, as Powys Wenwynwyn after Prince Gwenwynwyn ab Owain, its second ruler.

Foel Meirch (Q5464006)
item type: hill / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Foel Meirch is a top of Carnedd Dafydd in the Carneddau range in Snowdonia, North Wales. It offers commanding views of Carnedd Llewelyn and Yr Elen, and the Ysgolion Duon Cliffs.

Klondyke Lead Mine (Q6421293)
item type: lead mine
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Klondyke Mill was an ore processing mill on the edge of the Gwydir Forest, near Trefriw, north Wales.

Glyderau (Q5572807)
item type: mountain range
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Glyderau (a Welsh plural form, also known in English as the Glyders) are a mountain group in Snowdonia, North Wales. The name derives from the highest peaks in the range, Glyder Fawr and Glyder Fach. According to Sir Ifor Williams, the word "Glyder" derives from the Welsh word "Cludair", meaning a heap of stones.

Pen-y-Gwryd (Q7162064)
item type: col
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pen-y-Gwryd is a pass at the head of Nantygwryd and Nant Cynnyd rivers close to the foot of Snowdon in Gwynedd, Wales. The area is located at the junction of the A4086 from Capel Curig to Llanberis and Caernarfon and the A498 from Beddgelert and Nant Gwynant about a mile from the head of the Llanberis Pass. It is close to the boundary with Conwy county borough in northern Snowdonia. The famous mountaineering hostelry, Pen-y-Gwryd Hotel, is located in the pass. It is also a mountain rescue post with links to the other rescue posts at Ogwen Cottage and Plas y Brenin.

Nant Ffrancon Pass (Q6964273)
item type: road / valley / mountain pass
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Nant Ffrancon Pass in Snowdonia, North Wales, is the long steady climb of the A5 road between Bethesda, Gwynedd, and Llyn Ogwen in Conwy. The summit at 312 metres (1,024 ft) is at Pont Wern-gof, about one-third of a mile beyond the eastern end of Llyn Ogwen. From here the road descends through Nant y Benglog to Capel Curig and through to Betws-y-Coed. The A5 is the Holyhead to London trunk road, which was re-engineered by Thomas Telford between 1810 and 1826. The original road through the Nant Ffrancon was constructed by Lord Penrhyn in the late 18th century, and at Capel Curig in 1801 he built a coaching inn, which is now Plas y Brenin, the UK National Mountaineering Centre.

Ogwen Cottage (Q7080313)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ogwen Cottage Outdoor Pursuits Centre is situated beside Llyn Ogwen, in Gwynedd, Wales. It is owned by the National Trust, who bought the property at auction in October 2014 for £450,000. It was formerly for many years part of Birmingham City Council's Outdoor Learning Service, providing outdoor education, and with links to the climbing community.

Lledr Valley (Q6661980)
item type: valley
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Lledr Valley (Welsh: Dyffryn Lledr) is a valley in Snowdonia in north Wales. It runs from the top of the Crimea Pass, north of Blaenau Ffestiniog down to Betws-y-Coed.

Llynnau Mymbyr (Q3397923)
item type: lake
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llynnau Mymbyr are two lakes located in Dyffryn Mymbyr, a valley running from the village of Capel Curig to the Pen-y-Gwryd hotel in Snowdonia, north-west Wales. The A4086 runs along their northern banks.

Cylch Cerrig Cefn Maen Amor (Q13127640)
item type: stone circle
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cylch cerrig o Oes Newydd y Cerrig neu efallai Oes yr Efydd ydy cylch cerrig Cefn Maen Amor, rhwng Penmaenmawr a Henryd, Sir Conwy; cyfeirnod OS: SH738735. Rhif SAM CADW yr heneb hwn ydy: CN355.

Cylch Cerrig Cefn Llechen (Q20590515)
item type: stone circle
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Heneb gynhanesyddol a chylch cerrig o Oes Newydd y Cerrig neu efallai Oes yr Efydd ydy Cylch Cerrig Cefn Llechen , rhwng Penmaenmawr a Henryd, Sir Conwy; cyfeirnod OS: SH747753. Rhif SAM CADW ar y safle yma ydy: CN124.

Aber Falls Hotel (Q80578045)
item type: pub

Street address: Aber, Llanfairfechan, LL33 0LD (from Wikidata)

The Lord Newborough (Q80583401)
item type: pub

Street address: Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8JX (from Wikidata)

website: http://www.lordnewborough.co.uk

Plas Penaeldrach Manor, Pont Y Pant (Q80583431)
item type: pub

Street address: Pont Y Pant, Dolwyddelan, LL25 0PJ (from Wikidata)

website: http://www.penaeldroch.co.uk/

Y Dwygyfylchi, Dwygyfylchi (Q80583537)
item type: pub

Street address: Conway Old Road, Penmaenmawr, LL34 6SP (from Wikidata)

Cobdens Hotel (Q80857629)
item type: pub

Street address: London Road, Capel Curig, Betws-Y-Coed, LL24 0EE (from Wikidata)

Carnedd gron Moel Wnion (Q13126772)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Moel Wnion, yng nghymuned Llanllechid, Gwynedd; cyfeiriad grid SH649697. Fe'i lleolir ger copa Moel Wnion, un o fryniau'r Carneddau.

Carneddau crynion Cras (Aber) (Q13126849)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carneddau crynion Cras, yng nghymuned Abergwyngregyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH653712. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Craig Fach (Q13127301)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig Fach yn gopa mynydd a geir yn yr Wyddfa yn Eryri; cyfeiriad grid SH634552. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 568.75 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Maes-y-Gaer Camp, Aber (Q13129887)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Maes y Gaer (hefyd Maes-y-gaer) yn fryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedi'i lleoli ger Abergwyngregyn yng ngogledd-ddwyrain Gwynedd, Cymru; cyfeirnod OS: SH663725.

Afon Dulyn Round Cairn (Q20588268)
item type: archaeological site / round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gylchog o'r Oes Efydd ydy carnedd Afon Dulyn, ar lan Afon Dulyn yng nghymuned Caerhun, Sir Conwy; cyfeiriad grid SH733674.

Carnedd gron mynydd Carnedd Fach (Q20588286)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron mynydd Carnedd Fach, yng nghymuned Llanllechid, Gwynedd; cyfeiriad grid SH657626. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron Carnedd y Ddelw (Q20588411)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Carnedd y Ddelw, ger copa Carnedd y Ddelw yn y Carneddau, Eryri, yng nghymuned Abergwyngregyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH707705. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carneddau crynion Mynydd Rhiw (Q20589296)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carneddau crynion sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carneddau crynion Mynydd Rhiw, ar lethrau uchaf Mynydd Rhiw sy'n isgopa i fryn Moel Wnion yng nghymuned Abergwyngregyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH653708. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron Cefn Cyfarwydd (Q20590413)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Cefn Cyfarwydd, a leolir ar fryn Cefn Cyfarwydd yng nghymuned Trefriw, Sir Conwy; cyfeiriad grid SH752628. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol o garnedd.

Cerrig-y-ddinas, Llangelynin (Q20592411)
item type: partial contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Bryngaer yn Sir Conwy yw bryngaer Cerrig-y-dinas. Fe'u lleolir ar fryn Cerrig-y-dinas (Cerrig-y-ddinas ar y map OS), ychydig i'r gogledd o hen eglwys Llangelynnin yng nghymuned Henryd. Mae'n dyddio o Oes yr Haearn.

Carnedd gron Pwll Lle (Q20592839)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Pwll Lle, yng nghymuned Llanllechid, Gwynedd; cyfeiriad grid SH637683. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Clogwyn Llech Lefn (Q20592916)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Clogwyn Llech Lefn yn gopa mynydd a geir yn y Carneddau yn Eryri ger Bwlch y Tri Marchog, i'r dwyrain o bentref Capel Curig yn Sir Conwy; cyfeiriad grid SH709627. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 623 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Cras (Q20595018)
item type: ring cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gylchog o Oes yr Efydd ydy carnedd Cras, yng nghymuned Abergwyngregyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH 654 712.

Llyn y Gaseg-fraith (Q20596467)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn bychan yn Eryri yw Llyn y Gaseg-fraith (ceir sawl amrywiad ar yr enw, e.e. Llyn Caseg Fraith, Llyn Caseg-Fraith). Fe'i lleolir yn y Glyderau rhwng Foel Goch i'r dwyrain a Glyder Fach i'r gorllewin, ger Capel Curig yn Sir Conwy, yn agos iawn i'r ffin rhwng Conwy a Gwynedd.

Llynnau Diwaunedd (Q20596568)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Dau lyn cyfagos yn Eryri yw Llynnau Diwaunedd (amrywiadau: Llynnau Diwaunydd, Llynnau Duwaunydd). Safant i'r de-orllewin o fynydd Moel Siabod ac i'r gogledd-ddwyrain o gopa is Carnedd y Cribau yng nghymuned Dolwyddelan ym mwrdeisdref sirol Conwy.

Arllechwedd Uchaf (Q13125596)
item type: geographical object / commote
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cwmwd yng ngogledd Teyrnas Gwynedd, ac un o dri chwmwd cantref Arllechwedd, gydag Arllechwedd Isaf a Nant Conwy, oedd Arllechwedd Uchaf. Fel gweddill y cantref, roedd yn rhan o Esgobaeth Bangor.

Kingdom of Morgannwg (Q13131807)
item type: historical country
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Morgannwg was a medieval Welsh kingdom formed via the merger of the kingdoms of the Kingdom of Glywysing and the Kingdom of Gwent.

Caernarfonshire (Q731669)
item type: historic county of Wales / historic county of the United Kingdom
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Caernarfonshire (; Welsh: Sir Gaernarfon, Welsh pronunciation: [ˈsir gaɨ̯rˈnarvɔn]), historically spelled as Caernarvonshire or Carnarvonshire in English, is one of the thirteen historic counties, a vice-county and a former administrative county of Wales.

Llanberis Pass (Q751919)
item type: road / mountain pass
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Llanberis Pass (Welsh: Bwlch Llanberis; alternative English name, Pass of Llanberis) in Snowdonia carries the main road (A4086) from the south-east to Llanberis, over Pen-y-Pass, between the mountain ranges of the Glyderau and the Snowdon massif. At the bottom of the pass is the small village of Nant Peris.

Lliwedd Bach (Q6662180)
item type: hill / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Lliwedd Bach is a top of Y Lliwedd in the Snowdonia National Park, North Wales. It is the last "top" on the main ridge of Y Lliwedd, the other being Y Lliwedd East Peak. A broad ridge at around 580m carries on northwards until the subsidiary summit of Gallt y Wenallt is reached.

Llechog (Q6661954)
item type: hill / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llechog is a top of Garnedd Ugain on the Snowdon massif in Wales. It is the top of a long crest of cliffs that start in Llanberis and finishes on Garnedd Ugain. The nearby Clogwyn Station is a stop of the Snowdon mountain railway. The summit is a rocky peak sitting out from cliffs which fall steeply down to the Nant Peris valley. The viewpoint is commanding, where the full prominence of Glyder Fawr, Y Garn, Elidir Fawr and Crib Goch can be admired.

A4086 road (Q20574785)
item type: A road
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The A4086 is an A road in Gwynedd. The road goes between Caernarfon and the A5 near Capel Curig.

Y Fronllwyd (Q8046126)
item type: hill / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Y Lliwedd East Peak (Q8046155)
item type: hill / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Y Lliwedd East Peak is the twin top of Y Lliwedd in the Snowdonia National Park, North Wales. It is only 5 metres shorter than the main summit of Y Lliwedd.

Snowdon Massif (Q3297604)
item type: massif
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Snowdon Massif is one of the three mountain groups in Snowdonia, north Wales, to include mountains over 3,000 feet (914 m) high. It occupies the area between Beddgelert, Pen-y-Pass and Llanberis. It is surrounded by the Glyderau to the north-east, Moel Siabod to the east, the Moelwynion to the south, Moel Hebog, the Nantlle Ridge and Mynydd Mawr to the west, and by flatter land leading down to Caernarfon and the Menai Strait to the north-west.

A4085 road (Q4649250)
item type: A road
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The A4085 is a 20-mile road between Caernarfon and Penrhyndeudraeth in North Wales that runs through the scenic Aberglaslyn Pass. There are several locations where the road is of substandard width.

Bryngaer Nantlle (Q20584669)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

53.06°N 4.2°W / 53.06; -4.2 (Bryngaer Nantlle.)

Bryn quarry (Q13127098)
item type: quarry
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Chwarel lechi gerllaw Llanllechid, Gwynedd oedd Chwarel y Bryn, hefyd Chwarel Bryn Hafod y Wern neu Chwarel Bryn Hall. Saif ychydig i'r gogledd-ddwyrain o bentref Llanllechid (Cyf. OS SH631693).

Chwarel Cook & Ddôl (Q20594465)
item type: quarry
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Chwarel lechi, ger Llanberis, Gwynedd, oedd Chwarel Cook & Ddôl. Roedd yn ymestyn ar hyd y llechweddau rhwng Llyn Padarn a'r llechweddau i'r gorllewin o'r llyn (cyf. OS 560605).

Carnedd gron y Garn (Q20589149)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron y Garn (Betws Garmon), yng nghymuned Betws Garmon, Gwynedd; cyfeiriad grid SH551526. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Gallt-y-Llan quarry (Q13127088)
item type: quarry
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Chwarel lechi ar lechweddau'r Wyddfa oedd Chwarel Gallt-y-Llan. Saif ychydig i'r de-orllewin o bentref Nant Peris.

Chwarel Hafod y Llan (Q13127095)
item type: quarry
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Chwarel lechi ar lethrau deheuol yr Wyddfa yn ardal Beddgelert, Gwynedd, oedd Chwarel Hafod y Llan, hefyd Chwarel Cwm Llan neu South Snowdon. Saif yng Nghwm Llan uwchben Nant Gwynant (cyf. OS SH613524).

Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn (Q20576126)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn, Arfon, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1979 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 325.67 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Cwm Dwythwch (Q20592347)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cwm Dwythwch wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1979 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 378.18 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Clogwynygarreg (Q20592947)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Clogwynygarreg wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 27 Hydref 1989 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 16.89 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Cylch cytiau caeëdig ac aneddog Llanllechid (Q20599175)
item type: Cytiau Gwyddelod
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Olion math o gytiau hynafol sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd yw cylch cytiau caeedig ac anheddog Llanllechid, yng nghymuned Llanllechid, Gwynedd; cyfeiriad grid SH632685. Enw arall ar y math hwn o heneb yw Cytiau'r Gwyddelod, sy'n enw camarweiniol.

Bwlch Cwmllan quarry (Q13127090)
item type: slate mine
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Chwarel lechi ar ochr ddeheuol yr Wyddfa yw Chwarel Bwlch Cwmllan, hefyd Chwarel Bwlch Cwm Llan neu Chwarel West Snowdon. Saif gerllaw Bwlch Cwmllan, rhwng Yr Aran ag Allt Maenderyn (cyf. OS: SH602521).

Pedol yr Wyddfa (Q13130607)
item type: path
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pedol yr Wyddfa yw'r enw a roir i'r daith i gopa'r Wyddfa sy'n cynnwys y copaon eraill o gwmpas copa'r Wyddfa ei hun.

Gwastadnant (Q107033297)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Gwastadnant ( ynganiad ); (Saesneg: Gwastadnant). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Gaernarfon ac yn eistedd o fewn cymuned Llanberis.

North Wales (Q1892770)
item type: geographic region / statistical territorial entity
Summary from English Wikipedia (enwiki)

North Wales (Welsh: Gogledd Cymru), also known as the North of Wales (or simply the North, or in Welsh 'y Gogledd' in Wales), is a geographic region of Wales, encompassing its northernmost areas. It borders Mid Wales (or South Wales under some definitions) to the south, England to the east, and the Irish Sea to the north and west. The area is highly mountainous and rural, with Snowdonia National Park (Parc Cenedlaethol Eryri) and the Clwydian Range and Dee Valley (Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy), known for its mountains, waterfalls and trails, located wholly within the region. Its population is more concentrated in the north-east, and northern coastal areas of the region, whilst significant Welsh-speaking populations are situated in its western and rural areas. North Wales is imprecisely defined, lacking any exact definition or administrative structure. For the public purposes of health, policing and emergency services, and for statistical, economic and cultural purposes, North Wales is commonly defined administratively as its six most northern principal areas, but other definitions of the geographic region exist, with Montgomeryshire historically considered to be part of the region.

Allt y Benglog National Nature Reserve (Q4733306)
item type: national nature reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Allt y Benglog is a small national nature reserve near Dolgellau in Wales.

Arenigs (Q4789026)
item type: mountain range / geographical object
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Arenigs is an informal term for a group of mountains in central Snowdonia, in north Wales. They are not strictly defined, but normally include at least the following peaks:

Christ Church, Bala (Q5108667)
item type: church building
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Christ Church, Bala, is in Bala, Gwynedd, Wales (grid reference SH926362). It is an active Anglican church in the deanery of Penllyn & Edeyrnion, the archdeaconry of Wrexham, and the diocese of St Asaph. The church was designated a Grade II listed building on 13 December 2001.

Canolfan Tryweryn (Q5033164)
item type: Artificial whitewater
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Canolfan Tryweryn is the National White Water Centre for Wales, and is based near Bala in North Wales. It developed the first commercial white water rafting operation in the UK in 1986, and since then has grown to become the largest and one of the most well-known rafting organisations in the UK. The centre is home to paddlesport National Governing Body Canoe Wales. The National White Water Centre is ideal for canoeing, kayaking, play-boating and coached groups who sometimes run BCU/CW Star Awards.

Llanuwchllyn F.C. (Q97403519)
item type: association football team
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanuwchllyn Football Club (Welsh: Clwb Pêl Droed Llanuwchllyn) is a Welsh football team based near Bala in Wales. They play in the Ardal Leagues North East, which is in the third tier of the Welsh football league system.

Mary Jones World (Q61752742)
item type: museum / organization / heritage centre
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mary Jones World (Welsh: Byd Mary Jones) is a small heritage centre located in Llanycil near Bala, Gwynedd, Wales. Situated on the north shore of Bala Lake, it provides information on Mary Jones, a fifteen-year-old girl from Llanfihangel-y-Pennant. After she had saved her money for six years, in 1800 Jones walked 26 miles to buy a copy of a Welsh-language Bible, which she thought would be available in Bala, only to find that they were sold out. The Reverend Thomas Charles was reputed to have given her his own spare copy.

website: https://www.bydmaryjonesworld.org.uk/

Rhiw Llwyd (Q7320722)
item type: human settlement
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Rhiw Llwyd is the name of an early medieval Wales lordship which was created in the Kingdom of Gwynedd in the 12th century for Tomas ap Rhodri ab Owain Gwynedd and his successors. The location of this lordship is not certain but it seems likely it refers to a hill of the same name (meaning in Welsh "grey slope") between Penmachno and Ysbyty Ifan in Gwynedd. The precise spelling of the name "Rhiw Llwyd" varies in historic documents, ranging from "Friw", "Friwllwyd", "Rhiwlwyd" and others.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Former subdivisions of Wales
Carnedd gron Moel Caws (Q13126773)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Moel Caws, yng nghymuned Llanuwchllyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH845273. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Craig y Benglog (Moel Cae'r-defaid) (Q13127307)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig y Benglog, copa dwyreiniol yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng Dolgellau a Llanuwchllyn, y Bala; cyfeiriad grid SH805244. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 492.7 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Enw arall ar Graig y Benglog ydy Moel Cae'r-defaid.

Ffridd yr Allt-llwyd (Q13128423)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ffridd yr Allt-llwyd yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH797296. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 454metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Pen-aran (Q13130615)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen-aran yn gopa mynydd a geir i'r gogledd o Aran Benllyn, Gwynedd, rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SH868247. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 831 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Pen y Bedw (copa dwyreiniol) (Q13130644)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen y Bedw (copa ddwyreiniol) yn gopa mynydd a geir yn y Moelwynion i'r de o Fetws-y-coed, Gwynedd; cyfeiriad grid SH784470. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 448 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Y fam-fynydd yw: Pen y Bedw (copa gorllewinol).

Carnedd gron Bryn Cau (Q20584896)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Bryn Cau, yng nghymuned Llanuwchllyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH819330. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Foel Boeth (Q20594676)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Boeth yn gopa mynydd a geir yn Arenig 3 milltir i'r gogledd-orllewin o Lanuwchllyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH834337. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 495 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Moel Llechwedd (Q20600247)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Moel Llechwedd yn gopa mynydd a geir yn Arenig i'r de-orllewin o Lyn Celyn, ger y Bala; cyfeiriad grid SH829372. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 806metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Town Hall (Q29484498)
item type: seat of local government
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bala Town Hall (Welsh: Neuadd y Dref Y Bala), known in the late 19th century as the County Hall (Welsh: Neuadd y Sir Y Bala), is a municipal building in Bala, Gwynedd, Wales. The structure, which is now used as a restaurant, is a Grade II listed building.

Bala Golf Club (Q16837197)
item type: golf club
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bala Golf Club (Welsh: Clwb Golff Bala) is a golf club based just outside Bala at Gwynedd, Wales. It is a 10 hole course and is 1000 feet above sea level, overlooking Llyn Tegid (Bala Lake). Their "Pay and Play" course is available to non-members.

Bala Library (Q47523088)
item type: public library

Street address: Bala Library, Campws Y Berwyn Campus, Ffrydan Rd, Bala LL23 7RU (from Wikidata)

website: https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Your-local-library/Bala-library.aspx

Plas Coch Hotel (Q80577973)
item type: pub

Street address: High Street, Bala, LL23 7AB (from Wikidata)

website: http://www.plascoch.com/

Eagles Inn (Tafarn Yr Eryrod), Llanuwchllyn (Q80583229)
item type: pub

Street address: Llanuwchllyn, Bala, LL23 7UB (from Wikidata)

website: http://yr-eagles.co.uk

The Eagles (Ty Uchaf) (Q80583300)
item type: pub

Street address: High Street, Penmachno, Betws-Y-Coed, LL24 0UG (from Wikidata)

Amnodd-bwll (Q20577482)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Amnodd-bwll wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 29 Tachwedd 2001 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 6.57 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Bryn-llin-fawr (Q20585115)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Bryn-llin-fawr, ar lannau Afon Bryn-llin-fawr i'r gogledd-ddwyrain o'r Ganllwyd yn ne Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1981 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 14.94 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Cae'r Felin (Q20586212)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cae'r Felin wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 01 Ionawr 1978 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 2.86 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Ceunant Aberderfel (Q20589835)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ceunant Aberderfel wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 29 Tachwedd 2001 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.76 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Dôl-cyn-afon (Q20591036)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Dôl-cyn-afon wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 06 Mawrth 2009 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.82 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Craig y Benglog (Q20594854)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig y Benglog wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1959 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 35.75 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Conwy River Fields (Q20599744)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Meysydd Afon Conwy yn safle naturiol ar lan Afon Conwy gerllaw Ysbyty Ifan yn Sir Conwy sydd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SSSI) ers 23 Ionawr 1987 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.87 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Meysydd Eidda (Q20599779)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Meysydd Eidda, a leolir ar lan Afon Eidda ger Ysbyty Ifan yn ne Sir Conwy, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 01 Ionawr 1978 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 4.44 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Migneint-Arenig-Dduallt (Q20599846)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Migneint-Arenig-Dduallt wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 01 Ionawr 1971 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 19846.41 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle. Mae'n cynnwys ucheldir gwlyb y Migneint, y ddau Arenig (Arenig Fawr ac Arenig Fach) a'r Dduallt.

St Beuno's Church (Q29502733)
item type: church building / former church
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Saif Eglwys Sant Beuno ym mhentref Llanycil, ar lan Llyn Tegid, rhwng y llyn a'r A494; cyfeirnod OS: SH9146934868. Fe'i cofnodir am y tro cyntaf yn 1291.

Urdd Camp Glan-llyn (Q14508505)
item type: sports complex
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Gweler hefyd: Glan-llyn (Ardal Gadwraeth Arbennig).

Canolfan breswyl aml-weithgaredd yw Gwersyll yr Urdd Glan-llyn. Lleolir ar lan Llyn Tegid, rhwng y Bala a Llanuwchllyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Ysgol Bro Tryweryn (Q66007345)
item type: Welsh-medium school

Street address: Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch, Bala, Gwynedd, LL23 7NT (from Wikidata)

EDUBase URN: 400176

Rhosdylluan (Q107033420)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Rhosdylluan ( ynganiad ); (Saesneg: Rhosdylluan). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Llanuwchllyn.