VC48 Merionethshire

VC48 Merionethshire, Gwynedd, Wales, United Kingdom
category: boundary — type: vice county — OSM: relation 298875

Items with no match found in OSM

2,404 items

Roman Catholic Diocese of Wrexham (Q375607)
item type: diocese of the Catholic Church
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Roman Catholic Diocese of Wrexham, is a diocese of the Latin Rite of the Roman Catholic Church in Wales. The diocese is a suffragan of the Archdiocese of Cardiff, directly subject to the authority of the Pope.

website: http://www.wrexhamdiocese.org.uk/

Bala Golf Club (Q16837197)
item type: golf club
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bala Golf Club (Welsh: Clwb Golff Bala) is a golf club based just outside Bala at Gwynedd, Wales. It is a 10 hole course and is 1000 feet above sea level, overlooking Llyn Tegid (Bala Lake). Their "Pay and Play" course is available to non-members.

Churchyard Cross, High Street (s Side) (Q17739976)
item type: churchyard cross
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Croes eglwysig 2.2 metr o uchder ac a gerfiwyd o garreg yn y Canol Oesoedd ydy Croes Corwen, Corwen, Sir Ddinbych; cyfeiriad grid SJ079433. Mae'r garreg-sail yn gron a chanddi ddiamedr o 1.6m ac yn 0.3m o ran uchder. Ceir arni lawysgrifen cyfrin o ryw fath.

Bwrdd Y Tri Arglwydd (Q18535485)
item type: dolmen / boundary marker / ancient monument
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Rhwng Bryneglwys a Chorwen, Sir Ddinbych, ceir swp o gerrig hynafol a elwir yn Fwrdd y Tri Arglwydd neu Carreg Glyn Dŵr (Cyfeirnod grid OS: SJ10454682). Yn ôl traddodiad, mae'r cerrig hyn yn nodi'r ffin ganoloesol rhwng Arglwyddiaeth Dinbych, ym meddiant Reginald de Grey, a chwmwd Cynllaith Owain, ym meddiant Owain Glyn Dŵr (Glyndyfrdwy, Rhug a Iâl). Roedd hefyd yn nodi'r pwynt ble roedd pedwar plwyf yn cyfarfod - Llanelidan, Bryneglwys, Gwyddelwern a Llansanffraid Glyndyfrdwy ac am gyfnod yn sefyll ar y ffin rhwng yr hen Sir Ddinbych a Sir Feirionnydd

Owain Glyndŵr's Mount (Q13126900)
item type: motte-and-bailey castle / castle ruin
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol ydy Castell Glyndyfrdwy (hefyd Castell Glyn Dŵr neu Mwnt Owain Glyn Dŵr), Llidiart y Parc, Glyndyfrdwy, heb y mur gwarcheidiol arferol, sef y “beili”. Fe'i lleoli ger Corwen yn Sir Ddinbych (cyfeiriad grid SJ125431). Fe'i cofrestrwyd gan Cadw a chaiff ei adnabod gyda'r rhif SAM: ME017.

Orddu (Q13130518)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Orddu yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH963423. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 34 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Saif Orddu yn rhannol yng nghymuned Llangwm, Conwy.

Pen-aran (Q13130615)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Pen-aran yn gopa mynydd a geir i'r gogledd o Aran Benllyn, Gwynedd, rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SH868247. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 831 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Cerrig Coediog (Q20592337)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cerrig Coediog yn gopa mynydd a geir yn y Berwyn 5 km i'r de-ddwyrain o Gorwen, ar y ffin rhwng Powys a Sir Ddinbych; cyfeiriad grid SJ113386. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 561.4 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Cefn Perfedd [Pen y Lladron] (Q20600374)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Moel yr Henfaes (copa dwyreiniol) yn gopa mynydd a geir i'r de o Gorwen ym Mynyddoedd y Berwyn rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SJ099374. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 572 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Cadair Bronwen (copa gogledd-ddwyrain) (Q13126449)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cadair Bronwen (copa gogleddol-orllewinol) yn mynydd gopa a geir yn y Berwyn tua 5 km i'r de-ddwyrain o bentref Llandrillo, Sir Ddinbych.; cyfeiriad grid SJ087352. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 689 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Moel Fodig (Q13130188)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

53°N 3.35°W / 53; -3.35 (Moel Fodig (bryngaer).)

Dinas Melin-y-Wig (Q20590537)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Dinas Melin-y-Wig yn fryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedi'i lleoli ger Betws Gwerful Goch, Sir Ddinbych, Cymru; cyfeirnod OS: SJ049491.

Mynydd Rhyd ddu (Q20601178)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Rhyd Ddu yn gopa mynydd a geir ger Gwyddelwern, Sir Ddinbych; cyfeiriad grid SJ054477. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 224 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Glyndwr Cinema (Q39013193)
item type: movie theater

Street address: Green Lane, Corwen, LL21 0DN, Wales (from Wikidata)

Afon Twrch (Dyfrdwy) (Q13125399)
item type: river
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Afon ym Mhenllyn, de Gwynedd, sy'n llifo i mewn i afon Dyfrdwy, yw Afon Twrch.

River Ceirw (Q20590910)
item type: river
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Afon yng ngogledd Cymru yw Afon Ceirw. Ei hyd yw tua 14 milltir.

Corwen Museum (Q113370293)
item type: museum

Street address: Capel Coch, London Road, Corwen LL21 0DP (from Wikidata)

Corwen Pavilion (Q20602389)
item type: theater / multi-purpose hall
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Neuadd aml-ddefnydd yng Nghorwen, Sir Ddinbych oedd Pafiliwn Corwen. Dechreuodd y pafiliwn ei bywyd fel neuadd arddangos yn Lerpwl cyn ei hailadeiladu yng Nghorwen.

Street address: Heol Llundain, Corwen, Denbighshire, LL21 0DR, Wales (from Wikidata)

St Beuno's Church (Q29502733)
item type: church building / former church
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Saif Eglwys Sant Beuno ym mhentref Llanycil, ar lan Llyn Tegid, rhwng y llyn a'r A494; cyfeirnod OS: SH9146934868. Fe'i cofnodir am y tro cyntaf yn 1291.

Carnedd gron Blaen Llynor (Q13126698)
item type: archaeological site
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Blaen Llynor, yng nghymuned Llandrillo, Sir Ddinbych; cyfeiriad grid SJ085367. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron Nant Esgeiriau (Q13126789)
item type: archaeological site
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron (Saesneg: round cairn) sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Nant Esgeiriau, yng nghymuned Llandrillo, Sir Ddinbych; cyfeiriad grid SJ044329. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog (Saesneg: ring cairn) sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Caerau Uchaf (Q20586710)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Caerau Uchaf wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 10 Ebrill 1987 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 2.42 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Cors y Sarnau (Q20596176)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cors y Sarnau, ger pentref y Sarnau yn ardal y Bala, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 10 Ionawr 1963 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 14.68 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Chwarel Gelli-grin (Q20596962)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Chwarel Gelli-grin wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 15 Tachwedd 1999 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 3.44 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Chwarel Cwm Hirnant (Q20598040)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Chwarel Cwm Hirnant wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 15 Tachwedd 1999 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.51 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Carnedd gron Cefn Caer Euni (Q13126719)
item type: cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Cefn Caer Euni, ar fryn Cefn Caer Euni yng nghymuned Llandderfel, Gwynedd; cyfeiriad grid SH988406. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol o garnedd.

Carnedd gron Foel y Geifr (Q13126751)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Foel y Geifr, yng nghymuned Llangywer (hefyd: Llangywair), Gwynedd; cyfeiriad grid SH937275. Saif ar gopa Foel y Geifr. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog, sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Carnedd gron Carnedd y Filiast (Q20589243)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Carnedd y Filiast, ger copa Carnedd y Filiast yng nghymuned Llandderfel, Gwynedd; cyfeiriad grid SH871445. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol o garnedd.

Carnedd gron Foel Cwm Sian Llwyd (Q20594705)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Foel Cwm Sian Llwyd, yng nghymuned Llangywer, Gwynedd; cyfeiriad grid SH998313. Saif ar lethrau Foel Cwm Sian Llwyd. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

The Branas School (Q66004795)
item type: independent school / special school

Street address: The Branas School, Branas Isaf, Llandrillo, Corwen, Denbighshire, LL21 0TA (from Wikidata)

EDUBase URN: 401979

Urdd Camp Glan-llyn (Q14508505)
item type: sports complex
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Gweler hefyd: Glan-llyn (Ardal Gadwraeth Arbennig).

Canolfan breswyl aml-weithgaredd yw Gwersyll yr Urdd Glan-llyn. Lleolir ar lan Llyn Tegid, rhwng y Bala a Llanuwchllyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Corwen Library (Q47508756)
item type: public library

Street address: Corwen Library, Neuadd Edeyrnion, London Road, Corwen, Denbighshire, LL21 0DR, Wales (from Wikidata)

website: https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/contact-us/visit-us/find-a-council-building-or-office/corwen-one-stop-shop.aspx

Bala Library (Q47523088)
item type: public library

Street address: Bala Library, Campws Y Berwyn Campus, Ffrydan Rd, Bala LL23 7RU (from Wikidata)

website: https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Your-local-library/Bala-library.aspx

Ysgol Bro Tryweryn (Q66007345)
item type: Welsh-medium school

Street address: Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch, Bala, Gwynedd, LL23 7NT (from Wikidata)

EDUBase URN: 400176

Ysgol Betws Gwerful Goch (Q66007429)
item type: Welsh-medium school

Street address: Ysgol Betws Gwerful Goch, Betws Gwerfil Goch, Corwen, Denbighshire, LL21 9PY (from Wikidata)

EDUBase URN: 400289

Ysgol Gynradd Carrog (Q66007430)
item type: bilingual school

Street address: Ysgol Gynradd Carrog, Carrog, Nr Corwen, Denbighshire, LL21 9AW (from Wikidata)

EDUBase URN: 400290

Castell Gronw (Q20598633)
item type: castle
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Hen domen, neu fwnt, o'r Oesoedd Canol ydy Castell Gronw, heb y mur gwarcheidiol arferol, sef y “beili”. Lleoliad: Llangywer, Llanuwchllyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH930350. Fe godwyd y rhan fwyaf o'r tomenni hyn yng Nghymru rhywdro rhwng degawdau olaf yr 11g ac ail hanner y 12g allan o bridd a charreg, gyda ffos o'u cwmpas fel rheol. Y Normaniaid ddaeth â'r math hwn o amddiffynfa o Ffrainc i wledydd Prydain a mabwysiadwyd y dechnoleg gan y Cymry.

Four Crosses (Q20594967)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref bychan yn Sir Ddinbych yw Four Crosses( ynganiad ) (ymddengys ni cheir enw Cymraeg). Fe'i lleolir ar y briffordd A474 fymryn cyn ei chyffwrdd â'r A5, tua 2.5 milltir i'r gorllewin o Gorwen. Mae'n rhan o gymuned Y Ddwyryd.

Bethel (Q107032217)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Bethel ( ynganiad ); (Saesneg: Bethel). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Llandderfel.

Talardd (Q107032961)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Talardd ( ynganiad ); (Saesneg: Talardd). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Llanuwchllyn.

Tre'r-llan (Q107033008)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Tre'r-llan ( ynganiad ); (Saesneg: Tre'r-llan). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Llandderfel.

Rhiwlas (Q111328993)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Am leoedd eraill o'r un enw, gweler Rhiwlas (gwahaniaethu).

Pentrefan yng nghymuned Llandderfel, Gwynedd, Cymru, yw Rhiwlas. Saif ar gyrion gogleddol Y Bala.

Llyn Bod Petrual (Q13129732)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn bychan iawn yw Llyn Bod Petrual (neu Llyn Petrual), (Cyfeirnod AO: 1052248) sydd yng nghanol Fforest Clocaenog, rhwng Rhuthun a Cherrigydrudion, Sir Ddinbych. Ar hyn o bryd mae'n eiddo i'r Comisiwn Coedwigaeth. Mae maes parcio a safleoedd picnic. Mae lliwiau'r hydref yn nodwyddiadol ar goed o gwmpas y llyn.

Branas Uchaf (Q17741715)
item type: building
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Fferm yn ne Sir Ddinbych yw Branas Uchaf lle ceir siambr gladdu Neolithig sydd i'w dyddio i ddiwedd y 4ydd fileniwm CC neu ddechrau'r 3ydd fileniwm CC. Mae'r safle yn gorwedd ar dir y fferm tua milltir a hanner i'r gorllewin o bentref Llandrillo ar lan ogleddol afon Dyfrdwy yn Edeirnion.

Bala transmitting station (Q4849713)
item type: transmitter station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Bala transmitting station is a facility for television transmission sited about 6 km east of the town of Bala in Gwynedd, Wales. It consists of a self-supporting 45 m lattice steel mast standing on high ground about 310 m above sea level. It is owned and operated by Arqiva.

Bryn Hynod Halt railway station (Q4980873)
item type: railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bryn Hynod railway station was a railway halt on the Bala Lake Railway, in Gwynedd, Wales. Trains stopped here by request.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd
A494 road (Q4649381)
item type: A road
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The A494 is a trunk road in Wales and England. The route, which is officially known as the Dolgellau to South of Birkenhead Trunk Road, runs between the terminus of the M56 motorway between Mollington and Capenhurst and the A470 at Dolgellau, Gwynedd. Its northern sections remain among the busiest roads in Wales.

Bonwm Halt railway station (Q4942683)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bonwm Halt (Pron: Bon-oom) in Denbighshire, Wales, was a minor station on the Ruabon to Barmouth line.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Denbighshire, Railway stations in Great Britain closed in 1964
Christ Church, Bala (Q5108667)
item type: church building
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Christ Church, Bala, is in Bala, Gwynedd, Wales (grid reference SH926362). It is an active Anglican church in the deanery of Penllyn & Edeyrnion, the archdeaconry of Wrexham, and the diocese of St Asaph. The church was designated a Grade II listed building on 13 December 2001.

Corwen F.C. (Q5173487)
item type: association football team
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Corwen F.C. is a Welsh football club based in Corwen, Denbighshire, playing in the Ardal Leagues North East, the third tier of the Welsh football pyramid.

Bala Junction railway station (Q4849676)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bala Junction railway station was on the Ruabon to Barmouth line in southern Gwynedd, Wales. It closed to passengers on Monday 18 January 1965. Bala Junction was unusual in that it was inaccessible by road and merely served as an interchange station; it was located about ¾ mile to the south-east of the town of Bala.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1965
Canolfan Tryweryn (Q5033164)
item type: Artificial whitewater
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Canolfan Tryweryn is the National White Water Centre for Wales, and is based near Bala in North Wales. It developed the first commercial white water rafting operation in the UK in 1986, and since then has grown to become the largest and one of the most well-known rafting organisations in the UK. The centre is home to paddlesport National Governing Body Canoe Wales. The National White Water Centre is ideal for canoeing, kayaking, play-boating and coached groups who sometimes run BCU/CW Star Awards.

Gwyddelwern railway station (Q29379041)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gwyddelwern railway station was a station in Gwyddelwern, Denbighshire, Wales. The station was opened on 1 March 1863, closed to passengers on 2 February 1953 and closed completely on 2 December 1957. Nothing remains of the station today and the site is occupied by a sawmill.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Denbighshire, Railway stations in Great Britain closed in 1957
Cynwyd Forest Quarry (Q20588819)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Sometimes referred to in literature as 'Bwlch y Gaseg' and in very close proximity to the area named as such on OS Map (six-inch to the mile) 1888-1913, the Cynwyd Forest Quarry is a Site of Special Scientific Interest (SSSI) located aside a track within the Cynwyd Forest near Corwen , Denbighshire, North Wales. It was described by Rushton et al. (2000) and exposes Late Ordovician micaceous siltstones and mudstones of the Dolhir Formation (Ashgill Series, Rawtheyan Stage) which yields a rich shelly (brachiopod) fauna. Trilobites are represented by several genera although the fauna is dominated by Gravicalymene arcuata Price, 1982. Bivalves, bryozoans and various Echinodermata (Crinoids and Cystoids) are also present. Examples of most of the fossils listed below are illustrated and briefly described (or remarked upon) in "Fossils of the Upper Ordovician" by Harper and Owen (Eds.).

Corwen railway station (Q5173488)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Corwen railway station was a railway station on the Ruabon to Barmouth Line, located in the town of Corwen in Denbighshire, Wales.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Denbighshire, Railway stations in Great Britain closed in 1964
Llandderfel railway station (Q6661151)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llandderfel railway station in Gwynedd, Wales, was a station on the Ruabon to Barmouth line. It closed to passengers ahead of the scheduled closure date of Monday 18 January 1965 because of flooding by the River Dee which breached the line near Llandderfel on 14 December 1964. This section of the line was never re-opened. The station had a signal box and was a passing place on the single line. Today, no trace of the station buildings exist; however, the flight of steps that leads from the road overbridge down to where the platforms once were are still in situ, along with a small section of overgrown "up" platform a few yards up from the steps.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1964
Glan Llyn Halt railway station (Q5566592)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Glan Llyn Halt in Gwynedd, Wales, was a railway halt on the Ruabon to Barmouth line on the south shore of Bala Lake, and is a limited-use station on the Bala Lake Railway which operates over part of the same route.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1965
Cynwyd railway station (Q5200189)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cynwyd () was a railway station in Cynwyd, Denbighshire, Wales on the Ruabon Barmouth Line. It was to have closed to passengers on Monday 18 January 1965 but closed prematurely on 14 December 1964 due to flood damage.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Denbighshire, Railway stations in Great Britain closed in 1964
Glyndŵr (Q5572936)
item type: District of Wales
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Glyndŵr was one of six districts of Clwyd between 1974 and 1996.

Gwerclas (Q5623544)
item type: castle
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gwerclas usually refers to a former castle and farmstead close to Cymmer in the parish of Llangar in the ancient cantref of Edeyrnion, Wales. It is now just an uninhabited upland area. The modest castle found at the site during the early Middle Ages is now completely ruinous. The ancient Barons of Cymmer yn Edeyrnion (known as the Hughes of Gwerclas) cite this place as their ancestral home. Prior to the resettling of the castle in 1186 by the ancestors of the Hughes family it was the power base of the mysterious Maer Du or "Black Mayors" of Edeyrnion.

Llansanffraid Glyndyfrdwy (Q6661749)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llansanffraid Glyndyfrdwy is a former civil parish in the Edeirnion area of Denbighshire in Wales. Until 1974 it was part of Meirionnydd, and was transferred to Glyndŵr District in Clwyd by the Local Government Act 1972. It became part of Denbighshire in 1996, and now forms part of the community of Corwen. It includes the village of Carrog.

Deeside and Moelfferna quarries (Q85756195)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Deeside and Moelfferna quarries were neighbouring slate quarries, near Glyndyfrdwy in North Wales. They were both operated by the same company throughout their history, and were both connected by the Deeside Tramway to the Llangollen and Corwen Railway.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 1947 disestablishments in Wales
Llanuwchllyn F.C. (Q97403519)
item type: association football team
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanuwchllyn Football Club (Welsh: Clwb Pêl Droed Llanuwchllyn) is a Welsh football team based near Bala in Wales. They play in the Ardal Leagues North East, which is in the third tier of the Welsh football league system.

Mary Jones World (Q61752742)
item type: museum / organization / heritage centre
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mary Jones World (Welsh: Byd Mary Jones) is a small heritage centre located in Llanycil near Bala, Gwynedd, Wales. Situated on the north shore of Bala Lake, it provides information on Mary Jones, a fifteen-year-old girl from Llanfihangel-y-Pennant. After she had saved her money for six years, in 1800 Jones walked 26 miles to buy a copy of a Welsh-language Bible, which she thought would be available in Bala, only to find that they were sold out. The Reverend Thomas Charles was reputed to have given her his own spare copy.

website: https://www.bydmaryjonesworld.org.uk/

Llandrillo railway station (Q15242555)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llandrillo railway station (ɬandriːɬɔ) in Denbighshire, Wales, was a station on the Ruabon to Barmouth line. It was to have closed to passengers on Monday 18 January 1965 but closed prematurely on 14 December 1964 due to flood damage. The station had a signal box and was a passing place on the single line.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Denbighshire, Railway stations in Great Britain closed in 1964
Hirnant Limestone (Q17513079)
item type: formation
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Hirnant Limestone is an old name for a geologic formation in England and Wales, defining the Hirnantian. It preserves fossils dating back to the Ordovician period. It is now classified as the Hirnant Limestone Member of the Foel Y Ddinas Mudstones Formation.

Town Hall (Q29484498)
item type: seat of local government
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bala Town Hall (Welsh: Neuadd y Dref Y Bala), known in the late 19th century as the County Hall (Welsh: Neuadd y Sir Y Bala), is a municipal building in Bala, Gwynedd, Wales. The structure, which is now used as a restaurant, is a Grade II listed building.

Is Tryweryn (Q13129273)
item type: commote
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Un o ddau gwmwd Cantref Penllyn ym Meirionnydd (de Gwynedd) oedd Is Tryweryn.

Uwch Tryweryn (Q13132167)
item type: commote
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Un o ddau gwmwd Cantref Penllyn ym Meirionnydd (de Gwynedd) oedd Uwch Tryweryn.

Merionethshire (Q577711)
item type: historic county of Wales / historic county of the United Kingdom
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Merionethshire or Merioneth (Welsh: Meirionnydd or Sir Feirionnydd) is one of thirteen historic counties of Wales, a vice county and a former administrative county.

Tomen y Mur (Q12071213)
item type: castrum / motte-and-bailey castle / archaeological site / Roman building
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tomen y Mur is a First Century AD Roman fort in Snowdonia, Gwynedd, Wales. The fortification, which lies on the slope of an isolated spur northeast of Llyn Trawsfynydd, was constructed during the North Wales campaigns of governor Gnaeus Julius Agricola in AD 78. The fort stood adjacent to the Roman road known as Sarn Helen. It was occupied until it was abandoned around AD 140. In the 11th century, the Normans reused part of the site for a motte.

A496 road (Q11014704)
item type: A road
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The A496 is a major coastal and mountainous road in southern Snowdonia.

Ffestiniog transmitting station (Q5446208)
item type: transmitter station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Ffestiniog transmitting station is a broadcasting and telecommunications facility located on the slopes of Mynydd Maentwrog about 3 kilometres (1.9 mi) south of the town of Llan Ffestiniog, in Gwynedd, Wales. It was originally built by the IBA, entering service in early 1969 acting as a BBC and ITV relay transmitter for the now-defunct 405-line VHF television system.

Cwm Nantcol (Q5197202)
item type: valley
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cwm Nantcol is a valley in the Ardudwy area of the county of Gwynedd in Wales.

Hafod Garregog National Nature Reserve (Q5638410)
item type: National Nature Reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Hafod Garegog National Nature Reserve is a national nature reserve located near the village of Nantmor, about 6 kilometres north of Porthmadog in Gwynedd.

Llechwedd quarry (Q6661976)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llechwedd quarry (Welsh pronunciation: [ɬɛχˈwɛð]) is a major slate quarry in the town of Blaenau Ffestiniog, north Wales. At its peak in 1884 it produced 23,788 tons of finished slate per year and had 513 employees. It continues to produce slate on a limited scale and is the location of the Llechwedd Slate Caverns tourist attraction.

Maenofferen Quarry (Q13645848)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Maenofferen quarry (also known as Maen Offeren quarry) is a major slate quarry in the town of Blaenau Ffestiniog, north Wales and one of the major users of the Ffestiniog Railway. It continues to produce crushed slate on a limited scale under the ownership of the nearby Llechwedd quarry.

Morfa Harlech sand dunes (Q6911495)
item type: dune
Summary from English Wikipedia (enwiki)
Oakeley Quarry (Q7073825)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Oakeley quarry is a slate quarry in the town of Blaenau Ffestiniog, north Wales. It was the largest underground slate mine in the world, and had 26 floors spanning a vertical height of nearly 1,500 feet (460 m).

Parc, Penrhyndeudraeth (Q7136357)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Parc (meaning Park in English) is the name of an ancient mansion found near the village of Croesor in the community of Llanfrothen near Penrhyndeudraeth, in Gwynedd, Wales. The former mansion has been in ruins since the end of the 17th century when the resident Anwyl Family moved to Llugwy.

Pensarn (Q7164719)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pensarn (or Pen-sarn) is a small village in the Ardudwy area of Gwynedd, Wales. It is situated on the coastal road between Llanbedr and Harlech.

Moelwyn Mawr North Ridge Top (Q15254131)
item type: hill / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moelwyn Mawr North Ridge Top is a top of Moelwyn Mawr in Snowdonia, North Wales and forms part of the Moelwynion. From its summit, which directly overlooks Bwlch Rhosydd, can be seen Cnicht, Allt-fawr and Moel-yr-hydd. A recently discovered 'top' has only received attention from Nuttall baggers.

Graig Ddu quarry (Q16839883)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Graig Ddu quarry (also known as Craig Ddu quarry, Manod quarry, or, since the closure of the nearby Cwt y Bugail quarry, Cwt y Bugail quarry) is a disused slate quarry near Blaenau Ffestiniog (formerly Blaenau Festiniog), in Gwynedd (formerly Merioneth or Merionethshire), North Wales. Although output was only about 3,000 tons a year (3,140 tons in 1882), it reputedly has 36 saw tables and the same number of dressing machines on site. As with others in the area, the quarry suffered from a lack of water, resulting in the siting of the mill some distance away, at a lower level.

Moelwyn Slate Quarry (Q16934179)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Moelwyn quarry is a defunct slate quarry located to the south of the village of Tanygrisiau, north Wales. Some initial prospecting was carried out in the 1820s and again in the 1840s, but it was 1860 before a company was formed, and chambers were excavated. The quarry was never a financial success, and operated sporadically until its demise in 1897. Despite the poor results, a spectacular series of seven inclines were constructed, to enable slates to reach the Ffestiniog Railway. The quarry was hampered by lack of a good water supply, and the mill was constructed between inclines 4 and 5, where water could be obtained from Llyn Stwlan. As in many quarries, barracks were provided, but these were occupied by whole families, living on the mountain, rather than used as lodgings for the quarrymen during the working week. Even in its remote location, there was still a concern for education, with basic literacy classes being run in the 1860s.

Diphwys Casson quarry (Q16829727)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Diphwys Casson quarry (sometimes known as Diphwys quarry or Diffwys quarry) was a major slate quarry in the town of Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, North Wales. It was one of the major users of the Ffestiniog Railway.

Gwaith Powdwr (Q18347728)
item type: nature reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Gwaith Powdwr, (English: Powder Works), situated in Penrhyndeudraeth, Wales, is a decommissioned explosives works now managed as a Nature Reserve by the North Wales Wildlife Trust.

Penrhyndeudraeth F.C. (Q16847455)
item type: association football team / association football team
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Penrhyndeudraeth Football Club (Welsh: Clwb Pêl-Droed Penrhyndeudraeth, also abbreviated Penrhyn) is a football team, playing in the North Wales Coast West Football League Premier Division. The club was re-formed in 1981 and plays their home fixtures at Maes Y Parc, Penrhyndeudraeth.

Former Vicarage, Blaenau Ffestiniog (Q18159922)
item type: clergy house
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The former vicarage is a Grade 2 listed building opposite St. David's Church in Blaenau Ffestiniog, Gwynedd. It is set behind spear head railings and build to serve the St Davids church. The building was extended in the late 19th century.

website: http://cadw.wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

St Brothen's Church (Q15978804)
item type: church building
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St Brothen's Church, Llanfrothen, is a redundant church at the edge of the village of Llanfrothen, Gwynedd, Wales. It is designated by Cadw as a Grade I listed building because it is "a fine Medieval church retaining much of exterior and interior interest". It is under the care of the Friends of Friendless Churches.

website: http://friendsoffriendlesschurches.org.uk/llanfrothen/

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Former churches in Wales
Festival N°6 (Q16891240)
item type: music festival / arts festival
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Festival N°6 (Festival Number 6) is an annual art and music festival held in and around Portmeirion, North Wales. The festival presents a wide range of music genres across multiple stages. It is advertised as a family-friendly festival, and as such various areas of the festival are targeted to families, such as "No.6's Mischief Meadow" for children and a designated family camping area. In 2013 one of the organizers stated that due to the size of the village the festival was not likely to grow beyond 10,000 attendees across the weekend.

website: http://www.festivalnumber6.com/

Ffordd Pen Llech (Q16992125)
item type: street /
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ffordd Pen Llech ([fɔrð pʰɛn ɬeːχ]) is a public road in the town of Harlech which lies within Snowdonia National Park, North Wales. It was once considered the steepest street in the world, although that title reverted to the previous holder Baldwin Street on 8 April 2020.

Harlech Dome (Q19597409)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Harlech Dome is a geological dome in southern Snowdonia in north Wales. It extends approximately from Blaenau Ffestiniog in the north to Tywyn in the south, and includes Harlech, The Rhinogydd, Barmouth and Cadair Idris.

Bryn-Celynog Halt railway station (Q15205286)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bryn-Celynog Halt (sometimes written as Bryncelynog Halt) was an unstaffed solely passenger railway station which served the rural area of Bryn-Celynog, east of Trawsfynydd, Gwynedd, Wales.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1960
Coed Camlyn National Nature Reserve (Q15211126)
item type: National Nature Reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coed Camlyn National Nature Reserve is a nature reserve located south of the village of Maentwrog in Gwynedd, Wales.

Portmeirion Town Hall (Q17739598)
item type: seat of local government
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Portmeirion Town Hall (Welsh: Neuadd y Dref Portmeirion), is a municipal building in Portmeirion, Gwynedd, Wales. The structure, which is used as an events venue, is a Grade I listed building.

Rhinogydd (Q7320657)
item type: mountain range / Site of Special Scientific Interest
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Rhinogydd (a Welsh plural form, often anglicised as Rhinogs and also known by the alternative Welsh plural Rhinogau) are a range of mountains located east of Harlech in North Wales. The name Rhinogydd derives from the names of two of the more famous peaks, Rhinog Fawr and Rhinog Fach, although the greatest elevation in the range is reached by Y Llethr, 756 m (2,480 feet).

Tan-y-Manod railway station (Q7682008)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tan-y-Manod railway station was a railway station approximately 1 mile (1.6 km) south of Blaenau Ffestiniog, in Gwynedd (formerly Merionethshire), North Wales.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1883
Vale of Ffestiniog (Q7909536)
item type: valley
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Vale of Ffestiniog is a valley in the Snowdonia National Park in Gwynedd, North Wales. It stretches from Ffestiniog in the east and runs in a westerly direction towards Tremadog Bay, terminating near Porthmadog. The Afon Dwyryd runs through the Vale; pastoral farming is practised along its length.

Rhiw Goch (Q7320720)
item type: passing loop
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Rhiw Goch is a passing point on the Ffestiniog Railway north of the village of Penrhyndeudraeth in Wales. It was originally a passing loop and an exchange point for the horses that worked the line, opening in 1836. Horses were stabled overnight at Rhiw Goch farm, which adjoins the line further south nearer to the village. When the railway converted to using steam locomotives in 1863, Rhiw Goch passing loop was no longer needed and was closed.

Shell Island (Q7493669)
item type: peninsula
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mochras (commonly known as Shell Island), is a peninsula lying west of Llanbedr in Gwynedd, Wales. It was formed after the River Artro was diverted by the Earl of Winchelsey in 1819 from its previous course where it entered the sea to the south of Mochras. Prior to this, access to the ancient settlement on the 'island' would have been through the village of Llandanwg, which is now across the estuary.

Rhosydd Quarry (Q7321513)
item type: mine
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Rhosydd quarry was a slate quarry in the Moelwyn mountains, northeast of Porthmadog in North Wales.

Llanfihangel-y-traethau (Q10989234)
item type: parish / geographical object
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanfihangel-y-traethau ("St. Michael's on the Beaches") was a parish in Ardudwy, Gwynedd, north-west Wales centred on a church of the same name in the village of Ynys. The original parish church was built in the 12th century on a tidal island. Later the land rose and connected the island to the mainland. Today it is part of the Bro Ardudwy ministry area, which includes Harlech, a few kilometres to the southwest, and Barmouth. The church has a window depicting Saint Tecwyn and is the start of the Saint Tecwyn's Way, a pilgrimage route ending at Saint Tecwyn's church in Llandecwyn.

St. David's Hotel (Q7587713)
item type: hotel
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St. David's Hotel was an Edwardian Era hotel in Harlech, Wales. The building was located on the A496, adjacent to Theatr Harlech (formerly called Theatr Ardudwy) on the campus of Coleg Harlech, and Royal St David's Golf Club.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Buildings and structures demolished in 2019, Defunct hotels in Wales, Demolished buildings and structures in Wales
Ardudwy (Q3404603)
item type: commote
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ardudwy is an area of Gwynedd in north-west Wales, lying between Tremadog Bay and the Rhinogydd. Administratively, under the old Kingdom of Gwynedd, it was first a division of the sub kingdom (cantref) of Dunoding and later a commote in its own right. The fertile swathe of land stretching from Barmouth to Harlech was historically used as pasture. The name exists in the modern community and village of Dyffryn Ardudwy.

Glynllifon Street railway station (Q27825945)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Glynllifon Street railway station was a temporary northern terminus station of the Festiniog and Blaenau Railway (F&BR), sited between the street of the same name and Cwmbowydd Road in Blaenau Ffestiniog. It was never named.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1883
Car gwyllt (Q21030574)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The car gwyllt ("wild car"; plural: ceir gwyllt) is a Welsh invention used by quarrymen to ride downhill on the steep inclined planes of a slate quarry.

Parc quarry (Q28447995)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Parc Quarry was a compact underground slate quarry in the Croesor Valley, Gwynedd, North Wales. It was connected to the Croesor Tramway, which ran through the valley. The quarry concentrated on producing specialist slate products, rather than roofing slates, and was managed for much of the time by the innovator Moses Kellow. It operated for about 50 years, from 1870 to 1920.

Harlech Military Railway (Q24183466)
item type: railroad
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Harlech Military Railway was a military branch line in Merioneth, Wales. It ran roughly west-northwest from a junction with the Cambrian Coast Line north of Harlech, and had another branch running north from a reverse junction at the line's western end. The railway was built solely for military traffic during World War II. Contemporary published sources are reticent about the railway due to its military purpose.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Closed railway lines in Wales
Tyddyngwyn railway station (Q27825967)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tyddyngwyn railway station was immediately north of the later Manod station in what was then Merionethshire, now Gwynedd, Wales.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1883
Duffws (F&BR) railway station (Q28197628)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Diphwys railway station was on the same site as the later Great Western Railway station in the heart of Blaenau Ffestiniog in what was then Merionethshire, now Gwynedd, Wales.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1883
Dinas (Q27825943)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dinas station was built by the Festiniog Railway (FR). It was the first passenger station in Blaenau Ffestiniog, then in Merionethshire, now in Gwynedd, Wales. This station is not to be confused with Dinas some miles distant on the Welsh Highland Railway; nor is it to be confused with the Festiniog and Blaenau Railway's northern terminus in the centre of Blaenau Ffestiniog which was sometimes referred to colloquially as "Dinas".

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1870
Harlech Tramway (Q24183449)
item type: horsecar
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Contemporary regional newspapers record that the horse drawn Harlech Tramway ran from near the Cambrian Railways' Harlech station 600 yards (550 m) west to the beach from approx 1878 to 1886.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Closed railway lines in Wales
Blaenau Ffestiniog North railway station (Q27825935)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Blaenau Ffestiniog North (initially named plain "Blaenau Festiniog", without a second f) was the London and North Western Railway's (LNWR's) second passenger station in Blaenau Ffestiniog, then in Merionethshire, now in Gwynedd, Wales.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1982
Duffws (FR) railway station (Q28197640)
item type: railway station / public toilet / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Duffws was the Festiniog Railway's (FR) second passenger station in Blaenau Ffestiniog, then in Merionethshire, now in Gwynedd, Wales. This station is not to be confused with the Festiniog and Blaenau Railway's (F&BR) Duffws (F&BR) station which stood some distance away on the opposite side of Church Street. During that station's life from 1868 to 1883 passengers travelling from (say) Festiniog on the F&BR to Tan-y-Bwlch on the Festiniog would walk between the two stations, much as passengers walk between the standard gauge and narrow gauge in modern-day Blaenau Ffestiniog.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1931
Blaenau Festiniog Junction railway station (Q27825934)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Blaenau Festiniog Junction railway station (also known as Stesion Fain railway station) was the Festiniog Railway (FR)'s third of eventually five passenger stations in Blaenau Ffestiniog, then in Merionethshire, now in Gwynedd, Wales.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 1939 disestablishments in Wales, Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1939
Trawsfynydd Camp railway station (Q27825966)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Trawsfynydd Camp railway station, sometimes referred to as Trawsfynydd Military station served the Trawsfynydd Artillery range at Bronaber, south of Trawsfynydd in Gwynedd, Wales. The station never opened for civilian traffic.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1961
Allt y Benglog National Nature Reserve (Q4733306)
item type: national nature reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Allt y Benglog is a small national nature reserve near Dolgellau in Wales.

Ceunant Cynfal National Nature Reserve (Q5065725)
item type: canyon / nature reserve / National Nature Reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ceunant Cynfal National Nature Reserve is a river gorge which forms part of a wet wooded ravine of the Afon Cynfal near Ffestiniog in Gwynedd, Wales. The reserve is administered by Natural Resources Wales

Coedydd Maentwrog National Nature Reserve (Q5140566)
item type: nature reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coedydd Maentwrog, on the north side of the Vale of Ffestiniog, is the largest wood in the Vale (which runs from the coast at Porthmadog inland to Blaenau Ffestiniog in Gwynedd). The national nature reserve consists of two separate sections: Coed Llyn Mair, and a group of three forests (Coed Ty Coch, Coed Bronturnor and Coed Glanrafon). It offers a variety of habitats, rising from the wooded valley onto open moorland and reaching towards the foot of Moelwyn Bach mountain. A nature trail and a network of public footpaths (some of which are steep and slippery when wet) are features of the reserve. Animals such as the rare lesser horseshoe bat and the wood warbler can be spotted here, and the gorge is noted for its liverworts and lichens.

Coleg Harlech (Q5142756)
item type: further education college
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coleg Harlech was a residential adult education college for mature students in Harlech, Gwynedd, later on part of Adult Learning Wales - Addysg Oedolion Cymru.

Allt-fawr (Q4733296)
item type: mountain / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Allt-fawr is a mountain in Snowdonia, North Wales and forms part of the Moelwynion group.

Abergeirw (Q4667097)
item type: hamlet
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Abergeirw is a hamlet located in Gwynedd, North Wales.

Croesor Quarry (Q5187458)
item type: mine
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Croesor quarry is a large underground slate mine in North Wales which was served by Croesor Tramway. Small scale quarrying began in the 1846, and by 1861, there were two companies in operation. They amalgamated in 1865, a year after the quarry was connected to the newly opened Croesor Tramway. Much money was invested in development work, but volumes of useful slate produced were small, amounting to just 226 tons in 1868. Access to the underground workings was by a single adit, and the surface mill was powered by two water wheels. A change of ownership in 1875 did little to improve the profitability of the quarry, and it closed in 1878 or 1882.

Arenigs (Q4789026)
item type: mountain range / geographical object
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Arenigs is an informal term for a group of mountains in central Snowdonia, in north Wales. They are not strictly defined, but normally include at least the following peaks:

Blaenau Ffestiniog Amateur F.C. (Q4923795)
item type: association football team
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Blaenau Ffestiniog Amateur Football Club are a Welsh football club from Blaenau Ffestiniog, Gwynedd. They play in the North Wales Coast East Football League Premier Division, which is in the fourth tier of the Welsh football league system.. Founded in 1883, they are given the nickname "The Quarrymen" due to the quarry history around the town.

website: http://www.cpdffestiniogfc.co.uk:80/

Pistyll Cain (Q48816897)
item type: waterfall
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pistyll Cain, also written as Pistill Cain and Pistill Y Caen, is a renowned waterfall in Meirionnydd (Sir Feirionnydd) in north Wales. It lies north-east of Ganllwyd off the A470 trunk road between Dolgellau and Trawsfynydd.

Ffestiniog Memorial Hospital (Q96377885)
item type: hospital
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ffestiniog Memorial Hospital (Welsh: Ysbyty Coffa Ffestiniog) is a health facility in Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Wales. It is managed by the Betsi Cadwaladr University Health Board.

Maentwrog power station (Q104866493)
item type: power station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Maentwrog power station was built by the North Wales Power Company and supplied electricity to North Wales, Deeside and Cheshire. It exploits the water resources of the Snowdonia mountains, using water turbines to drive electricity alternators. The 24 MW station has been owned by several organisations; since 2004 it has been owned by the Nuclear Decommissioning Authority. It generates an annual electricity output of 60.6 GWh.

Coed Cymerau National Nature Reserve (Q104859504)
item type: National Nature Reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coed Cymerau National Nature Reserve is a wooded area of approximately 26 hectares on the north side of the Vale of Ffestiniog through which the River Goedol runs. There is one path that runs through the forest but the rest of the area is primarily native broadleaved woodland and thick undergrowth, adjacent to the nature reserve is Coed Cymerau Isaf which is owned by the Woodland Trust.

Ysbyty Bron y Garth (Q96415907)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ysbyty Bron y Garth (English: Bron y Garth Hospital) was a health facility in Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Wales. It was managed by the Betsi Cadwaladr University Health Board.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Defunct hospitals in Wales
Coed y Rhygen National Nature Reserve (Q104859557)
item type: National Nature Reserve
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Coed y Rhygen National Nature Reserve is located on the western shore of Llyn Trawsfynydd in Gwynedd, North Wales. As an example of Atlantic Rainforest, it is very wet and the are many different examples of mosses and liverworts that cover the ground and the trees. The reserve covers 2.78 hectares, is privately owned and is not open to the public.

Bwlch y Slaters quarry (Q88488283)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Bwlch y Slaters quarry (also known as Manod quarry, New Manod quarry, or, since the closure of the nearby Cwt y Bugail quarry, Cwt y Bugail quarry) is a slate quarry near Blaenau Ffestiniog (formerly Blaenau Festiniog), in Gwynedd (formerly Merioneth or Merionethshire), North Wales.

Old Market Hall, Blaenau Ffestiniog (Q112153671)
item type: market hall
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Old Market Hall (Welsh: Hen Neuadd y Farchnad Blaenau Ffestiniog) is a municipal building in the Market Place, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Wales. The structure, which also served as the Town Hall (Welsh: Neuadd y Dref Blaenau Ffestiniog), is a Grade II listed building.

Croesor Tramway (Q3400858)
item type: railway company
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Croesor Tramway was a Welsh, 2 ft (610 mm) narrow gauge railway line built to carry slate from the Croesor slate mines to Porthmadog. It was built in 1864 without an Act of Parliament and was operated using horse power.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Railway lines closed in 1948
Rhiwbach Tramway (Q7320727)
item type: railway company
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Rhiwbach Tramway was a Welsh industrial, 1 ft 11+12 in (597 mm) narrow gauge railway connecting the remote slate quarries east of Blaenau Ffestiniog with the Ffestiniog Railway. It was in use by 1862, and remained so until progressively closed between 1956 and 1976. The route included three inclines, one of which became the last operational gravity incline in the North Wales slate industry. The tramway was worked by horses and gravity for much of its existence, but a diesel locomotive was used to haul wagons on the top section between 1953 and its closure in 1961.

Plas Coch Hotel (Q80577973)
item type: pub

Street address: High Street, Bala, LL23 7AB (from Wikidata)

website: http://www.plascoch.com/

The Sun Inn, Glyndyfrdwy (Q80581458)
item type: pub

Street address: Glyndyfrdwy, Corwen, LL21 9HG (from Wikidata)

Eagles Inn (Tafarn Yr Eryrod), Llanuwchllyn (Q80583229)
item type: pub

Street address: Llanuwchllyn, Bala, LL23 7UB (from Wikidata)

website: http://yr-eagles.co.uk

Bryntirion Inn (Q80583231)
item type: pub

Street address: Llandderfel, Bala, LL23 7RA (from Wikidata)

website: http://www.bryntirioninn.co.uk

A&R's Bar (Q80855124)
item type: pub

Street address: The Square, Corwen, LL21 0DG (from Wikidata)

Ty Mawr (Q80855129)
item type: pub

Street address: Main Street, Gwyddelwern, Corwen, LL21 9DH (from Wikidata)

Llyn Tanygrisiau (Q13129770)
item type: lake / reservoir
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cronfa ddŵr gerllaw pentref Tanygrisiau yn ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd yw Llyn Tanygrisiau (hefyd Llyn Ystradau).

Clwb Golff Ffestiniog (Q20593070)
item type: golf club
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Clwb golff mynyddig yn gwasanaethu ardal 'Stiniog, Gwynedd yw Clwb Golff Ffestiniog. Mae'r clwb wedi'i leoli tua hanner milltir i'r gorllewin o bentref Llan Ffestiniog wrth ymyl ffordd y B4391 o Lan Ffestiniog i'r Bala.

Gwersyll Rhufeinig Dôl-ddinas (Q13128848)
item type: castrum / archaeological site / Roman building
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Caer Rufeinig ymarfer ydy Gwersyll Rhufeinig Dôl-ddinas sydd wedi'i lleoli yng nghymuned Trawsfynydd, Gwynedd; cyfeiriad grid SH734379. Gwersyll ymarfer yn unig oedd y gaer hon yn hytrach na chaer weithredol. Ceir Tomen y Mur gerllaw.

White Lion Inn (Q29505239)
item type: pub / inn

Street address: Pen Y Gareg Street, Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog, LL41 4UB (from Wikidata)

Arfbais Wynnes (Q80583313)
item type: pub

Street address: Manod, Congl-Y-Wal, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AR (from Wikidata)

The Pengwern / Y Pengwern (Q80583318)
item type: pub

Street address: The Square, Llan Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, LL41 4PB (from Wikidata)

Y Meirion (Q80583321)
item type: pub

Street address: High Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3AE (from Wikidata)

Hafan Artro (Q80583473)
item type: pub

Street address: Sarn Hir, Llanbedr, LL45 2LE (from Wikidata)

website: http://www.hafanartro.co.uk/

Y Dderwen (The Oak) (Q80583539)
item type: pub

Street address: High Street, Penrhyndeudraeth, LL48 6BL (from Wikidata)

Bron Trefor Arms (Q80583579)
item type: pub

Street address: Bron Trefor, Talsarnau, LL47 6TA (from Wikidata)

Ty Mawr Hotel (Q80857815)
item type: pub

Street address: Sam Hir, Llanbedr, LL45 2NH (from Wikidata)

website: http://www.tymawrhotel.com/

Tavern Bar (Q80857816)
item type: pub

Street address: Shell Island Campsite, Shell Island, Llanbedr, LL45 2PJ (from Wikidata)

website: http://www.shellisland.co.uk/tavern-bar.html

Craig Llyn Du (Rhinog Fawr) (Q13127299)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig Llyn Du, Rhinog Fawr (copa gogleddol) yn gopa mynydd a geir yn y Rhinogydd rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH655295. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 517metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Craig y Benglog (Moel Cae'r-defaid) (Q13127307)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig y Benglog, copa dwyreiniol yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng Dolgellau a Llanuwchllyn, y Bala; cyfeiriad grid SH805244. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 492.7 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf. Enw arall ar Graig y Benglog ydy Moel Cae'r-defaid.

Ffridd yr Allt-llwyd (Q13128423)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ffridd yr Allt-llwyd yn gopa mynydd a geir yn Arenig rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH797296. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 454metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Graig Wen (Q13128725)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae'r Graig Wen yn gopa mynydd a geir yn ardal bryniau'r Arenig tua tair milltir i'r de-ddwyrain o Ffestiniog, Gwynedd; cyfeiriad grid SH739394. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 417metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Moel Morwynion (Q13130191)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Moel Morwynion yn gopa mynydd a geir yn y Rhinogydd rhwng y Bermo a Betws-y-Coed a'r Bala; cyfeiriad grid SH663306. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 477metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Foel Boeth (Q20594676)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Foel Boeth yn gopa mynydd a geir yn Arenig 3 milltir i'r gogledd-orllewin o Lanuwchllyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH834337. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 495 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Craig Wion (Q20594844)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig Wion yn gopa mynydd a geir yn y Rhinogydd i'r de-orllewin o Lyn Trawsfynydd, Gwynedd; cyfeiriad grid SH664319. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 484metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Empire Picture Palace (Q39006820)
item type: movie theater

Street address: 19 Church Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB, Wales (from Wikidata)

Forum Cinema (Q39006836)
item type: movie theater / former building or structure

Street address: Dorvil Road and The Square, Blaenau Ffestiniog, LL41 3UN, Wales (from Wikidata)

Park Cinema (Q39006851)
item type: movie theater / former building or structure

Street address: Park Square, Blaenau Ffestiniog, LL41, Wales (from Wikidata)

Merion Cinema (Q39030049)
item type: movie theater

Street address: Park Road, Penrhyndeudraeth, LL48 6LS, Wales (from Wikidata)

West Bron-y-Foel Burial Chamber (Q20598149)
item type: chamber tomb
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Siambr gladdu "Gorllewin Bron-y-Foel" yn siambr gladdu o'r cyfnod Neolithig sydd wedi'i lleoli yng nghymuned Dyffryn Ardudwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH607246.

Coed Aber Artro (Q20575004)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Aber Artro, ger aber Afon Artro gerllaw Llandanwg yn ne Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 20 Mai 1998 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 9.94 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd (Q20576109)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd yn ardal yn ne Gwynedd sy'n cynnwys rhan o Afon Eden a chors tua milltir i'r de o Lyn Trawsfynydd ac sydd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 3 Awst 1995 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 367.73 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Amnodd-bwll (Q20577482)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Amnodd-bwll wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 29 Tachwedd 2001 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 6.57 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Bryn Coch a Chapel Hermon (Q20584920)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Bryn Coch a Chapel Hermon, yng nghanol Coed y Brenin i'r dwyrain o'r Ganllwyd yng Ngwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 5 Chwefror 2009 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.78 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Bryn Glas Quarry (Q20585002)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Chwarel Bryn Glas wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1981 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 7.48 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Bryn-llin-fawr (Q20585115)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Bryn-llin-fawr, ar lannau Afon Bryn-llin-fawr i'r gogledd-ddwyrain o'r Ganllwyd yn ne Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1981 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 14.94 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Caeau Bwlch (Q20586299)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Caeau Bwlch wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 24 Mawrth 2000 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 26.35 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coedydd De Dyffryn Maentwrog (Q20589616)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coedydd De Dyffryn Maentwrog, ger Maentwrog ym Meirionnydd, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1959 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 246.53 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Ceunant Aberderfel (Q20589835)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ceunant Aberderfel wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 29 Tachwedd 2001 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.76 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Cefndeuddwr (Q20590749)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Cefndeuddwr wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 3 Awst 1995 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 10.09 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Dôl-cyn-afon (Q20591036)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Dôl-cyn-afon wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 06 Mawrth 2009 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.82 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coedydd Dyffryn Ffestiniog (Q20592520)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coedydd Dyffryn Ffestiniog wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1959 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 345.12 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Castell Prysor (Q20592688)
item type: castle / Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Castell mwnt a beili ger Trawsfynydd, Gwynedd, yw Castell Prysor. Mae'n sefyll ar godiad tir ar lan ogleddol Afon Prysor yng Nghwm Prysor, gyda Chraig yr Aderyn (474m) y tu ôl iddo. Yn Oes y Tywysogion roedd yn amddiffyn ffin ddwyreiniol Ardudwy a'r mynediad i dde teyrnas Gwynedd.

Coed Llechwedd (Q20594559)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Llechwedd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1971 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 61.1 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coed Lletywalter (Q20594771)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Lletywalter, tua milltir i'r gogledd-ddwyrain o bentref Llanbedr, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1971 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 38.36 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Craig y Benglog (Q20594854)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Craig y Benglog wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1959 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 35.75 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Rhostir Hermon Copper (Q20595318)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Rhostir Hermon Copper wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1981 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 4.75 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coed y Rhygen (Q20595820)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed y Rhygen wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 28 Chwefror 1986 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 37.09 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Chwarel Gwenithfaen Madog (Q20596848)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Chwarel Gwenithfaen Madog wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 21 Mai 2010 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 2.47 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Maes Meillion a Gefail-y-cwm (Q20597128)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Maes Meillion a Gefail-y-cwm wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 27 Medi 2001 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 19.79 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Coed Graig Uchaf (Q20598391)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Graig Uchaf wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 08 Ionawr 1987 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 32 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Ceunant Cynfal (Q20599694)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ceunant Cynfal, ar Afon Cynfal yng nghymuned Maentwrog, Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1971 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 33.27 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Tan y Grisiau (Q20600081)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Tan y Grisiau wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 16 Tachwedd 1990 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.23 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Morfa Harlech (Q20600563)
item type: Site of Special Scientific Interest / area
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Morfa yn ne Gwynedd yw Morfa Harlech, sy'n gorwedd ar lan Bae Ceredigion ger Harlech yn ardal Ardudwy. Mae rhan o'r morfa yn un o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru.

Muriau Gwyddelod (Q20600808)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Safle archaeolegol a chadwraethol yn ardal Ardudwy, Gwynedd yw Muriau Gwyddelod, sydd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 08 Ebrill 2011 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 18.83 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle. Saif Muriau Gwyddelod tua tri-chwarter milltir i'r de o Harlech a hanner milltir o arfordir Bae Ceredigion.

Mwyngloddiau Llanfrothen (Q20600938)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mwyngloddiau Llanfrothen wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 25 Medi 2003 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 19.1 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Trychiad Ffordd Coed Llyn-y-garnedd (Q20601267)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Trychiad Ffordd Coed Llyn-y-garnedd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 21 Mai 2010 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 11.3 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Trychiad Ffordd Craig Fach (Q20601269)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Trychiad Ffordd Craig Fach wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 6 Mawrth 2003 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.17 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Trychiad Ffordd Moel Hafod Owen (Q20601274)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Trychiad Ffordd Moel Hafod Owen wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 06 Mawrth 2003 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.11 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Nant y Graen a Nant Ganol (Q20601494)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Nant y Graen a Nant Ganol wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 11 Mawrth 2011 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.59 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Ysgubor Dolorgan (Q20602605)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ysgubor Dolorgan, gerllaw pentref Talsarnau yn y gymuned o'r un enw yn ardal Ardudwy yn ne Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 31 Mawrth 1999 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.19 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Glyn Cywarch (Q65297045)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Glyn Cywarch, ger Talsarnau yn ne Gwynedd, wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 31 Mawrth 1999 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.02 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Moel Llechwedd (Q20600247)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Moel Llechwedd yn gopa mynydd a geir yn Arenig i'r de-orllewin o Lyn Celyn, ger y Bala; cyfeiriad grid SH829372. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 806metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Llech Idris (Q20594513)
item type: menhir
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Maen hir cynhanesyddol yn ne Gwynedd yw Llech Idris. Saif mewn cae yng nghymuned Trawsfynydd yn ardal Meirionnydd.

Manod (Q20597403)
item type: suburb
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ardal tua hanner milltir i'r de o ganol tref Blaenau Ffestiniog, Gwynedd wrth droed mynydd y Manod Bach yw'r Manod. Mae'r ardal yn rhan o ward Teigl. Fel gweddill y Blaenau, codwyd Manod yn bennaf i gartrefu Chwarelwyr Llechi yn ystod y chwildro diwydiannol. Diwydiant arall o bwys yma oedd y Chwarel Ithfaen, neu'r Gwaith Sets, reit yng nghanol y Manod.

Clip (Q13127136)
item type: summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Clip yn gopa mynydd a geir yn y Rhinogydd i'r de-orllewin o Drawsfynydd, Gwynedd; cyfeiriad grid SH653327. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 563metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Moel Goedog Camp (Q13130183)
item type: partial contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Bryn a safle archaeolegol yn ne Gwynedd yw Moel Goedog (370 metr). Fe'i lleolir tua 2.5 milltir i'r gogledd-ddwyrain o Harlech yn ardal Ardudwy, Meirionnydd: cyfeiriad grid SH609323.

Bryn-y-Castell (Q20585168)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

52.97°N 3.9°W / 52.97; -3.9 (Bryn-y-Castell (bryngaer).)

Clogwyn Arllef (Q20592908)
item type: contour fort
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Clogwyn Arllef yn fryngaer Geltaidd sy'n perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedi'i lleoli ger Llanbedr yng Ngwynedd, Cymru; cyfeirnod OS: SH595286.

Ffridd Fedw (Q20595711)
item type: archaeological site / bowl barrow
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Safle archaeolegol lle ceir carnedd ymylfaen a henebion eraill ydy Ffridd Fedw, yng nghymuned Talsarnau, Gwynedd, sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd; cyfeiriad grid SH616329. Arferai'r cerrig gynnal tomen o bridd a beddrod yn eu canol, ond fod amser wedi treulio'r pridd gan adael ysgerbwd o gerrig. Dylid cofio nad cylch cerrig fel y cyfryw ydynt, fodd bynnag. Mae'n bosibl i seremoniau neu ddefodau hefyd gael eu cynnal ar y safle.

Ffridd Fron (Q20595724)
item type: bowl barrow
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Safle carnedd ymylfaen ydy Ffridd Fron, yng nghymuned Llanfair, Gwynedd sy'n dyddio'n ôl i Oes yr Efydd; cyfeiriad grid SH 631 324. Arferai'r cerrig gynnal tomen o bridd a beddrod yn eu canol, ond fod amser wedi treulio'r pridd gan adael ysgerbwd o gerrig. Dylid cofio nad cylch cerrig fel y cyfryw ydynt, fodd bynnag. Mae'n bosibl i seremoniau neu ddefodau hefyd gael eu cynnal ar y safle.

Harlech Library (Q47509696)
item type: public library

Street address: Harlech Library, 2 Bron Y Graig, Harlech LL46 2SW (from Wikidata)

Garreg (Q13128580)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentref bychan yng nghymuned Llanfrothen, Gwynedd, Cymru, yw Garreg ( ynganiad ). Fe'i lleolir ar groesffordd yr A4085 a'r B4410 tua milltir i'r gorllewin o bentref Llanfrothen a thua 3 milltir i'r gogledd-ddwyrain o dref Porthmadog.

Talweunydd (Q107032963)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Talweunydd ( ynganiad ); (Saesneg: Talweunydd). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Ffestiniog.

Rhosdylluan (Q107033420)
item type: hamlet
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Pentrefan yng Ngwynedd yw Rhosdylluan ( ynganiad ); (Saesneg: Rhosdylluan). Mae'n rhan o sir hanesyddol Sir Feirionnydd ac yn eistedd o fewn cymuned Llanuwchllyn.

Llyn Llennyrch (Q20594695)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn Llennyrch (Map Arolwg Ordnans: Llyn Llenyrch hefyd Llyn Llennerch). Fe'i lleolir yn Llandecwyn, cymuned Talsarnau, tua 2 filltir i'r de-orllewin o Faentwrog yn ardal Ardudwy, Meirionnydd.

Llyn y Garnedd Uchaf (Q20596455)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn bychan yn Eryri, Gwynedd, yw Llyn y Garnedd Uchaf. Fe'i lleolir tua 2 filltir i'r gogledd o Faentwrog ger Ffestiniog.

Llyn y Morynion (Q20596498)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)
Erthygl am y llyn ger Ffestiniog yw hon. Am y llyn yn Ardudwy gweler Llyn Morynion.

Llyn bychan yn y bryniau tua dwy filltir a hanner i'r dwyrain o bentref Ffestiniog, Gwynedd, yw Llyn y Morynion. Yn ogystal â bod yn llyn deniadol mewn safle hardd cysylltir Llyn y Morynion â dwy chwedl llên gwerin ddiddorol.

Llynnau Gamallt (Q20596590)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Dau lyn cysylltiedig yng Ngwynedd yw Llynnau Gamallt. Fe'i lleolir yng nghymuned Ffestiniog tua 3 milltir i'r gorllewin o bentref Ffestiniog ei hun.

Llyn y Graig-wen (Q20598401)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yn ne Gwynedd yw Llyn y Graig-wen. Fe'i lleolir tua 3 milltir i'r de-ddwyrain o Ffestiniog yng nghymuned Maentwrog, Meirionnydd.

Llyn yr Oerfel (Q20602218)
item type: lake
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Llyn yng Ngwynedd yw Llyn yr Oerfel neu Llyn yr Oerfa. Saif y llyn, sydd ag arwynebedd o 9 acer, fymryn i'r dwyrain o gaer Rufeinig Tomen y Mur, 1,009 troedfedd uwch lefel y môr. Mae Nant Tyddyn-yr-ynn yn llifo o'r llyn i mewn i Lyn Trawsfynydd.

Castle Hotel (Q80857748)
item type: hotel

Street address: Castle Square, Harlech, LL46 2YH (from Wikidata)

Cwm Prysor (Q13127599)
item type: valley / geographic location
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cwm mynyddig ym Meirionnydd, Gwynedd, yw Cwm Prysor. Gorwedd i'r dwyrain o Drawsfynydd.

Ardudwy Uwch Artro (Q13125584)
item type: commote
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Cwmwd canoloesol ar lan ogleddol Bae Ceredigion yng ngogledd-orllewin Cymru oedd Ardudwy Uwch Artro. Gydag Ardudwy Is Artro, cafodd ei ffurfio allan o hen gantref Ardudwy.

Llanymawddwy (Q3402405)
item type: hamlet
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanymawddwy (Welsh pronunciation) is a village in Gwynedd, Wales, which is to the north of the larger village of Dinas Mawddwy, on the minor road which connects Dinas Mawddwy to Llanuwchllyn over Bwlch y Groes. The most notable building is the parish church dedicated to Saint Tydecho, where the tradition of singing Matins endures.

Waun Camddwr (Q13132231)
item type: hill / summit
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Waun Camddwr is a top of Aran Fawddwy in the south of the Snowdonia National Park in Gwynedd, Wales. It is the highest point on a wide boggy area between the summits of Aran Fawddwy and Glasgwm. It was surveyed after the first Nuttall list was compiled, and found to have just enough prominence to be included. The summit is a rocky outcrop amid an area of heather, long grass and peat bog. Gwaun y Llwyni rises to the south of the summit.

Mynydd Maes-glas (Q13130318)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Mynydd Maes-glas (Mynydd Clywedog) yn gopa mynydd a geir yn y ddwy Aran, ychydig i'r dwyrain o Ddinas Mawddwy rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SH914147. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 475 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Moel Llygoed - Mynydd Coch (Q20600257)
item type: hill / summit
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Moel Llygoed (copa gorllewinol) (neu Mynydd Coch) yn gopa mynydd a geir yn y ddwy Aran, ger Llyn Fyrnwy, rhwng y Bala a'r Trallwng; cyfeiriad grid SH925193. Uchder cymharol, neu ”amlygrwydd” y copa, ydy 476 metr: dyma'r uchder mae'r copa'n codi uwchlaw'r mynydd agosaf.

Coed Afon Pumryd (Q20576140)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Coed Afon Pumryd wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 20 Mai 1988 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 3.94 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Ogof Ddu (Q20592949)
item type: Site of Special Scientific Interest
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Mae Ogof Ddu wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 1 Ionawr 1956 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 24.84 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

Carnedd gron Aran Fawddwy (Q20578990)
item type: round cairn
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Carnedd gron sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd Oes y Cerrig a chychwyn Oes yr Efydd ydy Carnedd gron Aran Fawddwy, ar lethrau Aran Fawddwy yng nghymuned Llanuwchllyn, Gwynedd; cyfeiriad grid SH862223. Ei phwrpas, mae'n debyg, oedd bod yn rhan o seremoniau neu ddefodau crefyddol a oedd yn ymwneud â chladdu'r meirw. Ni ddylid cymysgu'r garnedd gron gyda'r garnedd gylchog sy'n fath cwbwl wahanol i garnedd.

Meirionnydd (Q1088024)
item type: vassal state / petty kingdom / historical country
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Meirionnydd is a coastal and mountainous region of Wales. It has been a kingdom, a cantref, a district and, as Merionethshire, a county.

Dolgellau transmitting station (Q5288983)
item type: transmitter station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Dolgellau transmitting station is a broadcasting and telecommunications facility located on a hill about 1 km north of the town of Dolgellau, in Gwynedd, Wales. It was originally built by the BBC, entering service just before Christmas 1967 acting as a relay transmitter for the now-defunct 405-line VHF television system.

Llwyngwern railway station (Q6662911)
item type: railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llwyngwern was a station on the Corris Railway in Wales, built to serve the hamlet of Pantperthog and the residents of Plas Llwyngwern, a house where a daughter of the 5th Marquess of Londonderry lived with her husband. Although the Plas was in Montgomeryshire, the station was across the Afon Dulas in Merionethshire. The station was built at Llwyngwern, rather than at Pantperthog, because there is a very tight bend and a steep gradient on the railway at Pantperthog.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1931
Llugwy Hall (Q6662883)
item type: house
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llugwy is the name of an old property near Pennal, a village on the A493 road in southern Gwynedd, Wales, on the north bank of the Afon Dyfi/River Dovey, near Machynlleth. It lies in the former county of Merionethshire/Sir Feirionnydd, and is within the Snowdonia National Park.

Drws-y-Nant (Q5309456)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Drws-y-Nant is a village in Gwynedd, Wales.

Ffridd Gate railway station (Q5446235)
item type: railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ffridd Gate was a station on the Corris Railway in Merioneth (now Gwynedd), Wales, UK. It was built at the level crossing over the B4404 road to Llanwrin, near the hamlet of Fridd. A small hamlet also grew up around the station and a nearby (pre-existent) toll-house. The hamlet and former station are near to the confluence of the Afon Dulas and the River Dyfi, around 2+14 miles (3.6 km) west of the village of Llanwrin and 1 mile (1.6 km) north of the town of Machynlleth.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1931
Garneddwen (Q5523606)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Garneddwen (also known as Garnedd-Wen; English: white cairn) is a hamlet in the south of the county of Gwynedd, Wales. It lies in the historic county of Merionethshire/Sir Feirionnydd, in the valley of the Afon Dulas.

Mawddach Trail (Q6794386)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Mawddach Trail (Welsh: Llwybr Mawddach) is a cycle path route, part of Lôn Las Cymru, which runs for some 8 miles (13 km) from Dolgellau (52.7446°N 3.8866°W / 52.7446; -3.8866 (Mawddach Trail (eastern end))) to Morfa Mawddach railway station (52.7076°N 4.0315°W / 52.7076; -4.0315 (Mawddach Trail (western end))), by Barmouth bridge on the Cambrian coast. It is maintained by the Snowdonia National Park and is popular with walkers and cyclists alike. It passes some estuarine areas that are important for water birds, and the RSPB Information Centre at Penmaenpool makes use of the old signal box as an observation centre overlooking the estuary.

Mach Loop (Q6723317)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Mach Loop (also known as the Machynlleth Loop) is a series of valleys in the United Kingdom in west-central Wales, notable for their use as low-level training areas for fast aircraft. The system of valleys lies 13 km (8 mi) east of Barmouth between the towns of Dolgellau to the north and Machynlleth to the south, from the latter of which it takes its name. The training area is within the Low Flying Area (LFA) LFA7, which covers most of Wales.

Llanfendigaid (Q6661361)
item type: house
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llanfendigaid Estate, located on the Cardigan Bay coast of southern Gwynedd (formerly Merioneth: Welsh: Meirionnydd, Sir Feirionydd), near Tywyn in north Wales is a mid-Georgian house that has belonged to the same family for over 600 years. Llanfendigaid is listed Grade II* by Cadw which is only given to houses of exceptional historic interest. The estate once encompassed over 16,000 acres (65 km2), is now reduced to 16 acres (0.065 km2) within the Snowdonia National Park.

Machynlleth transmitting station (Q6723890)
item type: transmitter station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Machynlleth transmitting station is a broadcasting and telecommunications facility located on a hill about 2.5 kilometres (1.6 mi) west of the town of Machynlleth, in Powys, Wales. It was originally built by the BBC, entering service in June 1965 acting as a relay transmitter for the now-defunct 405-line VHF television system.

Abercorris quarry (Q4666817)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Abercorris quarry (also known as Cwmodyn quarry) was a slate quarry worked between the mid-1840s and the early 1950s. It was located at Corris Uchaf about 5 miles north of Machynlleth, in Gwynedd, north-west Wales. The quarry was connected to the Corris Railway via the Upper Corris Tramway which carried its products to the Cambrian Railways at Machynlleth for distribution. It worked the Narrow Vein.

A493 road (Q4649377)
item type: A road
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The A493 is a road located on the west coast of mid Wales and connects Dolgellau to Machynlleth via the coast, avoiding Corris and Cross Foxes.

Afon Fathew (Q4689325)
item type: human settlement
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Afon Fathew (English: River Mathew/Fathew) is a river in Gwynedd, north-west Wales. The river is downstream from the Dolgoch Falls which is a popular nature site, and is followed for much of its course by the Talyllyn Railway.

Broad Water (Q4971987)
item type: lake / swamp
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Broad Water, or Broadwater (Welsh: Aber Dysynni) is a salt water lagoon near Tywyn, Wales formed from the silted up estuary of the River Dysynni. In the eighteenth and nineteenth centuries, the estuary was used by the shipbuilding industry, as small sailing ships were launched to carry peat from the local peat bogs. This industry was abandoned in the nineteenth century when the estuary became too silted up, forming the lagoon. The outflow of the lagoon flows beneath a railway bridge before entering Cardigan Bay.

Borthwnog (Q4946753)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Borthwnog is a family name given to the Borthwnog estate in Gwynedd, north-west Wales.

Aberllefenni quarry (Q4667127)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aberllefenni quarry is the collective name of three slate quarries, Foel Grochan, Hen Gloddfa (also known as Hen Chwarel) and Ceunant Ddu, located in Cwm Hengae, just to the west of Aberllefenni, Gwynedd, North Wales. It was the longest continually operated slate mine in the world until its closure in 2003. Foel Grochan is the quarry on the north side of the valley, facing Ceunant Ddu and Hen Gloddfa on the south; all three were worked as a single concern throughout their history. Rock was mainly extracted underground, though all three quarries had open pits as well.

Bala Fault (Q4849666)
item type: fault
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Bala Fault is a SW-NE trending geological fault in Wales that extends offshore into Cardigan Bay. In the offshore area it is a major normal fault and forms the bounding structure to the Cardigan Bay Basin, with a fill including about 2,500 metres (8,200 ft) of Lias Group. Onshore it is responsible for the lineament which runs through Bala and south of Cadair Idris to the coast at Tywyn. At its northeastern end it links to the similarly orientated Llanelidan Fault.

Barmouth Junction and Arthog Tramway (Q4861280)
item type: tram system
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Barmouth Junction and Arthog Tramway operated a 3 ft (914 mm) narrow gauge tramway service in Arthog between 1899 and 1903.

Braichgoch Slate Mine (Q4955634)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Braichgoch slate mine (often called Braich Goch quarry) was a large slate mine located in Corris Uchaf, north Wales. It was worked continuously from 1787 until closure in 1970 (some sources give 1971), apart from a hiatus in the 1900s. Most of the surface workings of the quarry were removed as part of a road widening and landscaping scheme in 1983.

Pont Minllyn (Q29484372)
item type: bridge
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Pont Minllyn (also known as Pont-y-Ffinant or Pontrusk Bridge) is a bridge spanning the Afon Dyfi, north of the village of Mallwyd, in Gwynedd, Wales. It was built by John Davies, rector of Mallwyd between 1603 and 1644 and a famed Welsh scholar who wrote a Welsh grammar and worked on early Welsh translations of the Bible and the Book of Common Prayer. Pont Minllyn was designed as a packhorse bridge to facilitate the transportation of goods. It is a Grade II listed building and a Scheduled monument.

Hengwrt (Q20600573)
item type: mansion
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Hengwrt (English: Old Court) was a mansion near Dolgellau in Meirionnydd, Gwynedd. It lay in the parish of Llanelltyd near the confluence of the River Mawddach and River Wnion, near Cymer Abbey. With medieval origins, it was rebuilt or remodelled on several occasions before being demolished in 1962. It is remembered as the original home of the important collection of the Peniarth Manuscripts, now in the National Library of Wales.

Mynydd Gartheiniog (Q24643664)
item type: mountain
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Gartheiniog is a mountain in southern Snowdonia, Wales. It is a long ridge running south from the cliff of Craig Portas above Dinas Mawddwy and parallel to Mynydd Dolgoed which lies to the west.

Llangelynin railway station (Q15242559)
item type: railway station / former railway station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Llangelynin station was a single-platform halt on the Cambrian Line, which served the small village of Llangelynin in Gwynedd, Wales. It was opened in 1930 by the Great Western Railway and was known as Llangelynin Halt.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disused railway stations in Gwynedd, Railway stations in Great Britain closed in 1991
Ysgol y Gader (Q13132701)
item type: school
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ysgol y Gader was a bilingual comprehensive school for pupils aged 11–16 and served the town of Dolgellau and the surrounding area in South Meirionnydd.

website: http://www.gader.gwynedd.sch.uk/

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: 2017 disestablishments in Wales
Neuadd Idris (Q15261838)
item type: market hall
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Old Market Hall (Welsh: Neuadd Idris) is a municipal building in Eldon Square, Dolgellau, Gwynedd, Wales. The structure, which is now the home to the National Centre for Folk Music, known as Tŷ Siamas, is a Grade II listed building.

St Tudwal's Church (Q16900524)
item type: church building
Summary from English Wikipedia (enwiki)

St Tudwal's Church is a Roman Catholic parish church in Barmouth, Gwynedd. It is situated on the King Edward Road leading from Barmouth to Llanaber. It was built in 1905 and is in the Dolgellau Deanery of the Diocese of Wrexham.

website: http://www.wrexhamdiocese.org.uk/diocesan_parish_display.asp?parishid=12

Hen Dyffryn Gwyn (Q17264794)
item type: cottage
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Hen Dyffryn Gwyn is a Grade II* listed building in Tywyn, Gwynedd. The house has been dated to 1640 and is listed for being a well-preserved example of a rural dwelling house with strong external character and original detail.

Tyn-y-Coed Farmhouse (Q18162442)
item type: farmhouse
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tyn-y-Coed Farmhouse is a grade II Listed Building in Caerdeon, Barmouth, Gwynedd. This Georgian farm house was built in 1756 and later extended and altered in 1884. A rubble built farmhouse with slate roof was listed approximately 1995.

Fairbourne Spit (Q19904134)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Fairbourne Spit (also known as Penrhyn Point) is a long spit of sand and shingle at the mouth of the River Mawddach where it reaches Cardigan Bay, on the west coast of Wales. The gravel probably originates from Llwyngwril to the south, while the sand and dunes at the north end of the spit are partly deposited from the river, which is a long-term sink for sandy sediment.

Cadfan Stone (Q10957107)
item type: scheduled monument
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Inside St Cadfan's Church, Tywyn, Gwynedd is an inscribed stone cross called the Cadfan Stone (or the Tywyn Stone). On it are the earliest known inscriptions in the Welsh language, specifically in Old Welsh.

Ysgol Uwchradd Tywyn (Q8059759)
item type: school
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ysgol Uwchradd Tywyn is a bilingual coeducational secondary school situated in Tywyn, Gwynedd.

website: http://www.tywyn.gwynedd.sch.uk/

Tonfanau (Q7820904)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tonfanau is a coastal village in the community of Llangelynin, in Gwynedd (formerly Merionethshire), Wales. It is 2.4 miles (3.9 km) north of Tywyn. The village is served by Tonfanau railway station.

Tŷ Siamas (Q7862784)
item type: museum / organization / heritage centre
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tŷ Siamas is the "National Centre for Folk Music" in Wales, and is situated in Dolgellau. The initiative to create such a centre was led by Ywain Myfyr (chairman and an founder of Sesiwn Fawr Dolgellau), and the project was managed by Mabon ap Gwynfor. The concept was "to establish a centre for music and cultural activities for the benefit of the community and visitors."

website: http://www.tysiamas.com/

Ratgoed Quarry (Q7295572)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Ratgoed quarry (also known as Alltgoed quarry) was the northernmost of the slate quarries served by the Corris Railway. It is one mile north of Aberllefenni in Gwynedd, Mid Wales, on the western side of Mynydd Llwydiarth. The quarry primarily worked the Narrow Vein, though it also produced some Broad Vein slates.

Tal-y-llyn (Q7678684)
item type: village
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Tal-y-llyn, or Talyllyn, is a small hamlet and former parish in Gwynedd, Wales, situated at the end of Tal-y-llyn Lake close to the village of Abergynolwyn. The parish covered an area of 36,000 acres (15,000 ha). The River Dysynni flows out of the lake at this point, flowing down to enter Cardigan Bay north of Tywyn. Another lake known as Llyn y Tri Greyenyn or Llyn Bach was formerly located close to the border with the parish of Dolgellau.

RAF Towyn (Q7275639)
item type: military airbase
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Royal Air Force Towyn or more simply RAF Towyn is a former Royal Air Force airfield located 10.3 miles (16.6 km) west of Machynlleth, Powys and 12.2 miles (19.6 km) north of Aberystwyth, Ceredigion, Wales.

Rhiwaedog (Q7320724)
item type: estate
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Rhiwaedog is the name of an ancient estate in North Wales, located in the Penllyn forest near Bala, Gwynedd. It gives its name today to two hills, Rhiwaedog-is-Afon and Rhiwaedog-uwch-Afon, meaning "Rhiwaedog below the river" and "Rhiwaedog above the river" respectively. There is also the ancient manor house Plas Rhiwaedog, from which Rhirid Flaidd (also known as Rhirid ap Gwrgenau) (fl. 1160) ruled his demesne.

Nannau (Q17743944)
item type: mansion
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Nannau (English: the place of many streams) is a Georgian mansion and estate near the village of Llanfachreth, Gwynedd.

Abercwmeiddaw quarry (Q85739420)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Abercwmeiddaw quarry was a slate quarry that operated between the 1840s and 1938. It was located at Corris Uchaf about 5 miles (8.0 km) north of Machynlleth, in Gwynedd, north-west Wales. The quarry was connected to the Corris Railway via the Upper Corris Tramway which carried its products to the Cambrian Railways at Machynlleth for distribution.

Afon Angell (Q85739977)
item type: river
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Afon Angell is a river in Gwynedd, Mid Wales.

Ceiswyn Formation (Q85751095)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Ceiswyn Formation (also known as the Ceiswyn Beds) is an Ordovician lithostratigraphic group (a sequence of rock strata) in Mid Wales. The rock of the formation is made up of interleaved beds of silty mudstones and siltstones with some sandstones and tuffs also present in small amounts. The formation runs diagonally across Mid Wales from close by Bala Lake to Cardigan Bay near Tywyn.

Dolgoch quarry (Q85757314)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dolgoch slate quarry (also spelt Dol-goch slate quarry or Dol-gôch slate quarry) was a slate quarry in Mid Wales, approximately halfway between Bryn-crug and Abergynolwyn (4 miles (6.4 km) away from each of them). The quarry was named after a nearby stream, the Nant Dolgoch (then known as the Nant Dol-gôch). 'Dol goch' is Welsh for 'red meadow'.

Cambergi quarry (Q85750215)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cambergi quarry (also known as Wenallt quarry) was a slate quarry in Cwm Hengae, west of Aberllefenni in North Wales. It operated between 1873 and about 1895.

Mynydd Llwydiarth (Q85787383)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mynydd Llwydiarth is a mountain in southern Snowdonia, Wales. It is a long ridge running from a low summit to the south of Mynydd Dolgoed, running south-west to Mynydd Cymerau. Nant Llwydiarth rises on the south flank of the mountain, and on the west slope the Ratgoed slate quarry operated until 1946.

Cymerau quarry (Q85845754)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cymerau quarry was a slate quarry served by the Ratgoed Tramway, a horse-worked section of the Corris Railway. It is located about half a mile north of Aberllefenni in Merioneth (now Gwynedd), North Wales, on the eastern side of the isolated Cwm Ceiswyn. It worked the Narrow Vein, the highest-quality slate vein in the Abercorris Group.

Dolgoch Falls (Q38754)
item type: waterfall
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Dolgoch Falls (also known as the Dol-goch falls, or the Dol-gôch falls (English: Red Meadow falls)) are a series of three waterfalls near Tywyn in Gwynedd, North Wales. The falls are part of the Nant Dol-gôch stream, which flows into the Afon Fathew, and form a popular walk from the nearby Dolgoch station on the Talyllyn Railway.

Nant Ceiswyn (Q85787730)
item type: river
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Nant Ceiswyn (sometimes known as the Afon Ceiswyn) is a small river in Mid Wales. It flows from the northern flank of Mynydd Dolgoed down to Pont Cymerau, north-east of Aberllefenni. Here it joins the Nant Llwydiarth to form the Afon Dulas that flows south to the Afon Dyfi. There was an ancient bridge at Pont Cymerau.

Broad Vein Mudstone Formation (Q85749150)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Broad Vein Mudstone Formation (commonly known as the Broad Vein, historically known as the Red Vein and in Welsh as Y Faen Goch) is an Ordovician lithostratigraphic group (a sequence of rock strata) in Mid Wales. The rock of the formation is silty mudstone, intensely bioturbated in places. It varies in colour from a pale to a medium blue. This formation has been commercially quarried as slate in several locations along its length. The formation is between 400 metres (1,300 ft) and 560 metres (1,840 ft) thick and runs from Dinas Mawddwy south-west to Cardigan Bay at Tywyn.

Cwm Hengae (Q85754875)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Cwm Hengae is a valley that runs roughly north-west from the village of Aberllefenni in Wales. The Afon Llefenni river runs along the valley and several slate quarries occupy the valley sides. The Roman road Sarn Helen ran along the valley, connecting Aberllefenni with Dolgellau.

Nant Llwydiarth (Q85787732)
item type: river
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Nant Llwydiarth is a small river in Mid Wales. It flows from the southern flank of Mynydd Hendre-ddu down to Pont Cymerau, north-east of Aberllefenni. Here it joins the Nant Ceiswyn to form the Afon Dulas that flows south to the Afon Dyfi. There was an ancient bridge at Pont Cymerau.

Tonfanau quarry (Q88454949)
item type: quarry
Summary from English Wikipedia (enwiki)
County Hall, Dolgellau (Q112167330)
item type: county hall
Summary from English Wikipedia (enwiki)

County Hall (Welsh: Neuadd y Sir Dolgellau) is a municipal building in Smithfield Street, Dolgellau, Gwynedd, Wales. The structure, which was the headquarters of Merionethshire County Council, is a Grade II* listed building.

Minllyn quarry (Q112860984)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Minllyn quarry was a slate quarry near Dinas Mawddwy in Wales that opened before 1793 and continued working intermittently until 1925. The quarry is located on the western flank of Foel Dinas.

Pennal Roman Fort (Q13126486)
item type: castrum / Roman building
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Lleolir Caer Rufeinig Pennal ar gwr pentref Pennal, Gwynedd; cyfeiriad grid SH705000. Mae enw'r Rhufeiniaid am y gaer hon yn anhysbys.

Caer Rufeinig Brithdir (Q20586633)
item type: castrum / Roman building
Summary from Cymraeg / Welsh Wikipedia (cywiki)

Ceir olion Caer Rufeinig Brithdir ger pentref Brithdir, de Gwynedd; cyfeiriad grid SH772188.