Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun, Gävleborg County, Sweden
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 935648

Items with no match found in OSM

1,684 items

Iggesund Paperboard (Q3148131)
item type: företag
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Iggesund AB Är en svensk skogsindustri och en del av Holmenkoncernen sedan 1988. Iggesund Paperboard tillverkar världsledande kartong för mer exklusivt bruk till förpackningar och grafiska ändamål. Förutom bruket i Iggesund äger de även ett bruk i Workington, Storbritannien samt Ströms Bruk i Sverige. Iggesund Paperboard är i princip helt självförsörjande både vad gäller råvara till bruken i form av skog men också energi för att driva bruken.

website: http://www.iggesund.com/

Blacksås (Q10430877)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Blacksås är ett berg 457 meter högt, och ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Bodagrottorna (Q10431948)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bodagrottorna är ett grottsystem och ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Agön-Kråkön (Q16495470)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Agön-Kråkön är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun, Hälsingland.

Alsjöåsen (Q16496434)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Alsjöåsen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun, Hälsingland.

Bleckbergens urskog (Q16503126)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bleckbergens urskog är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Boda (Q16503497)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Boda är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Bromsvallsberget (Q16505527)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bromsvallsberget är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Kuggörarnas naturreservat (Q18202398)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kuggörarna är ett naturreservat vid Kuggörarna i Hudiksvalls kommun som bildades 1996 och förvaltas av Länsstyrelsen. Det omfattar 51 hektar och består av en ö, förbunden med Hornslandet med en ca 150 meter lång vägbank. Klippor, klapperstensfält och blockiga stränder utgör området.

Hölick (Q18202399)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hölicks naturreservat är ett av flera naturreservat på Hornslandet i Hudiksvalls kommun i Hälsingland invid Hölick.

Flotthöljan (Q18289840)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Flotthöljan är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Gladbäcken (Q18290141)
item type: vattenkälla / naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gladbäcken är en vattenkälla och ett naturreservat i Hudiksvalls kommun, Hälsingland.

Klibbalsreservatet (Q18291246)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klibbalsreservatet är ett av flera naturreservat på Hornslandet i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Lövsalen (Q18292144)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lövsalen är ett naturreservat på Hornslandet i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Norra Hornslandet (Q18292586)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra Hornslandet är ett av flera naturreservat på Hornslandet i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Hålsjöholmen (Q18331092)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hålsjöholmen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Rännkullarna (Q18332346)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rännkullarna är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Svartviksberget (Q18333167)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svartviksberget är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Taskberget (Q18333833)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Taskberget är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Övre Svartsvedåsen (Q30157811)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Övre Svartsvedsåsen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Holms gammelskog (Q30157959)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holms gammelskog är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Stora Öråsen (Q30158169)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Öråsen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Rossåsens (Q30158777)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rossåsen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Norrberget (Q30160562)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrberget är ett naturreservat som omfattar berget med detta namn i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Storberget (Q30161271)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storberget är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Snäcken (Q30161706)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Snäcken är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Oppsjöskogen (Q30161829)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Oppsjöskogen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Lappkullen (Q30165382)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lappkullen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Lingarö (Q30166064)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lingarö är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Ysberget - Laxtjärnsberget (Q30172084)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ysberget-Laxtjärnsberget är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Mössbobäcken (Q30181260)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mössbobäcken är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Nedre Svartsvedåsen (Q30199402)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nedre Svartsvedsåsen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Lingatjärnsberget (Q55693287)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lingatjärnsberget är ett naturreservat om omfattar berget med samma namn i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Skånbrännan (Q55693289)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skånbrännan är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Stor-Dragåsen (Q55693290)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Dragåsen är ett naturreservat i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Norrbo (Q10602704)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrbo församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 2006 i Bjuråker-Norrbo församling.

Rogsta församling (Q10656395)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rogsta församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 2010 i Hälsingtuna-Rogsta församling.

Hudiksvallsbygdens parish (Q18290710)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hudiksvallsbygdens församling är en församling i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen utgör ett eget pastorat.

Bjuråker-Norrbo parish (Q10430431)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjuråker-Norrbo församling är en församling i Dellenbygdens pastorat i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Bjuråkers parish (Q10430432)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjuråkers församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 2006 i Bjuråker-Norrbo församling.

Enångers församling (Q10485128)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Enångers församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 2006 i Enånger-Njutångers församling.

Forsa-Högs församling (Q10498064)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Forsa-Högs församling är en församling i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen utgör ett eget pastorat.

website: https://www.svenskakyrkan.se/forsa-hog

Parish of Forsa (Q10498070)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Forsa församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 2006 i Forsa-Högs församling.

Hudiksvall-Idenors församling (Q10526855)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hudiksvall-Idenors var en församling i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen låg i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen utgjorde ett eget pastorat. Församlingen uppgick 2014 i Hudiksvallsbygdens församling

Hälsingtuna-Rogsta församling (Q10531497)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hälsingtuna-Rogsta församling var en församling i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen låg i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län och utgjorde ett eget pastorat. Församlingen uppgick 2014 i Hudiksvallsbygdens församling.

Hälsingtuna församling (Q10531498)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hälsingtuna församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 2010 i Hälsingtuna-Rogsta församling.

Högs församling (Q10532345)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Högs församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 2006 i Forsa-Högs församling.

Idenors församling (Q10533556)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Idenors församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 2002 i Hudiksvall-Idenors församling.

Nianfors församling (Q10600409)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nianfors församling var en församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Församlingen uppgick 1985 i Njutångers församling.

Malsta stone in Hälsingland (Q2176366)
item type: nordisk runsten
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift Hs 14, eller Malstastenen, är en runsten som nu återfinns i Hälsinglands museum i Hudiksvall, Hälsingland.

Hälsinglands runinskrifter 10 (Q10531485)
item type: runinskrift / nordisk runsten
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift Hs 10 är en runsten som står utanför Hälsingtuna kyrka i Hälsingtuna socken och Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Hälsinglands runinskrifter 11 (Q10531486)
item type: runinskrift / nordisk runsten
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift Hs 11 är en runsten som står vid Högs kyrka i Högs socken, Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Hälsinglands runinskrifter 12 (Q10531487)
item type: runinskrift / nordisk runsten
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift Hs 12 är en runsten som står utanför Högs kyrka i Högs socken och Hudiksvalls kommun, Hälsingland.

Hälsinglands runinskrifter 15 (Q10531489)
item type: nordisk runsten
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift Hs 15, eller Sunnåstenen, är en runsten som nu återfinns i Hälsinglands museum i Hudiksvall, Hälsingland.

Hälsinglands runinskrifter 9 (Q10531493)
item type: runinskrift / nordisk runsten
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift Hs 9 är ett runstensfragment av grå granit som står vid Hälsingtuna kyrka i Hälsingtuna socken och Hudiksvalls kommun i Hälsingland. Inskriften är skadad men på runbandet står namnet Torsten omnämnt. Stenen är korsmärkt.

Moviken blast furnace (Q19900858)
item type: museum / samling av byggnader / industriminne
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Movikens masugn var en masugn vid Norrdellen i Hälsingland.

website: http://www.bruksminnen.com/moviken.htm

Bålsö kapell (Q10438601)
item type: kyrka / samling av byggnader
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bålsö kapell är en kyrkobyggnad på Bålsön utanför Hornslandet öster om Hudiksvall. Kapellet tillhör Hudiksvallsbygdens församling i Uppsala stift.

Kråkö kapell (Q10549721)
item type: kyrka / samling av byggnader
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kråkö kapell är en kyrkobyggnad i Kråkö hamn söder om Hornslandet öster om Hudiksvall. Kapellet tillhör Hudiksvallsbygdens församling i Uppsala stift.

Kuggörarnas kapell (Q10549822)
item type: kyrka / samling av byggnader
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kuggörarnas kapell är en kyrkobyggnad på ön Kuggörarna utanför Hudiksvall. Kapellet tillhör Hudiksvallsbygdens församling i Uppsala stift.

Stråsjö kapell (Q10682161)
item type: kyrka
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stråsjö kapell är en kapellbyggnad i byn Stråsjö som ligger i Svågadalen inom Bjuråkers socken. Kapellet ägs och förvaltas av en kapellgrupp som består av bybor i Stråsjö. Dessa sköter och vårdar kapellet ideellt utan vinstsyfte. Kapellet används för olika ändamål som dop, vigsel, andakter och som pilgrimskapell för förbipasserande.

Bergöns kapell (Q16501951)
item type: kyrka / samling av byggnader
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bergöns kapell är en kyrkobyggnad som tillhör Hudiksvallsbygdens församling i Uppsala stift.

Forsaringen (Q10498077)
item type: runinskrift
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Forsaringen, med signum Hs 7, är en järnring från Forsa kyrka i Hälsingland, som sannolikt är Nordens äldsta bevarade rättskälla. Den har även fungerat som ett dörrhandtag.

Räddningsstation Hudiksvall (Q18985510)
item type: sjöräddningsstation
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Räddningsstation Hudiksvall är en av Sjöräddningssällskapets räddningsstationer.

Iggesunds Bruk (Q1657145)
item type: fabrik / samling av byggnader / arbetslivsmuseum
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

AB Iggesunds Bruk är en tidigare skogs- och stålindustrikoncern i Hälsingland. Iggesunds Bruk, aktiebolag från 1876, hade sitt ursprung i det privilegiebrev från 1685 vari handelsmannen (med mera) Isak Breant d.ä. tilläts att anlägga masugn och hamrar i Iggesundsån. Under nära 200 år kom verksamheten främst vara inriktad på järnhantering, men kom successivt att omfatta även skogsbruk samt sågverks-, massa-, kartong-, stål-, elproduktions- och kemisk industri.

Street address: Malmvägen 16 (from Wikidata)

Östanå pappersbruk (Q10727795)
item type: fabrik
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Ej att förväxla med Östanå bruk, Östanå, Östra Göinge kommun.

Östanå pappersbruk var ett pappersbruk som anlades 1665 i Njutångers socken, cirka 2 km väster om Iggesund. Bruket anlades av professor Martin Brunnerus i sin hemsocken och boktryckaren Henric Curio, bägge verksamma vid Uppsala universitet. Främsta anledningen till grundandet av bruket var just att förse universitetets boktryckeri med tryckpapper. Pappersproduktionen baserades på linnelump. Iggesunds Bruk köpte Östanå pappersbruk 1771. Bruket var i drift fram till 1842, då det förstördes i en brand.

Svedja (Q2140862)
item type: by / småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svedja är en småort i Delsbo socken i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Agö hamn (Q10403697)
item type: fiskeläge
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Agö hamn är ett fiskeläge kring en skyddad vik på Agöns södra sida i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Hölick (Q10532530)
item type: samhälle / fiskeläge
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hölick är ett fiskeläge i Hudiksvalls kommun, Hälsingland, som är beläget på Hornslandets sydostspets, och var tidigare lotsstation (en roll som mot slutet av 1900-talet övertogs av Ljusne). Fiskeläget består av en gästhamn, en större campingplats, sommar- och ett fåtal permanentbostäder, ett lotstorn, en mindre fyr och det vackert belägna Hölicks kapell där gudstjänster och förrättningar hålls sommartid.

Sivikstjärn (Q17781280)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sivikstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,112 kvadratkilometer och ligger 24 meter över havet.

Sketjärnen (Q17781285)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sketjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Skitigsjön (Q17781286)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skitigsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,154 kvadratkilometer och ligger 141 meter över havet.

Skorvbergstjärnen (Q17781289)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skorvbergstjärnarna är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Skorvbergstjärnarna är två små sjöar på södra delen av Skorvberget, av vilka denna artikel avser den södra, nedre och något större av de båda.

Skrasslen (Q17781293)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skrasslen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Skrasslen ligger i Lövsalen Natura 2000-område. Sjöns area är 0,03 kvadratkilometer och den befinner sig 83 meter över havet.

Skälvatjärnarna (Q17781296)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skälvatjärnarna är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Skärvesjön (Q17781297)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skärvesjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,15 kvadratkilometer och ligger 18,9 meter över havet.

Slångan (Q17781299)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Slångan är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 6,5 meter djup, har en yta på 0,106 kvadratkilometer och befinner sig 110,2 meter över havet.

Småtjärnarna (Q17781303)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Småtjärnarna är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Spjuttjärnen (Q17781308)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Spjuttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Stensan (Q17781309)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stensan är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Stensan ligger i Lövsalen Natura 2000-område. Sjöns area är 0,01 kvadratkilometer och den befinner sig 80 meter över havet.

Stensjön (Q17781310)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stensjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,362 kvadratkilometer och ligger 330 meter över havet. Stensjön ligger i naturreservatet Stensjön och i Stensjön och Lomtjärn Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Styggsjöbäcken.

Stentjärnarna (Q17781312)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stentjärnarna är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Stor-Hällsjön (Q17781315)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Hällsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,218 kvadratkilometer och ligger 51 meter över havet.

Stor-Insjön (Q17781316)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Insjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Stora Aldringen (Q17781319)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Aldringen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 10,7 meter djup, har en yta på 0,231 kvadratkilometer och befinner sig 216,1 meter över havet.

Stora Pulsarviken (Q17781322)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Pulsarv är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,0568 kvadratkilometer och ligger 20 meter över havet.

Stormyrtjärn (Q17781326)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stormyrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0566 kvadratkilometer och ligger 7,9 meter över havet.

Stormyrtjärnen (Q17781327)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stormyrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Storsjön (Q17781328)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön är 7 meter djup, har en yta på 0,142 kvadratkilometer och befinner sig 239,2 meter över havet.

Storåstjärnen (Q17781331)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storåstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Storövetjärnen (Q17781332)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storövetjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Stråsjön (Q17781334)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stråsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,04 kvadratkilometer och den befinner sig 35 meter över havet.

Styggtjärnen (Q17781338)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Styggtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,151 kvadratkilometer och ligger 293 meter över havet.

Svantjärn (Q17781344)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svantjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Svarten (Q17781345)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarten är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Svarttjärn (Q17781350)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Svarttjärn (Q17781351)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Svarttjärnen (Q17781353)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0494 kvadratkilometer och ligger 6,1 meter över havet.

Grundsjön (Q17781028)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grundsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0979 kvadratkilometer och ligger 207 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Brickabäcken.

Gryttjesvalltjärnen (Q17781029)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gryttjesvalltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde.

Grängsjön (Q17781032)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grängsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön är 8,8 meter djup, har en yta på 0,173 kvadratkilometer och är belägen 130,1 meter över havet.

Gäddtjärn (Q17781037)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gäddtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Gäddtjärnen (Q17781041)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gäddtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön är 6,6 meter djup, har en yta på 0,0198 kvadratkilometer och är belägen 247 meter över havet.

Gäddtjärnen (Q17781043)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gäddtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Gällsmyrtjärn (Q17781046)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gållsmyrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,02 kvadratkilometer och den är belägen 43 meter över havet.

Hamptjärn (Q17781047)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hamptjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0596 kvadratkilometer och ligger 43 meter över havet.

Hedtjärn (Q17781051)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hedtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Herrötjärnen (Q17781054)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Herrötjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Hornsjötjärnen (Q17781058)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hornsjötjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde.

Hundsjötjärnen (Q17781060)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hundsjötjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Hundsvedstjärnarna (Q17781061)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hundsvedtjärnarna (västra) är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,0412 kvadratkilometer och ligger 11,4 meter över havet.

Hundsvedstjärnarna (Q17781062)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hundsvedtjärnarna är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Håktjärnen (Q17781065)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Håktjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Hålldammen (Q17781066)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hålldammen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,37 kvadratkilometer och ligger 23 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Långvindsån.

Hålltjärnen (Q17781068)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Halltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Hårdsvedstjärnen (Q17781071)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hårdsvedstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersån-Nianåns kustområde. Sjön har en area på 0,0535 kvadratkilometer och ligger 6,8 meter över havet.

Hällbotjärnen (Q17781073)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hällbotjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Hällbotjärnen ligger i Storberget Natura 2000-område.

Hällskärstjärn (Q17781074)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hällskärstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0793 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet. Hällskärstjärnen ligger i Långvind Natura 2000-område.

Hälltjärnen (Q17781076)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hälltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Häsströmstjärnen (Q17781078)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Häsströmstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Hästsjön (Q17781079)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hästsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Höltjärn (Q17781080)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hötjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersåns huvudavrinningsområde.

Hötjärnen (Q17781081)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hötjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Igeltjärn (Q17781085)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Igeltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Igeltjärn (Q17781086)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Igeltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Igeltjärn (Q17781087)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Igeltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Igeltjärnen (Q17781088)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Igeltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön är 13 meter djup, har en yta på 0,023 kvadratkilometer och är belägen 313 meter över havet.

Igeltjärnen (Q17781089)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Igeltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Igeltjärnen (Q17781090)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Igeltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Jansjösjön (Q17781094)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Jansjösjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 4,8 meter djup, har en yta på 0,0907 kvadratkilometer och är belägen 90 meter över havet.

Järnvallssjön (Q17781095)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Järnvallssjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön är 18,5 meter djup, har en yta på 1,21 kvadratkilometer och är belägen 171 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hyboån.

Kallmotjärn (Q17781096)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kallmotjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Kasten (Q17781099)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kasten är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,04 kvadratkilometer och den är belägen 2 meter över havet.

Kattjärnen (Q17781100)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kattjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Kattskärspusten (Q17781102)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kattskärspusten är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Kavelbrotjärnen (Q17781104)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kavelbrotjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersån-Nianåns kustområde.

Killingsjön (Q17781105)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Killingsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,0913 kvadratkilometer och ligger 0,3 meter över havet.

Kimtjärnen (Q17781106)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kimtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Klinttjärnen (Q17781109)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klinttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön är 3,5 meter djup, har en yta på 0,027 kvadratkilometer och är belägen 182 meter över havet.

Klosstjärnen (Q17781110)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klosstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 9 meter djup, har en yta på 0,012 kvadratkilometer och är belägen 212 meter över havet.

Kolhuspussen (Q17781112)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kolhuspussen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Kroktjärn (Q17781116)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kroktjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Kroktjärn (Q17781117)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kroktjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Kroktjärnen (Q17781118)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kroktjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde.

Kumptjärnen (Q17781119)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kumptjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Kåvatjärnen (Q17781121)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kåvatjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Källmyrtjärnen (Q17781123)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Källmyrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Källråtjärnen (Q17781124)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Källråtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde.

Källsjösjön (Q17781126)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Källsjösjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,15 kvadratkilometer och ligger 229,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Brickabäcken.

Kärrsmyrtjärnen (Q17781127)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kärrsmyrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Laxtjärn (Q17781132)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Laxtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön är 4,9 meter djup, har en yta på 0,0591 kvadratkilometer och är belägen 246,1 meter över havet. Laxtjärnen ligger i Ysberget-Laxtjärnsberget Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Enångersån.

Lill-Hällsjön (Q17781136)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Hällsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,0634 kvadratkilometer och ligger 52,1 meter över havet.

Lill-Skutviken (Q17781137)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Skutviken är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Lilla Aldringen (Q17781139)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lilla Aldringen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 5,1 meter djup, har en yta på 0,0722 kvadratkilometer och är belägen 216,1 meter över havet.

Abborrtjärn (Q16501599)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Abborrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde.

Bjugelsjön (Q16502290)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjugelsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,063 kvadratkilometer och ligger 40 meter över havet.

Degersjön (Q17780989)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degersjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,267 kvadratkilometer och ligger 39 meter över havet.

Delångersåns dämningsområde (Q17780990)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Delångersåns dämningsområde är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,505 kvadratkilometer och ligger 26,4 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Delångersån (Svågan).

Djupsjön (Q17780991)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djupsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0602 kvadratkilometer och ligger 207 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Brickabäcken.

Dragtjärnen (Q17780993)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dragtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Ekentjärn (Q17780999)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ekentjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Fellsjötjärnen (Q17781000)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fellsjötjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Fiskgjustjärn (Q17781005)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fiskgjustjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Fisklöstjärnen (Q17781006)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fisklöstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Fisksjön (Q17781007)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fisksjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Flatsjön (Q17781008)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Flatsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,027 kvadratkilometer och den är belägen 15 meter över havet.

Flytjärnen (Q17781009)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Flytjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,063 kvadratkilometer och ligger 35,7 meter över havet.

Fuskåssjön (Q17781016)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fuskåssjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde. Sjön är 13,5 meter djup, har en yta på 0,379 kvadratkilometer och är belägen 121,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Källsjöbäcken.

Fäbodlöttjärn (Q17781017)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fäbodlöttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Fäbodviken (Q17781018)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fäbodviken är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0849 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet. Fäbodviken ligger i Långvind Natura 2000-område.

Glombotjärnen (Q17781024)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Glombotjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Grolan (Q17781025)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grolan är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersån-Nianåns kustområde.

Grottsjön (Q17781026)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grottsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun och Söderhamns kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön är 21,8 meter djup, har en yta på 0,513 kvadratkilometer och är belägen 173,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Grottsjöbäcken. Vid provfiske har abborre, gädda och siklöja fångats i sjön.

Grubbsjön (Q17781027)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grubbsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 11,2 meter djup, har en yta på 0,124 kvadratkilometer och är belägen 165,3 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Bjuransbäcken.

Lilla Hundsjön (Q17781140)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lilla Hundsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0845 kvadratkilometer och ligger 380,2 meter över havet.

Lilla Skärsjön (Q17781142)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lilla Skärsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Lillhamnen (Q17781144)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillhamnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Lissla-Secklingen (Q17781161)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Lomtjärn (Q17781167)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lomtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersåns huvudavrinningsområde. Lomtjärnen ligger i Stensjön och Lomtjärn Natura 2000-område.

Lortfjärden (Q17781175)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lortfjärden är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,0517 kvadratkilometer och ligger 0,3 meter över havet.

Lorttjärnen (Q17781176)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lorttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde.

Lorttjärnen (Q17781177)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lorttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön är 5,1 meter djup, har en yta på 0,0826 kvadratkilometer och befinner sig 182,1 meter över havet.

Långmyrsjön (Q17781181)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långmyrsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,288 kvadratkilometer och ligger 183 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Brickabäcken. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Långstrandstjärn (Q17781189)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långstrandstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Långtjärnen (Q17781191)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0891 kvadratkilometer och ligger 346,4 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kvarnbäcken.

Långtjärnen (Q17781193)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Norralaåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0625 kvadratkilometer och ligger 294,5 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Norralaån (Trönöån).

Maren (Q17781199)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Maren är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,194 kvadratkilometer och ligger 3,2 meter över havet.

Matsbotjärnen (Q17781203)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Matsbotjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersåns huvudavrinningsområde.

Medskogtjärnen (Q17781204)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Medskogstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Mellan Julingstjärnen (Q17781205)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mellantjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 3,5 meter djup, har en yta på 0,053 kvadratkilometer och befinner sig 321 meter över havet.

Mjuksjön (Q17781209)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjuksjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 2,7 meter djup, har en yta på 0,01 kvadratkilometer och befinner sig 165 meter över havet.

Mjusen (Q17781210)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjusen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,118 kvadratkilometer och ligger 218,5 meter över havet.

Myckeltjärn (Q17781213)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Myckeltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,02 kvadratkilometer och den befinner sig 66 meter över havet.

Mynningstjärnen (Q17781214)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mynningstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 4,9 meter djup, har en yta på 0,028 kvadratkilometer och befinner sig 225 meter över havet.

Myrtjärnen (Q17781215)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Myrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde.

Mälbosjön (Q17781216)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mälbosjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön är 3 meter djup, har en yta på 0,051 kvadratkilometer och befinner sig 39 meter över havet.

Mörtsjön (Q17781219)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,162 kvadratkilometer och ligger 45,1 meter över havet.

Mörttjärn (Q17781220)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Mörttjärnen (Q17781222)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Mörttjärnen (Q17781223)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörttjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Nedergråsjön (Q17781225)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Neder-Gråssjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0799 kvadratkilometer och ligger 34 meter över havet.

Nedra Häggv (Q17781226)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nedra Häggviken är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Nedre Skötvikstjärn (Q17781229)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nedre Skötvikstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Ner-Topp (Q17781230)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ner-Topp är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Ner-Topp ligger i Ysberget-Laxtjärnsberget Natura 2000-område.

Norra Abborrtjärnen (Q17781235)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra Abborrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Norra Abborrtjärnen ligger i Stensjön och Lomtjärn Natura 2000-område.

Norra Julingstjärnen (Q17781236)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra Julingstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 5,5 meter djup, har en yta på 0,018 kvadratkilometer och befinner sig 321 meter över havet.

Nybergstjärnen (Q17781242)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nybergstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 3,2 meter djup, har en yta på 0,027 kvadratkilometer och befinner sig 100 meter över havet.

Nybosjön (Q17781243)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nybosjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,01 kvadratkilometer och den befinner sig 39 meter över havet.

Nyvallssjön (Q17781244)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nyvallssjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde. Sjön är 12,5 meter djup, har en yta på 0,539 kvadratkilometer och befinner sig 297 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Isteån (Bogårdsån).

Näverbrotjärnen (Q17781245)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Näverbrotjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersåns huvudavrinningsområde.

Orrsjön (Q17781248)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Orrsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,02 kvadratkilometer och den befinner sig 60 meter över havet.

Pappersavan (Q17781251)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Pappersavan är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersån-Nianåns kustområde. Sjön har en area på 0,167 kvadratkilometer och ligger 31,2 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Iggesundsån.

Paskotjärnen (Q17781252)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Paskotjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Per-Mickelstjärn (Q17781253)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Per-Mickelstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Prästvallssjön (Q17781255)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Prästvallssjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 9,5 meter djup, har en yta på 0,0858 kvadratkilometer och befinner sig 322,2 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Vallaån.

Prästvallstjärnen (Q17781256)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Prästvallstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde.

Ramsjösjön (Q17781257)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ramsjösjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,125 kvadratkilometer och ligger 97 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Ramman.

Ristjärnen (Q17781262)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ristjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Abborrsjöarna (Q16486589)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Abborrsjöarna är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 6,2 meter djup, har en yta på 0,193 kvadratkilometer och är belägen 102 meter över havet.

Abborrtjärn (Q16486818)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Abborrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Aftonsjön (Q16489044)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Aftonsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön är 3,7 meter djup, har en yta på 0,026 kvadratkilometer och är belägen 39 meter över havet.

Aggtjärn (Q16489075)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Aggtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,05 kvadratkilometer och den är belägen 12 meter över havet.

Aggtjärnen (Q16489079)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Aggtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,128 kvadratkilometer och ligger 181,1 meter över havet.

Aldersjön (Q16496108)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Aldersjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,231 kvadratkilometer och ligger 24 meter över havet.

Andtjärn (Q16496751)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Andtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Andtjärnen (Q16496759)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Andtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön är 2,4 meter djup, har en yta på 0,0279 kvadratkilometer och är belägen 38 meter över havet.

Bartjärnen (Q16498316)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bartjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 6,1 meter djup, har en yta på 0,0868 kvadratkilometer och är belägen 145,7 meter över havet.

Bastsjön (Q16498399)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bastsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön är 4,1 meter djup, har en yta på 0,144 kvadratkilometer och är belägen 12,2 meter över havet.

Boviken (Q16504116)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Boviken är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Bromsvallssjön (Q16505528)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bromsvallssjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön är 10 meter djup, har en yta på 0,85 kvadratkilometer och är belägen 63,1 meter över havet.

Bruntjärnen (Q16505633)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bruntjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön är 16,7 meter djup, har en yta på 0,14 kvadratkilometer och är belägen 269,1 meter över havet.

Brändbotjärnen (Q16505758)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brändbotjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Brännötjärnen (Q16505958)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brännötjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde.

Bursjön (Q16506237)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bursjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 15,1 meter djup, har en yta på 0,118 kvadratkilometer och är belägen 216 meter över havet.

Burvassjön (Q16506278)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Burvassjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,445 kvadratkilometer och ligger 315,1 meter över havet.

Bålsjön (Q16506820)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bålsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,194 kvadratkilometer och ligger 43,9 meter över havet.

Bäckartjärnen (Q16506989)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bäckartjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0955 kvadratkilometer och ligger 114 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Klubboån (Svedjaån).

Bässesjön (Q16507173)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bässesjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön är 8 meter djup, har en yta på 0,441 kvadratkilometer och är belägen 59,1 meter över havet.

Agö lighthouse (Q10403695)
item type: fyr / sektorfyr
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Agö är en fyr på Agön i Bottenhavet ungefär 30 kilometer sydöst om Hudiksvall. Den har funnits sedan 1860 och år 2010 firade man fyrens 150-årsjubileum. Den ursprungliga fyren satt på fyrvaktarbostadens tak och togs bort när ett nytt fyrtorn byggdes ihop med husets gavel 1884. Den fyren står fortfarande kvar, men är sedan 1970 släckt och ersatt av en 15 meter hög järnrörskonstruktion cirka 10 meter från den gamla fyren.

Admiralty number: C6060

Haganäs (Q42153606)
item type: fyr

Admiralty number: C6081

Lill-Gåstjärnen (Q18291756)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Gåstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde.

Hudiksvall Bay (Q32253064)
item type: fjärd
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hudiksvallsfjärden är en havsvik i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län. Fjärden avgränsas av fastlandet i norr, syd och väst samt Bottenhavet i sydöst. Längst in i fjärdens västra ände är tätorten Hudiksvall belägen. Sjön Lillfjärden avvattnas av Hornån som går genom Hudiksvalls centrum och har sitt utlopp i Hudiksvallsfjärden. Utmed fjärden ligger även tätorterna Maln, Saltvik och Lingarö. I Maln finns en vidsträckt badstrand, Malmbaden, som är ett populärt besöksmål under sommaren.

Övre Skötvikstjärn (Q17781463)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Övre Skötvikstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Ljustjärnen (Q17781163)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ljustjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde. Sjön är 6,5 meter djup, har en yta på 0,088 kvadratkilometer och befinner sig 93,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Holmsbäcken (Bäckmoraån).

Svartvallstjärnen (Q17781359)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svartvallstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde. Sjön är 8 meter djup, har en yta på 0,101 kvadratkilometer och befinner sig 269 meter över havet. Vid provfiske har abborre fångats i sjön.

Svartvarpet (Q17781360)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svartvarpet är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Svarvtjärn (Q17781361)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarvtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Svarvtjärn (Q17781362)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarvtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Namnet kommer från ett dialektalt namn på fisken sarv.

Svedtjärnen (Q17781364)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svedtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0654 kvadratkilometer och ligger 17,3 meter över havet.

Svessan (Q17781365)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svessan är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde.

Sydbodsjön (Q17781366)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Syrbosjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjöns area är 0,05 kvadratkilometer och den befinner sig 64 meter över havet.

Såbäcktjärnen (Q17781367)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Såbäcktjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Sättjärasjön (Q17781368)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sättjärasjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 1,1 meter djup, har en yta på 0,122 kvadratkilometer och befinner sig 82,2 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Storån (Hårån).

Södra Abborrtjärnen (Q17781370)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Södra Abborrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0989 kvadratkilometer och ligger 339,4 meter över havet. Södra Abborrtjärnen ligger i Stensjön och Lomtjärn Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Getaån.

Södra Julingstjärnen (Q17781371)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Södra Julingstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 5 meter djup, har en yta på 0,02 kvadratkilometer och befinner sig 321 meter över havet.

Sörsjön (Q17781374)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 5 meter djup, har en yta på 0,458 kvadratkilometer och befinner sig 335,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Älpbäcken.

Talltjärn (Q17781378)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Talltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,135 kvadratkilometer och ligger 40 meter över havet.

Tjännsjön (Q17781380)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tjännsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde. Sjön är 7,8 meter djup, har en yta på 0,177 kvadratkilometer och befinner sig 93 meter över havet.

Tjärnen (Q17781382)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Tjärnen ligger i Agön-Kråkön Natura 2000-område.

Tjärnmyrtjärn (Q17781383)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tjärnmyrtjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0434 kvadratkilometer och ligger 30 meter över havet.

Totjärnen (Q17781386)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Totjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0554 kvadratkilometer och ligger 25,3 meter över havet.

Totjärnen (Q17781387)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Totjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianåns huvudavrinningsområde.

Tovåssjön (Q17781388)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tovåssjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön är 22,7 meter djup, har en yta på 0,286 kvadratkilometer och befinner sig 300,2 meter över havet.

Tovåstjärnen (Q17781389)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tovåstjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Transjöarna (Q17781390)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Transjöarna är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön har en area på 0,0477 kvadratkilometer och ligger 6,3 meter över havet.

Trehörningen (Q17781391)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Trehörningen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Nianån-Norralaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0518 kvadratkilometer och ligger 244,9 meter över havet.

Trollsvallssjön (Q17781392)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Trollsvallsjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde. Sjön avvattnas av vattendraget Bjuransbäcken. Sjöns area är 0,2392 kvadratkilometer och den befinner sig 155,4 meter över havet.

Trolltjärn (Q17781393)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Trolltjärnen är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Delångersåns huvudavrinningsområde.

Tunasjön (Q17781396)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tunasjön är en sjö i Hudiksvalls kommun i Hälsingland och ingår i Harmångersån-Delångersåns kustområde. Sjön är 1,9 meter djup, har en yta på 0,1642 kvadratkilometer och befinner sig 20 meter över havet. Vid provfiske har abborre, g