Rödön, Sundsvall (Q10658963)

Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rödön är en ö utanför Alnön i Sundsvalls kommun. Ön har fått sitt namn från att stora delar av öns berggrund består av rödfärgad rapakivigranit, en relativt ovanlig bergart. Det har tidigare funnits bofasta på ön. Numera finns endast sommarstugor på ön, som för övrigt saknar elektricitet.

Wikidata location: 62.3917, 17.5667 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Rödön (OSM)exact location match [show tags]
area: yes
name: Rödön
place: island
wikidata: Q10658963

wikidata match: Q10658963

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

island (Q23442) place=island