Σπήλαιο Αλιστράτης (Q11041853)

 • matcher place: Serres Regional Unit (relation 937847), Central Macedonia (relation 937958), Nea Zichni Municipality (relation 2346622), Macedonia - Thrace (relation 5208399)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.02731,24.01087)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.02731,24.01087)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.02731,24.01087)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.02731,24.01087)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.02731,24.01087)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.02731,24.01087)[location=underground][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.02731,24.01087)["natural"="cave_entrance"][name];
    way(around:1000,41.02731,24.01087)["natural"="cave_entrance"][name];
    rel(around:1000,41.02731,24.01087)["natural"="cave_entrance"][name];
    node(around:1000,41.02731,24.01087)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.02731,24.01087)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.02731,24.01087)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Το σπήλαιο Αλιστράτης είναι επισκέψιμο σπήλαιο του Νομού Σερρών και απέχει 6 χιλιόμετρα από το ομώνυμη κωμόπολη της Αλιστράτης. Έχει μήκος περίπου 3 χιλιόμετρα, από τα οποία το 1 χιλιόμετρο είναι επισκέψιμο.

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Алистратската пещера (на гръцки: Σπήλαιο της Αλιστράτης) е пещера в местността Петрото, на 6 километра югоизточно от село Алистрат, Гърция, дем Зиляхово (Неа Зихни), област Централна Македония. Южно от пещерата и селото е разположен величественият пролом на река Драматица (Ангитис) Ташлък. Пещерата и проломът са туристическа дестинация.

Wikidata location: 41.0273, 24.0109 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Σπήλαιο Αλιστράτης (OSM)exact location match [show tags]
name: Σπήλαιο Αλιστράτης
email: info@alistraticave.gr
name:de: Höhle von Alistrati
name:en: Cave of Alistrati
name:es: Cueva de Alistrati
name:fr: Grotte d'Alistrati
name:it: Grotta di Alistrati
name:ja: Alistratiの洞窟
name:ru: Пещера Алистрати
tourism: attraction
website: http://www.alistraticave.gr
operator: Δήμος Αλιστράτης
opening_hours: Oct-Apr 09:00-17:00; May-Jul,Sep 09:00-18:00; Aug Mo-Su 09:00-19:00
node: Σπήλαιο Αλιστράτης (OSM), 13 m from Wikidata [show tags]
fee: yes
name: Σπήλαιο Αλιστράτης
name:de: Höhle von Alistrati
name:en: Cave of Alistrati
name:es: Cueva de Alistrati
name:fr: Grotte d'Alistrati
name:it: Grotta di Alistrati
name:ja: Alistratiの洞窟
name:ru: Пещера Алистрати
natural: cave_entrance
wikidata: Q11041853

wikidata match: Q11041853

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

cave (Q35509) natural=cave_entrance
building (Q41176) building, building=yes
tourist attraction (Q570116) tourism=attraction
subterranea (Q863404) location=underground