Elvebakken videregående skole (Q11967266)

 • matcher place: Oslo (relation 406091), Grünerløkka (relation 1279942)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Norwegian, Norwegian Nynorsk
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,59.91923,10.75315)[amenity=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91923,10.75315)[amenity=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91923,10.75315)[amenity=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91923,10.75315)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91923,10.75315)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91923,10.75315)[amenity=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91923,10.75315)[building=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91923,10.75315)[building=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91923,10.75315)[building=college][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91923,10.75315)[building=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91923,10.75315)[building=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91923,10.75315)[building=school][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91923,10.75315)["office"="educational_institution"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91923,10.75315)["office"="educational_institution"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91923,10.75315)["office"="educational_institution"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,59.91923,10.75315)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,59.91923,10.75315)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,59.91923,10.75315)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Nynorsk / Norwegian Nynorsk Wikipedia (nnwiki)

Elvebakken vidaregåande skule er ein vidaregåande skule i Vestre Elvebakke 3 i bydel Grünerløkka. Skulen er ein av Oslo sine største skular med ca 1350 elevar. Han vart etablert i 1921 og fekk namnet Kristiania Fag- og Forskole for Handverk og industri i 1925 og heitte frå 1948 Oslo Yrkesskole. Skulen fekk det noverande namnet sitt i 1976.

Wikidata location: 59.9192, 10.7532 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Elvebakken videregående skole (OSM), 55 m from Wikidata [show tags]
fee: no
name: Elvebakken videregående skole
email: elvebakkenvgs@ude.oslo.kommune.no
phone: +47 23 46 73 00
grades: 11-14
amenity: school
ref:vgs: 3009
website: https://elvebakken.vgs.no
operator: Oslo kommune
wikidata: Q11967266
isced:level: 3
ref:udir_nsr: 1005540
operator:type: public

wikidata match: Q11967266

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

cultural heritage (Q210272) protect_class=22
school (Q3914) amenity=school