Καπνοχώρι Κοζάνης (Q12282565)

 • matcher place: Western Macedonia (relation 956701), Municipality of Kozani (relation 2249486)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, English, Greek, Macedonian
 • English Wikipedia categories: Populated places in Kozani (regional unit), Western Macedonia geography stubs
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,40.35833,21.97667)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.35833,21.97667)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.35833,21.97667)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.35833,21.97667)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.35833,21.97667)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.35833,21.97667)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.35833,21.97667)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.35833,21.97667)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.35833,21.97667)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.35833,21.97667)[landuse=residential][name];
    way(around:1000,40.35833,21.97667)[landuse=residential][name];
    rel(around:1000,40.35833,21.97667)[landuse=residential][name];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Kapnochori (Greek: Καπνοχώρι, "tobacco village") is a village and a community of the Kozani municipality. Before the 2011 local government reform it was part of the municipality of Ellispontos, of which it was a municipal district. The 2011 census recorded 301 inhabitants in the village and 331 in the respective community.

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Капнохори или Софулар (на гръцки: Καπνοχώρι, катаревуса Καπνοχώριον, Капнохорион, до 1954 Σοφουλάρ, Софулар) е село в Гърция, в дем Кожани, област Западна Македония. През 2001 в Капнохори са регистрирани 357 души.

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Για συνώνυμο οικισμό στην Ελλάδα δείτε το λήμμα: Καπνοχώρι Φθιώτιδας

Summary from Македонски јазик / Macedonian Wikipedia (mkwiki)


Софулер — село во Егејска Македонија, Република Грција.

Wikidata location: 40.3583, 21.9767 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Καπνοχώρι (OSM), 150 m from Wikidata [show tags]
ele: 685
name: Καπνοχώρι
place: village
name:de: Kapnochori
name:el: Καπνοχώρι
name:en: Kapnochori
name:fr: Kapnochori
name:mk: Софулер
population: 300
alt_name:mk: Софулар
addr:postcode: 50100
wikidata: Q12282565

wikidata match: Q12282565

Search criteria from categories

Populated places in Kozani (regional unit) landuse=residential, admin_level, place, boundary=administrative