Castillo de Burriac (Q12822)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, Spanish
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.53760,2.38722)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53760,2.38722)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53760,2.38722)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53760,2.38722)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53760,2.38722)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53760,2.38722)[place=locality][name];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)[place=locality][name];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)[place=locality][name];
    node(around:1000,41.53760,2.38722)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)["protect_class"="22"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53760,2.38722)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.53760,2.38722)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.53760,2.38722)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.53760,2.38722)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

El Castell de Burriac, o Castell de Sant Vicenç, és un castell que s'alça sobre el turó de Burriac, al terme Cabrera de Mar i tocant al d'Argentona. Per la seva situació és molt visible des de bona part del Maresme central. Ha estat un punt immillorable de guaita i control del territori. És declarat BCIN, Bé Cultural d'Interès Nacional.

Summary from Español / Spanish Wikipedia (eswiki)

El castillo de Burriac o castillo de San Vicente de Burriac está construido en la colina de Burriac, ubicado a 401 metros sobre el nivel del mar entre las poblaciones de Mataró, Argentona y Cabrera de Mar.

Wikidata location: 41.5376, 2.3872 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Castell de Burriac (OSM), 19 m from Wikidata [show tags]
name: Castell de Burriac
ruins: yes
building: yes
historic: castle
way: Castell de Burriac (OSM)exact location match [show tags]
name: Castell de Burriac
building: collapsed
historic: castle
wikipedia: ca:Castell de Burriac

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

military facility (Q18691599) military
cultural heritage (Q210272) protect_class=22
castle (Q23413) historic=castle
Bien de Interés Cultural (Q23712) protection_title=Bien de Interés Cultural
building (Q41176) building=yes, building