Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Λειβαρτζίου (Q12878079)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Achaia Regional Unit (relation 937628)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,37.91798,21.91422)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.91798,21.91422)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.91798,21.91422)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.91798,21.91422)[amenity=monastery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.91798,21.91422)[amenity=monastery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.91798,21.91422)[amenity=monastery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.91798,21.91422)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.91798,21.91422)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.91798,21.91422)["amenity"="place_of_worship"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.91798,21.91422)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.91798,21.91422)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.91798,21.91422)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.91798,21.91422)["operator:type"="religious"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.91798,21.91422)["operator:type"="religious"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.91798,21.91422)["operator:type"="religious"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Λειβαρτζίου είναι ανενεργή σήμερα Ανδρώα Μονή, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και βρίσκεται κοντά στο χωριό Λιβάρτζι του Δήμου Καλαβρύτων. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 757 μέτρων, και απέχει 40 περίπου χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα και 99 περίπου χιλιόμετρα από την Πάτρα.

Wikidata location: 37.9180, 21.9142 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος (OSM)exact location match [show tags]
name: Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος
amenity: monastery
religion: christian
wikidata: Q12878079

wikidata match: Q12878079

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

structure of worship (Q1370598) amenity=place_of_worship
religious organization (Q1530022) operator:type=religious
building (Q41176) building=yes, building
monastery (Q44613) amenity=monastery
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative