Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (Q12879153)

 • matcher place: Western Macedonia (relation 956701), Municipality of Kozani (relation 2249486)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,40.29591,21.78341)[amenity=library][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.29591,21.78341)[amenity=library][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.29591,21.78341)[amenity=library][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.29591,21.78341)[government=culture][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.29591,21.78341)[government=culture][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.29591,21.78341)[government=culture][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Το 1688 ιδρύθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, η οποία θεωρείται ιστορική βιβλιοθήκη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια.

Wikidata location: 40.2959, 21.7834 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (OSM), 6 m from Wikidata [show tags]
name: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
amenity: library
name:en: Municipal Library of Kozani
wikidata: Q12879153

wikidata match: Q12879153

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

cultural institution (Q3152824) government=culture
library (Q7075) amenity=library