Λίμνη Βουλιαγμένης (Q15041236)

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

H Λίμνη της Βουλιαγμένης είναι φυσική υφάλμυρη λίμνη με ιαματικές ιδιότητες που βρίσκεται στη Βουλιαγμένη της Αττικής. Εντάσσεται στις περιοχές Natura 2000 και έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

Summary from English Wikipedia (enwiki)

Lake Vouliagmeni ("Sunken Lake") is a small brackish-water lake fed by underground currents seeping through the mass of Mount Hymettus located to the south of Vouliagmeni, Greece.

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Вулягменското езеро (на гръцки: Λίμνη Βουλιαγμένης) е малко езеро със слабосолена (бракична) вода, подхранвано едновременно от Егейско море и от сладководен извор. Намира се във Вулягмени, крайбрежно предградие на Атина, между южните склонове на планината Имитос и Егейско море.

Summary from Русский язык / Russian Wikipedia (ruwiki)

Вулиагме́ни (греч. λίμνη Βουλιαγμένης) — минеральное озеро в Греции, расположенное у одноимённого малого города, входящего в общину (дим) Вари-Вула-Вулиагмени в Восточной Аттике в Аттике. Минеральные воды поступают в озеро с глубины от 50 до 100 метров и имеют температуру от 22 до 29 °C. Также озеро питается пресной водой из источника на глубине 17 метров. Озеро связано подземной пещерой с морем. Озеро находится в южной части горы Имитос, недалеко от моря. Форма озера овальная, длина 260 м, шириной 145 метров, площадь 1,59 га. Водная поверхность находится на полметра выше поверхности моря. Входит в сеть охранных участков Натура 2000.

Summary from Français / French Wikipedia (frwiki)

Le lac Vouliagméni (grec moderne : Λίμνη Βουλιαγμένης), ou plutôt lac de Vouliagméni, est un petit lac d'eau saumâtre alimenté par des courants souterrains qui s'infiltrent dans la masse rocheuse du mont Hymette. Il est situé au sud de Vouliagméni, en Grèce.

Wikidata location: 37.8075, 23.7856 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Λίμνη Βουλιαγμένης (OSM)exact location match [show tags]
name: Λίμνη Βουλιαγμένης
water: lake
name:en: Vouliagmeni's Lake
name:ru: Озеро Вульгямени
natural: water
int_name: Lake Vouliagmeni
wikidata: Q15041236

wikidata match: Q15041236

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
lake (Q23397) water=lake

Search criteria from categories

Lakes of Greece water=lake, water=pond, natural=lake