Οικία Κεράμων (Q1590858)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Argolis Regional Unit (relation 937635)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, English, Esperanto, German, Greek, Russian, Spanish
 • English Wikipedia categories: Ancient houses in Greece, Bronze Age sites in Greece, Buildings and structures in Argolis, Helladic civilization, Roof tiles
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,37.55117,22.71832)["building"="country_house"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.55117,22.71832)["building"="country_house"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.55117,22.71832)["building"="country_house"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.55117,22.71832)["historic"="archaeological_site"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.55117,22.71832)["historic"="archaeological_site"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.55117,22.71832)["historic"="archaeological_site"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.55117,22.71832)[historic=manor][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.55117,22.71832)[historic=manor][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.55117,22.71832)[historic=manor][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The House of the Tiles is a monumental Early Bronze Age building (two stories, approximately 12 x 25 m) located at the archaeological site of Lerna in southern Greece. It is notable for several architectural features that were advanced for its time during the Helladic period, notably its roof covered by baked tiles, which gave the building its name. The building belongs to the "corridor house" type.

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Οικία των Κεράμων ονομάστηκε κτίριο της Εποχής του Χαλκού (διώροφα, περίπου 12 x 25 ιγ) που βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας στη νότια Ελλάδα. . Είναι το πιο σημαντικό από τα λεγόμενα «κτίρια με διαδρόμους», δηλαδή κτίρια που είχαν μια κεντρική θέση στην κοινότητα και προφανώς δημόσια χρήση. Ο χώρος ανασκάφηκε από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών υπό τη διεύθυνση του Τζον Κάσκι του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι .

Summary from Русский язык / Russian Wikipedia (ruwiki)

«Дом с черепицей» — археологический памятник раннего бронзового века у греческого города Лерна. Дом датируется раннеэлладским периодом II (2500—2300 гг. до н. э.), когда на территории Греции обитали пеласги и минийцы, и представляет собой дворец или административный центр, либо какое-то другое публичное здание. Поскольку в доме не обнаружены какие-либо предметы, более подробно уточнить его назначение не представляется возможным.

Summary from Deutsch / German Wikipedia (dewiki)

Wikidata location: 37.5512, 22.7183 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Οικία Κεράμων (OSM), 7 m from Wikidata [show tags]
name: Οικία Κεράμων
tourism: attraction
wikidata: Q1590858

wikidata match: Q1590858

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

archaeological site (Q839954) historic=archaeological_site

Search criteria from categories

Ancient houses in Greece building=country_house, historic=manor